Sunteți pe pagina 1din 53

STUDIU DE CAZ

Studiu de caz pentru activitatea


de vânzare și distribuție (SD)

© SAP SE
STUDIU DE CAZ

© SAP SE Page 2
STUDIU DE CAZ

Descrierea procesului

Obiectiv Înțelegerea procesului de vânzare și distribuție. Timp 120 min


În cadrul procesul de vânzare și distribuție sunt implicate mai multe departamente : vânzări și
distribuție (SD), managementul materialelor (MM), contabilitatea financiară (FI).
Rolurile implicate vor fi: reprezentat companie pe zona de est - Miami , persoana de la vânzări,
supervizor depozit, angajat depozit, funcționar facturare, persoana contabilitatea costurilor.

Veți începe procesul de vânzare prin crearea unui nou client ( The Bike Descrierea procesului
Zone) din Orlando. Apoi veți primi o cerere (inquiry) pentru care se va
realiza o ofertă (quotation). După ce oferta este acceptată de către client se
va realiza comanda (order) de vânzare care va referi oferta. Dacă sunt
suficiente biciclete în stoc se vor livra produsele către client se va crea
factura și se va înregistra plata.
Figura următoare prezintă întreg procesul reprezentat prin intermediul a 17
pași.

© SAP SE Page 3
STUDIU DE CAZ

Pas1: Crearea unui nou client (Create New Customer)

Lucrare Crearea unui nou client Time 10 min


Descriere Se va utiliza Meniul SAP pentru a crea un nou client.
Persoana Reprezentat companie pe zona de est - Miami

In acest studiu de caz se vor adaugă informații in secțiunea master data


pentru un nou client. In sistem sunt reținute doua tipuri de date pentru
client- date de vânzare si date de contabilitate. Secțiunea customer master
data se poate accesa prin intermediul a trei grupuri sau vederi (view)-

© SAP SE Page 4
STUDIU DE CAZ

general, contabilitate (accounting) și vânzări (sales).


Aceste informații pot fi adăugate de o singura persoană sau pot fi împărăție
între mai multe persoane.

Pentru a adăuga un client nou se va accesa meniul:


Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Master Data ► Business
Partner ► Customer ► Create ► Complete
Se va obține următoarea fereastră.

Se va selecta Sold-to Party pentru Account group. Se va introduce US00 US00


UE00
pentru Company code, UE00 pentru Sales Organization, WH pentru WH
Distribution Channel, și BI pentru Division. După aceea se va accesa , și BI
se va afișa următorul ecran.

© SAP SE Page 5
STUDIU DE CAZ

Se va alege Company pentru Title, se va introduce The Bike Zone pentru


Company
Name și ### pentru Search term 1. Se vor inlocui ### cu numarul The Bike Zone
dumneavoastra din trei cifer, de exemplu. 003 daca numarul dumneavoasta ###
2144 N Orange Ave
este 003. Apoi se va introduce 2144 N Orange Ave pentru Street, 32804 Orlando, FL 32804
pentru Postal Code, Orlando pentru City, US pentru Country, și FL pentru US
Region. Se va accesa butonul de extindere (the expand icon) pentru a
avea aces la informatii suplimentare privind adresa.

Se va derula lista și se va selecta butonul de cautare (search icon) situate


lângă câmpul Transportation Zone. Se va afișa următoarea fereastră pop-
up.

De va selecta cu dublu clic regiunea Region East. Se va accesa butonul Region East
Company Code Data și se va deschide următoarea fereastră..

© SAP SE Page 6
STUDIU DE CAZ

Se va introduce 110000 pentru Recon. account (reconciliation account) și 110000


001
001 pentru Sort key. Se va selecta apoi tabul Payment Transactions.

Dupa ce se va introduce 0001 pentru Terms of payment și se va accesa 0001


butonul Sales Area Data, va aparea următorul ecran.

Asigurati-vă că USD este introdus pentru Currency și 1 este introdus USD


1
pentru Cust.pric.proc. Se va introduce 1 pentru Cust.Stats.Grp, apoi se va 1
da clic pe tabul Shipping. Se vor introduce următoarele date

© SAP SE Page 7
STUDIU DE CAZ

Se va introduce 02 (normal) pentru Delivery Priority, 01 (standard) pentru 02


01
Shipping Conditions, MI00 pentru Delivering Plant, și 3 pentru Max. MI00
partial deliveries. Se va accesa ulterior tabul Billing Documents. 3

Se va introduce FOB și Miami pentru Incoterms, 0001 pentru Terms of FOB Miami
0001
payment, 01 pentru Acct.assgmt group și 0 pentru Tax classification pentru 01
toate cele trei categoriile. Se vor salva datele accesând butonul de salvare 0
.

