Sunteți pe pagina 1din 36

BankingTech

sol uţii i

t&c Pentru industria f

e d i Ţ i a a V - a 2 0 1 6

inanciară

www.piatafinanciara.ro

saP Poate susţine trecerea raPidă a instituţiilor de credit la niVelul banKing 2.0

8

Viitorul aParţine multifuncţionalelor bancare Keba

10

Printec aduce noi soluţii sPectaculoase Pentru bănci

de la inetco şi ncr

12

D igi ta li za r e a dă un u l ti mat u
D igi ta li za r e a
dă un u l ti mat u m
si ste m u l u i
ba n c
ar
supliment PI AtA FI NANC IARÅ w w w.piatafinanciara.ro
supliment
PI AtA
FI NANC IARÅ
w w w.piatafinanciara.ro

editorial

editorial Î n ciuda unui reviriment salutar la nivel global şi european, provocările cărora băncile trebuie

Î n ciuda unui reviriment

salutar la nivel global şi

european, provocările

cărora băncile trebuie să le facă faţă pe viitor sunt uriaşe.

În europa, în întreg sistemul bancar, rentabilitatea medie a capitalului propriu (roae) a suferit mult în ultimii 10 ani – a coborât drastic, de la 16,8% în 2006 la 3,8% în 2008, în vreme de criză la apogeu, ca să revină cu greu abia la 6,5% în 2015!

dacă ne uităm la contracţia reţelelor, nu vedem nici aici orizonturi senine. la nivelul uniunii europene, reţelele de unităţi fizice au scăzut, din 2011, de la 223.000 la 192.000 în 2014, indicând o „intrare la apă” de aproape 14% în doar 4 ani. e drept, în aceeaşi perioadă, procentul utilizatorilor de servicii online banking a crescut de la 34% la 44% şi cu siguranţă că a depăşit 50% anul trecut.

bankingul se gr~be{te:

altfel de produse, procese şi personal

se gr~be{te: altfel de produse, procese şi personal costurile structurale au crescut, normele şi regulamentele

costurile structurale au crescut, normele şi regulamentele s-au înăsprit, exigenţele clientelei s-au dus hăt, până-n instanţe, iar atitudinea personalului nu se aliniază nici ea prea oblu cu aşteptările consumatorilor şi acţionarilor din sistem.

ce e de făcut?

eY crede, în al său recent studiu „global banking outlook 2016 – transforming talent – the banker of the future”, că viitorul băncilor, cu adevărat problematic, ţine de trei elemente fundamentale:

produse, procese şi personal (products, processes and people). eY punctează patru dimensiuni în care bankingul viitorului se va schimba fundamental.

Mai întâi, vor trebui înţelese aşteptările noilor generaţii de bancheri, care bat la uşă. e şocant să accepţi că până în anul 2025 generaţia Y – adică cei născuţi între 1981 şi 2000 – va reprezenta 72% din forţa globală de muncă, o generaţie

cu alt comportament şi cu alte

perspective. nu va fi uşor de găsit oamenii potriviţi pentru locurile potrivite!de muncă, o generaţie cu alt comportament şi cu alte impactul tehnologiilor va fi atât de

impactul tehnologiilor va fi atât de puternic, încât e posibil să depăşească pregătirea staff- ului, iar specializarea va fi o problemă, cu atât mai mult cu cât bankingul digital va face legea.

Va mai fi nevoie de o schimbare majoră a culturii organizaţionale pentru a reuşi să integreze cu succes oameni cu pregătiri diverse, cu puncte de vedere şi experienţe dife- rite. evident, şansele viitorului mai roz se mai bazează şi pe o educare a echipelor pe linie colaborativă, pe adoptarea sinceră şi asumată a unui set comun de valori.

nu în ultimul rând, produsele şi serviciile vor trebui să se bazeze pe noul concept omni- channel, ofertele fiind datoare să se plieze personalizat pe o nouă experienţă a clienţilor. pentru românia, cu părţile ei întinse de ev Mediu şi

mentalitate de fanar, toate pentru românia, cu părţile ei întinse de ev Mediu şi aceste lucruri par un lux, un

aceste lucruri par un lux, un fel de a soma bancherii locali să-şi procure tichii

aceste lucruri par un lux, un fel de a soma bancherii locali să-şi procure tichii de mărgăritar şi a-i alinia forţat la progresele implacabile ale lumii civilizate. dar şi aici s-au făcut progrese uluitoare, de neimaginat acum 26 de ani.

şi aici, băncile au arătat de atâtea ori oamenilor direcţia corectă şi au venit să îi sprijine, pe vreme de hulă sau prieteşug. au stat lângă ei furnizorii, care, dincolo de business, au îndulcit cu tehno- logii noi experienţa clienţilor în relaţia cu instituţiile de credit. au mers împreună înainte şi au dat ţării şi regiunii modele demne de urmat.

ce va fi? nu ştiu nici „cercetătorii britanici”, nici baba Vanga, prezicătoarea, nici seniorii pieţei de profil, care, atunci când erau foarte tineri, nu s-au gândit vreodată că viaţa se va consuma rapid, în mare măsură, între adrese ip, prin protocoale de internet.

Cristian Pavel 

Cristian Pavel

BankingTech

ediţia a v-a

soluţii it&c Pentru industria financiarÃ

2016

www.piatafinanciara.ro

sumar

8

liderul mondial în soluţii de business oferă o PersPectivă a viitorului sap poate susţine adaptarea
liderul mondial în soluţii de business oferă
o PersPectivă a viitorului
sap poate susţine adaptarea rapidă
a instituţiilor de credit la nivelul
banking 2.0
interviu cu mihai toma,
channel sales manager saP românia

10

un crez răsPicat al furnizorului:

viitorul aparţine Multifuncţionalelor bancare keba

12

Printec aduce noi soluţii sPectaculoase Pentru bănci de la inetco şi ncr

ManageMentul perforMant al tranzacţiilor şi al nuMerarului sporeşte profitabilitatea

tranzacţiilor şi al nuMerarului sporeşte profitabilitatea 22 inovaţie, oPtimizare şi disPonibilitate continuă

22

inovaţie, oPtimizare şi disPonibilitate continuă

bankingul digital înseaMnă servicii la dispoziţie oricând, oriunde

interviu cu adrian năstase, director vânzări în cadrul diviziei banking, asseco see românia

vânzări în cadrul diviziei banking, asseco see românia 24 o altfel de Premieră Pe Piaţa locală

24

o altfel de Premieră Pe Piaţa locală

patria bank îşi va externaliza operaţiunile financiare prin poşta roMână

26

securitatea, o temă distinctă la ziua comunicaţiilor

atacurile inforMatice pot altera ratingurile băncilor

14 28

urmează transformări de Profunzime în sistem

digitalizarea dă un ultiMatuM sisteMului bancar!

16

degetul Pe rană

nuMai bancă să nu fii!

18

dacă măsori, Poţi să decizi

cuM creez o nouă experienţă clienţilor „in branch”?

mult mai aProaPe de clienţi

băncile coMunică ţintit pe toate fronturile

de clienţi băncile coMunică ţintit pe toate fronturile 30 miza Polonezilor este exPlicită telekoM roMania ar

30

miza Polonezilor

este exPlicită

telekoM roMania ar urMa să câştige 800.000 de clienţi pentru alior bank în urMătorii 5 ani

800.000 de clienţi pentru alior bank în urMătorii 5 ani 20 32 un start-uP care Promite

20 32

un start-uP care Promite

gecad group investeşte 550.000 euro în dezvoltarea platforMei symphopay

tranzacţie de 32 milioane euro

grupul provus, preluat de bavarezii de la Wirecard

 

Editorsupliment:

Redactor-[efPia]aFinanciar\:

Departamentcomercial:

BankingTech

SuplimentalrevisteiPia}aFiNaNCiaR|

Cristian Pavel

cpavel@piatafinanciara.ro

Norel Moise

nmoise@piatafinanciara.ro

021.310.09.83

Redactor:

GraphicDesigner:

Abonamente (abonamente@finmedia.ro): 021.317.08.66

 

Alina Ars\ni

aarsani@piatafinanciara.ro

Marius Filipoiu

filipoiu@piatafinanciara.ro

Difuzare:

Publicitate:

P.O. Box 63-166, 71200, Bucure[ti

Corectur\:

021.317.08.66

021.310.09.83

Str. Nicolae G. Caramfil nr. 77, sector 1

Irina Fr\]il\

ifratila@piatafinanciara.ro

021.315.79.26

Tel.:

021.315.79.26

021.315.79.13

021.315.79.13 Notaredac]iei

Notaredac]iei

e-mail: piataf@piatafinanciara.ro www.piatafinanciara.ro

Directorgeneral: Mihai S\ndoiu

Niciunadintreanalizelerevisteinuconstituieosugestiedeinvesti]ie. Conformlegii, investi]iileefectuate`nurma lectur\rii revistei implic\ responsabilitatea exclusiv\ a investitorilor. Este interzis\, conform legii, reproducerea integral\ sau par]ial\, pe orice cale [i prin orice mijloace, a con]inutului revistei f\r\ acordul scris al conducerii redac]iei [i al autorilor, carede]indreptul decopiere. Apar]ine, `nexclusivitate, colaboratorilor responsabilitatea privind datele [i considera]iile din textele pe care le semneaz\. Opiniile colaboratorilor nu reprezint\ institu]iile [i/sau firmele cu care ace[tia au rela]ii contractuale de orice fel.

www.finmedia.ro

{efdepartamenteditur\: Georgeta Clinca

ISSN 1224-4368

Directorevenimente: Alexandru Adrian

2

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

raIffeIsen Bank

a InauGurat PrImaaGenţIe „self servICe“ la Cluj

raiffeisen bank a inaugurat o agenţie „self service” în clădirea „the office” din bulevardul 21 decembrie 1989 din cluj-napoca. agenţia pune la dispoziţia clienţilor atM, bancomat multifuncţional, telefon, computer pentru online banking şi o zonă de consiliere. unitatea este destinată tuturor clienţilor care au cont curent şi/sau card raiffeisen bank şi doresc să facă operaţiuni rapide, fără să stea la coadă la ghişeu. programul agenţiei este 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În intervalul 9.00-17.30, de luni până vineri, există la dispoziţia clienţilor personal calificat pentru consiliere rapidă. de asemenea, clienţii au acces la telefon şi la internet (calculator şi Wi fi) şi pot solicita

şi la internet (calculator şi Wi fi) şi pot solicita informaţii pentru serviciile de care au

informaţii pentru serviciile de care au nevoie. operaţiunile pe care un client le poate face în agenţia „self service“ sunt: consultare de sold, plăţi rapide, schimb valutar, rambursări de rate, depuneri şi retrageri de numerar, extras de cont etc. raiffeisen bank are în cluj-napoca 13 agenţii care deservesc peste 52.000 clienţi persoane fizice şi juridice.

„este clar că ne îndreptăm spre o eră digitală în care oamenii vor să aibă acces rapid şi direct la conturile lor, să piardă cât mai puţin timp cu operaţiunile bancare pe care le au de făcut. sunt bucuroasă că prima agenţie a viitorului o deschidem la cluj, un oraş dezvoltat, dinamic, un centru important al dezvoltării tehnologiei informaţiei. din luna aprilie invităm clienţii noştri să

Intrarom şI Genesys

au PrImIt PremIul „Best teChnoloGy solutIon ProvIder for BankInG seCtor”

Intrarom şI Genesys au PrImIt PremIul „Best teChnoloGy solutIon ProvIder for BankInG seCtor”

intrarom, filiala românească a intracom telecom, a anunţat că, împreună cu partenerul său genesys, lider de piaţă în omnichannel customer expe- rience şi soluţii pentru contact centers, au primit premiul pentru „best technology solution provider for banking sector”. ceremonia de premiere a fost organizată în perioada celei de-a 8-a ediţii a romanian contact center awards în bucureşti, un eveniment est-european de anvergură, care se adresează industriei de customer care. În ultimii trei ani, intrarom şi genesys au implementat cu succes platforma genesys customer experience pentru

descopere alt mod de a face ban- king la raiffeisen bank“, a spus oana-delia radu, director de grup retail la raiffeisen bank.

o tendinţă confirmată de anul

2015 este aceea că tot mai mulţi clienţi raiffeisen bank folosesc canalele electronice pentru a face operaţiuni. numărul utilizatorilor activi raiffeisen online a depăşit 83.000, în timp ce numărul utilizatorilor smart Mobile aproape s-a dublat în ultimul an. reţeaua raiffeisen bank numără

peste 500 de agenţii în toată ţara, peste 1.100 de atM-uri, aproximativ 14.000 de epos-uri

şi peste 50 de bancomate

multifuncţionale. raiffeisen bank are aproximativ 2 milioane de clienţi persoane fizice,

100.000 iMM-uri şi 8.200 de companii mari şi medii.

unele dintre cele mai mari organizaţii din sectoarele de telecomunicaţii şi de banking, mărind lista de clienţi mulţumiţi dintr-o gamă vastă de industrii şi verticale din românia. Întrucât cerinţele din domeniul bancar continuă să crească, intrarom şi genesys şi-au concentrat activitatea în mod strategic pe cererea de tehnologii inovatoare din partea băncilor, care pot să fie implementate şi integrate uşor pentru a furniza experienţe unice prin intermediul fiecărei interacţiuni cu clientul, touch- point şi canal, reducând cos- turile şi gestionând mai bine respectarea reglementărilor.

Platforma sPendeo,

lansată de edenred românIa, sImPlIfICă GestIonarea CheltuIelIlor de BusIness

edenred, liderul mondial şi naţional în domeniul cardurilor şi tichetelor preplătite pentru companii, lansează o nouă linie de business în românia, cu soluţia de expense Management spendeo by edenred – prima soluţie integrată pentru managementul digital al cheltuielilor de afaceri. spendeo se bazează pe carduri preplătite pentru angajaţi, care pot fi utilizate pentru plăţi naţionale şi internaţionale în reţeaua Mastercard, integrate cu o platformă online pentru administrarea cheltuielilor şi cu aplicaţie mobilă pentru utilizatori.

„furnizarea unor experienţe extraordinare şi satisfacţia clientului sunt moduri prin care băncile şi companiile de asigurări pot să se deosebească într-un mediu din ce în ce mai competitiv”, a spus apostolos kemos, director de Vânzări în cadrul genesys. „soluţiile oferite de către genesys ajută compa- niile şi organizaţiile să se angajeze faţă de clienţi pe toate canalele de voce, digitale şi touch- point şi, mai important decât atât, să se adreseze nevoilor lor unice”.

soluţia se adresează companiilor care doresc să elimine procesarea manuală a deconturilor, să simplifice fluxul de aprobare a cererilor de fonduri şi să îmbunătăţească controlul asupra cheltuielilor efectuate de angajaţi. prin lansarea unei noi linii de business în românia, edenred urmează strategia grupului, de dezvoltare în noi domenii de expertiză, precum managementul cheltuielilor profesionale, şi îşi propune să atingă o creştere de 30% până în 2020. „soluţia spendeo by edenred a fost deja lansată cu succes în franţa, italia,

„suntem onoraţi să primim premiul pentru best technology solution provider for banking sector. Întrucât experienţa clientului continuă să devină un factor cheie de diferenţiere, intrarom crede cu tărie în faptul că viitorul sectorului bancar stă în combinarea dintre tehnologiile inovatoare şi capitalul uman, aşa încât să poată furniza o experienţă bancară unică”, a afirmat Magda Mischie, director Marketing & communications în cadrul intrarom.

director Marketing & communications în cadrul intrarom. cardul spendeo este un card de plată preplătit, utilizabil

cardul spendeo este un card de plată preplătit, utilizabil în cea mai mare reţea de comercianţi acceptanţi în românia şi la nivel internaţional, este

securizat cu cip şi cod pin

şi permite plăţi contactless.

angajaţii pot utiliza cardurile pentru a plăti

cheltuielile de afaceri, cum

ar fi mese de protocol,

polonia şi spania. grupul edenred are peste 20 de

cheltuielilor profesionale,

transport, cazare, dar şi cheltuieli de întreţinere a

ani de experienţă în soluţii de expense Management pentru piaţa b2b şi ne

formată dintr-o platformă web pentru companii,

conectată cu carduri de plată preplătite, însoţită de

maşinilor de companie sau achiziţii de software.

angajatorii pot transfera

dorim să sprijinim şi

o

aplicaţie mobilă pentru

companiile din românia oferindu-le noi soluţii pentru administrarea cheltuielilor de afaceri”, a

utilizatori. platforma online poate fi integrată cu aplicaţiile erp ale companiilor şi permite

aprobarea călătoriilor,

fonduri către cardurile angajaţilor în timp real prin platforma online, încărcându-le cu sumele solicitate de angajaţi.

declarat vianney du Parc (foto), director general al

administrarea cardurilor şi

aplicaţia mobilă spendeo permite utilizatorilor

edenred românia.

a

deconturilor. pe scurt,

gestiunea cheltuielilor profesionale presupune păstrarea de numerar permanent în companie şi implică proceduri compli- cate de returnare a fon- durilor de către angajaţi, fluxuri greoaie de aprobare a deconturilor şi dificultăţi în generarea rapoartelor. toate acestea se traduc prin volum de muncă ridicat, birocraţie şi control redus asupra cheltuielilor

companiile care utilizează această platformă online pot aproba cheltuieli, pot face transferuri instant de fonduri către cardurile angajaţilor, dar pot şi să comande carduri noi sau să aloce cardurile existente către alţi utilizatori. de asemenea, platforma le permite angajatorilor să stabilească diverse

restricţii în utilizarea car-

cardurilor să efectueze diverse acţiuni precum verificarea soldului, solicitarea de fonduri sau crearea deconturilor, blocarea cardului sau reamintirea pin-ului. aplicaţia mobilă permite angajaţilor care folosesc carduri spendeo să ataşeze imagini scanate ale

chitanţelor sau facturilor, simplificând procedurile de verificare în departamentele financiare.

efectuate de angajaţi.

durilor – spre exemplu, limitarea utilizării acestora

e

drept, aceştia vor trebui

spendeo este o soluţie

la

anumiţi comercianţi, la

predea periodic

unică şi uşor de utilizat

bancomat sau în cadrul

departamentului financiar

pentru îmbunătăţirea eficienţei în administrarea

unor anumite intervale orare.

documentele fiscale în original.

masterCard:

numărul românIlor Care faC zIlnIC PlăţI Cu Cardul a CresCut Cu 45% între martIe şI deCemBrIe 2015!

unul din cinci români utilizează cardul pentru plata cumpă- răturilor cu valori mai mici de 10 lei, arată rezultatele unui studiu Mastercard, care a analizat comportamentul de utilizare a cardurilor în românia. cele mai uzuale plăţi cu cardul sunt de valoare mică, trei sferturi dintre participanţii la studiu afirmând că, de regulă, utilizează cardul pentru achiziţionarea unor cumpărături de până la 75 de lei. această tendinţă este încuraja- toare, arătând o schimbare de mentalitate la nivelul pieţei locale: migrarea dinspre numerar înspre plăţile electronice pare să-şi facă loc în comportamentul de consum al românilor, dacă luăm în considerare faptul că 85% dintre respondenţi afirmă că utilizează cardul pentru plata cumpărăturilor curente. de altfel, 4 din 5 români preferă cardurile pentru că astfel evită să poarte numerar asupra lor, în timp ce

că astfel evită să poarte numerar asupra lor, în timp ce 67% apreciază uşurinţa cu care

67% apreciază uşurinţa cu care sunt realizate plăţile în acest fel. potrivit studiului, cardurile sunt tot mai des utilizate pentru plata cumpărăturilor cotidiene. În decembrie 2015, numărul celor care efectuau zilnic plăţi cu cardul era cu 45% mai mare faţă de luna martie a aceluiaşi an. acest rezultat indică o evoluţie îmbucurătoare la nivelul pieţei, susţinută şi de faptul că ponderea românilor care deţin un card

bancar a fost în creştere pe parcursul lui 2015, ajungând în luna decembrie până la 95% în rândul adulţilor care locuiesc în zonele urbane din românia şi care folosesc internetul. boom-ul anului trecut în piaţa de carduri din românia aparţine segmentului contactless. simplă, rapidă şi sigură, metoda de plată contactless devine una dintre metodele preferate de plată ale utilizatorilor de carduri. Între primul şi ultimul trimestru ale anului trecut, ponderea respon- denţilor care afirmau că obişnu- iesc să efectueze plăţi contactless a crescut cu 160%. În decembrie 2015, 4 din 10 din respondenţi se declarau obişnuiţi să efectueze plăţi contactless, confirmând tendinţa de creştere în populari- tate a acestei metode de plată. „campaniile derulate de Mastercard în românia pe parcursul anului trecut au scos în evidenţă beneficiile plăţilor cu

cardul atât pentru consumatori, cât şi pentru economie, în ansamblu, şi ne bucurăm să vedem rezultatele acestora – rate accelerate de creştere, care arată că tot mai mulţi români îşi însuşesc comportamentul de plată cu cardul. ne-am concentrat eforturile pe educaţie financiară şi vom continua să facem acest lucru şi în campaniile de anul acesta, concomitent cu implementarea unor inovaţii care să facă experienţa la plată cât mai uşoară, confortabilă şi rapidă” a declarat Cosmin vladimirescu (foto), general Manager al Mastercard pentru românia. studiul se bazează pe sondaje omnibus realizate în lunile martie şi decembrie 2015, în mediul urban, în rândul utilizatorilor de internet cu vârsta de peste 18 ani, de compania de cercetare isense solutions, pentru Mastercard.

raIffeIsen Bank şI G4s Cash solutIons românIa

oferă în tandem ComerCIanţIlor soluţII Pentru GestIonarea numeraruluI

raiffeisen bank, în parteneriat cu g4s, oferă o soluţie flexibilă de gestionare a cash-ului, adaptată nevoilor fiecărui client. echipamentul cash 360 se instalează direct la sediul companiei şi reprezintă soluţia potrivită pentru orice afacere care colectează zilnic sume mari de cash. informaţiile despre sumele depuse sunt disponibile online, compania putând accesa datele prin intermediul unei aplicaţii specifice. gestionarea zilnică a numerarului din încasări rămâne o provocare pentru retaileri, pentru firme de curierat sau cele de distribuţie prin agenţi de vânzări. În era digitalizării, companiile sunt interesate de soluţii pentru eficientizarea proceselor şi implicit de optimizarea costurilor. „cash-ul generează costuri mari, venituri mici şi presupune risc semnificativ de

securitate. aceste minusuri pot fi compensate prin utilizarea echipamentelor cash 360, cu funcţiuni complexe care susţin creşterea productivităţii pe întreg procesul – de la punctele de vânzare până la depunerea în contul bancar”, a declarat florentina stilu, director cash Management la raiffeisen bank. raiffeisen bank este constant interesată de promovarea produselor noi, personalizate în funcţie de nevoile clienţilor şi recomandă această soluţie concepută în parteneriat cu g4s, care oferă servicii complete – asigură monitorizarea, întreţinerea tehnică, golirea aparatelor etc. de notat că noii clienţi ai raiffeisen şi g4s pot beneficia de creditarea contului de către bancă. soluţia cash 360 este parte a strategiei companiei g4s cash solutions românia de

diferenţiere prin calitatea serviciilor. „Vom continua să inovăm, să ne consolidăm poziţia de lider şi să oferim clienţilor noştri toate beneficiile apartenenţei g4s românia la cel mai mare furnizor mondial de soluţii de cash management”, declară dan dumitru popescu, director general g4s. soluţia cash 360 completează portofoliul de produse destinat gestionării eficiente a numerarului: transport valori, echipamente multifuncţionale, reţeaua de atM-uri. conform statisticilor, un retailer mediu cheltuie până la 1,7% din cifra de afaceri anuală pentru susţinerea completă a procesului de gestiune a numerarului, 75% dintre costurile asociate acestui proces fiind înregistrate la nivelul locaţiei de operare a clientului. Pagini realizate de Cristian Pavel

6

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

În ultimul timp, companiile se confruntă cu volume uriaşe de date care trebuie corelate, procesate

În ultimul timp, companiile se confruntă cu volume uriaşe de date care trebuie corelate, procesate şi analizate în timp real, cu instrumente specifice. De asemenea, reglementările specifice mediului bancar se înmulţesc, iar metodele de supraveghere se resimt tot mai mult, în mod justificat. Cum pot ajuta tehnologiile noi – soluţiile software de business –ladepăşireaacestorobstacole?

băncile şi companiile de asigu- rări trec în acest moment printr-un proces de transformare, corelat direct cu felul în care se schimbă şi comportamentul consumatorilor. la această oră, cu toţii comunicăm foarte mult online şi prin device-uri mobile, ceea ce generează un volum foarte mare de date, care se suprapune peste informaţiile acumulate de bănci prin sistemele proprii de tranzacţionare. aceste sisteme sunt, în cele mai multe dintre cazuri, destul de învechite, bazate pe un concept de organizare a datelor şi a proceselor tranzacţionale valabile înaintea erei digitale. instituţiile financiar-bancare se pregătesc în acest moment de transformarea completă a sistemelor informatice interne, astfel încât ele nu numai să susţină partea tranzacţională, ci să facă faţă schimbărilor la nivelul percepţiei consumatorilor. noul tip de consumator vrea să vadă o singură „faţă” a furnizo-

lIderul mondIal în soluţII de BusIness oferă o PersPeCtIvă a vIItoruluIconsumator vrea să vadă o singură „faţă” a furnizo- sap poate susţine adaptarea rapidă a instituţiilor

sap poate susţine adaptarea rapidă a instituţiilor de credit la niVelul banking 2.0

Interviu cu Mihai Toma, Channel Sales Manager SAP România

Interviu cu Mihai Toma, Channel Sales Manager SAP România rului de servicii, a instituţiei de credit.
Interviu cu Mihai Toma, Channel Sales Manager SAP România rului de servicii, a instituţiei de credit.

rului de servicii, a instituţiei de credit. indiferent că respectivul client interacţionează cu banca online, la ghişeu, prin call-center sau prin terminale neasistate, acesta îşi doreşte să primească aceleaşi informaţii şi să poată dialoga cu reprezentanţii instituţiei de credit pe toate canalele de comunicare disponibile. astfel, e necesar ca băncile să implementeze în cadrul sistemelor it proprii conceptul „omni-channel”, care

să permită vizibilitatea sistemelor it proprii conceptul „omni-channel”, care mesajelor pe toate canalele de informare şi care să

mesajelor pe toate canalele de informare şi care să utilizeze o bază de date unică.

mesajelor pe toate canalele de informare şi care să utilizeze o bază de date unică. prea multe baze de date au început să creeze probleme, prin complexitatea lor, la nivelul

infrastructurii it a băncilor. să nu uităm că, la nivel global, în ultimii doi ani oamenii au generat un volum de date mai mare decât în toată istoria umanităţii. În condiţiile în care

la

volumul de date deja

existente se adaugă continuu

altele, sistemele sunt în pericol de colaps. de aceea, e nevoie de

o

altă abordare, care să

simplifice mult lucrurile. sap a anticipat această tendinţă de acum 7-8 ani şi a venit cu platforma de soluţii in-memory Hana, un sistem de management colaborativ, cu

adevărat revoluţionar, al bazelor de date, cel mai bine vândut produs al companiei. Hanaeste un diferenţiator major faţă de tot ceea ce înseamnă tehnologii noi pe piaţă. imaginaţi-vă că aveţi de mers cu maşina de la bucureşti

la timişoara şi că în loc de

la

timişoara şi că în loc de

maşină vi se oferă un elicopter. cam aşa se conturează diferenţa între a opera cu baze de date multiple şi disparate şi a utiliza una singură, simultan tranzacţională şi analitică.de la bucureşti la timişoara şi că în loc de Ce poate face SAPHANAcon- cret pentru

Ce poate face SAPHANAcon- cret pentru sistemul bancar?

cred că sap Hanava putea sprijini trecerea întregului

sistem la etapa banking 2.0, „epoca” în care bankingul preia toate avantajele tehnologiilor de avangardă ce ţin de

conectivitate, cloud computing, social media etc. este punctul de inflexiune pornind de la care conceptul multi-channel devine omni-channel, când băncile concurează în mediul online, unde trebuie să analizeze con- stant comportamentul clienţilor. pentru a studia acest comportament şi a veni în întâmpinarea consumatorilor cu oferte relevante, banca trebuie să dispună de instrumente eficiente, care să conducă la concluzii şi rapoarte rafinate,

