Sunteți pe pagina 1din 3

RELAȚII SOCIALE

1. Relații interpersonale și relații sociale


 nevoia de afiliere este o nevoie umană fundamentală ce stă la baza relațiilor
interpersonale;
 Relațiile interpersonale = legături psihologice, conștiente și directe între oameni;
 Relațiile sociale = interacțiuni între oameni stabilite pe baza unor scopuri și interese
individuale și sociale; ele sunt de fapt relații interpersonale proiectate la nivel social;
 Societatea (în termeni de relații sociale) = este ansamblul relațiilor sociale care
asigură coeziunea și menținerea grupurilor sociale, a colectivităților, a sistemelor și
subsistemelor sociale;
 societatea nu este o simplă agregare de indivizi, ci:
 o rețea de legături;
 mijloacele materiale și simbolice folosite în interacțiuni și activități;
 produsele materiale și spirituale ale activității sociale;
 dacă relațiile interpersonale pot fi spontane, efemere, relațiile sociale se sunt de durată și
stabile asigurând coeziunea societății;
 relațiile sociale se diferențiază de cele interpersonale prin:
1. au la bază norme și reguli formale sau nonformale precizate prin legi, norme, coduri,
reguli, obiceiuri, tradiții;
2. acestea prescriu locul ce revine fiecăruia în ansamblul social – status și rol;
 relațiile sociale presupun mai multe condiții:
a. contactul spațial;
b. conștientizarea prezenței în același spațiu a mai multor indivizi;
c. contact psihic ce implică evaluarea (interevaluarea) persoanelor cu care venim în
contact prin prisma nevoilor, intereselor, valorilor, convingerilor pe care le avem –
aspectul fizic, caracterul, pregătirea intelectuală, educația, mediul de proveniență,
profesia, statusul dominant;
 contactele sociale îmbracă mai multe forme:
1. după durata de timp pe care se realizează:
 trecătoare;
 durabile;
2. după gradul de implicare:
-private;
- publice;

3. după obiectivele urmărite:

- personale;

- materilae;
4. după gradul de apropiere a celor implicați în contact:

- directe sau fața către față;

- indirecte;

 interacțiunea socială = modele stabile și recunoscute de relaționare la nivel social, au


durabilitate socială;
 relația socială = sistem de interacțiuni sociale dintre două părți desfășurate în virtutea
unor elemente învestite cu valoare și orintate de un sistem de îndatoriri și obligații pe care
partenerii trebuie să le realizeze;
 f. imp. este în acest sens mărimea grupului:
 grupuri mici;
 grupuri mari;
 există o interdependență între relațiile sociale și grupurile sociale.

3. Tipologia relațiilor sociale


 după tipul partenerilor implicați:
 individuale . prietenie, colaborare, conflict;
 între individ și grup;
 intergrupale;
 după cum afectează coeziunea socială:
 cooperare;
 subordonare și supraordonare;
 toleranță;
 competiție;
 marginalitate;
 conflictuale;
 după gradul de reglementare:
 informale;
 formale.
4. Interacțiunea socială ca proces de comunicare
 Comunicarea = transmiterea și receptarea de mesaje ce conțin informație inteligibilă
pentru perticipanții la ea;
 are la bază simboluri care sunt substitute figurative ale lucrurilor, acțiunilor, valorilor
etc.;
 există caracteristici ale comunicării la nicvel uman:
 nivel înalt de abstractizare, simbolizare;
 existența unor coduri comune;caracter intențional; implică conexiune
inversă;implică metacomunicare;
 Forme de comunicare:
1. comunicare interpersonală;
2. comunicare grupașă ce implică existența a 3 structuri:
- structura centralizată;
- structura omogenă;
- structura intermediară;
3. comunicarea de masă – mass madia;
 comunicarea socială = structură de coduri și mijloace de comunicare transindividuale ce
fac posibile și previzibile interacțiunile dentre membrii aceleiași societăți.
 sociometria = măsoară relațiile interpresonale dintr-un grup prin construirea unei
sociograme.