Sistemul SAP va creea o inregistrare pentru noul client și ii va atribui Customer number
acestuia un nou număr unic.

Se va accesa butonul de anulare pentru revenire la fereastra SAP Easy


Access.

© SAP SE Page 8
STUDIU DE CAZ

Pas 2: Crearea persoanei de contact pentru un client


(Create Contact Person for Customer)

Task Crearea persoanei de contact pentru un client . Time 5 min


Short Description Se va folosi SAP Easy Access Menu pentru a adăuga o persoană de contact.
Rol in sistem Persoana de la departamentul vânzări

Am creat în pasul precedent înregistrarea pentru zona master data pentru


noul nostrum client The Bike Zone. Vom crea acum zona de master data
pentru persoana de contact. O persoana de contact este un reprezentat al
noii companii client adăugată anterior. Persoana de contact definește o
persoană responsabilă pentru comunicare.

Pentru adăugarea persoanei de contact se va accesa meniul:


Logistics ► Sales and Distribution ► Master Data ► Business Menu path
Partner ► Contact Person ► Create
Se va afișa următoarea fereastră.

Dacă numărul clientului nu este afișat implicit, se va realiza căutarea


###
acestuia utilizând tasta F4 și codul utilizatorului ###). pentru căutare (
search term ###).
După ce este introdus numărul clientului, se va accesa care va afișa
următoarea fereastră.

© SAP SE Page 9
STUDIU DE CAZ

Se va introduce 1 pentru VIP (management), 0002 pentru Department 1


0002
(Purchasing), 02 pentru Function (head of purchasing), și 0002 pentru call 02
frequency (weekly). Se va introduce un nume, și se va va salva accesând 0002
butonul .

Persoana de contact va primi un număr unic. Contact person number

Se va accesa butonul de ieșire pentru a se reveni la meniul SAP Easy


Access.

© SAP SE Page 10
STUDIU DE CAZ

Pas 3: Modificarea Clientului (Change Customer)

Task Modificarea unui client Time 5 min


Short Description Use the SAP Easy Access Menu to change a customer.
Name (Position) Maria Diaz (Sales Person 1)

Persoana de contact definită anterior se va asocia clientului The Bike


Zone.

Pentru a modifica înregistrarea asociată secțiunii master se va accesa


următorul meniu: Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Master Data ► Business
Partner ► Customer ► Change ► Sales and Distribution
Aceasta va afișa următoarea fereastră.

Daca numărul clientului nu este afișat implicit, se va realiza căutarea


acestuia utilizând tasta F4 si codul utilizatorului ( search term ###). Se vor UE00
introduce următoarele valori: UE00 pentru Sales Organization, WH pentru WH
BI
Distribution Channel, și BI pentru Division și se va valida cu Enter.

In fereastra Sales Area Data, se va selecta tabul Partner Functions. Va fi


afișat următorul ecran.

© SAP SE Page 11
STUDIU DE CAZ

În rândul următor gol se va introduce CP pentru PF (partner function). Se CP


va selecta (Click) câmpul Number și atunci prin intermediul butonului de
căutare , se va afișa următoarea fereastă.

Numărul clientului este afișat automat. Ne vom asigura că restul


câmpurilor nu sunt completate. Se va accesa butonul pentru a începe
căutarea persoanei de contact.

Se va accesa dublu click pe înregistrarea care corespunde partenerului. Se


va accesa butonul de salvare .

Se va accesa butonul pentru revenire la meniul SAP Easy Access screen.

© SAP SE Page 12
STUDIU DE CAZ

Pas 4: Crearea Cererii clientului (Create Customer Inquiry)

Task Realizarea Cererii clientului . Time 10 min


Short Description Use the SAP Easy Access Menu to create a customer inquiry.
Name (Position) Matthias Dosch (Sales Person 2)

Se va adăuga o cerere de la noul client, The Bike Zone. O cerere (inquiry)


este o solicitare a clientului pe baza căreia se va răspunde cu o ofertă sau cu
informații privind vânzarea, fără obligații privind vânzarea efectivă. O
cerere poate conține materiale sau servicii, condiții și eventual date de
livrare.

Pentru a crea o cerere se va accesa meniul:


Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Inquiry ► Create Menu path

Se va afișa următoarea fereastră.

Se vor introduce următoarele informații: IN pentru Inquiry Type, UE00 IN


UE00
pentru Sales Organization, WH pentru Distribution Channel și BI pentru WH
Division. Se va accesa afișîndu-se următorul ecran. BI

© SAP SE Page 13
STUDIU DE CAZ

Se va accesa câmpul Sold-to party, și butonul de căutare , care va afișa


următoarea fereastră.

