Sunteți pe pagina 1din 21

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor 1. Identificati elementele ce intra in componenta cheltuielilor de exploatare,

1. Identificati elementele ce intra in componenta cheltuielilor de exploatare, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii:

Element

Observatie

Cheltuieli cu materii prime si materialele

 

Cheltuieli privind investitiile imobiliare

 

Cheltuieli cu salariile

 

Cheltuieli cu energia si apa

 

Cheltuieli cu comisioanele bancare

 

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

 

Cheltuieli cu dobanzile

 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

 

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale

 

Cheltuielile cu protectia mediului

 

Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente financiare derivate

 

Cheltuieli privind activele imobilizate detinute in vederea vanzarii

 

Cheltuieli cu studii si cercetari

 

2. Firma Delta are ca obiect de activitate vinzarea de produse cosmetice si parfumerie dar si inchirierea de spatii comerciale. Din activitatea desfasurata in anii N-1 si N au rezultat urmatoarele venituri si cheltuieli:

Denumire

N-1

N

Venituri din dobinzi

1,500

2,000

Cheltuieli cu abonamente de telefonie

15,000

25,000

Cheltuieli cu dobinziile

15,000

18,000

Cheltuieli cu energia si apa

24,000

65,000

Cheltuieli cu obiecte de inventar

25,000

85,000

Venituri din diferente de curs valutar

80,000

95,000

Cheltuieli cu diferentele de curs valutar

90,000

105,000

Reduceri comerciale acordate

100,000

180,000

Cheltuieli de protocol

140,000

75,000

Venituri din servicii administrare imobile

150,000

210,000

Cheltuieli cu servicii prestate de terti

180,000

450,000

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale

180,000

190,000

Cheltuieli cu personalul

200,000

350,000

Venituri din inchirieri

700,000

1,200,000

Costul marfurilor vindute

800,000

1,100,000

Venituri din vinzarea de marfuri

1,000,000

1,500,000

Venituri din vinzarea de marfuri 1,000,000 1,500,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 1
Venituri din vinzarea de marfuri 1,000,000 1,500,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 1

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor Analizati dinamic si structural evolutia cheltuielilor si veniturilor grupate dupa

Analizati dinamic si structural evolutia cheltuielilor si veniturilor grupate dupa natura lor. Analizati factorial rata cheltuielilor totale.

3. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vinzarea de consumabile necesare in industria auto dar si productia si comercializarea de piese auto. CPP aferent anului N are urmatoarea structura:

Denumirea indicatorilor

 

Nr.

Exerciţiul financiar

rd.

Precedent

Curent

 

A

B

1

2

 

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

 

1

9,715,136

11,388,965

Producţia vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

 

2

5,554,090

6,423,536

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

 

3

4,161,046

4,965,429

1

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

 

4

   

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

5

   

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

   
   

Sold

   

75,245

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 +

C

7

2

712)

Sold

 

165,158

 

D

8

3

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

9

420,000

360,000

4

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

 

10

150,000

170,000

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

 

11

   

6

Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

   
 

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

 

13

25,338

17,673

7

- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

 

14

   
 

- din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)

 

15

   

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

10,145,316

12,011,883

8

a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

17

2,058,771

2,775,400

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

 

18

82,250

280,956

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

 

19

76,688

76,912

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

 

20

2,918,959

3,617,390

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

 

21

   

9

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

 

22

2,258,306

2,624,331

 

a)

Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

1,794,661

2,143,085

 

b)

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

463,645

481,246

10

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)

25

164,067

224,214

corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 164,067 224,214 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,
corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 164,067 224,214 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor   a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 26 164,067 224,214
 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

164,067

224,214

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

   

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-26,932

-9,538

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

12,587

9,191

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

39,519

18,729

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1,232,720

1,412,480

 

11.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615

32

1,138,511

1,264,501

+ 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

 

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli

 

17,602

26,898

11

reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

12,000

17,000

11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

35,000

70,000

 

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

   

11.6. Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

29,607

34,081

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul generat şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

