Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul III

Idicatorii securității alimentare

1.Disponibilități
1.1 Adecvarea disponibilităților alimentare energetice si medii (%)

Regions.Subregions
2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014-
Countries 10 11 12 13 14 15 16
Oceania
121 121 122 122 121 120 119
Australia and New
Zealand 128 128 129 129 129 127 126
Australia
128 128 129 130 129 128 127
New Zealand
127 126 126 126 126 124 121
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 104 104 103 103 102 101 100

În Oceania între 2008-2010 adecvarea disponibilităților alimentare energetice si medii sunt


121% ,iar in 2014-2016 scade cu 2 procente.

În Australia și Noua Zeelandă între 2008-2010 adecvarea disponibilităților alimentare


energetice si medii sunt 128%, iar în 2014-2016 scade cu 2 procente.

În concluzie Australia si Noua Zeenlandă sunt mai asigurate comparativ cu Oceania.

1.2 Valoarea producției alimentare pe locuitor

Regions.Subre 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13 2012-14


gions 08 09 10 11 12
Countries
Oceania 955 971 967 964 976 994 991
Australia and
New Zealand 1187 1210 1205 1203 1222 1248 1257
Australia 971 1000 998 997 1014 1042 1040
New Zealand 2256 2256 2249 2251 2286 2315 2388
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand 327 328 324 320 317 317 286

În Oceania între 2006-2008 valoarea producției alimentare pe locuitor este de 955$, iar în
2012-2014 a scăzut cu 4 procente ajungând la 991$.
În Australia și Noua Zeelandă între 2006-2008 valoarea producției alimentare pe locuitor este
de 1187$, iar în 2012-2014 creste până la 1257.

În concluzie valoarea producției alimentare pe locuitor este mult mai mare în Australia și
Noua Zeelandă comparativ cu Oceania.

1.3 Ponderea disponibilităților energetice provenite din cereale, rădăcinoase, tuberculi (%)

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


Countries 07 08 09 10 11 12 13
Oceania 21 22 22 22 22 22 22
Australia and New
Zealand 25 25 25 26 25 25 25
Australia 24 25 25 26 25 25 25
New Zealand 27 27 27 28 28 28 28
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 12 12 12 12 11 11 11

În Australia și Noua Zeelandă cât și în Ocenia ponderea disponibilităților energetice provenite


din cereale, rădăcinoase, tuberculi s-a modificat forte puțin în 2011-2013 în Ocenia fiind 22%,
iar în Australia și Noua Zeelandă 25%.

1.4 Consum de proteine (gr/loc/zi)

Regions.Sub 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010-12 2011-


regions 07 08 09 10 11 13
Countries
Oceania 107 107 107 107 109 110 111
Australia and
New Zealand 137 138 138 139 141 143 145
Australia 141 142 142 143 145 148 150
New Zealand 119 119 119 118 118 118 117
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand 23 23 23 23 23 23 23

Consumul de proteine în Oceania în 2005-2007 este 107 gr/loc/zi în 2011-2013 fiind 111.

În Australia și Noua Zeelandă în 2005-2007 consumul de proteine este 137 gr/loc/zi în 2011-
2013 ajungând până la 145 gr/loc/zi. C

În concluzie consumul de proteine este mai mare în Australia și Noua Zeelandă comparativ cu
Oceania.
1.5 Consum de proteine de origine animală(gr/loc/zi)

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


07 08 09 10 11 12 13
Countries
Oceania 53 53 52 51 51 52 52
Australia and New
Zealand 69 69 68 67 67 68 69
Australia 71 71 70 69 69 70 71
New Zealand 57 58 57 54 56 56 57
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 9 9 9 9 9 9 9

2.Acces
2.1 PIB loc.

