Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea Comerciala ………………………….

Registrul - Jurnal

Nr Pagina

Data Simboluri
Docum Explica Sume
Nr Crt Inregistrar Conturi
entul tii Debitoare
Creditoare
Debitoare
ii
Intocmit Aprobat
Nr Pagina

Sume
Creditoare
Aprobat