Sunteți pe pagina 1din 5

Vizat,

U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi Şcoala Doctorală


Departamentul _______________________________
Clinica/Disciplina _____________________________
FORMA DE FINANȚARE: ______________________
ANUL DE STUDII ____
Co - concediu de odihnă I - învoiri şi concediu fără retribuţie
Bo - boală obişnuită O - obligaţii cetăţeneşti
Foaie colectivă de prezenţă Bp - boală profesională N - absenţe nemotivate

Am - accidente de muncă Prm - program redus maternitate

pe luna ________________________ 20_______ M - maternitate Prb - program redus boală

ORE ZILNIC Din care: Din care:


Număr de marcă
Număr matricol

Meseria sau funcţia

Total ore lucrate

Total ore nelucrate


Ore supl. 100 %

Ore de întreruperi
Ore supl. 50 %
Nr.crt.

Ore de noapte
Total 1-15
Numele şi prenumele

Prm
Am
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Prb
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Co

Bo

Bp

N
I
Se certifică realitatea, legalitatea şi regularitatea datelor înscrise în prezentul pontaj, concordanţa cu datele înscrise în condica de activitate zilnică şi realizare integrală a obligaţiilor prevăzute în contractul de studii universitare

Întocmit, Conducător doctorat,


FACULTATEA DE GEOGRAFIE FOAIE COLECTIVĂ DE PREZENŢĂ Co - concediu de odihnă I - învoiri şi concediu fără retribuţie
CATEDRA DE GEOGRAFIE FIZICĂ Bo - boală obişnuită O - obligaţii cetăţeneşti
pe luna 2003 Bp - boală profesională N - absenţe nemotivate

Am - accidente de muncă Prm - program redus maternitate


M - maternitate Prb - program redus boală

ORE ZILNIC Din care:

Număr de marcă
Din care:
Număr matricol

Meseria sau funcţia

Total ore lucrate

Total ore nelucrate


Ore supl. 100 %

Ore de întreruperi
Ore supl. 50 %
Nr.crt.

Ore de noapte
Total 1-15
Numele şi prenumele

Am
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Co

Bo

Bp

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Decan, Şef de catedră,


Prof. dr. Cocean Pompei
Din care:
Prm

Prb
O