Sunteți pe pagina 1din 98

Dicţionar de termeni utilizaţi în navigaţie

A
abaft = înspre/spre pupa; la pupa, aproape de pupa; înapoia

abaft the beam = înapoia traversului

abaft the forepeak = înapoia forepicului

abandon = abandon, abandonare, părăsire a navei

abandon drill = exerciţiu de abandonare/părăsire a navei

abandon-ship bill = rol de abandon al navei

abandoned ship = navă abandonată

abeam = la/de la travers

abeam to port/starboard = la travers babors/tribord

able seaman = marinar brevetat

able ship/vessel = navă cu bune calităţi nautice

aboard = la bord pe navă

aboard ship = la bord, pe navă


about to anchor = gata de ancorat

about to proceed to sea = gata de plecare pe/în mare

about to sail =gata de plecare din port

above board = deasupra punţii

above deck = pe punte

above sea level = deasupra nivelului mării

above-water = de suprafaţă; deasupra apei, la suprafaţă

above-water damage = avarie la opera moartă

acceleration in pitch = accelraţie unghiulară a tangajului

acceleration in roll = acceleraţie unghiulară a ruliului

acceleration in jaw = acceleraţie unghiulară a ambardeei

access board = schelă de acces la bord/pe navă, trepină

access door = gură de vizitare

access hatch = gură de vizitare a magaziei

access to international/territorial waters = acces în apele internaţionale/teritoriale


accident boat = barcă de salvare (pe navele comerciale); barcă de intervenţie

accident insurance = asigurare împotriva intervenţiilor

accommodation = cabină de navă; repartizare a cabinelor la bordul navei

accommodation bulkhead = perete despărţitor de cabină; perete al încăperilor de locuit

accommodation deck = punte a cabinelor

accommodation for the crew = cabine pentru echipaj

accommodation ladder = scară de bord

accommodation ladder winch = vinci al scării de bord

accommodation rail = balustradă; copastie de lemn

accommodations = cabine, amenajări

across the bow = travers-prova

act = act, acţiune; lucrare

act, neglect or default of the master = acţiune, greşeală sau omisiune a comandantului

act of God = forţă majoră, calamitate naturală (folosit în contractul de navlosire şi conosament)

act of navigation = lege a navigaţiei


act of providence = caz de forţă majoră

additional duty = taxe vamale suplimentare

additional freight = navlu suplimentar

admirality anchor = ancoră tip amiralitate (cu braţe fixe şi cu traversă)

admirality chart = hartă marină

admirality distance table = table de distanţe a amiralităţii

admirality List of Lights, Fog Signals and Visual Time Signals = carte a farurilor, semnalelor de ceaţă şi a semnalelor
orare vizuale

admirality list of radio signals = carte a radiofarurilor

admirality notices to mariners = avize pentru navigatori ale amiralităţii

admirality sailing directions = cărţi pilot ale amiralităţii

admirality tide tables = table de maree ale amiralităţii

adrift = derivat de vânt sau curent

aerial = antenă radio

aerial antenna = antenă exterioară

to affreight = a navlosi; a închiria o navă


affreighter = navlositor

affreightment = navlosire

aft = la pupa, din pupa, spre pupa, de la pupa

aft draft = pescaj pupa

aft heavy = apupat

aft thruster = propulsor pupa

aft trim = asietă pupa

after = din/dinspre pupa; la/spre pupa; înapoi

after back spring = şpring pupa înapoi

after beam = după travers

after bearing = relevment pupa

after bow spring = şpring prova înapoi

after breast rope = traversă pupa

after bulkhead = perete etanş pupa

after capstan = cabestan pupa


after draft = pescaj pupa

after end/afterend = extremitate pupa

after hatch(way) = gură de magazie pupa

after hatch(way) coaming = ramă a gurii de magazie pupa

after head spring = şpring prova înapoi

after hold/afterhold = magazie/hambar pupa

after light/afterlight = lumină de pupa

after mast/aftermast = catarg pupa

afterpeak = picul pupa, afterpic

after-peak bulkhead = perete de presetupă/afterpic

after-peak tank = tancul afterpic

after perpendicular = perpendiculară pupa

after post/afterpost = etambou

after quarter line = legătură pupa, parâmă de legare pupa

after quarter spring = şpring pupa înapoi


after rope = parâmă de legare pupa; legătură pupa

after spring = şpring pupa

after spring leading aft = şpring pupa înapoi

after spring leading forward = şpring pupa înainte

after steaming light = lumină de catarg pupa

after steering gear = instalaţie de guvernare pupa

after swim = carenă pupa

after waist spring = şpring centru înapoi

aftermost = situat la pupa; cel mai din pupa

addtional risk = risc suplimentar

aground = eşuat, pus pe uscat

ahead = înainte, în faţa;dinspre prova

ahead speed = viteză înainte

air dragt = tiraj de aer

air cushion = pernă de aer


air-cushion vessel = vas pe pernă de aer

air pressure = presiune atmosferică

air mass = masă de aer

air scuttle = iublou

air shaft = puţ de aerisire/ventilaţie

alidade = alidadă

to allot = a aloca, a repartiza

all risks = toate riscurile

all risks insurance = asigurare pentru toate riscurile

all risks policy = poliţă de asigurare pentru toate riscurile

all-round light = lumină vizibilăb pe între orizontul

alogside = acostat cu bordul; de-a lungul bordului; bord la bord

alongside landing = acostare cu bordul

alongside towing = remorcaj la ureche

aloof = în larg; la distanţă de coastă


to alter the course = a schimba de drum

alternating coloured light = lumină alternativă colorată

alternating fixed and flashing light = lumină alternativă fixă cu străluciri

alternating fixed and group flashing light = lumină alternativă fixă cu grup de sclipiri

alternating flashing light = lumină alternativă cu sclipiri

alternating group flashing light = lumină alternativă cu grup de sclipiri

alternating group occulting light = lumină alternativă cu grup de ocultaţii

alternating light = lumină alternativă

alternating occulting light = lumină alternativă cu ocultaţii

altitude azimuth = azimut calculat din înălţime

altitude angle = înălţime a astrului

altitude circle = vertical al astrului

altitude correction = corecţie de înălţime

altitude error = eroare de măsurare a înălţimii

altitude method = metodă a înălţimii


altitude of heavenly body = înălţime măsurătă la astru

altitude of a star = înălţime măsurată la stea

altitude of the Sun = înălţime măsurată la Soare

altitude parallax = paralaxă de înălţime

altitude rate error = eroare de calcul al înălţimii

always afloat = permanent în stare de plutire

always afloat or safely aground = permanent în stare de plutire sau eşuat fără pericol

amount insured = sumă asigurată

amount of cable aut = lungimea lanţului filat

amount of deviation = valoare a deviaţiei

amount of helm/rudder = unghi de cârmă

amount of yaw = unghi de ambardee

anchor = ancoră

at anchor = la ancoră, ancorat

to anchor = a ancora
anchor ahead and stern = a ancora în cap fix (cu ancorele prova şi pupa)

anchor arm = braţ de ancoră

anchor ball = bulă de navă ancorată

anchor bell = clopot prova/de ancoră

anchor bend = nod de ancoră

anchor blade = palmă/unghie de ancoră

anchor bolt = bulon de ancorare

anchor buoy = geamandură de ancoră

to anchor by the stern = a ancora cu ancora pupa

anchor cable = lanţ de ancoră; cablu de ancorare

anchor chain = lanţ de ancoră

anchor chain releasing device = dispozitiv de eliberare a lanţului de ancoră

anchor chain shackle = cheie de împreunare a porţiunilor lanţului de ancoră

anchor chamber = puţ al lanţului de ancoră

anchor crown = diamant al ancorei


anchor fluke = palmă de ancoră

anchor gear = instalaţie de ancorare

anchor ground = loc de ancoraj, loc de staţionare la ancoră

anchor handling = manipulare a ancorei

anchor-handling crane = macara de manipulare a ancorei

anchor-handling windlass = vinci de ancoră

anchor hawse = nară de ancoră

to anchor head and stern = a ancora în cap fix

anchor hold = forţă de ţinere a ancorei

anchor lashing = boţare a ancorei

anchor line/rope = parâmă/barbetă/lanţ de ancoră

anchor palm = palmă de ancoră

anchor shaft/shank = fus al ancorei

anchor signal = semnal de ancoraj

anchor stock = traversă de ancoră


anchor stopper = boţ de ancoră

anchor watch = cart/veghe la ancoră

anchor winch/windlass = vinci de ancoră

anchorage = ancoraj, loc de ancorare, ancorare, staţionare la ancoră; taxe de ancorare

anchorage apparatus = instalaţie de ancorare

anchorage area = zonă de ancoraj

anchorage buoy = geamandură de ancoraj/de radă

anchorage dues/duty = taxe de ancoraj

anchorage ground = loc de ancoraj; fund favorabil ancorării

anemometer = anemometru

angle at the pole = unghi la pol

angle observation = măsurare a unghiului/înălţimii cu sextantul

angle of altitude = unghi al astrului

angle of approach = unghi de venire la acostare (faţă de cheu)

angle of the bow = relevment prova la ţintă


angle of convergence = corecţie ortodromică

angle of drift/leeway = unghi de derivă

angle of flooding = unghi de inundare

angle of list/loll = unghi de canarisire

angle of rudder = unghi de cârmă

angle of swing = unghi de întoarcere pe ancoră

to angle the rudder = a pune cârma

annual variation of declination = variaţie anuală a declinaţiei magnetice

to answer the helm/rudder = a asculta de cârmă

anticyclone = anticiclon

apparatus = aparat, dispozitiv, instrument

apparent altitude = înălţime vizibilă; înălţime aparentă

apparent daily motion = mişcare diurnă aparentă

apparent day = zi adevărată/solară

apparent diurnal motion = mişcare diurnă aparentă


apparent horizon = orizont aparent/vizibil

apparent solar day = zi solară adevărată

apparent solar time = timp solar adevărat (local sau la Greenwich)

apparent time = timp (solar) adevărat

appliance = dispozitiv, instrument, instalaţie

appraisal = prevenire, avertizare, apreciere

approach = apropiere, aterizare

approach area = zonă de aterizare/apropiere

approach beacon = radiofar de aterizare

approach buoy = geamandură de aterizare/acces/intrare

approach channel = pasă/canal de acces

approach fairway = pasă de acces

to approach the land = a ateriza pe coastă, a se apropia de uscat

approach navigation = navigaţie în apropierea coastei

approved life buoy = colac de salvare aprobat


arc of the great circle = arc de cerc mare; ortodromă

arc of horizon = sector de orizont

arc of visibility = sector de vizibilitate

artic patrol vessel = navă de patrulare arctică

as = la fel de, precum

as a fleet = alcătuind o flotă

assessment = evaluare, estimare, apreciere, stabilire

assignment = acordare, cesiune, transfer

astern = mers/marş înapoi

astern going/motion = mers/marş înapoi

astronomic(al) bearing = relevment astronomic

astromonic(al) declination = declinaţie astronomică

astronomic(al) ephemeris = efemeridă astronomică

astronomic(al) equator = ecuator astronomic

astronomic(al) fix = punct astronomic


astronomic(al) horizon = orizont astronomic

astronomic(al) latitude = latitudine astronomică

astronomic(al) longitude = longitudine astronomică

astronomic(al) meridian = meridian astronomic

astronomic(al) navigation = navigaţie astronomică

astronomic(al) observation = observaţie astronomică

astronomic(al) parallel = paralel astronomic

astronomic(al) position = punct/poziţie astronomic(ă)

astronomic(al) position finding = determinare a punctului astronomic

astronomic(al) position line = dreaptă de înălţime, linie de poziţie astronomică

astronomic(al) refraction = refracţie astronomică

astronomic(al) sight = observaţie astronomică

astronomic(al) triangle = triunghi sferic de poziţie, triunghi astronomic

*to be/to lie/to ride/ to stand at anchor = a sta la ancoră, a fi ancorat

*to cast/to drop anchor = a fundarisi ancora


*to weigh anchor = a vira/a ridica ancora

*to swing at anchor = a gira la ancoră

*to heave the anchor = a ridica ancora

athwartships = transversal

aurora = auroră

available depth = adâncime disponibilă

B
back scatter = lumină diuză

backing = retragere

bag = sac

bale = balot de marfă, pachet, colet

ballast = balast, lest

to ballast = a încărca cu balast


ballast sailing = navigaţie în balast

barrel = butoi din lemn

barrelhead = fund de butoi

beacon = baliză; radiofar

beacon bouy = geamandură fuziformă/de iarnă; geamandură cu semn de vârf

beam = lăţimea navei, traversă de punte, traversă mobilă, travers

beam end = capăt de traversă

bearing = relevment

bearing and distance = relevment şi distanţă

bearing angle = relevment semicircular

bearing by the sun = relevment la soare

bearings = punct al navei determinat cu relevmente

below decks = sub punte

belt = colac de salvare

bend = nod marinăresc


berth = loc de stoţionare, dană

to berth alongside = a acosta cu bordul

berth at the quay = dană, loc de staţionare la cheu

berth deck = punte a cabinelor

berth dues = taxe de cheiaj

bid = ofertă

bilge = gurnă, santină; burtă de butoi; fund de magazie

to bilge = a lua apă în santină

bilge and bilge = butoi pe butoi; burtă pe burtă

bilge and bilge stowage = stivuire butoi pe butoi

bilge and cantline = sfert pe sfert

bilge and cantline stowage = stiviure sfert pe sfert

bilge water = apă de santină

bill = chitanţă, notă de plată

bill of charges = decont de cheltuieli


bill of costs = decont de cheltuieli

bill of entry = declaraţie vamală de sosire

bill of entry for provisions = declaraţie vamală de provizii

bill of health = patentă/certificat de sănătate

bill of lading = conosament; poliţă de încărcare

bill of lading endorsed in blank = conosament andosat în alb

bitt = bindă

blade = pană; pală; safran; paletă

blast = sunet

blinker = lampă Morse, lampă de semnalizare, eclipsă; proiector de semnalizare

blizzard = viscol, furtună de zăpadă; vifor, vijelie

blue azimuth tables = table cu azimutul aştrilor

board sling = ţapan de platformă

board wages = indemnizaţie de hrană

boarding ladder = scară de pisică, scară de urcare la bord


boatswain/bos’ns = şef de echipaj, nostrom

bollard = baba de cheu, bolard

bollard cleat = tachet de bolard

bollard rig = instalaţie de legare cu babale

bonded = depozitat la vamă

bonded goods = bunuri din antrepozite vamale

boom = ghiu, tangon, braţ de bigă

boom davit = gruie de barcă

boom test certificate = certificat de probă a bigii

boom topping lift = balansină de ghiu/tangon

bottom = fund; carenă; operă vie; fund de navă

bottom ceiling/dunnage = paiol, paniol

bottom current = curent marin de fund

bottom frame = coastă de fund

bottom framing = osatură a fundului navei


bottom log = loch de carenă (electromecanic)

bow = prova; arc prova

bow anchor = ancoră prova/de post

bow anchor lantern = felinar de ancoraj prova

bow-and-beam-bearings = relevmente prova 45˚ şi travers (procedeul distanţei la travers)

bow-and-quarter lines = relevmente succesive

bow-and-stern mooring = ancorare în cap fix, ambosare

bow bearing = relevment prova

bow breast = traversă prova

bow bulb = bulb prova

bow buoyancy tank = tanc de balast prova

bow chock = ureche prova

bow-chock mooring pipe = nară prova (de acostare şi remorcaj)

bow distance = distanţă faţă de prova

bow fast = legătură prova înainte, parâmă de legare prova înainte


bow foremost = cu prova înainte

bow heavy = aprovat

bow light = lumină din bord; lumină de strai/guvernare

bow lighthouse = locaş al luminii din prova

bow line/rope = parâmă de legare prova înainte; legătură prova înainte

bow locker = magazie prova

bow mooring = ancorare cu prova

bow-on port/starboard = prova babord/tribord

bow on to the sea = cu prova pe val, travers pe val

bow propeller = elice prova

to bowse = a vira cu palanul

bow spring = şpring prova înapoi

bow thruster = propulsor prova

bow-to-stern landing = acostare cu prova la pupa altei nave

bow to the wind = cu prova în vânt


bowman = om în prova

to bowse = a vira cu palanul

bowsprit = bompres

to bowse = a vira cu palanul

breeches buoy = vestă-pantaloni; colac cu pantaloni de transbordare

breakwater = dig de larg, sparge val

breast = travers

breadth = lăţime

bridge = punte

bridge house = comandă de navigaţie; castel central

bridge ladder = scară de acces pe puntea de comandă

bridge light = luminator de punte

bridge officer = ofiţer de cart pe puntea de comandă

bridge rail = balustradă a punţii de comandă

bridge watch = cart pe comanda de navigaţie


bundle = legătură; maldăr, snop; ghem, pachet

bulk = vrac; masă; volum

bulk cargo = încărcătură în vrac

bulk carrier = vrachier

bulkhead = perete etanş de navă, perete de compartimentare

bunker = buncăr de cărbuni; combustibil

bunker fuel = combustibil de consum

to bunker fuel oil = a bunchera combustibil lichid

bunkering = buncherare, aprovizionare cu combustibil

bunker oil = combustibil de consum

bunker oil tank = tanc de combustibil

bunker supplier = furnizor de combustibil

buoy = baliză, geamandură; flotor de semnalizare

buoy boat = balizor, navă de balizaj

buoy line = parâmă de legare la geamandură; gripie


buoy mooring = geamandură de legare (ancorată la cort mort)

buoy rope = saulă de geamandură

buoyage = balizare

buoyancy = plutire, flotabilitate; emersiune

burlap = ţol, pânză de sac din iută

burst = desfăcut, plesnit (despre saci)

