Sunteți pe pagina 1din 4

Test (Analize gramaticale pentru elevii de gimnaziu, liceu și în vederea admiterii la

facultate)

”O brățară de gheață, pe brațul prelung


străveziu, al viscolului iute,
aș pune-n serile când el, dansând,
o clipă îmi atinge cu degetele cornute
umărul drept.

Ar trebui să fie o brățară sculptată


imaginând primăvara venind,
pe fiecare placă, sticlind o dată,
și de două ori izbucnind
în aerul rece.

Ar trebui să fie o brățară din gheața căpruie


a ochilor de căprioară deschiși,
în care strâluce izvorul, și ești și nu e
deodată-absorbit în iriși
și-n vedenii.

O brățară de gheață, pe brațul prelung


al viscolului, răsucindu-se-n dansuri
aș pune-n serile tăioase și coborând
brațul lui s-ar răsuci în balansuri
de primăvară.”
(Nichita Stănescu, Oase plângând)

1. Să se împartă textul în propoziții, să se arate felul lor și relațiile dintre ele;


2. Să se comenteze fragmentul de mai sus într-o compunere de 25-30 de rânduri;
3. Să se analizeze, sintactic și morfologic, verbele textului;
4. Găsiți o metaforă pentru a defini asprimea gerului și nălucirea venirii primăverii.
Comentați-o în 7-10 rânduri;
5. Care este tema poemului?... Comentați-o în 7-10 rânduri;
6. Explicați ce vrea să spună poetul prin umărul drept;
7. Cu ce se aseamănă brățara de gheață la care face referire poetul?... Argumentați;
8. Care sunt dorințele poetului exprimate în această poezie?... Argumentați, cu exemple din
text.
9. Dați exemple de două complemente indirecte coordonate. Precizați elementul lor regent.
10. Extrageți din text două numerale adverbiale. Precizați funcția lor sintactică.

Barem:

1. 20 p.
2. 30 p.
3. 15 p.
4. 10 p.
5. 10 p.
6. 5 p.
7. 5 p.
8. 5 p.
9. 5 p.
10. 5 p.

Notă: se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul se acordă de la 10 la 120 de puncte.

Rezolvare subiecte
Testul nr. 44
Gramatică

O brățară de gheață, pe brațul prelung


străveziu, al viscolului iute,
aș pune-n serile / 1 când el, dansând,
o clipă îmi atinge cu degetele cornute
umărul drept. / 2

Ar trebui să fie o brățară sculptată


imaginând primăvara venind,
pe fiecare placă, sticlind o dată,
și de două ori izbucnind
în aerul rece. / 3

Ar trebui să fie o brățară din gheața căpruie


a ochilor de căprioară deschiși, / 4
în care strâluce izvorul, / 5 și ești / 6 și nu e
deodată-absorbit în iriși
și-n vedenii. / 7

O brățară de gheață, pe brațul prelung


al viscolului, răsucindu-se-n dansuri
aș pune-n serile tăioase / 8 și coborând
brațul lui s-ar răsuci în balansuri
de primăvară. / 9

1. propoziție principală regentă;


2. propoziție subordonată atributivă, regentă 1;
3. propoziție principală independentă;
4. propoziție principală, regentă;
5. propoziție subordonată atributivă, regentă 4;
6. propoziție subordonată atributivă, regentă 4, coordonată copulativ cu propoziția nr. 5;
7. propoziție subordonată atributivă, regentă 4, coordonată copulativ cu propoziția nr. 6 prin
și... și;
8. propoziție principală;
9. propoziție principală, coordonată copulativ cu propoziția nr. 8.

3.

O brățară de gheață, pe brațul prelung


străveziu, al viscolului iute,
aș pune-n serile când el, dansând,
o clipă îmi atinge cu degetele cornute
umărul drept.

Ar trebui să fie o brățară sculptată


imaginând primăvara venind,
pe fiecare placă, sticlind o dată,
și de două ori izbucnind
în aerul rece.

Ar trebui să fie o brățară din gheața căpruie


a ochilor de căprioară deschiși,
în care strâluce izvorul, și ești și nu e
deodată-absorbit în iriși
și-n vedenii.

O brățară de gheață, pe brațul prelung


al viscolului, răsucindu-se-n dansuri
aș pune-n serile tăioase și coborând
brațul lui s-ar răsuci în balansuri
de primăvară.

aș pune = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza activă,
tranzitiv, modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana I, nr. singular, forma afirmativă;
dansând = complement circumstanțial de timp, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea I,
diateza activă, intranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
atinge = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza activă,
tranzitiv, modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singular, forma afirmativă;
ar trebui = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, impersonal, conjugarea a IV-a, diateza
activă, intranzitiv, modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singular, forma
afirmativă;
imaginând = atribut verbal, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea I, diateza activă, tranzitiv,
modul gerunziu, forma afirmativă;
sticlind = atribut verbal, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea a IV-a, diateza activă,
intranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
izbucnind = atribut verbal, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea a IV-a, diateza activă,
intranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
ar trebui = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, impersonal, conjugarea a IV-a, diateza
activă, intranzitiv, modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singular, forma
afirmativă;
strâluce = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza activă,
intranzitiv, modul indicativ, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singular, forma afirmativă
(licență poetică);
ești (absorbit) = predicat nominal, format din: a) verbul copulativ ești, conjugarea a IV-a, diateza
activă, intranzitiv, mod indicativ, timp prezent, persoana a II-a, nr. singular; b) numele predicativ
absorbit nu este exprimat;
nu e absorbit = predicat nominal, format din: a) verbul copulativ nu e, conjugarea a IV-a, diateza
activă, intranzitiv, mod indicativ, timp prezent, persoana a II-a, nr. singular; b) numele predicativ
absorbit exprimat prin adjectiv provenit din verb la participiu, cu înțeles pasiv, genul masculin,
nr. singular, caz N;
răsucindu-se = atribut verbal, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea a IV-a, diateza
reflexivă, intranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
aș pune = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a III-a, diateza activă,
tranzitiv, modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana I, nr. singular, forma afirmativă;
coborând = complement circumstanțial de timp, exprimat prin verb nepersonal, conjugarea a IV-
a, diateza activă, intranzitiv, modul gerunziu, forma afirmativă;
s-ar răsuci = predicat verbal, exprimat prin verb predicativ, conjugarea a IV-a, diateza reflexivă,
intranzitiv, modul condițional-optativ, timpul prezent, persoana a III-a, nr. singular, forma
afirmativă.

9. în iriși și-n vedenii – complemente indirecte coordonate. Element regent adjectivul provenit
din verb la participiu absorbit.

10. o dată, de două ori – numerale adverbiale, cu funcția sintactică de complemente


circumstanțiale de mod.