Sunteți pe pagina 1din 23

PROGRAMAREA EXAMENELOR DIN SESIUNEA ianuarie-februarie 2018 (semestrul 1 al anului universitar 20

Urmăriți sistematic programarea sesiunii pentru a vedea eventualele ajustări aduse după data afiș
Alte detalii privind sesiunea găsiți pe portalul FEAA, la adresa: http://portal.feaa.uaic.ro/stiri/Pages/
Data ultimei modificări: 21.12.2017 13:14

Data Ora Disciplina Specializarea Forma An Serie Loc Examinator Nr. studenţi
21-ian 8.00 Limba engleza 1 pentru afaceri CIG, FB, Management ID 1 IS L. Cocârţă 279
21-ian 8.00 Limba engleza 3 pentru afaceri CIG, FB, Management ID 2 IS S. Mitocaru-Lu 211
21-ian 10.00 Supply chain management Management ID 3 PN N. Florea 24
21-ian 11.00 Limba engleza 1 Administratie publica ID 1 IS E. Ciortescu 71
21-ian 11.00 Contabilitate financiara intermediara CA IFR 2 IS M. Grosu 23
21-ian 14.00 Limba engleza 3 Administratie publica ID 2 IS E. Ciortescu 45
22-ian 8.00 AST STT ZI 3 IS C. Turturean 70
EAI,ECTS,IE,
22-ian 8.00 Matematici aplicate în economie Ştiinţe economice ZI 1 MRK,STT, în IS M. Spînu, G. 728
ordine alfabetică
22-ian 11.00 Math Business Administration ZI 1 IS M. Spînu 71
22-ian 11.00 AA în comerţ ECTS ZI 3 IS G. Boldureanu 82
22-ian 11.00 Opţional - GFCI IE ZI 3 IS C. Apostol 140
CIG,FB,MNG, în
22-ian 11.00 Matematici aplicate în economie Ştiinţe economice ZI 1 IS M. Spînu, G. 716
ordine alfabetică
22-ian 14.00 Fundamentele economice ale investiţiMNG ZI 3 IS D. Zaiţ 98
Toți, în ordine
22-ian 14.00 Matematici aplicate în economie Ştiinţe economice ZI 2.3 IS M. Spînu, G. mulți
alfabetică
22-ian 17.00 Economie AA MC 1 IS C. Mihai 23
22-ian 17.00 Dreptul muncii Administratie publica ID 3 IS B. Petrişor 22
22-ian 17.00 Instituţii, cultură şi dezvoltare econo AISI MA 1 IS A. Iacobuţă 25
22-ian 17.00 Distribuție ASM MA 2 IS G. Boldureanu 18
22-ian 17.00 Analiză economico-financiară aprofu CDE MA 1 IS C. Apostol 39
22-ian 17.00 NPAF CDE MA 2 IS I. B. Robu 31
22-ian 17.00 Gestiunea financiar-contab a intreprinContab. si inf. de gesti ID 3 IS M. Mironiuc 59
22-ian 17.00 Introducere în R DM MA 1 IS D. Viorică 52
22-ian 17.00 Pieţe financiare internaţionale EAI MA 1 IS C. Ţigănaş 39
22-ian 17.00 Pieţe de capital FB ZI 3 IS S. Ursu 172
22-ian 17.00 Comunicare şi negociere în afaceri Management ID 2 IS Ş. Prutianu 117
22-ian 17.00 Tehnici de vanzare Management ID 3 IS M. Danilet 107
22-ian 17.00 Distribuţie MCA MA 2 IS G. Boldureanu 21
22-ian 17.00 Economie MP MC 1 IS C. Mihai 29
22-ian 17.00 Achiziţii MRK ZI 3 IS T. Roman 156
22-ian 17.00 Economie MRU MC 1 IS C. Mihai 83
22-ian 17.00 Diagnostic organizaţional MRU MC 2 IS S. Tiţă 58
22-ian 17.00 Leadership MRU IFR 2 IS A. Hurubean 27
22-ian 17.00 Front office MTH MA 2 IS V. Niţă 17
22-ian 17.00 Basics in economic and labour law SHRM MA 1 IS C. Țacu 23
CIG, FB, IE, în
23-ian 8.00 Finanţe Ştiinţe economice ZI 2 IS B. Zugravu, S, 468
ordine alfabetică
23-ian 10.00 Management Contab. si inf. de gesti ID 2 PN S. Tita 31
23-ian 10.00 Microeconomie Management ID 1 PN Ghe. Luţac 63
23-ian 11.00 Finance Business Administration ZI 2 IS B. Zugravu 35