Se va căuta clientul The Bike Zone pe baza codului de căutare ( search


term) ce conține codul utilizatorului.
Se va accesa tabul Customers (general), se va introduce codul utilizatorului ###
### pentru campul search term și Orlando pentru City. Se va accesa Orlando
butonul . Se va afișa următoarea fereastră.

Se va selectata cu dublu clic clientul The Bike Zone.

Se va introduce codul clientului ### pentru PO Number, data curentă ###


today’s date
pentru the PO date (F4 și Enter), data curentă pentru Valid from date (F4, one month from today

© SAP SE Page 14
STUDIU DE CAZ

și Enter) și pentru Valid to date se va introduce data corespunzătoarei


adăugării unei luni la data curentă (F4, și se va selecta data).
Clientul The Bike Zone dorește două produse – the Deluxe Touring Bike
(black) and the Professional Touring Bike (black). Pentru a găsi aceste
produse se va utiliza funcția de căutare. Se va selecta câmpul material field,
și apoi se va selecta butonul de căutare . Se va selecta tabul Sales
material by description.

În cadrul tabului Sales material by description , se va introduce Sales UE00


WH
Organization UE00, Distribution Channel WH and Material *### (e.g. *###
*005 dacă numărul clientului este 005). Se va selecta pentru a se afișa
lista produselor.

Se va selecta cu dublu click Deluxe Touring Bike (black) și se va DXTR1###


5
introduce o cantitate (order quantity) de 5 bucăți.

© SAP SE Page 15
STUDIU DE CAZ

Se va repeat procesul pentru a introduce o cantitate de 2 bucăți din PRTR1###


2
produsul Professional Touring Bike (black). Se va selecta butonul
pentru a se determina pretul total al cererii..

Pretul total pentru cele 7 biciclete pentru The Bike Zone este 21,400.00,
afișat in caseta net value. Expect.ord.val (6,420.00) este valaorea calculată
pe baza probabilității ca cererea actuală de la acest client să devină o
comandă. Se va utiliza bara de derulare pentru a accesa coloana Order
probability column (două coloane mai la dreapta de coloana Net value
column).

Probabilitatea ca această cerere să devină comandă este de 30%. Valoarea


asteptată a comenzii ( Expect.ord.val) este calculate astfel
0.30 x 21,400.00 = 6,420.00.
Vom schimba probabilitatea la 70% și se va accesa butonul de validare
pentru a actualize cererea și a obține o nouă valoare asteptată a comenzii ( 75
Expect.ord.val) de of 14,980.00.

© SAP SE Page 16
STUDIU DE CAZ

Se va accesa butonulde salvare . Sistemul SAP va genera un nou număr Inquiry number
unic pentru cerere. .

Se va accesa butonul pentru a accesa meniul SAP Easy Access.

© SAP SE Page 17
STUDIU DE CAZ

Pas 5: Crearea ofertei pentru client (Create Customer Quotation)

Task Adăugarea ofertei pentru client . Time 10 min


Short Description Se va folosi SAP Easy Access Menu pentru a crea o nouă ofertă pentru client
(quotation)
Prsoană Reprezentant regiunea est Miami

O cerere conține termenii (prețul, planul de livrare ) dar nu presupune


obligativitatea achiziționării. O ofertă este similar cu o cerere doar că oferta
confer baza oficială pentru livrarea produselor sau serviciilor solicitate.

Clientul The Bike Zone dorește o ofertă fermă pentru produsele cerute
anterior. Se va putea realiza oferta (quote) pe baza cererii (inquiry) prin
copierea elementelor din cadrul cererii (inquiry ). Se va accesa următorul
meniu: Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Quotation ► Create
Se va afișa următoarea fereastră.

Se va intrododuce valoarea QT pentru Quotation Type, se va selecta apoi QT


Create with Reference. Se va afișa următoarea fereastră.

© SAP SE Page 18
STUDIU DE CAZ

Se va selecta tabul Inquiry, se va selecta câmpul Inquiry, și ulterior


butonul de căutare . Acesta va afișa următoarea fereastră.

In tabul Sales documents by customer, se va introduce codul utilizatorului


###
pentru câmpul Purchase order no. (###), și se va accesa butonul de
validare . Se va afișa o listă cu toate cererile clientului The Bike Zone.

© SAP SE Page 19
STUDIU DE CAZ

Se va selecta cu dublu clic cererea (inquiry) și numărul acesteia va fi copiat


în fereatra Create with Reference window.

Se va accesa butonul pentru a se copia informațiile din cerere (inquiry)


in fereastra oferta (quotation).