C
cabin = cabină de navă

cable = cablu

cable hold = magazie de parâme

cable holder = barbotin

cable laying = instalare a cablului submarin

call = escală, intrare în port


can = bidon, canistră

can buoy = geamandură cilindrică/butoi

cancel = anulare

cancellation clause = clauză de reziliere

cancelling date = dată de reziliere a contractului

can hooks = ţapan de butoaie

cant = înclinare

to cant = a răsturna, a se întoarce pe o parte

canvas sling = ţapan de pânză

capstan = cabestan, vinci

captain = comandant de navă în marina comercială; secund (incorect)

cargo = caric, încărcătură

cargo-and-passenger ship = navă mixtă: marfă şi pasageri

cargo bag = sac de marfă

cargo barge = şlep de marfă


cargo barge ship = navă port-barje

cargo boat/vessel = cargou, navă de mărfuri, navă comercială

cargo book = registru de evidenţă a mărfurilor încărcate pe magazii şi partizi

cargo booking = cerere de transport de mărfuri

cargo capacity = capacitate netă/ utilă de încărcare

cargo carriage = transport de mărfuri

cargo carrier = cargou, navă de transport; cărăuş, transportor

cargo charges = cheltuieli de încărcare a navei

cargo cheker = pontator de marfă la operarea navei

cargo container = container de marfă

cargo container ship = navă port-containere

cargo covered by bill = caric încărcat pe bază de conosament

cargo damage = avariere/deteriorare a încărcăturii în timpul transportului

cargo deadweight = capacitate netă/utilă de încărcare, capacitate de încărcare marfă

cargo deadweight tonnage = tonaj net, capacitate de încărcare marfă


cargo draft/draught = coţadă de marfă

cargo dues = taxe asupra mărfurilor operate

cargo habdling = manipulare a mărfurilor

cargo hold = magazie de mărfuri, hambar de navă, cală

cargo in bulk = încărcătură în vrac

cargo insurance = asigurare a încărcăturii

cargo lien = privilegiu de încărcare, drept de retenţie asupra mărfii

cargo liner = cargou/navă de linie

cargo list = listă de mărfuri, listă de încărcare

cargo manifest = manifest de mărfuri încărcate pe navă

cargo marking = marcare a mărfurilor

cargo navicert = certificat de transport maritim

cargo of timber = încărcătură de cherestea

cargo oil = încărcătură de ţiţei/petrol

cargo owner = proprietar al mărfii


cargo plan/cargoplan = cargoplan, plan de încărcare al navei

cargo stowage factor = indice de stivuire

cargo tray = palet

cargo underwriter = asigurator al încărcăturii

cargo work = operare de mărfuri (încărcare, descărcare, stivuire)