   

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

9,029

21,856

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

330,192

379,851

- Venituri (ct. 7812)

41

321,163

357,995

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

8,773,858

11,024,001

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

     
 

- Profit (rd. 16-42)

43

1,371,458

987,882

- Pierdere (rd. 42-16)

44

   
 

Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613)

45

   

12

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

46

   
 

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

5,334

1,222

13

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

   

14

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

   
 

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

102,303

145,032

15

-

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

   

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

107,637

146,254

 

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

   

16

- Cheltuieli (ct. 686)

54

   

- Venituri (ct. 786)

55

   
 

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

151,250

340,500

17

-

din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

112,349

106,252

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

263,599

446,752

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

     
 

- Profit (rd. 52 - 59)

60

   
 

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

155,962

300,498

    - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 155,962 300,498 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș
    - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 155,962 300,498 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 10,252,953 12,158,137 CHELTUIELI

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

10,252,953

12,158,137

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

9,037,457

11,470,753

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

     

18

- Profit (rd.62 - 63)

64

1,215,496

687,384

- Pierdere (rd.63 - 62)

65

   

19

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

157,118

91,434

20

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

67

   

21

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

68

1,058,378

595,950

Se cere:

3.1 Analizati dinamic si structural evolutia cheltuielilor si veniturilor grupate dupa natura lor.

Analizati factorial rata cheltuielilor totale. 3.2.Calculati si analizati cheltuielile aferente cifrei de afaceri in conditiile in care indicele de volum este de 101% iar indicele costurilor de 104%. 3.3. In desfasurarea activitatii, in anul N firma Delta SRL a folosit un numar mediu de 25 de salariati si imobilizari corporale cu o valoare medie de 4.500.000 lei. Calculati si analizati efectul variatiei cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri asupra principalilor indicatori economico- financiari.

4. Firma Gama SRL desfasoara activitati de productie de echipament pentru industria petroliera dar si comercializarea de marfa (piese de schimb pentru echipament industrial). Din Contul de profit si pierdere au fost extrase urmatoarele informatii privind evolutia veniturilor si a cheltuielilor de exploatare:

Denumirea indicatorilor

N-1

N

Venituri din producţia de investiţii imobiliare

10,000

140,000

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător

12,000

17,000

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

25,000

40,000

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;

55,000

78,000

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale

65,000

95,000

Alte cheltuieli materiale

90,000

120,000

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

95,000

120,000

Reduceri comerciale acordate

100,000

160,000

Alte venituri din exploatare

110,000

210,000

Reduceri comerciale primite

120,000

200,000

210,000 Reduceri comerciale primite 120,000 200,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 4
210,000 Reduceri comerciale primite 120,000 200,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 4

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor Ajustări de valoare privind activele circulante 130,000 220,000 Ajustări

Ajustări de valoare privind activele circulante

130,000

220,000

Ajustări privind provizioanele

140,000

15,000

Alte cheltuieli privind vanzarea imobilizarilor si sponsorizari

150,000

260,000

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale

150,000

170,000

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale

290,000

350,000

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale

340,000

620,000

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (sold creditor)

450,000

 

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (sold debitor)

 

310,000

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială

1,344,000

1,530,000

Cheltuieli privind prestaţiile externe

1,800,000

2,020,000

Cheltuieli privind mărfurile

3,500,000

6,600,000

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

3,500,000

3,800,000

Venituri din vânzarea mărfurilor

4,000,000

7,000,000

Salarii şi indemnizaţii

4,200,000

4,500,000

Producţia vândută

15,000,000

17,000,000

Se cere:

a.

Analizati dinamic si structural cheltuielile si veniturile din exploatare;

b.

Calculati si analizati evolutia cheltuielilor aferente cifrei de afaceri;

c.

Analizati factorial indicatorul cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri.

5.

Expimati-va opinia in ceea ce priveste urmatoarele situatii:

a.

