Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a).........., domiciliat(a) in...............,

Depun prezenta

CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE CONCEDIERE

nr......din.........,emisa de........, cu sediul in........, prin care, in baza art.... din Codul muncii, am
fost concediat(a) din functia de........., pe care eram incadrat in cadrul Societatii
comerciale.........., incepand cu data de ............

Cer anularea aceste decizii, reintegrarea in functia avuta anterior concedierii si obligarea
angajatorului sa-mi plateasca salariile indexate, majorate sau reactualizate de care as fi
beneficiat daca nu eram concediat(a). De asemenea, cer obligarea angajatorului sa-mi plateasca
cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest proces.

MOTIVELE CONTESTATIEI

In fapt, in data de .....am fost angajat(a) la Societatea comerciala........in functia de........., si mi-
am desfasurat aceasta activitate pana la data de........., cand mi s-a comunicat decizia cu nr....
din...... prin care am fost concediat(a), pentru motivul......., masura dispusa in temeiul art......din
Codul muncii.

Consider ca aceasta masura este nelegala si netemeinica, pentru urmatoarele motive.........

In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 76-78 din Codul muncii.

Inteleg sa aduc in dovedirea celor expuse de mine proba cu acte, pe care le anexez, prezentei
contestatii, precum si proba cu urmatorii martori.........

In consecinta, cer admiterea contestatiei, anularea deciziei si reincadrarea in functia avuta


anterior, plata drepturilor salariale de care am fost privat, precum si cheltuieli de judecata.

Depun contestatia in dublu exemplar, un exemplar pentru a fi comunicat si angajatorului.

Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar, conform art. 285 din
Codul muncii.

Data depunerii............

Semnatura............

Domnului PRESEDINTE al Tribunalului .................