Sunteți pe pagina 1din 5

Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare

Cheltuielile efectuate in unitatile cu activitatea de cercetare-


dezvoltare se refera la cheltuielile curente si de capital din sfera
de activitate a unitatilor respective.

Dupa destinatie cheltuielile sunt: - curente - platile efectuate in


cursul unei perioade in cadrul unitatilor, reprezentind costul
fortei de munca, a materialelor precum si alte cheltuieli ; - de
capital (investitii) - platile efectuate in cursul unei perioade
pentru realizarea de lucrari de constructii, achizitionarea de
aparate, instrumente, masini si echipamente sau alte cheltuieli
de aceasta natura, menite sa contribuie la cresterea volumului
de mijloace fixe.
Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare
Ani UM: Milioane lei/Mii RON Regiunea BUCURESTI - ILFOV Romania
Anul 1995 Milioane lei 423151 577148
Anul 1996 Milioane lei 466989 768349
Anul 1997 Milioane lei 826686 1465004
Anul 1998 Milioane lei 1052224 1833389
Anul 1999 Milioane lei 1250165 2195810
Anul 2000 Milioane lei 1579147 2962046
Anul 2001 Milioane lei 2530424 4593429
Anul 2002 Milioane lei 3027263 5743861
Anul 2003 Milioane lei 4369025 7620646
Anul 2004 Milioane lei 5593005 9528718
Anul 2005 Mii lei RON 701683 1183659
Anul 2006 Mii lei RON 957267 1565802
Anul 2007 Mii lei RON 1254284 2177335
Anul 2008 Mii lei RON 1862016 2980674
Anul 2009 Mii lei RON 1357602 2356907
Anul 2010 Mii lei RON 1431666 2413467
Anul 2011 Mii lei RON 1608195 2786830
Anul 2012 Mii lei RON 1575613 2872728
Anul 2013 Mii lei RON 1381902 2464779
Anul 2014 Mii lei RON 1394764 2555662
Pe de alta parte, privind catre
Cheltuielile totale din activitatea de Romania in ansamblu,
cercetare-dezvoltare a regiunii Bucuresti- cheltuielile totale din
Ilfov au crescut de la 423.151 milioane lei in activitatea de cercetare si
anul 1995, la 5.593.005 milioane lei, iar din dezvolare au inregistram
anul 2005 s-a schimbat moneda, trecandu- cresteri continue, incepand cu
se la RON. In anul 2005, cheltuielile din valoarea 577.148 milioane lei in
activitatea de cercetare-dezvoltare au plecat anul 1995, ajungand astfel la
de la pretul de 701.683, crescand pana la un valoare cea mai ridicata a
nivel de 1.862.016 mii lei ron in anul 2008. cheltuielilor in anul 2012 cu
Dupa aceasta evolutie, structura cheltuielilor suma de 2.872.728 mii RON. De
a inregistrat oscilatii, cea mai recenta valoar la acel punct maxim, acest
inregistrata fiind de 1.394.764 in anul 2014. indicator a inregistrat oscilatii.
Cheltuieli totale din activitatea de cerceta
12000000

10000000

8000000

6000000
lei / Ron

4000000

2000000

0
5 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
1 99 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 00
ul ul1 ul1 ul1 ul1 ul2 ul2 u l2 ul2 ul2 ul2 ul
2
An An An An An An An An An An An An
activitatea de cercetare - dezvoltare

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
20 l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
l2
0
u u u u u u u u u u u
An An An An An An An An An An An