Sunteți pe pagina 1din 48

Fiziologia renală

Anatomia macroscopică a rinichiului


Anatomia macroscopică a rinichiului
Structura nefronului

• ~ 1-1.5 mil nefroni


• rezervă funcţională mare
(nefrectomia bine tolerată)
Heterogenitatea structurală a nefronilor

~80-85%

~15-20%
Vascularizatia renală

• ~ 25% din debitul cardiac


(rinichiul 0.5% din greutate)
• fluxul plasmatic renal: 650 ml/min
Vascularizatia glomerului renal
Vascularizatia nefronilor
Funcţiile rinichiului

Menţinerea homeostaziei organismului


Eliminarea apei şi electroliţilor
Detoxifiere
subst. endogene (uree, ac.uric, creatinină, bilirubină, ...
subst. exogene (medicamente, aditivi alimentari...)
echilibrul acido-bazic
Funcţia endocrină
1,25 (dihydroxi) vitamina D
forma activă a vit D, cu rol în metabolismul Ca+2
Eritropoietina
controlul producţiei eritrocitelor
Renina
enzimă implicată în activitatea SRAA + ....

Funcţia metabolică
20% din gluconeogeneza a jeun
Mecanismele formării urinei
Comportamentul substantelor la nivel renal

Filtrare Filtrare Filtrare Filtrare &


& secreţie & reabsorbţie reabsorbţie totală

X X X X

Xf Xf Xf Xf

Xs Xr
Xr

U = Xf U = Xf + Xs U = Xf-Xr U= 0
P= 0 P=0 P = X-Xf+Xr P =Xr=Xf
ex. inulina ex. K+, H+, medic. ex. Na+ ex. glucoza, AmAc
Filtrarea glomerulară

=procesul prin care o parte din plasma sanguină


trece din capilarul glomerular în spaţiul tubular
 filtratul glomerular (urina primară)

• Bowmann (1842): propune termenul de


filtrare glomerulară, presupunând că doar
apa din urină rezultă prin acest proces

• Ludwig (1844): funcţionarea glomerulului ca


un ultrafiltru
Filtrarea glomerulară (privire de ansamblu)

Prima etapă de formare a urinii


Traversarea unei membrane filtrante semipermeabile...
...în funcţie de dimensiunile moleculei
...pe baza gradientelor de presiune
Rezultă urina primară...
...care este o plasmă deproteinizată

Date cantitative:
• debitul sanguin renal: 1-2 l/min (25% din debitul cardiac)
• fluxul plasmatic renal: 650 ml/min (Htc ~ 45%)
• rata de filtare glomerulara: 125 ml/min (180 l/zi !)
• fracţia de filtrare ~20%
Glomerulul renal Malpighi
Mezangiul renal

Arteriola
• celule mezangiale
aferentă • matricea mezangială
Macula
densa
Glomerul Cel.mezangiale:
• similare strucutural cu monocitele
• înconjură capilarele constituind suport
Tub proximal

structural dar având şi rol în reglare


• secretă matricea extracelulară
• au capacitate de fagocitoză
• au capacitate secretorie (PG+citokine)
Tub distal

Arteriola

!
eferentă
Complexele imune fagocitate
de celulele mezangiale
Lacis=cel.mezangiale extraglomerulare
induc o reactie inflamatorie
care obstruează glomerulul
Glomerulul renal Malpighi
Membrana filtrantă glomerulară
pedicel filtration slit
basal
lamina

fenestrated
endothelium

basal
lamina
podocyte

filtration
slit

fenestrated
endothelium podocyte
cell body
secondary process primary
(pedicel) process
Membrana filtrantă glomerulară

spatiul Bowman

pedicel

diafragm

Nefrina=
proteină din structura
diafragmului podocitelor capilar
Rolul membranei filtrante

=controlează cantitativ şi calitativ


substanţele care trec în capsula Bowmann

Transferul se face în funcţie de:


1. Dimensiunea moleculei

2. Sarcina electrică
3. Forma moleculei
Efectul sarcinii electrice

-
Rolul membranei filtrante

=controlează cantitativ şi calitativ


substanţele care trec în capsula Bowmann

Transferul se face în funcţie de:


1. Dimensiunea moleculei

2. Sarcina electrică
3. Forma moleculei

Kf = constanta de filtrare
-suprafaţa de filtare
-permeabilitatea capilară
Fortele Starling în filtrarea glomerulară
Af Kf
PEF =Σp - Σπ

πc ~25 mm Hg
capilar

Pg ~10 mm Hg

Pc glomerul
~45 mm Hg 70 mm Hg

πc ~35 mm Hg

PEF =Pc – (Pg + πc)