Cursul normal al activitatii unei firme este marcat de o pondere …….in totalul cheltuielilor, comparativ cu ponderea cheltuielilor financiare.

b.

In analiza cheltuielilor firmei, sursa informationala de baza este………

c.

Recunoaşterea şi măsurarea veniturilor şi a cheltuielilor, şi deci a profitului se realizează prin prisma conceptului

d.

O dinamica a cheltuielilor de exploatare superioara celei inregistrate de veniturile din exploatare semnifica

e.

Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse finite si in curs de executie semnifica

f.

O modificare a activelor sau a datoriilor este generatoare de venit atunci cand

6.

Identificati elementele ce intra in componenta cheltuielilor variabile, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii:

variabile, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii: Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,
variabile, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii: Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor Element Observatie Cheltuieli cu materii prime si materialele  

Element

Observatie

Cheltuieli cu materii prime si materialele

 

Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate

 

Cheltuieli cu salariile personalului administrativ

 

Cheltuieli cu energia si apa aferente sectiei de productie

 

Cheltuieli cu comisioanele bancare

 

Cheltuielile cu transportul

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

 

Cheltuieli cu dobanzile

 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilajelor

 

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale

 

Cheltuielile cu protectia mediului

 

Cheltuieli cu asigurarea cladirilor si constructiilor

 

Cheltuieli cu chiriile

 

Cheltuieli cu studii si cercetari

 

7. Identificati elementele ce intra in componenta cheltuielilor materiale, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii:

Element

Observatie

Cheltuieli cu materii consumabile

 

Cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate

 

Cheltuieli cu salariile personalului administrativ

 

Cheltuieli cu energia si apa aferente sectiei de productie

 

Cheltuieli cu comisioanele bancare

 

Cheltuielile cu transportul

 

Cheltuieli cu impozitul pe profit

 

Cheltuieli cu piese de schimb

 

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile utilajelor

 

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale

 

Cheltuielile cu protectia mediului

 

Cheltuieli cu asigurarea cladirilor si constructiilor

 

Cheltuieli cu materialele nestocate

 

Cheltuieli privind combustibilii

 

8. In anul N cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri inregistrate de firma Delta au fost de 900 lei iar cheltuielile variabile la 1000 lei cifra de afaceri de 700 lei in contextul in care cifra de afaceri

lei cifra de afaceri de 700 lei in contextul in care cifra de afaceri Iulia David
lei cifra de afaceri de 700 lei in contextul in care cifra de afaceri Iulia David

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor obtinuta a fost de 1.000.000 lei. Se estimeaza pentru anul N+1 o

obtinuta a fost de 1.000.000 lei. Se estimeaza pentru anul N+1 o crestere a cifrei de afaceri cu 12% fata de N. Calculati nivelul estimat al cheltuielilor fixe si variabile pentru anul N+1.

9. Firma Delta SRL a inregistrat in anul N cheltuieli fixe la 1000 lei cifra de afaceri de 300 lei. In conditiile cresterii cifrei de afaceri cu 15%, care va fi nivelul estimat al cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra de afaceri?

10. Firma Delta SRL a inregistrat in anul N cheltuieli variabile la 1000 lei cifra de afaceri de 800 lei. In conditiile in care se estimeaza pentru anul N+1 o cifra de afaceri de 2.000.000 lei, care va fi nivelul estimat al cheltuielilor variabile?

11. Firma Gama SRL desfasoara activitati de productie de echipament pentru industria petroliera dar si comercializarea de marfa (piese de schimb pentru echipament industrial). Pe baza Contului de profit si pierdere:

a) Calculati cheltuielile aferente cifrei de afaceri; calculati cheltuielile fixe si variabile avand in vedere ca in anul precedent cheltuielile fixe reprezinta 12% din cheltuielile aferente cifrei de afaceri iar in anul curent 14%;

b) Calculati cheltuielile fixe si variabile la 1000 lei cifra de afaceri;

c) Analizati factorial cheltuielile fixe si variabile la 1000 lei cifra de afaceri in contextul in care indicele de volum este de 101% iar indicele costului variabil 98%;

d) Estimati cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri pentru anul ce urmeaza in conditiile in care se doreste o crestere a cifrei de afaceri cu 5 % fata de anul curent;

e) Calculati cheltuielile cu materialele si implicit cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri;

f) Analizati factorial cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri in contextul in care indicele de volum este de 101% iar indicele costului cu materialele 104%;

g) Analizati factorial cheltuielile cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri, cunoscand urmatoarele informatii:

