Sunteți pe pagina 1din 6

DESCRIEREA DIDACTICĂ A SCENARIULUI ACTIVITĂȚII INTEGRATE

Secvențele Conținut științific Strategii Observații


activității didactice didactice

1. Moment Crearea condițiilor necesare unei bune desfășurări a activității:

organizatoric -aerisirea sălii de grupă,

-aranjarea mobilierului, Observarea


comportamentului
-pregătirea materialului didactic,
inițial al copiilor
-intrarea copiilor în sala de grupă se va realiza prin intermediul

cântecului : „Unul după altul”. Conversația


Le voi adresa câteva întrebări, ultima fiind: „Dacă ați trăi în apă, ce viețuitoare
Brainstorming
marină ați fi dorit să fiți.....”-Împărtășirea cu ceilalți

2.Captarea atenției Noutatea zilei- scrisorea primită de la Nemo, în care ne roagă să-l ajutăm să Observarea
salveze lumea numerelor, să-și recunoască prieteni și să-l învățăm să comportamentului
Conversația
vorbească din nou. verbal și nonverbal
al copiilor
Mesajul zilei-Înțelegem situația în care se află Nemo și dorim să-l ajutăm.
Harta
Completăm calendarul naturii. predicțiilor
3. Anunţarea temei Le voi propune copiilor să plecăm în călătorie pentru a elibera numerele care
şi a obiectivelor sunt ținute captive de către Vrăjitoarea mărilor. Acesta va elibera numerele,
Exercițiul Observarea
doar dacă vom rezolva corect sarcinile care sunt puse în cuferele așezate în
capacității de
apă. Pe toată durata călătoriei noaste vom fi supravegheați de cei din far.
atenție voluntară

4.Dirijarea Pornim la drum. În fața noastră se întinde oceanul.


învățării Sarcina didactică: recunoașterea viețuitoarei marine, despărțirea numelui său
în silabe, așezarea corectă a cifrei corespunzătoare numărului de silabe
Elementele de joc: alegerea scafandrului, aducerea plicurilor ce se află în
cufere, mânuirea materialelor, răspunsul individual, deplasarea, aplauzele
Regulile jocului: scafandrul va fi ales printr-o numărătoare,
copilul numit rezolvă sarcina de pe bilet.
a)Explicarea și demonstrarea jocului
Se explică copiilor regulile jocului și modul de desfăşurare al acestuia.
Scafandrul ieșit prin numărătoare ghidându-se după săgețile din apă se va
îndrepta spre cufărul care are scris pe el cel mai mic număr, îl va deschide și
va aduce din el plicul cu sarcina de realizat. Citesc sarcina, iar copilul numit o Observarea
rezolvă. capacității de
Explicația
atenție voluntară
Rezolvarea corectă a probei va elibera un număr ce va fi așezat în șirul
numerelor.
b)Jocul de probă
Cu ajutorul meu, copiii vor juca un joc de probă. Un copil ales va veni, va
deschide plicul, voi citi întrebarea, voi rezolva sarcina din plicul cu nr. 1.

c)Jocul propriu-zis Demonstrația


În timpul desfășurării jocului, voi coordona buna desfășurare a acestuia și voi
Exercițiul
sprijini pas cu pas derularea lui, respectând regulile stabilite.
Varianta I.

1. Denumește viețuitoarea marină.


2. Desparte în silabe numele acesteia.
3. Numără și așează la gura acesteia atâtea buline, câte silabe are numele Aprecieri verbale
ei, iar sub ea cifra corespunzătoare numărului de silabe. referitoare la
Se desparte în silabe numele viețuitoarelor marine: crab, delfin, balenă, răspunsurile date
Exercițiul
scoică.
Rezolvarea corectă a acestor sarcini elibereza o cifra , care va fi așezată
corect la locul său în ,,șirul numerelor”.
Observarea curentă
4. Așează corect cifra 1 în șirul crescător al numerelor. a comportamen-

d) Complicarea jocului tului copiilor

Varianta II
5. Obținerea
performanței 1. Denumește viețuitoarea marină.
2. Desparte în silabe numele acesteia.
3. Numără, așează pe piramidă tot atâtea buline, câte silabe are numele Piramida Aprecieri verbale
viețuitoarei în ordinea descrescătoare a numărului de silabe referitoare la
( caracatiță, anemonă, meduză, rechin, melc). răspunsurile date

4.Așează corect cifra 2 în șirul crescător al numerelor.


Exercițiul
Debarcăm pentru a ne odihni puțin.

6.Asigurarea Varianta III


retenței și a
Pentru a putea reveni vom rezolva sarcinile din cuferele cu nr. 3, 4 și 5.
transferului
Preșcolarii din grupa mică, la centrul artă vor înșira perle realizând Exercițiul
brățări și coliere pentru Nemo cu scopul de a le dărui prietenilor săi;
preșcolarii grupei mijlocii, la centrul știință vor așeza viețuitoare marine în
acvarii, respectând instrucțiunile primite( spre exemplu: 1peste, 3melci, 5
scoici) în ceea ce privește numele animalului, numărul, astfel încât să poată
conviețui împreună și pentru ca Nemo să distingă între animalele marine
prietene și cele periculoase; iar preșcolarii grupei mari, la centrul bibliotecă îi
compunem lui Nemo o poezie- cvintet având titlul:,, Peștișorul”. Le adresez
Aprecieri verbale
următoarele întrebări:
referitoare la
-Ce este Nemo? - Primul vers: Pestișorul Cvintetul răspunsurile date
-Cum este el? - Al doilea vers ( două adjective) : Mic, colorat

-Ce face el? - Al treilea vers ( trei acțiuni- verbe la gerumziu): Înnotând,
sărind, respirând

- Ce sentimente îți transmite? -Al patrulea vers ( patru cuvinte ce exprimă


starea noastră sufletească față de subiect): Mă încântă, mă uimește

-Într-un cuvânt, cum l-ai numi pe el? -Al cincilea vers ( un cuvânt-însușirea
esențială a subiectului): Drăguțul.

Rezolvarea corectă a sarcinilor de la centre eliberează cifrele 3, 4, 5


care vor reveni în șirul numerelor.

Încheierea jocului :
Amestecă-
Voi bate din palme, preșcolarii vor număra și vor numi o viețuitoare
îngheță-
marină a cărei denumire are tot atâtea silabe câte bătăi au auzit. formează
perechi
Prin intermediul metodei amestecă-îngheață-formează perechi vom
forma perechi și vom juca jocul: ,,Marinarul cântă și dansează ”.

7. Evaluarea și Voi face aprecieri referitoare la comportamentul copiilor pe parcursul Conversația Observarea
încheierea activității. comportamentului
activității
final