„de adâncime”. consumatorii care să conducă la concluzii şi rapoarte rafinate, 8 ¦ ediŢia a V-a  aprilie 2016

vor fi sensibili la ofertele perso- nalizate care li se potrivesc cât mai bine, şi
vor fi sensibili la ofertele perso-
nalizate care li se potrivesc cât
mai bine, şi nu la „spam-ul”
agasant din abordarea
tradiţională. cu o bază de date
in-memory şi cu instrumente de
analiză predictivă, se poate
ajunge la rezultate
spectaculoase, la conturarea
mult doritei „next best offer”,
care poate cuceri clientul.
aici discutăm despre „hybris
marketing”, „hybris commerce”
şi despre platforma omni-
channel, prin care putem analiza
datele privind clientul şi
istoricul interacţiunii sale cu
banca, pentru a ajunge la oferte
personalizate optime. este
evident că un client va fi sedus
atunci când va fi convins că
banca îl cunoaşte, îi pasă de el,
investeşte în el şi mai ales că nu
îi consumă timpul.
evident! atunci când băncile au
de prezentat rapoarte entităţilor
superioare ierarhic (bnr, bce,
ministere etc.), ele vor folosi
aceleaşi baze de date. În fond,
în structura sistemului bancar
sunt monitorizate date despre
clienţi şi despre tranzacţiile
acestora, nu? sap dispune de
soluţii care asigură acest
management al raportărilor
legale (disclosure management),
specifice mediului bancar.
la fel ca şi soluţiile de analiză
predictivă, ele funcţionează pe
acelaşi model, pe aceeaşi bază
de date. toate aceste
aplicaţii/module sunt integrate
şi rulează pe aceeaşi platformă
Hana. băncile pot alege câte
dintre aceste module să adopte
şi să implementeze pentru a-şi
simplifica substanţial activitatea
curentă.
soluţia sap for banking este
una completă – de la
managementul core-banking-
ului, de la sistemele back-office,
tranzacţionale, până la soluţiile
de front-end (partea de omni-
channel). rezultatele
implementării acesteia sunt cu
adevărat impresionante pentru
mulţi dintre clienţii noştri.
sap for banking, însă pentru
zona de cloud discuţiile sunt la
început. presiunea este însă mare
având în vedere transformarea
digitală. este doar o chestiune
de timp până când şi instituţiile
bancare din românia vor desco-
peri şi utiliza soluţii cloud.
deocamdată, băncile stochează
Se pot baza diversele raportări
solicitate băncilor pe aceeaşi
platformă SAPHANA?
datele tranzacţionale, ba chiar şi
Banco Galicia, National Bank
of Canada (Banque Nationale
du Canada), Doha Bank Qatar,
Compartamos Banco, Butter-
field Bank sau Aareal Bank
Group sunt câteva dintre băn-
cile de pe glob care au imple-
mentat cu succes în ultimii ani
soluţii SAP. Cum aţi convins
clienţii dintr-un domeniu con-
o
parte din zona de management
servator, cum este cel bancar,
al
relaţiei cu clienţii (crM).
Cât de cunoscută este suita
SAP for Banking, dar şi noua
platformăSAPHANAEnterprise
Cloud pe piaţa românească?
În românia avem o bună relaţie
cu sectorul financiar-bancar şi
numeroşi clienţi care au adoptat
şi implementat aplicaţii sap
de-a lungul anilor. principalul
produs ales la nivel local sau
adoptat la nivel global, de grup,
este cel de tip erp. acum
suntem în faza de a consilia şi
asista anumite bănci în procesul
de trecere la nivelul următor, pe
platforma Hana. aşadar,
Hanapermite, în varianta sa
on-premise, vizualizări
nelimitate asupra datelor şi nu
agregări şi multiplicări ale
datelor existente sau recent
generate. astfel, problemele de
stocare se rezolvă în mod
spectaculos.
dar sap Hanaenterprise
cloud face un pas mai departe,
făcând posibilă migrarea acestei
baze de date în cloud-ul sap,
degrevând în mod fundamental
departamentul it al organiza-
ţiilor. Vă pot spune că există
bănci care şi-au început busi-
ness-ul direct în cloud-ul sap,
neavând nici un departament it.
să vă acorde încrederea şi banii
lor?
o
bancă nu dispune de mijloace
tangibile de producţie, nu
furnizează produse finite. În
cazul acestora, sistemele it
reprezintă inima instituţiei. de
fapt, sistemele it sunt sisteme
critice, cel puţin pentru bănci. În
momentul în care aceste sisteme
dispun de cele mai bune
modele, acumulate de la sutele
de clienţi globali, există o ga-
ranţie nerostită a performanţei.
băncile respective ne-au acordat
încrederea fiindcă am reuşit să
le
oferim o perspectivă clară a
viitorului, prin implementarea
soluţiilor adecvate.
StandardBankofSouthAfrica,
există un mare interes pentru
Royal Bank of Scotland (RBS),
Cristian Pavel
k ebaeste un nume cunoscut în domeniul bancar, iar numele său
k ebaeste un nume
cunoscut în domeniul
bancar, iar numele său

este echivalent cu noţiunile de inovaţie, tehnologie, automatizare sau reciclare. expertiza tehnică, profesiona- lismul, suportul rapid şi eficient au transformat-o într-un partener de încredere pentru băncile de top din românia. compania este şi furnizorul de bancomate multifuncţionale cu cea mai titrată tehnologie de recirculare a bancnotelor, un pionier în acest domeniu. de fapt, primul bancomat dotat cu tehnologie de recirculare a bancnotelor a fost prezentat chiar de keba, tocmai în 1992, la cebit, celebrul târg de la Hanovra, iar primele implementări din europa au avut loc imediat după.

Multifuncţionalele bancare kebaaparţinând celei de-a patra generaţii oferă soluţii complete, retragere de numerar (inclusiv euro sau usd), depozitarea sumelor în valută pe conturile asociate clientului identificat, plăţi din cont, schimb valutar, deschiderea unui depozit la termen sau internet banking. de asemenea, utilizatorul are posibilitatea inclusiv de a selecta tipul bancnotelor dorite, de a utiliza serviciile de transfer de bani.

keplus X6se prezintă numeroase beneficii pentru bănci, dar şi pentru utilizatori, care le diferenţiază de alte

un Crez răsPICatal furnIzoruluI:dar şi pentru utilizatori, care le diferenţiază de alte Viitorulaparţine Multifuncţionalelor bancare keba

Viitorulaparţine Multifuncţionalelor bancare keba

Româniidevindinceîncemaieducaţiînceeacepriveşteserviciilebancareşiselfbanking-ul,având

aşteptăritotmaimaridelabăncişidelabancomate.Astfel,ATM-urilenumaisuntniştesimplemaşini

careelibereazănumerar,s-autransformattreptatîntr-unadevăratghişeubancarcareoferăposibilitatea

plăţiifacturilor,ataxelor,efectuăriioperaţiunilordeschimbvalutarsautransferdebani.Înceeace

priveştetendinţeleglobale,Româniavaurma,cusiguranţă,trenduldatdeEuropaCentralăşideVest,

înlocuindATM-urileclasicecucelemultifuncţionale.Înafarădenumeroaseavantajealeutilizatorului,

carearelibertateadearealizarapidoperaţiicomplexe,pecontpropriu,acesteechipamenteduclao

semnificativăreduceredecosturipentrubănci.

semnificativăreduceredecosturipentrubănci. aparate similare. astfel, oferă în plus: procesarea

aparate similare. astfel, oferă în plus: procesarea rapidă a bancnotelor (8 bancnote pe secundă), rezolvarea rapidă a eventualelor probleme de blocare a bancnotelor, acceptă returnarea bancnotelor dacă utilizatorul se răzgândeşte, acceptă valută (eur, usd), inclusiv monezi. pe scurt, multifuncţionalele de acest tip oferă posibilitatea realizării unor tranzacţii diverse, într-un timp foarte scurt, totul sub garanţia securităţii kebaşi într-un raport eficient calitate- preţ.

În plus, trebuie menţionate beneficiile financiare ale funcţiei de recirculare numerar – atunci când numerarul acceptat de la clienţi este filtrat, sortat, validat şi apoi utilizat pentru retragerile de numerar. este o funcţie extrem de complexă, care poată ajuta băncile foarte mult, pentru că elimină rata de oportunitate care s-ar adăuga la numerarul blocat

în terminal (se reduce rata de oportunitate care s-ar adăuga la numerarul blocat semnificativ procesul de alimentare cu numerar). astfel,

semnificativ procesul de alimentare cu numerar). astfel, personalul bancar va rămâne concentrat pe vânzare şi consiliere, transferând în sarcina terminalelor kebaoperaţiunile recurente de casierie.s-ar adăuga la numerarul blocat în terminal (se reduce cifrele spun totul: datorită autonomiei obţinute prin

cifrele spun totul: datorită autonomiei obţinute prin recircularea numerarului, multifuncţionalele dobândesc o rată de disponibilitate de peste 98%, iar costurile cu managementul numerarului şi servisarea scad substanţial. de la alimentări realizate la 2 zile – frecvenţa unui atM simplu, terminalele capătă un interval de autonomie de 2 săptămâni!

garanţia kebaeste oferită prin certificările de top pe partea de hardware şi software, respectiv:

certificat epp V6 pci, aprobări eMV co 1 şi eMV co 2, certificat tehnic icecon pentru cen bodursafe pentru atM-urile kebacu

conformitate ce eu.tehnic icecon pentru cen bodursafe pentru atM-urile kebacu În ceea ce priveşte securitatea tranzacţiilor, dar şi

În ceea ce priveşte securitatea tranzacţiilor, dar şi securizarea terminalului, kebaromânia oferă soluţii conforme cu standardul de securitate pci, hardware şi software. Mai mult, carcasa cititorului de card beneficiază de un design care îngreunează instalarea echipamentelor de skimming, dar kebaoferă oricum extensii de antiskimming activ ca parte din componentele opţionale.cen bodursafe pentru atM-urile kebacu conformitate ce eu. bancomatele kebasunt proiectate pentru un ciclu de viaţă

bancomatele kebasunt proiectate pentru un ciclu de viaţă mai mare de 10 ani. aceasta este perioada în care compania garantează disponibilitatea pieselor de schimb, precum şi suportul pentru software.

potrivit datelor băncii naţionale a româniei din 2015, la nivel local există un număr de 11.738 de atM-uri, dintre care banca comercială română rămâne încă în top, cu cea mai mare reţea de atM-uri şi pos-

uri (2.000 de bancomate).încă în top, cu cea mai mare reţea de atM-uri şi pos- 1 0 ¦ ediŢia

KePluS X6Se,

un MulTIfunCţIonAl

de RefeRInţă

la keplus X6se, kebaa îmbinat pentru prima dată conceptul său „se“ pentru securitate şi eficienţă maximă cu fiabilitatea generală a echipamentelor sale şi compatibilitatea alternativă a elementelor individuale.

 
  oferire de rest  depunere şi retragere de monede  scanare şi procesare de ordine

oferire de rest depunere şi retragere de monede scanare şi procesare de ordine de plată şi cecuri aplicaţii pentru informaţii dispune de o autonomie crescută şi o disponibilitate de peste 98%

 

avantaje ImedIate Pentru BanCă Disponibilitate excepţională tehnologie de bază confirmată eficienţă mai mare datorită validatorului de bancnote evoluat tehnologie de ultimă generaţie

Nivel maxim de acceptare din partea clienţilor Viteză mare de execuţie a tranzacţiilor operare simplă şi intuitivă şi ergonomie plăcută control maxim datorită unui concept de securitate integrat

Costuri minime de manipulare a banilor configurare flexibilă a casetelor costuri minime pentru depu- neri şi retrageri atât în sucursale mari, cât şi în cele mici, datorită reducerii capitalului blocat şi a costurilor de realimentare

Nivel de satisfacţie mare în

Nivel de satisfacţie mare în

keplus X6se combină în mod inteligent fiecare tip de tranzacţie cu cash şi creează astfel „sucursala fără casierie“. keplus X6se convinge atât prin noul concept de securitate integrată şi dezvoltări suplimentare pentru eficienţa sistemului, cât şi prin stabilitate şi fiabilitate remarcabilă datorită utilizării componentelor

oalternatIvă automatIzată asuCursaleI BanCare  datorită funcţiilor de depu- nere numerar şi de recirculare a bancnotelor, aduce în plus datorită funcţiilor de depu- nere numerar şi de recirculare a bancnotelor, aduce în plus schim- bul valutar cu cash, dar face po- sibile şi retragerile de eur/usd permite retrageri de numerar pe bază de coduri de bare (one time sau la transferuri rapide)

rândul clienţilor tehnologie fiabilă de self-service stabilitate excelentă datorită componentelor tehnologice desăvârşite apatra generaţie de atM-uri kebacu tehnologie de recirculare a bancnotelor pe bază de casete

de bază confirmate.  facilitează plata facturilor cu

de bază confirmate.

facilitează plata facturilor cu 

de bază confirmate.  facilitează plata facturilor cu Cristian Pavel 

Cristian Pavel

r etail bankingul şi reţelele de procesare a plăţilor vehiculează informaţii preţioase, ce derivă din
r etail bankingul şi reţelele de procesare a plăţilor vehiculează informaţii preţioase, ce derivă din

r etail bankingul şi reţelele

de procesare a plăţilor

vehiculează informaţii

preţioase, ce derivă din tranzacţiile efectuate de clienţi. fiecare tranzacţie laatM, pos, mobile banking, internet banking sau la ghişeu conţine informaţii relevante despre experienţele consumatorilor în interacţiunile lor cu banca, modul în care răspund reţelele şi aplicaţiile, precum şi valoarea comercială a fiecărui transfer. confruntându-se cu un volum mare de date preţioase, se ridică problema costului şi efortului de procesare, consolidare şi interpre- tare a acestora, costuri care nu ar trebui să depăşească beneficiile.

soluţia inetco insight, promovată ambiţios de printec, este o platformă software de monitorizare în timp real a tranzacţiilor prin care se pot identifica şi izola blocajele sau disfuncţionalităţile din reţea, oriunde pe traseul cunoscut. este extrem de util băncii un instrument care să-i asigure o vizibilitate completă end-to-end pentru a gestiona extinderea operaţiunilor bancare în variante omni-canal, pentru a face faţă cu brio creşterii complexităţii infrastructurii şi numărului sporit de tranzacţii electronice.

CuM Se MonIToRIzeAză „CălăToRIIle” TRAnzACţIIloR?

inetco insight este o platformă software care monitorizează în timp real tranzacţiile făcute de

care monitorizează în timp real tranzacţiile făcute de PrInteC aduCe noI soluţII sPeCtaCuloase Pentru BănCI de

PrInteC aduCe noI soluţII sPeCtaCuloase Pentru BănCI de la InetCo şI nCr

ManageMentul perforMant al tranzacţiilor şi al nuMerarului sporeşte profitabilitatea

tranzacţiilor şi al nuMerarului sporeşte profitabilitatea

Unsoftwarecuadevărateficient,dedicatmonitorizăriituturortranzacţiilorclienţilorlaoricefeldeterminal,

înmediulonlineşioffline,darcaregenereazăşialerteîntimpreal,poatefioadevărată„comoară”pentru

bănci.Lafel,gestionareaoptimizatăanumeraruluiaducebăncilorbeneficiipetoatălinia.

clienţi prin canale self-service şi în medii messaging middleware. este o soluţie cu înaltă scalabi- litate, care combină capabilităţi de recunoaştere a tuturor tipurilor de tranzacţii cu aplicaţii de tip performance analytics şi cu urmărirea experienţelor utilizatorilor finali, aşa încât să genereze o imagine completă a unor medii complexe de banking şi de procesare a plăţilor. ceea ce face inetco insight o aplicaţie unică este abilitatea de a observa şi corela tranzacţii cu protocoale diferite. Motorul de corelare în timp real al inetco insight adună laolaltă toate aceste informaţii într-o înregistrare unică de tranzacţionare, oferind o imagine end-to-end a performanţelor fiecărei tranzacţii.

echipele operaţionale de specialişti it şi cele de asistenţă pentru aplicaţie primesc notificări instant când tranzacţiile încetinesc, se opresc sau eşuează.

lucrând cu informaţii comune,

echipele respective pot colabora mult mai eficient, izolând rapid sau eliminând disfuncţiona- lităţile, erorile de comunicare în reţea, componentele neperfor- mante din aplicaţii sau blocajele din infrastructură, scurtând timpul de soluţionare a proble- melor cu 65%-75%. de notat în plus este faptul că inetco insight se integrează foarte uşor cu toate tipurile de sisteme core-banking şi toate mediile oferite de canalele self-service. Mai mult, soluţia poate fi scalată pentru a putea monitoriza orice aplicaţie specifică industriei găzduite în medii on-premise sau în cloud.se opresc sau eşuează. lucrând cu informaţii comune, aplicaţia corelează la final toate informaţiile, le

aplicaţia corelează la final toate informaţiile, le prelucrează statistic şi raportează în trei moduri distincte:

ca alerte în timp real legate de tranzacţii, care pot fi trimise mai departe aplicaţiei inetco analytics pentruatM-uri sau

sistemelor de management de tipmai departe aplicaţiei inetco analytics pentruatM-uri sau ncraptraVision,aptra opticash, Hpoperations Manager,

analytics pentruatM-uri sau sistemelor de management de tip ncraptraVision,aptra opticash, Hpoperations Manager,

ncraptraVision,aptra opticash, Hpoperations Manager, ibMtivoli netcool/ oMnibus sau splunk enterprise ca alerte în timp real sau statistici care pot fi transmise prin poşta electronică sau pot fi afişate pe platforma web a inetco insight ca syslog în timp real ce poate fi trimis mai departe într-o anume bază de date aleasă pentru rapoarte offline şi analize

pe scurt, inetco insight ţine sub observaţie toate tranzacţiile electronice critice într-un singur loc colaborativ, izolează disfuncţionalităţile it, creşte profitabilitatea instituţiei de credit, reduce costurile operaţionale şi oferă clienţilor băncii o experienţă de senzaţie.

