Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect-fişă individuală de consiliere

Psiholog:
Date de identificare:

Numele şi prenumele:
Varsta:
Sex: femenin
Clasa :

Abordarea problemei:

1.Modul de manifestare al subiectului în activitatea cotidiană:

este impertinent;
este agresivă şi violentă;
este mofturoasă;
are un limbaj obscent.

2.Date despre mediul familial:

tatăl nu este interesat de viaţa copilului său;


mama spune că încearcă să elimine comportamentul negativ, să rezolve problemele
copilului, dar nu se vede nici o străduinţă din partea ei, copilul foarte des face ce vrea şi
rămâne foarte des nesupraveghiat de mamă;
nivelul familiei este foarte jos.
Eleva de multe ori vine flămândă la şcoală

3.Date despre satrea sănătăţii:________________________________________________

4. Caracteristici relevante:

nu este atentă la activităţi, rămane în urmă;


nu lucrează ceea ce i se dă fiindcă nu citeşte nici nu scrie;
numără până la trei,
recunoaşte bine doar culoarea albastră
cu ai săi colegi des este agresivă;
vorbeşte urat;

1
5.Analiza SWOT:

S: W: comportament nepotrivit pentru varsta


dorinţa de a stabili relaţii cu ceilalţi; ei;
sportul dezordonată;
lipsa modelelor în familie şi în anturaj.
O: realizarea unor activităţi care-l atrag pe T: comportamentul agresiv poate influenţa
copil, implicandu-l direct în acţiune, pe alţi copii mai mici din gimnaziu
dandu-i rolul principal; să se simtă atitudinea sa poate duce şi la izolarea de
important. grup.

Configurarea situaţiei dorite

1. Nevoile specifice ale subiectului:

În cadrul familiei: -are nevoie de un climat armonios, în care să se simtă bine, înţeles,
iubit;
-are nevoie de sprijin, de susţinere, de protecţie, de condiţii favorabile
creşterii şi dezvoltării sale.

În cadrul şcolii: -simte nevoia să fie lăudată, apreciată, recompensată;


-simte nevoia de afectivitate din partea colegilor, a dirigintei, de
comunicare, de joc, de mişcare, de a fi acceptată.

În grupul de prieteni: -nevoia de a participa la activităţi alături de colegii săi;


-nevoia de comunicare, de încredere, de înţelegere, de joc, de
mişcare.

2. Obiective SMART:

-01: corectarea conduitei copilului şi dezvolatarea reacţiilor pozitive;


-02: asigurarea condiţiilor optime dezvoltării copilului în familie şi în şcoală;
-03: formarea de noi priceperi şi deprinderi, îmbogăţirea vocabularului.

Elaborarea strategiilor de acţiune

Plan de acţiune:

-să utilizeze expresii de politeţe în cadrul şcolii, al familiei, pe stradă etc.


-să păstreze curăţenie;
-antrenarera în toate categoriile de activităţi;
-hrana bogată în vitamine;
-conrolul periodic la asistentul medical;
-fişe de lucru, teme care să-l atragă pe copil;

2
-sedinţe cu părinţii;
-joc de rol, în care el să fie personajul principal, pozitiv;
-la educaţie fizică, sa fie pus uneori să dirijeze activitatea;
-stimularea şi încurajarea succesului;
-realizarea diverselor jocuri didactice la educarea limbajului, prin care să-şi dezvolte
limbajul, îmbogăţirea vocabularului.