Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ISTORIE

DEPARTAMENTUL DE ..............................................................................................

POSTUL DE LECTOR NR...........................

FIȘĂ DE VERIFICARE

Pentru îndeplinirea standardelor minimale în vederea înscrierii la concursul


pentru ocuparea postului de lector universitar

Numele și prenumele candidatului/candidatei .........................................................


........................................................................................................................................

I.
INDICATOR INDEPLINIT : DA/NU
- Deţinerea diplomei de doctor în domeniul istorie,
dar şi în alte domenii ale ştiinţelor sociale sau
umaniste, ori în domenii de graniţă cu acestea, în
funcţie de profilul postului care se scoate la concurs.

II.
INDICATORI REALIZĂRI
1 carte de autor (Se indică titlul, editura, anul apariției,
SAU nr. publicației, paginile - după caz)
2 cărţi în calitate de coautor împreună cu cel mult alte
două persoane
SAU
5 studii apărute în reviste de specialitate
2 campanii arheologice (pentru posturile cu profil (Se indică situl, anul campaniei,
arheologic) în calitate de autor/coautor al unui raport publicația în care apare raportul)
de cercetare apărut în publicații de specialitate.

Participare cu comunicări la două conferinţe naţionale (Se indică denumirea manifestării,


sau internaţionale în ultimii trei ani. organizatorii, denumirea conferinței,
anul, locul desfășurării)

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc acești indicatori.


Data Semnătura