Sunteți pe pagina 1din 39

1. Formele clinice ale diabetului zaharat sunt urmatoarele, cu 10.

Valoarea HbA1c corespunzătoare pentru diagnosticul


EXCEPŢIA? diabetului zaharat?
a) Diabetul zaharat de tip 1 a) 4-6%
b) Diabetul gestaţional b) >7%
c) Alterarea toleranţei la glucoză c) >6%
d) Diabetul zaharat de tip 2 d) >6,5%
e) Alte tipuri de diabet e) >7,5%

2. Care din următoarele afirmaţii reprezintă mecanismul 11. Valoarea corespunzătoare termenului de alterare a
etiopatogenic în DZ de tip 1? glicemiei bazale?
a) Insulinorezistenţa a) glicemia bazală - 6,5 mmol/l, glicemia la 2 ore TOTG - 7,0
b) Hiperinsulinemia mmol/l
c) Dereglările la nivel de postreceptor b) glicemia bazală - 7,5 mmol/l, glicemia la 2 ore TOTG - 12,0
d) Afectarea autoimună şi distrucţia β-celulelor pancreatice mmol/l
e) Reducerea gluconeogenezei hepatice c) glicemia bazală - 5,5 mmol/l, glicemia la 2 ore TOTG - 7,0
mmol/l
3. Diabetul zaharat secundar poate fi cauzat de următoarele, cu d) glicemia bazală - 6,5 mmol/l, glicemia la 2 ore TOTG - 9,0
EXCEPTIA: mmol/l
a) Pancreatectomia e) glicemia bazală - 8,0 mmol/l, glicemia la 2 ore TOTG - 7,0
b) Sindromul Cushing mmol/l
c) Hipotiroidismul
d) Acromegalia 12. Testul optimal pentru depistarea precoce a diabetului
e) Medicamente cu potential diabetogen zaharat la grupele de risc este?
a) HbA1c
4. Care afirmaţie este corectă pentru noţiunea de prediabet? b) Peptidul-C
a) Obezitate şi hipertensiune arterială c) Testul oral de toleranţă la glucoză
b) Alterarea glicemiei bazale, alterarea toleranţei la glucoză d) Marcherii imunologici (ICA, GAD, IAA)
c) Diabetul gestaţional e) Calcularea gradului de insulinorezistenţă
d) Obezitate şi rude de gradul I cu diabet
e) Diabetul zaharat forma uşoară 13. Care din leziunile cutanate este determinată de sindromul
de insulinorezistenţă?
5. Care formă clinică de diabet este determinată de procesul a) vitiligo
autoimun? b) necrobioza lipoidica
a) Diabetul zaharat de tip 2 c) acantosis nigricans
b) Diabetul steroid d) bula diabetica
c) Diabetul gestaţional e) lipodistrofia
d) Diabetul de tip 1
e) Diabetul zaharat în afecţiunile pancreasului 14. Leziunile cutanate determinate de procesul autoimun
sunt:
6. Proporţia diabetului zaharat în totalitatea cazurilor de diabet a) vitiligo
zaharat este: b) necrobioza lipoidica
a) 50% c) acantosis nigricans
b) 85-90% d) bula diabetica
c) 95% e) lipodistrofia
d) 80%
e) 70% 15. Testul standard de toleranta orala la glucoza se face cu:
a) 50 g glucoza
7. Care afirmaţii sunt veridice pentru Peptidul -C? b) 75 g glucoza
a) Este un marker a compensării diabetului c) 100 g glucoza
b) Este un hormon contrainsulinar d) 150 g glucoza
c) Indice care caracterizează secreţia de insulină e) 200 g glucoza
d) Marker al procesului inflamator
e) Obligator pentru diagnosticul de diabet zaharat 16. Valoarea ţintă a tensiunii arteriale pentru pacienţii cu
diabet zaharat fără complicaţii renale este:
8. Care indice paraclinic ne indică glicemia de durată? a) 120/80mmHg
a) Glicemia bazală b) 150/90mmHg
b) Glicemia postprandială c) 140/85mmHg
c) Hemoglobina glicozilată d) 130/80mmHg
d) C-peptidul e) 100/70mmHg
e) Anticorpii pentru celulele pancreatice
17. Complicaţii ale diabetului zaharat sunt următoarele cu
9. Frecvenţa aprecierii HbA1c la un pacient cu diabet zaharat EXCEPŢIA:
tip1? a) Retinopatia diabetică
a) o dată în an b) Polineuropatia diabetică
b) la fiecare 3 luni c) [x] Insuficienţa hepatică
c) de 2 ori pe an d) Infarctul miocardic acut
d) în fiecare lună e) Insuficienţa renală cronică
e) este utilizată doar pentru confirmarea diagnosticului de
diabet 18. Screeningul complicaţiilor cronice la persoanele cu diabet
zaharat de tip 2 se efectuează obligatoriu:
a) Peste 1 an de la diagnosticarea diabetului zaharat c) acetonurie
b) Chiar din momentul depistării diabetului d) simptomatică neurologică
c) Peste 5 ani de la diagnostic e) nivel normal de glucoză în sînge
d) Dupa 10 ani de la depistarea diabetului
e) Peste 2 ani dupa diagnosticul diabetului 27. Care dintre următoarele complicaţii acute in diabet este
consecinta tratamentului hipoglicemiant?
19. Cea mai frecventă complicaţie hepatică în diabetul zaharat a) Cetoacidoza
de tip 2? b) Coma hiperosmolară
a) Defectul ulceros apare în zonele de presiune maximă c) Coma hipoglicemică
b) Dereglarea troficităţii ţesuturilor d) Coma cetoacidozică
c) Diminuarea tuturor tipurilor de sensibilitate e) Coma lactacidozică
d) Claudicaţii intermitente
e) Prezenţa senzaţiei de arsură şi sindromului algic 28. Care dintre următoarele afirmaţii sunt veridice pentru
predominant pe parcursul nopţii fenomenul de zori, cu EXCEPŢIA
a) hiperglicemie matinală, condiţionată de hipoglicemie
20. Microalbuminuria din nefropatia diabetica se defineste nocturnă
prin: b) hiperglicemie survenită la 4.00-8.00
a) Proteinurie 300-500mg/zi c) determinată de ritmul nictimeral de secreţie a hormonilor
b) Proteinurie 30-300mg/24 ore contrinsulinici
c) Proteinurie sub 1,2g/24 ore d) absenţa hipoglicemiei nocturne
d) Proteinurie peste 0,5g/ 1 litru de urina e) necesită supliment insulinic înainte de culcare
e) Proteinurie intre 1-1,5g/ 24ore
29. Care din următoarele complicaţii pot surveni după
21Cea mai frecventă complicaţie hepatică în diabetului zaharat administrarea insulinei, cu EXCEPŢIA
tip 2 este: a) lipodistrofia
a) hepatita cronică b) hipoglicemia
b) cancer hepatic primar c) înceţoşarea vederii
c) ciroza hepatică d) fenomene dispeptice (greţuri, vome, diaree)
d) distrofia grasă a ficatului e) alergia la insulină
e) distrofia proteică a ficatului
30. Următoarele cauze pot determina cetoacidoza, cu
22. Cărui stadiu al nefropatiei diabetice dupa Mogensen îi EXCEPŢIA:
corespund urmatoarele conditii: cresterea RFG>140 ml/min, a) Supradozarea de insulină
cresterea fluxului sangvin renal, hipertrofia renala? b) Infecţiile intercurente, intervenţiile chirurgicale
a) 1 c) Nerespectarea regimului alimentar
b) 2 d) Diagnosticarea tardivă a DZ tip 1
c) 3 e) Suspendarea administrării insulinei
d) 4
e) 5 31. Care din regimurile de insulinoterapie sunt de preferinţă la
persoanele cu diabet zaharat de tip 1?
23. Carui stadiu al nefropatiei diabetice dupa Mogensen ii a) regimul bazal (2 doze de insulină cu durată lungă de
corespund urmatoarele conditii: RFG 60-90 ml/min, acţiune)
microalbuminurie, hipertensiune arterială uşoară? b) regimul bolus (insuline rapide de 4 ori pe zi)
a) 1 c) regimul bazal-bolus (insulinoterapia intensificată)
b) 2 d) regimul bazal ( 1 doză de insulină cu durată lungă de
c) 3 acţiune)
d) 4 e) regimul bazal + antidiabetice orale
e) 5
32. Tratamentul de rehidratare în cetoacidoza diabetică va
24. Carui stadiu al nefropatiei diabetice dupa Mogensen ii începe cu:
corespund urmatoarele conditii: RFG < 60ml/min, a) Sol Glucoză de 5%
macroalbuminurie, hipertensiune arterială moderată? b) Sol NaCl hipotonică 0,45%
a) 1 c) Reopoliglucin
b) 2 d) Hemodez
c) 3 e) Sol NaCl 0,9%
d) 4
e) 5 33. Care este indicaţia pentru tratamentul DZ doar prin
dietoterapie?
25. Care din următoarele semne NU este caracteristic stadiului a) Diabetul zaharat de tip 1
de proteinurie al nefropatiei diabetice ? b) Diabetul zaharat de tip 2 forma uşoară
a) Edeme pronunţate c) Diabetul zaharat de tip 2 forma gravă
b) Proteinurie marcată d) Diabet zaharat tip 2 primar depistat cu glicemii peste 14
c) Hipoalbuminemia mmol/l
d) Creşterea vitezei de filtrare glomerulare e) Diabetul instalat după o pancreatectomie
e) Hipertensiune arterială
34. Care este cota de glucide în alimentaţia unui pacient cu
26. Spre deosebire de coma cetoacidotică, în coma diabet zaharat?
hiperosmolară se observă: a) 50-60%
a) respiraţia Kussmaul b) 25-30%
b) miros de acetonă din gură c) 30-40%
d) 15% a) patologii severe hepatice
e) 70-80% b) patologia renală
c) afecţiuni severe cardiace
35. Actualmente pacientul diabetic îşi monitoritează zilnic d) sarcina
eficacitatea tratamentului hipoglicemiant prin: e) diabet zaharat tip 2
a) Autocontrolul glicemiei
b) Măsurarea greutăţii corporale 44. În care din următoarele situaţii se va administra insulina
c) Urmărirea semnelor clinice cu acţiune rapidă în exclusivitate, cu EXCEPŢIA
d) Hemoglobina glicozilată a) comele hiperglicemice
e) Determinarea glucozuriei b) intervenţii chirurgicale la pacienţii cu diabet tip 2
c) perioada de naştere (travaliu) la femeile cu diabet zaharat
36. Când un pacient cu diabet zaharat tratat cu insulină va d) permanent la persoanele cu diabet zaharat de tip 1
reduce doza? e) stările de decompensare ale diabetului
a) Premergator unei intervenții chirurgicale
b) Efort fizic semnificativ 45. Care remedii hipotensive sunt primordiale în tratamentul
c) În cursul unei infecții intercurente pacienţilor cu nefropatie şi hipertensiune arterială?
d) Dacă este hipertensiv a) diureticile
e) Înaintea unor explorări de laborator b) blocanţii canalelor de Ca
c) inhibitorii sistemului renin-angiotensin-aldosteron (IEC
37. Inițierea terapiei cu insulină în diabetul zaharat tip 1 /sartanii)
primar depistat fără cetoacidoză se face cu o doză raportată la d) preparatele cu acţiune centrală
kilogram greutate corporală de: e) beta-adrenoblocanţii
a) 0,1Un/kg
b) 0,5 Un/kg 46. Care este indicaţia pentru administrarea bicarbonatului de
c) 1-1,2 Un/kg sodiu în cazul cetoacidozei diabetice?
d) 2 Un/kg a) pH cuprins între 7,2 şi 7,3
e) 3 Un/kg b) obligator în toate starile de cetoacidoză
c) pH mai mic de 7,1
38. Calcularea dozei zilnice de insulină în cetoacidoză se face d) hiperglicemia majorată
cu o doză raportată la kilogram greutate corporală de: e) stările de hipopotasemie
a) 0,1Un/kg
b) 0,5 Un/kg 47. Care complicaţii pot surveni în urma tratamentului comei
c) 1-1,5 Un/kg cetoacidozice, cu EXCEPŢIA
d) 2 Un/kg a) hipoglicemia
e) 3 Un/kg b) hipopotasemia
c) edem cerebral
39. Care din următoarele curbe de acţiune corespund insulinei d) insuficienţa renală
umane cu acţiune rapidă? e) alcaloza metabolică
a) debutul la 20-30 min, maximum la 1-2 ore, durata 4 ore
b) debutul la 1 oră, maximum la 2-3 ore, durata 12 ore 48. Care din următoarele remedii diminuează fenomenul de
c) debutul la 60 min, maximum la 3-4 ore, durata 6-8 ore insulinorezistenţă?
d) debutul la 10-15 min, maximum la 2-3 ore, durata 4-5 ore a) Glibenclamida
e) debutul la 20-30 min, maximum la 2-3 ore, durata 6-8 ore b) Metformina
c) Gliquidona
40. Care din următoarele curbe de acţiune corespund d) Glimepirida
analogilor de insulină cu acţiune ultrarapidă? e) Repaglinida
a) debutul la 20-30 min, maximum la 1-2 ore, durata 4 ore
b) debutul la 1 oră, maximum la 2-3 ore, durata 12 ore 49. Care din următoarele valori glicemice corespund glicemiei
c) debutul la 60 min, maximum la 3-4 ore, durata 6-8 ore bazale normale?
d) debutul la 10-15 min, maximum la 1-1,5 ore, durata 4-5 ore a) 3,3 - 8mmol/l
e) debutul la 20-30 min, maximum la 2-3 ore, durata 6-8 ore b) 3,3 - 5,5 mmol/l în sângele capilar
c) 4,4 - 7,0 mmol/l
41. Care din următoarele remedii antidiabetice fac parte din d) 3,3 - 6,1 mmol/l sângele venos
clasa sulfanilureicelor, cu EXCEPŢIA? e) 3,3 - 7,8 mmol/l
a) Glibenclamida
b) Gliclazida 50. Care din următorii hormoni contrainsulinici reacţionează
c) Glipizida în prim plan la valorile reduse ale glicemiei?
d) Metformina a) cortizolul
e) Glimepirida b) somatotropul
c) catecolaminele
42. Care din următoarele remedii antidiabetice cresc secreţia d) glucagonul
de insulină? e) hormonii tiroidieni
a) Glimepirida
b) Metformina 51. Care din următoarele efecte sunt proprii insulinei?
c) Pioglitazona a) inhibă lipogeneza
d) Acarboza b) stimulează lipoliza
e) Rosiglitasona c) inhibă lipoliza
d) stimulează lipogeneza
43. Care din următoarele afirmaţii nu prezintă contraindicaţii e) efect neutru asupra metabolismului lipidic
pentru administrarea biguanidelor?
52.Care din următoarele celule sunt insulinodependente? e) Afectarea vaselor coronariene
a) Celula nervoasă
b) Celula musculară 61. Care din următoarele afirmaţii caracterizează fenomenul
c) Adipocitul Somogyi?
d) Cristalinul a) este determinat de hipersecreţia hormonilor
e) Celulele endoteliale contrainsulinici în orele dimineţii
b) este o hiperglicemie matinală în absenţa hipoglicemiei
53. Care din următoarele modificări patogenice stau la baza nocturne
instalării DZ tip 2? c) este o hiperglicemie matinală condiţionată de o
a) Fenomenul de insulinorezistenţă hipoglicemie nocturnă
b) Procesul autoimun împotriva celulelor beta pancreatice d) este cauzat de doza insuficientă de insulină prolongată
c) Secreţie inadecvată de insulină administrată seara
d) Insuficienţa absolută de insulină e) pentru confirmare este necesară dozara glicemiei la 3.00
e) Distrucţia celulelor β pancreatice
62. Care din următoarele condiţii pot favoriza dezvoltarea
54. Care sunt factorii de mediu implicaţi în patogenia comei lactacidozice?
diabetului zaharat tip 2? a) patologiile caracterizate prin hipoxie tisulară
a) sedentarism b) patologiile gastrointestinale
b) alimentarea hipercalorică c) administrarea biguanidelor
c) endocrinopatiile d) excesul de insulină
d) infecții virale e) supradozarea de sulfanilureice
e) patologia pancreasului
63. Definiţi starea de hipoglicemie:
55. Care din următoarele valori ale glicemiei plasmatice a) nivelul plasmatic de glucoză < 2,8 mmol/l, însoţit de
corespund indicilor normali? simptomatică clinică
a) Glicemia bazală până la 6,1 mmol/l b) nivelul plasmatic de glucoză < 3,5 mmol/l, însoţit de
b) Glicemia bazală până la 7,0 mmol/l simptomatică clinică
c) Glicemia postprandială până la 11,1 mmol/l c) nivelul plasmatic de glucoză < 3,5 mmol/l, indiferent de
d) Glicemia la 2 ore în TOTG până la 7,8 mmol/l simptome
e) Glicemia bazală între 6,1 - 7,0 mmol/l d) nivelul plasmatic de glucoză < 2,2 mmol/l, indiferent de
simptome
56. Care din următoarele criterii paraclinice confirmă e) nivel plasmatic de glucoză < 3,3 mmol/l
diagnosticul de DZ?
a) Glicemia bazală > 7mmol/l 64Care din următorii factori pot determina starea de
b) Nivelul redus al C-peptidului hipoglicemie:
c) HbA1c > 6,5% a) efortul fizic
d) Glicemia după 2 ore de la alimentare < 7,8mmol/l b) administrarea necontrolată de biguanide
e) Glucozurie persistentă c) administrarea alcoolului
d) fumatul
57. Care sunt stadiile evolutive ale piciorului cubic Charcot? e) dozele insuficiente de insulină
a) faza acută - tumifiere, edeme, semne de inflamaţie,
temperatura locală crescută 65. Care din următorii factori de risc pentru complicaţiile
b) stadiul subclinic diabetice cronice NU pot fi modificaţi în cadrul tratamentului
c) stadiul manifestărilor clinice a) predispoziţia genetică
d) faza cronică - deformarea piciorului cu aspect monstruos b) hiperglicemia
e) stadiul cu complicaţii c) dislipidemia
d) hipertensiunea arterială
58. Care modificări osteoarticulare pot fi întâlnite la e) durata diabetului
persoanele cu diabet zaharat?
a) piciorul cubic Charcot 66Care din următoarele semne clinice caracterizează
b) gonartroza hipoglicemia?
c) osteoartroza deformantă primara a) semne de deshidratare
d) contractura Dupuytren b) semne adrenergice
e) sacroileita c) semne neuroglicopenice
d) semne de acidoză
59Pentru diagnosticul precoce al nefropatiei diabetice sunt e) hipotensiunea arterială
necesare urmatoarele investigaţii:
a) Proba Neciporenco 67Coma hipoglicemică se caracterizează prin următoarele:
b) Aprecierea filtraţiei glomerulare a) dezvoltarea rapidă a stării de comă
c) Proba Zimnițki b) creşterea temperaturii corpului
d) Aprecierea ratei de eliminare a albuminei c) tahicardie
(microalbuminuria, macroalbuminuria) d) dezvoltarea lentă a comei
e) Analiza generală de urină e) lipsa convulsiilor tonice şi clonice

60. Care din următoarele modificări se atribuie 68. Care indici sunt comuni pentru coma cetoacidotică și coma
microangiopatiei diabetice? hiperosmolară?
a) Afectarea vaselor magistrale a membrelor inferioare a) Creșterea acidului lactic în sînge
b) Retinopatia diabetică b) pH redus al sîngelui
c) Afectarea vaselor cerebrale c) Hiperglicemie
d) Nefropatia diabetică d) Osmolaritate crescută a sîngelui
e) Concentrații marcat crescute ale potasiului și sodiului în e) Humulin NPH
singe
78. Care din următoarele mecanisme de acţiune sunt proprii
69. Care sunt factorii cheie în patogenia de bază a cetoacidozei? pentru inhibitorii de alfa glucozidază?
a) Insuficienţa severă de insulină a) micşorează insulinorezistenţa
b) Acumularea acidului lactic în ţesuturi b) întârzie digestia şi absorbţia glucidelor
c) Activitate crescută a hormonilor contrainsulinici c) stimulează secreţia de insulină
d) Insuficienţa de glucagon d) reduce glicemia postprandială
e) Reducerea concentraţiei acizilor graşi liberi e) creşte secreţia incretinelor

70. Care sunt caracteristicile respiraţiei în coma cetoacidozică? 79. Care din următoarele hipoglicemiante cresc secreţia de
a) respiraţie adâncă, zgomotoasă Kussmaul insulină glucozodependentă?
b) respiraţie rară, liniştită a) Analogii de GLP-1
c) respiraţia cu miros de acetonă b) Metformina
d) respiraţie superficială c) Acarboza
e) respiraţie normală d) Inhibitorii DPP4
e) Glimepirida
71Următoarele modificări gastrointestinale pot fi prezente în
coma cetoacidozică, cu EXCEPŢIILE: 80Care afirmaţii caracterizează efectele repaglinidei?
a) limba umedă, curată a) cresc secreţia de insulină
b) limba uscată, zmeurie b) micşorează insulinorezistenţa
c) dureri abdominale - pseudoabdomen acut c) reduc glicemia postprandială
d) greţuri, vomă d) cresc sensibilitatea periferică la insulină
e) diaree e) reduc glicemia bazală şi postprandială

72Coma hipoglicemică în diabet zaharat este cauzată de: 81Care sunt efectele adverse în administrarea biguanidelor, cu
a) supradozarea insulinei introduse EXCEPŢIA
b) consumul insuficient de proteine a) fenomene dispeptice
c) consumul insuficient de glucide, la introducerea dozei b) lactacidoza
obişnuite de insulină c) hipoglicemie
d) consumul insuficient de lipide d) cetoacidoză
e) înrăutăţirea funcţiei sistemului cardio-vascular e) anemie prin deficit de B12

73. Care din următoarele complicaţii sunt determinate de 82Care din următoarele remedii insulinice au cel mai rapid
hiperglicemia acută? efect hipoglicemiant?
a) Retinopatia diabetică a) Humulin R
b) Coma cetoacidozică b) Humalog
c) Nefropatia diabetică c) Novo-Rapid
d) Coma lactacidozică d) Lantus
e) Coma hiperosmolară e) Levemir

74Care sunt măsurile de urgenţă în cazul comei hipoglicemice? 83. Care din următoarele efecte sunt proprii insulinei?
a) administrarea Glucagonului 1,0 s/c a) Stimulează sinteza de glicogen hepatic
b) administrarea de Glucoză 5% - 200,0 ml i/v lent în perfuzie b) Creşte utilizare glucozei de către muşchi
c) Glucoza 40% i/v bolus până la revenire (max 100,0) c) Stimulează gluconeogeneza hepatică
d) Glucoză 10% - 100,0 ml i/v d) Creşte sinteza de proteine
e) Prednizolon 30 mg i/m e) Creşte lipoliza