carrier = cărăuş, transportor

carrier’s risk = risc al cărăuşului

to carry = a căra, a duce

case = cutie, ladă

cask = butoi metalic

cattle ship = navă de transport animale vii

centerline/center line = axul longitudinal; plan diametral

certificate = certificat, atestat, patentă

certificate of clasification = certificat de clasă

certificate of freeboard = certificat de bord liber


certificate of healh/pratique = patentă de sănătate

to chafe = a freca, a uza/a încălzi prin frecare

certificate of damage = certificat de avarie

chain = lanţ

chain bin = puţ al lanţului de ancoră

chain cable = lanţ de ancoră

chain mail = za

chain sling = ţapan de lanţ

chain stopper = boţ de lanţ

chain towing = remorcaj cu lanţ

chain wail = portsart

channel = şenal, canal navigabil, pasă, trecere; strâmtoare

channel buoy = geamandură de pasă

chart = hartă nautică

chart compass = roză de hartă, roză a vânturilor


charted = trecut pe hartă

charter party = contract de navlosire

chart house/room = camera hărţilor

chart insruments = instrumente de lucru pe hartă

chart working = lucru pe hartă

chief electrician = electrician-şef

chief electrician’s mate = ajutor al electricianului-şef

chief engineer = şef mecanic

chief officer/mate = ofiţer secund

to chock = a sprijini cu pene; a înţepeni

cleat = tachet de împănare; pană

cloth = pânză

cloud = nor

cloudbank = masă de nori de joasă altitudine

cloud burst = rupere de nori, ploaie torenţială


cluster light = proiector cu lumini de lucru

coal = cărbuni

cock = robinet, ventil

coil = colac, rolă

to coil = a înfăşura, a răsuci; a bobina

cold front = front rece

cold sector = sector rece

to come alongside = a acosta cu bordul

to come full ahead/astern = a pune toată viteza înainte/înapoi

compliance = conformitate, acord

to consign = a depune, a transmite, a trimite, a preda

consignation = expediere de mărfuri

consignee = destinatar; primitor al mărfii

consignement = consignaţie; partidă de marfă

consignor/consigner = expeditor; expeditor al mărfii


convection = convecţie

course = curs, drum

course-and-bearing indicator = indicator de drum şi relevment

course line = linie a drumului

course mark = indicator de drum

course recorder = înregistrator de drum

course plotting = trasare a drumurilor

course per gyro compass = drum la girocompas

cover = înveliş, capac

craft = ambarcaţiune, barcă, vas

crane = macara de cheu, granic, cranic

crane boom = braţ de cranic

crate = ladă din şipci

crew = echipaj

cross stream = curent de travers


crutch = suport; furchet

custom = obicei, uz, uzanţă

customs = vamă, taxe vamale

custom-clearing form = permis vamal pentru transport

custom-house/customhouse = birou/oficiu vamal, vamă

custom-house officer = ofiţer de vamă, vameş

custom-house regulations = regulament vamal, instrucţiuni vamale

custom of the port = uz al portului

custom office = birou/oficiu vamal

customs officer = vameş

custom rules = regulament vamal

customs body = organ vamal

customs charges = taxe vamale

customs clearance = control vamal

customs-clearing form = permis vamal de transport


customs debenture = certificat de restituire a taxelor vamale

customs declaration = declaraţie vamală

customs duty/duties = taxe vamale

customs-enforcement area = zonă vamală

customs entry = declaraţie în vamă la sosire

customs examination = control vamal

customs fees = taxe vamale

customs formalities = formalităţi vamale

customs-free = scutit de taxe vamale

customs guard vessel = navă de supraveghere vamală

customs inspector = inspector vamal

customs launch = şalupă de vamă

customs patrol vessel = navă de patrulare vamală

customs schedule = clasificare vamală a mărfurilor; scală de tarife vamale

customs seal = sigiliu vamal


customs shipping documents = documente vamale de transport

customs tarrif = tarif vamal

customs warrant = permis vamal de ridicare a mărfurilor din depozit

customs waters = zonă vamală

customs wharf = cheu/mol vamal

cyclone = ciclon

D
damage = avarie, stricăciune

damage by handling = avarie prinmanipulare

dangerous goods = mărfuri periculoase

dead reckoning = estimă; punct estimat

dead reckoning by computation = estimă prin calcul

dead reckoning by plot = estimă grafică


dead-reckoning position = punct estimat

dead-reckoning sailing = navigaţie estimată

dead-reckoning track = drum estimat trasat pe hartă

deck = punte; covertă

deck appliance = instalaţie de punte

deck bridge = punte a comenzii de navigaţie

deck cover = capac al gurii de magazie, bocaport

deck crane = cranic, macara de bord

deck crew = echipaj de punte

deck department = secţie punte

deck fastenings = mijloace de legare de punte

deck gang = echipă de docheri de punte

deck gear = instalaţie de punte

deck hawse = nară de punte/ancoră

deck head beam = traversă


deck hook = guseu orizontal de punte

deck horse = cavilă pentru luat volte

deckhouse = ruf; careu pe puntea superioară; cabină a comandantului

deckhousing = suprastructură pe punte

deck light = iluminator de punte

deck load = încărcătură pe punte

deck log = caiet pentru notări de navigaţie

deck officer = ofiţer de punte

deck seamanship = practică marinărească

deck stopper = boţ al lanţului de ancoră

deck watch = cronometru de observaţii; serviciu de punte

deck watch error = stare absolută a cronometrului de observaţii

deck watch time = oră a cronometrului de observaţii

deck watchman = vardie de punte

deck cabin = cabină de punte


decker = marinar

deck-hand = marinar de punte

deflection = deviere, abatere

to deem = a considera, a socoti

deep sea = mare adâncă; mare largă; largul mării

demand = cerere

departure = plecare, îndepărtare

departure from = îndepărtare de la

depression = depresiune atmosferică

depth = adâncime

derrick = bigă de marfă

derrick crutch = suport al capului de bigă

derrick kingpost = coloană-suport de bigi

to detail = a numi, a repartiza

dew = rouă
dew point = punct de rouă

dip = înclinare, depresiune

dip correction = corecţie de depresiune a orizontului

to dip the tanks = a face măsurători în tancuri

disbursement = plată

dish = vas, farfurie; fel de mâncare

displacement = deplasament

displacement hull = cocă tip deplasament

displcement ton = tonă de deplasament

displacement tonnage = deplasament

disposition = poziţie

distance abeam = distanţă la travers

distress = sinistru maritim, naufragiu, primejdie pe mare

distress call = apel de sinistru

distress light = semnal pirotehnic de sinistru


diurnal variation = variaţie zilnică

diver = scafandru

dock = bazin portuar, doc

doldrums = calmuri ecuatoriale

drain = golire, uscare, drenaj

draught/draft = pescaj; greutate a coţadei; proiect; cambie; marfă, coţadă de marfă; schiţă, ciornă

to draw up = a întocmi

*to be deemed = a fi considerat

dredge = dragă

to dredge = a draga

drift = derivă

drift anchor = ancoră de furtună/derivă

drift angle = unghi de derivă

to drift ashore = a deriva spre coastă

due = cuvenit, datorat


dues = taxe

duly = cum trebuie, cum se cuvine, corect

dunnage = material de protejare şi separare a încărcături; fardaj de protecţie

dusk = crepuscul, amurg

dry-dock = doc uscat

E
earth-based navigation = navigaţie cu repere terestre

to ease = a fila; a slăbi o remorcă parâmă

to ease the chain = a fila lanţul de ancoră

east = est

ebb = reflux; curent de reflux

ebb and flow/flood = flux şi reflux

ebb tide = reflux

eddy = volbură, vârtej


endorsement= andosare

engaged in fishing = ocupat cu pescuitul, în curs de pescuit

engine = maşină, motor

engine hatch = spirai de maşină

engine man = motorist

engine room = compartimentul maşinii

engine shaft = arbore principal, arbore cotit

ensign = drapel, stindard

to ensure = a asigura, a garanta

to entail = a atrage după sine, a cauza, a determina

excise = acciză

to exonerate from = a scuti

eye of storm = ochiul furtunii

F
fall = curent de palanc

falling snow = ninsoare

fan = ventilator

to fasten = a amara, a volta, a lega

fairway = şenal navigabil, pasă de navigaţie, canal navigabil, pasă de acces

feature = particularitate, reper costier

fender = apărătoare, tranchet

first mate = ofişer secund

fishing vessel = navă de pescuit

fittings = accesorii de navă, garnituri

flag = pavilion

flashing light = lumină cu sclipiri

to float = a pluti; a scoate de pe uscat

floatage = flotabilitate

floating anchor = ancoră de furtună


floating dock = doc plutitor

floating ice = sloiuri în derivă; gheaţă plutitoare

floating light = far plutitor, geamandură luminoasă

floor = varangă

to flush = a se înroşi

fog = ceaţă, negură, pâclă

fog bank = banc de ceaţă

fog bell = clopot de ceaţă

fog-bound = imobilizat din cauza ceţii

foghorn = corn de ceaţă

fog signal = semnal fonic de ceaţă

fore = spre prova; înainte, în faţă

fore-and-aft = de la prova la pupa, longitudinal

fore-and-aft sail = velă aurică

forecastle = teugă, castel prova


forecastle deck = punte a teugii

foredeck = punte prova

foreman = şef de echipă

foremast = arbore trinchet

foresail = trincă, velă de trinchet

forestay = strai prova

fore top = gabier mic

fore top gallant mast = arbore zburător

fore yard = verga trinchet

forklift = cărucior/elevator cu furcă

forward breast line = traversă prova

forward spring = şpring spre înainte

fow = curgere, flux, curs, debit

fresh breeze = briză rece

fresh water = apă dulce


front = front

fuel oil = combustibil lichid

fully = pe deplin, cu totul, cu desăvârşire

G
gale = furtună

gangway = schelă de bord/ de acces pe navă

gasket = garnitură, manşon; sachet, baieră

gauge = măsură

to gauge = a măsura

gear = mecanism, dispozitiv

ground = fund de mare, natura fundului mării

guard = vardie, pază

gust = rafală
H
hail = grindină

half ahead = jumătate înainte

halo = nimb, aureolă

to handle = a manevra

handling = conducere/manevrare a navei

harbour = port

harness = echipamen/haine de lucru

hatch = gură de magazie

hatch boards = panouri de acoperire (mingini)

hawse = nară

hawse-hole = gură de nară

hawser = parâmă, cablu, otgon

head = prova

head line = parâmă de legare prova


head light = lumină de catarg prova

to heave the anchor = a ridica ancora

to heave up = a vira, a recupera

heavy rainstorm = furtună cu averse puternice de ploaie

to heel = a (se) carena

helm = cârmă, timonă

helmsman = timonier

high seas = largul mării

hoist = coşadă

hold = magazie, hambar

hoop = cerc de butoi

horse latitudes = zonă de calm de la nord de Alizee

hose = furtun, manică

hull = corp de navă, cocă, osatură

hundredweight/cwt = quintal (45,359 kg)


