Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA ............. .................................... ............ .........................................

Departamentul / Catedra ............................. ................... ........................................

Postul: poziţia nr. ............... de .................................................... ........................

Disciplinele ............................................................. ...............................................

................ ........................... ...................... ............................................

.................... .............................. ...........................................................

Domeniul ..................................... ..........................................................................

DOSAR DE CONCURS

CANDIDAT (Nume şi prenume, titlul didactic/ştiinţific)

......................................................................................................................................................