75. În coma hiperosmolară, comparativ cu coma cetoacidozică 84. Care modificări metabolice survin în cazul deficitului de
se înregistrează: insulină?
a) hiperglicemie mai marcată a) creşte gluconeogeneza hepatică
b) doze sumare de insulină mai mari în tratament b) scade glicogenogeneza
c) pentru rehidratare se utilizează sol NaCl 0,45% c) creşte utilizare glucozei la periferie
d) cantitatea de lichide perfuzate este mai mică d) creşte glicogenoliza
e) administrarea de trisamină e) creşte sinteza proteinelor

76. Care din următoarele preparate fac parte din categoria 85. Care din următorii hormoni posedă efecte
analogilor de insulină? contrainsulinice?
a) Lantus, Levemir a) Somatotropul
b) Protafan b) Somatostatina
c) NovoRapid, Apidra c) Glucagonul
d) Humulin NPH d) Catecolaminele
e) Actrapid e) Hormonul tireotrop

77Care insulină este indicată în cazul urgenţelor metabolice cu 86. Care din următoarele ţesuturi sunt insulinindependente?
administrare i/v? a) Cristalinul
a) Actrapid b) Celulel endoteliale
b) Lantus c) Celula musculară
c) Protafan d) Adipocitul
d) Humulin R e) Celulele nervoase
d) persoanele cu obezitate
87. Care din următoarele afirmaţii sunt caracteristice e) persoanele cu hipercolesterolemie
diabetului zaharat tip2?
a) debutează de regulă după 40 ani 96. Necrobioza lipoidă se caracterizează prin următoarele:
b) în majoritatea cazurilor persoanele sunt obeze a) apariţia pe piele a placardelor ovoide
c) frecvent diagnosticul este stabilit ocazional b) forma rotundă şi culoare violacee şi indurată
d) debutează, de regulă, cu cetoacidoză c) zona depresivă în centru uneori cu ulceraţii
e) debutul este brusc d) afectarea mai frecventă a pielii capului şi gîtului
e) hipertrofie tegumentară
88. Care din următoarele leziuni cutanate sunt carcateristice
pentru diabetul zaharat? 97. Care din următoarele investigaţii de laborator sunt strict
a) necrobioza lipoidică necesare pentru diagnosticarea DZ?
b) bula diabetică a) Glicemia bazală
c) rubeoza facială b) Glicemia postprandială
d) psoriazis c) Prezenţa glucozei în urină
e) pitiriazis verzicolor d) HbA1c
e) Prezenţa corpilor cetonici în urină
89Care din următoarele leziuni cutanate predomină la
persoanele cu diabet zaharat tip 2? 98Retinopatia diabetică proliferativă se caracterizează prin:
a) vitiligo
b) rubeoza facială a) prezenţa vaselor neoformate pe suprafaţa retinei
c) xantelasmele b) creşterea excesivă a ţesutului conjucntiv în retină
d) acantosis nigricans c) se poate complica cu decolare de retină
e) xantoame papuloase d) prezenţa microhemoragiilor şi microaneurismelor
e) este un factor de risc pentru dezvoltarea cataractei
90Care din următoarele afirmaţii sunt caracteristice diabetului
zaharat de tip 1? 99Care sunt particularităţile procesului aterosclerotic la
a) Debutează la persoanele tinere pacienţii cu diabet zaharat?
b) Sunt prezenţi anticorpii către celulele beta-pancreatice a) apare mai frecvent şi mai devreme comparativ cu
c) Apare la persoanele cu obezitate nediabeticii
d) Are predispunere pentru cetoacidoză b) dispare protecţia sexului feminin
e) Valorile Peptidului-C sunt majorate c) mai frecvent la bărbaţi
d) mai extinsă şi mai distală
91. În care din următoarele situaţii putem suspecta diabetul e) este complicaţie specifică pentru diabetul zaharat de tip 1
zaharat de tip2?
a) persoană obeză cu anamnestic eredocolateral agravat 100. Care sunt caracteristicile IMA la persoanele cu diabet
pentru diabet zaharat?
b) infecţii cutanate (furunculoza) recidivantă a) infarct miocardic silenţios
c) persoane cu patologii gastrointestinale b) afectare tritronculară coronariană
d) prurit cutanat, genital fără efect la tratament c) complicaţii frecvente postinfarct
e) persoanele normoponderale cu hepatite d) letalitate redusă
e) mai frecvent la femei
92. Diabetul secundar poate fi indus de:
a) administrarea medicamentelor cu potenţial diabetogen 101. Care din următoarele manifestări caracterizează
b) patologia autoimună a pancreasului sindromul Mauriac?
c) endocrinopatii a) hipostatură
d) pancreatopatii b) hepatomegalie
e) obezitate c) dereglări psihice
d) hipogonadism
93Care din următoarele categorii de pacienţi prezintă risc e) hipotiroidie
majorat pentru diabetul zaharat tip 2?
a) obezitate 102. Care din următorii parametri fac parte din triada
b) hipertensiune arterială caracteristică cetoacidozei?
c) dislipidemie a) glicemia majorată peste 14 mmol/l
d) vârsta pâna la 40 ani b) alcaloza metabolică
e) IMC sub 25 kg/m2 c) prezenţa corpilor cetonici în sânge şi urină
d) pH cuprins între 7,35 - 7,4
94. Care din următoarele grupe de femei prezintă risc majorat e) pH mai mic de 7,35
pentru diabet zaharat de tip 2?
a) femeile cu sarcini gemelare 103Care din următoarele sindroame clinice sunt caracteristice
b) femeile cu hipotiroidie cetoacidozei?
c) femeile cu sindromul ovarului polichistic a) Sindrom de hiperglicemie
d) femeile cu diabet gestaţional în antecedente b) Sindrom de deshidratare
e) femeile care au născut copii cu greutate de peste 4000 gr c) Sindromul convulsiv
d) Sindrom de malabsorbţie
95Riscul instalării diabetului zaharat tip 2 e crescut la: e) Acidoza metabolică
a) persoanele, care dezvoltă frecvent infecţii virale
b) femeile, care au născut un copil cu masa mai mare de 4,5 kg 104Care din următoarele modificări pot fi prezente în coma
c) persoanele, care pînă la vîrsta de 1 an au fost alimentate cu lactacidozică?
lapte de vacă a) creşte concentraţia acidului lactic şi acidului piruvic
b) scade concentraţia de acid piruvic şi acid lactic d) terapie de deshidratare
c) scade pH sanguin e) administrare de diuretice
d) glicemia mult crescută
e) glicemia moderat majorată 114. Cota repartizării optimale a macronutrienţilor în dieta
unui diabetic este:
105. Factorii trigger în dezvoltarea hipoglicemiei sunt: a) Glucide 30%
a) dozele excesiv de mari de insulină b) Proteine 12-15%
b) sindromul de malabsorbţie c) Lipide 10%
c) excesul de carbohidraţi din alimente d) Glucide 50-60%
d) efortul fizic e) Lipide 25-30%
e) infecţiile intercurente
115. Care metode de tratament pot fi utilizate în cazul
106. Care din următoarele semne sunt cauzate de catecolamine piciorului cubic Charcot?
în coma hipoglicemică? a) imobilizarea membrului în faza acută
a) transpirații reci b) terapia cu bifosfonaţi
b) apatie c) terapie analgezică
c) tremor d) tratament chirurgical în faza acută
d) cefalee e) corecţie ortopedică în stadiile cronice
e) tahicardie
116. Care sunt principiile insulinoterapiei în regim bazal -
107Factorii trigger în dezvoltarea cetoacitozei diabetice sunt: bolus?
a) tratamentul incorect cu insulină a) administrare de insuline prolongate pentru imitarea
b) sindromul de malabsorbţie secreţiei bazale de insulină
c) sistarea terapiei cu insulină b) administrarea insulinei rapide după mesele principale
d) maladiile intercurente, operaţiile şi traumatismele c) administrare de insuline rapide înainte de mese pentru
e) alimentaţia cu conținut redus de carbohidraţi corijarea hiperglicemiei postprandiale
d) administrarea insulinei prolongate dimineața iar celei
108. Care din următoarele semne aparţin dereglărilor rapide seara
neuroglicopenice în coma hipoglicemică? e) 2/3 corespunde insulinei prolongate şi 1/3 insulinei rapide
a) tulburări vizuale
b) apatie 117. Care sunt indicaţiile pentru insulinoterapie?
c) tulburări de comportament a) diabetul zaharat tip 1
d) foame imperioasă b) diabet zaharat tip 2 cu procese purulente
e) greţuri şi vome c) diabet zaharat tip 2 pe fondal de intervenţii chirurgicale
d) diabet zaharat de tip 2 primar depistat cu glicemii pina la 9
109Care din următorii factori pot determina apariţia comei mmol/l
hiperosmolare, cu EXCEPŢIA e) diabet zaharat tip 2 cu obezitate
a) administrarea necontrolată a diureticelor
b) administrarea biguanidelor 118. Care din efectele adverse sunt proprii inhibitorilor de
c) combustii, vome, diaree alfa-glucozidază?
d) administrarea dozelor mari de insulină a) dereglări intestinale (balonare, diaree)
e) administrarea de analogi a receptorului de GLP1 b) cresc transaminazele
c) scade Fe seric
110Care semne clinice sugerează coma hipoglicemică la un d) hipoglicemie
pacient fără cunoştinţă? e) hipertensiune arterială
a) pielea umedă palidă
b) creşte tonusul muscular 119. Care afirmaţii reprezintă indicaţii absolute pentru
c) hipotensiune insulinoterapie?
d) convulsii a) Coma hiperosmolară la persoanele cu DZ tip 2
e) miros de acetonă b) DZ tip 2 forma uşoară
c) Coma cetoacidozică
111. Care este triada obligatorie pentru stabilirea cetoacidozei? d) Intervenţii chirurgicale masive la pacienţii cu DZ tip 2
a) Prezenţa leucocitozei e) DZ steroid
b) Prezenţa corpilor cetonici
c) Hiperglicemie marcată 120. Enumeraţi celulele care intră în componenţa insulelor
d) Prezenţa febrei Langherhans:
e) pH sanguin redus a) Celulele α - secretă glucagon
b) Celulele β - secretante de insulină
112. Tratamentul comei hiperosmolare include următoarele: c) Celulele cromofobe
a) sol. NaCl 0,45% d) Celulele δ - secretă somatostatin
b) clorură de kaliu e) Celulele PP - secretă polipeptid pancreatic
c) insulinoterapie
d) soluţii hipertonice 121Care hormoni sunt secretaţi în insulele Langherhans?
e) sol. Bicarbonat de sodiu a) Glucagon
b) Insulină
113Obiectivele terapiei în cazul comei lactacidozice sunt c) Somatotrop
următoarele, cu EXCEPŢIA d) Somatostatin
a) corectarea acidozei e) Polipeptidul pancreatic
b) combaterea şocului şi hipoxiei
c) prevenirea hipoglicemiei 122. Markerii imunologici implicaţi în evidenţierea diabetului
zaharat de tip 1:
a) Anti-ICA 131. Care metode de tratament se folosesc în DZ tip 2?
b) Anti - GAD a) Monoterapia cu dietă
c) Anti - IAA b) Dieta + antidiabetice orale
d) Anti- receptor pentru insulină c) Dieta + insulină
e) Anti-IA2 d) Doar insulinoterapie
e) Dieta + antidiabetice orale + insulina
123Care din următoarele semne clinice fac parte din semnele
majore ale diabetului zaharat: 132. Componentele de bază în tratamentul cetoacidozei
a) Poliuria diabetice sunt:
b) Polidipsia a) lupta cu deshidratarea şi restabilirea echilibrului
c) Furunculoza hidroelectrolitic
d) Polifagia b) înlăturarea deficitului de insulină
e) Pierdere ponderală c) combaterea acidozei
d) tratamentul stărilor şi patologiilor concomitente
124Care sunt principalele modificari cardiace în cadrul e) terapie hipotensivă
diabetului zaharat?
a) macroangiopatia coronariană 133Care afirmaţii corespund efectelor Metforminei?
b) microangiopatia a) Inhibă gluconeogeneza hepatică
c) neuropatia cardiacă vegetativă b) Reduce absorbţia glucozei în tractul gastrointestinal
d) cardiomiopatia dismetabolică c) Sporesc glicoliza anaerobă
e) neuropatia centrală d) Stimulează secreţia de insulină
e) Determină scăderea greutăţii corporale
125. Care sunt criteriile de diagnostic ale diabetului zaharat?
a) Glicemia bazală mai mare de 7,0 mmol/l 134Care efecte sunt proprii sulfanilureicelor?
b) Glicemia după 2 ore în TOTG mai mare de 11,1mmol/l a) stimulează secreţia insulinei
c) Glicemia bazală mai mare de 6,1 mmol/l b) micşorează absorbţia glucozei în intestin
d) HbA1c mai mare de 6,5 % c) inhibă celulele alfa-pancreatice
e) Prezenţa semnelor de hiperglicemie şi glicemia aleatorie d) posedă acţiune trofică asupra celulelor beta
mai mare de 11,1 mmol/l e) cresc sensibilitatea celulelor beta la hiperglicemie

126. Care din următoarele sindroame sunt prezente în coma 135. Situaţiile în care nu se va indica Metformina sunt?
hiperosmolară? a) sarcina şi perioada de lactaţie
a) sindromul hiperglicemiei marcate peste 30mmol/l b) hepatopatii severe
b) sindromul neurologic c) patologii renale severe
c) sindromul de deshidratare d) deficit de masă corporală
d) sindromul de hipercoagulare e) diabet zaharat tip 2 cu obezitate
e) sindromul hipertensiv
136 Care sunt contraindicaţiile pentru administrarea
127. Care din următoarele manifestări clinice se pot întâlni în sulfanilureicelor?
coma lactacidozică? a) cetoacidoza
a) dureri musculare b) diabet zaharat tip 1
b) tulburări digestive c) sarcina
c) hipotensiune şi colaps d) hepatopatii
d) hiperventilaţie şi miros de acetonă e) diabet zaharat tip 2 forma medie cu deficit de secretie de
e) oligurie insulina

128. Care indici de laborator necesită monitorizare obligatorie 137. Care sunt efectele adverse ale sulfanilureicelor?
în tratamentul comei cetoacidozice? a) hipoglicemii
a) Glicemia b) lactacidoză
b) Echilibrul acidobazic c) creştere ponderală
c) Ionograma: K, Na d) accidente hepatice
d) Nivelul colesterolului e) efect antabuzic
e) Corpii cetonici în urină şi sânge
138. Cauza creşterii funcţiei tiroidiene în guşa difuză
129Care din următoarele simptome sunt prezente în coma toxică este:
cetoacidozică? a) Eliberarea T3, T4 din tirocite lezate
a) Tegumente şi mucoase uscate b) Exces de TSH
b) Halenă de acetonă c) Secreţie autonomă tiroidiană
c) Tahicardie d) Prezenţa anticorpilor către tireoglobulină
d) Respiraţia Kussmaul e) Prezenţa imunoglobulinelor tireostimulante (anticorpi către
e) Tegumente umede receptorul TSH).

130. Care recomandări dietetice sunt valabile pentru 139 La copii boala Graves-Basedow se manifestă prin
persoanele cu diabet zaharat? urmatoarele, CU O EXCEPTIE:
a) glucide 50-60%, proteine 12-15%, lipide 25-30% a) Accelerarea creşterii staturale
b) fibre alimentare 30-40gr/zi b) Încetinirea creşterii staturale
c) dieta hipocalorică pentru persoanele obeze c) Accelerarea maturării osoase
d) excluderea completă a sării d) „Mâini de madonă"
e) reducerea consumului de sare sub 7gr/zi e) Tiroida voluminoasă
b) Cu antitiroidiene de sinteză
140. Care este criteriul de diagnostic al guşei difuze c) Cu Kaliu iodid
toxice: d) Radioiodterapie
a) Prezenţa nodulului „fierbinte" e) Cu hormoni tiroidieni
b) Scintigrafie cu captare RF scăzută
c) Prezenţa oftalmopatiei gradul II 149. Mixedemul pretibial este asociat cu următoarea
d) Nivelului seric de T3, T4 crescut şi TSH scăzut afecţiune a tiroidei:
e) Nivelului seric de T3, T4crescut şi de TSH, crescut a) Tiroidita Riedel
b) Cancerul tiroidian
141. În care din următorul caz de guşă difuză toxică c) Tiroidita subacută
se va aplica tratamentul cu I131: d) Guşa endemică
a) Perioada fertilă e) Guşa difuză toxică
b) Sarcină, lactaţie
c) Pacienţi cu vîrsta peste 40 ani 150Manifestările digestive în guşa difuză toxică sunt
d) Guşă de gr. II - III cu tireotoxicoză decompensată reprezentate prin semnul:
e) Criza tireotoxică a) Hipermotilitate intestinală
b) Constipaţie
142. Complicaţiile imediate ale tratamentului c) Macroglosie
chirurgical în guşa difuză toxică sunt următoarele, cu d) Pirozis
O EXCEPȚIE: e) Meteorism abdominal
a) Hemoragie
b) Criza tireotoxică 151. Care din următoarele dereglări endocrine poate fi
c) Coma hipotiroidiană prezentă în guşa difuză toxică?
d) Criza de tetanie a) Hipercorticism
e) Disfonie b) Galactoree
c) Creşterea nivelului ACTH
143. Complicaţiile tardive ale tratamentului d) Obezitate
chirurgical în guşa difuză toxică sunt următoarele, cu e) Creşterea nivelului aldosteronului
O EXCEPȚIE:
a) Hipotiroidia 152. Pentru gradul II de tireotoxicoză este
b) Hiperparatiroidia caracteristic:
c) Recidivarea guşii difuze toxice a) Bradicardie
d) Accentuarea oftalmopatiei preexistente b) Tahicardie 100 - 120 bătăi/minut
e) Hipoparatiroidia c) Fibrilaţie atrială
d) Tahicardie peste 120 bătăi/minut
144În etiopatogenia guşei difuze toxice este implicat e) Pulsul sub 100 bătăi/minut
mecanismul:
a) Secreţia excesivă de TSH 153Pielea în guşa difuză toxică este:
b) Creşterea nivelului de imunoglobuline tireostimulante a) Uscată, descuamată
c) Eliberarea tireoglobulinei din foliculii afectaţi b) Cu erupţii papuloase
d) Alimentaţia cu produse guşogene c) Rece
e) Secreţia excesiva de TRH d) Cu striuri roşii
e) Umedă, fină, fierbinte
145Alegeţi varianta corectă care caracterizează guşa
difuză toxică: 154. Reacţia adversă a tratamentului cu antitiroidiene
a) T3 - majorat, T4 - majorat, TSH scăzut de sinteză este:
b) T3 - scăzut, T4 - majorat, TSH scăzut a) Tulburări de ritm
c) T3 - scăzut, T4 - scăzut, TSH majorat b) Leucopenia
d) T3 - normal, T4 - normal, TSH normal c) Eritremie
e) T3 - normal, T4 - normal, TSH majorat d) Criză tireotoxică
e) Hipotiroidie secundară
146. Patogenia tireotoxicozei în tiroidita subacută este
determinată de: 155Guşa în boala Graves-Basedow este:
a) Anticorpi tireostimulatori a) Dură, lemnoasă
b) Distrucţia foliculilor tiroidieni b) Dureroasă la palpare
c) Hiperproducţia de hormoni tiroidieni c) Elastică, omogenă, difuză
d) Hiperproducţia de TSH d) Concrescută cu ţesuturile adiacente
e) Autonomie funcţională tiroidiană e) La palpare – fluctuaţie
147. Oftalmopatia endocrină se caracterizează prin
una din următoarele: 156. Manifestarile clinice ale adenomului tireotoxic
a) Este o afecţiune autoimună sunt următoarele, cu O EXCEPȚIE:
b) Se asociază frecvent adenomului tireotoxic a) Cordul tireotoxic
c) Este doar unilaterală b) Miopatia
d) La femei decurge mai sever c) Oftalmopatia endocrină
e) Gravitatea oftalmopatiei corelează cu gradul de mărire a d) Nodul tiroidian la palpare
glandei tiroide e) Scăderea ponderală

148Tratamentul de elecţie în adenomul tireotoxic se 157Care sunt efectele antitiroidienelor de sinteză:


realizează prin metoda: a) Inhibarea sintezei tireoglobulinei
a) Chirurgicală b) Inhibarea organificării iodului
c) Inhibarea cuplării iodtirozinelor b) Semnul Herthoge pozitiv
d) Blocarea receptorilor tisulari c) Mixedemul pretibial
e) Blocarea secreţiei hormonilor tiroidieni d) Oftalmopatia endocrină
e) Facies „în lună plină"
158Complicaţiile tratamentului chirurgical a guşii
difuze toxice sunt următoarele, cu O EXCEPȚIE: 167Care din următoarele afirmaţii referitor la guşa
a) Hipoparatiroidie difuză toxică sunt adevărate?
b) Hemoragie a) Este o afecţiune autoimună
c) Criza tireotoxică b) Este o autonomie funcţională a glandei tiroide
d) Afonie c) Este o patologie cu predispoziţie ereditară
e) Hipotiroidie secundară d) Este determinată de o creştere marcata a TSH-lui
e) Frecvent se asociază cu diabetul zaharat tip 2
159. Gradul 3 al oftalmopatiei endocrine se
caracterizează prin: 168Care din următoarele caracteristici sunt prezente
a) Protruzie oculară + 8 mm peste normal în guşa difuză toxică?
b) Protruzie oculară + 3-4 mm peste normal a) TSH este scăzut
c) Protruzie oculară + 20 mm peste normal b) Radioiodcaptarea este scăzută
d) Protruzie oculară absentă c) Guşa dură, dureroasă
e) Protruzie oculară + 5-7 mm peste normal d) Nivelul de T3 şi T4 crescuţi
e) Prezenţa anticorpilor blocanţi ai receptorului TSH
160. Spre deosebire de guşa difuză toxică, în distonia
neuro-circulatorie tegumentele au următoarea 169. Pentru forma uşoară (gradul I) a tireotoxicozei
caracteristică: sunt caracteristice:
a) Calde, umede a) Glanda tiroidă de gradul I - II
b) Cu transpiraţie generalizată b) Pulsul 70-80 bătăi/minut
c) Reci, uscate, cu transpiraţie locală c) Glanda tiroidă de gradul III-IV
d) ,,Catifelate,, d) Pulsul 90-100 bătăi/minut
e) Fine, moi e) Tablou clinic slab pronunţat

