Sunteți pe pagina 1din 5

APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

APLICAŢIE PRACTICĂ 3

TRASAREA PE TEREN A LINIILOR DE PANTĂ PROIECTATĂ

a. Trasarea prin nivelment geometric de mijloc :

Tema 1:

Să se traseze între punctele A şi B o linie de pantă proiectată


p = 0.71%, dacă distanţa DAB=200m, iar citirile pe miră sunt date în
figura următoare:

17
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

I. Pregătirea trasării:

hAB  b  a  1978  1043  935mm


D  p%
h  1.42m
100
cl  hAB  h  941.64mm
b pr  b  cl  1978  941.64  1036.36mm

unde:

h AB = diferenţa de nivel iniţială între punctele A şi B;


cl = cotă de lucru;
h = diferenţă de nivel datorată pantei;
a, b = citirile efectuate iniţial pe miră înainte de trasarea
pantei;
bpr = citirea pe miră din punctual B astfel încât să fie trasată
panta pe laturi.

II. Trasarea:

În punctul B se va bate o şipcă care se va ridica deasupra


solului cu valoarea cl.

III. Verificarea trasării:

Se aşează mira cu talpa pe şipca din punctual B şi se execută


nivelmentul geometric obţinând o citire ce va trebui să fie egală cu
bpr.

Tema 2:

Abaterea standard a pantei proiectate este p = 0.05%,


abaterea standard a distanţei între capetele pantei este D = 5cm; se
iau în considerare datele de la tema 1 şi se cere să se determine
apriori densitatea necesară marcării punctelor proiectate şi precizia
de determinare a cotelor punctelor de bază A şi B.

18
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

1
p    2h AB  p 2   2D AB
D
 p  h AB  p  h AB
   h AB   0.1
p h AB p
 2h AB  p 2   2D AB
D  100  212.228m
p
h 0.1
 HA   HB    0.07
2 2

unde:
h = abaterea standard de determinare a diferenţei de nivel
între punctele A şi B;
 H A ;  H B = abaterile standard de determinare a cotelor A şi B.

b. Trasarea liniilor de pantă proiectate prin nivelment


trigonometric:

19
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Temă:

Să se traseze cu teodolitul o linie de pantă proiectată p = 1.3%


între punctele A şi B ale axei unui drum; se mai cunosc: d AB = 120m, I
= 1.52m; se vor calcula:
p %  d AB
hp   1.56m
100
h
tg  p  0.013    0.8276 goni.
d AB

Având unghiul  calculat care satisface trasarea punctului B


cu panta de 1.3%, aplicarea pe teren a punctului B se face astfel:

1. Se staţionează cu teodolitul centrat şi calat în punctul A şi


se măsoară înălţimea aparatului I;
2. Se introduce pe cercul vertical unghiul  calculat;
3. Se vizează punctul B, iar pe verticala lui se ridică mira până
se găseşte valoarea înălţimii teodolitului;
4. Se materializează poziţia proiectată a capătului pantei cu
ajutorul unei şipci sau scânduri.

PLAN DE TRASARE
20
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Scara 1:500
Intocmit____________________

21