Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

ITEM Scor
1. Scrieți în spațiile rezervate numerele de ordine ce corespund denumirilor elementelor ferestrei L
aplicaţiei Microsoft Excel indicate în coloana de mai jos. 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Bara de titlu 6. Casetă pentru adresa celulei


2. Bara cu meniuri 7. Bara pentru formule
3. Bara de stare 8. Zona de lucru
4. Bare de defilare 9. Foaia 1, Foaia 2, Foaia 3
5. Bara cu instrumente 10. Celula activă
11. Identificatoare de rând și coloană
2. În tabelul de mai jos pentru formulele propuse selectați operatorii și operanzii din componența lor: L
0
formula operatori operanzi 1
=A1+2+B4 2
3
=B1<>B2 4
"luna"&"matie" 6

3. În coloana din stânga sunt prezentate câteva funcții utilizate frecvent în aplicațiile de calcul tabelar, iar L
în coloana din dreapta o descriere succintă a acestora. 0
Uniţi, printr-o săgeată, fiecare element al coloanei A cu elementul corespunzător din coloana B: 1
2
A B 3
4
a. SUM 1. Valoarea negativă
2. Valoarea maximă
b. AVERAGE
3. Suma
c. MIN 4. Media aritmetică

d. MAX 5. Valoarea pozitivă


6. Data curentă
7. Produsul
8. Valoarea minimă
Nr. ITEM Scor
4. Priviți cu atenție fragmentul de mai jos și scrieți în spațiile rezervate formulele / funcțiile care vor fi L
scrise pentru a obține următoarele rezultate: 0
1. Total volume vândute: formula scisă în celula H4: 1
___________________________________________________________________________________ 2
2. Total încasări: formula scrisă în celula I4: 3
____________________________________________________________________________________
3. Total încasări: formula scrisă în celula I10:
____________________________________________________________________________________

5. Pentru afirmațiile de mai jos încercuiți litera corespunzătoare: A - dacă afirmația este adevărată și L
F- dacă afirmația este falsă. 0
1
2
A F 1. Diagrama reprezintă o imagine în care valorile datelor numerice sunt redate prin dimensiunile
3
unor obiecte grafice.
A F 2. Diagrama obligator va conține un titlu.
A F 3. Legenda permite o identificare mai ușoară a seriilor de date.
6. Numiți elementele unei diagrame: L
____________________________________________________________________________________ 0/1/
____________________________________________________________________________________ 2/3
4/5
_________________________________________________________________________________
6/7
8
7. Descrieți tipurile de diagramă care le cunoașteți: L/0
____________________________________________________________________________________ 1/2
____________________________________________________________________________________ 3/4
5/6
____________________________________________________________________________________
7/8
____________________________________________________________________________________ 9/10
____________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și