Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT LA DISCIPLINA: POLITICI FINANCIARE GUVERNAMENTALE

Tema 25: Politici fiscale orientate spre protecția mediului și efecte ale aplicării
acestora

Student: Ungureanu Irina-Claudia


Master: Administrație Publică
Anul: II
Grupa: 2