hurricane = uragan, furtună, vânt puternic

I
ice breaking = spargere de gheaţă

ice cake = sloi de gheaţă

to impair = a deteriora, a strica; a împiedica, a stânjeni

in agreement = de acord

in compliance with = în conformitate cu

in bilge and cantline fashion = stivuire sfert pe sfert

inconspicuous = inobservabil, greu de remarcat

in doubt = în dubiu

inland = interior, intern

inland waterways = căi de navigaţie interioară

inner = interior, ascuns


inshore = la ţărm, aproape de ţărm, costier, de coastă

inshore navigation = cabotaj, navigaţie costieră

in sight = vizibil

invoice = factură

J
jack-knife = cuţit de buzuner, briceag

jack ladder = scară de pilot

jacksatff = baston de pavilion prova

jettison = bunuri aruncate peste bord

jetty = dig de larg; debarcader


K
keel = chilă

knot = nod; nod marinăresc

L
ladder = scară

lake = lac

land = uscat, ţărm, pământ

to land = a acosta, a trage la mal

land breeze = briză de uscat/de noapte

land mark = reper costier

lane = coridor, drum navigabil, bandă de circulaţie

lantern = felinar
lashing = legătură; parâmă, socar; amarare, amaraj

launch = şalupă

to lay = a pune, a aşeza

leak = spărtură; gaură de apă

to leak = a (se) scurge

leakage = scăpare; scurgere

leak-proof = ermetic

lee anchor = ancoră nefundarisită, ancoră de sub vânt

lee board = derivor lateral

lee shore = coastă de sub vânt

lee side = bord de sub vânt

leeward = sub vânt

leeway = derivă

length = lungime

length overall = lungimea peste tot


letter of guaranty/indemnity = scrisoare de garanţie

limit = limită, margine, hotar

lighthouse = far

lights and shapes = lumini şi semne

limitation = limitare, mărginire

line = parâmă, saulă

lines = carmace

load = încărcătură

log = loch, jurnal de bord

log book = jurnal de bord

look aut by sight and hearing = veghe vizuală şi auditivă

look-aut = vigilenţă, atenţie, băgare de seamă; veghe

lubrificating oil = lubrifiant

luff = margine de învergare

to luff = a veni în vânt


luff tackle = palanc simplu

M
machinery = instalaţie mecanică, maşină, mecanism

made course = drum adevărat

to make good = a naviga pe un drum bun

margin = toleranţă; plus

mast = catarg, arbore

mast band = cerc de coloană

mast cap = butuc

master = comandant, căpitan de vas comercial

masthead = vârf de catarg

mast hole = etambreu de arbore

masthead light = lumină de catarg


mate’s receipt = ordin de ambarco

mean of transportation = mijloc de transport

meridian = meridian, zenit

midships = la mijlocul navei, cuplu maestru

mine clearing = deminare

mineclearance = deminare

mine lifting = deminare

to mistake for = a confunda cu, a lua drept

*to be mistaken for = a fi confundat cu

to moor = a se lega, a acosta, a amara, a afurca

moorage = acostare, amarare, afurcare; loc de ancorare, ancoraj

mooring mast = stâlp de ancorare

mooring buoy = geamandură de ancorare


N
narrow = trecere îngustă

narrow channel = trecere îngustă

navigation mark = reper de navigaţie

neglect = neglijenţă

non-displacement craft = ambarcaţiune/construcţie fără pescaj

notice of readiness = aviz de punere a navei la dispoziţie

not-under-command ship =

not-under-command lights =

nozzle = vârf, ştuţ

O
oar = vâslă, ramă
occluded depression = depresiune ocluză

offshore = departe de ţărm/coastă; din larg

oil = ţiţei, petrol

on end = în picioare, perpendicular

on the high seas = în largul mării

open sea = mare largă/liberă

ordinary = obişnuit, normal, uzual

ordinary seaman = marinar necalificat

ordinary practice of seamen = bună practică marinărească

ore = minereu

ounce/oz. = uncie (31,103 g sau 28,349 g)

outer = exterior, din afară

to overtake = a ajunge din urmă, a depăşi

owner = proprietar
P
packing = ambalaj

paints = vopsele, pituri

parcel = pachet, colet

pendant = mandar simplu, cablu de vinci; flamură

pennant = flamură, fanion

to pick up = a ridica, a strânge, a scoate

pilot = pilot

to pilot = a pilota

pilotage = pilotage, pilotare

pilot boat = pilotină, navă de pilotaj

pilot house = timonerie, camera pilotului

piloting = pilotaj, pilotare

pilot jack = pavilion de pilot


pilot ladder = scară de pilot

pilot vessel = navă de pilotaj

pitch = pas al elicei; tangaj

pitching = tangaj

pivoting point = punct giratoriu

plank = scândură, dulap

plotter = echer de navigaţie

plotting = lucru pe hartă

poop = dunetă, pupa

port = babord, la babord; port, oraş cu port

to port! = cârma stânga

port aft = pupa babord

portage = transport, transportare; taxă de transport, navlu; zonă între apele navigabile peste care se face transbordarea
mărfurilor sau a vaselor mici

porthole = sabord, hublou; fereastră de ventilaţie/aerisire

pound¹/sovereign/quid = liră sterlină


pound²/lb = livră, funt (0,373 kg sau 0,453 kg)

power boat = barcă cu motor

power craft = vehicul motorizat

power drive = acţionare mecanică

power-driven vessel = navă cu propulsie mecanică

prevailing = curent; existenţă

to proceed = a merge, a se deplasa

to propel = a propulsa, a pune în mişcare, a împinge

propeller = propulsor, elice

propeller fan = ventilator cu elice

pulley = roatăde transmisie, scripete, troliu

pump man = pompagiu

pump room = sala pompelor

pump well = puţul pompei

to put her nose into the wind = a veni cu prova în vânt


to put the barrels on their ends = a aşeza butoaiele în picioare

Q
quadrant = sector de cârmă

quarantine = carantină

quay = cheu, debarcader, chei

to quote = a cita; a menţiona; a fixa

R
racon/radar racon = far cu radar/de radiolocaţie, radiofar cu răspuns

radar bearing = relevment radar

radar reflector buoy = geamandură cu reflector pasiv


radar responder buoy = geamandură cu reflector radar activ

raider = navă de radă, navă în cursă

rail = şină, balustradă, copastie

rainbow = curcubeu

rain shower = aversă de ploaie

rainstorm = vijelie, furtună cu ploaie

range = bătaie, rază de acţiune

rate of exchange = curs valutar de schimb

relative bearing = relevment prova

replenishment = reumplere, completare, reaprovizionare

restricted visibility = vizibilitate redusă

retail = en detail

retail trade = comerţ en detail

to ride = a înfrunta valurile/furtuna

to ride easy = a nu avea tangaj mare în timpul staţionării la ancoră


to ride hard = a avea tangaj puternic la ancoră

ridge = creastă, culme, coamă

right ahead = chiar din/în faţă, de la prova

right aft = de la pupa; drept în pupa

right-handed propeller = elice pas dreapta

river = râu, fluviu

roadstead = radă

roll = ruliu; mişcare de ruliu

rolling = cu ruliu; de/cu hulă

rolling chock = chilă de ruliu

rolling rope = cablu la macara de ruliu

rolling tank = cisternă/tanc de ruliu

rope = parâmă

rope ladder = scară de frânghie

rope sling = ţapan de parâmă


to rot = a putrezi, a se strica; a rata, a pierde

route = rută, drum

ruddur = cârmă

rule = regulă

to rust = a rugini

S
safe speed = viteză de siguranţă

safety-belt = centură de salvare

sail = velă, corabie, navigaţie

to sail = a naviga

sailing line = şenal

sample = mostră

sand bank = banc de nisip


sandstorm = furtună de nisip

scales = balanţă, cântar

scatter = risipire, difuzare

score = urmă, semn; zgârietură

to score = a marca; a zgâria; a estima

to scratch = a zgâria

screw = elice

sea bank = ţărm de mare, coastă

sea bed = fund de mare

sea breeze = briză de mare/zi

sea-coast = coasta mării, litoral

sea craft = vas, navă, ambarcaţiune

seafarer = marinar, navigator

sea floor = fund de mare

sea foam = spuma mării/valurilor


sea fog = ceaţă marină

sea gauge = pescaj, sondă

sea-going = maritim, de mare; navigant, de navigaţie

seagoing vessel = navă maritimă

sea green = verde marin

sea keeping ability = calităţi nautice

sea letter = permis de navigaţie

sea ladder = scară de pisică/furtună

sea lanes = drumuri maritime recomandate

sea lashing hook = cârlig de amarare

sea levee = dig maritim

sea level = nivel al mării

sea lock = ecluză maritimă

sea mark = reper costier de navigaţie

sea mile = milă marină


sea ore = alge marine

sea passage = traversadă maritimă/oceanică

sea perils = pericole/riscuri ale mării

sea pilot = pilot maritim

sea port = port maritim

sea protest = protest de mare

sea report = raport de mare cu evenimentele principale din timpul călătoriei

sea rim = linia orizontului; suprafaţă a mării

sea road/route = cale/rută maritimă

sea rolling = hulă

sea room = spaţiu de manevră

sea service = serviciu maritim

sea ship = navă maritimă

sea sgipbuilding = construcţii de nave maritime; construcţii navale

sea shipbuilding yard = şantier de construcţii maritime/navale


seashore = coastă maritimă, ţărm

sea-sick = care suferă de rău de mare

sea-sickness = rău de mare

sea side/seaside = ţărm de mare, coastă maritimă, litoral

sea state = stare de agitaţie a mării

sea stock = rezervă de voiaj/marş (combustibil, apă, alimente)

sea stores = provizii şi materiale de bord

sea trade route = drum comercial maritim

sea travel/trip = călătorie pe mare

seaward = dinspre mare

seawards = către/înspre mare, în direcţia mării

seaway = pasă; cale maritimă; mare deschisă, larg

seaworthiness = navigabilitate

sea watch = card la ancoră

seaworthy = în bună stare de navigabilitate


seine = năvod, setcă

separation zone = zonă de separare

separation line = linie de separare

to service = a deservi, a întreţine

to set adrift = a rămâne în derivă

to set afloat = a lăsa la apă, a lansa

to set the anchor = a fundarisi ancora

to set a course = a lua un drum, a trasa drumul navei pe hartă

to set the flag = a ridica pavilionul

to set off = a pleca în voiaj, a ieşi din port

to set off the course = a se abate de la drum

to settle accounts = a încheia socotelile

to sew = a drena; a coase

sewage = ape uzate, deşeuri

shaft = arbore/ax al elicei


shallow = fund mic; ape mici; întinsătură

shank = fus al ancorei

shape = formă, semn de vârf

shell = bordaj exterior, cocă, corp de navă

shelter = adăpost

shift = abatere

to shift = a schimba dana de acostare

shipper = încărcător

shipment = încărcare, încărcătură; partidă de marfă încărcată pe navă

shipping note/order = aviz de expediţie

shipwreck = naufragiu, epavă

shoal = banc, întinsătură, fund mic

shore = coastă, ţărm

shortage = lipsă

shovel = lopată
to shove off = a îndepărta/ a desprinde (o barcă) de ţărm/cheu/navă