Se va introduce codul utilizatorului ( ###) pentru PO number, data ###


today’s date
curentă pentru PO date, data curentă plus o lună pentru Valid to date, și one month from today
data curentă plus o lună pentru Req. deliv.date. Se va selecta butonul de one month from today
validare , care va afișa următorul mesaj de avertizare.

Se va selecta butonul de vlidare pentru a valida mesajul de avertizare.


Se va afișa urmatoarea fereastră

© SAP SE Page 20
STUDIU DE CAZ

Se va selecta butonul de vlidare pentru a valida mesajul.

Pentru a încuraja The Bike Zone să devină un client loial, I se ca acorda un


discount de 50$ pentru fiecare bicicleta Deluxe Touring, și un discount de
5% pentru întreaga comandă.

Pentru adăugarea discountulu ide 50$ se va selecta linia Deluxe Touring


bike din cadrul comenzii (order) si se va alege butonul Item conditions .
Se va afișa o fereastră cu detaliile de pret pentru produsul Deluxe Touring
Bike.

In sistemul SAP, pretul este stability prin intermediul condițiilor. Procedura


de stabilire a prețului definește ce tipuri de condiții sunt folosite pentru
calculul prețului final. Tipul de condiție PR00 definște pețul brut. Pentu a
K004
adăuga un discount, se va adăuga, în cadrul procedurii de preț, tipul de 50
condiție K004 (material discount) cu suma 50.

Se va selecta butonul de validare și un nou pret pentru produsul Deluxe


Touring bikes va fi calculat.

Acest discount se va aplicaacum comenzii. Se va seelcta optiunea de


întoarcere la fereastra principală a ofertei ( quotation)
Pentru aplicarea discountului de 5% la intreaga comanda se va accesa
meniul
Goto ► Header ► Conditions

© SAP SE Page 21
STUDIU DE CAZ

Se va deschide următoarea fereastra.

Pentru aplicarea discoutului de 5%, se va introduce pentru campul CnTy RA00


5
(condition type) valoarea RA00 (Net Discount) și suma de 5 și se va valida
prin accesarea butonului . Pretul nu va include încă discountul de 5%.

Pentru a include discount de 5%, se va accesa butonul de activare .

Discount de 5% este acum aplicat. El se aplica la preș după discountul de


50$ al produsului Deluxe Touring bike. Se va accesa butonul pentru a
salva noua ofertă (quotation).

Se va accesa butonul pentru a reveni la fereastra SAP Easy Access


screen.

© SAP SE Page 22
STUDIU DE CAZ

Pas 6: Crearea comenzii pe baza ofertei

Lucrare Crearea unei comenzii pe baza ofertei . Timp 10 min

The Bike Zone a fost de acord cu termenii și condițiile din oferta, și vrea
să comande bicicletele în ofertă. Putem simplifica procesul de creare a
comanda prin copierea cotației într-o comandă de vânzări.

Pentru a creea o comandă se va accesa următoarea tanzacție :


Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Order ► Create Menu path

Se va afișa următoarea fereastră.

Se va introduce la Order Type OR. Restul câmpurilo nu este necesar să se OR


completeze. Se va accesa opțiune Create with Reference. Se va afișa
următoarea fereastră.

© SAP SE Page 23
STUDIU DE CAZ

În cadrul ferestrei Quotation tab, se va selecta câmpul Quotation, și se va


accesa pictograma de căutare aferentă .

În fereastra următoare se va selecta tabul Sales document according to


###
customer PO number, se va introduce codul aferent utilizatorului ###
pentru câmpul PO number, și se va accesa tasta enter .

Dupa ce s-a actionat dublu clic pe numărul cererii, numărul cererii va fi


automat adăugat în fereastra Create with Reference.

Având numărul cererii adăugat se va accesa enter pentru a copia


informațiile din cadrul cererii în fereastra comezii.

Se va introduce codul utilizatorului ### pentru câmpul PO number și data ###


Data curentă
curentă (F4, si apoi Enter) pentru PO date. Câmpul Req.deliv.date este

© SAP SE Page 24
STUDIU DE CAZ

copiat din cerere. Se va salva comanda. Sistemul SAP va genera


automat numărul comenzii.

Se va accesa butonul de ieșire pentru revenire la fereastra inițială (SAP


Easy Access).

© SAP SE Page 25
STUDIU DE CAZ

Pas 7: Verificare stocului

Lucrare Verificarea stocului. Timp 5 min

Se va verifica nivelul stocului pentru bicicletele din cererea de comandă Menu path
pentru for The Bike Zone. Se va accesa următorul meniu:
Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ►
Environment ► Stock ► Stock Overview
Se va afișa următoarea fereastră.

