Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea regimului de funcționare la o sondă în pompaj intermitent

N=13 Să se proiecteze regimul tehnologic de funcționare în pompaj intermitent la o sondă la care se


cunosc următoarele date:

 Adâncimea sondei până la capătul perforaturii  Sonda este echipată cu o unitatea de pompare
𝐻 = 2550 − 30 ∙ 𝑁 = 2550 − 30 ∙ 13 UP-12-5000-10000M ⇒ S = 1,5 m; 2 m; 2,5 m;
= 2160 𝑚 3 m; 3,5 m; 4 m; 4,5 m; 5 m
 Densitatea țițeiului  Sonda este echipată cu o pompă de adâncime de tip
𝜌𝑡 = 855 + 2,5 ∙ 𝑁 = 855 + 2,5 ∙ 13 3 1
𝑃 2 ⁄8 𝑥 1 ⁄4 cu randamentul volumetric 𝛼 = 0,6
= 888 𝑘𝑔⁄𝑚3  Adâncimea de fixare a pompei
 Densitatea apei de zăcământ Situată la 10 m deasupra capului perforaturilor.
𝜌𝑎𝑧 = 1125 𝑘𝑔⁄𝑚3  Presiunea stratului
 Procentul de impurități 𝑝𝑐 = 23 𝑏𝑎𝑟
𝑖 = 20%  Indicele de productivitate
 Diametrul coloanei de exploatare 𝑁 13
1 𝐷 = 139,7 𝑚𝑚 𝐼𝑃 = 0,0027 + = 0,0027 +
𝐷 = 5 ⁄2 𝑖𝑛 { 𝑐𝑒 5000 5000
𝑑𝑐𝑒 = 127,3 𝑚𝑚 3
 Diametrul țevilor de extracție = 0,0053 𝑚 ⁄ℎ ∙ 𝑏𝑎𝑟
7 𝐷 = 73 𝑚𝑚
𝑑𝑇 = 2 ⁄8 𝑖𝑛 { 𝑡𝑒
𝑑𝑡𝑒 = 62 𝑚𝑚

Se dorește stabilirea unei variante optime care să asigure un debit de țiței maxim cu consum
minim de energie și cu un număr de cicluri acceptabil.
Se vor analiza mai multe variante de lucru pentru diferite curse și frecvențe ale balansierului.
𝐼) 𝑆1 = 2,0 𝑚 ; 𝑛1 = 6,5 𝑐𝑑/𝑚𝑖𝑛 𝐼𝐼) 𝑆1 = 2,0 𝑚 ; 𝑛2 = 7,8 𝑐𝑑/𝑚𝑖𝑛

𝐼𝐼𝐼) 𝑆2 = 3 𝑚 ; 𝑛1 = 6,5 𝑐𝑑/𝑚𝑖𝑛 𝐼𝑉) 𝑆2 = 3 𝑚 ; 𝑛2 = 7,8 𝑐𝑑/min

Adâncimea sondei până la capătul perforaturii H 2160 m


Densitatea țițeiului ρt 888 kg/m3
Densitatea apei de zăcământ ρaz 1125 kg/m3
Impurități i 20%
Dce 0,1397 m
Dimensiunile coloanei de exploatare - De=51/2in
dce 0,1273 m
Dte 0,073 m
Dimensiunile țevilor de extracție - dT=27/8in
dte 0,062 m
Presiunea stratului - 23 bar pc 2300000 Pa
3
Indicele de productivitate - 0,0053 m /h*bar IP 1,47222E-11 m3/s*Pa
Aria pistonului pompei de adâncime P23/8x11/4 Ap 0,00079173 m2
Adâncimea de fixare a pompei L 2150 m
Aria în care se realizează acumularea lichidului A 0,008542218 m2
Densitatea amestecului ρam 935 kg/m3
Greutatea specifică a amestecului γ 9172,35
Înălțimea nivelului static de lichid hc 250,75 m
I) S1=2m ; n1=6,5 cd/min Qr S1-n1 0,000102925 m3/zi
II) S1=2m ; n2=7,8 cd/min Qr S1-n2 0,00012351 m3/zi
III) S2=3m ; n1=6,5 cd/min Qr S2-n1 0,000180119 m3/zi
IV) S2=3m ; n2=7,8 cd/min Qr S2-n2 0,000216142 m3/zi
Relații utilizate:
𝜋 2 1⁄
𝐴𝑝 = ∙𝐷 𝐷𝑝 = 1 4 𝑖𝑛 = 0,03175𝑚
4 𝑝
𝐿 = 𝐻 − 10
𝜋 𝑑𝑐𝑒 2 𝐷𝑡𝑒 2
𝐴= ∙ [( ) −( ) ]
4 1000 1000
𝜌𝑎𝑚 = 𝜌𝑎𝑧 ∙ 𝑖 + 𝜌𝑡 ∙ (1 − 𝑖)
𝛾 = 𝜌𝑎𝑚 ∙ 𝑔
𝑝𝑐
ℎ𝑐 =
𝜌𝑡 ∙ 𝑔
tac - timpul de acumulare se va lua intervalele: 0,2 h; 0,5h ; 1 h; 2 h; 3 h; 4 h.

 Înălțimea de acumulare:
𝛾∙𝐼𝑃∙𝑡𝑎𝑐 ∙3600
ℎ𝑎𝑐 = ℎ𝑐 ∙ (1 − 𝑒 − 𝐴 )

 Debitul teoretic de lichid pe care îl poate evacua pompa


1
𝑄𝑝 𝑆𝑖−𝑛𝑖 = 1440 ∙ 𝐴𝑝 ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑛𝑖 ∙ 𝛼 ∙
86400
 Timpul de funcționare al pompei

𝐴 ℎ𝑎𝑐 1
𝑡𝑓 = ∙ 𝑙𝑛 (1 − )∙
𝛾 ∙ 𝐼𝑃 𝑄𝑝 𝑆𝑖−𝑛𝑖 3600
ℎ𝑐 −
𝛾 ∙ 𝐼𝑃
 Perioada unui ciclu
𝑇 = 𝑡𝑎𝑐 + 𝑡𝑓
 Numărul de cicluri pe zi
24
𝑛=
𝑇
 Timpul total de funcționare pe zi
24
𝑇𝑡𝑓 = 𝑛 ∙ 𝑡𝑓 = ∙𝑡
𝑇 𝑓
 Debitul sondei
𝑡𝑓
𝑄𝑖 = ∙𝑄 ∙ 86400
𝑇 𝑝 𝑆𝑖−𝑛𝑖
 Puterea nominală a motorului
𝑃𝑛 = 0,1205 ∙ 10−3 ∙ 𝑄𝑖 ∙ 𝐿1,13
 Energia electrică consumată
𝑊𝑖 = 𝑃𝑛 ∙ 𝑇𝑡𝑓
I) S1=2m ; n1=6,5 cd/min tac hac tf T nc Ttf Q P W
h m h h cicluri/zi h/zi m3/zi kW kw*h
0,2 2,838 0,0972 0,2972 80,75 7,8510 2,9090 2,0436 16,0441
0,5 7,035 0,2400 0,7400 32,43 7,7847 2,8845 2,0263 15,7743
1 13,872 0,4702 1,4702 16,32 7,6762 2,8443 1,9981 15,3377
2 26,976 0,9032 2,9032 8,27 7,4666 2,7666 1,9435 14,5114
3 39,356 1,3027 4,3027 5,58 7,2661 2,6923 1,8913 13,7427
4 51,050 1,6718 5,6718 4,23 7,0743 2,6212 1,8414 13,0265

tac hac tf T nc Ttf Q P W


II) S1=2m ; n2=7,8 cd/min

h m h h cicluri/zi h/zi m3/zi kW kw*h


0,2 2,838 0,0750 0,2750 87,29 6,5425 2,9090 2,0436 13,3701
0,5 7,035 0,1852 0,6852 35,03 6,4872 2,8844 2,0263 13,1450
1 13,872 0,3634 1,3634 17,60 6,3967 2,8442 1,9980 12,7807
2 26,976 0,6999 2,6999 8,89 6,2215 2,7663 1,9433 12,0902
3 39,356 1,0120 4,0120 5,98 6,0537 2,6917 1,8909 11,4469
4 51,050 1,3018 5,3018 4,53 5,8929 2,6202 1,8407 10,8467

tac hac tf T nc Ttf Q P W


III) S2=3m ; n1=6,5 cd/min

h m h h cicluri/zi h/zi m3/zi kW kw*h


0,2 2,838 0,0460 0,2460 97,57 4,4863 2,9090 2,0436 9,1680
0,5 7,035 0,1138 0,6138 39,10 4,4483 2,8844 2,0263 9,0136
1 13,872 0,2236 1,2236 19,61 4,3861 2,8441 1,9979 8,7633
2 26,976 0,4323 2,4323 9,87 4,2655 2,7659 1,9430 8,2880
3 39,356 0,6272 3,6272 6,62 4,1498 2,6908 1,8903 7,8444
4 51,050 0,8093 4,8093 4,99 4,0387 2,6188 1,8397 7,4299

tac hac tf T nc Ttf Q P W


IV) S2=3m ; n2=7,8 cd/min

h m h h cicluri/zi h/zi m3/zi kW kw*h


0,2 2,838 0,0369 0,2369 101,31 3,7386 2,9090 2,0436 7,6400
0,5 7,035 0,0913 0,5913 40,59 3,7069 2,8844 2,0263 7,5112
1 13,872 0,1797 1,1797 20,34 3,6551 2,8440 1,9979 7,3025
2 26,976 0,3477 2,3477 10,22 3,5545 2,7658 1,9429 6,9061
3 39,356 0,5050 3,5050 6,85 3,4578 2,6906 1,8901 6,5357
4 51,050 0,6523 4,6523 5,16 3,3650 2,6183 1,8394 6,1895