Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare semestrială - Limba şi literatura română, pe semestrul I

cls.a VII-a
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10p din oficiu.
Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
,, Mă prăfuise timpul dormind peste hârtii...
Se întindea noianul de unde nu mai vii;
O umbră, în odaie, pe umeri m-apăsa –
Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era.

- Poti sa te culci, e ora şi noaptea-ntârziată,


Vei scrie, altă dată, orice, şi tot nimic.
O umbra eşti acuma, şi pot să te ridic,
Lăsând odaia goală, şi lampa afumată.”(G.Bacovia – Umbra)
A. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: noianul, prăfuise, umbră,afumată. 9p
2. Transcrie din text două cuvinte care să contină un diftong şi un cuvânt hiat 9p
3. Stabileşte câte un sinonim şi un antonim pentru cuvântul a vorbi. 9p
4. Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a substantivului umbra . 9p
5. Notează două expresii(locuţiuni verbale) în structura cărora să fie verbul a lua. 9p
B. Înţelegerea textului
7. Identifică în text două figuri de stil. 9p
8. Notează două argumente prin care să demonstrezi că textul apartine genului liric. 6p
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 15-20 rânduri, în care să caracterizezi personajul principal din opera „Iapa lui vodă” de Mihail
Sadoveanu.

Lucrare semestrială - Limba şi literatura română, pe semestrul I


cls.a VII-a
 Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10p din oficiu.
Subiectul I (60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
,, Mă prăfuise timpul dormind peste hârtii...
Se întindea noianul de unde nu mai vii;
O umbră, în odaie, pe umeri m-apăsa –
Vedeam ce nu se vede, vorbea ce nu era.

- Poti sa te culci, e ora şi noaptea-ntârziată,


Vei scrie, altă dată, orice, şi tot nimic.
O umbra eşti acuma, şi pot să te ridic,
Lăsând odaia goală, şi lampa afumată.”(G.Bacovia – Umbra)
C. Limba română
1. Desparte în silabe cuvintele: noianul, prăfuise, umbră,afumată. 9p
2. Transcrie din text două cuvinte care să contină un diftong şi un cuvânt hiat 9p
3. Stabileşte câte un sinonim şi un antonim pentru cuvântul a vorbi. 9p
4. Scrie trei termeni care fac parte din familia lexicală a substantivului umbra . 9p
5. Notează două expresii(locuţiuni verbale) în structura cărora să fie verbul a lua. 9p
D. Înţelegerea textului
7. Identifică în text două figuri de stil. 9p
8. Notează două argumente prin care să demonstrezi că textul apartine genului liric. 6p
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 15-20 rânduri, în care să caracterizezi personajul principal din opera „Iapa lui vodă” de Mihail
Sadoveanu.