161. Care din următoarele afirmații despre 170Pentru forma medie (gradul II) a tireotoxicozei
tratamentul medicamentos al guşii difuze toxice este sunt caracteristice:
adevărată? a) Semne clinice evidente
a) Durata tratamentului este de 3 - 6 luni b) Pulsul 100-120 bătăi/minut
b) Se realizează cu ajutorul antitiroidienelor de sinteză c) Protruzia globilor oculari + 5 mm
c) Obligator utilizarea glucocorticoizilor d) Glanda tiroidă gradul II-III
d) Beta-adrenoblocantele ca monoterapie e) Creştere ponderală cu 5%
e) Tratamentul se iniţiază cu doze mici de Mercazolil
171Pentru forma gravă (gradul III) a tireotoxicozei
162. Care este contraindicaţia absolută a sunt caracteristice:
tratamentului chirurgical a guşii difuze toxice? a) Pulsul peste 120 bătăi/minut
a) Tireotoxicoza netratată b) Fibrilaţie atrială
b) Tiroida de gradul III c) Glanda tiroidă gradul IV-V
c) Suspiciunea de malignitate d) Lipsa afectării altor organe
d) Femei care alăptează e) Tiroida dureroasă la palpare
e) Cordul tireotoxic decompensat
172. În tratamentul guşei difuze toxice se folosesc
163. Pentru sindromul tireotoxic sunt caracteristice: următoarele grupe de preparate:
a) Colesterolul scăzut a) Biguanide
b) TSH crescut b) Derivaţii de imidazol
c) T3 liber şi T4 liber crescuţi c) Derivaţii de sulfoniluree
d) Hipoglicemie d) Beta-adrenoblocante
e) Scăderea metabolismului bazal e) Amiodarona

164Creşterea excesivă a secreţiei de hormoni 173.Următoarele afirmaţii privind terapia cu


tiroidieni în guşa difuză toxică determină: antitiroidiene de sinteză în guşa difuză toxică sunt
a) Glicoliză adevărate:
b) Anabolism proteic a) Se administrează în doze mari timp de 6 luni
c) Lipoliză b) Tratamentul se iniţiază cu doze mari
d) Scăderea termogenezei c) Este contraindicată la copii şi adolescenţi
e) Reducerea transformării carotenului în vitamina A d) Se suspendă terapia după obţinerea eutiroidiei
e) Dozele de susţinere se administrează timp de 1,5 - 2 ani
165. Tegumentele în guşa difuză toxică sunt:
a) Palide cu hipercheratoză 174. Contraindicaţiile radioiodoterapiei în guşa difuză
b) Fine, reci toxică sunt:
c) Uscate, cu descuamare a) Hipertiroidie recidivantă după tiroidectomia subtotală
d) Fierbinţi, catifelate b) Copii, adolescenţi, vîrsta fertilă
e) Umede, fine, moi c) Ineficienţa tratamentului medicamentos
d) Graviditate, lactaţie
166. Guşa difuză toxică se asociază cu următoarele: e) Hipertirodie cu oftalmopatie endocrină progresivă
a) Semnul Chvostek pozitiv
175. Următoarele afirmaţii privind tratamentul guşii e) Tiroidită subacută
difuze toxice cu iod radioactiv sunt adevărate:
a) Distruge parţial ţesutul tiroidian 184Tabloul clinic al crizei tireotoxice este dominat de
b) Este contraindicat la pacienţii vîrstnici următoarele manifestări:
c) Este indicat în Guşa retrosternală a) Osalgii difuze sau localizate
d) Este indicat în hipertiroidie cu oftalmopatie progresivă b) Exacerbarea tulburărilor neuropsihice
e) Este indicat în forma uşoară a guşei difuze toxice c) Accentuarea fenomenelor cardiovasculare
d) Hipotermie
176Următoarele afirmaţii privind adenomul tireotoxic e) Contracturi dureroase a musculaturii scheletice
sunt adevărate:
a) Este un nodul tiroidian "rece" 185Următoarele afirmaţii privind oftalmopatia
b) Este hiperplazia unui lob tiroidian endocrină sunt adevărate:
c) Este un nodul tiroidian "fierbinte" a) La baza patogeniei stă mărirea secreţiei T3 şi T4
d) Este un adenom TSH secretant b) Este o afecţiune autoimună de sine stătătoare
e) Este un adenom tiroidian autonom hiperfuncţional c) Se tratează cu derivaţii imidazolului
d) Poate însoţi, anticipa sau apărea după debutul guşii difuze
177Criterii de diagnostic diferenţial al adenomului toxice
tireotoxic cu guşa difuză toxică sunt: e) Frecvent se asociază cu nodul "fierbinte" în glanda tiroidă
a) Nivelul seric de T3 şi T4
b) Nivelul seric de TSH 186. Boala Graves-Basedow se caracterizează prin:
c) Scintigrafia glandei tiroide a) Sindrom tireotoxic + guşă + oftalmopatie endocrină
d) Radioiodcaptarea b) Guşă + exces TSH + sindrom tireotoxic
e) Prezenţa mixedemului pretibial şi oftalmopatiei c) Anticorpi tireostimulanţi + oftalmopatie endocrină + guşă
d) Guşă + mixedem pretibial + sindrom tireotoxic +
178. Tratamentul oftalmopatiei endocrine include oftalmopatie endocrină
următoarele: e) Guşă + sindrom tireotoxic + necrobioză lipoidă
a) Antiinflamatoare nesteroidiene
b) Glucocorticoizi 187. Pentru guşa difuză toxică sunt caracteristice
c) Beta-adrenoblocante următoarele tulburări cardio-vasculare:
d) Kaliu iodid a) Fibrilaţie atrială
e) Radioterapie la nivelul orbitelor b) Tahicardie sinusală
c) Cresterea tensiunii pulsatile
179Reacţiile adverse ale antitiroidienelor de sinteză d) Scăderea tensiunii sistolice
(Mercazolil) sunt: e) Bloc atrio-ventricular
a) Hipertiroidie
b) Tulburări digestive 188. În guşa difuză toxică:
c) Hemoragie a) Zgomotele cordului sunt accentuate, tensiunea pulsatilă
d) Leucopenie creşte.
e) Afonie b) Zgomotele cordului sunt atenuate, creşte tensiunea sistolică
c) Creşte tensiunea sistolică şi diastolică
180. Sindromul tireotoxic apare în următoarele d) Se micşorează tensiunea diastolică, zgomotele cordului sunt
afecţiuni: accentuate
a) Guşa difuză toxică e) Zgomotele cordului sunt accelerate, creşte tensiunea
b) Tiroidita autoimună forma atrofică sistolică
c) Guşa multinodulară toxică
d) Hipotiroidia centrală 189. În guşa difuză toxică se întâlnesc următoarele
e) Tiroidita Riedel dereglări endocrine:
a) Hipoglicemia
181. Antitiroidienele de sinteză se folosesc în b) Insuficienţa corticosuprarenală
tratamentul următoarelor boli: c) Metroragia
a) Tiroidita subacută d) Hiperglicemia
b) Tiroidita acută e) Amenoreea
c) Guşa endemică
d) Guşa difuză toxică 190Spre deosebire de guşa difuză toxică, în distonia
e) Adenomul tireotoxic neurocirculatorie, se înregistrează:
a) Subfebrilitate
182. Contraindicaţii pentru tratamentul chirurgical al b) Tremorul mărunt, uniform al degetelor
guşii difuze toxice sunt: c) Tegumentele reci, uscate
a) Tiroida mai mare de gradul III d) Tahicardie periodică la emoţii
b) Suspiciune de malignitate e) Transpiraţie locală
c) Ineficienţa tratamentului medicamentos
d) Tireotoxicoza gravă decompensată 191. Efectele adverse ale antitiroidienilor de sinteză
e) Oftalmopatia endocrină progresivă sunt următoarele:
a) Leucopenie, agranulocitoză, purpura trombocitopenică
183. Nodul „fierbinte" la scintigrafia tiroidiană se b) Pierdere ponderală
depistează în afecţiunile: c) Tulburări digestive
a) Adenom tireotoxic d) Erupţii cutanate
b) Guşă difuză toxică e) Efect cardiotoxic
c) Tiroidită autoimună
d) Guşă multinodulară toxică 192.Pregătirea către intervenţia chirurgicală în guşa
difuză toxică include următoarele: d) Scintigrafia tiroidiană evidenţiază nodul fierbinte
a) Restabilirea eutiroidiei e) La examenul de laborator - TSH scăzut
b) Administrarea I131
c) Micşorarea volumului guşii 201 Pentru adenomul tireotoxic sunt caracteristice:
d) Administrarea glucocorticoizilor în cazurile grave a) Manifestări clinice de tireotoxicoză
e) Administrarea de antitiroidiene de sinteză b) Hipotiroidie secundară
c) Palpator - nodul tiroidian dureros, cu fluctuaţie
193Spre deosebire de guşa difuză toxică, în d) Secreţia hormonilor tiroidieni este independentă de TSH
tuberculoză se înregistrează: e) Tratamentul de regulă chirurgical
a) Tablou radiologic pulmonar normal
b) Temperatura crescută seara 202. TSH este scăzut în următoarele afecţiuni
c) Reacţia Mantoux pozitivă tiroidiene:
d) Semnul Marie pozitiv a) Guşă difuză toxică
e) T3, T4, TSH în limite normale b) Hipotiroidie secundară
c) Guşa endemică
194. Tratamentul oftalmopatiei endocrine include d) Adenom tireotoxic
următoarele? e) Faza de hipotiroidie a tiroiditei subacute
a) Prednisolon în doze incipiente 5 - 10 mg/zi
b) Radioterapia orbitelor 203.Care din următoarele mecanisme sunt implicate
c) Glucocorticoizi în doze incipiente 60 - 100 mg/zi în patogenia crizei tireotoxice?
d) Strumectomia subtotală a) Creşterea masivă a secreţiei de hormoni tiroidieni
e) Diuretice b) Scăderea calciului plasmatic cu hiperexcitabilitate
neuromusculară
195Сare din următorii factori declanşează criza c) Supraexcitarea sistemului simpato-adrenal
tireotoxică? d) Insuficienţa relativă corticosuprarenală
a) Intervenţia chirurgicală pe fondal de tireotoxicoză e) Insuficienţa medulosuprarenală
necompensată
b) Depistarea tardivă a bolii 204. Care din următoarele afecţiuni tiroidiene
c) Terapia necontrolată cu antagonişti de Calciu evoluiază cu tireotoxicoză?
d) Infecţii intercurente a) Adenomul tireotoxic
e) Expunerea la frig b) Guşa difuză toxică
c) Tiroidita subacută
196. Tratamentul adenomului tireotoxic include d) Tiroidita autoimună
următoarele: e) Tiroidita fibroasă
a) Enuclearea nodulului
b) Radioiodterapia 205Se cunosc următoarele semne oculare:
c) Instalarea eutiroidiei cu antitiroidiene de sinteză şi a) Deficit de convergenţă
beta-adrenoblocante b) Clipit rar
d) Chimioterapia c) Luciu exagerat al ochilor
e) Iradierea cervicală d) Tremorul pleoapelor închise
e) Exoftalmia
197. În care din următoarele situaţii se va înregistra
nivelul de TSH scăzut şi nivelul de T3 şi T4 majorat: 206. Care din următoarele modificări ale sistemului
a) Guşă difuză toxică imun au loc în guşa difuză toxică?
b) Adenomul tireotoxic a) Deficit a limfocitelor T-helperi
c) Faza tireotoxică a tiroiditei subacute b) Deficit a limfocitelor T-supresori
d) Hipotiroidia primară c) Stimularea limfocitelor B cu producţia de imunoglobuline
e) Tiroidita fibroasă specifice
d) Prezenţa imunoglobulinelor tireostimulante
198. Tratamentul crizei tireotoxice include e) Prezenţa anticorpilor stimulanţi ai receptorilor TSH
următoarele remedii:
a) Antitiroidiene de sinteză în doze mari 207. Care din următoarele manfestări clinice sunt
b) Soluţie Lugol caracteristice guşii difuze toxice?
c) Tiroidectomie a) Tremor mărunt a extremităţilor
d) Administrarea I131 în doze mici b) Subfebrilitate
e) Glucocorticoizi c) Intoleranţă la frig
d) Scădere ponderală
199. Tratamentul oftalmopatiei endocrine include e) Astenie
următoarele:
a) Strumectomia subtotală 208. Care din următoarele manfestări clinice sunt
b) Tratament pentru deshidratare cu diuretice caracteristice guşii difuze toxice?
c) Tratament cu glucocorticoizi a) Tahicardie
d) Tratament cu I131 b) Nervozitate
e) Radioterapia orbitelor c) Constipaţie
d) Apetit crescut
200. Care din următoarele afirmaţii privind e) Termofobie
adenomul tireotoxic sunt adevărate?
a) Se asociază des cu oftalmopatia endocrină 209. Care din următoarele modificări metabolice sunt
b) Afectarea severă a sistemului cardiovascular caracteristice guşii difuze toxice?
c) Se asociază cu mixedem pretibial a) Creşterea catabolismul proteic
b) Scăderea lipolizei 218Care sunt indicaţiile pentru tratamentul
c) Creşterea glicolizei chirurgical al guşii difuze toxice?
d) Creşterea glicogenolizei a) Necooperarea pacientului în cadrul tratamentului cu
e) Intensificarea termogenezei antitiroidiene
b) Ineficienţa tratamentului medicamentos
210. Care din următoarele modificări osoase şi c) Reacţii adverse la antitiroidiene de sinteză
musculare sunt caracteristice guşii difuze toxice? d) Femei care alăptează
a) Osteoporoză e) Hipertiroidie cu oftalmopatia endocrină progresivă
b) Accese tetanice
c) Paralizie periodică 219Tiroidita subacută este cauzată de:
d) Creşterea rezorbţiei osoase a) Infecţii microbiene
e) Hipotrofie şi atrofie musculară b) Tratamentul cu Iod 131
c) Carenţa de iod în alimentaţie
211. Care din următoarele afirmaţii referitor la d) Infecţii virale
oftalmopatia endocrină sunt corecte? e) Proces autoimun
a) Este determinată de acţiunea anticorpilor către ţesutul
retrobulbar 220. Tiroidita subacută se caracterizează prin
b) Este o afecţiune autoimună următoarele, cu O EXCEPŢIE:
c) Este manifestare clinica a tireotoxicozei a) Debut cu hipotiroidie
d) Forma severă se întâlneşte mai frecvent la bărbaţi b) Iodocaptare scăzută la debutul bolii
e) Se manifestă prin protruzia globilor oculari din interior c) Debut cu tireotoxicoză
d) Glanda tiroidă dureroasă, cu iradierea durerii
212. Care din următoarele efecte cardiovasculare sunt e) Subfebrilitate
caracteristice tireotoxicozei?
a) Debit cardiac crescut 221Tireotoxicoza în tiroidita subacută este
b) Creşterea tensiunii arteriale sistolice determinată de:
c) Tahiaritmii a) Stimularea cu LATS factor
d) Creşterea tensiunii arteriale pulsatile b) Stimularea cu TSH
e) Creşterea tensiunii arteriale diastolice c) Eliminarea excesivă a catecolaminelor
d) Secreţie autonomă a hormonilor tiroidieni
213Care din următoarele afirmaţii privind e) Distrucţia foliculilor tiroidieni
antitiroidienele de sinteză sunt adevărate?
a) Inhibă etapele biosintezei hormonilor tiroidieni 222. Care este clasificarea tiroiditei autoimune?
b) Durata tratamentului este îndelungată (18-24 luni) a) Primară, secundară
c) Pot determina leucopenie, agranulocitoză b) Congenitală, dobândită
d) Tratamentul se iniţiază cu doze mari c) Hipertrofică, atrofică
e) Sunt contraindicate la copii şi adolescenţi d) În acutizare, remisie
e) Centrală, periferică
214. Care sunt complicaţiile terapiei cu Iod radioactiv?
a) Criza tirotoxică 223. Una din următoarele afirmaţii privind tiroidita
b) Hipotiroidie tranzitorie autoimună NU este adevărată:
c) Tiroidita de iradiere a) Prezenţa anticorpilor antitireoglobulină, antiperoxidază
d) Afonie b) Infiltrarea cu celule gigantice a ţesutului tiroidian
e) Hipotiroidie permanentă c) Infiltrarea limfoplasmocitară a ţesutului tiroidian
d) Se poate asocia cu alte afecţiuni autoimune
215. Care sunt indicaţiile pentru tratamentul e) Evoluţie cu eutiroidie, hipotiroidie sau hipertiroidie
chirurgical al guşii difuze toxice?
a) Tiroida de gradul III şi mai mare 224Una din următoarele afirmaţii privind tiroidita
b) Suspiciune de malignitate autoimună NU este adevărată:
c) Ineficienţa tratamentului medicamentos a) Patogenia implică mecanisme imune umorale şi mediate
d) Sarcina în trimestrul 2-3 celular
e) Depistarea tardivă a guşii difuze toxice b) Se cunoaste forma hipertrofică, atrofică
c) Poate fi primară şi secundară
216. Care din următoarele criterii sunt informative în d) Frecvent se asociază cu alte patologii autoimune
diagnosticul diferenţial al guşii difuze toxice şi e) În haşitoxicoză se administrează beta-adrenoblocante
adenomului tireotoxic?
a) Sindromul de tireotoxicoză 225. Sindromul tireotoxic în tiroidita subacută este
b) Prezenţa imunoglobulinelor tiroidstimulante determinată de:
c) Prezenţa oftalmopatiei a) Anticorpi tireostimulatori
d) Prezenţa mixedemului pretibial b) Distrucţia foliculilor tiroidieni
e) Prezenţa nodulului "fierbinte" la scintigrafia glandei tiroide c) Hiperproducţia de hormoni tiroidieni
d) Hiperproducţia de TSH
217. Care din următoarele semne clinice sunt e) Autonomie funcţională tiroidiană
caracteristice pentru criza tireotoxică?
a) Agitaţie psihomotorie 226. Guşa are consistenţă dură, lemnoasă în
b) Hipertermie (41-42°C) următoarea afecţiune:
c) Tulburări digestive a) Adenom tireotoxic
d) Bronhospasm b) Guşa endemică
e) Tahicardie, fibrilaţie c) Tiroidita autoimună
d) Tiroidita fibroasă
e) Guşa difuză toxică b) Concreşte cu capsula tiroidiană şi cu ţesuturile adiacente
c) Are consistenţă elastică
227. Un semn clinic dominant în tiroidita subacută d) Are consistenţă dură, lemnoasă
este: e) Glanda tiroidă nu se palpează
a) Mixedem pretibial
b) Guşă dură, lemnoasă 236Manifestările clinice caracteristice tiroiditei
c) Exoftalmia subacute sunt:
d) Hipotermia a) Fluctuaţie la palparea tiroidei
e) Dureri locale tiroidiene sau cu iradiere la distanţă b) Subfebrilitate sau febră
c) Dureri locale sau cu iradiere la distanţă
228Cazurile uşoare de tiroidită subacută se tratează d) Galactoree
cu: e) Fenomene de compresiune
a) Antitiroidiene de sinteză
b) Chirurgical 237Următoarele afirmaţii prinvid tiroidita acută sunt
c) Radioiodterapie adevărate:
d) Antibiotice a) Este provocată de flora microbiană
e) Antiinflamatorii nesteroidiene b) Urmează după unele infecţii virale
c) Tabloul sanguin prezintă leucocitoză şi VSH accelerat
229Care una din următoarele investigaţii confirmă d) Glanda tiroidă are consistenţă lemnoasă
diagnosticul de tiroidită autoimună? e) Se caracterizează prin hipotermie
a) Scintigrafiei tiroidiene
b) Dozării titrului anticorpilor antitiroidieni 238. Următoarele afirmaţii privind tratamentul
c) Testului cu TRH formelor severe a tiroiditei subacute sunt adevărate:
d) Radioiodcaptării
e) Radiografiei craniului a) Se tratează doar cu antiinflamatoare nesteroidiene
b) Se tratează cu glucocorticoizi
230Următoarea afirmaţie despre tiroidita acută NU c) Se tratează chirurgical
este corectă: d) Durata tratamentului este de 1 - 1,5 luni
a) Este provocată de flora microbiană e) Se tratează cu antitiroidiene de sinteză
b) Poate fi supurativă şi nesupurativă
c) Tratament se face cu antitiroidiene de sinteză 239Următoarele afirmaţii privind tiroidita subacută
d) Tratament se face cu antibiotice sunt adevărate:
e) Tiroida este mărită, cu hiperemia tegumentelor a) La debutul bolii cresc T3 şi T4
b) Nu se tratează cu antibiotice
231În tratamentul tiroiditei subacute se folosesc c) VSH accelerat
următoarele medicamente: d) Este o afectiune provocată de flora microbiana
a) Antitiroidiene de sinteză e) Curba de radioiodocaptare este crescută
b) Iodul radioactiv
c) Antiinflamatoare nesteroidiene 240Tratamentul tiroiditei subacute include
d) Agoniştii dopaminergici următoarele:
e) Glucocorticoizi a) Iradierea glandei tiroide
b) Glucocorticoizi
232Semnele clinice care caracterizează tiroidita c) Tratament cu iod radioactiv I131
subacută sunt: d) Antiinflamatorii nesteroidiene
a) Disfonie e) Antitiroidiene de sinteză
b) Subfebrilitate sau febră
c) Oftalmopatie 241În diagnosticul formaţiunilor nodulare tiroidiene
d) Dureri locale sau cu iradiere la distanţă sunt informativă următoarele investigaţii, cu O
e) Dispnee EXCEPŢIE:
a) Iodcaptarea tiroidei
233Examenul paraclinic în tiroidita subacută b) Scintigrafia tiroidei
evidenţiază următoarele modificări: c) Puncţia cu ac subţire
a) VSH accelerat d) Palparea glandei tiroide
b) Anemie e) Ultrasonografia tiroidei
c) Monocitoză
d) Leucocitoză 242. Pentru cancerul tiroidian NU este adevărată
e) Eozinofilie afirmaţia:
a) Sunt cunoscute forme - papilară, medulară, foliculară
234. Pentru diagnosticul de tiroidită autoimună sunt b) Diagnosticul se bazează pe puncţia cu ac subţire
importante următoarele investigaţii: c) Forme diferenţiate şi nediferenţiate
a) Scintigrafia tiroidiană d) Forma cea mai agresivă este cancerul medular
b) Determinarea T3, T4, TSH e) Evoluţie cu acutizare şi remisie
c) Testul cu TSH
d) Determinarea iodului urinar 243Diagnosticul de cancer tiroidian se bazează pe
e) Determinarea anticorpilor antitiroidieni următoarea investigaţie:
(antitireoperoxidază, antitireoglobulină) a) Dozarea TSH
b) Radioiodcaptare
235. Guşa în tiroidita fibroasă (Riedel) are c) Radiografia toracelui
următoarele caracteristici: d) Puncţia cu ac subţire
a) Este mărită difuz, dureroasă e) Dozarea hormonilor tiroidieni
a) Profilaxia în grup cu kaliu iod
244Valorile mari ale calcitoninei indică prezenţa: b) Profilaxia în masă cu sare iodată
a) Tiroiditei autoimune c) Administrarea dozelor mici de I131
b) Cancerului medular tiroidian d) Administrarea percloratului de kaliu
c) Adenomului tireotoxic e) Iodurarea produselor de panificaţie
d) Guşii multinodulare toxice
e) Guşii difuze toxice 254. Etapele biosintezei hormonilor tiroidieni sunt
următoarele, cu O EXCEPŢIE:
245. Care din următoarele afirmaţii privind guşa a) Cuplarea tironinelor
endemică este falsă? b) Captarea iodului în tiroidă
a) Incidenţa înaltă a nodulilor tiroidieni c) Organificarea iodului
b) Evoluează cu guşă de diferite dimensiuni d) Oxidarea iodului
c) Este consecinţa deficitului de iod e) Cuplarea iodtirozinelor
d) Tireotoxicoza este frecventă
e) Evoluează frecvent cu hipotiroidie 255Unitatea morfo-funcţională a glandei tiroide este:
a) Tireocitul
246. În guşa endemică se înregistrează: b) Tireoglobulina
a) Testul cu I 131 scăzut c) Celulele C
b) TSH seric scăzut d) Foliculul tiroidian
c) Afectarea în masă (peste 10% din populaţie) e) Coloidul tiroidian
d) Ioduria crescută
e) T3, T4 crescut 256. Glanda tiroidă mărită gradul II (conform
clasificării după Nikolaev) se caracterizează prin:
247. Deficitul de iod în perioada fetală NU determină: a) Se palpează istmul, invizibilă
a) Cretinism neurologic b) Istmul vizibil, se palpează ambii lobi
b) Cretinism mixedematos c) Sunt semne de compresie a organelor adiacente
c) Diminuarea greutăţii la naştere d) Guşa de dimensiuni imense
d) Hipotiroidie secundară e) Îngroşare moderată a gîtului
e) Mortalitate perinatală crescută
257. Se cunosc umătoarele efecte ale hormonilor
248. Hiperplazia tiroidiană în guşa endemică este tiroidieni, cu O EXCEPŢIE:
determinată de: a) Inhibă dezvoltarea sistemului nervos
a) Înlocuirea parenchimului cu ţesut fibros b) Efect calorigen
b) Secreţia sporită de TSH c) Stimulează creşterea
c) Sinteza de anticorpi antitiroidieni d) Scad colesterolul circulant
d) Inflamaţia parenchimului tiroidian e) Creşte afinitatea receptorilor beta-adrenergici pentru
e) Defect genetic în sinteza hormonilor tiroidieni catecolamine