sick-flag = pavilion de carantină

side = parte, bord

sidelights = lumini laterale, limini din borduri

sight = vedere, privire; observaţie astronomică

sight-bar/sight rule = alidadă

sight distance = vizibilitate; rază vizuală

signal lights = semnale luminoase;baliză

sling = praştie, aruncare; laţ; sapan, ţapan

to slacken speed = a înetini, a reduce viteza

snow blast = viscol, viforniţă

snowfall = ninsoare, cădere de zăpadă

to soil = a murdări; a păta

sound¹ = sunet

sound² = solid
sounder = sondă

sounding = sondaj, măsurare a adâncimii

sound-signalling appliances = dispozitiv de semnlizare sonoră

span = labă de gâscă

spare anchor = ancoră de rezervă

speed = viteză

spill = vărsare; pată

to spill = a vărsa un lichid, a risipi

spill cleanage = curăţare a petei

splice = matisire; îmbinare; nod

to splice = a matisi

squall = gren, vijelie, furtună; hulă

sqaure-rigged vessel = navă cu vele pătrate

stack = rând; gramadă; stivă de un rând; coş al navei

starboard = tribord
starboard lam/lantern = felinar tribord

statement of facts = istoric al operării navei

station = port, gară maritimă

station lights = lumini de poziţie

steep = abrupt

to steer = a conduce, a pilota; a gira, a cârmi

steerer = timonier, pilot, cârmaci

steering = guvernare, manevrabilitate

steering and sailing rules = reguli de drum

steering by the land = guvernare după repere costiere

steering (engine) flat/room = camera cârmei

steering gear = instalaţie de guvernare

steering light = lumină de guvernare

steering qaulities = calităţi manevriere

steering repeater = repetitor de drum/guvernare


steering wheel = timonă

stem/stempost = etravă

stern = pupa

stern bench = banchetă

stern frame = etambou

sternmost = cel mai apropiat de pupa

sternpost = etambou

sterway = viteză înapoi

stern anchor = ancoră pupa

stern foremost = cu pupa înainte

stern fast = legătură pupa

stern ward = de pupa, îndreptat spre pupa

sternwards = spre/către pupa

stevedore = stivator

stevedore gang = echipă de docheri stivatori


stevedoring crew = echipă de stivatori

stevedoring charges = cheltuieli de stivuire

stock = traversă de ancoră; ax de cârmă

stopping distance = distanţă de oprire

storage = depozitare

store = rezervă de bord, provizii

stores = provizii, materiale de bord

storehouse = depozit, magazie

to stow = a stivui, a amara

to stow the anchor = a pune ancora la post

stowage = stivuire

stowage capacity = capacitate a navei

stowage factor = indice/factor de stivuire

to strike the bell = a bate clopotul

stump = buştean
to submerge = a afunda

submerged = imers

sump = puţ de drenaj

sunk = scufundat

sunrise = răsărit

sunset = apus

supplier = furnizor

supplies = provizii

supply = aprovizionare, alimentare

to supply = a aproviziona

survey = inspecţie de registru

survey certificate = certificat de inspecţie

sway = balans

swaying = ruliu

to sweep = a mătura
sweepings = măturătură de marfă

swell = hulă, valuri de hulă

swept = dragat

swing = giraţie

to swing against the rudder = a se canarisi în bordul opus punerii cârmei

to swing off the course = a se abate de la cursul stabilit

T
tackle = greement, palanc; unealtă, sculă

to tackle = a lega funii

tackle fall = curent

to taint = a infecta, a polua; a se strica, a se altera

tainted = alterat, stricat; pătat, mânjit

to take aboard = a îmbarca, a luat la bord


to take reckoning = a determina punctul estimat al navei

to take sights = a lua înalţimi la aştrii

to take soundings = a lua sonde, a sonda

to take a tow = a lua la remorcă, a lua remorca/parâma de remorcaj

a take ullage = a măsura ulajul, a lua ulaje

tally = socoteală, potrivire a conturilor

tallyman = pontator

to tamper with = a umbla la, a deschide

tank = tanc

tank freeing = golire a tancului

tank cleaning = spălare a tancurilor

tarpaulin = tendă, prelată

tear = uzură, roadere

tendered notice of readiness = notis/avizare de navă „gata de operare”depus(ă)

termination = capăt, limită, extremitate


terms and conditions = clauze şi condiţii

thole = furchet

thole pin = cui de furchet

through = prin, printre; peste; direct

through route = cale directă de acces

tidal amplitude = amplitudine a mareei

tide = maree

tier = rând; strat; paiol de marfă

tiller = fusul cârmei, cârmă; tirant, bielă

tiller chain = lanţ al cârmei, lanţ de guvernare

tiller rope = odgon/cablu al cârmei

timber = cherstea, material lemnos

to tom up = a fixa prin înţepenire

tonnage hatch(way) = deschidere de tonaj

top mark = semn de geamandură


topping lift = balansină a bigii/picului

top uppermost = stivuit în picioare

tow = remorcher, navă-remorcher; remorcă, parâmă de remorcaj

to tow = a remorca

to tow abreast/alongside = a remorca la ureche

to tow aft = a remorca de pupa

to tow ahead = a remorca de prova

towboat = remorcher, navă de remorcaj

to tow from amidships = a remorca la ureche

tow cable/rope = remorcă, cablu de remorcaj

towed = remorcat

towing = remorcaj

towing light = lumină de remorcaj

traffic = circulaţie, trafic

traffic lane = bandă de circulaţie


traffic flow = direcţie a traficului, flux al traficului

traffic separation scheme = schemă de separare a traficului

trawler = traul

tray = tavă; platformă de încărcare

trim = asietă, diferenţă de pescaj, înclinare longitudinală

to trim = a orienta, a îndrepta, a echilibra încărcătura

tug/tugboat = remorcher

tugee = navă remorcată

U
ullage = ulaj, spaţiu neumplut

ultrasonic depth finder = sondă ultrason

under keel clearence = adâncime sub chilă

under way = în mers, în mişcare


upper deck = punte superioară

upsea = cu valuri din prova

V
to veer = a fila lanţul de ancora, parâma

veering = girare

vessel = navă eşuată

vessel aground = navă eşuată

vessel not under command = navă care nu este stăpână pe manevra sa

vessel restricted in her ability to manoeuvre = navă cu capacitate de manevră redusă

victuals = hrană, provizii, alimente

to victual = a aproviziona cu hrană; a (se) hrăni


W
wardroom = careu al ofiţerilor

warehouse = depozit, antrepozit

watch officer = ofiţer de cart

water craft = ambarcaţiune

watertight = etanş la apă

weight = greutate

to weight = a cântări

well = puţ de santină

wharf = cheu, debarcader, ponton, şantier naval

wheel = roată, timonă

wheel steering = timonă

wheelhouse = timonerie

whistle signal = semnal cu fluierul

wholesale = en gros
wholesale trade = comerţ en gros

wild = nemanevrabil, greu de guvernat

winch = vinci

winch barrel = tambur al vinciului de ancoră

wind = vânt

windage = partea expusă vântului

windlass = troliu, vinci de ancoră

windward = bord din vânt; în bordul din vânt; în vânt

wire = parâmă metalică; sârmă

with respect to = cu privire la

wreck = naufragiu; sinistru maritim; navă naufragiată

Y
yard = yard; şantier naval
yaw = ambardee

yoke = brăţară, eche rotundă

Z
zenith = zenit

zone = zonă, regiune, fâşie

Chilă: element principal de rezistenţă al osaturii unei nave, aşezat pe axa longitudinală a fundului navei.

Etravă: element de rezistenţă care închide corpul unei nave la prora şi cu care nava îşi deschide drumul la înaintarea prin apă.

Etambou: 1) element de rezistenţă al scheletului unei nave, amplasat la pupă şi care susţine cârma. 2) element de rezistenţă din scheletul unui avion,
situat la extremitatea din spate a fuzelajului.

Provă (sau proră): partea din faţă a unei nave, unde se află postul de comandă sau extremitatea din faţă a unei nave.

Pupă: parte posterioară a unei nave sau extremitatea din spate a unei nave.

