Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea …………………………..

Registru De Casa

Nr Act De
Nr Crt Nr Anexa Explicatii Incasari
Casa
Report/Sold Ziua Precedenta
De Reportat Pagina/Total
Casier Compartiment Financiar Contabil
Data Contul
Ziua Luna Anul Casa

Simbol
Cont
Incasari Plati
Corespon
dent
ontabil