249. Una din metodele de profilaxie a guşii endemice 258. Reglarea funcţiei tiroidiene se efectuiază prin
este: următorul mecanism:
a) Profilaxia în masă cu sare iodată a) Mecanism feed-back negativ
b) Vaccinare b) Bioritm circatrigintan
c) Administrare de T4 c) Bioritm circumanual
d) Radioiodterapia d) Reglare la nivel de receptori
e) Administrare de T3 e) Mecanism feed-back pozitiv

250Consecinţa deficitului iodat în perioada fetală 259. Care este indicaţia pentru scintigrafia tiroidiană :
este: a) Tiroidită acută
a) Hipotiroidie centrală b) Hipotiroidia centrală
b) Tireotoxicoză c) Guşa endemică
c) Cretinismul d) Prezenţa unui sau mai multor noduli tiroidieni
d) Exoftalmia e) Oftalmopatia endocrină
e) Tiroidita subacută
260. Testul de radioiodcaptare este crescut în
251. Tratamentul guşii endemice se realizează cu următoarea afecţiune tiroidiană:
preparatele: a) Guşa difuză toxică
a) Mercazolil b) Tiroidita subacută
b) Preparate de iod c) Hipotiroidia secundară
c) Beta-adrenoblocante d) Hipotiroidie terţiară
d) Antiinflamatoare nesteroidiene e) Oftalmopatie endocrină
e) L-Thyroxina
261. Următoarele afecţiuni tiroidiene NU decurg cu
252Profilaxia în grup a guşii endemice constă în: guşă:
a) Administrarea preparatelor de iod la gravide a) Guşa difuză toxică
b) Utilizarea sării iodate b) Guşa multinodulară toxică
c) Iodurarea produselor de panificare c) Tiroidita Riedel (fibroasă)
d) Administrarea preparatelor de iod la scolari d) Tiroidita autoimună, forma atrofică
e) Administrarea de L-Thyroxină e) Agenezie tiroidiană cu mixedem

253. Profilaxia guşei endemice include următoarele: 262. În care afecţiuni tiroidiene este indicat
tratamentul chirurgical: e) Tulburări a receptorilor pentru hormonii tiroidieni
a) Hipotiroidia primară
b) Tiroidita autoimună, forma atrofică 271. Hipotiroidia primară NU este condiţionată de:
c) Tiroidita fibroasă a) Defect enzimatic în sinteza hormonilor tiroidieni
d) Guşa multinodulară toxică b) Carenţa de iod în alimentaţie
e) Tiroidita subacută c) Radioiodterapie
d) Strumectomie
263. Nodul „fierbinte" la scintigrafia tiroidiană se e) Defectul receptorilor pentru hormoni tiroidieni
depistează în afecțiunile:
a) Adenom tireotoxic 272. Hipotiroidia secundară este condiţionată de:
b) Guşă difuză toxică a) Pneumonie suportată
c) Tiroidită autoimună b) Accident vascular cerebral
d) Guşă multinodulară toxică c) Tulburări de conversie a T4 în T3
e) Tiroidită subacută d) Tumori hipofizare
e) Radioiodterapie
264. Reglarea funcţiei tiroidei este asigurată de:
a) Mecanismul feed-back dintre hormonii tiroidieni, TRH şi 273. Hipotiroidia primară NU este determinată de:
TSH a) Terapia cu antitiroidiene de sinteză
b) Mecanismul feed-back pozitiv b) Tiroidita autoimună, forma atrofică
c) Nivelul de glicemie c) Panhipopituitarism
d) Concentraţia iodului (autoreglarea tiroidiană) d) Tiroidita autoimună, forma hipertrofică
e) TSH e) Agenezia tiroidiană

265. În concentraţii exagerate, hormonii tiroidieni au 274În caz de hipotiroidie primară are loc:
următoarele efecte: a) Scăderea secreţiei de TSH
a) Intensifică lipoliza b) Insuficienţa producţiei hormonilor tiroidieni
b) Intensifică catabolismul proteic c) Scăderea titrului anticorpilor tiroglobulinici
c) Cresc calorigeneza d) Creşterea conversiei T4 în T3
d) Reduc glicogenoliza e) Scăderea secreţiei de TRH
e) Reduc formarea de energie
275. Pentru hipotiroidia secundară sunt caracteristice
266În doze excesive, hormonii tiroidieni au următoarele, cu O EXCEPŢIE:
următoarele efecte, cu următoarele EXCEPŢII: a) Nivelul de TSH scăzut
a) Intensifică lipoliza b) Testul cu TRH pozitiv
b) Micşorează glicoliza c) Testul cu TRH negativ
c) Sporesc procesele de oxidare, fosforilare oxidativă şi d) Nivelul de hormoni tiroidieni scăzut
acumulare de energie e) Efect pozitiv la tratament cu hormoni tiroidieni
d) Micşorează calorigeneza
e) Scade nivelul de colesterol 276. În hipotiroidie se constată următoarea dereglare
metabolică:
267Următoarele afirmaţii privind hormonii tiroidieni a) Creşte catabolismul lipidic
sunt adevărate: b) Se măreşte consumul de oxigen
a) T3 este de 4 ori mai activ decît T4 c) Creşte metabolismul bazal
b) T4 este hormonul mai activ d) Hipercolesterolemie
c) ¾ din T3 provine din conversia periferică a T4 e) Hiperglicemie
d) Concentraţia T4 în plasmă este mai mică decît T3
e) Timpul de înjumătăţire a T4 este de 7 - 8 zile 277.În hipotiroidie se constată următoarea dereglare
metabolică:
268. În care din următoarele situații se va înregistra a) Anabolismul proteic crescut
nivelul de TSH scăzut şi nivelul de T3 şi T4 majorat: b) Deshidratare
a) Guşă difuză toxică c) Lipoliza
b) Adenomul tireotoxic d) Metabolismul bazal crescut
c) Faza tireotoxică a tiroiditei subacute e) Reducerea transformării carotenului în vitamina A
d) Hipotiroidia primară
e) Tiroidita fibroasă 278În hipotiroidia primară are loc:
a) Bilanţul calciului negativ
269. Care din următoarele efecte sunt specifice b) Deshidratare
hormonilor tiroidieni? c) Conversia intensă a carotenului în vitamina A
a) Creşterea, dezvoltarea şi maturarea ţesutului nervos. d) Acumularea mucopolizaharidelor
b) Stimularea sintezei proteice e) Hipocolesterolemia
c) Favorizeaza conversia carotenului în vitamina A
d) Efect calorigenic 279Următoarele semne clinice sunt caracteristice
e) Creşterea colesterolului circulant pentru hipotiroidie, cu O EXCEPŢIE:
a) Intoleranţa la frig
270. Cauzele hipotiroidiei sunt următoarele, cu O b) Constipaţie
EXCEPŢIE: c) Transpiraţii
a) Erori de biosinteză a hormonilor tiroidieni d) Scăderea memoriei
b) Deficitul secreţiei de TRH e) Bradicardie
c) Adenomul hipofizar secretant de TSH
d) Deficit de iod 280. Următoarea manifestare NU este caracteristică
pentru hipotiroidia primară: 289.Tratamentul de substituţie în hipotiroidie include
a) Infiltraţie cutaneomucoasă marcată următorul preparat:
b) Aspect pseudo-atletic a muşchilor a) Kalii iodidi
c) Hiperreflexia b) Antistrumină
d) Asocierea cu alte boli autoimune c) Levotiroxina
e) Hiperplazia tireotropă a hipofizei d) Tireotropina
e) Mercazolil
281Dereglările endocrine în hipotiroidie sunt
umătoarele, cu O EXCEPŢIE: 290. Următoarea afirmaţie privind tratamentul de
a) Hiperprolactinemie substituţie în hipotiroidie este adevărată:
b) Sterilitate a) Tratamentul începe cu doze mici
c) Impotenţă b) Tratamentul începe cu doze mari
d) Hipercorticism c) Seara se administrează doze mai mari, conform ritmului
e) Alterarea spermatogenezei circadian
d) Dozele se majorează sub controlul nivelului anticorpilor
282. Coma hipotiroidiană NU este declanşată de: antitiroidieni
a) Infecţii e) Tratamentul se anulează după obţinerea eutiroidiei
b) Traume
c) Lipsa terapiei hipotiroidiei 291.Care criteriu confirmă compensarea hipotiroidei
d) Terapia cu glucocorticoizi primare la adulţi:
e) Hemoragii a) Nivelul normal al TSH
b) Metabolism bazal scăzut cu 20%
283. În coma hipotiroidiană se înregistrează c) Metabolism bazal crescut cu 30%
următoarea manifestare: d) Timpul reflexului ahilian alungit
a) Subfebrilitate, hiperglicemie e) Nivelul anticorpilor antitiroidieni în limite normale
b) Hiperreflexie osteotendinoasă
c) Hipertonus muscular 292. Care din următoarele manifestări NU este
d) Hipotermie, hipoventilaţie caracteristică hipotiroidiei?
e) Dermografism rapid a) Bradicardie
b) Constipaţie
284. Obiectivele tratamentului comei hipotiroidiene c) Atrofia mucoasei digestive
sunt următoarele, cu O EXCEPŢIE: d) Macroglosie
a) Combaterea insuficienţei suprarenale (Hidrocortizon sau e) Deshidratare
Prednizolon)
b) Rehidratarea 293Pentru hipotiroidia congenitală sunt caracteristice
c) Oxigenoterapie umătoarele criterii, cu O EXCEPŢIE:
d) Substituţia cu hormoni tiroidieni a) Icter prelungit
e) Reîncălzirea progresivă b) Hipotermie
c) Nou-născut post-maturat
285. Aspectul exterior al bolnavului cu hipotiroidie d) Copilul neliniştit, agitat
este: e) Constipaţie, hernie ombilicală
a) Agresiv
b) În "semilună" 294. Hipotiroidia congenitală NU include una din
c) Faţă de ,,clovn" următoarele manifestări:
d) "Hipocratic" a) Închiderea precoce a fontanelelor
e) "De spaimă" b) Vocea răguşită
c) Nanismul dismorfic
286În hipotiroidia primară are loc: d) Dificultăţi de alăptare
a) Scăderea nivelului seric de anticorpi către tireoperoxidază e) Întîrzierea creşterii
b) Scăderea nivelului de TSH
c) Scăderea nivelului de TRH 295. Pentru diagnosticul diferenţial al hipotiroidiei
d) Creşterea nivelului de TSH primare cu hipotiroidia centrală este necesar:
e) Scăderea nivelului de anticorpi tireostimulatori (către a) Nivelul de T3 şi T4
receptorul TSH) b) Nivelul de TSH
c) Proba cu T3
287Pentru hipotiroidia secundară este caracteristic: d) Scintigrafia glandei tiroide
a) TRH scăzut e) Proba cu tiroliberină
b) TSH crescut
c) Test cu TSH pozitiv 296. Alegeţi varianta corectă care caracterizează
d) Test cu TSH negativ hipotiroidia primară:
e) Test cu T3 pozitiv a) T3 - majorat, T4 - majorat, TSH scăzut
b) T3 - scăzut, T4 - majorat, TSH scăzut
288. Tratamentul de substituţie cu hormoni tiroidieni c) T3 - scăzut, T4 - scăzut, TSH majorat
în hipotiroidia primară la copil asigură: d) T3 - normal, T4 - normal, TSH normal
a) Creşterea şi dezvoltarea disarmonică e) T3 - majorat, T4 - majorat, TSH majorat
b) Inhibarea maturizării neuro-psihice
c) Dezvoltarea intelectuală normală 297Tratamentul hipotiroidiei în timpul sarcinii se
d) Restabilirea sintezei de hormoni tiroidieni realizează cu:
e) Eliberare de TSH a) Glucocorticoizi
b) Beta-adrenoblocante
c) Hormoni tiroidieni c) Creşterea tensiunii pulsatile
d) Antibiotice d) Bradicardie
e) Preparate de iod e) Mărirea dimensiunilor cordului

298. Tratamentul hipotiroidiei durează: 307. Coma hipotiroidiană clinic se manifestă prin:
a) Pînă la compensarea hipotiroidiei a) Agitaţie psiho-motorie
b) 2 - 3 ani b) Astenie progresivă, hipotermie
c) 4 luni c) Stupoare, hipoventilaţie
d) Toată viaţa d) Contracturi dureroase la nivelul musculaturii scheletice
e) 10 ani e) Hipertensiune arterială sistolică

299. Care manifestare clinică NU este caracteristică 308. Cauzele hipotiroidiei centrale sunt:
pentru coma hipotiroidiană: a) Strumectomia
a) Hipotermie b) Agenezia tiroidiană
b) Stupoare c) Tumorile hipofizare
c) Hipertermie d) Carenţa de iod
d) Hipoventilaţie e) Neuroinfecții
e) Bradicardie
309. Cauzele hipotiroidiei primare sunt:
300. Hipotiroidia primară determină următoarea a) Tratamentul cu antitiroidiene de sinteză
dereglare metabolică: b) Traumele cranio-cerebrale
a) Hipocolesterolemie c) Neuroinfecţiile
b) Reducerea transformării carotenului în vitamina A d) Tiroiditele
c) Creşterea metabolismului bazal e) Tumorile hipotalamo-hipofizare
d) Creşterea termogenezei
e) Anabolism proteic 310. Pentru hipotiroidie sunt caracteristice
următoarele manifestări:
301. Criteriu de compensare a hipotiroidiei primare a) Pielea îngroşată, uscată
este: b) Tahicardie
a) Normalizarea imaginii scintigrafice c) Creşterea masei ponderale
b) Normalizarea TSH-lui d) Scăderea colesterolului
c) Dispariţia anticorpilor antitiroidieni e) Scaune frecvente
d) Micşorarea volumului tiroidian la ecografie
e) Creşterea radioiodcaptării 311. Tratamentul comei hipotiroidiene include
următoarele preparate:
302. Criteriul de compensare a hipotiroidiei la copil a) Hormoni tiroidieni
este: b) Mercazolil
a) Atingerea eutiroidiei limită cu hipertiroidia c) Hidrocortizon hemisuccinat
b) Atingerea eutiroidiei limită cu hipotiroidia d) Beta-adrenoblocante
c) Atingerea masei corporale normale e) Preparate de calciu
d) Creşterea frecvenţei pulsului
e) Maturarea sexuală normală 312Hipotiroidia primară este caracterizată de
următoarele simptome:
303. Hipotiroidia secundară are următoarea cauză: a) Creşterea masei ponderale
a) Leziuni la nivelul hipofizei b) Tahicardie
b) Tiroidita autoimună c) Diaree
c) Afecţiuni ale hipotalamusului d) Pielea îngroşată, uscată
d) Tiroidectomia e) Voce îngroşată
e) Carenţa de iod
313Următoarele semne clinice sunt caracteristice
304. Hipotiroidia centrală se caracterizează prin hipotiroidiei:
următoarele: a) Facies palid, cu pleoape umflate
a) Edeme absente sau slab pronunţate b) Mixedem pretibial
b) T3, T4 majoraţi c) Constipatii
c) Captare intensă la scintigrafia tiroidiană d) Hiperpigmentarea tegumentelor
d) Testul cu TSH - negativ e) Părul uscat, aspru, fragil
e) TSH scăzut
314. Care din următoarele modificări tegumentare
305. În tratamentul hipotiroidiei se utilizează sunt prezente în hipotiroidia primară?
preparatele: a) Culoare Pal-galbuie
a) L-thyroxina b) Subţiri
b) Mercazolil c) Îngroşate
c) Preparate combinate care conţin T4 şi T3 d) Uscate
d) Antiinflamatorii nesteroidiene e) Hipercheratoză
e) Antibiotice
315. Care din următoarele dereglări ale aparatului
306. Modificările cardio-vasculare în hipotiroidie cardiovascular sunt caracteristice pentru hipotiroidie?
sunt: a) Mărirea dimensiunilor cordului.
a) Tahicardie b) Bradicardie
b) Fibrilaţie atrială c) Scăderea contractilităţii miocardului
d) Scăderea vitezei circulaţiei sanguine e) Cresc rezorbţia osoasă
e) Tahicardie
325. Una din următoarele afirmaţii NU este caracteristică
316. Care din următoarele manifestări clinice sunt progesteronului:
caracteristice pentru hipotiroidie? a) Este produs de către corpul galben
a) Constipaţie b) Inhibă creşterea miometrului şi excitabilitatea
b) Zgomotele cordului accentuate c) Creşte temperatura bazală
c) Scăderea filtraţiei glomerulare d) Creşte toleranţa la glucoză
d) Macroglosie e) Stimulează dezvoltarea glandulară, acumularea produşilor
e) Hipoaciditate nutritivi

317. Care din următoarele dereglări ale sistemului 326Care eveniment hormonal NU este caracterisic ciclului
nervos sunt caracteristice pentru hipotiroidie? menstrual?
a) Reflexe crescute a) Concentraţie redusă a estrogenilor înainte de ciclu
b) Scăderea atenţiei, bradipsihie b) GN-RH şi FSH crescuţi în primele zile a ciclului
c) Indiferenţa faţă de cele din jur c) Scăderea LH şi FSH la ovulaţie
d) Scăderea memoriei d) Progesteron crescut la ziua 21 a ciclului
e) Somnolenţă e) LH crescut la ovulaţie

318. Care din următoarele semne sunt caracteristice 327Care dozare hormonală NU reprezintă funcţia ovarelor?
pentru hipotiroidia congenitală? a) FSH, LH
a) Deficit intelectual pînă la cretinism b) ACTH
b) Nanism dismorfic c) Prolactinei, estradiolului
c) Tegumentele hipercarotinemice d) Progesteronului
d) Masa corporală scăzută e) Testosteronului
e) Întârzierea maturării sexuale
328. Sexualizarea organismului uman NU include instalarea:
319. Care sunt efectele metabolice ale testosteronului? a) Sexului genetic
a) Blochează sinteza proteinelor b) Sexului gonadic
b) Stimulează eliminarea de azot c) Sexului genital
c) Cresc lipidele microdisperse (LDL) şi scad HDL d) Sexul intrauterin
d) Cresc descompunerea glicogenului în muşchi e) Sexul psiho-social
e) Stimulează osteoporoza
329. Care afirmaţie NU este caracteristică pubertăţii
320. Care hormon stimulează sinteza androgenilor avansate?
testiculari? a) Debut la fete după vârsta de 8 ani
a) ACTH b) Debut la băieţi după vârsta de 9 ani
b) FSH c) La fete debutează cu telarha
c) Prolactină d) La băieţi debutează cu ginecomastia
d) LH e) Copiii rămân hipostaturali
e) Cortizol
330. Pentru pubertatea precoce falsă NU este caracteristică
321. Care hormon stimulează spermatogeneza? una din afirmaţiile:
a) Cortizol a) Se dezvoltă la administrarea de estrogeni, androgeni sau
b) Prolactină anabolice
c) LH b) Testul cu Gn-Rh pozitiv
d) ACTH c) Instalarea taliei crescute
e) FSH d) Nivel seric crescut de FSH, LH
e) Tratament antigonadotrop ineficient
322. Care manifestare clinică NU este relevantă la suspectarea
patologiilor testiculare? 331În pubertatea precoce idiopatică NU se recomandă:
a) Aspectul scheletului şi a musculaturii a) Medroxiprogesteron
b) Prezenţa osteoporozei b) Parlodel
c) Distribuţia ţesutului adipos c) Androcur
d) Tembrul vocii d) Danol
e) Pilozitatea sexual dependentă e) Lupron

