Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI FACULTATEA DE ISTORIE

CONCURS PUBLIC PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE LECTOR SAU ASISTENT CU CONTRACT PE TERMEN NELIMITAT

RAPORT DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI DIDACTICĂ

NUMELE CANDIDATULUI:……………………………………………………………… POSTUL VIZAT:……………………………………………………………………………… DATA COMPLETĂRII:……………………………………………………………………….

NOTĂ:

1. Activitățile științifice sunt raportate în conformitate du Grila de evaluare a activității cadrelor

didactice actualizată în ședința de consiliu din data de 20 iulie 2011, anexă la metodologia de concurs pentru ocuparea prin concurs a posturilor de lector și asistent cu contract pe termen nelimitat.

2. Activitățile didactice sunt raportate în conformitate cu Metodologia pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice în cadrul Facultății de Istorie, paragragul A.5.b.

I. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ A CANDIDATULUI

Categorie

Subcategorie

 

TITLU / COORDONATE

 

1.

Volume ştiinţifice de specialitate

   

1.bis. Lucrări universitare

   

A. Cărţi

2. Ediţii critice de surse

   

3. Volume de popularizare istorică.

   
 

4. Ediţii ne-critice de surse

   

5. Alte lucrări de specialitate

   

6. Traduceri ale unor lucrări de specialitate

   

7. Coordonarea sau îngrijirea unor lucrări de

 

specialitate

 

8.

Lucrări literare cu subiect istoric

   

9.

Teza de doctorat

   

B. Studii şi articole

1.

Studii ştiinţifice de specialitate.

   

2.

Articole ştiinţifice de specialitate.

   

3.

Recenzii

   

4.

Altele

 

C. Activitate de cercetare cu caracter public

1.

Şantiere arheologice

   

2.

Periegheze, sondaje şi prelucrarea primară

 
 

a materialului arheologic dintr-o campanie.

 

3.

Expoziţii

   

4.

Centre

şi

institute

universitare

de

 

cercetare

 

5.

Proiecte şi granturi de cercetare

   

6.

Baze

de

date

publice

şi

site-uri

de

 

specialitate.

 

D. Manifestări ştiinţifice

1.

Rapoarte

şi

comunicări

la

congrese

ştiinţifice de specialitate

 

2.

Rapoarte şi comunicări la conferinţe şi

sesiuni ştiinţifice de comunicări

 

3.

Organizarea unor manifestări ştiinţifice

E. Popularizarea istoriei

1.

Conferinţe publice

 

2.

Organizarea şi moderarea unor dezbateri

publice cu teme istorice

 

3. Emisiuni radio-Tv. de specialitate

 

F. Recunoaştere ştiinţifică

1. Comitete

de

redacţie

ale

unor

reviste

ştiinţifice

 

2.

Societăţi ştiinţifice

 

3.

Societăţi savante internaţionale

 

4.

Premii şi distincţii

 

II. EXPERIENȚA DIDACTICĂ

NR.

TIP ACTIVITATE

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE, PERIOADA, INSTITUȚIA

1

Curs universitar

 

2

Seminar / laborator

 

3

Practică de specialitate

 

4

Tutoriat

 

5

Altele

 

Semnătura candidatului :…………………………………………….