Sunteți pe pagina 1din 7

APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

APLICAŢIE PRACTICĂ 5

CALCULUL ELEMENTELOR TOPOGRAFICE PENTRU


MARCAREA ŞI TRASAREA PE TEREN A AXULUI CĂILOR
DE COMUNICAŢII TERESTRE

Axul unei căi de comunicaţie este format din aliniamente şi


curbe circulare sau progresive plecând dintr-un punct iniţial până în
punctul final al căii. Pentru aplicarea pe teren a axului căii de
comunicaţie se vor calcula elementele topografice necesare trasării
în plan a vârfurilor aliniamentelor prin metoda drumuirii
poligonometrice , iar pentru curbe se vor calcula elementele
topografice ale punctelor principale ale curbelor circulare simple de
racordare.

Datele problemei:

1.Coordonatele rectangulare plane STEREO-70 ale unor


puncte din reţeaua topogeodezică de sprijin.
2.Coordonatele punctului iniţial (A) şi final (B) ale axului
drumului.
3.Coordonatele rectangulare plane ale vîrfurilor de intersecţie
ale aliniamentelor (V1 şi V2).
4.Razele curbelor simple de racordare a aliniamentelor (R 1 şi
R2).

35
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Datele problemei sunt prezentate în tabelul următor:

Nume Coordonate rectangulare Observatii


punct X (m) Y(m)
1 2 3 4
Holm 621733.24 710305.22
La Movila 619897.38 712244.88
A 620177.55 710165.75
B 620930.50 712744.45
V1 621357.50 710527.50 R1=300m
V2 620495.00 711877.50 R2=500m

X
HOLM V1 B

 
L 1 L2 L3


V2
A
LA MOVILE
Y
O

Operaţiile sunt următoarele:

1.Pregătirea topografică a lucrării pentru trasarea


aliniamentelor şi calculul unghiurilor de frângere a traseelor.
2.Calculul elementelor geometrice principale ale curbelor
simple de racordare.
3.Pichetarea traseului, numerotarea picheţilor şi întocmirea
planului la scara 1 : 10 000 cu kilometrarea axului căii.
36
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

REZOLVAREA PROBLEMEI:

1.Pregătirea topografică a lucrării pentru trasarea


aliniamentelor şi calculul unghiurilor de frângere a traseelor.

După stabilirea variantei definitive a axului, care este proiectat


pe un plan de situaţie, se determină pe cale numerică sau grafică
coordonatele vârfurilor axului. Se trasează în teren vârfurile axului
prin una din metodele cunoscute , se materializează şi se determină
în sistemul de proiecţie adoptat STEREO-70.
Din coordonatele punctelor se calculează orientările şi
distanţele necesare determinării unghiurilor şi a lungimii axului.

Calculele se efectuează într-un tabel adecvat .

Nume Coordonate Stereo-70 Orientare Distanta


punct X(m) Y(m) g,c,cc L(m)
1 2 3 4 5
Holm 621733.24 710305.22
A 620177.55 710165.75 5.6922
 1555.69 139.47
V1 621357.50 710527.50
A 620177.55 710165.75 18.9384 1234.158
 1179.95 361.75
V2 620495.00 711877.50
V1 621357.50 710527.50 136.1934 1602.001
 -862.50 1350.00
B 620930.50 712744.45
V2 620495.00 711877.50 70.3644 970.187
 435.50 866.95
La Movila 619897.38 712244.88
B 620930.50 712744.45 228.6737
 -1033.12 -499.57

37
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Se calculează elementele principale ale axului căii de


comunicaţie conform schiţei:

X
HOLM V1 B


 
1 2 3




V2
A
LA MOVILE
Y
O

2.Calculul elementelor geometrice principale ale curbelor


simple de racordare.

Punctele principale ale unei curbe simple de racordare (TI , TE


şi B) sunt definite de elementele geometrice principale ale curbei şi
anume:
- lungimea tangentelor – T
- lungimea bisectoarei – b
- lungimea curbei de racordare – C
- săgeata principală a curbei – f
- lungimea coardei principale – 2c
- coordonatele rectangulare pe tangentă a bisectoarei – X BYB
- depăşirea tangentei – D = 2T – C

38
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Aceste elemente se calculează funcţie de unghiurile dintre


aliniamentul  i sau funcţie de frântura  i precum şi de raza impusă
prin normele de proiectare.

V


b T
T
I II
B YB YB B

XB XB
B
f
c B1 c
TI TE
 
R R

Calculele se efectuează într-un tabel adecvat:

Formule Curba V1 Curba V2


1 2 3 4 5
R1 300 R2 500 Denumire unghi g,c,cc
T=R tg a/2 a1 117.2550 a2 65.8290 α 13.2462
b=R (1/(cos a/2)-1) a1/2 58.62751 a2/2 32.9145 α1 117.2550
C=p R (a/200) T1 394.7311 T2 284.3055 1 82.7450
f=R (1-cos a/2) b1 195.7949 b2 75.1779  41.6907
2c=2R sin a/2 C1 552.5513 C2 517.0195 α2 65.8290
XB=R sin a/2=c f1 118.4733 f2 65.35187 2 134.1710
YB=R (1-cos a/2)=f 2c1 477.6948 2c2 494.2914
D=2T-C XB1 238.8474 XB2 247.1457
YB1 118.4733 YB2 65.35187
D1 236.9108 D2 51.59148
39
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

3.Pichetarea traseului , numerotarea picheţilor şi


întocmirea planului la scara 1 : 10 000 cu kilometrarea axului
căii.

Pichetarea traseului este operaţia de materializare în detaliu


pe teren a axului căii de comunicaţie.
Punctele ce se pichetează sunt: vârfurile de aliniament;
tangentele de intrare - ieşire; bisectoarele; kilometrii şi hectometrii
respectivi.
Marcarea kilometrilor începe din punctul A , considerat de
origine (km 0 + 0.000m), până în punctual B ( km 3 + 517.84m)
Pentru control se determină kilometrajul vârfurilor axului şi de
la vârfuri se determină kilometrajul tangentelor de intrare – ieşire.

INVENTAR DE COORDONATE

Punct X Y
1 2 3
A 620177.55 710165.75
B 620930.50 712744.45
V1 621357.50 710527.50
V2 620495.00 711877.50
TI1 620980.11 710411.80
B1 621173.74 710595.08
TE1 621144.98 710860.14
TI2 620648.07 711637.92
B2 620570.08 711881.37
TE2 620622.62 712131.55

40
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

DE INTRODUS PLAN DE SITUATIE DWG

41