323Explorarea paraclinică a testiculelor Nu include 332. Clasificarea hipogonadismului primar nu include forma:
investigarea: a) Hipergonadotrop
a) Determinarea cromatinei sexuale şi a cariotipului b) Prepubertar congenital
b) Dozarea serică de FSH, LH, T, DHEAS, estradiol c) Prepubertar dobândită
c) Concentraţia serică de acid vanilmandelic d) Hipotalamo-hipofizar
d) Laparoscopia, ecoscopia, biopsia testiculară e) Postpubertar
e) Spermatograma, vârsta osoasă
333. Care una din următoarele cauze NU provoaca
324. Care efect nu este caracteristic estrogenilor? hipogonadism primar?
a) Proliferarea endometrului, vaselor, gonadelor a) Parotita epidemică
b) Proliferarea stromei şi a ductelor mamare b) Sindromul de şa turcească goală
c) Instalarea caracterelor de sexualizare feminină c) Traumatismul gonadelor
d) Conservarea sexualizării feminine d) Disgineziile gonadale
e) Dereglarea biosintezei hormonilor sexuali c) Mameloane hipoplazice, apropiate
d) „Cubitus valgus"
334Care factor NU poate determina instalarea e) Nevi pigmentaţi multipli
hipogonadismuli secundar?
a) Adennomul hipofizar 343. Care manifestare somatică NU se întîlneşte în sindromul
b) Traumatismul craniocerebral Turner?
c) Iradierea gonadelor a) Coarctaţie de aortă
d) Panhipopituitarismul b) Tipul constituţional eunucoid
e) Sindromul adiposo-genital c) Rinichi în potcoavă
d) Torace cu aspect de „scut"
335Care este pаrticularitatea hipogonadismului primar e) Hipoacuzie de percepţie
congenital?
a) Închiderea precoce a zonelor de creştere 344Care afirmaţie NU este caracteristică hermafroditismului
b) Pubertatea nu se instalează veritabil?
c) Talia rămâne joasă a) Sunt prezente celulele gonadale de ambele sexe într-un
d) Comportament sexual neafectat organism
e) Tratamentul cu gonadotropină restabileşte fertilitatea b) Este mozaicism 46XX/46XY
c) Se dezvoltă concomitent, incomplet semnele sexuale
336. Care afirmaţii privind tratamentul hipogonadismului ambiguie
primar feminin NU este corectă? d) Fenotipul mai frecvent este masculin
a) Se administrează Estrogeni de la 11 - 12 ani, 21 zile-n lună e) Tratamentul este prioritar sexului feminin
b) Dozele de estrogeni se scad treptat
c) Dozele exagerate de estrogeni închid zonele de creştere 345Care afirmaţie NU confirmă sindromul olfacto-genital?
d) Administrarea de Estrogeni-progestine la apariţia a) Mai des se întîlnește la nou-născuţii de sex masculin
hemoragiei de tip menstrual de la 13-15 ani b) Hipogonadismul hipergonadotrop
e) Administrarea de Estrogeni-progestine pe fondal de uter c) Deficitul unei gene de pe cromozomul X
satisfăcător dezvoltat d) Hipoplazia bulbilor olfactivi cu anosmie
e) Habitusul eunucoid
337. Care efect NU se obţine la administrarea androgenilor din
hipogonadismul primar masculin? 346Sindromul Lawrence-Moon- Biedl NU include:
a) Dezvoltarea pilozităţii masculine a) Determinarea genetică
b) Maturizarea penisului b) Hipogonadism primar
c) Creşterea testiculelor c) Obezitate
d) Îngroşarea vocii d) Retinită pigmentară
e) Creşterea musculaturii şi a libidoului e) Polidactilie

338. Care caracteristică NU este proprie sindromului 347Terapia hipogonadismului hipogonadotrop include
Klinefelter? medicația:
a) Degenerarea testiculelor a) Corticosteroizi permanent
b) Deseori azoospermie b) Gonadotropină corionică postpubertar
c) Testosteron seric scăzut c) Ciproteron acetat
d) Semne de masculinizare insuficientă d) Gonadotropină corionică până la vârsta de 18 ani
e) FSH, LH serice scăzuţi e) Substituţie cu testosteron de la depistare

339. Care semn NU este caracteristic sindromului Klinefelter? 348. Care din următoarele stări NU provoacă hipogonadism?
a) Musculatura slab dezvoltată a) Traumatismul gonadelor
b) Vocea cu tembru jos b) Diabetul zaharat tip 1 primar depistat
c) Testicule mici, dure, insensibile c) Bolile cronice grave, imunodeficienţă
d) Intelectul scăzut, lăudăroşi d) Etilismul cronic, ciroza hepatică
e) Libidoul, potenţa scăzute e) Sindromul hiperprolactinic, stresul prelungit

340. Care indice paraclinic NU confirmă sindromul 349. Care metodă de investigaţie confirmă diagnosticul de
Klinefelter? criptorhidie?
a) FSH seric scăzut a) Palparea şi ecoscopia testiculelor
b) LH crescut sau normal b) Determinarea vîrstei osoase
c) Testosteron la limita inferioară c) Radiografia şeii turceşti
d) Azoospermie d) Examenul hormonilor serici
e) Cromatina sexuală, de regulă, pozitivă e) TC, RMN suprarenalelor

341Care din afirmaţiile menţionate este caracteristică 350Care semn clinic NU caracterizează SOP?
sindromului Turner? a) Amenoree sau spaniomenoree
a) Ovarele involuiază postnatal b) Pierdere ponderală, vocea nazonată
b) Amenoree secundară c) Hirsutism, acnee, seboree
c) Infantilism genital d) Infertilitate, hipertrofia clitorisului
d) Instalarea precoce a caracterelor sexuale secundare e) Creșterea masei corporale
e) Talia înaltă
351. Care recomandare NU este valabilă tratamentului SOP?
342Care anomalie NU este caracteristică sindromului Turner? a) Reducerea masei corporale
a) Gât scurt „pterigium coli" b) Citrat de clomifen
b) Torace cu aspect „de scut", larg c) Estrogeni ciclic
d) Progestative de sinteză ani.
e) Rezecţia cuneiformă a ovarelor b) Rareori însoţeşte retardul fizic
c) Cauzată de abuzul alimentar de proteine
352. Care afirmaţie despre menopauză NU este adevărată? d) Mai frecvent la fete
a) Apare mai des la vârsta 45 - 50 ani e) Deseori determinată de cauze organice şi familiale
b) Amenoree mai mult 3 luni
c) Reducerea fiziologică, ireversibilă a cortexului ovarian 362. Care sunt cauzele hipogonadismului primar?
d) Creşte FSH apoi şi LH seric a) Tumori hipotalamo-hipofizare
e) Scade nivelul estrogenilor serici b) Boala Cushing
c) Disgeneziile gonadice
353Care semn clinic NU este caracteristic menopauzei? d) Boli venerice
a) Bufeuri de căldură e) Iradiere craniană
b) Iritabilitate, depresie
c) Neuroze, fobii 363Care semne pot fi prezente în cazurile cu hipogonadism
d) Formaţiuni chistice osoase primar postpubertar?
e) Paroxisme de palpitaţii cardiace a) Constituţia proporţională
b) Zonele de creştere deschise
354Care afirmaţie NU este valabilă andropauzei? c) Infertilitate incurabilă
a) Depresie, anxietate, panică d) Involuţia semnelor sexuale
b) Scăderea libidoului, potenţei e) Posibil, pseudohermafroditism
c) Creşterea pilozității pubiene
d) Scăderea testosteronului plasmatic 364Următoarele devieri hormonale sunt marcate în
e) Creşterea discretă a gonadotropinelor hipogonadismul primar:
a) FSH, LH crescuți la băieţi prepubertar
355. Testosteronul posedă următoarele efecte fiziologice: b) Creşte FSH, LH postpubertar la fete
a) Accelerează creşterea la pubertate c) FSH, LH prepubertar scăzut la fete
b) Menţine deschise cartilajele de creştere după pubertate d) FSH, LH scăzut postpubertar la băieţi
c) Dezvoltă scheletul centurii scapulare e) Normalizarea androgenilor, estrogenilor postpubertar
d) Inhibă eritropoieza
e) Blochează dezvoltarea muşchior pectorali şi ai umărului 365Sindromul Klinefelter include următoarele:
a) Cariotipul, mai frecvent, 45 XO
356Când are loc secreţia maximală de testosteron? b) Unul sau mai mulţi X cromozomi suplimentari
a) Între orele 24.00 - 04.00 c) Disginezie rar întâlnită
b) În luna mai d) Dezvoltare normală a testicolelor, genitaliilor în perioada
c) În luna septembrie embrionară
d) Între orele 5.00 - 9.00 e) Dezvoltare psiho-intelectuală neafectată
e) În luna ianuarie
366Sindromul Turner poate fi caracterizat de următoarele:
357Estrogenii stimulează următoarele procese: a) Este determinat de pierderea de X cromozom din perioada
a) Creşterea miometrului embrionară
b) Blocarea receptorilor pentru оxitocină b) Se înregistrează mai des cariotip 45XO
c) Peristaltismul trompelor c) Este pozitivă cromatina sexuală
d) Blocarea secreţiei de mucus a colului uterin d) Mai des evoluiază sub varianta masculină
e) Stopează creşterea osoasă şi închiderea cartilajelor de e) Rareori sunt mozaicizme 45XO/46XX, 45XO/47XXX
creştere
367. Care anomalii caracterizează sindromul Turner?
358Care afirmaţii sunt caracteristice foliculului ovarian? a) „Gură de peşte"
a) Este stimulat de FSH şi mai puţin de LH b) Exoftalmie
b) Se formează în perioada postovulatorie c) Bolta palatină joasă
c) Produce estrogeni d) Urechi sus implantate
d) Degenerează în corp galben la începutul ciclului e) Inserţia joasă a părului pe ceafă
e) Produce progesteron
368. Disginezia gonadală 46XY include următoarele
359. Pubertatea la fete include următoarele: caracteristici:
a) Telarha de la circa 11 ani a) Fenotip feminin
b) Pubarha de la 13 ani b) Testicule normale
c) Menarha la 11 - 13 ani c) Hormoni sexuali scăzuţi
d) Creşterea maximală la circa 10 ani d) Gonadotropine scăzute
e) Fenotip feminin de la 12 ani e) Educaţie şi tratament conform hipogonadismului primar
masculin
360Care sunt cauzele pubertăţii precoce false izosexuale la
fete? 369. Criptorhidia falsă este caracterizată de următoarele:
a) Chisturile ovariene estrogensecretante a) Prezentă în 20% cazuri
b) Tumorile hipofizare b) Apare la frig, emoţii
c) Sindromul Nelson c) Dispare la efort fizic
d) Tumorile ovariene, suprarenale d) Poate fi abdominală, femurală
e) Sindromul Turner e) Dispare la relaxare, cald

361. Care sunt caracteristicile pubertăţii întârziate? 370Care sunt ipotezele etiopatogeniei SOP?
a) Absenţa caracterelor sexuale secundare pâna la vârsta de 16 a) Scade aromatizarea androgenilor în estrogeni
b) Hipoinsulinismul creşte sensibilitatea la insulină 380Hipogonadismul secundar include următoarele forme:
c) Puseuri ample, frecvente de Gn-RH a) Testiculară
d) Deficitul de LH b) Hipogonadotropă
e) Creşte acumularea de colesterol şi androgeni c) Hipofizară
d) Ovariană
371. Tratamentul OPV poate include următoarele: e) Hipotalamică
a) Corticosteroizi
b) Diane 35 381. Hipogonadismul primar congenital este caracterizat de
c) Lizin-vazopresină următoarele:
d) Legarea trompelor uterine a) Intersexualitatea la băieţi
e) Electrocauterizarea laparoscopică a chisturilor b) Tip constituţional hiperstenic
c) Absenţa ori atenuarea pubertăţii
372. Tratamentul menopauzei poate include următoarele: d) Intersexualitatea la fete
a) Estrogeni în premenopauză e) Tip constituţional eunucoid
b) Estrogeni-progestine în debutul menopauzei
c) Tranchilizante, preparate de calciu 382Tratamentul hipogonadismului primar masculin include
d) Progestine postmenopauzal următoarele:
e) Clomifen citrat a) Se preferă androgeni cu rezorbţie lentă de la 16 ani
b) Poate fi administrat Omnadren odată la 2-4 săptămâni
373. Care sunt produşii activităţii celulelor Sertoli? c) Se recomandă Testosteron 2 ori în lună
a) Estrogeni d) Se administrează Sustenon 2 ori în lună
b) Hormonul de inhibiţie mulleriană (MIH) e) Se administrează Gonadotropină corionică
c) Spermatozoizii
d) Inhibinele A şi B 383. Sindromul Klinefelter include următoarele:
e) Aldosteron a) Tip constituţional Eunucoid
b) Panicul adipos cu distribuire feminină
374. Ce produc celulele Leydig? c) Talie joasă
a) Dihidrotestosteron d) Ginecomastie frecventă, bilaterală, din pubertat
b) Cortizol e) Penisul mic
c) Testosteron
d) Estrogeni în cantităţi mari 384. Care sunt caracteristicile sindromului Turner?
e) Mici cantităţi de progestageni a) Lipsa puseului de creştere prepubertar
b) Pilozitate pubiană intensă
375Pentru aprecierea funcţiei testiculare pot fi recomandate c) Organe genitale hipoplazice
testele: d) Glandele mamare dezvoltate
a) Cu LH-RH e) Amenoree primară
b) Cu Gonadotropină corionică
c) Cu Dexametazon 385. Varianta masculină a sindromului Turner este
d) Cu Clomifen caracterizată de următoarele:
e) Cu ACTH a) Intersexualitate
b) Spermatogeneza imperfectă
376Care sunt caracteristicele ovarelor? c) Mozaicism 45XO/46XY
a) Au dimensiuni 2,5x2x1 cm d) Tratament conform variantei feminine
b) Produc estrogeni şi progeseron e) Fertilitatea uneori păstrată
c) Sintetizează androgeni în cantităţi mici
d) Inhibă producerea de relaxină, inhibină, activină 386. Următoarele caracteristici sunt proprii sindromului
e) Au dimensiuni de peste 3,5x2,5x2 cm triplu-X:
a) Mai frecvent în naşterile după 45 ani
377. NU sunt informative pentru explorarea ovarelor testele: b) Fenotip feminin
a) La Progesteron c) FSH, LH scăzuţi
b) La Captopril d) Estrogeni crescuţi
c) La Spironolactonă e) Gonadele funcţionale
d) La Estroprogestative
e) La Gn-RH 387Cauze ale criptorhidiei pot fi:
a) Genetice, toxice
378. Pubertatea precoce este caracterizată de următoarele: b) Sindromul Nelson
a) Debut la fete cu vârsta sub 10 ani c) Factori fizici, infecţioşi
b) Debut la băieţi cu vârsta sub 11 ani d) Apare în diabetul zaharat tip II
c) Formă veritabilă Gn-RH dependentă e) Disginezia canalelor inghinale
d) Pseudopubertate precoce izosexuală
e) Pseudopubertate precoce heterosexuală 388Care caracteristici sunt proprii andromastiei?
a) Fiziologic apare în pubertat, de scurtă durată
379Care sunt cauzele pubertăţii precoce false izosexuale la b) Dureroasă, frecvent la 30 - 40 ani
băieţi? c) Fiziologică - frecventă după andropauză
a) Sindromul adrenogenital d) Creşte raportul androgeni/estrogeni
b) Tumori secretante de gonadotropină corionică e) Poate fi veritabilă sau falsă
c) Tumori suprarenale secretante de estrogeni
d) Tumori testiculare 389Care modificări paraclinice confirmă SOP?
e) Sindromul de şa turcească izolată a) Raportul seric LH/FSH peste 2
b) Nivel seric crescut de androgeni
c) Deficitul de estrogeni următoarele scopuri:
d) Peste 10 chisturi de 3 - 9 mm dispuse în coroană a) Declanşarea pubertăţii
e) Chisturi mari în timpul ovulaţiei b) Preîntâmpinarea instalării asteniei constituționale
c) Restabilirea fertilităţii
390Care manifestări clinice se întâlnesc deseori în d) Dezvoltarea fenotipului feminin
menopauză? e) Închiderea zonelor de creştere la maturarea staturală
a) Bufeuri de căldură, insomnie
b) Vaginite atrofice, cistite 400. Care sindroame prezintă hipogonadism
c) Creşte pilozitatea axilo-pubiană hipergonadotrop?
d) Tulburări digestive, articulare a) Sindromul Klinefelter
e) Mastite fibrochistice b) Sindromul Turner
c) Sindroamele Morris şi Reifeinstein
391Care sunt caracteristicele testiculelor? d) Sindroamele Simmonds şi Sheehan
a) Încep producţia de hormoni peste 8 săptămâni de la e) Sindroamele „Triplu-X", „Dublu mascul"
gestaţie
b) Conţin celule Sertoli 401. Sindromul Klinefelter este caracterizat de următoarele:
c) Sânt blocate de FSH şi LH a) De regulă infertilitate
d) Produc hormoni din colesterol b) Deseori asociere cu tiroidită autoimună
e) Conţin celule Leydig c) Intoleranţă la glucoză
d) Tratament eficient cu corticosteroizi
392. Care sunt acţiunile androgenilor? e) Varice deseori
a) Condiţionează comportamentul sexual
b) Determină diferenţierea genitaliilor în sens masculin 402. Varianta feminină a sindromului Turner include
c) Stimularea libidoului şi a potenţei următoarele:
d) Scăderea virilizării şi a pilozităţii a) Niveluri serice crescute de FSH şi LH
e) Inhibarea definitivă a secreţiei ciclice a gonadoliberinei b) Estrogenii serici scăzuţi
c) Cromatina sexuală frecvent pozitivă
393Genitaliile normale au următoarele caracteristici: d) Ordinea tratamentului: STH- anabolice- estrogeni
a) Penis la naştere 3 cm e) Cromatina sexuală în mozaicism uneori pozitivă
b) Testicule la adult peste 3,5 x 2 cm, dur-elastice
c) Penis la adult 8 - 10 cm 403. Care sunt caracteristicele pseudohermafroditismului?
d) Testicule la adult peste 4,5 x 3 cm, dure a) Prezenţa celulelor gonadale unisexuale într-un organism
e) Penis la 11 - 12 ani 5 - 6 cm b) Prezența ovotestisului
c) Fenotip feminin-masculin
394. Care sunt efectele metabolice ale estrogenilor? d) Clitor peniform
a) Stimulează sinteza enzimelor, proteinelor e) Uneori sinus uro-genital
b) Reduc toleranţa la glucide
c) Efect antiaterogen 404Care sunt criteriile de diagnostic a sindromului
d) Reţin Na şi lichidul Pasqwalini?
e) Reduc temperatura bazală a) Deficit seric de LH
b) Insuficienţă testosteronică
395. Care sunt testele de explorare a ovarelor? c) FSH scăzut
a) Temperatura bazală d) Habitus eunucoid
b) Mucusul cervical e) Ginecomastie, spermatogeneza păstrată
c) Cromatina sexuală, cariotipul.
d) Frotiuri vaginale
e) Biopsia miometrului 405Care din următoarele afirmaţii caracterizează criptorhidia?
a) Desemnează lipsa testiculelor în scrot
396. Pubertatea la băieţi include următoarele: b) Poate fi veritabilă, falsă, uni-, bilaterală
a) Debut la 12 ani c) Cu retenţie inghinală, abdominală
b) Închiderea zonelor de creştere la circa 18 ani d) Primară, secundară, terţiară
c) La 12 ani testicule de circa 2 cm e) Cu ectopie perineală, pubiană, peniformă, femurală
d) Pilozitate pubiană de la 10 ani
e) Spermatogeneza de la 16 - 18 ani 406. Tratamentul criptorhidiei include următoarele:
a) Cure cu Gonadotropină corionică la vârsta 1 - 2 ani
397. Care sunt cauzele pubertăţii precoce false heterosexuale? b) Testosteron la 2 - 15 ani
a) Tumori hipofizare c) Gonadotropină la FSH şi LH scăzuţi
b) Sindromul adrenogenital congenital d) Gonadotropină la implicare hipotalamo-hipofizară
c) Tumorile ovariene androgensecretante e) Tratament chirurgical optimal la vârsta de circa 2 ani
d) Tumorile corticosuprarenale
e) Tumorile testiculare secretante de estrogen 407. Care complicaţii sunt determinate de SOP?
a) Neoplazii androgendependente
398..Care sunt caracteristicele tipului constituţional eunucoid? b) Depresie sau agresivitate
a) Talie înaltă, cap mic c) Mastoze cu risc de cancer de sân
b) Gât lung, subţire d) Fibromatoză uterină
c) Torace lat, lung e) Carcinom de endometru
d) Extremităţi scurte
e) Umeri înguşti 408. Care sunt caracteristicile andropauzei?
a) Involuţie morfofiziologică a gonadelor la bărbat
399Tratamentul hipogonadismului primar feminin include b) Debut la vârsta de peste 70 ani
c) Valuri de căldură, insomnie e) Insulinorezistenţa
d) Bradicardie, hipotensiune arterială stabilă
e) Oscilaţii tensionale, transpiraţii, cefalee 418. Obezitatea creşte riscul instalării următoarelor boli:
a) Hipocorticismul primar
409. Care valoare a indicelui masei corporale reprezintă masa b) Osteoporoza
corporală normală: c) Spondiloza deformantă
a) 13,5 - 18,4 d) Hiperaldosteronismul secundar
b) 30 - 34,9 e) Nefrolitiaza
c) 25 - 29,9
d) 18,5 - 24,9 419. Zona fasciculată a corticosuprarenalelor
e) 35 - 39,9 sintetizează predominant:
a) Aldosteron
410Obezitatea poate determina apariţia următoarelor b) Androstendion
patologii, cu EXCEPTIA: c) Cortizol
a) Hipertensiune arterială d) Dopamină
b) Osteoartroză e) Dehidroepiandrosteron
c) Diabet zaharat tip II
d) Cardiopatia ischemică 420. Care din următoarele afirmaţii NU este proprie
e) Diabet zaharat tip I aldosteronului?
a) E stimulat de sistemul renin - angiotenzină
411Care dereglare metabolică NU este specifică obezităţii? b) Creşte natriul seric
a) Hipercolesterolemia c) Creşte la hiperkaliemie şi hiponatriemie
b) Hipernatriemia d) Stimulează catabolismul proteic
c) Hipocalciemia e) Creşte la vasodilatare şi ortostatism
d) Scăderea fibrinolizei
e) Hipocortizolemia
421. Care din următorii fermenţi NU influenţează
412. Care din următoarele semne NU este caracteristic sinteza hormonilor corticosuprarenali?
sindromului Pikwik: a) Peroxidaza
a) Hipoxie cerebrală b) 3beta-dehidrogenaza
b) Respiraţie îngreuiată c) 11 -hidroxilaza
c) Hipertrofia ventriculului drept d) 21 -hidroxilaza
d) Insomnie cronică e) Desmolaza
e) Hipoventilare pulmonară
422. Care din următoarele efecte NU sunt proprii
413. Care disfuncţii hipotalamice sunt implicate în instalarea glucocorticoizilor?
obezităţii: a) Cresc retenţia de natriu şi eliminarea kaliului
a) Scăderea tonusului parasimpatic b) Cresc volumul sângelui circulant
b) Hipotonia nucleelor ventro-mediale c) Cresc filtraţia glomerulară
c) Creşterea activităţii nucleelor ventro-mediale d) Stimulează osteoclastele, parathormonul
d) Activarea sistemului simpato-adrenal e) Scad absorbţia intestinala de vitamina D şi fosfor
e) Hipertonusul nucleelor ventro-laterale
423. 17 - OHCS urinari sunt metaboliţii:
414. Obezitatea poate fi caracterizată de următoarele dereglări: a) Adrenalinei
a) Nivelul seric crescut de hormoni tiroidieni b) Cortizolului
b) Scade nivelul seric al aldosteronului c) Aldosteronului
c) Hiperprolactinemie d) Dehidroepiandrosteronului
d) Hiperinsulinism e) Testosteronului
e) Creşte nivelul seric al catecoleminelor
424. Corticosteroizii inhibă:
415. Clasificarea obezităţii include următoarele forme: a) Secreţia gastrică acidă
a) Terţiară b) Cetogeneza hepatică
b) Secundară c) Secreţia de ACTH
c) Constituțional-alimentară d) Lipoliza
d) Cerebrală e) Neoglucogeneza
e) Medulosuprarenală
425. Zona reticulară a corticosuprarenalei este
416. Care din următorii factori pot fi predispozanţi în stimulată de:
obezitate: a) Monoaminooxidază
a) Hiperestrogenemia b) Hiperkaliemie şi hiponatriemie
b) Sedentarismul c) Sistemul renin - angiotenzină
c) Abuzul de edulcorante d) ACTH
d) Afectarea hipotalamusului e) FSH şi LH
e) Hipercortizolemia
426Care din următoarele este produsul principal al
417. Dereglările hormonale in obezitate pot fi: descompunerii catecolaminelor?
a) Creşterea activităţii corticotrope a) 17 - KS
b) Scăderea activităţii tireotrope b) Dopamina
c) Creşterea secreţiei hormonului antidiuretic (ADH-lui) c) 17 - OHCS
d) Creşterea activităţii somatotrope d) Tirozina
e) Acidul vanil-mandelic 436. Insuficienţa corticosuprarenală acută NU poate fi
declanşată de factorul:
427. În care din următoarele afecţiuni este prezentă a) Stres psihic, infecţios
hiperpigmentarea tegumentelor? b) Corticoterapie îndelungată brusc întreruptă
a) Sindrom Cushing c) Efort fizic, psihic, arşită, frig
b) Hipotiroidie d) Diuretice, intoxicaţii, infecţii
c) Boala Addison e) Dieta hipersodată
d) Sindrom Sheehan
e) Craniofaringiom 437. Care din următoarele NU este obiectiv al terapiei
crizei addisoniene?
428Suprarenalectomia bilaterală este urmată de: a) Înlăturarea factorului etiologic
a) Hipernatriemie b) Terapia de deshidratare
b) Hipotensiune arterială c) Echilibrarea cortizolemiei
c) Hipopotasiemie d) Corectarea tulburărilor electrolitice
d) Alcaloză e) Corectarea hipoglicemiei
e) Hiperglicemie
438. Care din următoarele este cea mai frecventă
429. Boala Addison NU poate fi rezultatul: formă de sindrom adrenogenital?
a) Ischemiei adenohipofizare a) Grăsoasă (lipoidă)
b) Tuberculozei b) Cu pierdere de sare
c) Amiloidozei c) Virilizantă pură
d) Dereglării autoimune adrenale d) Virilizantă cu pierdere de sare
e) Suprarenalectomiei bilaterale e) Hipertonică

