Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Evolutia pietei comune

2. Tratatul de la Maastricht (1992)

3. Tratatul de la Amsterdam (1997)

4. Tratatul de la Nisa (2001)

5. Definiti notiunea de drept european al afacerilor

6. Caracteristicile dreptului european al afacerilor

7. Care sunt cele 4 libertati fundamentale si ce inseamna piata comuna?

8. Ce intelegeti prin libera circulatie a marfurilor?

9. Interzicerea intre statele membre a taxelor vamale.

10. Uniunea vamala. Domeniul de aplicare spatial.

11. Uniunea vamala. Domeniul de aplicare material.

12. Notiunea de marfa in acceptiunea jurisprudentei Curtii Europene.

13. Clasificati marfurile conform Codului vamal comunitar.

14. Domeniul de aplicare temporal.

15. Interzicerea intre statele membre a taxelor cu efect echivalent, cu privire la taxele vamale

16. Recuperarea taxelor vamale si a taxelor cu efect echivalent percepute prin incalcarea
reglementarilor legale comunitare.

17. Principalele destinatii vamale prevazute in cadrul reglementarilor legale comunitare:

- Libera circulatie a marfurilor

- Zonele libere.

- Antropozitele vamale

- Admiterea temporara

-Perfectionarea activa

- Perfectionarea pasiva

- Transformarea sub control vamal

- Exportul
18. Interzicerea intre statele membre a restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent.

19. Enumerati masurile cu efect echivalent privitoare numai la bunuri.

20. Enumerati restrictiile cantitative si masurile cu efect echivalent care au in vedere atat bunurile
importate, cat si produsele indigene.

21. Limite ale aplicarii principiului liberei circulatii a marfurilor.

22. Clauze de salvgardare.

23. Ce intelegeti prin libera circulatie a persoanelor?

24. Care sunt persoanele care beneficiaza de principiul liberei circulatii, potrivit Directivei 2004/38?

25. Mentionati situatiile privitoare la sederea de lunga durata pentru angajat si membrii familiei sale.

26. Caracteristicile grupului european de interes economic.

27. Cum se poate constitui o societate europeana?

28. Limitele aduse principiului liberei circulatii a persoanelor.

29. Limitele aduse principiului liberei circulatii a serviciilor.

30. Clauze de salvgardare in domeniul liberei circulatii a marfurilor, persoanelor si serviciilor?

31. Libera circulatie a capitalurilor

32. Conceptia comunitara privind societatile.

33. Clauze de salvgardare privind libera circulatia a capitalurilor.

34. Acordurile intre intreprinderi. Notiune

35. Particularitatile acordurilor orizontale.

36. Particularitatile acordurilor verticale.

37. Caracteristici ale legislatiei comunitare privind interzicerea acordurilor intre intreprinderi si asociatii
de intreprinderi?

38. Cum poate fi afectat comertul intre statele membre prin acordurile intre intreprinderi sau asociatii
de intreprinderi?

39. Monopolurile de stat cu caracter comercial.

40. Regimul ajutoarelor acordate statelor membre.

41. Care sunt conditiile pentru ca deciziile asociatiilor de intreprinderi sa fie contrare dispozitiilor art.81?
42. Intreprinderea in acceptiunea comunitara.

43. Care sunt entitatile carora nu li se aplica notiunea de intreprindere?