Sunteți pe pagina 1din 2

A) Conditii de fond Condiţiile de fond pentru încheierea unui contract de expediţie de mărfuri

sunt condiţiile generale de valabilitate ale oricărei convenţii: capacitatea de a contracta,


consimţământul valabil al părţii care se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită. Dacă
expediţionarul este o persoană juridică, activitatea de expediţie de mărfuri trebuie să facă parte
din obiectul de activitatea a acestuia şi trebuie să fie autorizată de Ministerul Transporturilor.

Consimtamantul — in materie de transport atat oferta transportatorului, cat si acceptarea


co-contractantului prezinta anumite particularitati. Transportatorul indeplinind un serviciu de
interes general se gaseste intr-o stare de oferta permanentå fata de public. Trebuie sa dea curs
oricarei cereri de a efectua un transport daca nu are un motiv intemeiat de refuz. Acceptarea pe
care o exprima calatorul sau expeditorul constå intr-o simpla adeziune, acestia fiind obligati de a
respecta intructiunile transportatorului.
Obiectul contractului — consta in prestatia transportatorului de a deplasa marfa /
persoana. Este nul contractul de transport care are ca obiect deplasarea unui lucru imposibil de
realizat sau deplasarea unui lucru pt care exista o interdictie absoluta. De asemenea transportul
trebuie sa fie determinat sau determinabil in elementele sale caracteristice : marfa de transportat,
statia de plecare si de destinatie, traseul etc.

Condiţiile de formă

Contractul de expediţie de mărfuri fiind un contract consensual, forma scrisă a contractului nu


este cerută ad validitatem prin dispoziţii legale exprese. Totuşi, normele convenţionale instituie
cerinţa întocmirii unui înscris, datorită avantajelor de ordin probator pe care, incontestabil, le are
un înscris. Potrivit art I din Condiţiile generale ale USER, comanda şi acceptarea pot fi transmise
prin poştă, fax sau pe cale electronică, adică în condiţii echivalente unui înscris tradiţional.

Documentul în care se materializează contractul de transport poartă denumirea generică de


"Document de Transport". Acest document se semnează de expeditor si trebuie sa cuprindă:
· Menţiuni privind identitatea expeditorului, transportatorului şi destinatarului
· Idetinficarea bunurilor transportate (natura marfurilor, greutatea, cantitatea)
· Obligaţiile transportatorului în sensul că în document trebuie precizat punctul de
plecare şi de destinaţie întrucat obligaţia principală a transportatorului este acea de a deplasa
mărfurile la destinaţie
· Locul şi data de luare în primire a mărfurilor
· Pretul şi termenul transportului
· Documentele suplimentare care trebuie sa însoţeasca transportul
Pe langa aceste menţiuni obligatorii, documentul de transport mai poate conţine şi unele
menţiuni facultative, cum ar fi : itinerariul, clauza penală, clauza de jurisdictie etc.