430. Boala Addison severă NU este caracterizată de: 439. Care din următoarele caracteristici NU este
a) Greaţă, vomă proprie formei virilizante pure a sindromului
b) Diaree, hiperpigmentare adrenogenital?
c) Hipertensiune arterială a) Deficit total de 21 - hidroxilază
d) Crize addisoniene b) Hipersecreţie de androgeni, ACTH
e) Efect terapeutic: dieta + glucocorticoizi + mineralocorticoizi c) Hiposecreţie de cortizol, aldosteron
d) Pseudohermafroditism feminin
e) Maturizare sexuală precoce, talie joasă
431. Melanodermia din boala Addison este
determinată de hipersecreţia de: 440. Hipercortizolismul NU determină următoarea
a) Androstendiol modificare:
b) Aldosteron a) Striuri purpurice
c) Cortizol b) Diabet zaharat tip 1
d) FSH, LH c) Osteoporoză
e) ACTH d) Amenoree secundară
e) Peteşii
432 Melanodermia din boala Addison are următoarele
caracteristici, cu Excepţia: 441. Următoarea modificare NU caracterizează
a) Se accentuează în decompensarea bolii sindromul Cushing:
b) Este mai pronunţată pe zonele acoperite a) Ulcere gastro-duodenale
c) Este prezentă pe liniile palmare b) Tasare vertebrală
d) Interesează mucoasele c) Nefrolitiază
e) Este mai pronunţată pe cicatrici, areole d) Hipertensiune arterială
e) Osteită fibrochistică
433Boala Addison NU este caracterizată de:
a) Hipotrofie şi crampe musculare 442. Sindromul Cushing NU poate fi confirmat de:
b) Întunecarea culorii părului a) 17 - OHCS urinari crescuţi
c) Creşterea masei corporale b) ACTH plasmatic scăzut
d) Vertij, stări de lipotimie c) Test cu dexametazonă pozitiv
e) Cord mic, zgomote cardiace surde d) Hipercortizolemie
e) Atrofia unei suprarenale
434. Pentru Boala Addison NU este caracteristic:
a) Astenie, oboseală 443Hipercorticismul poate determina următoarea
b) Scăderea atenţiei, memoriei, apatie complicaţie:
c) K seric scăzut, raportul Na/K peste 30 a) Tromboembolie, hemoragie
d) Anemie, eozinofilie b) Comă hipoglicemică
e) Hipoglicemie, acidoză c) Eritropenie
d) Hipotensiune, colaps
435. Insuficienţa corticosuprarenală acută NU se e) Criză tireotoxică
poate dezvolta în următorul caz:
a) Suprarenalectomie fără hormonosubstituţie 444. Care din următoarele semne NU este specifică
b) Sindromul Cushing netratat androsteromului?
c) Sindromul adreno-genital a) Scăderea masei musculare
d) Traume şi hemoragii suprarenale b) Chelie pe cap
e) Boala Addison netratată c) Virilizare
d) Hipertrofia clitorului la femei
e) Hipersecreţie de androgeni, 17-KS urinari crescuţi c) Eritrocitoză, leucocitoză, limfocitoză
d) Hiperglicemie, hipercolesterolemie
445. Care din următoarele semne NU este propriu e) Metabolism bazal crescut
sindromului Conn?
a) Hipertensiune arterială sistolo-diastolică 454. Care din următoarele afirmaţii NU este adevărată
b) Hipotensiune ortostatică pentru tratamentul feocromocitomului?
c) Astenie musculară, paralizii a) Fentolamină, Tropafen, Prazosin
d) Edeme pronunţate b) Beta-adrenoblocante după administrarea de
e) Polidipsie, poliurie Alfa-adrenoblocante
c) Dopegyt, propranolol
446. Care din următoarele modificări NU pledează d) Nifedipin, digitalice
pentru sindromul Conn? e) Beta-adrenoblocante, apoi Alfa-adrenoblocante
a) Hipokaliemia
b) Hipernatriemia 455. Care din următoarele situaţii NU determină
c) Alcaloza metabolică creşterea cortizolului plasmatic?
d) Aldosteron crescut a) Stresul acut sever
e) Renină plasmatică cu activitate crescută b) Etilism
c) Boala şi sindromul Cushing
447. Care din următoarele modificări pledează pentru d) Sindromul adreno-genital
sindromul Conn? e) Secreţia ectopică de ACTH
a) Hipokaliuria
b) Raportul Na/K seric scăzut 456. Medulosuprarenalele sintetizează:
c) Hipoglicemia a) Androstendiol
d) Hipermagneziemia, hipocloremia b) Cortizol
e) Tetrahidroaldosteron crescut c) Noradrenalină
d) Aldosteron
448. Hiperaldosteronismul secundar NU este e) Adrenalină
determinat de:
a) Dieta hiposodată, hipovolemie 457. Adrenalina determină:
b) Contraceptive, furosemid a) Creşterea tensiunii arteriale sistolice
c) Ciroza cu ascită, tumora reninsecretoare b) Creşterea tensiunii arteriale diastolice
d) Afectarea rinichilor, sarcina c) Creşterea tensiunii arteriale pulsatile
e) Rehidratare, hipervolemie d) Relaxarea uterului
e) Spasmul bronhiilor
449. Tratamentul sindromului Conn NU include
următorul preparat: 458. Deficitul de androgeni corticosuprarenali din
a) Bromergon, Bromcriptină boala Addison determină:
b) Spironolacton, limitarea Na a) Creşterea neoglucogenezei
c) Amilorid C, Cisplatina b) Mărirea sânilor, ovarelor
d) Captopril, Enalapril c) Scăderea anabolismului proteic
e) Preparate de Kaliu d) Pilozitate axilo - pubiană rară
e) Stimularea lipogenezei
450. Următorul semn clinic NU pledează pentru
feocromocitom: 459. Boala Addison poate avea evoluţie:
a) Cefalee, tulburări de vedere a) Tranzitorie
b) Transpiraţii, palpitaţii cardiace b) Latentă
c) Scădere în greutate, greaţă, vomă c) Tipică
d) Apetit scăzut, diaree d) Benignă
e) Iritabilitate, tremurături, spaimă e) Atipică

451. Următorul semn clinic NU caracterizează 460. În boala Addison sunt prezente:
feocromocitomul: a) Hipertonie musculară, hiperkinezie
a) Dureri precordiale, toracale, abdominale b) Astenie, pierdere ponderală
b) Micţiuni rare, hipotermie c) Apetit crescut, gastrite hiperacide
c) Constipaţie, senzaţie de căldură d) Filtraţie glomerulară scăzută, oligurie
d) Dispnee, parestezii e) Cardiomegalie, edeme
e) Sete exagerată, diureza crescută
461Confirmă prezenţa bolii Addison:
452Care din următoarele semne NU este caracteristic a) QRT de amplitudine redusă, T alungit
crizei din feocromocitom? b) Aldosteron seric crescut
a) Debut brutal, frică, cefalee c) Cortizol seric scăzut, ACTH crescut
b) Palpitaţii cardiace, aritmii, dispnee d) 17 - OHCS şi 17 KS crescuţi în urină
c) Apatie, somnolenţă e) Creşterea 17-OHCS şi 17KS în testul cu ACTH
d) Răcirea, transpirarea membrelor
e) Creşterea tensiunii arteriale, valuri de căldură 462. Insuficienţa corticosuprarenală secundară este
însoţită de:
453. Care din următorii indici de laborator NU este a) Hipertensiune arterială
specific feocromocitomului? b) Cortizol seric crescut
a) Metanefrina, acidul vanil-mandelic scăzuţi în sânge şi urină c) Depigmentare
b) Adrenalina, noradrenalina crescute în ser şi urină d) ACTH seric crescut
e) Test cu ACTH pozitiv
472. Tegumentele în feocromocitom pot fi:
463. Care din indicii serici enumeraţi sunt a) Groase, icterice
preponderent scăzuţi în criza addisoniană? b) Reci, cu piloerecţie
a) Cortizolul c) Pale, uscate
b) Aldosteronul d) Marmorate cu acrocianoză
c) Testosteronul e) Groase, cu vergeturi violacee
d) Catecolaminele
e) Potasiul 473. Care din următoarele probe dinamice pot
confirma feocromocitomul:
464. Insuficienţa corticosuprarenală acută poate fi a) Cu histamină
confirmată de: b) Cu dexametazonă
a) Scăderea ureei serice, alcaloză c) Cu ACTH
b) Hiponatriemie, hiperkaliemie d) Cu tiroliberină
c) Raport Na/K seric peste 30 e) Cu tropafen
d) Hiperglicemie, eozinopenie, limfopenie
e) Cortizol seric şi 17-OHCS urinari scăzuţi 474. Sunt cunoscute următoarele zone a
corticosuprarenalelor:
465. Care din patologiile enumerate se manifestă cu a) Fasciculată
hipertensiune arterială? b) Medulară
a) Boala Addison c) Reticulară
b) Sindromul Cushing d) Corticală
c) Sindromul Nelson e) Glomerulară
d) Insuficienţa corticosuprarenală acută
e) Sindromul Conn 475. Care din următorii hormoni NU sunt sintetizaţi
în zona glomerulară?
466. Hipercortizolismul determină următoarele a) Androstendion
modificări: b) Cortizol
a) Osteoporoză c) Deoxicorticosteron
b) Obezitate ginoidă d) Testosteron
c) Fragilitate vasculară e) Aldosteron
d) Îngroşarea tegumentelor
e) Hipertrofie musculară 476. Androgenii corticosuprarenali stimulează:
a) Maturizarea foliculului ovarian
467. În sindromul Cushing pot fi înregistrate b) Celulele Sertoli
următoarele modificări: c) Pubertatea la băieţi
a) Hipotensiune arterială d) Pubertatea la fete
b) Vergeturi pale e) Pilozitatea axilo-pubiană, libidoul la femei
c) Hirsutism, acnee
d) Hiperpigmentare 477. Catecolaminele pot stimula:
e) Psihoze, depresii, suicid a) Vasoconstricţia tegumentară
b) Hipertensiunea arterială
468. Care din următoarele semne clinice şi paraclinice c) Scăderea glicemiei
sunt caracteristice pentru androsterom: d) Hipersudoraţia
a) Pseudohermafroditism la bărbaţi e) Liposinteza
b) Sindrom virilic la femei
c) Scăderea masei musculare 478. În boala Addison de geneză autoimună frecvent
d) 17-KS urinari crescuţi se întâlnesc:
e) Creşterea masei ţesutului adipos a) Suprarenale mari, cu calcifieri
b) Suprarenale mici sau de dimensiuni normale
469. Sindromul Conn este caracterizat de: c) Mucoasele violacee, hirsutism
a) Tumoare a zonei glomerulare d) Vitiligo, astm bronşic
b) Tumoare medulosuprarenală e) Hipoparatiroidism, hipotiroidie
c) Hiperaldosteronism primar
d) Retenţie marcată de potasiu 479. Lipsa mineralocorticoizilor din boala Addison
e) Hiperaldosteronism secundar determină:
a) Scăderea reabsorbţiei de Na, Cl
470. Feocromocitomul este: b) Anasarca, edem cerebral
a) Tumoare corticosuprarenală c) Reducerea eliminării de K
b) Tumoare medulosuprarenală d) Hiperhidratare extracelulară
c) Caracterizat de hipercorticism e) Deshidratarea extracelulară
d) Caracterizat de hipersecreţie catecolaminică
e) Caracterizat de hipotensiune arterială stabilă 480. Boala Addison, gravitate medie, este
caracterizată de:
471. Feocromocitomul se mai numeşte: a) Hiperpigmentare
a) Feocromocitoblastom b) Crize addisoniene
b) Androsterom c) Efect terapeutic: dieta + mineralocorticoizi
c) Corticoestrom d) Diaree, rareori constipaţii
d) Glucosterom e) Efect terapeutic: dieta + glucocorticoizi
e) Cromafinom
481. În boala Addison pot fi prezente: 490. Sindromul Conn poate fi confirmat de:
a) Colelitiaza, nefrolitiaza a) Testul cu dexametazonă
b) Ulcere gastro - duodenale b) Testul încărcării cu sare
c) Poftă de sare, greaţă, vome c) Testul cu Histamină
d) Gastrite hiperacide d) Testul cu Captopril
e) Puls filiform, frecvent e) Testul cu Spironolactonă

482. Insuficienţa corticosuprarenală acută poate fi 491. Feocromocitomul poate fi


caracterizată de: a) Sporadic, familial
a) Tegumente reci, transpirate b) Neuropsihic, autoimun
b) Cianoză, hiperpigmentare c) Cardiovascular, periferic
c) Contracţii cardiace accentuate d) Benign, malign
d) Greaţă, vomă, diaree e) Paroxistic, permanent, asimptomatic
e) Hipertensiune arterială
492. Feocromocitomul cu hipersecreţie de adrenalină
483. Variantele evoluţiei clinice a insuficienţei poate fi caracterizat de:
corticosuprarenale acute sunt: a) Hipertensiune arterială stabilă cu bradicardie
a) Neuro - psihică b) Hipertensiune arterială cu trecere în colaps
b) Pulmonară c) Normotensiune arterială
c) Cardiovasculară d) Hipotensiune ortostatică
d) Nefrotică e) Tahicardie
e) Abdominală
493. Feocromocitomul poate determina următoarele
484. Tratamentul insuficienţei corticosuprarenale complicaţii:
acute poate include: a) Edem pulmonar cu hemoptizie
a) Sol. Hidrocortizon intravenos b) Aritmii, infarct, ictus
b) Sol. DOCA intramuscular c) Nefrolitiază
c) Sol. Sulfat de magneziu d) Astm bronşic
d) Sol. Glucoză 5% intravenos e) Hemoragii cerebrale
e) Sol. KCl intravenos
494. Hormonii corticosuprarenali derivă din:
485. Boala Addison este caracterizată de: a) Colesterol
a) Hipertensiune arterială b) Pregnenolon
b) Piele cu hiperpigmentare c) 17-OH Pregnenolon
c) Întunecarea părului la culoare d) Dehidroepiandrosteron
d) Mucoase depigmentate e) Gamaglobuline
e) Cord mic „în picătură"
495. Secreţia cortizolului este stimulată prin:
486. Pentru sindromul Cushing sunt adevărate a) Mecanismul feed-back
următoarele afirmaţii: b) Stres, durere
a) Este un adenom corticosuprarenal c) Nivelul glicemiei
b) Este consecinţa hipersecreţiei de ACTH d) Ritm circadian
c) Este un hipercortizolism autonom e) ACTH
d) Este, de regulă, un glucosterom solitar unilateral
e) Este consecinţa deficitului de 3beta - dehidrogenază 496 Următoarele afirmaţii despre boala Addison sunt
adevărate:
487. Creşterea cortizolului plasmatic poate apare în a) Este distrucţia ambelor corticosuprarenale
următoarele cazuri: b) Este consecinţa deficitului de ACTH
a) Alcoolism, ciroze-cancer c) Este un deficit de hormoni corticosuprarenali
b) Boala şi sindromul Cushing d) Este insuficienţa corticosuprarenală primară, cronică
c) Sindroamele adreno-genitale e) Determină exces de ACTH
d) Sindromul Conn
e) Secreţia ectopică de ACTH 497. Lipsa cortizolului din boala Addison determină:
a) Creşterea anabolismului proteic
488. Androsteromul evoluiază cu următoarele semne b) Anaciditate gastrică
clinice: c) Scăderea imunităţii
a) Ginecomastie d) Hipoglicemia
b) Virilizare e) Scăderea filtraţiei glomerulare
c) Creşterea masei musculare
d) Hipertrofia clitorului 498. Pielea în cazurile cu boala Addison este:
e) Eunucoidism a) Rece
b) Uscată
489. Tratamentul tumorilor corticosuprarenale poate c) Elastică
include: d) Deshidratată
a) Adenom sau suprarenalectomie e) Subţire
b) Radioterapie hipotalamo-hipofizară
c) Hloditan, ketoconazol 499. În boala Addison se înregistrează frecvent:
d) Parlodel, bromcriptină a) Întârzierea pubertăţii, scăderea libidoului
e) Hidrocortizon postoperator b) Hipoplazia organelor genitale
c) Bronşite, pneumonii
d) Pilozitate abundentă c) Deficit de estrogeni
e) Tuberculoză, pleurezii d) Fenotip feminin
e) Hipotrofia testiculelor
500. Diagnosticul diferenţial al bolii Addison se face
cu: 509.Sindromul Conn este caracterizat de:
a) Sindromul Nelson a) Semnele Chvostec şi Trousso pozitive
b) Porfiria b) Polidipsie, poliurie, nicturie
c) Hemocromatoza c) Urină cu densitate joasă
d) Sindromul Parhon d) Oligurie, anurie
e) Ciroza biliară e) Tetanie, spasme musculare

