Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz.

Prof. Palaghia Cătălina Giovana


CJRAE- CLI Iași

1. DATE BIOGRAFICE ŞI SOCIALE SEMNIFICATIVE

Nume şi prenume: C. Ş.
Data naşterii: 27. 12. 2003
Locul naşterii: Iaşi
Gradiniţa: GPP 12
Grupa: pregatitoare

2. ANAMNEZA GENERALĂ

1. Situaţia socioculturală şi familială.


Copilul provine dintr-o familie monoparentală datorită divorţului părinţilor.
În prezent C. Ş. locuieşte într-un apartament cu trei camere împreună cu bunicii materni,
mama şi fratele mai mic.
De educaţia copilului se ocupă doar mama împreună cu bunica. Tatăl este de un an de zile
absent din viaţa celor doi copii. În urma divorţului el nu a solicitat program de vizitare a acestora.
Mama, C. M. este absolventă a unei şcoli profesionale, în prezent fiind îngrijitoare la o
gradiniţă.
Tatăl, C. I. este absolvent al unei şcoli speciale şi în prezent nu are un loc de muncă.

2. Antecedente personale fiziologice.


Sarcina a evoluat normal. Naşterea a fost la termen, copilul având greutatea de 3,500 Kg.
Scorul Virginia APGAR nu este cunoscut de către mamă. Copilul a fost alimentat natural
până la vârsta de 4 luni.
Starea de sănătatea este, în general, bună, copilul făcând bolile specifice copilăriei.
În prezent, C. Ş. urmeză tratament cu Driptane (pentru enurezis nocturn) şi Encephbol.

3. ANAMNEZA LOGOPEDICĂ

Tatăl copilului a prezentat o întârziere în dezvoltarea limbajului pe fondul unei deficienţe


mintale.
Din datele culese de la mamă reiese că acest copil ar fi avut o evoluţie psihomotorie
normală: ortostatism la 6 luni, a mers la 12 luni.

PROFILUL PSIHOLINGVISTIC AL COPILULUI LA ÎNCEPEREA TERAPIEI


LOGOPEDICE

1 Aria fonetică
 Dislalie polimorfă manifestată prin dificultatea pronunţării sunetelor s, z, ş, j, ţ,
r, ce, ci;
 Jargonofazie (vorbire neinteligibilă);
 Omite sunetele finale din cuvinte;
 Simplifică cuvintele polisilabice;
 Dificultăţi de identificarea a sunetelor în cuvânt;
 Dificultăţi de operare cu unităţile limbii: sunete, silabe, cuvinte.
2 Aria semantică
 Vocabular foarte sărac;
 Primele cuvinte cu sens au apărut după patru ani;
 Dificultăţi în evocarea vocabularului pasiv;
 Nu ştie culorile;
 Nu poate clasifica în categorii;
 Nu recunoaşte utilitatea unor obiecte;
 Nu înţelege cuvinte abstracte cu grad mare de generalizare: mărime, formă,
culoare, cantitate, coordonate spaţio-temporale
3 Structura gramaticală
 Limbaj telegrafic;
 Propoziţii eliptice;
 Lipsesc liantele gramaticale (prepoziţii, conjuncţii);
 Face dezacorduri gramaticale;
 Greşeli în folosirea singularului şi a pluralului cuvintelor;
 Frecvente ecolalii şi cuvinte parazitare

4. DIAGNOSTIC LOGOPEDIC:
ÎNTÂRZIERE ÎN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI
DEFICIENŢĂ MINTALĂ UŞOARĂ (IQ = 65)
5. TERAPIA LOGOPEDICĂ

Acest copil prezintă o capacitate de concentrare redusă, o latenţă mare în gândire şi


evocare, logofobie, memorie auditivă şi vizuală slab dezvoltată.
Terapia logopedică a urmărit dezvoltarea motivaţiei şi interesului copilului pentru
comunicare.
Jocul, climatul afectiv pozitiv, încurajarea permanentă, folosirea recompenselor variate, au
fost elementele de bază care au asigurat succesul în terapie.
Programul terapeutic a urmărit:
 Învăţarea limbajului sub aspectul conţinutului (înţelegere);
 Învăţarea limbajului ca formă (pronunţia);
 Învăţarea limbajului ca utilizare (folosirea limbajului ca mijloc de comunicare şi
cunoaştere).

6. EVOLUŢIA PE PARCURSUL TERAPIEI LOGOPEDICE


Evoluţia a fost oscilantă, aceasta fiind influenţată de problemele din familie.
În prezent:
 Denumeşte/identifică culorile;
 Denumeşte/identifică formele geometrice;
 Sunetele s, z, ş, j, ţ sunt impostate şi se află în stadiul de consolidare;
 Cu sprijin alcătuieşte propoziţii scurte.

Bibliografie

Burlea G. , Burlea M. , Dicţionar explicativ de logopedie, Editura Sedcom Libris, 2004, Iaşi

Vraşmaş, E., Stănică, C. Terapia tulburărilor de limbaj, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
1997

Verza, E. Tratat de logopedie , Editura Fundaţiei Humanitatas, Bucureşti , 2003