Sunteți pe pagina 1din 5

Energia alternativă

Electricitatea este generată în mod tradiţional prin arderea unor


combustibili fosili, însă problemele de mediu şi de susţinere a consumului
continuu de combustibil fosil au orientat cercetarea spre metode mai curate
de obţinere a electricităţii folosind surse inepuizabile. Chiar şi companiile
multinaţionale au început să investească masiv în dezvoltarea unei astfel de
tehnologii, estimând că in 50 de ani, jumătate din energia produsă va proveni
din astfel de surse.
Arderea combustibililor fosili nu numai că sărăceşte resursele, dar
creează şi emisii de bioxid de carbon care înainte erau reţinute în scoarţa
terestră. Excesul de bioxid de carbon din atmosferă a fost pus în legătura cu
încălzirea globului şi cu schimbările climatice. Astfel, este necesară folosirea
unor surse de energie care au un impact minim asupra mediului secolului al
XXI-lea.
Resursele inepuizabile sunt surse de energie care nu scad vizibil odată
cu folosirea lor. Astfel de surse de energie includ radiaţiile solare, forţa
vântului, a valurilor şi a fluxurilor, forţa de cădere a apei şi căldura
Pământului.
Soarele controlează clima ţinând în mişcare continuă mase enorme de
aer. Atracţia gravitaţională a Lunii mişcă mari cantităţi de apă pe pământ, iar
căldura reziduală de la formarea Pământului este emanată pe măsură ce
acesta se răceşte. Generarea electricităţii din aceste surse reduce semnificativ
poluarea, comparativ cu sursele de combustibili fosili.

Forţa vântului sursele principale. Costul unui


Fermele eoliene, ca cea din generator eolian scade continuu,
imagine, sunt o privelişte din ce în iar tehnologia ar putea face din
ce mai normală. Ele sunt construite această alternativă o sursă
pe înălţimi, în câmpii, pe coastă semnificativă de energie electrică.
sau în larg. Turbinele de vânt au
câteva componente simple –
pinioane care orientează paletele
turbinei în vânt şi un generator
legat de axul turbinei – însă există
şi variante complicate.
În prezent, fermele eoliene
asigură electricitate pentru
comunităţi mici sau suplimentează
Puterea oceanelor
Cea mai mare şi mai
constantă sursă de energie de pe
Pământ se află în enorma masă a
oceanelor care sunt purtate pe
suprafaţa terestră de forţa vântului
şi de forţa gravitaţională a Lunii.
Cele doua tipuri de mişcare
a apei oceanelor sunt, de fapt,
mişcarea continuă a valurilor şi
schimbările periodice de flux. Se
folosesc diferite tehnici de
exploatare a acestor mişcări cu
scopul de a obţine energie.

Puterea valurilor
Generatoarele cu canal folosesc mişcarea aproape necontenită a
valurilor pentru a obţine energie. O cameră de beton construită la mal este
deschisă spre mare, astfel încât nivelul apei fluctuează odată cu valurile.
Aerul de deasupra apei este comprimat şi decomprimat, rotind astfel o
turbină conectată la un generator.
Forţa fluxului
Barajele pentru flux folosesc diferenţa de nivel a apei la flux şi reflux
pentru a genera electricitatea. Aceste baraje sunt construite la gura
estuarelor. La flux, apa intră în baraj şi umple estuarul. La reflux, ecluzele
sunt închise, obţinându-se o rezervă de apă. Apa este lăsată să curgă din nou
în mare prin turbine conectate la generatoare.
Bibliografie: Scientific American „Evoluţia Tehnologiei”, Ed. Aquila `93 ,
Oradea, 2001

Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate