Sunteți pe pagina 1din 3

Scala de anxietate (Spillberger).

Testul reprezintă o modalitate validă şi informativă de studiere a


anxietăţii care, determinînd în mare măsură comportamentul subiectului, în limite optime, apare ca firească şi
imanentă oricărei personalităţi active [10, p.107].
Pot fi determinaţi unii parametri ai anxietăţii: anxietatea ca stare, numită situativă sau reactivă, şi
anxietatea ca particularitate stabilă a personalităţii.
Anxietatea situativă apare ca reacţie emoţională la situaţii stresante şi prezintă diferite grade de
intensitate şi durată, caracterizîndu-se prin trăiri subiective: nelinişte, tensiune, nervozitate.
Anxietatea stabilă denotă o permanentă predispunere a subiectului spre a percepe ca ameninţătoare un
larg diapazon de situaţii, reacţionînd la ele printr-o stare de alarmă.
Scala anxietăţii situative
Instrucţiuni:citiţi atent fiecare afirmaţie şi, în funcţie de faptul cum vă simţiţi în momentul de faţă,
bifaţi cifra respectivă din dreapta formularului 1. Nu pierdeţi prea mult timp cu nici o întrebare, chestionarul
constituind doar o examinare a stării dvs. actuală.
Scala anxietăţii stabile
Instrucţiuni: citiţi atent fiecare propoziţie şi în funcţie de faptul cum vă simţiţi de obicei, bifaţi cifra
respectivă din dreapta formularului 2. Nu pierdeţi prea mult timp cu nici i întrebare, deoarece nu există
întrebări juste sau nejuste, prezentul chestionar constituind doar o măsură a stării dvs. obişnuite.
Prelucrarea rezultatelor
Anxietatea reactivă (AR), sau situativă, se calculează din relaţia:
AR = ∑1- ∑2 + 35, unde ∑1 este suma cifrelor bifate de subiect (formularul 1) la întrebările:
3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; ∑2 – suma cifrelor bifate de subiect (formularul 1) la întrebările: 1, 2, 5, 8,
10, 11, 15, 16, 19, 20.
Anxietatea stabilă (AS), se calculează după aceeaşi formulă:
AS= ∑1- ∑2+ 35, unde ∑1 este suma cifrelor bifate de subiect (formularul 2) la întrebările: 22, 23, 24, 28,
29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 – suma cifrelor bifate de subiect
(formularul 2) la întrebările: 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
Interpretarea rezultatelor
 pînă la 30 de puncte - anxietate scăzută;
 între 31- 45 de puncte - anxietate moderată;
 mai mult de 46 de puncte - anxietate sporită.

Scala anxietăţii situative


Instrucţiuni: “Citiţi atent fiecare propoziţie şi, in dependenţă de faptul cu vă simţiţi in momentul de faţă,
bifaţi cifra respectivă din dreapta formularului 1. Nu pierdeţi prea mult timp cu nici o întrebare, deoarece nu
există întrebări juste sau ne juste, chestionarul constituind doar o examinare a stării Dvs. Actuale.”

Formularul 1
Cred că Fără
Nu este este aşa Aşa este îndoială
aşa aşa este
1. Sunt calm 1 2 3 4
2. Nu mă ameninţă nimic 1 2 3 4
3. Sunt încordat 1 2 3 4
4. Mă simt încătuşat 1 2 3 4
5. Mă simt descătuşat 1 2 3 4
6. Sunt indispus 1 2 3 4
7. Mă nelinişteşte eşecurile posibile 1 2 3 4
8. Simt o linişte sufletească 1 2 3 4
9. Sunt alarmat 1 2 3 4
10. Simt o satisfacţie lăuntrică 1 2 3 4
11. Am încredere in propriile puteri 1 2 3 4
12. Mă enervez 1 2 3 4
13. Nu-mi pot găsi locul 1 2 3 4
14. Sunt iritat 1 2 3 4
15. Nu simt nici încordare, nici tensiune 1 2 3 4
16. Sunt mulţumit 1 2 3 4
17. Sunt îngrijorat 1 2 3 4
18. Sunt prea excitat si nu mă simt in 1 2 3 4
apele mele
19. Simt bucurie 1 2 3 4
20. Simt plăcere 1 2 3 4

Scala anxietăţii stabile


Instrucţiuni: “Citiţi atent fiecare propoziţie şi, in dependenţă de faptul cu vă simţiţi de obicei, bifaţi cifra
respectivă din dreapta formularului 2. Nu pierdeţi prea mult timp cu nici o întrebare, deoarece nu există
înrebări juste sau ne juste, chestionarul constituind doar o măsurare a stării Dvs. obişnuite.”
Formularul 2

Aproape Uneori Deseori Permanent


niciodată
21. Am o stare de satisfacţie 1 2 3 4
22. Obosesc repede 1 2 3 4
23. Plîng uşor 1 2 3 4
24. Aş vrea să fiu la fel de fericit ca 1 2 3 4
şi alţii
25. Uneori pierd deoarece nu iau 1 2 3 4
decizia destul de repede
26. De obicei mă simt vioi 1 2 3 4
27. Sunt calm, liniştit 1 2 3 4
28. Eventualele dificultăţi mă 1 2 3 4
neliniştesc
29. Mă neliniştesc din caza 1 2 3 4
mărunţişurilor
30. Sunt destul de fericit 1 2 3 4
31. Le iau pe toate la inimă 1 2 3 4
32. Nu-mi ajunge încredere în 1 2 3 4
propriile puteri
33. De obicei mă simt în nesiguranţă 1 2 3 4
34. Mă strădui să evit situaţiile critice 1 2 3 4
şi dificultaţile
35. Sunt trist 1 2 3 4
36. Sunt mulţumit 1 2 3 4
37. Orice mărunţiş mă distruge şi mă 1 2 3 4
nelinişteşte mult
38. Suport dureros dezamăgirile şi nu 1 2 3 4
le pot da uitării
39. Sunt un om cumpătat 1 2 3 4
40. Grijile îmi tulbură mult liniştea 1 2 3 4