23-ian 11.00 Finance E&F ZI 2 IS B. Zugravu 12
ECTS, EAI,
MNG,MRK, STT
23-ian 11.00 Finanţe Ştiinţe economice ZI 2 IS B. Zugravu, S, 483
în ordine
alfabetică
23-ian 14.00 Elemente de ştiinţa administraţiei Administraţie publică ZI 1 IS M. Onofrei 186
23-ian 14.00 Financial Markets Business Administration ZI 3 IS S. Ursu 53
23-ian 14.00 GFCI CIG ZI 3 IS M. Mironiuc 156
23-ian 14.00 Contab financiara intermediara Contab. si inf. de gesti ID 2 IS M. Grosu 72
23-ian 17.00 Managementul performantei în adminis Administratie publica ID 3 IS A. Bercu 22
23-ian 17.00 Teh. com. int. af. AISI MA 1 IS E. Ciortescu 25
23-ian 17.00 Politici şi strategii bancare BPF MA 2 IS D. Chirleşan 28
23-ian 17.00 Managementul proiectelor CEA MA 1 IS D. Oprea 81
23-ian 17.00 Matematici aplicate în economie CIG, FB, Management ID 1 IS M. Spinu 279
23-ian 17.00 Bazele asigurarilor de bunuri si pers Finante si Banci ID 2 IS B. Firtescu 22
23-ian 17.00 RMEB FRM MA 1 IS A. Zaiţ 19
23-ian 17.00 Strategii de produs MCA MA 1 IS A. Monoranu 73
23-ian 17.00 Marketing operaţional şi strategic MRU IFR 1 IS E. Maxim 31
23-ian 17.00 Diagnostic organizational MRU IFR 2 IS E. Maxim 27
23-ian 17.00 Proj mng SDBIS MA 1 IS D. Oprea 44
23-ian 17.00 MSRU: alinierea strategiei organizaț SHRM MA 1 IS S. Spiridon 23
23-ian 17.00 SHRMS SHRM MA 2 IS C. Clipa 18
23-ian 17.00 Managementul proiectelor SIA MA 1 IS D. Oprea 72
23-ian 17.00 Information System Audit SIA MA 2 IS A. Munteanu 48
24-ian 11.00 Managementul serviciilor publice Administraţie publică ZI 2 IS V. Bedrule-Gri 156
24-ian 11.00 Doctrine şi curente…1 AI ZI 3 IS I. Pohoaţă 104
24-ian 14.00 Sisteme bugetare publice Administraţie publică ZI 3 IS F. Oprea 146
24-ian 17.00 Politici financiare guvernamentale AP MA 2 IS B. Zugravu 56
24-ian 17.00 Diagnostic economic CEA MA 2 IS M. Mironiuc 69
24-ian 17.00 Cal vid date DM MA 1 IS D. Viorică 52
24-ian 17.00 Marketing internaţional EAI MA 2 IS C. Sasu 23
24-ian 17.00 Politici financiare publice FA MA 2 IS B. Zugravu 38
24-ian 17.00 RSD MDRU MA 2 IS A. Prodan 31
24-ian 17.00 Managementul riscurilor MO MA 1 IS B. Anastasiei 20
24-ian 17.00 RSD MP MC 2 IS A. Prodan 31
24-ian 17.00 RSD MTH MA 2 IS A. Prodan 17
24-ian 17.00 The Org of HRM Function SHRM MA 2 IS A. Clipa 18
25-ian 10.00 Contab. Pers. jur. Fără scop lucrativ Contab. si inf. de gesti ID 2 PN C. Huian 31
25-ian 10.00 Management financiar Management ID 3 PN S. Anton 24
25-ian 11.00 Sisteme informaţionale de birou … AP MA 1 IS M. Georgescu 68
25-ian 12.00 Dreptul afacerilor Management ID 1 PN D. Lupu 63
25-ian 14.00 M.C.C.A.P. Administraţie publică ZI 1 IS M. Asandului 186
25-ian 17.00 Metode de cercetare cantitativa in ad Administratie publica ID 1 IS D. Viorică 71
25-ian 17.00 Drept european Administratie publica ID 2 IS M. Tofan 45
25-ian 17.00 Introducere in auditul financiar CA IFR 2 IS C. Chersan 23
25-ian 17.00 Economie fiscală EDA MA 2 IS G. Mursa 19
25-ian 17.00 GFIP FA MA 1 IS I. Bilan 45
25-ian 17.00 RFI FRM MA 2 IS A. Dornean 22
25-ian 17.00 SIMRU MDRU MA 2 IS F. Dumitriu 31
25-ian 17.00 Iniţierea afacerilor în turism MTH MA 1 IS N. Florea 27
