Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT

ELEMENTE DE URBANISM

Cuprins

1
Memoriu Justificativ..............................................................................................................................................1

Propuneri..............................................................................................................................................................1

Calculul indicilor și indicatorilor............................................................................................................................1

Bilanțul teritorial...................................................................................................................................................1

Disfuncționalități...................................................................................................................................................3

Graficul Ishikawa...................................................................................................................................................3

Graficele Pareto.....................................................................................................................................................4

Matricea de compatibilitate..................................................................................................................................7

Memoriu Justificativ

Prezentul memoriu tratează modul și condițiile de locuire din cadrul unei zone urbane din
sectorul 4 al Municipiului București, cuprinzând străzile:

2
- Bdul. Dimitrie Cantemir
- Bdul. Mărășești
- Str. Oițelor
- Str. Cuza Vodă
- Str. Bucur
Zona de locuit conține atât cladiri de nivel mic (P), cât și cladiri înalte (până la P+10), însă
majoritatea reprezentând 30% dintre acestea sunt case (P+1).
Suprafața totală analizată se întinde pe 6, 25 ha și cuprinde 65 de cladiri, .......de familii si
....locuitori.
Starea clădirilor reprezintă unul dintre dezavantajele zonei, 70% fiind clădiri vechi nerenovate
într-o stare rea, 20% dintre cladiri sunt într-o stare medie, 5% într-o stare bună și numai 5% într-o stare
foarte bună reprezentând clădirile foarte noi și moderne.
Drumurile sunt de categoria a I a, a II a și a III a și preiau traficul în întregime, carosabilul este
în stare bună fiind asfaltat în totalitate.
Mijloacele de transport ce tranzitează zona sunt:
Tramvaiele – 23,27, autobuzele – 313, 312, 116, 381 în apropiere se afla stația de metrou Piața
Unirii 1 și 2.
În zona se afla Mănăstirea Radu Vodă, Colegiul Național ”Ion Creanga”, Secția 14 de Poliție,
Maternitatea Bucur, Clinica Medicover, Service-ul auto Radacini srl, Hotel Residence și hotel Dalin,
Seminarul Teologic și Biserica Bucur Ciobanul, Restaurantul Allhambra, iar la parterul blocurilor din
zonă gasim cabinete stomatologice, cabnete de avocatură, notari publici, firme de turism, farmacii, etc.
Din punct de vedere al împărțirii pe funcțiuni, zona este foarte diversificată. Funcțiunea
principală este cea de locuire care ocupă aproximativ 80% din suprafața totală a zonei analizate, însă
mai sunt ți alte funcțiuni: servicii, activități comerciale, învățământ, transport, etc.
Principalele disfuncționalități ale zonei sunt: lipsa locurilor de parcare și starea precară a
clădirilor, însă locuitorii zonei se confruntă și cu o lipsă a spațiilor verzi precum și o lipsă a spațiilor de
joacă pentru copii.
Zona stagnează în prezent, nu se mai poate construi nimic deoarece spațiul este ocupat.

Propuneri

3
Calculul indicilor și indicatorilor

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7. Număr locuitori = 2794
8. Număr familii = 1799

Bilanțul teritorial
Nr. Funcțiunea %
Crt.
Suprafață ( )
1 Locuire
2 Culte
3 Spații verzi
4 Servicii
5 Cultură
6 Educație
7 Transport Trotuare+curte
Carosabil
Parcaje
8 Total 62 500 100%

4
Disfuncționalități

Graficul Ishikawa
1. Locuri de parcare

Tra
2. Volumul de trafic

fi
cul
3. Parcare neregulaentară

4. Spații verzi amenajate

t
cui
5. Suprafețe comerciale

e lo
ăd
zon
6. Existența unităților sanitare

tări
Do
7.Spații de joacă pentru copii

8. Existența unităților de Învățământ

5
Efecte
- Accidente
- Ambuteiaje
- Consum de energie
- Consum de combustibil
- Stres
- Aglomerare pietonală
- Tulburarea liniștii publice
- Deșeuri menajere în stradă
- Pericol de îmbolnavire
- Deces
- Pierdere de timp

Graficele Pareto

Factorii cauzali

6
7
Matricea de compatibilitate

F.E\FP Locuire Servicii Educație Sănătate Comerț Spații Spații


Joacă Verzi
Locuire + + + + + + +
Servicii + + - + + - -
Cultură + - + - - - -
Spații verzii + - + + - + +
Transport + + + + + + +
Spații comerciale + + + - + - -
Culte + - + - - - -
Educație + - + + - - -
Total 8 4 7 5 4 3 3

8
Strada NR. NR. FORMA DE ARIE NR. TIP STARE SUBSOL ETAJE NR. ARIE NR. NR. FUNCȚIUNE ARIE POT
POSTAL PROPRIETATE PARCELĂ CONSTRUCTII NIVELE DESFĂSURATĂ FAMILII PERSOAN CONSTRUIT
E Ă LA SOL
STR. 1 4 S 967 1 A Fb 1 5 7 31 335 0 0 Servicii 4476,4 462,
Demetru I. 91
Dobrescu 2 5 S 216 1 B m 0 1 2 299 0 0 Servicii 149,5 69,2
1
3 7-11 S 3254 5 B m 1 1 3 2 358 0 0 Învățământ 315 9,68
B m 1 1 3 - 0 0 Învățământ 305,25 9,38
B m 1 0 2 - 0 0 Învățământ 187,5 5,76
B m 0 0 1 - 0 0 Învățământ 16,25 0,49
B m 1 2 4 - 0 0 Învățământ 15 0,46
4 13-15, P 1257 4 A m 1 9 11 11 300 0 0 Servicii 875 69,6
25 1
A m 1 11 13 - 0 0 Servicii 111 8,83
A m 1 9 11 - 0 0 Servicii 137,5 10,9
3
A m 1 8 10 - 0 0 Servicii 297,5 23,6
6