Pentru a găsi valoarea câmpului material number pentru bicicleta din


comandă se va accesa butonul de căutare pentru câmpul Material

Se va alege tabul Sales material by description ( eventual utilizând


UE00
pictograma din dreapta ). Se va introduce valoarea UE00 pentru Sales WH
Organization, WH pentru Distribution Channel și *### ( se va introduce *###

*002 daca ultimele 3 cifre ale utilizatoruluisunt 002) pentru Material. Se


va valida cu enter pentru a se afișa lista materialelor.

© SAP SE Page 26
STUDIU DE CAZ

Se va da dublu click pe materialul Deluxe Touring Bike (black) pentru a îl


selecta.

Cu numărul materialului ales din listă, se va introduce MI00 pentru MI00


câmpul Plant. Apoi se accesa opțiunea execuție pentru a se verifica
nivelul stocului.

Acest raport afișează stocul pentru DC in Miami.


Pentru a vizualiza mai multe detalii privind stocul se va selecta Miami DC,
si apoi butonul de detalii (Detailed Display). Acesta va afișa informații
detaliate privind produsul black Deluxe Touring bikes.

© SAP SE Page 27
STUDIU DE CAZ

Vedem cele 5 biciclete ce sunt conținute în cadrul comenzii. Se acționează


enter pentru a închide fereastra cu detalii și se va accesa pentru
revenirea la fereastra anterioară.

Pentru a găsi numărul materialului Professional Touring bike (black) se va


utiliza funcția de căutare . Se va accesa butonul de executie și se va
vizualiza stocul pentru acest produs..

Se va accesa butonul de ieșire pentru revenire la formularul SAP Easy


Access.

© SAP SE Page 28
STUDIU DE CAZ

Pas 8: Afișarea comenzii de vânzare

Lucrare Afișarea comenzii de vânzare . Timp 10 min

După ce comanda de vânzare pentru The Bike Zone a fost creată se pot
vizualiza detaliile acesteia.

Pentru a afișa detaliile unei comenzi se va accesa următorul meniu:


Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Order ► Display Menu path

Se va afișa următoarea fereastră.

Pentru a va asigura ca numărul comenzii este cel corect s va utiliza funcția


de căutare. Se va selecta butonul de căutare aferent câmpului Order,. Se
va deschide fereastra de căutare.

După ce s-a introdus codul format din ultimele 3 caractere ale utilizatorului ###
pentru câmpul PO number ###, se va valida cu enter și se va obține lista
comenzilor.

© SAP SE Page 29
STUDIU DE CAZ

Se va selecta cu dublu clic numărul comenzii, ți se va valida cu pentru a


afișa comanda. Se va afișa următoarea fereastră.

Se va selecta linia Professional Touring bike, și se va selecta butonul care


afișează disponibilitatea pentru a vedea detaliile acestui produs.

Acest ecran va afișa faptul ca sunt 80 de biciclete în stoc și comanda va


utiliza 2 din ele.

Notă Este posibil ca numîrul să difere pentru fiecare utilizator. Se va


seelcta Scope of check care va afișa următoarea fereastră.

Această fereastră va afișa elementele care se iau in calcul la determinarea

© SAP SE Page 30
STUDIU DE CAZ

stocului. De exemplu daca Incl. purchase orders este selectat, va considera


ca stocul este disponibil la data primirii unei comenzi.
Se va accesa butonul de anulare pentru a inchide fereastra și se va
accesa butonul de revenire la ecranul anterior .

După selecția liniei Deluxe Touring bike line se va selecta opțiunea


conditions icon , afișându-se următoarea fereastră

Detaliile calcului prețului produsului Deluxe Touring bike sunt afișate.


Sunt aplicate două reduceri manuale pentru acest element. Se va accesa
opțiunea de revenire la fereastra anterioară .

Se va accesa opțiunea de ieșire pentru revenire la meniul principal SAP


Easy Access.

© SAP SE Page 31
STUDIU DE CAZ

Pas 9: Începerea procesului de livrare

Lucrare Începerea procesului de livrare . Timp 5 min


Persoană implicată Angajat la depozit

Începerea procesului de livrare presupune crearea unui document de livrare


Se va accesa următorul meniu:
Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Shipping and Transportation
► Outbound Delivery ► Create ► Single Document ► With
Reference to Sales Order
Se va afișa următoarea fereastră.

Se va introduce MI00 pentru Shipping Point. Se va introduce data de peste MI00


o săptămână față de data
o săptămână față de data curentă pentru câmpul Selection date (se poate curentă
folosi F4 pentru a deschide fereastra cu calendar).
Dacă numărul comenzii de vânzare nu este introdus automat se poate căuta
prin intermediul tabului Sales documents according to customer PO ###
number . Se va introduce codul de 3 cifere alferent utilizatorului pentru
câmpul PO number (###).
Se va valida cu enter .

