Sunteți pe pagina 1din 7

APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

APLICAŢIE PRACTICĂ 7

AMPLASAREA ŞI TRASAREA UNUI PUT VERTICAL LA ZI ÎN


VEDEREA DESCHIDERII UNUI ZĂCĂMÂNT

1.TRASAREA CENTRULUI ŞI AXELOR PUŢULUI

Se cunosc coordonatele centrului puţului (coordonate impuse)

X CP  7373.500
YCP  7036.525

În jurul acestui punct se afla punctele de triangulaţie R1 ,


R2, R3de coordonate cunoscute :

Punctul X Y
R1 7269.200 6634.500
R2 7272.250 7437.350
R3 7736.250 7006.200

Se cunoaşte şi orientarea axei principale a puţului (orientare


impusă)

 AX  24.20.50

Se cunoaşte cota reperului de referinţă H R  670,500 m şi


lectura înapoi efectuată pe mira la reperul de referinţă l R  1,250 m.
Cota ce se impune la gulerul puţului este H G  668,850 m.

48
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

În vederea trasării centrului şi axelor principale ale puţului se


va folosi metoda radiara. Se determină în primul rând orientările
dintre punctele reţelei topografice de sprijin şi centrul puţului ale
cărui coordonate sunt impuse prin proiect.
Valorile orientărilor sunt :
Y  YCP 6634.500  7036.525  402.025
 CPR1  arctg R1  arctg  arctg  283.8400
X R1  X CP 7269.200  7373.500  104.300
Y  YCP 7437.350  7036.525 400.825
 CPR 2  arctg R 2  arctg  arctg  115 .7518
X R 2  X CP 7272.250  7373.500  101.250
Y  YCP 7006.200  7036.525  30.325
 CPR 3  arctg R 3  arctg  arctg  394.6904
X R 3  X CP 7736.250  7373.500 362.750
Y  YR1 7437.350  6634.500 802.850
 R1R 2  arctg R 2  arctg  arctg  99.7581
X R 2  X R1 7272.250  7269.200 3.050
Y  YR 2 7006.200  7437.350  431.150
 R 2 R 3  arctg R 3  arctg  arctg  352.3352
X R3  X R2 7736.250  7272.250 464.000
Y  YR 3 6634.500  7006.200  371.700
 R 3R1  arctg R1  arctg  arctg  242.7938
X R1  X R 3 7269.200  7736.250  467.050
În mod sintetic valorile orientărilor sunt prezentate în tabelul următor :

Pct. S. Pct. V. dx dy dy/dx Θ


R1 -104.300 -402.025 3.854506 283.8400
CP R2 -101.250 400.825 -3.958765 115.7518
R3 362.750 -30.325 -0.083598 394.6904
CP 104.300 402.025 3.854506 83.8400
R1 R2 3.050 802.850 263.229508 99.7581
R3 467.050 371.700 0.795846 42.7938
CP 101.250 -400.825 -3.958765 315.7518
R2 R1 -3.050 -802.850 263.229508 299.7581
R3 464.000 -431.150 -0.929203 352.3352
CP -362.750 30.325 -0.083598 194.6904
R3 R1 -467.050 -371.700 0.795846 242.7938
R2 -464.000 431.150 -0.929203 152.3352

Calculul unghiurilor de trasare. Conform fig.1 unghiurile de


trasare se vor calcula cu relaţiile :

1   R1CP   R1R 2  400  83.8400  99.7581  400  384.0819


49
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

2   R1CP   R1R 3  83.8400  42.7938  41.0462

3   R 2 CP   R 2 R1  315.7518  299.7581  15.9937

4   R 2 CP   R 2 R 3  400  315.7518  352.3352  400  363.4166

5   R 3CP   R 3R 2  194.6904  152.3352  42.3552

6   R 3CP   R 3R1  400  194.6904  242.7938  400  351.8966

8000

R3



N

7500

CP



R2
R1 7000 7500



Fig. 1

Calculul distantelor polare

d R1CP   X R1  X CP  2   YR1  YCP  2    104.300 2    402.025 2  415.334


m

50
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

d R 2CP   X R 2  X CP  2   YR 2  YCP  2    101.250 2   400.825 2  413.415


m

d R 3CP   X R 3  X CP  2   YR 3  YCP  2   362.750 2    30.325 2  364.015


m

Verificarea distantelor se poate face cu relaţiile :

X R1  X CP 7269.200  7373.500  104.300


d R1CP     415.334 m
cos  CPR1 cos 283.8400  0.25112

X R 2  X CP 7272.250  7373.500  101.250


d R 2 CP     413.414 m
cos  CPR 2 cos115 .7518  0.24491

X R 3  X CP 7736.250  7373.500 362.750


d R 3CP     364.015 m
cos  CPR 3 cos 394.6904  0.99652

Punctul din care Latura Unghiul ce Distanţa


se face trasarea de sprijin trebuie trasat polară
R1-R2 384.0819
R1 415.334
R1-R3 41.0462
R2-R1 15.9937
R2 413.415
R2-R3 363.4166
R3-R2 42.3552
R3 364.015
R3-R1 351.8966

Trasarea centrului puţului se face cu ajutorul unui ţăruş de


lemn pe care figurantul îl amplasează în funcţie de modul în care
este dirijat de către operator. Marcarea mai precisa a centrului se va
face prin introducerea în ţăruşul de lemn a unui cui.

După trasarea centrului puţului se vor trasa axele puţului.


Trasarea se va face în felul următor. Se staţionează în centrul puţului
şi cu viza de sprijin spre unul dintre punctele de triangulaţie din zona
51
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

se vor trasa direcţiile (direcţia axei principale a puţului şi direcţia


axei secundare) folosind unghiurile de trasare calculate cu relaţiile
următoare :

7  400    CPR1   AXPRINC   400  (283.8400  24.2050)  140.3650

8  400    CPR 2   AXPRINC   400  (115 .7518  24.2050)  308.4532

9  400    CPR 3   AXPRINC   400  (394.6904  24.2050)  29.5146

8000

R3



N
l
incipa
ax pr

7500


CP


 

R2
R1 7000 7500



Fig.2

iar pentru axa secundară valorile sunt :

7'  400    CPR1  ( AXPRINC  100)   400  (283.8400  124.2050)  240.3650

8'  400    CPR 2  ( AXPRINC  100)   400  (115 .7518  124.2050)  408.4532

52
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

9'  400    CPR 3  ( AXPRINC  100)   400  (394.6904  124.2050)  129.5146

În afara de borna care materializează centrul puţului , cele


două axe principale ce determină două plane verticale numite plane
principale se materializează prin cel puţin şase borne pentru fiecare
axă, trei de-o parte şi trei de cealaltă parte a puţului. La alegerea
locului de punere a bornelor pe axă trebuie să se aibă în vedere
următoarele :
- punctele trebuie fixate în locuri stabile unde nu exista
posibilitate de deplasare a lor;
- între puncte trebuie sa existe vizibilitate reciprocă;
- distanţa dintre punctele axiale trebuie să fie de cel puţin zece
metri.

1.2.TRASAREA COTEI LA GULERUL PUTULUI

Se cunoaşte cota reperului de referinţă H R  670,500 m şi


lectura înapoi efectuată pe mira la reperul de referinţă l R  1,250 m.
Cota ce se impune la gulerul puţului este H G  668,850 m.
Lectura pe miră la gulerul puţului se calculează cu relaţia :

l G  H R  l R  H G  670,500  1,250  668,850  2,900 m

lR
R
l
G
H

53
APLICAŢII PRACTICE TOPOGRAFIE SPECIALĂ

Fig. 3

54