Ef
Fortele Starling în filtrarea glomerulară

60 PEF =Pc – (Pg + πc)


50
Pc
Presiune (mmHg)

40

30

20
Pg + πc
ct. var.
10
Lungime de capilar
0% 50% 100%
Fortele Starling în la nivelul capilarelor

60
filtrare reabsorbţie
Σp
Presiune (mmHg)

Σπ
35

15

Lungimea capilarului
0% 50% 100%
Fortele Starling în filtrarea glomerulară

60 PEF =Pc – (Pg + πc)


Pc
50
Presiune (mmHg)

40

30

20
Pg + πc
ct. var.
10
Lungime de capilar
0% 50% 100%
Determinanţii filtrării glomerulare

RFG = Kf x PEF

PEF =Pc – (Pg + πc)

Fluxul plasmatic renal


Reglarea filtrării glomerulare
 prin intermediul circulaţiei renale

Analogie electrică
Raf Rglo Ref Rvr

Art Af Cap Glom Art Ef PeriTub

90-100 mmHg 45 mmHg 15 mmHg

Analogie hidraulică

Artriola Arteriola
aferentă eferentă

glomerul
Reglarea filtrării glomerulare

Arteriola Arteriola
aferentă eferentă

glomérule

FPR diminuat FPR diminuat


VC

RFG diminuată RFC crescută


Reglarea filtrării glomerulare

Autoreglarea miogenă

Reglarea nervoasă

Reglare umorală
Autoreglarea filtrării glomerulare

Flux, l/min
1.5

Flux sanguin renal


1.0

0.5
RFG
0
0 100 200
Presiune arterială, mm Hg
Reglarea nervoasă a filtrării glomerulare

A.aferentă C.juxtaglomerulare

capsulă C.mezangiale
renală Bowmann
Macula Densa

Aparat
Tub Juxta
caplilar
Distal Glomerular

Inervatie
Simpatică

A.Eferentă
urină
Reglarea umorală - SRA

Aparatul juxtaglomerular
Reglarea secreţiei de renină

Arteriola

β1-RA
PGI2
aferentă
Macula
Na+
densa
Glomerul

Renina
Tub proximal

Baroreceptori

ET A
AT1
Tub distal

Arteriola
eferentă
Sistemul renină-angiotensină
Feed-back negativ pe secreţia de renină

Angiotensinogen
Arteriola

β1-RA
PGI2
aferentă
Macula
Na+
densa
Glomerul

Renina Ang I
Tub proximal

Baroreceptori ET A
ECA
AT1
Ang II
Tub distal

Arteriola
eferentă
Feedback negativ
AT1

Efecte biologice
Sistemul renină-angiotensină
Stenoza arterei renale

Stenoză

↓Debit renal
 

HTA
↑Angiotensină II
Modularea sistemului renină-angiotensină

BRAT (Losartan)

IEC (Captopril, Enalapril)


Efectele IEC asupra filtrării glomerulare
Hormoni locali interferând cu SRA

Peptidele natriuretice
Prostaglandinele
Kininele plasmatice
Endoteliul vascular
Peptidele natriuretice

• scade secreţia de renină


• inhibă efectele At II
• inhibă efectele Aldosteronului
• efect vasodilalator direct
Sinteza prostaglandinelor

Calea fosfolipazei A2

Vasodilataţie Vasoconstricţie
Reglarea secreţiei de renină

Arteriola

β1-RA
PGI2
aferentă
Macula
Na+
densa
Glomerul

Renina
Tub proximal

Baroreceptori

ET A
AT1
Tub distal

Arteriola
eferentă
Sistemul kininelor plasmatice
Conceptul de clearance

eng. to clear=a curăţa


=volumul teoretic de plasmă care poate fi
complet curăţat de o substanţă pe unitatea de timp

PX Qpx= Px x Vp Px x Vp = Ux x Vu

Ux
= Vp =
Px
x Vu

Ux
Clx = x Vu
UX Qux= Ux x Vu Px
Determinarea ratei de filtrare glomerulară
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
-nu se secretă tubular
PX -nu se reabsorb tubular
Qfx= Fx x RFG Px x RFG = Ux x Vu

 = Fx=Px RFG =
Ux
Px
x Vu

RFG = Clx
UX Qux= Ux x Vu
Determinarea ratei de filtrare glomerulară
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
-nu se secretă tubular
PX -nu se reabsorb tubular PX

 Clcr=125 ml/min

UX UX
Inulina Creatinina
Determinarea ratei fluxului plasmatic renal
Substanţe care:
-filtrează liber la nivel glomerular
Filtrare -se secretă tubular
& secreţie -se elimină complet la prima trecere prin rinichi

PX Qpx= Px x Vp Px x Vp = Ux x Vu

= Ux
Vp = x Vu
Vp=FPR Px

FPR = Clx
Qux= Ux x Vu
UX
Ac.para-amino-hipuric (PAH) ClPAH=650 ml/min