501. Tratamentul bolii Addison poate include 510. Sindromul Conn necesită diferenţiere cu:
următoarele: a) Boala Addison
a) Alimentaţia bogată în Na, proteine, vitamine b) [x] Sindroamele adreno-genitale
b) Limitarea K din alimentaţie c) [x] Sindromul Cushing
c) Alfa adrenoblocante, Beta adrenoblocante, insulină d) [x] Hipertensiune arterială esenţială
d) Sol. Glucoză, DOCA e) [x] Hiperaldosteronismul secundar
e) Hidrocortizon, prednizolon
511. Paroxismul catecolaminic poate fi provocat de:
502. Insuficienţa corticosuprarenală acută poate fi a) [x] Palparea tumorii, mirosuri
caracterizată de: b) [x] Stres, efort psihic, fizic
a) Dureri abdominale c) [x] Naştere, intervenţii chirurgicale
b) Cardiomegalie, edem pulmonar d) Administrarea de alfa-adrenoblocante, tranchilizante
c) Oligurie e) [x] Intubare, anestezie, alcool
d) Puls frecvent, filiform
e) Hipotensiune arterială 512. Tratamentul eficient al feocromocitomului poate
include:
503. Nivel crescut de ACTH poate fi înregistrat în a) [x] Adrenalectomie
următoarele cazuri: b) Dibazol, clofelin
a) [x] Sindromul Nelson c) [x] Antagoniştii canalelor de calciu
b) Boala Cushing d) [x] Iniţial alfa-adrenoblocante
c) Sindromul Cushing e) [x] Beta-adrenoblocante după administrarea de
d) Boala Addison alfa-adrenoblocante
e) Adenom adrenocorticotrop
513. Care din următoarele efecte sunt inhibate de
504. Pentru sindroamele adreno-genitale sunt către glucocorticoizi?
caracteristice: a) [x] Captarea glucozei de către ţesuturi
a) Hiperplazie corticosuprarenală b) [x] Absorbţia intestinală a Ca
b) Deficit enzimatic autosom recesiv c) [x] Producerea de colagen
c) Defect al sintezei de corticosteroizi d) Gluconeogeneza hepatică
d) Deficit de ACTH e) [x] Migraţia macrofagelor
e) Afectarea sexualizării
514. Următoarele afirmaţii caracterizează
505. Tratamentul sindromului adreno-genital poate medulosuprarenalele:
include: a) [x] Sintetizează catecolamine
a) DOCA, Sol. Glucoză b) [x] Este situată sub zona reticulară
b) Prednizolon, dexametazonă c) Este stimulată de ACTH
c) Parlodel, bromcriptină d) [x] Conţine celule cromafine
d) Estrogeni sau androgeni e) [x] Sintetizează adrenalină
e) Mascarea clitorisului, plastia de vagin
515. Paratiroidele aberante pot fi găsite în
506. Hipercortizolismul determină următoarele următoarele locuri, cu Excepţia:
efecte metabolice: a) [x] La rădăcina limbii.
a) Neoglucogeneză crescută, hiperglicemie b) În tiroidă.
b) Anabolism proteic c) În pericard.
c) Lipoliză, redistribuirea grăsimilor d) În timus.
d) Insulinorezistenţă e) În mediastinul anterior
e) Obezitate facio - tronculară
516. Care din următoarele afirmaţii privind proteina
507. În sindromul Cushing, spre deosebire de boala calcipexă NU este adevărată?
Cushing sunt prezente: a) Se sintetizează în enterocit.
a) Debut brutal b) Răspunde de absorbţia intestinală a Ca.
b) Evoluţie mai rapidă c) [x] Răspunde de absorbţia Ca în tubii renali.
c) Virilizare mai pronunţată d) Sinteza ei este stimulată de 1,25-dihidroxiholecalciferol.
d) ACTH seric scăzut e) Sinteza ei este dependentă de parathormon.
e) Test cu dexametazonă pozitiv
517. Absorbţia intestinală a Ca scade sub influenţa:
508. Corticoestromul este caracterizat de: a) [x] Hormonilor glucocorticoizi, tiroidieni.
a) Tumoare corticosuprarenală b) Hormonilor sexoizi, anabolicelor steroidiene.
b) Ginecomastie bilaterală c) Mediului acid, excesului de Ca în alimentaţie.
d) Tireocalcitoninei, parathormonului b) [x] Încurbaţii femurale, tibiale.
e) Vitaminei D3, proteinei calcipexa c) Calcificarea ganglionilor bazali (pe radiografia de craniu).
d) Unghii friabile cu leuconihii.
518. La nivel renal parathormonul scade: e) [x] Subţierea corticalei şi lărgirea canalului medular al
a) Reabsorbţia Ca în tibii renali distali. oaselor lungi.
b) Eliminarea urinară a bicarbonaţilor.
c) Eliminarea urinară a P. 527Care din următoarelor semne clinice sugerează o
d) [x] Reabsorbţia P în tubii renali proximali. criză de tetanie hipocalciemică:
e) Dubla hidroxilare a vitaminei D. a) [x] Contracţii simetrice ale musculaturii striate.
b) Pierderea conştiinţei.
519. Care din următoarele afirmaţii privind rolulul Ca c) [x] Spasm carpopedal.
în organism NU este adevărată? d) Contracţii musculare nedureroase.
a) [x] Creşte excitabilitatea senzitivo-senzorială. e) Spasmul muşchilor extensori.
b) Scade excitabilitatea neuromusculară.
c) Favorizează etapele coagulării sanguine. 528. Care din următoarele manifestări radiologice
d) Influenţează permeabilitatea membranară. sunt caracteristice pentru hiperparatiroidism:
e) Este important in mineralizarea osoasă. a) Calcificarea ganglionilor bazali pe radiografia de craniu.
b) [x] Subţierea laminei dure dentare.
520. Sindromul renal în hiperparatiroidism se c) [x] Resorbţia subperiostală a falangelor proximale.
manifestă prin următoarele cu Excepţia: d) [x] Chisturi osoase, nefrocalcinoză.
a) Poliurie hipostenurică. e) Densificarea calotei craniene
b) Litiatză renală.
c) Nefrocalcinoză. 529Care din următoarele semne clinice pledează
d) Insuficienţă renală. pentru un hipeparatiroidism primar:
e) [x] Atonia vezicii urinare a) [x] Sete, poliurie, pierdere ponderală.
b) Crampe, fibrilaţii musculare.
521. Un pacient cu hiperparartiroidism poate prezenta c) [x] Slăbiciune generală şi musculară severă.
următoarele modificări, cu Excepţia: d) [x] Dureri în oasele supuse presiunii, fracturi patologice.
a) Ulcer gastric sau duodenal. e) Tegumente îngroşate, depigmentate.
b) Reducerea taliei .
c) [x] Opacifierea cristalinului. 530.Următoarele afirmaţii privind criza
d) Litiaza renală, biliară. hiperparatiroidiană sunt adevărate:
e) Pancreatita, pancreocalcinoza. a) Se instalează lent.
b) [x] Apar greţuri, vome incoercibile, dureri acute abdominale.
522. Care din următzoarele manifestări Nu este c) [x] Se agravează insuficienţa renală cu trecere în coma
caracteristică pentru hiperparatiroidism: uremică.
a) ECG - scurtarea intervalului QT. d) Scade temperatura corpului.
b) Hipotonia musculară. e) [x] Pot fi hemoragii gastroinestinale, edem sau infarct
c) Sindroame radiculare. pulmonar.
d) [x] Reflexele osteotendinoase crescute.
e) Stări depresive, astenie. 531. Criza hiperparatiroidiană impune următoarele
măsuri terapeutice
523. Care din următoarele date paraclinice NU sunt a) [x] Hidratare masivă cu soluţie NaCl 0,9% (500 ml repetat).
caracteristice hipoparatiroidismului? b) Sol. Relanii 2,0 ml i/m repetat
a) Opacifierea cristalinului. c) [x] Forţarea diurezei cu sol. Furosemid 40 mg. i/v repetat.
b) Calcifacarea ganglionilor bazali pe radiografia de craniu. d) [x] Hidrocortizon hemisuccinat 100 mg. i/v repetat.
c) [x] Hipercalciurie, hipofosfatemie. e) Sol. Paratireoidini 100 un. i/m.
d) Densificarea oaselor.
e) Alungirea segmentului QT pe ECG. 532.Următoarele date de laborator pledează în
favoarea hiperparatireoidismului primar:
524. Efectul biologic al tireocalcitoninei constă în: a) [x] Reacţia alcalină a urinei.
a) [x] Depozitarea Ca şi P în os. b) [x] Hidroxiprolina urinară cresută.
b) Sporirea reabsorbţiei Ca şi P la nivelul tubilor renali distali. c) Densitatea urinei crescută.
c) Micşotarea absorbţiei intestinale a Ca. d) [x] Acizi sialici crescuţi.
d) [x] Inhibiţia rezorbţiei osoase. e) [x] Scintigrama paratiroidiană cu Seleniu-Metionină pozitivă.
e) Stimularea formării metabolitului activ al vitaminei D.
533. Următoarele semne clinice şi paracinice pledează
525. Următoarele afirmaţii privind patogenia pentru un hiperparatiroidism primar:
hiperparatiroidismului primar sunt adevărate, cu a) [x] Osteoporoza calotei craniene.
Excepţia: b) [x] Chisturi osoase în oasele lungi.
a) Are loc o depolimerizare intensă a matriţei colagene a c) [x] Tumori osoase brune cu mieloplaxe.
osului. d) [x] Fracturi patologice cu calus vicios şi pseudoartroze.
b) Sunt activate predominant osteocitele. e) Cacificarea ganglionilor bazali pe radiografia de craniu.
c) [x] Creşte concentraţia P seric.
d) Are loc restructurare chistică a osului. 534. Care din următoarele preparate pot fi folosite în
e) [x] Se îngustează canalul medular al oaselor lungi . tratamentul conservativ al hiperparatiroidismului
primar:
526. Care din următoarele semne clinice şi paraclinice a) [x] Glucocorticoizi.
NU pledează pentru un hipoparatiroidism cronic: b) Tahistin.
a) Tegumente uscate, dermatite. c) [x] Calcitonina.
d) [x] Mitramicina. a) [x] Este manifestarea clinică a adenomului hipofizar eozinofil
e) [x] Trilonul B b) Este manifestarea clinică a adenomului hipofizar bazofil
c) Are loc hiperpigmentare generalizată a tegumentelor
535. Criza de tetanie hipocalciemică impune d) Are loc o creştere simetrică a oaselor scheletului
următoarele măsuri terapeutice: e) Oasele calotei craniene au aspect ca „mâncat de molii"
a) [x] Administrarea sol. Calciu clorat 10% 10-50 ml. i/v în jet.
b) [x] Sol. Paratiroidini 100 un i/m.
c) [x] Sol Relanii 2,0 i/m. 544Care din următoarele semne clinice NU este
d) [x] Sol. Plathiphillini 0,02% 2,0 i/m. caracteristic acromegaliei?
e) Sol Prednizoloni 30 mg. i/m. a) Cifoză
b) Hipertrofie disproporţională a scheletului
536. Care din următoarele preparate sunt folosite în c) [x] Tegumente uscate, hiperpigmentate
terapia tetaniei cronice: d) Cutis girata
a) [x] Calciu gluconat. e) Hipertricoză
b) Calcitonina.
c) [x] Tahistina. 545. Sindromul osteoarticular acromegalic se poate
d) [x] Dihidrotahisterol. manifesta prin următoarele, cu o EXCEPŢIE:
e) [x] AT-10. a) Accentuarea cifozei toracice
b) [x] Fracturi la traumatism minim sau spontane
537. Care din următorii indici corespunde c) Artralgii
dimensiunii normale a şeii turceşti la maturi? d) Mărire de volum a articulaţiilor
a) 5 x 20 x 20 mm e) Proeminenţa crestelor de inserţie musculară
b) 10 x 20 x 10 mm
c) [x] 6 x 8 x 10 mm 546. Tratamentul antitumoral al acromegaliei
d) 5 x 10 x 5 mm cuprinde următoarele mijloace, cu o EXCEPŢIE:
e) 5 x 15 x 20 mm a) Radioterapie hipofizară
b) Octreotid
538. Prin care dintre următoarele relaţii se realizează c) Chirurgia hipofizară
reglarea secreţiei hormonilor prin mecanismul "feed d) [x] Mitotan
back" lung? e) Bromocriptină
a) Hipotalamus şi hipofiză
b) [x] Glanda periferică şi hipotalamus 547. Care din următoarele mijloace este indicaţia
c) Neurohipofiză şi hipotalamus terapeutică preferenţială la un pacient cu acromegalie
d) Hipofiză şi hipotalamus complicată cu sindrom sever de chiasmă optică?
e) Liberine şi statine a) Radioterapie supravoltată
b) Radioterapie neconvenţională
539.În care oră dintre cele enumerate secreţia c) [x] Adenomectomie
ACTH-ului şi a cortizolului este maximală? d) Octreotid
a) [x] 7.00 e) Bromocriptină
b) 23.00
c) 14.00 548. Complicaţii ale acromegaliei pot fi următoarele,
d) 18.00 cu o EXCEPŢIE:
e) 1.00 a) Diabet zaharat
b) Sindrom de tunel carpal
540. Care unul din următoarele mijloace inhibă c) Cardiomiopatie
secreţia hormonului de creştere? d) [x] Hepatoame
a) Somatoliberina e) Tulburări sensoriale
b) [x] Hiperglicemia
c) Arginina 549. Care una din următoarele afirmaţii despre
d) Efortul fizic gigantism este adevărată?
e) Somnul de noapte a) Debutează de regulă după pubertat
b) Oasele scheletului facial se ingroaşă
541Care dintre următoarele afirmaţii despre efectul c) Coastele sunt arcuite - torace "în butoi"
biologic al STH este adevărată? d) [x] Retardare mintală până la debilitate
a) Creşte sensibilitatea ţesuturilor la insulină e) Pubertatea este precoce cu hiperdezvoltarea organelor
b) Stimulează liposinteza genitale
c) [x] Creşte sinteza proteică
d) Creşte toleranţa la glucoză 550. Următoarele afirmaţii privind nanismul
e) Stimulează activitatea osteoclastelor hipofizar pur sunt adevărate cu o EXCEPŢIE:
a) Antropometric este armonic
542. Care din următoarele efecte biologice ale STH b) Vârsta osoasa este mai mică decât vârsta cronologică
este mediată de somatomedine? c) Ritmul creşterii liniare este scăzut
a) Lipoliza d) [x] Cartilajele de creştere se închid precoce
b) Insulinorezistența e) Dezvoltarea psihointelectuală este normală
c) [x] Proliferarea celulară
d) Retenţia de Na şi apă 551. Care una din următoarele afirmaţii privind
e) Hiperinsulinismul nanismul hipofizar pur NU este adevărată?
a) Înălţimea este mai mică cu peste 3 deviaţii standard faţă de
543Care una din următoarele afirmaţii caracterizează copii de aceiaşi vârstă
acromegalie? b) Ritmul creşterii este sub 3 cm /an
c) STH seric sub 5 ng/ml la testul de stimulare cu insulină d) Bromocriptină
d) [x] Fosforul seric şi fosfataza alcalină sunt crescute e) [x] Hormoni gonadotropi
e) Toleranţa la glucoză este bună
560Deficitul căruia din următorii hormoni în
552. Vârsta osoasă la copil este întârziată în insuficienţa hipofizară produce hipoglicemie?
următoarele situaţii, cu o EXCEPŢIE: a) FSH, LH
a) Mixedem congenital b) ADH, oxitocina
b) Nanism hipofizar c) TSH, hormonul melanocitostimulant
c) Nanism Laron d) Prolactina
d) [x] Sindrom adrenogenital e) STH, ACTH
e) Boala Cushing
561. In cadrul insuficienţei hipofizare, care una din
553Tratamentul etiopatogenic al nanismului următoarele manifestări este generată de deficitul de
hipofizar poate include următoarele, cu o Excepţie: ACTH?
a) Somatotropina a) Edeme
b) Adenomectomie hipofizară b) Melanodermie
c) Corticosteroizi c) Agalacţie
d) [x] Somatostatină d) Depigmentarea tegumentelor
e) Eunucoidism

554Care una dun următoarele caracteristici ale 562. Care una din următoarele investigaţii este
nanismului Laron confirmă diagnosticul? caracteristică pentru insuficienţa adenohipofizară?
a) Acromicrie a) Cortizol seric crescut
b) Vârstă osoasă întârziată b) Test cu tireoliberină pozitiv
c) Proporţii armonice c) Test cu tireotropină negativ
d) STH seric scăzut la testul de stimulare cu insulină şi d) Test cu gonadotropină pozitiv
somatomedina C scăzută e) Hipernatriemie, hipokaliemie
e) [x] STH seric crescut, peste 10 ng/ml, la testul de stimulare cu
insulină şi somatomedina C scăzută 563. Care una din următoarele mijloace terapeutice
este recomandată în tratamentul sindromului
555Care una din următoarele afecţiuni stă la baza Sheehan?
etiologiei sindromului Sheehan? a) Agoniştii dopominei
a) Ictusul cerebral b) Insulinoterapia
b) Meningita, encefalita c) Agoniştii serotoninei
c) [x] Necroza hipofizară postpartum d) Gonadoliberina administrată pulsatil
d) Adenomul hipofizar e) Terapia de substituţie cu hormoni ai glandelor periferice
e) Craniofaringiomul
564ACTH plasmatic scade în următoarele situaţii, cu o
556. Următoarele afirmaţii despre sindromul Sheehan EXCEPŢIE:
sunt adevărate, cu o EXCEPŢIE: a) Sindromul Chushing
a) Este determinat de necroza ischemică hipofizară b) Carcinomul suprarenal
b) Este o complicaţie a colapsului la gravide c) Tratament cu glucocorticoizi
c) Agalactia pospartum este precoce d) Sindrom Nelson
d) Fertilitatea poate fi refăcută medicamentos e) Sindrom Sheehan
e) [x] Gonadoliberina este indicată in terapie
565. Care din următoarele afirmaţii despre ADH şi
oxitocina NU este adevărată?
557. Care din următoarele manifestări NU este a) ] Sunt sintetizaţi de către neuronii magnocelulari
caracteristică pentru sindromul Sheehan? hipotalamici.
a) [x] Hiperpigmentare b) Sunt stocaţi în neurohipofiză
b) Hipotiroidie secundară c) Sunt transportaţi în lobul posterior al hipofizei prin
c) Hipoglicemie fasciculul nervos hipotalamohipofizar
d) Hipocorticizm secundar d) Sunt transportaţi în adenohipofiză pe calea sistemului port
e) Desexualizare hipotalamo-hipofizar
e) Sinteza lor nu este reglată de liberine sau statine
558. Care din următoarele manifestări NU este
caracteristică pentru boala Simmonds? 566. Următoarele afirmaţii privind originea
a) [x] Galactoree diabetului insipid sunt adevărate, cu o Excepţie:
b) Amenoree a) Nefrogenă
c) Căderea parului axilopubian b) Cardiovasculară
d) Caşexie c) Neurogenă
e) Hipotermie veritabilă d) Congenitală
e) Dobândită
559. Cu care unul din următoarele mijloace este
posibilă declanşarea ovulaţiei la o femeie tânără care 567. Care una din următoarele cauze conduce la
se tratează cu sindromul Sheehan şi îşi doreşte o nouă instalarea diabetului insipid?
sarcină? a) Necroza ischemică hipofizară
a) Gonadoliberină b) Hipovolemia
b) Hormoni gonadici c) Hiperkaliemia îndelungată
c) Clomifen d) Leziuni hipotalamice şi ale tijei hipofizare
e) Deficitul cronic de Ca b) Retinita pigmentară
c) Hirsutism
568. Care din următoarele afirmaţii privind diabetul d) Pubertate precoce
insipid nefrogen dobândit este adevărată? e) Criptorhidie
a) Densitatea urinei este crescută
b) Terapie cu adiuretină este eficientă 577. Care unul din următoarele remedii poate fi folosit
c) Răspuns renal scăzut la testul cu ADH în tratamentul sindromului adiposo-genital?
d) Debutul şi evoluţia sunt acute a) Parlodel
e) Nivel de ADH este scăzut b) Insulina
569. Care una din următoarele caracteristici este c) Derivaţii sulfoniureiei
proprie diabetului insipid? d) Prednisolon
a) Densitatea urinei peste 1010 e) Gonadotropina corionică
b) Diureza scăzută
c) Diureză crescută numai ziua 578Care din următoarele afirmaţii privind sindromul
d) Diureza crescută numai noaptea Parhon este adevărată?
e) Diureza permanent crescută a) Na şi Cl seric sunt crescute
b) Evoluează cu poliurie, polidipsie
570. În îngrijirea diabetului insipid neurogen se pot c) Este caracterizată de retenţia hidrică şi lipsa setei
folosi oricare din următoarele mijloace, cu o Excepţie: d) Evoluează cu hiperosmolaritate serică
a) Apa de robinet e) Secreşia de aldosteron este crescută.
b) Litiul
c) Lizin - vazopresina 579. Următoarele afirmaţii privind sindromul de
d) Clorpropamid hipofiză izolată sunt adevărate, cu o Excepţie:
e) Diuretice tiazidice a) Este prezentă clinica diabetului insipid,
b) Insuficienţă adenohipofizară este globală
571. Care din următorii hormoni este cel mai frecvent c) Se dezvoltă galactorea, disfuncţia ovariană
secretat de către adenoamele hipofizare hormonal d) Este lezată tija hipofizară
active? e) Probele de stimulare cu realizing hormoni sunt fără răspuns
a) TSH
b) PRL, STH 580. Care una din următoarele afirmaţii despre
c) FSH, LH craniofaringeom NU este adevărată?
d) ACTH a) Are sediul supraselar şi/sau intraselar
e) MSH b) Radiologic - calcificări supa- sau intraselare
c) Tomografia computerizată arată structură chistică sau
572Prolactina poate fi crescută în următoarele cazuri, solidă
cu o Excepţie: d) Examenul histologic poate fi înlocuit de tomografia
a) În faza luteală a ciclului menstrual computerizată
b) În sarcină, alăptare e) Clinica este echivalentă cu a tumorilor nesecretante
c) La nou născut hipotalamo-hipofizare
d) În necroza ischemică a hipofizei
e) Tratament cu Sulpirid 581. Se poate de suspectat un adenom hipofizar
nesecretant în toate situaţiile de mai jos, cu o Excepţie:
573. Galactorea poate fi prezentă în următoarele a) Hipogonadism secundar
situaţii, cu o Excepţie: b) Hemianopsie bilaterală
a) Neoplasm renal c) Diabet insipid
b) Sindromul de hipofiză izolată d) Melanodermie
c) Hipotiroidie primară e) Cefalee intensă cu radiografie de şa turcească mărită
d) Tratament cu Progesteron
e) Herpes Zoster intercostal 582. Care unul din mijloacele enumerate este
tratamentul de elecţie la un pacient cu adenom
574. Care una din următoarele afirmaţii privind hipofizar nesecretant cu extensie supraselară şi
sindromul amenoree - galactoree Nu este adevărată? hemianopsie bitemporală?
a) Este o hipersecreţie patologică a prolactinei a) Bromocriptina în doze mari
b) Se dezvoltă hipogonadismul hipogonadotrop b) Octreotid
c) Sterilitatea este ca regulă c) Chirurgical
d) Scade libidoul, depresii d) Cabergolina
e) Cade parul axilopubian, caşexie, e) Radioterapie

