Sunteți pe pagina 1din 18

Var.

1A

1. Mecatronica = este o ramura a ingineriei care urmareste cresterea functionalitatii sistemelor


tehnice prin stransa integrare a componentelor mecanice, electronice si de procesare a datelor.
2. Controlul in bucla deschisa = un process prin care una sau mai multe variabile de intrare “W1”
sunt utilizate pentru reglarea uneia sau mai multor variabile de iesire “X1”.

Obs.: Circuitul tine cont de influentele factorilor “Z1” dar nu si de influentele lui “Z2”.

Wn = variabila de referinta (de intrare)


Xn = variabila controlata (de iesire)
Yn = variabila de iesire a sistemului de control.
Z1n = variabila exterioare asupra sistemului de control
Z2n = variabila exterioare asupra sistemului controlat

3. Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor lor numeroase sisteme de


control in bucla inchisa sau deschisa deosebit de sofisticate si complexe. Aceste sisteme de
autocontrol trebuie sa raspunda cerintelor de ordin: functional, al sigurantei, al poluarii, al
confortului.
La aceste sisteme traductoarele monitorizeaza variabilele controlabile si variabilele de
referinta care trimit semnale la o unitate electronica de control (ECU) care le prelucreaza si le
genereaza semnale de comanda catre elementele de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de traductoare pot fi de tip analogic,digital sau sub forma de
impulsuri. Aceste semnale sunt prelucrate inainte de a fi preluate de ECU. Prelucrarea consta in
amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.
Fig.4 – schema constructiva de principiu a unui ECU

1. Semnal de tip digital venit de la un traductor


2. Semnal de tip analogic venit de la un traductor
3. Circuit de protectie
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertor din analogic in digital
6. Unitate de prelucrare digitala a datelor
7. Convertor din digital in analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnal de comanda al elementelor de executie (tensiuni,curenti)

4. Senzorul din figura este un senzor de debit din categoria celor masice de tipul celor cu fir incalzit.
Un element incalzit electronic este montat in traseul de admisie unde este racit de aerul care curge
prin preajma sa.
Un modul electronic controleaza valoarea curentului electric care realizeaza incalzirea astfel incat
diferenta dintre temperatura elementului incalzit si temperatura aerului admis sa fie mentinuta la
un nivel constant. Valoarea curentului electric necesar pentru mentinerea acestei diferente de
temperature este echivalenta cu debitul de aer.

1. Sensor de temperatura
2. Element ce contine firul cald
3. Carcasa senzorului

-grosimea firului este de aproximativ 70 micrometri


Var. 1B

1. 101110 = -1*25 + 0*24+1*23+1*22+1*21+0*20 = -32+0+8+4+2+0 = -18

2. Retele de conectare

Aparitia pe automobile a unui numar mare de unitati electronice de control a condus la


necesitatea conectarii acestora in cadrul unei retele. Acest lucru prezinta avantajul reducerii
numarului de traductoare cat si a utilizarii mai eficiente a potentialului fiecarui ECU

Reteaua care uneste toate unitatile electronice de control se numeste CAN (controller area
network)

Fig.6- schema CAN


A – subretea pentru sistemele functionale ale automobilului
B – subretea pentru sistemele caroseriei (confort,clima)
C – subretea pentru sistemele de telecomunicatii (telefon,GPS)
1 – unitati electronice de control
2 – controller de comunicare
3 – magistrala de comunicare (gateway)

CAN –reprezinta o comunicare serial de date


- Avem 2 fire – unul la masa
-unul trimite informatia
La autoturisme avem varianta cu 2 fire iar la autocamioane cu 4 fire. 1fir-CAN-High
iar celalat CAN – Low (fig.7 si 8)
3. Microprocesorul
Figura reprezinta schema de principiu a unui microcalculator

CPU este o unitate de control si de procesare a datelor care efectueaza operatii aritmetice
si logice.
Fiind un dispozitiv digital, CPU utilizeaza un sistem de numarare binar. Cifrele (digiti)
datelor binare denumite biti pot fi reprezentate prin simbolul “1” sau “0”.
Bitii pot fi grupati cate 4 (NIBBLE), cate 8 (BYTE), cate 16(WORD).
Capacitatea de procesare a unui CPU este data de frecventa la care lucreaza procesorul.

fig.5 - schema de principiu a unui microcalculator

Memoria volatila – stocheaza date (RAM) – cand se inchide alimentarea informatiile se pierd,
poate fi citita si scrisa.

Memorie permanenta – (ROM- read only memory) – doar citita

Memorie nevolatila – EEPROM, poate fi citita si scrisa, cand se inchide alimentarea


setarile/datele raman.

4. Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu


autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.
Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:
functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate
inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie

Var. 1C

1. Microelectronica = se refera la sistemele sau componentele electronice bazate pe tehnologia


circuitelor integrate.
2. Control in bucla inchisa = este un process prin care o variabila (variabila “x” controlata in
mod direct) este in mod constant masurata si comparata cu o alta variabila (variabila “W” de
referinta) si apoi modificata in sensul reducerii diferentei dintre ele.
Scopul este acela de a aduce valoarea lui “X” cat mai aproape de valoarea lui “W”, indiferent
de influentele pe care le executa factorii “Z1” asupra sistemului de control si “Z2” aupra
sistemului controlat.
Obs.: Circuitul tine cont atat de “Z1” cat si de “Z2” si actioneaza in sensul reducerii
influentelor acestora.
W = variabila de referinta (de intrare)
X = variabila controlata in mod direct (de iesire)
Y = variabila de iesire a sistemului de control.
Z1n = variabila perturbatoare asupra sistemului de control
Z2n = variabila perturbatoare asupra sistemului controlat

3. Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu


autoreglare in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.
Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:
functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt
prelucrate inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie

4.

Fig.41 - traductor de debit masic de aer cu pelicula calda


- Traductorul din figura este un traductor de debit din categoria celor masice de tipul
celor cu fir incalzit.
Un element incalzit electronic este montat in traseul de admisie unde este racit de aerul
care curge prin preajma sa.
Un modul electronic controleaza valoarea curentului electric care realizeaza incalzirea
astfel incat diferenta dintre temperatura elementului incalzit si temperatura aerului admis sa fie
mentinuta la un nivel constant. Valoarea curentului electric necesar pentru mentinerea acestei
diferente de temperature reflecta valoarea debitului masic de aer.

4. Sensor de temperatura
5. Element ce contine firul cald
6. Carcasa senzorului

-grosimea firului este de aproximativ 70 micrometri

- nu mai exista procedeu de autocuratare

Rk – senzor de temperatura de aer

RH – elementul ce contine pelicula calda

Fig. 42 – schema lui electrica

R2 , R3 – rezistente electrice
1 – carcasa senzorului

3 – contact electric

4 – senzor temperatura aer

5 –pelicula calda

Var. 1D

1) 1010= -1*23+0*22+1*21+0*20=-8+0+2+0= -6

2) Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu autoreglare


in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.

Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:


functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate
inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie

3) Memorie volatila – figura din imagine reprez schema unui microcalculator. Memorie volatila este
aceea care efectueaza stocarea datelor variabile (citire+scriere) (RAM) 64 byte…2 kbyte

4) In fig. 14 si 15 este reprez un traductor de pozitie unghiular de tip magnetic. Are un miez
magnetic sub forma literei E sau U, care impreuna cu piesa care-si modifica pozitia, realizeaza o valoare
variabila a inductantei.

Pozitia este echivalenta cu valoarea inductantei L.

Alimentarea se face cu curent alternativ.


Fig.17 – tradctor de pozitie de tip magnetic

1- Inel conductor
2- Miez magnetic care este in forma literei E
3- Bobina

L(x) – inductanta

O(x) – flux magnetic

Var. 1E

1 ) Micromecanica – se refera la productia componentelor mecanice prin utilizarea materialelor


semiconductoare (in special Si) si a tehnologiilor acestora.

2) Traductoarele pot avea diferite grade(niveluri) de integrare ( complexitate, inteligeta)

Fig.13 – gradele (niveluri) de integrare ale traductoarelor

S-senzor

P-modul de prelucrare

AD-convertor analogic-digital

ECU-unitate de comanda si control


3)

In fig 26 este prezentata constructia unui traductor de detonatie. Acest traductor este unul
piezoelectric din categoria traductoarelor de acceleratie si vibratie. Au in component un material cu prop
piezoelectrice care supus unei solicitari ( forta, presiune data de o masa inertiala) genereaza o diferenta de
potential electric pe fetele laterale ale acesteia. Materialul piezoelectric conduce sarcina. Se genereaza
sarcini de valoare mica si de scurta durata. Acest tip de senzor poate masura doar acceleratii variabile in
timp, in cazul unei miscari oscilatorii frecventa este de min 10 Hz.

1-masa inertiala

2-carcasa senzorului

3-material piezolelectric

4-contactele electrice

5-mufa de conectare

1- cu 1 singur traductor

2-cu 2 traductoare intre col.


4) Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu autoreglare
in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.

Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:


functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate
inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie
Var. 1F

1) Memorie permanenta – stocheaza programe si constant de setare (citire) (ROM, EPROM –


2kbyte…64 kbyte)

2) 01011=0*24+1*23+0*22+1*21+1*20=0+8+0+2+1=11

3) Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu autoreglare


in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.

Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:


functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate
inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie

Semnale de iesire catre elementele finale de executie

4) Traductor de debit de aer volumic cu clapeta - masoara volum de aer NU masa de aer.

Q-debit de aer

1,2-corpul clapetei ; 1-partea de masurare a clapetei

2-parte de amortizare a clapetei

3- incinta ; volum de compresare

Var. 1G

1) Clasele de fiabilitate – traductoarele pot fi impartiti in 3 clase de fiabilitate

Clasa 1 - pt sist. de directie, franare, protectie pasageri

Clasa 2 – pt motor, sist. de tractiune, sist de caroserii si pneuri

Clasa 3 – pt confort, informare, diagnosticare, protectia antifurt


2) Automobilele moderne au inglobate in structura subsistemelor niste sisteme de control cu autoreglare
in bucla inchisa sau deschisa deosebit de complexa.

Aceste sisteme de autocontrol trebuie sa faca automobilul sa raspunda cerintelor de ordin:


functional, al sigurantei, al poluarii, al comfortului.
La aceste sisteme senzorii monitorizeaza variabilele controlabile si pe cele de referinta
transmitandu-le catre o unitate electronic de control (ECU) care la randul ei genereaza pe de o
parte si transmite semnale de ajustare catre elemente finale de executie (actuatoare.)
Semnalele transmise de senzori pot fi de tip analogic sau digital. Aceste semnale sunt prelucrate
inainte de a fi preluate de ECU.
Prelucrarea consta in amplificare, formare de impulsuri, convertire din analog in digital.

1. Semnal digital primit de la sensor


2. Semnal analogic primit de la sensor
3. Circuit de protective
4. Circuit de amplificare si filtrare
5. Convertizor analogic- digital
6. Unitate de procesare a datelor
7. Convertizor digital – analogic
8. Comutator de putere
9. Amplificatoare de putere
10. Semnale de iesire catre elementele finale de executie

Semnale de iesire catre elementele finale de executie

3) Memoria nevolatila – studiaza date de corectie si diagnosticare (32…512 biti) (EEPROM)


4) Sonda lamda – functionare

Fig.43- schema constructive a traductorului de oxigen

- semnalul sondei ; U-tens sensor oxIgen ; λ-fact. de exces de aer

1-strat ceramic din oxid de zirconiu

2-electrozi din platina perforate pt a trece aerul

3-contacte electrice

4-contact ext la carcasa

5-conducta de evacuare

6-strat ceramic poros

7-gaze de evacuare

8-mediul ambient

Traductorul de oxigen masoara cantitatea de oxigen ramasa in gazele de evacuare dupa ardere.

Var. 1H

1) Clasele de fiabilitate – senzorii pot fi impartiti in 3 clase de fiabilitate

Clasa 1 - pt sist. De directi, franare, protective pasageri

Clasa 2 – pt motor, sist. De tractiune si pt sist caroserii si pneuri

Clasa 3 – pt confort, informare, diagnosticare, protectia antifurt


2) Convertor analogic digital

Semnalele analogice se refera la variatia in timp a unei marime electrice. La convertirea


semnalului analogic intr-unul digital, o prima etapa o constituie esantionarea (analiza semnalului la un
anumite intervale de timp)

F-filtru

B-bloc de esantionare

AD-convertor analogic-digital

Valorile semnalului analogic esantionate sunt asociate unei expresii numerice; expresia este in
sistem binar. In cazul in care operam si cu valori negative atunci primul bit al expresiei digitale va
influenta semnul expresie. Daca este 1 se va introduce semnul (-) daca este 0 se va introduce semnul (+).

3) Reprez schema simplificata a unui sist de control digital (automat) in bucla inchisa

Control in bucla inchisa = este un process prin care o variabila (variabila “x” controlata in mod direct)
este in mod constant masurata si comparata cu o alta variabila (variabila “W” de referinta) si apoi
modificata in sensul reducerii diferentei dintre ele.

Scopul este acela de a aduce valoarea lui “X” cat mai aproape de valoarea lui “W”, indiferent
de influentele pe care le executa factorii “Z1” asupra sistemului de control si “Z2” aupra
sistemului controlat.

Obs.: Circuitul tine cont atat de “Z1” cat si de “Z2” si actioneaza in sensul reducerii influentelor acestora.

- B – bloc de esantioane
- A/D – convertor de semnal analogic/digital
- µC – microprocessor
- E – element de executie
- S – sistem controlat
- M – element de masurare
- T – perioada de esantionare
- * - semnal digital.

4) Senzorul pt contaminarea dispersorului farului

1-geamul dispersor al farului

2-particule de praf

3-carcasa traductorului

4 – emitator (ex:led) de radiatie luminoasa de un anumit


spectru

5-receptor