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Countries
Oceania 30432 30297 30427,7 30750,8 31303,8 31588 31966,5 39551,4 40111,3
Australia and New
Zealand 39851,4 39700,3 39881,1 40303,4 41056,8 41458,5 41968,4 42372,7 42968,2
Australia 41316,6 41207,1 41384,9 41782,3 42561,1 42920,1 43395,6 43832,4 44414
New Zealand 32544,6 32122,8 32252,9 32734,5 33286,8 33841,2 34468,8 34646,3 35269,1
Oceania excluding
Australia and New
Zealand 2634,5 2647,6 2740,4 2895,2 2998,6 3084,8 3231,6 5355,5 5429,7

2.2 Distribuția populației subnutrite (%)

Regions.Subre
gions 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-
Countries 09 10 11 12 13 2012-14 2013-15 2014-16
Oceania 5 5 5,1 5,2 5,4 5,6 6 6,4
Australia and
New Zealand <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
Australia <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
New Zealand <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
Oceania
excluding
Australia and
New Zealand
3.Stabilitate
3.1 Dependența față de importul de cereale

Regions.Subregions 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13


Countries 07 08 09 10 11 12
Oceania -101,7 -89,5 -94,7 -117,3 -144,7 -169,1 -182,1
Australia and New
Zealand -104,9 -92,7 -98,1 -121 -149 -174 -187,6
Australia -118,2 -105,5 -112,3 -137,7 -169,2 -197,8 -214,8
New Zealand 36,8 35,5 31,7 29,5 27,6 33,1 36,5
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 97,2 98,7 93,3 87,2 82,3 90,4 96,8

3.2 Ponderea terenului arabil irigat (%)

Regions.Subregions 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-


Countries 08 09 10 11 12 13 2012-14
Oceania
6,5 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,5
Australia and New
Zealand 6,5 6,7 6,8 6,6 6,6 6,4 6,5
Australia
5,6 5,7 5,8 5,6 5,6 5,4 5,4
New Zealand
100 100 100 100 100 100 100
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6,6 6,5

3.3 Valoarea importurilor alimentare față de exporturile totale (%)

Regions.Subre 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011-13


gions 07 08 09 10 11 12
Countries
Oceania 5 5 4 4 4 4 4
Australia and
New Zealand 4 4 4 4 4 3 3
Australia 4 4 3 3 3 3 3
New Zealand 7 7 7 7 7 6 7
Oceania
excluding
Australi a and
New Zealand 16 16 16 17 18 18 18

3.4 Stabilitatea politică și absența violenței


Regions.Subregions
Countries 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oceania
Australia and New
Zealand
Australia 0,95 0,83 0,87 0,93 1 1,02 1,02 0,9
New Zealand 1,12 1,03 1,22 1,37 1,36 1,45 1,45 1,49
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand

4.Utilitate
4.1 Accesul populației la apă (%)

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Countries
Oceania
87,8 87,8 87,9 87,9 87,9 87,9 87,8 87,8
Australia and New
Zealand 100 100 100 100 100 100 100 100
Australia
100 100 100 100 100 100 100 100
New Zealand
100 100 100 100 100 100 100 100
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 54,8 55 55,2 55,5 55,6 55,5 55,6 55,5

4.2 Accesul populației la facilitățile sanitare (%)

Regions.Subregions 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Countries
Oceania
80,3 80,3 80,2 80,2 80,1 80,1 80 79,9
Australia and New
Zealand 100 100 100 100 100 100 100 100
Australia
100 100 100 100 100 100 100 100
New Zealand

Oceania excluding
Australi a and New
Zealand 35,7 35,7 35,8 35,7 35,6 35,5 35,3 35,2

4.3 Adulți subnutriți (%)


Regions.Subregions 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Countries
Oceania
23,3 23,9 24,5 25,0 25,6 26,2 26,9 27,5
Australia and New
Zealand
Australia
24,6 25,2 25,8 26,4 27,1 27,7 28,4 29,1
New Zealand
25,9 26,5 27,2 27,8 28,5 29,1 29,8 30,5
Oceania excluding
Australi a and New
Zealand