Indicatori

An precedent

An curent

Valoarea iniţială a activelor amortizabile (lei)

2,500,000

2,750,000

Valoarea medie a intrărilor de active amortizabile (lei)

500,000

450,000

a intrărilor de active amortizabile (lei) 500,000 450,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page
a intrărilor de active amortizabile (lei) 500,000 450,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor Valoarea medie a ieşirilor de active amortizabile (lei) 300,000 320,000

Valoarea medie a ieşirilor de active amortizabile (lei)

300,000

320,000

Cota medie de amortizare recalculată (%)

 

12,3

Cont de profit si pierdere

 

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exerciţiul financiar

rd.

Precedent

Curent

 

A

B

1

2

 

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

1

18,925,000

23,880,000

Producţia vândută

 

2

15,000,000

17,000,000

1

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

3

4,000,000

7,000,000

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

4

100,000

160,000

 

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

25,000

40,000

 

Venituri aferente costului

Sold C

7

450,000

 

2

producţiei în curs de execuţie (ct. 711 + 712)

Sold D

8

 

310,000

3

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

9

340,000

620,000

4

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

150,000

170,000

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

10,000

140,000

6

Venituri din subvenţii de exploatare

12

   

7

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

13

110,000

210,000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

19,525,000

24,570,000

8

a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile

17

3,500,000

3,800,000

(ct. 601 + 602)

 
 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

90,000

120,000

 

b)

Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

95,000

120,000

 

c)

Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

3,500,000

6,600,000

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

120,000

200,000

9

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

5,544,000

6,030,000

 

a)

Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

4,200,000

4,500,000

 

b)

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

1,344,000

1,530,000

 

a)

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi

25

290,000

350,000

necorporale (rd. 26 - 27)

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

290,000

350,000

10

a.2) Venituri (ct. 7813)

 

27

   

b)

Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29

28

130,000

220,000

- 30)

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

 

29

150,000

260,000

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)   29 150,000 260,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)   29 150,000 260,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti,

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor   b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 30 20,000 40,000   Alte
 

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

20,000

40,000

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

2,082,000

2,470,000

11.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 +

 

1,800,000

2,020,000

613

+ 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 +

32

627

+ 628)

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte

 

55,000

78,000

11

asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 +

33

6586*)

11.3.

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

12,000

17,000

11.4.

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct.

35

65,000

95,000

655)

 

11.5.

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente

36

   

similare (ct. 6587)

11.6. Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

150,000

260,000

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul generat şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*)

38

   

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

140,000

15,000

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

450,000

210,000

- Venituri (ct. 7812)

41

310,000

195,000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

15,251,000

19,525,000

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

     
 

- Profit (rd. 16-42)

43

4,274,000

5,045,000

- Pierdere (rd. 42-16)

44

   

12. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vinzarea de marfa - medicamente, dar si productia si

vanzarea de produse parafarmaceutice. Contul de profit si pierdere aferent anului N are structura

mai jos prezentata. Pe baza Contului de profit si pierdere:

a. Calculati cheltuielile aferente cifrei de afaceri;

b. Calculati cheltuielile cu materialele si implicit cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifra de

afaceri;

c. Analizati factorial cheltuielile cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri in contextul in care

indicele de volum este de 103% iar indicele costului cu materialele 104%.

de volum este de 103% iar indicele costului cu materialele 104%. Iulia David Sobolevschi, Bucure ș
de volum este de 103% iar indicele costului cu materialele 104%. Iulia David Sobolevschi, Bucure ș

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor   Denumirea indicatorilor   Nr. Exerciţiul financiar rd.
 