© SAP SE Page 32
STUDIU DE CAZ

Se va selecta linia Deluxe Touring bike, și se va accesa opțiunea details,


care va afișa următoarea fereastră.

Această fereastră va afișa dacă o comandă a fost sau nu livrată. Se va Outbound delivery
document number
selecta , și un document de livrare va fi creat automat primind un număr
unic.

Se va reveni la meniul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 33
STUDIU DE CAZ

Pas 10: Verificarea stocului

Lucrare Verificarea stocului. Timp 5 min


Persoană implicată Angajat la depozit

Verificarea stocului pentru bicicletele din comanda pentru The Bike Zone,
se va accesa meniul:
Menu path
Logistics ► Materials Management ► Inventory Management ►
Environment ► Stock ► Stock Overview
Se va afișa următoarea fereastră.

Daca pentru câmpurile Material și Plant nu sunt completate automat valori


se va realiza căutarea lor prin intermediul butoanelor de căutare . Pentru
căutarea materialului se va utiliza tabul Sales material by description unde UE00
WH
se va completa UE00 pentru Sales Organization, WH pentru Distribution *###
Channel și *### pentru Material. Se va alege produsul black Deluxe MI00
Touring bike și se va introduce MI00 în câmpul Plant.

Când sunt completate informațiile în câmpurile Material și Plant


(comparați cu fereastra anterioară) se va accesa opțiunea . Se va afișa
următoarea fereastră.

© SAP SE Page 34
STUDIU DE CAZ

Se va selecta Miami DC, ți se va accesa butonul Detailed Display.

Note Se observă ca 5 biciclete pentru comanda pentru The Bike Zone sunt
acum afișate ca fiind în starea Schd. for delivery. Se va valida cu enter
pentru a se închide fereastra cu detalii.

Se va reveni la formularul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 35
STUDIU DE CAZ

Pas 11: Adăugarea materialelor pe documentul de livrare


(Pick Materials on Delivery Note)

Lucrare Adăugarea materialelor pe documentul de livrare Timp 5 min


Persoana Supervizor depozit

Pentru a înregistra selecția materialelor, se ca modifica documentul de


livrare. Pentru schimbarea documentului de livrare se va accesa următoarea
tranzacție:
Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Shipping and Transportation
► Outbound Delivery ► Change ► Single Document
Se va afișa următoarea fereastră.

Dacă nu este completat numărul documentului de livrare în câmpul


Outbound Delivery se va căuta folosind tabul Outbound Delivery: Not
Posted for Goods Issue (MI00 pentru Shipping Point și numărul MI00
Numărul clientului asociat
clientului asociat fiecărui utilizator pentru Ship-to party). utilizatorului

După ce s-a validat cu enter , se va afișa următoarea fereastră.

Se va selecta tabul picking , și se va introduce valoarea FG00 pentru SLoc FG00


5
(storage location) și cantitățile pentru câmpul picked quantity (5 pentru 2
DXTR1### și 2 for PRTR1###). Se va salva . Se va afișa următorul
mesaj pe bara de stare (in partea de jos a ecranului in stânga).

Se va reveni la meniul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 36
STUDIU DE CAZ

© SAP SE Page 37
STUDIU DE CAZ

Pas 12: Schimbarea proprietarului produselor (Post Goods Issue)

Lucrare Schimbarea proprietarului produselor Timp 5 min


Persoana Supervizor depozit

Schimbarea proprietarului produselor (de la GBI la The Bike Zone) se va


realiza astfel:
Logistics ► Sales and Distribution ► Shipping and Transportation Menu path
► Outbound Delivery ► Change ► Single Document
Se va afișa următoarea fereastră.

Dacă nu este completat numărul documentului de livrare în câmpul


Outbound Delivery se va căuta folosind tabul Outbound Delivery: Not
Posted for Goods Issue (MI00 pentru Shipping Point și numărul MI00
Numărul clientului asociat
clientului asociat fiecărui utilizator pentru Ship-to party). utilizatorului

După completarea numărului documentului se va accesa Post Goods


Issue.
Se va afișa următorul mesaj pe bara de stare (în partea de jos a ecranului în
stanga)

Se va reveni la meniul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 38
STUDIU DE CAZ

Pas 13: Verificarea stocului (Check Stock Status)

Lucrare Verificarea stocului. Timp 5 min


Persoana Supervizor depozit

Pentru a vizualiza impactul bunurilor de pe comanda către The Bike Zone


în cadrul stocurilor de la GBI, se va accesa următoarea tranzacție:
Menu path
Logistics ► Materials Management ►Inventory Management ►
Environment ► Stock ► Stock Overview
Se va afișa următoarea fereastră.