CoSTul nuMeRARuluI dă duReRI de CAP

costurile de manipulare a

numerarului sunt adesea greşit

12

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

înţelese sau măsurate în mod ineficient, iar factorii care generează aceste costuri se schimbă regulat. influenţat de dobânzile percepute pentru furnizarea de numerar, de cheltuielile de asigurare, de securitate, de manipulare şi verificare, de transport şi de procesare, costul global al banilor este dificil de urmărit şi ţinut sub control, iar optimizarea sa este un act constant de „jonglerie”. optimizarea numerarului nu este doar un exerciţiu de reducere a costului său, ci presupune asigurarea volumului necesar de numerar cu denominările cerute de clienţi. orice surplus de cash înseamnă bani imobilizaţi şi irosiţi, în vreme ce lipsa de numerar poate conduce la pierderi ale băncii la atM (în lipsa tranzacţiilor nu se mai încasează comisioane) ori la nemulţumiri ale deţinătorilor de card, ce s-ar putea răsfrânge direct asupra bunei reputaţii a instituţiei de credit. o abordare înţeleaptă pentru a optimiza gestiunea numerarului implică o serie de provocări, fiind necesare analize predictive extrem de complexe şi prognoze cât mai exacte privind nevoile viitoare de bani şi cererea din sistem.

MAnAgeMenTul oPTIMIzAT Al lAnţuluI de APRovIzIonARe Cu CASh

gestionarea eficientă a numerarului necesită atenţie, silinţă, determinare şi un nivel ridicat de cunoştinţe de nişă specifice. pentru fiecare

manager al lanţului de aprovizionare cu numerar, abordarea de bază începe cu o prognoză. de acolo, stilul individual şi viziunea lor de viitor le vor influenţa deciziile, dar cele mai importante influenţe vor fi determinate de datele şi previziunile pe care le au la dispoziţie. În lipsa unor instrumente inteligente de analiză, gestionarea numerarului poate fi hazardată şi păguboasă. un astfel de instrument este oferit de compania globală ncr, furnizorul-lider de bancomate şi promovat de printec la nivel naţional. suita ncraptracash Management solutions, una dintre cele mai apreciate soluţii de nişă la nivel mondial, permite băncilor să ajungă la un echilibru mult dorit al numerarului aflat în unităţi şi în reţeaua de atM-uri, aşa încât cerinţele clienţilor băncii să fie îndeplinite şi banca, la rândul ei, să evite excesul de numerar, pe care altfel l-ar putea investi.

băncii să fie îndeplinite şi banca, la rândul ei, să evite excesul de numerar, pe care
băncii să fie îndeplinite şi banca, la rândul ei, să evite excesul de numerar, pe care

SoluţIIle nCR APTRA de MAnAgeMenT Al nuMeRARuluI

bazându-se pe trei niveluri de sofisticare – previziune, optimi- zare şi automatizare – suita ncraptracash Management are un impact pozitiv asupra tuturor factorilor ce pot influenţa procesul de gestiune a cash-ului, incluzând aici echilibrarea costurilor, ordinele transmise, monitorizarea circuitului banilor, urmărirea cheltuielilor etc. aflate în operare la multe dintre băncile din lume, soluţiile ncr aptracash Management generează economii importante pe întregul lanţ de aprovizionare cu numerar, de laatM la sucursală sau agenţie, între seiful băncii sau de la/până la banca centrală. la acest moment, soluţiile aptracash Management vizează la nivel global circuitul banilor în peste 100.000 de atM-uri, unităţi, centre de numerar şi magazine de retail de pe şase continente. şi această

reţea creşte zi de zi!

pe şase continente. şi această reţea creşte zi de zi! o AboRdARe fleXIbIlă A oPTIMIzăRII MAnAgeMenTuluI
o AboRdARe fleXIbIlă

o AboRdARe fleXIbIlă

A oPTIMIzăRII MAnAgeMenTuluI

nuMeRARuluI

aPtraoptiCash este aplicaţia-cheie a suiteiaptra cash Management. pentru a face efectiv optimizări,aptra opticash foloseşte algoritmi matematici extrem de complicaţi, ce se bazează pe istoricul cererii de numerar, pe evenimente, informaţii privind costurile etc. aPtraoptinet este o aplicaţie web prin care unităţile bancare sau utilizatorii aflaţi la distanţă pot revizui şi aproba în sistem online recomandările de numerar generate de motorul de previ- zionare din modulul opticash. aPtraoptivault este o soluţie de management al numerarului din seiful băncii.aceasta previzionează cu acurateţe necesarul de cash din unităţi, reţeaua deatM-uri, precum şi din punctele comerciale în care este prezentă banca, oferind o imagine de ansamblu privind necesarul global.

aPtraoptirecon asigură funcţionalităţi de decontare şi compensare pentru tot ceea ce înseamnăatM-uri, maşini în trafic, seifuri etc. compensarea este integral automatizată, per- miţând o contabilizare a nume- rarului aflat în mişcare şi a celui din sistemele de tranzacţionare. În fine, aPtraoptimizeCf furnizează toate beneficiile suitei ncraptracash Management ca serviciu lunar.această variantă permite chiar şi unor instituţii financiare mici să beneficieze de avantajele induse de soluţia optimizată de management al banilor fără

investiţii masive în it.

investiţii masive în it.

d igital banking report este o publicaţie a dbr Media, o companie americană specializată în

d igital banking report este o publicaţie a dbr Media, o companie

americană specializată în analize independente de anvergură ale industriei de nişă. cu o tradiţie de peste 20 de ani, digital banking report – denumit iniţial online banking report – a fost lansat de Jim bruene, fondatorul finovate, şi este astăzi continuat de Jim Marous, un fost bancher cu peste 30 de ani de experienţă globală în domeniu, considerat astăzi unul dintre strategii şi editorii cu reputaţie incontestabilă în acest domeniu.

„nimeni nu dispune de un glob magic de cristal atunci când se pune problema de a face predicţii şi a puncta tendinţele corecte din industria bancară, dar cele mai luminate minţi din branşă, la care apelez an de an, ajută raportul nostru să contu- reze peisajul cel mai probabil al viitorului din acest domeniu. industria bancară trebuie să se mişte, dincolo de tăierile de costuri, de managementul optim al riscului şi de conformarea la noile norme şi regulamente, spre noi strategii de creştere a veniturilor. toţi suntem de acord că dezbaterea pe tema viitorului digital al băncilor ar trebui să se încheie câtă vreme mai toate instituţiile de credit au făcut paşi hotărâţi în această direcţie. e timpul să discutăm despre era post-digitală, despre turbulenţele ei şi despre apariţia unor jucători neprevăzuţi care

urmează transformărI de ProfunzIme în sIstemei şi despre apariţia unor jucători neprevăzuţi care digitalizarea dă un ultiMatuM sisteMului bancar

digitalizarea dă un ultiMatuM sisteMului bancar

Băncilecareîşicunoscbinepropriiiclienţişisuntînmăsurăsăleprezinteofertepersonalizatesevor

detaşacalideriînmaratonulistovitoralcompetiţieidinsectorulbancar,câştigândnoicotedepiaţăşi

de

lucrareperiodicădereferinţăpentrusectorulbancar,dincareprezentămaspecteleesenţiale.

„portofel”.AceastaesteconcluziadebazăaceleimairecenteapariţiiaDigitalBankingReport,o

schimbă regulile jocului”, afirmă Jim Marous în

schimbă regulile jocului”, afirmă Jim Marous în preambulul studiului.

bazat pe concluziile a peste 60 de studii amănunţite, digital banking report crede că viitorul bankingului nu e deloc unul simplu. pentru multe instituţii, va fi vorba despre transformări de profunzime, chiar şi de guvernanţă sau cultură organizaţională. „În lipsa unor astfel de mutaţii imperios necesare, băncile vor aluneca uşor-uşor în anonimat” – concluzionează raportul.

10 PRedICţII PenTRu bAnKIngul dIgITAl

1. folosirea de instrumente de tip Customeranalytics pentru experienţa contextuală a clienţilor. Înţelegerea şi satisfacerea clien- ţilor reprezintă temelia unui avantaj competitiv sustenabil în industria bancară. băncile nu mai pot aştepta până când să adopte astfel de instrumente puternice pentru a obţine perspec-

tive şi oportunităţi noi de a face astfel de instrumente puternice pentru a obţine perspec- cross-selling, up-selling şi a creşte valoarea

cross-selling, up-selling şi a creşte valoarea clienţilor.4. Creşterea „digital selling” şi

cross-selling, up-selling şi a creşte valoarea clienţilor.

4.

Creşterea „digital selling” şi

„social selling” procesul de stabilire a unor noi

2.

livrarea pe cale digitală

relaţii cu banca s-a schimbat mult de vreme ce clienţii folosesc numeroase canale pentru a descoperi şi a-şi deschide conturi noi. din nefericire, industria financiară nu a ţinut pasul, utilizând metode perimate de a ajunge în graţiile comercianţilor şi consumatorilor. Înţelegerea noilor căi de achiziţii poate fi o cheie a succesului viitor.

a produselor digital banking nu înseamnă doar a oferi clienţilor servicii internet-banking sau mobile banking sau a avea un portal de succes al instituţiei, ci un model care leagă dezvoltarea produsului încă de la începuturi, distribuţia sa, operaţiunile de back şi front office, comunicarea de marketing, dar şi experienţa clientului.

5.

acceptarea în masă a

Concentrarea prioritară pe

3.

designul destinat accesului în medii mobile este tot mai greu să se ţină pasul cu cererile clienţilor din mobile banking. dincolo de acceptarea versiunii de m- banking propuse de bancă, cei mai mulţi dintre „clienţii digi- tali” doresc simplitate, economii vizibile de timp, inspiraţie contextuală, ba chiar şi accente de distracţie online, aşa cum le pot oferi nou-veniţi precum amazon, uber, Waze sau

plăţilor mobile dincolo de atenţia acordată plăţilor efectuate în magazine direct de pe terminale mobile, acestea sunt încă extrem de rare şi sunt făcute de împătimiţii de tehnologie. Vor fi applepay, currentc, softcard sau alte soluţii de gen integrate în mainstream în 2016?

6.

Concentrare pe securitate şi

autentificare Hackerii şi malware-ul devin o ameninţare tot mai clară pentru

aplicaţia retailerului lor favorit. tranzacţii. ca răspuns, apar noi

aplicaţia retailerului lor favorit.

tranzacţii. ca răspuns, apar noi

tehnologii de autentificare în aplicaţii (recunoaştere vocală, amprentă, scanare de iris etc.), ce înlocuiesc vechile metode bazate pe user şi parole. „secretul” reuşitei poate consta şi în asigurarea unei securităţi sporite în faţa atacatorilor, cumulată cu oferirea unei experienţe cât mai plăcute clienţilor.

7. Consolidarea industriei

fiind obligate să facă faţă unor provocări tot mai dificile (conformarea la noile reglementări, achiziţionarea de tehnologii de ultimă oră, lupta cu competitorii etc.), din ce în ce mai multe instituţii de credit vor lua în considerare opţiunile de fuziuni şi achiziţii.

8. îmbunătăţirea variantelor

de motivare a clienţilor Într-un univers mobil, cu conexiuni continue şi cu absolut totul la cheremul vârfurilor degetelor, clienţii au aşteptări de a avea totul rapid, pe loc, în mod foarte simplu. aceste aşteptări pot fi bune oportunităţi pentru bănci de a coopta noi clienţi. recompensele de tip „on-the-go” pot fi o combinaţie reuşită între beneficiile pe bază de puncte, recompense în tandem cu comerciantul sau facilităţi legate de amplasarea geografică a magazinului.

9. Investiţii în inovaţii şi în

„alianţe” neobişnuite pentru a fi în măsură să răspundă cererilor tot mai mari şi mai neobişnuite ale consumatorilor, dar şi pentru a combate pericolul penetrării industriei financiare de nou-

combate pericolul penetrării industriei financiare de nou- veniţi de genul google, apple, facebook sau altor sute

veniţi de genul google, apple, facebook sau altor sute de firme mai mici, cele mai multe dintre instituţiile financiare îşi vor spori substanţial investiţia în inovaţii tehnologice. Vor fi, de asemenea, mai multe alianţe ale băncilor cu start-up-uri şi firme cutezătoare.

10. un impact tot mai mare al „disruptorilor digitali” potrivit accenture, până în anul 2020, nu mai puţin de 35% din cota globală de piaţă a băncilor din america de nord va fi disputată de noii jucători digitali. pentru a contracara această schimbare, parte din instituţiile de credit pot avea o abordare radicală, trecând la transformarea unităţilor fizice în puncte de furnizare de servicii digitale integrate. alternativ, mai pot fi preluate şi mici companii din topul inovaţiilor it care să sporească

„agilitatea” organizaţiei şi să reducă riscurile.

PATRu oPInII CARe ConTeAză

„anul acesta, băncile se vor strădui mai mult să se adapteze

viitorului lor digital revizuindu-şi

arhitectura sistemelor back- office, restructurându-şi datele şi creând servicii digitale consistente şi accesibile peste toate canalele de care dispun”, crede chris skinner, preşedintele financial services club şi autorul volumului „digital banking”. acesta crede că dezvoltările front-end pentru mobile şi tablete se vor extinde spre gadgeturi wearable şi canale video conectate la internet (maşini şi televizoare). tot el este de părere că băncile vor lua în considerare şi serviciile oferite prin skype sau variante asemănătoare, în vreme ce prezenţa fizică a unităţilor în teritoriu va continua să se restrângă în favoarea serviciilor la distanţă.mult să se adapteze viitorului lor digital revizuindu-şi tim Mcalpine, preşedintele currency credit canada, crede

tim Mcalpine, preşedintele currency credit canada, crede că de aici înainte se vor alege „apele de uscat” şi instituţiile financiare cu board solid vor avea câştig de cauză. acesta consideră că forurile de conducere care înţeleg pe deplin avantajele tehnologiilor, aborda- rea colaborativă şi managemen- tul riscurilor vor putea orienta

organizaţiile spre victorie. şi managemen- tul riscurilor vor putea orienta „băncile şi cooperativele de credit vor recunoaşte că

„băncile şi cooperativele de credit vor recunoaşte că tehnologiile noi (mobile- banking, p2p, pfM etc.) nu vor putea să aducă singure veniturile scontate, fără angajamentul clienţilor”, adaugă consultantul financiar serge Milman. din nefericire, domnia sa crede că în cele mai multe cazuri va exista o dură rezistenţă la schimbare şi că destule voci vor spune că „dacă mareea va fi suficient de înaltă, ea va scufunda toate bărcile, nu doar pe unele”.riscurilor vor putea orienta organizaţiile spre victorie. În fine, Joe sullivan, ceo-ul Markets insight, lansează un

În fine, Joe sullivan, ceo-ul Markets insight, lansează un cuvânt care doreşte să concentreze tot ceea ce va urma: intensificare. acesta vede

o intensificare a caracteristicilor

bankingului digital – plăţi digitale, utilizarea de informaţii

şi instrumente de analiză a

implicării şi experienţelor clientului în interacţiunea cu banca, competiţia ascuţită din partea „disruptorilor” şi o ajustare tot mai apăsată a reţelelor de unităţi.

adaptare de Cristian Paveladaptare de Cristian Pavel

t endinţele actuale, însă, împing băncile să iasă din zona de confort în care s-au

t endinţele actuale, însă, împing băncile să iasă din zona de confort în care

s-au obişnuit să opereze şi să adopte strategii digitale. astfel, băncile trebuie să se orienteze, mai mult ca niciodată, spre platforme şi date electronice, şi numai în plan secundar spre extinderea prin unităţi teritoriale. soluţii tehnologice există, însă problema reală nu este alegerea tehnologiei potrivite, ci adapta- rea modelului de organizare a băncilor la noi procese şi fluxuri operaţionale.