Babord: 1) partea stângă a unei nave după direcţia de înaintare (sau partea din stânga a axei ei de simetrie, privind de la pupă spre proră). 2) marginea
din stânga a fuzelajului unei nave aeriene (privind tot în direcţia de zbor).

Tribord: 1) partea dreaptă a unei nave după direcţia de înaintare (sau partea din dreapta a axei ei de simetrie, privind de la pupă spre proră). 2)
marginea din dreapta a fuzelajului unei nave aeriene (privind tot în direcţia de zbor).

Punte: planşeu din lemn (sau metalic), orizontal, care închide corpul unei nave la partea
superioară sau care compartimentează nava pe nivele.

Teugă: construcţie situată deasupra punţii superioare, la prora unei nave şi în interiorul căreia sunt amenajate magazii şi mai rar, locuinţe pentru
echipaj.

Catarg: stâlp de lemn (sau tub metalic) care se montează vertical pe o navă pentru a susţine pânzele (velele) şi/sau instalaţiile de semnalizare şi/sau de
comunicaţie.

Bompres: primul dintre catargele unei nave cu pânze aşezat în vârful prorei. Este un catarg mic şi foarte puţin înclinat în sus (aproape orizontal).

Va continua...!

L.E. Ma voi conforma si pune diacritice. Ma bucur din nou ca initiativa mea a dat roade...

Edited by colombo2003, 06 May 2011 - 16:31.


Este sticky, dar eu ştiam ca se scrie pupa, nu pupă, cel putin un prieten marinar aşa mi-a spus.
Edited by connectorxp, 06 May 2011 - 21:37.
Mulţumesc @connectorxp.

Să continuăm... Despre vele sau pânze.

Velă: 1) pânză de corabie, care asigură deplasarea navei sub acțiunea vântului (plural vele). Ele pot avea formă triunghiulară, pătrată sau trapezoidală,
denumirea lor făcându-se în funcţie de poziţia unde se află pe catarg şi de catargul pe care se află. 2) La plural: sport care se practică cu ajutorul
ambarcațiunilor cu pânze.

Velatură: totalitatea velelor unei nave.

In funcţie de poziţia velei pe catarg, distingem:


Vela mare )(sau vela principală): numele celei mai mari şi celei mai joase vele a arborelui mare (prima de la punte).

Vela brigantină: Velă triunghiulară (conform DEX chiar de forma trapezoidală), situată la partea cea mai de jos a catargului pupa (prima dela punte).

Vela trinchet (sau mai simplu trinchetul): cea mai de joasa dintre velele pătrate ale catargului provă (prima de la punte).

Vela gabier: velă trapezoidală sau pătrată, a doua, începând de la punte.

Vela zburător: numele velei celei mai de sus. Existră vela zburător a catargului mare, vela zburător a catargului provă şi vela zburător a catargului
pupa.

Aici ar mai fi de zis şi de adăugat. Nici eu nu le ştiu prea bine, aşa că o completare ar fi binevenită...

Va continua cu catargele.

Edited by colombo2003, 07 May 2011 - 00:09.


Despre catarge (numite si arbori) (a se vedea definiţia sumară/generală din primul post).
Similar velor, catargele, în funcţie zona navei unde se află, pot fi împărţite şi denumite astfel:

Artimon: catargul de la pupa unei nave cu pânze.

Arborele mare: cel mai mare dintre catargele unei nave, situat la mijlocul acesteia.

Trinchetul (sau arborele mic sau arborele provă): catargul de la prova unei nave.

Bompres: primul dintre catargele unei nave cu pânze aşezat în vârful prorei. Este un catarg mic şi foarte puţin înclinat în sus (aproape orizontal).

Arboret: partea superioară a arborelui (sau catargului).

Arboradă: totalitatea catargelor, verigilor, ghiurilor, picurilor, bigilor, bastoanelor, tangoanelor şi tangoneţilor unei nave.

Cuib de rândunică: platformă din lemn, prevăzută cu o balustradă, montată pe arborele provă sau pe arborele cel mai înalt.

Parâmă: frânghie formată prin răsucirea sau împletirea unor fire din material vegetal (in, cânepa etc), sintetic sau metalic. Corabiile foloseau, în
general, parâme din material vegetal şi foarte rar metalic.

Parâmă de grandee: parâmă cusută pe marginea velelor pentru întărire.

Tachelaj: 1) totalitate a parâmelor unei nave cu ajutorul cărora se fixează catargele și se manevrează pânzele. 2) Operație de manevrare și de deplasare
a obiectelor grele cu ajutorul unor dispozitive manuale simple.
Ghiu: bară sau suport de lemn sau de metal, fixată aproape de baza catargului, pe care se prinde marginea de jos a velei.

Pic: 1) vergă așezată oblic pe catargul de la pupă, pe care se leagă partea de sus a unei pânze. Expresia "la pic scurt" (despre ancoră) = "cu puțin lanț la
apă" 2) compartiment etanș la extremitatea dinspre proră sau dinspre pupă a unei nave.

Balansină: frânghie care susține o vergă, un ghiu sau un tangon.


Bigă: macara specială, la bordul navelor, formată din două sau trei brațe de sprijin unite printr-o bară prevăzută de scripeți, cu ajutorul căreia se
încarcă sau se descarcă mărfurile în porturi.

Baston: bară cilindrică din metal sau lemn, cu diferite întrebuințări la bordul unei nave.

Tangon: drug de lemn (catarg) orizontal mobil, cu funii și scară, rezemat cu un capăt de bordajul navei și susținut de o balansină şi folosit pe timp de
furtună pentru coborârea și urcarea oamenilor în și din barcă. 2. Drug de lemn fixat la un capăt pe bordaj, întrebuințat la legarea bărcilor lansate pe
apă. 3) bară rotundă, cu un cârlig la capăt, destinată să întindă colțul velei din proră, când barca are vânt din pupă.

Tangon: tangon de lungime mică.


Crucea (cruceta): cadru format din bare de lemn, montat pentru prinderea si rigidizarea arborelui gabier şi al arboretului.

Greement: totalitatea manevrelor fixe şi curente ale arboradei.

Rigia: prelungire sub cuibul de rândunică a parâmelor velei rândunică.

Strai: parâmă de oțel sau de cânepă cu care se leagă partea superioară a catargului de proră.
De aici si denumirea de vela strai: vela montată pe strai.

Bază: partea inferioară a unei vele (sau marginea de întinsură).

Margine de cădere: partea laterală a velelor pătrate.

Dezarborare: distrugerea catargelor unei nave sau provocarea unor prejudicii astfel încât acestea să devină de neutilizat.
Bordajul navei: inveliş exterior al corpului navei care se montează pe osatură.

Cală: spatiu interior al unei nave, destinat încărcăturii, cuprins între puntea dublului fund şi santina nevei.

Carenă: partea laterală exterioară imersă a unei nave (sau opera vie).

Carenaj: aşezarea unei nave pe o coastă în vederea reparării sau a curăţării şi acoperirii carenei, după o perioadă de timp, cu smoală sau cu un strat
subţire de tablă (plăci subţiri de cupru).

Coastă: element de bază al structurii transversale a nevelor.

Masca: parte a bordajului lateral al unei neve, unde acesta începe să se curbeze pentru a forma prova.

Santină: partea de jos a calei, în care se pune, de obicei, balastul. Se află sub puntea dublului fund.

Selatura (sau cavallino): curbură care se întinde de la prova la pupa.

Opera vie: partea corpului navei aflată sub linia de plutire.

Opera moartă: partea corpului navei aflată deasupra liniei de plutire.

Copastie: bordură de lemn sau de metal montată la partea superioară a parapetului sau a balustradei bordajelor unei nave.

Furchet: piesă metalică (din oţel), de diametrul grosimii mânerului ramei (vâslei), montată pe copastie, pentru sprijinirea ramelor.

Portiţă: deschidere în bordaj, de forma pătrată sau dreptunghiulară, ce se poate închide, în general, cu un element echivalent, prin care ieşea gura
tunului în momentul utilizării. În port sau în ape calme, era folosită şi pentru ventilarea navei.

Spargeval: Pinten anterior, situat deasupra provei, numit astfel deoarece "taie" apa în timpul navigaţiei.

Va continua...
Alte definitii...

Fundă: comandă ce se dă la acorajul navei.

Fundăsire (sau ancorat): operaţiune de lăsare a ancorei.

Timonă: roată de lemn sau de metal cu ajutorul căreia se manevrează cârma unei nave.
Timonier: marinar însărcinat cu manevrarea timonei şi care transmite semnalele de legătură cu interiorul navei, cu alte nave sau cu coasta.

