Sunteți pe pagina 1din 11

Alteraţiile muzicale

Lecţie multimedia
Şcoala Populară de Arte
Profesor, Arald Marius Fieraru
Definiţie
 Alteraţiile muzicale sunt semne grafice
poziţionate înaintea notelor pe portativ,
care modifică ascendent sau descendent
înălţimea sunetului;
 Modificarea se poate face cu un semiton
sau, cu un ton;
 Semitonul este “cea mai mică distanţă
muzicală dintre două sunete uşor
sesizabilă de urechea umană”. În timp,
prin exerciţiu “urechea educată” poate
distinge modificările mai mici decât
semitonul aşa cum sunt sfertul,treimea,
şesimea şi optimea de ton.
 O parte dintre acestea sunt practicate de Semitonurile naturale se găsesc între
mult în muzica populară fiind chiar
preluate şi în muzica cultă – G.Enescu sunetele mi – fa ; şi si – do;
sfertul de ton;
 Exemplul cel mai concludent în sesizarea
microtoniilor îl oferă instrumentele
electronice cu clape de ultimă generaţie
care prin intermediul potenţiometrilor
semireglabili (tuning) pot oferi diferenţe
şi mai mici între înălţimile sonore;
Alteraţiile muzicale simple

SI#

 Diezul – modifică ascendent înălţimea sunetului cu un semiton;


 Practic – “cânt clapa neagră din dreapta notei scrise pe portativ”;
 Insist cu precădere asupra măsurii nr.3 şi a măsurii nr.7 acolo
unde apar sunetele “mi #” şi “si#” – traducerea fiind “mi# = fa
natural”, iar si# =do natural;
Alteraţii muzicale simple

 Bemolul – modifică în sens descendent înălţimea sunetului cu


un semiton;
 Practic cânt clapa neagră din stânga notei scrise pe portativ;
 Problematizarea apare acum pentru sunetele “fa bemol” şi
“do bemol” – traducerea fa bemol = mi natural ; do bemol =
si natural;
Enarmonia
Se observă că deşi denumită diferit (fa#; sol b) discutăm practic
despre aceeaşi înălţime sonoră (aceeaşi clapă);
Denumirea în mod diferit a aceleiaşi înălţimi sonore se numeşte
enarmonie sonoră;
Alteraţiile muzicale compuse
 Afirmam la începutul cursului că modificările pot fi cu un semiton (DIEZ , BEMOL)
sau cu un ton (DUBLU DIEZ, DUBLU BECAR);
 Este logic că dublu diezul va modifica ascendent cu un ton iar bemolul descendent cu
un ton;
 Dublu diezul urca intonatia sunetului cu un ton, iar daca urmeaza dupa o nota cu
diez urca intonatia numai cu un semiton;
 Dublu bemolul coboara intonatia sunetului cu un ton, iar daca urmeaza dupa o nota
cu bemol coboara intonatia numai cu un semiton;
BECARUL anuleaza efectul oricaror alteratii(simple sau duble),readucând
sunetele la FORMA NATURALĂ!
Fericiţi cei curaţi cu inima că aceia vor vedea pe
Dumnezeu ! – Hristos a înviat!
Alteraţii accidentale, constitutive , de
precauţie;

 Alteraţiile accidentale apar întâmplător accidental şi au efect


numai asupra acelorasi note ale aceleiasi masuri. Efectul
alteratiei se extinde în masura urmatoare, numai daca se
foloseste legato de prelungire pentru nota respectiva. Orice
alteratie noua(pentru aceeasi nota) anuleaza efectul alteratiei
precedente
Alteraţii constitutive
 sunt trecute dupa notarea cheii muzicale si alcatuiesc armura unei
tonalitati oarecare. Ele reprezinta elemente sonore constitutive ale
tonalitatii respective, iar efectul lor este valabil pentru toate notele cu
acelasi nume din toate octavele, putând fi modificat numai temporar prin
alteratii accidentale, sau definitiv prin aducerea altei armuri.Ordinea
alteratiilor constitutive la armura este din cvinta în cvinta
perfecta(ascendent pt diezi si descendent pt bemoli) în conformitate cu
aparitia lor în constituirea tonalitatilor:
Alteraţii de precauţie
 Folosite pentru a reaminti menţinerea sau anularea
unor alteratii afirmate anterior în exemplul
respectiv(pentru siguranta interpretului), ele indicând
în general revenirea dupa modulatie sau cromatism.