În mod inevitabil, băncile au început deja să migreze spre canale electronice de tranzac- ţionare, pentru a oferi tranzacţii la un cost mult mai scăzut com- parativ cu tranzacţiile procesate prin intermediul propriilor salariaţi de la ghişee. un astfel de model de operare nu este dificil de adoptat de către clienţi, pentru care calculatoarele şi telefoanele mobile inteligente au devenit deja absolut fireşti, fiind integrate în viaţa lor cotidiană, partea dificilă rămânând în seama băncilor, ca furnizor al unor astfel de servicii, aflate deja la mare concurenţă cu tipuri noi

deGetul Pe rană nuMai bancă să nu fii! de Sorina bera, Ceo Allevo, www.allevo.ro
deGetul Pe rană
nuMai bancă să nu fii!
de Sorina bera, Ceo Allevo, www.allevo.ro
Înzilelenoastre,cândtehnologiaîşidepăşeşteparcăpropriilelimiteşiacapareazădinceîncemai
multeindustriitradiţionale,numaibancăsănufii!Înmodtradiţional,băncilesuntorganizateîn
unităţiteritoriale(sucursale,agenţii),strategialor,tehnologialor,sistemuldestimulente,informaţiile
lordespreclienţi–toatefiindstructurateînjurulunităţilorteritorialeşialliniilordeproduse.
de furnizori de servicii finan-
ciare, care până acum s-au
dovedit a fi deosebit de agili
(google, amazon, paypal, apple
pay, currency cloud, lending
club, alibaba, trasferwise etc.).
consumatorii deja se aşteaptă ca
tranzacţiile bancare să devină
gratuite sau să aibă un cost
insesizabil. aşadar, băncile sunt
nevoite să creeze canale
alternative de venit şi să se
finanţeze, de exemplu, prin
serviciile pe care le vor presta
sau prin alte produse pe care le
pot oferi clienţilor.
şi iată de ce este în interesul
titluri etc. fintp se poate
băncilor să facă alianţe cu
furnizorii de tehnologie capabili
să ofere şi să implementeze
soluţii care să optimizeze şi să
eficientizeze zona de operaţiuni
bancare, care să aducă un plus de
procese noi de business, comple-
mentare celor tradiţionale.
allevo îşi adaptează soluţia
fintp astfel încât să aibă
capabilitatea de a consolida
fluxuri de valori alternative,
înţelegând prin valori atât
monedele tradiţionale, cât şi
interfaţa cu o gamă diversificată
de tehnologii şi canale de
comunicaţie, precum sWift,
blockchain, ripple. nu în
ultimul rând, fintp poate deveni
pentru corporaţii o fereastră
unică de procesare şi gestionare
a tranzacţiilor sub diferite forme,
de la tranzacţiile financiare
tradiţionale până la comerţul de
tip barter, oferind astfel
posibilitatea unei colaborări mai
facile, dar în acelaşi timp standar-
dizate, între bănci şi întreprin-
monede digitale de tipul bitcoin,
derile cu care acestea lucrează.
e xperienţa clientului este un concept care contribuie la fidelizarea clienţilor şi atragerea celor noi,

e xperienţa clientului este un concept care contribuie la fidelizarea clienţilor şi

atragerea celor noi, dar reprezint` pentru bancă sau orice altă companie şi un diferenţiator în competiţia din piaţă. care este nemulţumirea oricărui client care intră într-un spaţiu de tip „in branch”, retail sau public şi care trebuie să intre în contact cu un operator de front-office? aşteptarea şi lipsa de predictibi- litate a duratei de aşteptare. cum pot să reduc timpul de aşteptare al clienţilor „in branch”? reducerea timpilor operaţionali de introducere a datelor, optimizarea proceselor interne, optimizarea aplicaţiei front-office sunt doar câteva metode la îndemâna băncilor, dar evident că acestea nu vor reprezenta răspunsul absolut. la aceste acţiuni fireşti se pot adăuga soluţii care ţin de „umplerea” timpului de aşteptare

al clientului, prin comunicare vizuală/transmitere de informaţie (digital signage), prin soluţii de comunicare interactivă indivi- duală (table touch, infokiosk), prin soluţii de interactivitate la distanţă, personalizată (Video banking), prin soluţii smartphone (gamification) etc. „umplerea” timpului cu o preo- cupare plăcută (acces internet, simulare calculator credit), captivantă (vizualizare informaţie, dialog la distanţă) şi utilă (documentare, informare) creează premisele perfecte de deconectare a clientului şi pune capăt întrebărilor de genul „oare

a clientului şi pune capăt întrebărilor de genul „oare daCă măsorI, PoţI să deCIzI cuM creez

daCă măsorI, PoţI să deCIzI

cuM creez o nouă eXperienţă clienţilor „in brancH”?

cuM creez o nouă eXperienţă clienţilor „in brancH”?

Cumîmifidelizezclienţii?Cumatragclienţinoi?Acesteîntrebăriseaflădinceîncemaidespelistade

subiectedezbătutedemanagementulbăncilorşinudoar.Esteevidentcăîntrebareaîşigăseşterăspunsul

înstrategiiledeinova]ie,experien]epersonalizate,însimplificareaprocesuluideinterac]iunecuclien]ii

şialtelesimilare.

cât mai durează până urmez şi eu? de ce durează atât?” cât de mult pot să reduc timpul de aşteptare al clientului? ce impact va avea reducerea timpului de aşteptare în creşterea satisfacţiei clientului? pe ce rută de deplasare se mişcă clientul „in branch” (ruta cea mai folosită/ red route)? care sunt zonele cele mai ocupate de clienţi (harta caldă/Heat Map)? cât timp petrec clienţii în faţa unui punct de transmitere informaţie (display, infotouch, tabletă, smartphone) şi care a fost subiectul atractiv? acesta este un pachet de întrebări la care fiecare organizaţie îşi doreşte răspunsuri prin măsurare, adică cifre absolute, grafice, com- paraţii. sloganul „dacă măsori, poţi să decizi” este o realitate obiectivă, iar cunoaşterea proble- mei, fără măsurarea dimensiunii acesteia, nu va permite niciodată luarea unei decizii care să conducă în final la o nouă experienţă a clientului „in branch”. aşadar, îmbunătăţirea experien- ţei clientului este realizabilă prin două componente – respectiv cea care aduce noutate prin

inovaţie şi tehnologie, creând

atractivitate, personalizare, adre- sabilitate către grupul ţintă, comoditate etc. şi o componentă care, după determinări prin măsurări, conduce la decizii de reproiectare a traseului clientului „in branch” (layout nou, design mobilier), de tehnologizare a operaţiunilor în front-office (identificare facilă şi sigură prin scanarea automatizată a documen- telor de identificare/semnătură unică, realizată pe tablete signtouch/introducerea datelor personale direct de client, cu eli- minarea erorilor de introducere/ folosirea sistemelor de programare la distanţă sau „in branch” etc.). eutron are preocupări perma- nente, dar mai ales dovedite, cu proiecte realizate în românia, atât în sistemul bancar-financiar, dar şi în retail, în sănătate, în automotive şi, nu în ultimul rând, în Horeca, dezvoltate pe soluţii individualizate, de îmbunătăţire a relaţiei client/vânzător în contact direct (front-desk, casă de marcat, recepţie, showroom, hotel, restaurant etc.) şi continuă să se preocupe de completarea portofo- liului de soluţii complementare.care aduce noutate prin inovaţie şi tehnologie, creând pentru toate soluţiile conectate la conceptul o nouă

pentru toate soluţiile conectate lade completarea portofo- liului de soluţii complementare. conceptul o nouă experienţă a clientului „in branch”

conceptul o nouă experienţă a clientului „in branch” (digital signage, infotouch, touch table, customer flow Management, people counting, customer satisfaction evaluation, Video banking, document id, digital signature, people recognition, face recognition, biometric id etc.), eutron asigură analiză, elabo- rează soluţii bazate pe concepte individualizate, măsoară parametrii iniţiali, propune soluţii alternative, implementează, face măsurători post-implementare, propune îmbunătăţiri. cu alte cuvinte, eutron este un partener complet pentru orice organizaţie din industria bancară preocupată de acest concept integral sau de soluţii parţiale care pot conduce la îmbunătăţirea experienţei clientului „in branch” şi global.soluţii complementare. pentru toate soluţiile conectate la eutron va invită să beneficiaţi de competenţa sa

eutron va invită să beneficiaţi de competenţa sa dovedită, dar mai ales de experienţa acumu- lată, prin a ne solicita o pre- zentare, trimiţând un mesaj la customerexperiencebyeutron@

eutron.ro zentare, trimiţând un mesaj la customerexperiencebyeutron@ 1 8 ¦ ediŢia a V-a  aprilie 2016 ¦

18

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

s ymphopay, una dintre puţinele iniţiative româneşti de tip fintech (tehnologii inovatoare care vor schimba

s ymphopay, una dintre puţinele iniţiative româneşti de tip fintech

(tehnologii inovatoare care vor schimba industria serviciilor financiare), ar urma să aducă un suflu complet nou modului în care se desfăşoară în prezent plata la pos în magazinele tra- diţionale.astfel, cu symphopay comercianţii şi băncile partenere pot să centralizeze într-o singură platformă integrată plăţile cu cardul prin pos-uri inteligente şi să utilizeze aceste echipamente nu doar pentru operaţiuni de plată, ci şi, spre exemplu, pentru acţiuni de marketing.

„prin investiţia în symphopay ne propunem să iniţiem o schimbare atât în domeniul serviciilor financiare, cât şi în comerţul tradiţional.am descoperit în symphopay acel motor care poate duce o parte a serviciilor financiar-bancare locale la următorul nivel tehnologic. este un proiect îndrăzneţ, iniţiat de oameni cu experienţă în industria tranzacţiilor financiare, ce pot scala soluţia gândită la nivel regional” – spune radu georgescu, partener fondator gecad group.

„În ecuaţia comerciant- cumpărător-bancă, pos-ul este singurul numitor comun şi unicul punct de interacţiune a lor cu cei ce fac cumpărături. symphopay îşi propune să schimbe rolul acestuia dintr-un simplu cititor de carduri într-un instrument inteligent de marketing”, spune

un start-uP Care PromIte

gecad group inVesteşte 550.000 euro În dezVoltarea platforMei symphopay

GECADGroupinvesteştepestejumătatedemiliondeeuroînSymphoPay,start-upcarepropune

magazinelorosoluţieunicădePOS-uriinteligentecepoaterevoluţionamodulîncaresedesfăşoară

comerţultradiţional.

comerţultradiţional. daniel nicolescu, cofondator şi Managing partner symphopay.

daniel nicolescu, cofondator şi Managing partner symphopay.

symphopay este în etapa premer- gătoare lansării comerciale, în care principalul obiectiv este de a realiza integrarea cu primul val de comercianţi şi cu primele bănci. lansarea comercială a platformei va avea loc peste câteva luni. compania a fost înfiinţată în 2015 de daniel nicolescu şi sebastian ioniţă, la dezvoltarea soluţiei symphopay lucrând în prezent o echipă de 10 oameni cu experienţă vastă în domeniul tehnologiilor financiare şi comerţului online.

după smartbill, investiţia în symphopay este cea de-a doua finanţare a gecad group în companii din domeniul financiar din 2016. printre alte proiecte, din portofoliul activ al fondului

de investiţii se numără Vector Watch, gluru şi pawsquad.printre alte proiecte, din portofoliul activ al fondului Ce eSTe SymphoPay? „am început să lucrăm la

Ce eSTe SymphoPay?

„am început să lucrăm la dezvoltarea platformei symphopay de la jumătatea anului 2015, atunci când ne-am dat seama că putem oferi o soluţie inovatoare pentru comerţul actual din românia. symphopay îşi propune ca printr-un parteneriat tripartit – comercianţi, bănci, tehnologie – să ofere beneficii importante atât jucătorilor din retail, cât şi băncilor.astfel, magazinele tradiţionale vor avea o înţelegere mai bună asupra preferinţelor şi comportamentului cumpărăto- rilor, ceea ce îi va ajuta să îşi accelereze business-ul, iar institu- ţiile financiar-bancare vor putea

folosi tehnologia symphopaybusiness-ul, iar institu- ţiile financiar-bancare vor putea pentru a creşte interacţiunea directă cu portofoliul lor

financiar-bancare vor putea folosi tehnologia symphopay pentru a creşte interacţiunea directă cu portofoliul lor

pentru a creşte interacţiunea directă cu portofoliul lor de cli- enţi”, explică daniel nicolescu.financiar-bancare vor putea folosi tehnologia symphopay prin integrarea flotei de pos-uri cu casele de marcat şi

prin integrarea flotei de pos-uri cu casele de marcat şi sistemele tip crM ale companiei, symphopay oferă o infrastructură simplă şi rapidă pentru conturarea mesajelor şi a ofertelor potrivite ce pot

transforma clienţii ocazionali în parteneri fideli ai comercianţilor. comercianţii care optează pentru soluţia integrată symphopay vor beneficia de pos-uri de ultimă generaţie (fixe sau mobile) ce vor

fi conectate la panoul central de administrare symphopanel prin

intermediul căruia se pot vizuali- za în timp real informaţii despre plăţi, pot defini campanii de marketing şi pot accesa rapoarte

şi analize aferente acestora.

pentru bănci, unul dintre bene- ficiile colaborării cu symphopay este reducerea costurilor de operare asociate pos-urilor (achiziţie, mentenanţă lunară, comunicaţie). În acelaşi timp, pot beneficia de o platformă ce le facilitează colaborarea cu comer-

cianţii parteneri şi integrareafacilă

a campaniilor de marketing.

Cristian PavelCristian Pavel

20

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

Grupul Asseco SEE a revenit în 2015, la nivel de regiune, în zona de pionierat,

Grupul Asseco SEE a revenit în 2015, la nivel de regiune, în zona de pionierat, fiind desem- nat ca deţinătorul celei mai importante inovaţii în servicii bancare şi financiare din Euro- pa anului trecut. Despre ce este vorba?

anul trecut a avut loc lansarea primei bănci complet on-line din regiunea de sud-est a europei, telenor banka în serbia. afost un real succes, apreciat la nivel european prin prezentarea susţinută în cadrul prestigioasei conferinţe finoVate desfăşurate la londra. evenimentul este cu atât mai important pentru noi, întrucât banca utilizează o platformă software furnizată în întregime de asseco see. practic, toate operaţiunile bancare curente, pornind de la o simplă deschidere de cont sau emiterea unui card şi până la obţinerea unui credit sunt disponibile clienţilor băncii pe o platformă on-line, la cel mai înalt grad de securitate.

am folosit experienţa noastră în dezvoltarea aplicaţiilor mobile

şi cunoștinţele solide despre

industria bancară pentru a ajuta

telenor banka să aducă această

abordare complet nouă pe piaţa bancară din regiune. am fost provocaţi să livrăm

o soluţie flexibilă care să

permită clienţilor o experienţă unică în utilizarea produselor bancare.

