Sunteți pe pagina 1din 1

Crossbar Switch 3x3 Input Queue Crossbar Switch 3x3 Output Infinite Queue Virtual Input Queue

Crossbar Switch 3x3 with Crossbar Switch 3x3


Speedup = 2
A1 se numerotează, prin F12 C4,D4,E4 si jos C3,D3,E3 in jos
incrementare de la un rând Modificarea corespunzătoarea a numărului de celule rămase în șir la IF(RAND() >$B$2; 0; =IF(RAND()>$B$2;0;RANDBE
la celălalt, intervalele sfârșitul i.t.-ului curent RANDBETWEEN(1;3)) TWEEN(1;3))
temporale (i.t.) pe parcursul
cărorora se desfășora B2 F4 F3
simulare Se introduce valoarea acestuia COUNTIF(C4:E4;">0") =COUNTIF(C3:E3;"=1")
A3 = 1 F5 F4
A4 = A3+1 B3 =COUNTIF(C5:E5;">0") =COUNTIF(C4:E4;"=1")
A5 = A4+1 Se selectează rândul 4 și, pentru o urmărire mai ușoară a simulării, se
”îngheață” rândul superior (”Freeze Top Row” din meniul ”View”) G4 G3
C3-E3 in jos se utilizează COUNTIF(C4:E4;"=1") =IF((G2+F3-1)<0;0;(G2+F3-
funcțiile IF(), RAND() și C5,D5,E5 H4 1))
INT pentru a înscrie 0 dacă se înscrie 1 dacă vine o celulă, rspectiv 0 în caz contrar =COUNTIF(C4:E4;"=2") G4
nu vine o celulă pe intrarea =IF(RAND() >$B$2; 0; RANDBETWEEN(0;1)) I4 =IF((G3+F4-1)<0;0;(G3+F4-
în cauză, în intervalul =COUNTIF(C4:E4;"=3") 1))
curent, sau, în caz contrar, F4
1, 2, sau 3 (echiprobabil) se înscrie manual numărul inițial de celule din șir J4 H3
corespunzător ieșirii căreia îi IF(G4>0;1;0) =IF((G2+F3)>0;1;0)
este destinată F5 K4 H4
=IF(RAND() >$B$2; 0; se modifică, corespunzător, numărul de celule din șir =IF(H4>0;1;0) =IF((G3+F4)>0;1;0)
RANDBETWEEN(1;3)) =F4+C5 L4
=IF(I4>0;1;0) J2
G3 se utilizează funcția G5 =SUM(H3:H440)/437
COUNTIF() =G4+D5 M4
=COUNTIF(C3:E3;">0") IF((G4+J4)>2;1;0) K2
G4 H5 N4 =AVERAGE(G3:G437)
=COUNTIF(C4:E4;">0") =H4+E5 =IF((H4+K4)>2;1;0)
O4 L2
I3 formula J5 =IF((I4+L4)>2;1;0) =J2/K2
COUNTIF(C3:E3;"=1") se trece 0 dacă, în i.t.-ul curent, șirul e gol;
I4 se trece destinația din i.t.-ul anterior dacă celula din capul listei a rămas P4
=COUNTIF(C4:E4;"=1") (≠0) sau se inscrie destinația pentru noua celulă HOL (echiprobabil) IF((J4+M4+P3)>0;(J4+M4+P3)-
IF(J4>0;J4;IF(F5=0;0;RANDBETWEEN(1;3))) 1;0)
J3 formula Q4
=COUNTIF(C3:E3;"=2") J3 =IF((K4+N4+Q3)>0;(K4+N4+Q3)
J4 se înscrie echiprobabil 0, 1, 2 sau 3, dacă șirul nu e gol, sau 0 în caz -1;0)
=COUNTIF(C4:E4;"=2") contar; ”0” corspunde situației în care capul listei este gol R4
=IF((L4+O4+R3)>0;(L4+O4+R3)-
K3 formula J4 1;0)
=COUNTIF(C3:E3;"=3") IF(F4>0;RANDBETWEEN(1;3);0)
K4 S4
=COUNTIF(C4:E4;"=3") J6 =COUNTIF(J4:O4;">0")
IF(J5=1;1;0) S5
M3 formula =COUNTIF(J5:O5;">0")
=COUNTIF(I3:K3;">0") K6
M4 pentru simplificarea expresiei de calcul, în celula prezentă și următoarea, V3
=COUNTIF(I4:K4;">0") se poate utiliza, pe lîngă IF(), și funcția MAX() avînd ca argumente celulele (SUM(S4:S453)/450)/3
anterioare
O3 suma valorilor inscrise in IF(K5=1;(1+J6);0) V4
coloana G 1-SUM(S4:S453)/SUM(F4:F453)
=SUM(G3:G2002) L6
IF(L5=1;(1+J6+K6);0) V7
P3 suma valorilor inscrise in AVERAGE(P4:P453)
coloana M J7
=SUM(M3:M2002) IF(AND(Q5=J6;Q5>0);(J5-1);J5) V8
V7/Z11
Q3 total celule N5
transferate/nr.i.t./nr. Iesiri se calculează numărul cozilor cu celule HOL destinate ieșirii în cauză V11
=P3/A2002/3 MAX(J6:L6) AVERAGE(Q4:Q453)

R3 Q5
=(O3-P3)/P3 Se stabilește, în mod echiprobabil, din care coadă se transferă o celula V12
HOL cudestinația de mai sus. AVERAGE(R4:R453)
S3 Semnificație:
1-1/B2*(1-(1-B2/3)^3) 1 - din prima / unica Y2
2 - din a doua B2/3
3 - din a treia
=IF(N5=0;0;RANDBETWEEN(1;N5)) Y3
Y2*3
T5
se utilizează rezultatele din cele trei celule anterioare hᴧ 1,817778
(SUM(F4:F453)/450)
V5
pentru i.t.-ul curent, se înscrie rezultatul din T6, iar pentru i.t.-urile ce
urmează, media curentă se calculează funcție de media anterioară,
stabilită în i.t.-ul anterior, și de noul număr de celule transferate în i.t.-ul
curent