Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE Anexa nr. 6
URGENŢĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
“GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI ”AL JUDEŢULUI
MARAMUREŞ

TABEL NOMINAL CU RUDELE CANDIDATULUI ______________________________________________


(MODEL)
Consimt la prelucrarea
datelor cu caracter
Date privind
Nr Numele şi prenumele (nume Grad de Data şi locul Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă personal potrivit Legii
domiciliu(a se completa
crt purtat anterior) rudenie naşterii părinţilor profesia/ functia (adresa, telefon) nr.677/2001, cu
corect şi complet)
modificările şi
completările ulterioare

CNP

CNP

CNP

CNP

CNP

Data :______________________ Semnătura candidatului______________________

Notă: În tabel vor fi trecuți, în ordine: candidatul, părinții, frații, surorile, soția/soțul, copii, părinții soției/soțului, frații și surorile soției/soțului.