InovaţIe, oPtImIzare şI dIsPonIBIlItate ContInuăo experienţă unică în utilizarea produselor bancare. bankingul digital ÎnseaMnă serVicii la dispoziţie

bankingul digital ÎnseaMnă serVicii la dispoziţie oricând, oriunde

Interviu cu Adrian năstase, director vânzări în cadrul diviziei banking, ASSeCo See România

vânzări în cadrul diviziei banking, ASSeCo See România Credeţi că băncile din Româ- nia sunt pregătite

Credeţi că băncile din Româ- nia sunt pregătite pentru o astfel de transformare?

Vedem un interes crescut în piaţă în ceea ce priveşte adaptarea modelelor de relaţionare cu clienţii utilizând noile tehnologii disponibile. experienţa unui client în interacţiunea cu banca devine un factor decisiv în atragerea de noi clienţi sau fidelizarea celor existenţi. băncile au în faţă o nouă generaţie de clienţi, mai informaţi şi cu nevoi din ce în ce mai variate, este necesară o personalizare a serviciilor pentru a răspunde acestor solicitări.

există aşadar în acest moment

toate premisele pentru ca băncile din românia să înceapă o transformare în zona de bancă digitală. băncile care au avut o strategie solidă în această direcţie au raportat creşteri

substanţiale ale volumelor de tranzacţionare utilizând canelele digitale. avem certitudinea că

digitalizarea reprezintă viitorul, utilizând canelele digitale. avem certitudinea că însă această transformare trebuie făcută într-un mod

însă această transformare trebuie făcută într-un mod inteligent şi susţinut.avem certitudinea că digitalizarea reprezintă viitorul, Care sunt beneficiile transfor- mării digitale totale

Care sunt beneficiile transfor- mării digitale totale pentru băncile care decid să facă acest lucru?

cred că totul se reduce la îmbunătăţirea experienţei clientului în interacţiunea cu banca. acest lucru se poate traduce în eficientizarea fluxurilor interne, având ca principal beneficiu rapiditatea cu care banca poate răspunde unei solicitări sau disponibilitatea serviciilor oferite clienţilor. acest lucru conduce, nu în ultimul rând, la o scădere a costurilor operaţionale, lucru deloc de neglijat. un alt avantaj ar putea consta în personalizarea serviciilor oferite clienţilor.

băncile au la dispoziţie cantităţi uriaşe de informaţii provenind de pe diverse canale (facebook,

google

utilizând soluţii de tipul

)

ce pot fi prelucrate

customer analytics pentru a google utilizând soluţii de tipul ) ce pot fi prelucrate putea obţine mai multe informaţii despre

putea obţine mai multe informaţii despre clienţii lor. rezultatul dorit este evident, cred că sintagma sugestivă este „right offer, right time, right place”.de tipul ) ce pot fi prelucrate customer analytics pentru a Care este rolul Asseco SEE,

Care este rolul Asseco SEE, ca dezvoltatorde software bancar dar şi integrator de soluţii şi servicii, în procesul de trans- formare digitală a băncilor?

provocările cu care se confruntă băncile în prezent sunt variate:

reducerea costurilor, orientarea către client şi fidelizarea acestuia într-o piaţă extrem de competitivă, construirea unei imagini unice a clientului care să fie prezentată consistent indiferent de canalul folosit, segmentarea dinamică a clienţilor şi dezvoltarea de produse noi adaptate realităţii şi nevoilor clienţilor, găsirea de soluţii pentru interconectarea aplicaţiilor independente existente în orice bancă, folosirea cât mai mult a marketing-ului digital. pentru a

face faţă tuturor acestor folosirea cât mai mult a marketing-ului digital. pentru a 2 2 ¦ ediŢia a V-a 

22

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

provocări este nevoie de implementarea unor soluţii inovatoare, care să răspundă provocărilor. asseco see deţine în acest moment un portofoliu complet de soluţii, ce răspunde nevoilor actuale de dezvoltare ale băncilor şi facilitează interconectarea tuturor punctelor de interacţiune (web, mobile, atM, front office) cu sistemele back-end sau sistemele externe unei bănci. suportul nostru constă, pe scurt, în simplificarea proceselor bancare şi oferirea unei experienţe unice prin toate canalele digitale. de la core banking, canale digitale, soluţii de business intelligence, sisteme de plăţi şi sisteme de management al cardurilor, asseco see este un furnizor care înţelege pe deplin business-ul bancar şi procesele ce stau la baza acestuia.

zona de digital banking reprezintă una dintre priorităţile asseco see, lansând recent şi portalul http://digitalbanking.asseco.co m/, un ghid al transformării digitale, cu soluţii tehnice concrete pentru băncile implicate în acest proces.

tot în această direcţie, vom organiza anul acesta a 7-a ediţie a new banking Vision, iniţiativă ce oferă mediului bancar oportunitatea de a dezbate şi analiza tendinţele în industrie în paralel cu provocările pieţei bancare, un roadmap al trecerii către modelul de bancă a viitorului. cum românia deţine un rol

modelul de bancă a viitorului. cum românia deţine un rol Ca lider în furnizarea de software
modelul de bancă a viitorului. cum românia deţine un rol Ca lider în furnizarea de software
Ca lider în furnizarea de software bancar în regiunea See, cu o experienţă de 15

Ca lider în furnizarea de software bancar în regiunea See, cu o experienţă de 15 ani în domeniu, prezenţă în 13 ţări şi un portofoliu de peste 64 de bănci ce utilizează soluţia de core banking, Asseco înţelege pe deplin ce înseamnă transformarea bancară şi cea digitală, într-o lume în care banking-ul înseamnă oricând, oriunde. Acest lucru necesită inovaţie, robusteţe, siguranţă, procese optimizate şi disponibilitate imediată a serviciilor pentru a satisface aşteptările noii generaţii de clienţi.

important pe harta operaţiunilor grupului asseco see, bucureştiul va găzdui un eveniment dedicat în exclusivitate pieţei locale, ca parte a seriei de evenimente regionale new banking Vision (nbV). evenimentul va fi axat

pe trei subiecte fierbinţi în

momentul de faţă: digital banking, business intelligence şi payment systems, scopul fiind acela de a demonstra beneficiile aduse de o abordare unitară şi integrată a acestor sisteme, având în centru clientul.evenimentul va fi axat pe trei subiecte fierbinţi în ca lider în furnizarea de software bancar

ca lider în furnizarea de software bancar în regiunea see, cu o experienţă de 15 ani în domeniu, prezenţă în 13 ţări şi un portofoliu de peste 64 de bănci ce utilizează soluţia de core banking, asseco înţelege pe deplin ce înseamnă transformarea bancară şi cea digitală, într-o lume în care banking-ul înseamnă oricând, oriunde. acest lucru necesită inovaţie, robusteţe, siguranţă, procese optimizate şi disponibilitate imediată a

serviciilor pentru a satisface procese optimizate şi disponibilitate imediată a aşteptările noii generaţii de clienţi. Cum ar trebui

aşteptările noii generaţii de clienţi.

aşteptările noii generaţii de clienţi.

Cum ar trebui să schimbe re- voluţia digitală sectorul bancar românesc în2016? Pe ce tehno- logii pariaţi?

pe fondul unui impact puternic cauzat de evoluţiile tehnologice rapide, oglindite în mod direct în relaţiile cu clienţii şi implicit în modelele de business, băncile vor trebui să fie pregătite pentru acceptarea faptului că digitalizarea este pretutindeni, iar consumatorul este cel în jurul căruia gravitează sau ar trebui să graviteze totul. noile tehnologii de care noi vorbim azi au şanse reale să provoace schimbări majore în instituţiile financiare dar şi să sprijine procesul de adaptare a acestora

la noile tendinţe.

este destul de greu să facem predicţii fiind o lume în permanentă schimbare, dar cred că anul acesta printre tendinţe se vor regăsi intensificarea utilizării uneltelor de tip customer analytics pentru a putea analiza interacţiunile utilizatorilor prin toate canalele disponibile şi a oferi acestora o experienţă cât mai dependentă de context, precum şi utilizarea aplicaţiilor mobile. deşi piaţa bancară românească este în urma altor pieţe din europa în ceea ce priveşte abordările de tip multichannel/omnichannel, sper că anul 2016 va fi unul în care băncile ce activează în românia vor începe proiecte de transformare digitală.

Cristian Pavel 

Cristian Pavel

a cţionarul majoritar al băncii patria este eeaf financial services bV, un fond de capital

a cţionarul majoritar al băncii patria este eeaf financial services bV,

un fond de capital privat admi- nistrat deaxxess capital, care a cumpărat în 2014 nextebank, subsidiara românească a băncii ungare Mkb, parte a grupului german bayernlb. Mkb a intrat pe piaţa românească în 2006, prin preluarea participaţiei majoritare la fosta romexterra bank. În mai 2015, nextebank şi patria credit ifn au agreat finalizarea contractului de transfer de întreprindere de la patria credit ifn, care a vizat achiziţia de către nextebank a portofoliului de credite de aproximativ 62 milioane de euro şi 10.000 clienţi activi. deşi în 2014 banca a avut o pierdere netă de 6,5 milioane euro, există ambiţii mari de redresare şi de creştere, cu atât mai mult cu cât la sfârşitul lunii ianuarie s-a anunţat şi preluarea

de către nexte bank a pachetului majoritar de acţiuni (55%) al băncii carpatica. Între timp, la

mijlocul lunii martie, nexte bank

a devenit patria bank şi mai

departe urmează şi fuziunea de facto între cele două instituţii de credit. „patria bank este un brand pentru o bancă românească a cărei siglă şi imagine pornesc de la motivele covoarelor populare româneşti şi care descriu dorinţa

de a fi printre «ai tăi». plecând de la această simbolistică, dorim ca prin brandul patria bank să consolidăm obiectivul nostru de

a fi o bancă în proximitatea clien-

o altfel de PremIeră Pe PIaţa loCală

patria bank Îşi Va eXternaliza operaţiunile financiare prin poşta roMână

LafinalulanuluitrecutafostanunţatnoulnumealNexteBank–PatriaBank,numeceafost

consfinţitînmartie2016deforuldecizionalalacţionarilor.Bancaaremariambiţiideredresareşi

creştere,pluscăseaflăînpraguluneipremiere:să-şiofereserviciileprinreţeauaPoşteiRomâne.

ţilor. oferim cele mai simple şi rentabile servicii
ţilor. oferim cele mai simple şi rentabile servicii

ţilor. oferim cele mai simple şi rentabile servicii bancare, accesi- bile şi flexibile pentru clienţi cu simţ practic. sperăm ca acesta să fie vectorul care va face din patria bank una dintre băncile cu cel mai rapid ritm de dezvoltare din românia în următorii ani”, a declarat Bogdan merfea (foto sus), ceo patria bank.

„sperăm ca alături de echipele ambelor bănci să construim o bancă locală de succes, profitabilă şi cu un model de afaceri inovativ. intenţionăm să valorificăm o serie de

afaceri inovativ. intenţionăm să valorificăm o serie de oportunităţi identificate în piaţa bancară în

oportunităţi identificate în piaţa bancară în românia, utilizând resursele comune excelente, lichiditatea şi platforma bancară diversificată, personalul dedicat şi expertiza acestuia, care constituie o bază solidă pentru strategia noastră de creştere viitoare atât organic, cât şi prin fuziuni şi achiziţii.anticipăm că banca ce va rezulta în urma fuziunii va deservi un număr de peste 120.000 de clienţi prin 120 de sucursale proprii“, a declarat preşedintele consiliului de administraţie al patria bank, Horia Manda (foto jos) . (foto jos).

„PoşTAşII voR devenI AgenţI de InTeRMedIeRe fInAnCIARă”

Horia Manda a mai declarat că parteneriatul strategic pus la punct între patria bank şi poşta română va permite băncii, după aprobarea bnr, să ofere servicii bancare, prin intermediul reţelei poştale, în zone în care băncile tradiţionale au acces mai greu:

„sunt optimist că acest proiect va avea succes, pentru că există o cerere absolut naturală pentru

astfel de servicii în mediul ruralsucces, pentru că există o cerere absolut naturală pentru şi oraşele mici, unde reţelele bancare tradiţionale

şi oraşele mici, unde reţelele bancare tradiţionale au dificultăţi de a accede, având în vedere costurile prohibitive”. foarte interesant este că, potrivit preşedintelui c.a. al patria bank, poştaşii vor deveni „agenţi de intermediere financiară”, vor fi co-interesaţi să vândă produse şi servicii şi vor opera cu terminale mobile inteligente. nu este exclus ca la ghişeele poştale să apară în mâinile angajaţilor şi tablete conectate la internet. „avem în strategie lansarea unui portofoliu de servicii financiare primare, compatibile cu tipul de clienţi care ne calcă pragul. Vorbim de prestaţii precum contul curent, anumite tipuri de împrumuturi care nu necesită sume foarte mari, cărţi de credit, schimb valutar şi o opţiune de distribuţie electronică a pensiilor, inclusiv bancomate în sediile oficiilor poştale. Va exista un loc special în oficiile poştale în care vom oferi acest gen de prestaţii, un banking corner”, declara anul trecut şi directorul general al poştei române,alexandru petrescu.absolut naturală pentru astfel de servicii în mediul rural Cristian Pavel  2 4 ¦ ediŢia

Cristian Pavel

24

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

ga la
ga la

O

n l i n e

B

a n k i n g

2 1 ap ri l i e 2 0 16

a nunţul survine după o perioadă dificilă pentru instituţiile financiare din sua, care au raportat
a nunţul survine după o perioadă dificilă pentru instituţiile financiare din sua, care au raportat

a nunţul survine după o perioadă dificilă pentru instituţiile financiare din

sua, care au raportat în inter- valul 2013-2015 compromiterea confidenţialităţii datelor a peste 600 de milioane de clienţi. situaţia critică a securităţii în bănci este confirmată de zeci de analize şi rapoarte la nivel mondial care insistă asupra necesităţii stringente a creşterii investiţiilor în tehnologii, servicii şi soluţii capabile să facă faţă noilor generaţii de ameninţări.

recomandări care au început fie adoptate deja. semnalul a fost dat la forumul economic Mondial de la davos din 2015, când bank ofamerica a anunţat că va investi 400 de milioane usd în cybersecurity. au urmat JpMorgan, care a anunţat că bugetul de securitate it pentru anul acesta va atinge 500 de milioane de dolari (dublu faţă de 2014), citibank – 300 milioane usd şi Wells fargo – 250 milioane usd. tot anul trecut şi tot la davos, John chambers, ex-preşedinte executiv cisco, enunţa un verdict pesimist: există doar două tipuri de organizaţii – cele care s-au confruntat cu incidente majore de securitate şi cele care încă nu ştiu că acest lucru li s-a întâmplat şi lor. şi dovezile par să fie de partea

seCurItatea, o temă dIstInCtă la zIua ComunICaţIIlors-a întâmplat şi lor. şi dovezile par să fie de partea atacurile inforMatice pot alteraratingurile băncilor

atacurile inforMatice pot alteraratingurile băncilor

Standard&Poor'saanunţat,lafinalullui2015,căiaîncalculevaluarearatinguluiinstituţiilor

financiar-bancarepebazacapacităţiiacestoradeafacefaţăincidentelordesecuritateinformatică.