Daca pentru câmpurile Material și Plant nu sunt completate automat valori


se va realiza căutarea lor prin intermediul butoanelor de căutare . Pentru
căutarea materialului se va utiliza tabul Sales material by description unde UE00
WH
se va completa UE00 pentru Sales Organization, WH pentru Distribution *###
Channel și *### pentru Material. Se va alege produsul black Deluxe MI00
Touring bike și se va introduce MI00 în câmpul Plant..

După ce au fost completate câmpurile Material și the Plant (comparați cu


fereastra anterioară), se va accesa . Se va afișa următoarea fereastră.

© SAP SE Page 39
STUDIU DE CAZ

Stocul disponibil s-a schimbat. Se va selecta Miami DC, și se va accesa


opțiunea Detailed Display.

Stocul s-a redus cu valoarea care apărea anterior la Schd. for delivery. Se
va valida cu enter pentru a închide fereastra.

Se va reveni la meniul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 40
STUDIU DE CAZ

Pas 14: Crearea facturii pentru client (Create Invoice for


Customer)

Lucrare Crearea documentului de livrare pentru client Timp 10 min


Persoana Persoana de la facturare

Cu livrarea completă, clientul poate să fie facturat. Se va accesa


următoarea tranzacție:
Menu path
Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ►
Process Billing Due List
Se va afișa următoarea fereastră.

Se va introduce UE00 pentru Sales Organization și numărul clientului UE00


numărul clientului aferent
aferent utilizatorului pentru Sold-To Party. utilizatorului

Dacă nu va reamintiți numărul clientului, se va utiliza facilitatea de căutare F4


###
accesând F4 în câmpul Sold-To Party și introducând numărul individual Orlando
(###) în câmpul Search term și Orlando în câmpul City. Se va confirma cu
. Se va selecta clientul cu dublu clic.

Apoi se va accesa Display Bill List. Se va afișa lista următoare.

© SAP SE Page 41
STUDIU DE CAZ

Se va selecta linia și se va accesa opțiunea Individual billing document,


care va afișa următoarea fereastră.

Pentru a vizualiza setarile de imprimare pentru document de va accesa


următorul meniu:
Goto ► Header ► Output
Care va deschide fereastra Output.

Se va introduce RD00 (Invoice) pentru câmpul Output și se va seelcta RD00


Print output
Print output pentru Medium, și se va selecta apoi Communication
method. Aceasta va afișa următoarea fereastră.

Se va introduce LOCL pentru Logical destination și se va selecta Print LOCL


Print immediately
immediately, și se va accesa opțiunea .

© SAP SE Page 42
STUDIU DE CAZ

Se va selecta butonul Further data, care va afișa fereastra următoare.

Se va selecta Send immediately (when saving the application) pentru Send immediately (when
saving the application)
Dispatch time astfel încăt factura se va tipări imediat, apoi se va accesa
butonul de revenire la fereastra anterioară

Se va salva pentru revenire la ecranul Maintain Billing Due List.

Se observă că linia nu mai este marcată și a apărut un mesaj pe bara de


stare (în partea de jos a ecranului
în stânga)

Se va accesa butonul de revenire la pagina inițială SAP Easy Access.

© SAP SE Page 43
STUDIU DE CAZ

© SAP SE Page 44
STUDIU DE CAZ

Pas 15: Afișarea documentului de livrare și a facturii clientului


(Display Billing Document and Customer Invoice)

Lucrare Afișarea documentului de livrare și a facturii clientului Timp 5 min


Persoana Persoana de la facturare

Factura care va fi trimisă clientului va putea fi vizualizată astfel:


Logistics ► Sales and Distribution ► Billing ► Billing Document ►
Menu path
Display
Se va afișa următoarea fereastră

Daca numărul documentului nu este afișat se va putea căuta. Se va putea


F4
utiliza tranzacția VA03 pentru a vizualiza comenzile de vânzare.

Se va accesa următoarea tranzacție:


Billing document ► Issue Output To
Se va afișa fereastra următoare.

© SAP SE Page 45
STUDIU DE CAZ

Selecți linia cu factura și accesați butonul Print preview . Se va afișa


următoarea fereastră.

După ce se vizualizează factura, aceasta va fi tipărită și trimisă către The


Bike Zone, se va reveni la fereastra anterioară , și se va închide fereastra
pop-up prin intermediul opțiunii .

Pentru a vizualiza implicațiile contabile ale vânzării se va accesa opțiunea


Accounting . Se va afișa următoarea fereastră.