Denumirea indicatorilor

 

Nr.

Exerciţiul financiar

rd.

Precedent

Curent

 

A

B

1

2

 

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

 

1

9,450,000

11,100,000

Producţia vândută

 

2

5,500,000

6,500,000

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

     

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

 

3

4,200,000

4,950,000

1

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

 

4

250,000

350,000

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

5

   

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

   
   

Sold

   

135,000

2

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.

C

7

711

+ 712)

Sold

8

205,000

 
   

D

3

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct.

9

350,000

280,000

721

+ 722)

4

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

 

10

100,000

150,000

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

 

11

   

7

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

 

13

35,000

75,000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

9,730,000

11,740,000

8

a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 +

17

2,100,000

2,500,000

602)

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

 

18

80,000

250,000

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

 

19

77,000

87,000

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

 

20

2,900,000

3,600,000

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

 

21

290,000

370,000

9

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

 

22

2,210,000

2,630,000

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

 

23

1,750,000

2,150,000

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

 

24

460,000

480,000

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi

 

25

160,000

210,000

necorporale (rd. 26 - 27)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

 

26

160,000

210,000

10

a.2) Venituri (ct. 7813)

 

27

   

b)

Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-22,500

-9,000

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

 

29

12,500

9,000

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

 

30

35,000

18,000

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

 

31

1,225,500

1,405,000

11

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

32

1,140,000

1,270,000

+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32 1,140,000 1,270,000 Iulia
+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 32 1,140,000 1,270,000 Iulia

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor   11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
 

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;

 

17,500

27,000

cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

11.3.

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

13,000

18,000

11.4.

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

25,000

55,000

 

11.5.

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct.

36

   

6587)

11.6.

Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

30,000

35,000

12.Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-20,000

20,000

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

300,000

380,000

- Venituri (ct. 7812)

41

320,000

360,000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

8,420,000

10,323,000

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

     
 

- Profit (rd. 16-42)

43

1,310,000

1,417,000

- Pierdere (rd. 42-16)

44

   

13

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

5,000

70,000

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

   

14

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct.

49

   

7418)

15

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

100,000

150,000

-

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

   

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

105,000

220,000

 

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

7,000

150,000

17

-

din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

110,000

65,000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

117,000

215,000

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

     
 

- Profit (rd. 52 - 59)

60

   
 

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

12,000

-5,000

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

9,835,000

11,960,000

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

8,537,000

10,538,000

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

     

18

- Profit (rd.62 - 63)

64

1,298,000

1,422,000

- Pierdere (rd.63 - 62)

65

   

19

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

145,000

85,000

21

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

 

1,153,000

1,337,000

NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:   1,153,000 1,337,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 11
NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:   1,153,000 1,337,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page 11

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor 13. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vinzarea de marfa

13. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vinzarea de marfa - medicamente, dar si productia si

vanzarea de produse parafarmaceutice. Contul de profit si pierdere aferent anului N are structura

mai jos prezentata. Pe baza Contului de profit si pierdere:

a) Calculati cheltuielile aferente cifrei de afaceri; calculati cheltuielile fixe si variabile avand in

vedere ca in anul precedent cheltuielile fixe reprezinta 14% din cheltuielile aferente cifrei de

afaceri iar in anul curent 12%;

b) Calculati cheltuielile fixe si variabile la 1000 lei cifra de afaceri;

c) Analizati factorial cheltuielile fixe si variabile la 1000 lei cifra de afaceri in contextul in care

indicele de volum este de 102% iar indicele costului variabil 103%.

 

Denumirea indicatorilor

 

Nr.

Exerciţiul financiar

rd.

Precedent

Curent

 

A

B

1

2

 

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

 

1

9,450,000

11,100,000

Producţia vândută

 

2

5,500,000

6,500,000

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

     

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

 

3

4,200,000

4,950,000

1

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

 

4

250,000

350,000

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

5

   

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

   
   

Sold

   

135,000

2

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.