Agenţiapreconizeazăreducerearatinguluiorganizaţiilorcareausuferitatacurisoldatecuprejudicii

semnificativedeimagineşi/saupierderideprofit.Nouamăsurăesteposibilsăseapliceşibăncilorcare

încănus-auconfruntatcuevenimentedesecuritatemajore,S&Pasimilândvulnerabilităţile

infrastructurilorITriscurilorfinanciaredenivelmediu.

infrastructurilorITriscurilorfinanciaredenivelmediu. fostului ceo cisco. un studiu ponemon institute, realizat la

fostului ceo cisco. un studiu ponemon institute, realizat la începutul anului trecut pe un eşantion de peste 800 de companii dinamerica de nord şi 14 ţări din zona eMea, a relevat faptul că instituţiile financiare au nevoie de 98 de zile pentru depistarea unui eveniment de securitate. şi de alte 24 de zile pentru a remedia situaţia. ceea ce înseamnă un total de peste 4 luni, în condiţiile în care industria financiar-bancară se confruntă cu cea mai mare frecvenţă a atacurilor şi incidentelor de securitate, estimată de specia- liştii bank ofamerica la 80-90 de milioane de evenimente pe an, respectiv 400 de noi amenin- ţări în fiecare minut, dintre care până la 70% scapă nedetectate.

dificultăţile întâmpinate în iden- tificarea, blocarea şi eliminarea riscurilor de securitate au cauze multiple. de exemplu, raportul rsabreach readiness de anul trecut arată că 55% dintre com- panii nu pot depista ameninţările de securitate pentru că nu deţin

soluţiile şi competenţele depista ameninţările de securitate pentru că nu deţin necesare. pe de altă parte însă, 40% nu

necesare. pe de altă parte însă, 40% nu acordau atenţia cuvenită managementului vulnerabili- tăţilor active (depistate şi/sau semnalate), deşi peste 90% dintre companiile intervievate susţineau că utilizează procese automate de actualizare pentru a reduce riscurile de securitate.securitate pentru că nu deţin soluţiile şi competenţele astfel de rezultate contradictorii sunt în principal din

astfel de rezultate contradictorii sunt în principal din cauza falsei percepţii pe care o au organiza- ţiile asupra nivelului lor de siguranţă. confruntate însă cu riscurile reale, evaluarea modu- lui în care sunt pregătite să facă faţă ameninţărilor se modifică rapid. raportul anual de securi- tate cisco arată că, în 2016, doar 45% dintre managerii responsa- bili cu protecţia informatică a companiilor mai au încredere în sistemele pe care le utilizează. faţă de 64% în 2014!

conştientizarea stadiului real este un pas esenţial în îmbunătăţirea nivelului de securitate. dar nu şi suficient. există numeroase alte etape care

trebuie parcurse şi care vor fidar nu şi suficient. există numeroase alte etape care analizate şi dezbătute în sesiunile dedicate din

analizate şi dezbătute în sesiunile dedicate din cadrul conferinţei ziua comunicaţiilor 2016. cea de-a XX-a ediţie a celui mai longeviv şi relevant eveniment al industriei it&c româneşti va reuni peste 700 de specialişti din 20 de industrii, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai organismelor de reglementare. nu rataţi oportunitatea de a fi la curent cu informaţiile care contează cu adevărat!numeroase alte etape care trebuie parcurse şi care vor fi Participaţi la expo-conferinţa ziua Comunicaţiilor, ce

Participaţi la expo-conferinţa ziua Comunicaţiilor, ce va avea loc pe 18 mai, la j.W. marriott Bucharest Grand hotel, Grand Ballroom.

conferinţa ziua comunicaţiilor 2016 include un panel dedicat problematicii securităţii şi mai multe workshop-uri în cadrul cărora vor fi abordate provocări specifice domeniului telecom. şi-au anunţat participarea deja bitdefender, digisign, intel, teamnet, trendMicro, precum şi alţi jucători importanţi în

domeniul securităţii enterprise.teamnet, trendMicro, precum şi alţi jucători importanţi în 2 6 ¦ ediŢia a V-a  aprilie

26

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

mult maI aProaPe de ClIenţI

băncile coMunică ţintit pe toate fronturile

BănciledinRomâniaşidepretutindeniaufostextremdeangrenateînultimiianiîntr-oacţiunederestabilireaîncrederiipierdutea

clienţilor.Fiecareafăcut-oînfelulsău.Uniiaumizatexclusivpereorientareaofertelor,alţiiauieşitînteritoriucutopmanagementul,

alţiiauplusatlacapitolulresponsabilităţiisocialecorporatiste.Avenitşimomentulderefreshaimaginiionline.Bănciimportanteşi-au

schimbatinterfeţelewebsite-urilor,aufostdezvoltaterelaţiipecanalelesocialmedia.Totulînlinianoilordezvoltărilanivelinternaţional

cedaudigitalizareadreptvectoralviitorului.

cedaudigitalizareadreptvectoralviitorului. CoMunITATeA onlIne este bine cunoscut faptul că trăim
cedaudigitalizareadreptvectoralviitorului. CoMunITATeA onlIne este bine cunoscut faptul că trăim

CoMunITATeA onlIne

este bine cunoscut faptul că trăim într-o societate în care viaţa se mută din ce în ce mai mult din offline în online şi acest lucru se simte şi la nivelul ţării noastre, în care reţeaua de socializare facebook a ajuns deja la 8,4 milioane de utilizatori (5 aprilie 2016, conform statisticilor realizate de facebrands). aşadar, instituţiile trebuie să se adapteze acestei tendinţe dacă doresc să fie vizibile în mediul atât de accesat al reţelelor de socializare, conform specialiştilor în pr. am pornit o scurtă analiză pentru a descoperi felul în care comunică băncile prin intermediul reţelelor de socializare, mai precis prin intermediul facebook. radiografia dorită nu putea începe altfel decât prin prezentarea topului băncilor din sistemul românesc, în funcţie de cota de piaţă, pentru a observa dacă ordinea se păstrează şi la

nivelul preferinţelor consumatorilor de facebook. afost interesant de realizat această analiză, cu atât mai mult cu cât la nivelul fiecărei pagini de facebook se remarcă faptul că numărul de fani nu este obţinut organic, deci nu am putea aprecia, în adevăratul sens al cuvântului, preferinţele menţionate. un alt lucru observat din această radiografie a fost faptul că paginile de facebook ale băncilor cec bank şi alpha bank nu se regăsesc în top 10, cele două nefiind dispuse să

investească în acest tip de promovare, cec bank încadrându-se în categoria old school, neavând, de altfel, o pagină de facebook activă. aşadar, am continuat urmărirea strategiei de comunicare a băncilor prin intermediul paginilor lor de facebook, pentru a identifica oarecare tipare. astfel, în ordinea topului, la un scroll de 2 minute pe paginile cu pricina, în rândul a cinci bănci dintre cele reprezentate observăm următoarele caracteristici.nu se regăsesc în top 10, cele două nefiind dispuse să oamenii din spatele paginii Băncii

oamenii din spatele paginiicele reprezentate observăm următoarele caracteristici. Băncii transilvania optează pentru un tip de comunicare

Băncii transilvania optează pentru un tip de comunicare mai extins, integrând şi promovând dintre activităţile cu care optează pentru un tip de comunicare mai extins, integrând şi promovând dintre activităţile cu care orice român ar trebui să se laude:

invenţii, elevi premiaţi, modalităţi prin care oraşele se dezvoltă (cu insistenţă pe cluj), pe lângă produsele şi serviciile proprii. pe de altă parte, pagina de facebook a BCr insistă mai mult pe campaniile, produsele şi serviciile băncii, dar şi pe umanizarea acestora prin abundenţa imaginilor publicate,

imagini ce includ în principalpe umanizarea acestora prin abundenţa imaginilor publicate, Tabel 1. ToPul 10 al băNcilor diN româNia duPă

Tabel 1. ToPul 10 al băNcilor diN româNia duPă coTa de Piaţă (PoNderea acTivelor îN ToTalul acTivelor diN sisTem)

Numele băncii

cota de piaţă (%)

Banca Comercială Română (BCR)

15,76

BRD – Groupe Société Générale

13,04

Banca Transilvania

12,57

Raiffeisen Bank

8,31

UniCredit Bank

8,11

CEC Bank

7,31

ING Bank

6,02

Alpha Bank România

3,98

Bancpost

3,01

Garanti Bank

2,54

Sursa: băncile comerciale (cifrele sunt valabile pentru finalul anului 2015)

Tabel 2. ToPul 10 al PagiNilor de Facebook ale băNcilor diN româNia

Pagina

Numărul de fani

Banca Transilvania

353.332

BCR

319.239

Garanti Bank

270.447

ING Web Cafe

209.203

Intesa San Paolo Bank România

115.898

Piraeus Bank România

114.869

Bancpost

99.895

BRD – Groupe Société Générale

67.579

Unicredit Bank România

54.454

Riaffeisen Bank România

40.084

Datele au fost preluate la 05.04.2016, conform FaceBrands

28

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

oameni, indivizi. cei ce gestionează pagina Garanti Bank au o abordare apropiată de cea a paginii băncii transilvania şi de cea a băncii bcr, „umanizând”, de asemenea, considerabil informaţiile despre produsele băncii. de remarcat aici este şi faptul că logo-ul băncii este prezent pe mai toate imaginile publicate, dar şi existenţa hărţii sucursalelor şi atM-urilor băncii. la nivelul paginii InG Web Cafe am remarcat ideea de comunitate încă din titlul acesteia. totodată, în principal, pe pagină sunt publicate numeroase materiale legate de produse, servicii şi parteneriate. de asemenea, am remarcat prezenţa cu scor bun a unei bănci mici, intesa san paolo bank, în top 10 al numărului de fani ai paginii de facebook a băncii. cum se explică acest lucru? imaginaţie, persuasiune, atenţie la detalii, interacţiuni dese şi vii cu fanii şi clienţii. acestea fiind spuse, analiza relevă tipare ce se concentrează în jurul a două idei principale:

cu fanii şi clienţii. acestea fiind spuse, analiza relevă tipare ce se concentrează în jurul a

obţinerea numărului de fani s-a făcut în mare parte prin investiţii şi nu organic, în rândul majorităţii paginilor, iar cele mai multe dintre acestea abordează un comportament relativ serios, marcat de profesionalism în pro- movarea produselor, cu inserţii de imagini ce au scopul de a „umaniza” mesajele transmise.

RefReSh de PAgInI

 

banca comercială română (bcr) a lansat la începutul anului o nouă versiune a

banca comercială română (bcr) a lansat la începutul anului o nouă versiune a
(bcr) a lansat la începutul anului o nouă versiune a Suntem bucuroşi să începem noul an
(bcr) a lansat la începutul anului o nouă versiune a Suntem bucuroşi să începem noul an
Suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un
Suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un
Suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un
Suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un

Suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un design modern, conţinut relevant şi funcţionalităţi inovatoare. Având în vedere exclusiv perspectiva utilizatorului, noul website bCR a fost proiectat folosind cele mai noi tehnologii, care vor permite o comunicare eficientă cu utilizatorii prin afişarea de conţinut personalizat nevoilor acestora.

MARIAn IgnAT, director executiv digital banking, bCR
MARIAn IgnAT, director executiv digital banking, bCR

MARIAn IgnAT, director executiv digital banking, bCR

website-ului său www.bcr.ro. cu un design nou, având la bază unul dintre cele mai avansate sisteme de administrare a conţinutului, clienţii băncii comerciale române beneficiază acum de o experienţă nouă, de un conţinut mai simplu, mai

prietenos, mai uşor de înţeles, de

o vizibilitate mai mare a

produselor şi serviciilor aflate în

prim-plan, dar şi de posibilitatea de a solicita online produsele băncii prin formularele existente în majoritatea paginilor de produs. „suntem bucuroşi să începem noul an cu un website complet refăcut, care vine cu un design modern, conţinut relevant şi funcţionalităţi inovatoare. având în vedere exclusiv perspectiva utilizatorului, noul website bcr

a fost proiectat folosind cele mai noi tehnologii, care vor permite

o comunicare eficientă cu

utilizatorii prin afişarea de conţinut personalizat nevoilor

acestora”, a declarat Marian

 
 

ignat, director executiv digital banking, bcr. noul www.bcr.ro este adaptat pentru toate dispozitivele (telefon, tabletă, desktop) şi indică rapid şi precis locaţia sucursalelor şi bancomatelor bcr din apropiere prin funcţia de geolocalizare din browser. „noul design al website-ului www.bcr.ro este doar primul pas din seria de noutăţi digitale pe care le pregătim în 2016. am început prin regândirea întregului conţinut referitor la serviciile şi produsele noastre, astfel încât să fie mai relevant pentru clienţii noştri şi mai simplu de înţeles. cu alte cuvinte, am tradus banking-ul pe înţelesul tuturor. am creat o secţiune «Help center» în care încercăm să oferim răspunsuri clare celor mai frecvente întrebări primite până acum. de asemenea, clienţii pot căuta ceea ce îi interesează folosind direct secţiunea de «căutare» care funcţionează predictiv”, a decla-  rat cristian Mustaţă, şef depar- tament strategie digitală, bcr. şi raiffeisen bank are din ianuarie

rat cristian Mustaţă, şef depar- tament strategie digitală, bcr. şi raiffeisen bank are din ianuarie 2016 un site nou, simplu, clar şi personalizat, oferind clienţilor, partenerilor şi publicului larg o experienţă nouă, eficientă şi relevantă. diversitatea noilor tehnologii digitale modelează semnificativ comportamentul şi aşteptările băncii – simplitatea, claritatea, posibilitatea de a personaliza o soluţie sau o situaţie sunt

atribute esenţiale ale experienţelor digitale în general.

