Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 15

MAŞINI PENTRU RECOLTAT SFECLĂ DE


ZAHĂR
Recoltarea sfeclei de zahăr se realizează prin efectuarea următoarelor
operaţii: tăierea frunzelor şi coletelor (decoletare), dislocarea şi extragerea
(scoaterea) rădăcinilor de sfeclă din sol, curăţirea rădăcinilor scoase şi
colectarea separată a rădăcinilor şi a coletelor cu frunze.
Decoletarea rădăcinilor se poate executa înainte de scoaterea
rădăcinilor din sol sau după dislocarea şi scoaterea acestora. Recoltarea
sfeclei de zahăr se poate face folosind diferite maşini care efectuează parţial
sau total operaţiile enumerate fie combine.
În funcţie de operaţiile tehnologice pe care le elecută maşinile folosite
pentru recoltarea sfeclei de zahăr se pot clasifica în:
 maşini de dislocat sfeclă (denumite şi dislocatoare de sfeclă) care
efectuează numai operaţia de dislocare, celelalte operaţii – scoaterea sfeclei
din sol, decoletarea şi curăţirea rădăcinilor făcându-se manual;
 maşini de decoletat sfeclă care efectuează tăierea coletelor cu
frunze de pe rădăcinile de sfeclă când acestea se găsesc în sol(fig.15.1A), şi
colectarea coletelor în remorci sau lăsarea lor pe sol;

Fig. 15.1.Tipuri de maşini pentru decoletat şi


recoltat sfeclă de zahăr

251
 maşini de scos rădăcinile de sfeclă şi care efectuează dislocarea,
scoaterea acestora din sol, curăţirea şi colectarea lor în colectoare sau
remorci;(fig.15.1B)
 combina de recoltat sfeclă care execută toate operaţiile impuse în
cadrul procesului de recoltare (fig.15.6).

15.1. Maşina de decoletat sfeclă


Această maşină include în componenţa ei aparate de decoletat,
transportoare de colete, sisteme de dirijare automată pe rând a maşinii, cadru,
roţi de sprijin şi de copiere şi o secţie de periere (curăţire) a rădăcinilor
decoletate.
În fig.15.2 este prezentată schema unei maşini tractate de decoletat, formată dintr-un cadru
susţinut pe roţi (două roţi principale şi două de copiere), aparate de decoletat montate pe cadru, fiecare
aceste aparate fiind format din palpatorul 1 şi cuţitul 2, transportor longitudinal 3 şi transportorul transversal
4.

Fig.15.2. Schema construtiv-functională a unei maşini pentru decoletat


sfeclă de zahăr
De partea posterioară a maşinii este cuplat cadrul de susţinere a
rotorului cu palete elastice 5 care efectuează curăţirea rădăcinilor decoletate.
La partea superioară a transportoarelor 3 şi 4 sunt prevăzute uniformizatoarele
6 şi 7.
Aparatele de decoletat (fig.15.3) sunt formate din palpator care poate fi
patină sau disc rotativ şi cuţit care deasemenea poate fi cuţit fix sau cuţit disc
cu mişcare comandată.

Fig.15.3. Aparat de decoletare:


a - cu palpator rotativ şi cuţit fix; b - cu palpator tip patină şi cuţit fix.
În fig.15.4 este prezentată o maşină de decoletat cu rotor şi cuţite
articulate de acesta purtată în faţa tractorului. Este formată din cadrul ce se
prinde în faţa tractorului prin intermediul unui ridicător hidraulic, roţi de

252
copiere, rotor cu cuţite, transportor melc care preia frunzele tăiate şi
le conduce pe direcţie transversală faţă de sensul de mers şi un rotor
cu perie care curăţă capetele rădăcinilor.

Fig.15.4. Echipament purtat frontal pe tractor pentru decoletarea sfeclei

15.2. Maşini de recoltat rădăcini de sfeclă


Aceste maşini efectuează dislocarea rădăcinilor de sfeclă, scoaterea
acestora din sol, curăţirea de pământ şi încărcarea în remorci sau buncăre.
În fig.15.5 se arată schema unei maşini de recoltat sfeclă. Dislocarea şi
scoaterea rădăcinilor este efectuată de discurile de dislocare 1, care le
transmit prin intermediul rotorului 2 la transportorul 3, de unde sunt preluate de
rozetele de curăţire 4 şi transmise la elevatorul cu racleţi 5. În partea
superioară rădăcinile sunt descărcate pe valţurile 6 care realizează curăţirea
lor de pământ şi rădăcini. De pe valţurile 6, rădăcinile curăţate sunt trimise în
buncărul 7. Descărcarea buncărului se face prin intermediul transportorului 8 şi
a unui transportor de descărcare montat în partea laterală a maşinii.

Fig.15.5. Schema constructiv-


funcţională a unei maşini de
recoltat sfeclă

Aceste maşini se construiesc cu lăţimi de lucru diferite, efectuând la o


trecere recoltarea a 2-6 rânduri (la noi în ţară se foloseşte o astfel de maşină
care lucrează pe 3 rânduri, tractată de tractor din gama 60-80 CP). Pentru
dirijarea maşinii de-a lungul rândurilor de rădăcini, acestea se prevăd cu
sisteme automate de dirijare.

15.3. Combine de recoltat sfeclă


Se construiesc după diferite scheme tehnologice, efectuând recoltarea
cu decoletare prealabilă. Combinele includ în componenţa lor atât organe de

253
decoletare cât şi organe de dislocare şi scoatere a rădăcinilor, organe de
curăţire şi transportoare pentru frunze şi rădăcini.
În fig.15.6 este prezentată o combină autopropulsată de recoltat sfeclă
de zahăr şi care efectuează toate operaţiile necesare tehnologiei de recoltare.

Fig.15.6. Fluxul tehnologic al a unei combine autopropulsate de recoltat


sfeclă de zahăr
Palpatorul realizează menţinerea automată a organelor
active pe direcţia rândului de plante, respectiv pentru ca aparatele de tăiere
să poată toca sistemul foliar. Extragerea sfeclei se realizează imediat după
decoletare (pe 6-8 rânduri) iar rădăcinile ajung pe un transportor cu vergele
care separă circa 90% din pământ după care curăţirea de impurităţile rămase
(sol,resturi vegetale) este executată de transportorul cu şicane. Materialul
recoltat este apoi transportat apoi în buncăr, uniformizarea încărcăturii
realizându-se cu un transportor de tip melc.
Frunzele tocate sunt împrăştiate în lateral în zona recoltată iar solul
care provine din procesul de curăţire a rădăcinilor este aruncat peste acestea.
Intreg procesul de lucru la combinele moderne este supravegheat din
cabina de comandă cu ajutorul camerelor video şi a unor senzori specifici.
Capacitatea buncărului poate ajunge până la 28 metri cubi, iar puterea
motorului este de aproximativ 500 CP.

254