Barca: ambarcaţiune de serviciu sau de salvare.

Bancă: scândură pusă transversal pe cocă, astfel încât vâslaşii să poată sta jos.

Ramă (sau chiar lopotă !!!)[/b]: vaslă.

Deplasament: volumul de apa (masa) pe care o dislocă o navă.

Pescaj: distanţa măsurată pe verticală de la linia de constructie a navei la linia de plutire.

Ponton: 1) ambarcație, de obicei fixă, care susține o instalație unde acostează navele. 2) pod plutitor improvizat a cărui platformă este susținută de
bărci sau de alte vase legate între ele; fiecare dintre ambarcațiile care susțin platforma unui astfel de pod. 3) vas fără motor și fără punte, care se
remorchează la un vas cu motor și cu care se transportă mărfurile dintr-un port sau se ancorează bastimentele mai mari.

Prag (nisip sau ape puţin adânci): porţiune ridicată a fundului mării în comparaţie cu zona înconjurătoare care, de multe ori, este periculoasă pentru
navigaţie.

Uscat: 1) sau "fără vele": termen ce reprezintă un velier fără vele sau care înaintează cu velele coborâte de tot sau strânse. 2) sau în exprimarea "pe
uscat": reprezintă nava terminată sau scoasă din apă.
Calafat: material alcatuit din câlţi sau cârpe destrămate îmbibate cu smoala (sau catran), cu care se astupă crăpăturile, găurile sau rosturile la bordajele
şi la punțile de lemn ale navelor în vederea etanșării.

Călăfătuire: operatie de astupare cu calafat. Cu ajutorul unor dălţi speciale, calafatul era forţat între filele bordajului (sau scândurile puntilor) pentru a
le etanşeiza, fără a le afecta elasticitatea.

Pin pusher (pronunţat: pin puşăr): instrument/sculă asemănător(oare) unui şurubelniţe (sau pix) folosit(ă) pentru a introduce/împinge ace sau cuie (de
diferite lungimi şi grosimi) într-un material (de exemplu placaj). multumiri: @Petrvi si @angelz.
Ancorator: dispozitiv pe navele cu vele, folosit pentru coborârea ancorei.
Afet: suport pe care se fixează țeava la unele arme de foc (tun, aruncătoare de mine etc.).

Eche: bară (piesă orizontală) fixată pe axul sau pe pana cârmei unei ambarcațiuni sau a unei nave mici, servind la manevrarea acestora.

Etrier (plural: etriere): suport pe care se sprijină tangoanele, scărițele etc.

Odgon: funie groasă și lungă, îmbibată, de obicei, cu gudron și întrebuințată în marină, la pescuit, în transporturi etc.; cablu; parâmă.

Palan (sau palanc): mecanism sau macara formată din mai mulți scripeți situați pe două sau mai multe axe, dintre care una fixă si folosit(ă) la
ridicarea greutăților (mari).

Pataraţină: parâmă folosită la fixarea de borduri și spre pupă a arborilor unei nave cu vele.

Sart: odgon de oțel sau de cânepă care servește la fixarea laterală și întărirea catargelor de bordurile navei precum şi la prinderea scărilor pentru
urcarea pe acestea.

A înverga: a fixa pânza pe o vergă.


Acum, câteva generalităţi şi definiţii ale navelor (NU clasificare; asta ar putea fi alta discuţie), în funcţie de perioada, regiunea geografică şi
destinaţia/tipul ei.

Caravelă: navă uşoara şi rapidă, cu vele, fără rame, de război sau de marfă, caracterizată prin suprastructuri înalte la prova şi la pupa (castelul şi
teuga) şi dotată cu trei arbori, fiecare dintre aceştia cu o singură velă mare, pătrată, pe cei din prova (tringhetul şi arborele mare) şi latină pe cel din
pupa sau pe artimon. Era folosită în sec. XIII-XVI de către spanioli și portughezi în călătorii de lungă durată.

Cuirasat: navă de război, de mare tonaj, protejată de o cuirasă și înarmată cu artilerie grea.

Cuirasă: 1) înveliş de oţel sau armătură formată din plăci de oțel special, cu care se blindează cuirasatele pentru a le face să reziste împotriva
mijloacelor moderne de luptă. 2) îmbrăcăminte de piele, din zale de fier sau plăci de metal care proteja pieptul și spatele războinicilor din antichitate și
din evul mediu și păstrată până în sec. XIX; platoșă.

Galeră: navă romană derivată din navis longa şi care, în secolul al XVI-lea, a atins maximul său de perfecţiune. Aceasta era propulsată de rame, deşi
avea şi vele latine. Era dotată cu tunuri, fiind caracterizată printr-un mare pinten de aramă la prova, folosit pentru a străpunge navele inamice.

Galiotă: navă foarte asemănatoare cu galera, dar mai mare şi cu o suprafaţă velieră mai extinsă. În general, avea trei catarge.

Galion: 1) navă spaniolă cu pânze, din secolele XVI-XVII, de mare capacitate, echipată cu două sau trei catarge cu vele pătrate şi cu artimonul
echipat cu velă latină. Era folosită în trecut de spanioli ca navă de război (de luptă) și pentru transportul mărfurilor (de comerţ), în special aur și argint
din America (Mexic și Peru). 2) prelungire a etravei navelor cu vele care susține bompresul. 3) sculptură sau ornamentație (în lemn) montată la prora
unor nave cu pânze.

galeongiu (derivat): marinar de pe un galion.

Mixt: velier cu mai multe catarge si vele mixte (de aici îi vine şi numele), fără caracterizare exactă. În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea i se spunea şi
"velier polonez".

Pinasă: 1) mică navă cu vele din sec. XIII-XVIII, lungă și ușoară, foarte rapidă, cu trei arbori cu scripeţi (sau cu unul singur, cu vârful împărţit în
patru laturi), dintre care cel aflat mai înspre prova era foarte înclinat înspre înainte şi folosită pentru patrularea și escortarea navelor comerciale. 2)
barcă folosită în marina militară. 3) ambarcațiune cu motor, cu fundul plat, pentru pescuitul litoral (folosită la pescuitul sardelelor).

Şebec: navă de origine arabă, iniţial de pescuit, utilizată de corsarii verberi în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Era dotată cu trei arbori: cei doi de la
prova, fiecare cu câte o velă latină, şi cel de la pupa, cu o randă.

Navă incendiară: barcă de mici dimensiuni, încarcată cu materiale inflamabile (şi începând cu secolul al XVII-lea, chiar explozive), care era lansată
către navele inamice pentru a le incendia. Aceasta era dotată cu mijloace de propulsie sau era trimisă sa plutească în derivă.

Nave de linie: denumire dată navelor de luptă datorită dispunerii lor în linie atunci când se pregăteau de luptă.

Punte de baterie: puntea vechilor nave pe care erau amplasate tunurile.

Amiral: cel mai mare grad în forţele militare maritime, corespunzător gradului de general-colonel din armata terestră; persoană care poartă acest grad.
Navă amiral: ambarcaţiune pe care era ambarcat comandantul flotei.

Formaţiune: grup de nave militare de diverse categorii şi dimensiuni, cărora le erau încredinţate misiuni de luptă.

Comandantul formaţiunii: până la sfârşitul secolului al XIX-lea, comandantul general al unei formaţiuni şi superiorul direct al amiralului, căreia îi
erau, de obicei, delegate funcţii mai degrabă de navigaţie decât strategice.

Flotă: totalitatea navelor militare sau civile ale unui stat. Mai poate indica/însemna grupul de nave militare deplasate la ordin într-o anumită mare.

Edited by colombo2003, 10 May 2011 - 23:52.


Ispol: obiect in forma de faras (cu margini inalte) cu care se scoate apa din barca

Ghiordel: galeata din lemn folosita pe vapor

Cabestan: vinci cu ax vertical (folosit la filarea sau virarea ancorei sau la manipularea paramelor)

Ureche: obiect care foloseste la ghidarea paramelor (Are o forma eliptica, partea superioara fiind deschisa)

Ochet: obiect care foloseste la ghidarea paramelor (Are o forma circulara)

Edited by connectorxp, 17 July 2011 - 16:01.


Cosmetizari
Salut,

Poti sa-mi explici ce inseamna la un navomodel "scara 1:20" sau "scara 1:30"? Din dimensiunea unei nave adevarate, navomodelul ce dimensiuni o sa
aiba?
Merci.
1:20 inseamna ca un centimetru al navomodelului reprezinta 20 de centimetrii ai navei reale. Practic navomodelul este de 20 de ori mai mic decat
originalul.