© SAP SE Page 46
STUDIU DE CAZ

Examinați notele contabile aferente acestei vânzări.

Se va accesa butonul de revenire la fereastra inițială SAP Easy Access.

© SAP SE Page 47
STUDIU DE CAZ

Pas 16: Înregistrarea plății clientului (Post Receipt of Customer


Payment)

Lucrare Înregistrarea plății clientului Timp 10 min


Persoana Angajat contabiliate

După ce The Bike Zone a realizat plata, aceasta trebuie înregistrată. Se va


utiliza următoarea tranzacție:
Menu path
Accounting ► Financial Accounting ►Accounts Receivable ►
Document Entry ► Incoming Payments
Se va afișa următoarea fereastră.

Se va folosi F4 și Enter pentru a introduce data curentă pentru câmpul current date
US00
document date. Se va introduce US00 pentru Company Code, USD pentru USD
Currency/Rate, 100000 pentru Account, și 20,092.50 pentru amount. 100000
20,092.50
În cadrul secțiunii Open item selection, se va selecta câmpul account, și
opțiunea de căutare , care va deschide următorul formular pop-up.

© SAP SE Page 48
STUDIU DE CAZ

Clientul The Bike Zone a fost creat cu numărul (###) ca și cod de căutare ( ###
Orlando
search term) se poate folosi acesta și oradul (City) Orlando pentru
căutarea clientului Bike Zone.
După ce s-a introdus ### și Orlando în tabul Customers (by company
code), se va valida cu enter și se va obține următorul rezultat.

Se va selecta, cu dublu clic, Bike Zone , se va accesa opțiunea Process


open items. Se va fișa următoarea fereastră.

Daca în câmpul Not assigned field nu afișează 0, se va da dublu clic pe


suma de 20,092.50 pentru a asocia plata cu creanța de încasat.
Payment document number
Se vor salva datele de pe formular pentru a salva plata. Sistemul va
genera automat un număr pentru plată.

Se va accesa butonul de revenire la fereastra inițială SAP Easy Access

© SAP SE Page 49
STUDIU DE CAZ

Nu sunt date care să fie salvate și se va alege YES pentru revenire la Yes
meniul inițial SAP Easy Access.

© SAP SE Page 50
STUDIU DE CAZ

Pas 17:Vizualizarea fluxului documentelor (Review Document


Flow)

Lucrare Vizualizarea fluxului documentelor . Timp 5 min


Persoana implicata Reprezentat companie pe zona de est - Miami

Facilitatea de a vizualiza fluxul documentelor reunește toate documentele


utilizate in cadrul procesului de vânzare către clientul The Bike. Sunt mai
multe modalități de a accesa această facilitate de vizualizare a fluxulu ide
documente. Un prim mod este de a afișa documentul de vânzare.

Pentru a afișa fluxul documentelor de va utiliza următoarea tranzacție:


Logistics ► Sales and Distribution ► Sales ► Order ► Display Menu path

Se va afișa următoarea fereastră:

Daca numărul comenzii de vânzare nu este afișat de va utiliza căutarea. Se


va putea căuta în cadrul tabului customer PO number introducând pentru
câmpul PO number valoarea ullimelor 3 cifre din numele utilizatorului ###
(###).

Pentru accesarea fluxului de documente se va accesa următorul meniu:


Environment ► Display document flow
Fluxul documentelor pentru The Bike Zone va arăta astfel.

© SAP SE Page 51
STUDIU DE CAZ

Examinați documentele pentru comanda către Bike Zone. Se poate selecta


orice document și se va alege opțiunea pentru a vedea
detaliile acestuia.

Se va accesa butonul de revenire la fereastra inițială SAP Easy Access

© SAP SE Page 52
STUDIU DE CAZ

Provocare SD

Obiective Înțelegerea și realizarea procesului integrat order-to-cash. Time 75 Min


Scenariu Clientul The Bike Zone dorește să profite de noua inițiativă care oferă o cască off-road
helmet gratuit pentru fiecare bicicleta mountain bike comandată. Produsul off-road helmet aparține
unei alte divizii.
Observați că aveți nevoie, prin urmare, să se extindă drepturile clientului dvs. Bike Zone asfel încât
care societatea poate elibera comenzi cross-division pentru diviziile accesorii și cross-division.
Ulterior, vă rugăm să comandați cinci biciclete mountain bike pentru bărbați și cinci mountain bike
femei pentru The Bike Zone.
Din moment ce The Bike Zone este un client fidel, primește reducere de 50 $ pe fiecare bicicletă
mountain bike comandată și o reducere suplimentară de 3% din prețul brut pentru întreaga comandă.

© SAP SE Page 53