C

7

711

+ 712)

Sold

 

205,000

 
   

D

8

3

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct.

9

350,000

280,000

721

+ 722)

4

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

 

10

100,000

150,000

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

 

11

   

7

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

 

13

35,000

75,000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

9,730,000

11,740,000

8

a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 +

17

2,100,000

2,500,000

602)

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

 

18

80,000

250,000

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

 

19

77,000

87,000

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

 

20

2,900,000

3,600,000

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

 

21

290,000

370,000

comerciale primite (ct. 609)   21 290,000 370,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page
comerciale primite (ct. 609)   21 290,000 370,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor 9 Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care: 22 2,210,000

9

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

2,210,000

2,630,000

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

1,750,000

2,150,000

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

460,000

480,000

 

a)

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi

25

160,000

210,000

necorporale (rd. 26 - 27)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

160,000

210,000

10

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

   

b)

Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-22,500

-9,000

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

12,500

9,000

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

35,000

18,000

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1,225,500

1,405,000

11.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614

32

1,140,000

1,270,000

+ 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

11

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;

 

17,500

27,000

cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor

33

 

acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

11.3.

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

13,000

18,000

11.4.

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

25,000

55,000

 

11.5.

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct.

36

   

6587)

11.6. Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

30,000

35,000

12.Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-20,000

20,000

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

300,000

380,000

- Venituri (ct. 7812)

41

320,000

360,000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

8,420,000

10,323,000

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

     
 

- Profit (rd. 16-42)

43

1,310,000

1,417,000

- Pierdere (rd. 42-16)

44

   

13

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

5,000

70,000

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

   

14

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct.

49

   

7418)

15

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

100,000

150,000

-

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

   

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

105,000

220,000

 

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

7,000

150,000

17

-

din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

110,000

65,000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

117,000

215,000

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

     
 

-

Profit (rd. 52 - 59)

60

   
    - Profit (rd. 52 - 59) 60     Iulia David Sobolevschi, Bucure ș
    - Profit (rd. 52 - 59) 60     Iulia David Sobolevschi, Bucure ș

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor   - Pierdere (rd. 59 - 52) 61 12,000 -5,000 VENITURI TOTALE
 

-

Pierdere (rd. 59 - 52)

61

12,000

-5,000

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

9,835,000

11,960,000

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

8,537,000

10,538,000

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

     

18

- Profit (rd.62 - 63)

64

1,298,000

1,422,000

- Pierdere (rd.63 - 62)

65

   

19

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

145,000

85,000

21

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

 

1,153,000

1,337,000

14. Firma Delta SRL are ca obiect de activitate vinzarea de marfa - medicamente, dar si

productia si vanzarea de produse parafarmaceutice. Contul de profit si pierdere aferent anului N

are structura mai jos prezentata. Pe baza datelor prezentate in contul de profit si pierdere:

a. Calculati si analizati cheltuielile aferente cifrei de afaceri in conditiile in care cifra de afaceri

recalculata este de 9.550.000 lei iar cheltuielile aferente cifrei de afaceri recalculate de 9.415.000

lei;

b. In desfasurarea activitatii, in anul N firma Delta SRL a folosit un numar mediu de 25 de

salariati si imobilizari corporale cu o valoare medie de 5.500.000 lei. Calculati si analizati efectul

variatiei cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri asupra principalilor indicatori economico-

financiari.

 

Denumirea indicatorilor

 

Nr.

Exerciţiul financiar

rd.