575. În tratamentul sindromului hiperprolactinic se 583. Care una din următoarele caracteristici este
pot folosi următoarele mijloace terapeutice, cu o proprie sindromului de şa turcică goală?
Excepţie: a) Şaua turcică este erodată de o masă tumorală
a) Piridoxina b) Şaua turcică este deformată de un aneurism carotidian
b) Bromcriptină c) Orificiul diafragmei şeii turceşti este lărgit de o tumoare
c) Amantadina expansivă
d) Cimetidin d) Şaua turcică este deformată de licvorul subarahnoidian
e) Cabergolina e) Debutează cu semne de insuficienţă adenohipofizară
severă
576. Care una din următoarele manifestări clinică
poate fi prezentă în sindromul adiposo-genital? 584. Sindromul de şa turcică goală primar se poate
a) Sindactilie, polidactilie asocia cu următoarele semne, cu o Excepţie:
a) Şa turcică lărgită e) Ciproheptadină
b) Licvoree nazală
c) Exoftalmie 593. Care din următoarele mijloace este recomandat
d) Hemianopsie bitemporală în tratamentul sindromului Nelson?
e) Cefalee cu diferit grad de intensitate a) Adrenalectomie subtotală
b) Hloditan
585. Pentru sindromul Nelson sunt caracteristice c) Prednizolon
următoarele semne, cu o Excepţie: d) Metopiron
a) Melanodermie e) Biguanide
b) Exoftalmie
c) Crize de insuficienţă corticosuprarenală 594. Care dintre următorii hormoni sunt secretaţi
d) Şa turcică lărgită predominant de către celulele eozinofile ale hipofizei?
e) ACTH seric crescut a) STH
b) ACTH
586Care una din următoarele afirmaţii privind boala c) Prolactină
Cushing este falsă? d) FSH, LH
a) Afectarea primară este la nivel hipotalamo-hipofizar e) TSH
b) Este manifestarea clinica a hipersecreţiei de ACTH
c) Corticosupratenalele sunt hiperplaziate 595. Care sunt locurile sintezei vazopresinei şi
d) Este hiperplazie medulosuprarenală oxitocinei?
e) Secreţia de glucogorticoizi este exagerată a) Nucleele supraoptice
b) Neurohipofiza
587. În etiologia bolii Cushing pot fi implicaţi c) Lobul intermediar hipofizar
următorii factori, cu o Excepţie: d) Nucleele paraventriculare
a) Neuroinfecţiile e) Nucleele ventrolaterale
b) Traumatismul psihic
c) Tumorile suprarenale 596. Care din următorii factori participă în reglarea
d) Comoţiile cerebrale secreţiei vazopresinei?
e) Sarcină, naşterea a) Concentraţia serică de Na
b) Activitatea simpato-adrenalică
588. Care unul din următoarele semne NU este c) Volumul sângelui circulant
caracteristic pentru Boala Cushing ? d) Presiunea osmotică
a) Hipertensiune arterială sistolo-diastolică e) Filtraţia glomerulară
b) Osteoporoză generalizată
c) Adipozitate centripetă 597. Care din următoarele caracteristici sunt proprii
d) Diabet insipid diabetului insipid neurogen?
e) Tegumente subţiri cu peteşii, echimoze a) Debut brusc
b) Deficit primar de K
589Care din următoarele afirmaţii privind Boala c) Răspuns renal scăzut la ADH
Cushing este falsă? d) Nivel scăzut de ADH
a) 17 KS urinari sunt de regulă crescuţi e) Hipocalciemie
b) Administrarea de Dexametazonă 8 mg/zi, 2 zile, reduce
semnificativ excreţia de 17 OHCS urinari 598. Între care din următoarele patologii se poate face
c) ACTH seric este crescut diagnosticul diferenţial cu testul la vasopresină?
d) Tomografia computerizată relevă hiperplazie a) Diabet insipid central şi polidipsia psihogena
corticosuprarenală bilaterală b) Insuficienţa renală cronică (faza poliurică) şi diabet insipid
e) ECG - semne de hiperkaliemie nefrogen
c) Diabet insipid central şi diabet insipid nefrogen
590. Următoarele dereglări metabolice se pot produce d) Diabet insipid nefrogen şi poliuria din hiperparatiroidism
în boala Cushing, cu o Excepţie e) Diabet insipid nefrogen şi poliuria din
a) Acidoză metabolică hiperaldosteronismul primar
b) Hipercolesterolemie
c) Hiperglicemie 599. Care din următoarele efecte ale excesului de STH
d) Hipercalciurie sunt dependente de somatomedine?
e) Hipokaliemie a) Creşterea cartilajului şi a osului
b) Creşterea rezistenţei ţesuturilor la insulină
591. Care din următoarele manifestări clinice poate fi c) Creşterea masei musculare
prezentă în Boala Cushing? d) Creşterea lipolizei
a) Constituţie eunucoidă e) Hiperglicemia
b) Tegumente îngroşate, edemate
c) Tasări şi fracturi ale vertebrelor 600. Care din următoarele caracteristici sunt proprii
d) Diabet zaharat tip 1 acromegaliei?
e) Polichistoză renală a) Tegumente subţiri, uscate
b) Părul capului gros, aspru
592. În tratamentul bolii Cushing se pot folosi c) Hipotensiune arterială, tahicardie
următoarele remedii, cu o Excepţie: d) Torace îngust, înfundat
a) Hloditan e) Proieminarea arcadelor sprâncenate
b) Ketaconazol
c) Bromocriptină 601. Care din următoarele afirmaţii privind
d) Dexametazon particularităţile diabetului zaharat în acomegale sunt
adevărate? d) Acidofile
a) Debutează cu deficit al secreţiei de insulină e) Mixte
b) Frecvent se dezvoltă cetoacidoza, coma cetoacidotică
c) Variabilitatea glicemiei este mare 610. Care din următoarele efecte pot fi generate de
d) Sensibilitatea la insulină este păstrată expansiunea supraselară a adenomului hipofizar?
e) Este posibilă vindecarea spontană a) Diabet insipid
b) Scurgeri nazale de licvor
602. Care din următoarele afirmaţii despre nanismul c) Epistaxis
hipofizar pur sunt adevărate? d) Exoftalmie unilaterală
a) Încetinirea creşterii se remarca, de regulă, după vârsta de e) Hemianopsie bitemporală
2-3 ani
b) Copilul se naşte cu greutate şi dimensiuni mici 611. În care din următoarele situaţii poate fi provocată
c) Se asociază cu numeroase malformaţii somatice grave galactorea?
d) Are loc închiderea precoce a cartilajelor de creştere a) Hipotiroidie primară
e) Mandibula rămâne nedezvoltată b) Hipertensiune arterială
c) Hiperglicemie
603. Care din următoarele caracteristici sunt proprii d) Adenom hipofizar eozinofil
nanismului hipotiroidian? e) Sindromul Sheehan
a) „Pitic dizarmonic"
b) Dezvoltare intelectuală normală 612. Care din următoarele medicamente pot provoca
c) Tegumente subţiri, fine galactorea?
d) Nou-născut supraponderal, hipoterm a) Bromocriptina
e) Vârstă osoasă egală cu vârsta cronologică b) Piridoxina
c) Metaclorpramida
604. Care din următoarele caracteristici sunt proprii d) Cabergolina
sindromului de şa turcească goală? e) Contraceptivele orale
a) Caşexie
b) Hirsutism 613Care din următoarele semne clinice pot fi prezente
c) Tulburări de vedere, rinoree în sindromul hiperprolactinemic?
d) Exoftalmie a) Obezitate centripetă
e) Defectul diafragmului şelar b) Exoftalmie bilaterală
c) Amenoree
605. Care din următoarele semne pot apare in d) Tasări ale vertebrelor
sindromul Nelson? e) Hirsutism, acnee
a) Hiperpigmentare
b) Crize de hipertensiune arterială 614. Care din următoarele semne clinice pot fi
c) Sindrom tumoral hipofizar prezente în sindromul Sheehan
d) Valori scăzute ale ACTH a) Căderea părului axilo-pubian
e) Valori crescute ale 17 cetosteroizilor urinari b) Galactoree persistentă
c) Amenoree cu fenomene de desexualizare
606. Care din următoarele efecte sunt stimulate de d) Melanodermie
către ACTH? e) Hipertrofie musculară
a) Morfogeneza zonei glomerulare
b) Pigmentarea tegumentelor 615Care din următoarele asociaţii terapeutice pot fi
c) Hipertrofia şi hiperplazia medulosuprarenalei folosite în tratamentul sindromului Sheehan la o
d) Hipertrofia, hiperplazia şi hiperfuncţia zonei fasciculare şi femeie de 25 ani?
reticulare a) Clomifen citrat, progestine
e) Hipertrofia şi hiperplazia întregii b) Estrogeni - progestine
c) Adiuretina, bromcriptina
607. Care din următoarele efecte sunt stimulate direct d) Gonadoliberina administrată pulsatil, aldosteron
de către ACTH? e) Hormoni tiroidieni, glucocorticoizi
a) Secreţia catecolaminelor
b) Liposinteza 616. Care din următorii hormoni vor fi folosiţi în
c) Pigmentarea tegumentelor terapia de substituţie a panhipopituitarismului la o
d) Atrofia musculară femeie de 55 ani?
e) Lipoliza a) Gonadotropină
b) Mineralocorticoizi
608. Care din următoarele efecte sunt stimulate de c) Glucocorticoizi
către FSH? d) Hormoni tiroidieni
a) Spermatogeneza e) Estrogeni-progestine
b) Formarea corpului galben
c) Sinteza testosteronului 617. Care din următoarele rezultate ale testului
d) Celulele Sertoli restricţiei hidrice confirmă diagnosticul de diabet
e) Sinteza progesteronului insipid?
a) Hematocritul crescut
609. Care din următoarele tumori hipofizare sunt b) Osmolaritatea plasmatica scăzută
preponderent nesecretante? c) Osmolaritatea urinei crescută
a) Bazofile d) Densitatea urinei scăzută
b) Cromofobe e) Masa corporală fără modificări
c) Craniofaringiomul
618. Care din următoarele sunt sinonime ale e) Oxitocinliberina
sindromului adiposo-genital?
a) Sindromul adreno-genital 627. Sunt cunoscuţi următorii hormoni hipotalamici
b) Sindromul Babinschi-Frohlich inhibitori:
c) Sindromul Parhon a) Gonadostatina
d) Distrofie adiposo-genitală b) Prolactostatina
e) Sindromul Simmonds c) Somatostatina
d) Corticostatina
619. Care din următoarele caracteristici sunt proprii e) Melanostatina
distrofiei adiposo-genitale?
a) Sindactile, polidactilie 628. Care din următoarele efecte sunt stimulate de
b) Hipogonadism primar către hormonul luteinizant?
c) Obezitate, pseudoginecomastie a) Ovulaţia, formarea corpului galben
d) Retinită pigmentară b) Creşterea şi maturarea foliculului
e) Hipogonadism central, criptorhidie c) Sinteza testosteronului
d) Sinteza progesteronului
620. Care din următoarele afirmaţii despre Boala e) Spermatogeneza
Cushing sunt adevărate?
a) Este manifestarea clinică a secreţiei excesive de ACTH 629. Care din următoarele sunt stadii evolutive ale
b) Este manifestarea clinică a adenomului hipofizar eozinofil tumorii hipofizare?
c) În baza etiopatogeniei este adenomul corticosuprarenal a) Transsfenoidal
d) Este o patologie hipotalamo- hipofizară b) Retrohiasmal
e) Este manifestarea clinică a adenomului medulosuprarenal c) Intrahipofizar
d) Intraselar
621. Care din următoarele caracteristici sunt proprii e) Invaziv
obezităţii din boala Cushing?
a) Uniformă pe trunchi şi membre 630Care din următoarele semne sun caracteristice
b) Preponderent pe membrele superioare, faţă acromegaliei?
c) Facio - trunculară, centripetă a) Pielea groasă, umedă
d) Preponderent pe fese şi membrele inferioare b) Dispariţia cutelor tegumentare
e) Gibozitate climacterică" c) Părul gros, aspru
d) Facies de lună plină
622. Care din următoarele sindroame pot fi prezente e) Proeminarea arcadelor zigomatice
în Boala Cushing?
a) Hipoglicemie 631. Care din următoarele tulburări endocrine pot fi
b) Imunodeficit secundar prezente în acromegalie?
c) Sindromul adreno - genital a) Galactorea
d) Sindrom viril b) Diabet zaharat
e) Hipotesiune arterială c) Atrofia glandei tiroide
d) Amenoreea
623. După proprietățile tinctoriale în adenohipofiză se e) Frecvente come cetoacidotice
disting următoarele celule:
a) Acidofile 632. Care din următoarele mijloace pot fi folosite în
b) Cromafine tratamentul acromegaliei?
c) Bazofile a) Adenomectomie transsfenoidală
d) Cromofobe b) Radioiodterapie
e) Celule - C c) Adenomectomie transfrontală
d) Radioterapie
624. Care din următoarele tulburări pot fi prezente în e) Adrenalectomie
craniofaringiom?
a) Sindromul hiperhidropexic 633. Care din următoarele remedii pot provoca
b) Pubertate precoce galactoree?
c) Hemianopsie bilaterală a) Hormonii tiroidieni
d) Diabet zaharat b) Estrogenii
e) Retardare sexuală c) Bromоcriptina
d) Psihotropele
625. Prin care din următoarele mecanisme este reglat e) Opiaceele
sistemul endocrin?
a) Limfogen 634. Care din următoarele modificări au loc în caz de
b) [] Prin "feed back" prolactinom?
c) [] Prin bioritm a) La nivel hipotalamic este alterată secreția pulsatilă de
d) Miogen gonadoliberine
e) [] Neurogen b) La nivel hipotalamic crește sinteza prolactostatinei
c) La nivel hipofizar scade secreția de gonadotropine
626. Care din următoarele liberine sunt produse în d) Este inhibata steroidogeneza corticosuprarenală cu epilare
hipotalamusul endocrin? pubio-axilară
a) [] Gonadoliberina e) Este inhibată steroidogeneza gonadală
b) Vasoliberina
c) Tiroliberina 635. Care din următoarele mijloace pot fi folosite în
d) Somatoliberina tratamentul prolactinomului?
a) Derivaţii sulfonilureei 644. Care din următoarele manifestări pot fi prezente
b) Agoniştii dopaminei în Boala Cushing?
c) Adenomectomie transsfenoidală a) Gastrite anacide
d) Contraceptivele orale b) Nefrolitiază
e) Vitamina B6 c) Dereglarea ciclului menstrual
d) Creşterea tensiunii arteriale pulsatile
636Care din următoarele manifestări clinice sunt e) Ulceraţii gastrointestinale
proprii nanismului hipofizar
a) Retardare sexuală 645. Care din următorii indici susţin diagnosticul de
b) Acromicrie, splanhnomicrie boala Cushing?
c) Tireotoxicoză a) Fosforul, kaliul seric crescut
d) Caractere scheletice juvenile b) Natriu, clorul seric crescut
e) Tegumente groase, umede c) Cortizol seric scăzut
d) 17-OHCS crescuţi, 17-KS crescuţi
637. Care din următoarele modificări pot fi prezente e) ACTH seric crescut
in sindromul Sheehan?
a) Agalactie postpartum 646Care din următoarele caracteristici sunt proprii
b) Insuficienţă secundară corticosuprarenală sindromului Nelson?
c) Insuficienţă primară gonadală a) ] Insuficienţa corticosuprarenală primară
d) Insuficienţă secundară tiroidiană b) ] Adenom hipofizar secretant de ACTH
e) Hemianopsie bitemporală c) Depigmentarea tegumentelor
d) Distrofia adiposo-genitală
638. Care din următoarele remedii se folosesc în e) Apare după adrenalectomia bilaterală
tratamentul insuficienţei adenohipofizare: 647. Care dintre următorii hormoni sunt secretaţi de
a) Bromоcriptina celulele bazofile ale hipofizei?
b) Androgeni a) LH
c) Corticosteroizi b) Prolactină
d) Ketoconazol c) FSH
e) Estrogeni – progestine d) ACTH
e) TSH
639. Care din următoarele caracteristici sunt proprii
diabetului insipid? 648. Care din următorii factori stimulează secreţia de
a) Insuficienţă de eliberare, transport a ADH STH în normă ?
b) Alterarea toleranţei la glucoză a) Somn, stres
c) Poliurie, hipoizostenurie b) Efort fizic
d) Hiperhidratare c) Hipoglicemie
e) Polidipsie, aglucozurie d) Hiperglicemie
e) Somatoliberina
640. Distrofia adiposo-genitală poate fi determinată
de: 649Care din următoarele acţiuni sunt proprii
a) Disgenezii gonadale prolactinei?
b) Criptorhidie a) Mamotropă
c) Neuroinfecţii b) Luteotropă
d) Traume craniocerebrale
e) Infecţii intrauterine
c) Lactotropă
d) Scade glicemia
641. Sindromul Babinski-Frohlih (Distrofia e) Scade gonadotropinele
adiposo-genitală) necesită diagnostic diferenţial de:
a) Sindromul Sheehan 650. Care din următoarele procese sunt inhibate de
b) Sindromul Prader-Willi hiperprolactinemie?
c) Sindromul Klinefelter a) Spermatogeneza
d) Bazofilismul pubertar, juvenil b) Sinteza de FSH
e) Obezitatea constituţional – alimentară c) Ovulaţia
d) Sinteza de LH
642. Care din următoarele remedii pot fi folosite în e) Lactaţia
tratamentul sindromului adiposo-genital ?
a) Testosteron după vârsta 16 ani 651Care din următorii factori stimulează eliberarea
b) Estrogeni-progestine după vârsta 14 ani prolactinei?
c) Estrogeni-progestine de la vârsta 10 ani a) Hiperglicemia
d) Gonadotropină corionică b) Efortul fizic
e) Testosteron de la vârsta 6 ani c) Somnul, iritarea mameloanelor
d) Stresul, neuralgia intercostala
643În boala Cushing pot fi prezente următoarele e) Actul sexual, "herpes zoster" toracal
dereglări de metabolism:
a) ] Reţinere de Na şi apă 652. Care din următoarele acuze pot fi prezentate în
b) Lipogeneză generalizată acromegalie?
c) Catabolismul proteic a) Modificări de vedere
d) Hipoglicemie c) Dereglarea cicului menstrual
e) Hipokaliemie c) Hiperpigmentare, hipoglicemie
d) Cefalee, dureri osteo-articulare
e) Schimbarea exteriorului diabetul insipid?
a) Lezarea nucleelor paraventriculare
653. În stadiile avansate a acromegaliei pot fi b) Hiperaldosteronismul primar
prezente: c) Hiperparatiroidismul primar
d) Surplus de ADH
a) ] Diabet zaharat insulinorezistent e) Intervenţii chirurgicale in regiunea hipotalamo-hipofizară
b) Galactoree, hipotiroidie
c) Guşă difuză sau nodulară 662. Care din următorii indici au valoare diagnostică
d ] Amenoree, impotenţă în diabetul insipid?
d) Tirotoxicoză, hipercorticism a) Volumul urinei
b) Osmolaritatea plasmatică
c) Testul cu ACTH
654. Care din următoarele investigaţii sunt d) Densitatea urinei
informative în diagnosticul acromegaliei? e) Osmolaritatea urinară
a) Nivelului bazal de STH
b) Testul cu ACTH 663. Proba cu restricţie hidrică în Diabetul Insipid
c) Câmpul vizual generează:
d) Testul oral de încărcare cu glucoză a) Creşterea densităţii urinare
e) Radiografia, TC, RMN şeii turceşti b) Creşterea hematocritului
c) Pierdere ponderală
655. Care din următoarele remedii sunt folosite în d) Hipotonie, colaps
tratamentul acromegaliei? e) Creşterea osmolarităţii plasmatice
a) Octreotid
b) Bromergon 664. Care din următoarele semne pot fi prezente în
c) ] Parlodel sindromul adiposo-genital?
a) Hipogonadism secundar
d) Somatomedina C
e) Bromjcriptină b) Obezitate ginoidă
c) Pilozitate deficitară
d) Hipertensiune arterială
656Care din următoarele sunt sinonimele
e) Ginecomastie veritabilă
sindromului hiperprolactinic?
a) Sindromul adiposo-genital
b) Sindromul Chiari-Frommel 665Sindromul adiposo-genital trebuie diferenţiat de:
c) Sindromul galactoree - amenoree a) ] Sindromul Prader - Willi
d) Sindromul lactaţiei persistente şi amenoree b) ] Sindromul Barraker - Simmonds
e) Prolactinom c) Sindromul Simmonds, Sheehan
dSindromul Morganii-Stiuart-Moreli
657. Care din următoarele afirmaţii despre sindromul d) Sindromul Lawrence-Moon- Bardel
Sheehan sunt adevărate?
a) Este determinat de necroza ischemică hipofizară 666Care din următoarele afirmaţii privind boala
b) ] Este o complicaţie a colapsului la gravide Cushing sunt adevărate?
c) Agalacţia pospartum este precoce a) ] Afectarea primară este la nivel hipotalamo-hipofizar
d) Fertilitatea poate fi refăcută medicamentos bEste manifestarea clinica a hipersecreţiei de ACTH
eGonadoliberina este indicată in terapie c) Corticosuprarenalele sunt hiperplaziate
d) Este hiperplazie medulosuprarenală
658. Care din următoarele manifestări sunt eSecreţia de glucocorticoizi este exagerată
caracteristice pentru sindromul Sheehan?
a) Hiperpigmentare 667. Care din următoarele caracteristici sunt prezente
b) Hipotiroidie secundară în Boala Cushing?
c) Hipoglicemie a) Gibozitate climacterică
d) "Addisonism alb" b) Tegumente îngroşate, umede
e) Desexualizare c) Osteoporoză
d) Hipotrofie musculară
659. Care din următoarele manifestări sunt e) Fracturi osoase frecvente
caracteristice pentru boala Simmonds?
a) Galactoree 668. Tegumentele în boala Cushing sunt:
b) Amenoree a) Cu striuri purpurice
c) Căderea parului axilopubian b) ] Cu acnee, furunculoză
d) Anorexie cMarmorii
e) Hipotermie veritabilă d) Groase
e) Hiperpigmentate
660. Care din următoarele mijloace terapeutice sunt
folosite în tratamentul sindromului Simmonds? 669. Care din următorii indici paraclinici sunt
a) Adaos de sare în alimentaţie caracteristici pentru boala Cushing?
b) Alimentaţia bogată în K A Colesterol seric crescut
c) Levotiroxina c) Fibrinogen seric crescut
d) Retabolil c Eritropenie, leucocitopenie
e) Prednisolon dHipernatrimie, hiporkaliemie
d) Limfocitopenie şi eozinopenie
661. În care din următoarele situaţii se poate dezvolta
670. mediu Care din următoarele afirmaţii despre c) Sindrom adrenogenital
craniofaringeom sunt adevărate? e) ] Nanism hipofizar
a) Are sediul supraselar şi/sau intraselar f) ] Sindromul Klinfelter
b) Radiologic - calcificări supa- sau intraselare
c) Tomografia computerizată arată structură chistică sau solidă 673. Care din următoarele boli poate fi prezent
d) Hormonii tropi hipofizari sunt deseori crescuți sindromul poliurie- polidipsie?
e) Clinica este echivalentă cu a tumorilor nesecretante a) Diabet zaharat
hipotalamo-hipofizare b) Boala Recklinghausen
c) Boala Addison
671. Următoarele afirmaţii despre craniofaringiom d) Sindromul Conn
sunt adevărate: e) Secţiune de tijă hipofizară
a) Frecvenţă este crescută la adulţi
b) Este o tumoare preponderent supraselară 674. Care din următoarele caracteristici sunt proprii
c) Este o tumoare disembrioplastică gigantismului pur?
d) Compresia hiasmei optice este frecventă a) Pubertate precoce
e) Sunt prezente semnele de hidrocefalee b) Visceromegalie
c) Hipertrofia organelor genitale externe
672. În care din patologiile enumerate cartilajele de d) Retrognatism mandibular
creştere se închid tardiv ? e) Creştere proporţionala a scheletului
aHipogonadism prepubertar
b) Hipotiroidie congenitală

S-ar putea să vă placă și