„grupul raiffeisen bank international va avea în întreaga sa reţea site-uri unitare,

românia fiind ţara care a digitale în general. „grupul raiffeisen bank international va avea în întreaga sa reţea site-uri unitare,

românia fiind ţara care a
sa reţea site-uri unitare, românia fiind ţara care a grupul Raiffeisen bank International va avea în
sa reţea site-uri unitare, românia fiind ţara care a grupul Raiffeisen bank International va avea în
grupul Raiffeisen bank International va avea în întreaga sa reţea site- uri unitare, România fiind
grupul Raiffeisen bank International va avea în întreaga sa reţea site- uri unitare, România fiind
grupul Raiffeisen bank International va avea în întreaga sa reţea site- uri unitare, România fiind
grupul Raiffeisen bank International va avea în întreaga sa reţea site- uri unitare, România fiind

grupul Raiffeisen bank International va avea în întreaga sa reţea site- uri unitare, România fiind ţara care a dezvoltat noua versiune cu multe inovaţii şi conţinut personalizat.

a dezvoltat noua versiune cu multe inovaţii şi conţinut personalizat. STeven vAn gRonIngen, Preşedinte Raiffeisen bank

STeven vAn gRonIngen, Preşedinte Raiffeisen bank

a dezvoltat noua versiune cu multe inovaţii şi conţinut personalizat. STeven vAn gRonIngen, Preşedinte Raiffeisen bank

dezvoltat noua versiune cu multe inovaţii şi conţinut personalizat”, a declarat steven van groningen, preşedinte raiffeisen bank. noul site are o structură şi funcţionalităţi simple şi utile, design-ul este adaptat pentru toate dispozitivele (telefon, tabletă, desktop), include detalii despre reţele de atM-uri şi de agenţii, localizarea acestora, documente utile şi un motor de căutare performant. navigarea pe site se face nu numai în funcţie de produsele şi serviciile băncii, ci şi în funcţie de planurile, nevoile, etapele din viaţa unui client sau a unei afaceri. pe www.raiffeisen.ro poţi deveni client al băncii aplicând online, poţi să-ţi calculezi rata sau valoarea unui credit, afli ce pachet de cont curent ţi se potriveşte sau poţi primi recomandări pentru cardul de cumpărături potrivit stilului tău de viaţă. pe site există şi un serviciu chat prin care clienţii sau cei interesaţi în general pot obţine informaţii în timp real.

alinaarsăni

mIza PolonezIlor este exPlICItă

telekoM roManiaar urMa să câştige 800.000 de clienţi pentru alior bank În urMătorii 5 ani

Înaugust2015,piaţalocalăareceptatunanunţneobişnuit,princares-atransmiscăTelekomRomaniaMobileCommunications,parte

dingrupulTelekomRomania,aîncheiatunacordcubancapolonezăAlior,înurmacăruiainstituţiadecreditvafurnizaserviciibancare

destinatecelor6milioanedeclienţiaioperatoruluidetelefoniemobilă.Adicăopremieră:celdintâioperatortelecomadecissădevinăşi

agentdeintermedierefinanciară!

Laprimasaieşirepublicădelaînceputdemartie,noulCEOalgrupuluiTelekomRomania,MiroslavMajoros,aconfirmatdecizia

respectivă,darfărăsăofereamănuntesuplimentare.Auapărut,totuşi,câtevainformaţiinoi.

Î n 2016, telekom romania a planificat investiţii de
Î n 2016, telekom romania a planificat investiţii de

Î n 2016, telekom romania a planificat investiţii de peste 180 milioane de euro, cea

mai mare parte urmând să fie direcţionată spre dezvoltarea şi extinderea reţelelor, atât pentru tehnologiile fixe, cât şi mobile. compania va continua dezvoltarea dinamică a reţelelor fttH (fiber-to-the-home) şi 3g/4g, care stau la baza serviciilor inovatoare, interac- tive şi convergente, precum şi a unui portofoliu complet şi extins de servicii it&c pentru segmentul business.

„prioritatea noastră în 2016, ca furnizor de top de servicii integrate, este să ne consolidăm oferta unică pe acest segment. Vom continua să ne diferenţiem pe piaţă prin şi mai multă valoare oferită clienţilor noştri şi prin cea mai bună experienţă pentru aceştia, în toate

interacţiunile cu telekom, indiferent de canalul folosit”, a afirmat Miroslav Majoros, ceo al telekom romania.
interacţiunile cu telekom,
indiferent de canalul folosit”, a
afirmat Miroslav Majoros, ceo
al telekom romania.
telekom romania va lansa anul
acesta mai multe iniţiative care
vizează cu precădere excelenţa
în relaţia cu clienţii, pe lângă
cele deja existente: serviciul
prioritar de relaţii cu clienţii,
iniţiativă lansată în luna mai
2015, care asigură cele mai
rapide servicii de call center
pentru clienţii Magentaone,
10 secunde; profesionişti special
pregătiţi pentru magazine şi
centrele de contact, care oferă
consultanţă clienţilor în alegerea
celor mai bune servicii integrate
fix-mobil, în funcţie de nevoile
specifice de comunicare ale
acestora; contactarea clienţilor
pentru a verifica instalarea
corespunzătoare a serviciilor,
asigurând astfel cel mai înalt
nivel de calitate.
„este adevărat că reformarea
structurală a grupului va
care sunt preluaţi, în medie, în
continua. nu vom face

30

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

disponibilizări semnificative în 2016, dar unele ajustări se vor petrece. forţa de muncă din românia este încă ieftină, aşa că vom putea păstra numărul de circa 7.600 de angajaţi pe care îi avem în prezent. evident că va fi nevoie să creştem profitabilitatea şi vom face toate eforturile necesare în acest sens”, a mai spus noul ceo.

PRIMul oPeRAToR TeleCoM dIn RoMânIA

CARe „CAlCă” în bAnKIng

nu în ultimul rând, oficialul telekom romania a confirmat că grupul îşi va continua experienţa de jucător-pionier pe piaţa locală a serviciilor financiar-bancare. În decembrie 2015, grupul polonez alior bank şi-a deschis filială în românia, iar furnizarea serviciilor financiare ale alior către cele 6 milioane de clienţi din românia (persoane fizice şi juridice) va fi intermediată de

telekom romania.

această deschidere de filială a venit după ce telekom romania Mobile communications (fosta cosmote) a încheiat un acord cu banca poloneză alior, în urma căruia instituţia de credit va furniza servicii bancare destinate clienţilor operatorului de telefonie mobilă. repre- zentanţii telekom românia au declarat vara trecută că „prin acest parteneriat, telekom romania Mobile va oferi servicii bancare persoanelor fizice şi ulterior clienţilor business, cu accent pe funcţionalitatea mobile wallet“.

cooperarea dintre cele două părţi se va concentra pe atra- gerea unui număr „substanţial“ de clienţi telekom romania Mobile communications la serviciile alior, pe furnizarea de tehnologie şi servicii de tranzacţionare pentru clienţii respectivi, dar şi pe oferirea de produse şi servicii beneficiind de caracteristici unice, rezultând din cooperarea dintre o bancă şi o companie de telecomunicaţii, s-a precizat în raportul băncii poloneze.

acordul continuă cooperarea dintre bancă şi t-Mobile, care a condus la lansarea t-Mobile banking services (t-Mobile usługi bankowe) în mai 2014. alior a semnat atunci un acord cu t-Mobile polska, divizia din polonia a deutsche telekom, grupul german care controlează telekom romania Mobile communications.

„cooperarea dintre cele două părţi va funcţiona ca o filială a alior bank în românia“, s-a

funcţiona ca o filială a alior bank în românia“, s-a este adevărat că reformarea structurală a
funcţiona ca o filială a alior bank în românia“, s-a este adevărat că reformarea structurală a
este adevărat că reformarea structurală a grupului va continua. nu vom face disponibilizări semnificative în

este adevărat că reformarea structurală a grupului va continua. nu vom face disponibilizări semnificative în 2016, dar unele ajustări se vor petrece. forţa de muncă din România este încă ieftină, aşa că vom putea păstra numărul de circa 7.600 de angajaţi pe care îi avem în prezent. evident că va fi nevoie să creştem profitabilitatea şi vom face toate eforturile necesare în acest sens.

MIRoSlAv MAjoRoS, Ceo TeleKoM RoMAnIA

subliniat în raport. telekom romania va încasa mai multe comisioane pentru clienţii atraşi, precum şi un procentaj din profitul sucursalei din românia a alior bank, calculat înainte de taxe. nivelul acestui procentaj depinde de profitabilitatea clienţilor atraşi prin intermediul telekom românia.

telekom romania Mobile communications sau orice altă entitate indicată de companie va avea până la 30 iunie 2038 opţiunea de a cumpăra o parte din operaţiunea care include filiala băncii, în linie cu termenii specificaţi în acord şi condiţionat mai ales de obţinerea acordului autorităţii de supraveghere financiară din polonia şi al

băncii naţionale a româniei.

din polonia şi al băncii naţionale a româniei. obIeCTIve AMbIţIoASe PenTRu uRMăToRII 5 AnI este de
din polonia şi al băncii naţionale a româniei. obIeCTIve AMbIţIoASe PenTRu uRMăToRII 5 AnI este de

obIeCTIve AMbIţIoASe PenTRu uRMăToRII 5 AnI

este de aşteptat să auzim curând despre algoritmul concret al co- laborării, fiindcă acordul devine nul dacă în termen de opt luni nu va fi obţinută aprobarea ca telekom românia să vândă pro- duse bancare conform înţelegerii.

pe 1 februarie 2016, alior a

comunicat faptul că alior bank

a fost înregistrată de banca

naţională a româniei ca instituţie de credit străină, moment care a constituit un pas mai departe pe calea colaborării băncii cu telekom romania Mobile communications.

„Înregistrarea oficială a filialei alior bank în românia ne permite să parcurgem ultima etapă a proiectului nostru comun

al alior bank şi telekom

romania Mobile communica- tions. scopul nostru principal este să valorificăm potenţialul de business oferit de cooperarea dintre o bancă şi un operator telecom, replicând şi în româ- nia rezultatele excepţionale pe care le-am obţinut de pe urma colaborării dintre t-Mobile şi piaţa poloneză. avantajul nostru constă în experienţa acumulată

în cei doi ani de cooperare cu

grupul deutsche telekom”, a declarat Magdalena proga- stępień, Head of t-Mobile banking services department în

grupul deutsche telekom”, a declarat Magdalena proga- stępień, Head of t-Mobile banking services department în cadrul alior bank.

de altfel, în cel mai recent raport financiar al alior bank, cel pe 2015, se spune că acordul cu telekom romania este unul

„strategic”, fiind prima extindere a operaţiunilor alior la nivel european. Mai mult, se mizează explicit pe cooptarea a 800.000 de clienţi în următorii 5 ani.

rămâne de văzut felul în care telekom romania se va descurca pe terenul financiar, cât de instruită va fi forţa de vânzări şi mai ales cum va reacţiona clientela operatorului în faţa unei oferte neaşteptate de

produse şi servicii bancare.

alior bank, înfiinţată la sfârşitul anului 2008, furnizează servicii pentru aproape trei milioane de clienţi, din care aproape 133.000 de companii.

la finele anului 2015, alior dispunea de 851 de puncte de prezenţă (328 de unităţi fizice tradiţionale, inclusiv 6 agenţii

de private banking, 12 centre de business regionale şi alte 523 de locaţii ale partenerilor).

potrivit celui mai recent raport financiar al băncii, anul trecut banca a reuşit să atingă venituri totale în valoare de peste 508 milioane euro şi un profit net de aproape 73 milioane euro cu o echipă de 6.361 de angajaţi.

Cristian Pavel 

Cristian Pavel

c ompania Wirecard a fost fondată în 1999 în bavaria, lângă München. organizaţia oferă servicii

c ompania Wirecard a fost fondată în 1999 în bavaria, lângă München.

organizaţia oferă servicii financiare globale şi tehnologii conexe de ultimă oră. În 2014, firma avea 1.750 de salariaţi, care ajunseseră să atingă în echipă vânzări de peste 601 milioane euro. cu o lună înaintea preluării provus group, compania germană a achiziţionat şi procesatorul de plăţi brazilian Moip pagamentos de la fondul de investiţii ideiasnet, în schimbul a alte 23,5 milioane euro. după cele două achiziţii, Wirecard şi-a revizuit în creştere estimările privind profitul operaţional din acest an, de la 280 milioane de euro la 300 milioane de euro.

potrivit datelor Ministerului de finanţe, provus group a avut în 2014 venituri consolidate în valoare de aproape 9 milioane euro şi un profit net de circa 2 milioane euro. cei de la Wirecard mizează pe faptul că provus va obţine un profit operaţional ebitda(înainte de taxe) în valoare de 4 milioane euro în 2016, în vreme ce cheltuielile pentru integrarea provus în grupul german vor putea ajunge la 0,5 milioane euro.

„această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei”, a declarat roland toch, Managing director al Wirecard cee.

tranzaCţIe de 32 mIlIoane euro

grupul proVus, preluat de baVarezii de la Wirecard

Laînceputulluniimartie2016afostanunţatăpreluareagrupuluiProvus(constituitdincompaniile

ProvusServiceProvider,RomcardşiSupercardSolutions&Services)decătregermaniidela

WirecardAG.Tranzacţia,învaloarede32milioaneeuro,facecapachetulintegraldeacţiunideţinut

defonduldeinvestiţiipolonezInnovaCapitalîngrupulProvussătreacăînportofoliulWirecard.

Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei. RolAnd ToCh, Managing
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei. RolAnd ToCh, Managing
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei. RolAnd ToCh, Managing
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei.
Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei.

Această achiziţie va permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei.

permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei. RolAnd ToCh, Managing director Wirecard Cee

RolAnd ToCh, Managing director Wirecard Cee

permite Wirecard să-şi continue extinderea sistematică în estul europei. RolAnd ToCh, Managing director Wirecard Cee

„salutăm preluarea provus de către compania germană Wirecard.am dorit şi încurajat respectiva tranzacţie. sunt convins că în această nouă formulă vom avea rezultate şi mai bune”, a adăugat, pentru bankingtech, utku ogrendil, directorul general al grupului provus.

potrivit comunicatului Wirecard, structura managementului actual al provus group rămâne

neschimbată.

provus service provider a fost înfiinţată în anul 2001 şi activează pe piaţa financiară din românia în domeniul procesării tranzacţiilor cu carduri, al personalizării cardurilor, al serviciilor legate de sectorul de retail, oferind clienţilor săi posibilitatea externalizării complete a serviciilor legate de carduri.mai mari centre de personalizare

mai mari centre de personalizarede sectorul de retail, oferind clienţilor săi posibilitatea externalizării complete a serviciilor legate de carduri.

cardurilor bancare din românia.

a

provus service provider administrează 1.500 terminale atM şi 13.000 terminale pos

(sute dintre ele, pos-uri virtuale)

şi

procesează 3 milioane de

carduri şi aproape 5 milioane de

tranzacţii pe lună.

serviciile provus group includ toate activităţile privind personalizarea şi procesarea cardurilor, managementul reţeleloratM şi pos, alături de programe şi aplicaţii de loialitate, managementul disputelor, soluţii de monitorizare a fraudelor şi asistenţă de urgenţă pentru deţinătorii de carduri (oriunde în lume), call-center şi suport în implementarea standardelor eMV în conformitate cu tendinţele actuale.

pe scurt, provus service provider este: Visa/Mastercard gateway; cel mai mare centru de procesare din românia şi unul dintre cele mai mari centre de procesare din

Înfiinţată în 1994, romcard este primul centru de procesare a cardurilor din românia şi parte a provus group. compania îşi axează activitatea pe procesarea tranzacţiilor şi furnizarea de servicii de comerţ electronic, fiind în prezent singura platformă 3d secure certificată de către Visa şi Mastercard din românia.

supercard solutions & services a fost înfiinţată în 2000 şi a avut, până în momentul preluării sale de către provus group, în 2014, peste 13 ani de activitate în domeniul cardurilor (cu precădere non-bancare) şi al programelor de fidelitate.

europa de est; unul dintre celeCristian Pavel 

Cristian Pavel

32

¦

ediŢia a V-a aprilie 2016 ¦ BankingTech

SOLUŢII PLĂŢI ELECTRONICE EFT-POS/mPOS

TEHNOLOGII PENTRU PROCESAREA NUMERARULUI

SOLUŢII SELF-SERVICE & SELF-BANKING

SOLUŢII AUTO ID

SOLUŢII SECURITATE MECANICĂ

ECHIPAMENTE OFFICE

 ECHIPAMENTE OFFICE ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE
ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

ŞI SISTEME DE PRODUCŢIE

TEHNOLOGII

 TEHNOLOGII PENTRU GESTIUNEA DEŞEURILOR
PENTRU GESTIUNEA DEŞEURILOR

PENTRU GESTIUNEA DEŞEURILOR