Precedent

Curent

 

A

B

1

2

 

Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)

1

9,450,000

11,100,000

Producţia vândută

2

5,500,000

6,500,000

(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)

   

1

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

3

4,200,000

4,950,000

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

4

250,000

350,000

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766*)

5

   

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

6

   
   

Sold

   

135,000

2

Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct. 711 +

C

7

712)

Sold

 

205,000

 
 

D

8

3

Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)

9

350,000

280,000

4

Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

100,000

150,000

5

Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)

11

   
de investiţii imobiliare (ct. 725) 11     Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page
de investiţii imobiliare (ct. 725) 11     Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor 7 Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815) 13 35,000

7

Alte venituri din exploatare (ct. 751+ 758 + 7815)

13

35,000

75,000

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

9,730,000

11,740,000

8

a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)

17

2,100,000

2,500,000

 

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

18

80,000

250,000

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)

19

77,000

87,000

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)

20

2,900,000

3,600,000

 

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

290,000

370,000

9

Cheltuieli cu personalul (rd. 23 + 24), din care:

22

2,210,000

2,630,000

 

a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)

23

1,750,000

2,150,000

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

24

460,000

480,000

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd.

25

160,000

210,000

26 - 27)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)

26

160,000

210,000

10

a.2) Venituri (ct. 7813)

27

   

b)

Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-22,500

-9,000

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

29

12,500

9,000

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

30

35,000

18,000

 

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1,225,500

1,405,000

11.1.

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 +

32

1,140,000

1,270,000

621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)

11.2.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli

 

17,500

27,000

11

reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)

33

11.3.

Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)

34

13,000

18,000

11.4.

Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

25,000

55,000

 

11.5.

Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)

36

   

11.6.

Alte cheltuieli (Ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

30,000

35,000

12.Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

-20,000

20,000

- Cheltuieli (ct. 6812)

40

300,000

380,000

- Venituri (ct. 7812)

41

320,000

360,000

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

8,420,000

10,323,000

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

     
 

- Profit (rd. 16-42)

43

1,310,000

1,417,000

- Pierdere (rd. 42-16)

44

   

13

Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

5,000

70,000

-

din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate

48

   

14

Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

   

15

Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

50

100,000

150,000

-

din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

   

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50)

52

105,000

220,000

 

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)

56

7,000

150,000

17

-

din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate

57

   

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

58

110,000

65,000

(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 110,000 65,000 Iulia David Sobolevschi,
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58 110,000 65,000 Iulia David Sobolevschi,

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59 117,000

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53 + 56 + 58)

59

117,000

215,000

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

     
 

- Profit (rd. 52 - 59)

60

   
 

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

12,000

-5,000

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

9,835,000

11,960,000

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

8,537,000

10,538,000

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

     

18

- Profit (rd.62 - 63)

64

1,298,000

1,422,000

- Pierdere (rd.63 - 62)

65

   

19

Impozitul pe profit (ct. 691)

66

145,000

85,000

21

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

 

1,153,000

1,337,000

15. Identificati elementele ce intra in componenta cheltuielilor cu salariile, marcand cu “da” sau “nu” in campul de observatii:

Indicator

Observatii

Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

 

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

 

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă

 

Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

 

Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor

 

Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

 

Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

 

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

 

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative

 

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale

 

Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor

 

Cheltuieli cu salariile personalului

 

16. Analizati evolutia dinamica si structurala a cheltuielilor cu salariile cat si a cheltuielilor cu personalul la firma Delta SRL, avand in vedere urmatoarele informatii:

Indicator

N-1

N

Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj

4,575

5,590

Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

15,000

25,000

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările de viaţă

15,000

18,000

Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială

16,000

47,500

Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor

25,000

75,000

Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate

47,580

58,136

Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

75,000

68,000

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la primele de asigurare voluntară de sănătate

88,000

118,800

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la fondurile de pensii facultative

176,000

216,000

unităţii la fondurile de pensii facultative 176,000 216,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page
unităţii la fondurile de pensii facultative 176,000 216,000 Iulia David Sobolevschi, Bucure ș ti, 2017 Page

Spețe privind analiza cheltuielilor

Spețe privind analiza cheltuielilor Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 193,440

Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale

193,440

236,288

Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor

220,800

282,240

Cheltuieli cu salariile personalului

800,000

950,000

Corelati rezultatele obtinute prin analiza dinamica a cheltuielilor cu personalul cu urmatoarele date privind veniturile din vanzari realizate de firma Delta SRL:

Indicator

N-1

N

Venituri din vanzari de produse finite

14,000,000

16,500,000