26-ian 8.00 BIT Business Administration ZI 1 IS M. Georgescu 71
CIG,FB,MNG, în
26-ian 8.00 Tehnologii informaţionale pentru afac Ştiinţe economice ZI 1 IS D. Popescul, D 716
ordine alfabetică
26-ian 8.00 Pach. prg. stat. Ştiinţe economice ZI 2 SPE IS D. Viorică 44
26-ian 11.00 International Business Business Administration ZI 3 IS V. Işan 53
26-ian 11.00 Micro interm E&F ZI 2 IS L. Maxim 12
26-ian 11.00 Managementul calităţii ECTS ZI 3 IS E. Maxim 82
26-ian 11.00 FMI FRM MA 1 IS S. Ursu 19
26-ian 11.00 Statistică multivariată STT ZI 3 IS C. Pintilescu 70
EAI,ECTS,IE,
26-ian 11.00 Tehnologii informaţionale pentru afac Ştiinţe economice ZI 1 MRK,STT, în IS D. Popescul, D 728
ordine alfabetică
26-ian 14.00 Elemente de drept penal Administratie publica ID 3 IS A. Popescu 22
26-ian 14.00 Sisteme informationale financiar-contaContab. si inf. de gesti ID 3 IS F. Dumitriu, D 59
26-ian 14.00 RVFI FB ZI 3 IS A. Roman 172
26-ian 14.00 Analiza sistemelor informaţionale IE ZI 3 IS G. Meşniţă 140
26-ian 14.00 Managementul productiei si operatiil Management ID 3 IS T. Roman 107
26-ian 14.00 Managementul producţiei şi operaţiiloMNG ZI 3 IS T. Roman 98
26-ian 14.00 Merchandising Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS D. Corodeanu- 82
26-ian 17.00 Finanţele afacerilor AA MC 1 IS D. Bucătaru 23
26-ian 17.00 Microeconomie aplicată AISI MA 1 IS C. Mursa 25
26-ian 17.00 Management CIG, FB, Management ID 2 IS A. Neştian 211
26-ian 17.00 Tab viz date DM MA 1 IS M. Asandului 52
26-ian 17.00 Publicitate MCA MA 1 IS C. Munteanu 73
26-ian 17.00 Managementul strategic al resurselo MDRU MA 1 IS A. Neculăesei 38
26-ian 17.00 Finanţele afacerilor MP MC 1 IS D. Bucataru 29
26-ian 17.00 Finanțele afacerilor MRU MC 1 IS D. Bucataru 83
26-ian 17.00 MSRU MRU MC 2 IS A. Neculăesei 58
26-ian 17.00 RLSL SHRM MA 2 IS B. Petrişor 18
26-ian 17.00 E-COM E-DOC SIA MA 2 IS M. Georgescu, 48
27-ian 8.00 Drept administrativ Administraţie publică ZI 2 IS A. Bercu 156
27-ian 8.00 Bazele auditului financiar şi expertizăCEA MA 1 IS C. Chersan 81
27-ian 8.00 Tehnologii informationale pt.afaceri CIG, FB, Management ID 1 IS D. Airinei, D. 279
27-ian 8.00 Analiză interculturală MDRU MA 2 IS A. Neculăesei 31
27-ian 10.00 Proiecte economice I Management ID 3 PN E. Maxim 24
27-ian 11.00 Contabilitate și audit de mediu CDE MA 2 IS L. Păvăloaia 31
27-ian 11.00 Agile PM MP MC 2 IS D. Radu 31
27-ian 11.00 Management strategic MRU IFR 2 IS A. Neculaesei 27
27-ian 11.00 BI SDBIS MA 1 IS D. Airinei 44
27-ian 11.00 Sisteme pentru asistarea deciziilor SIA MA 1 IS D. Airinei 72
27-ian 11.00 Comportament organizaţional Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS C. Clipa 129
27-ian 11.00 Finanţele întreprinderilor Ştiinţe economice ZI 2 FB IS D. Bucătaru 172
27-ian 12.00 Finante Contab. si inf. de gesti ID 2 PN S. Lazăr 31
27-ian 14.00 Ec. antrep. și simulări de afaceri AISI MA 2 IS A. Iacobuță 22
27-ian 14.00 Contabilitate de gestiune CIG ZI 3 IS D. Budugan 156
27-ian 14.00 Cercetări de marketing MRK ZI 3 IS A. Maxim 156
27-ian 14.00 Sisteme informaţionale de birou Ştiinţe economice ZI 2 IE IS M. Georgescu 140
27-ian 14.00 Contabilitate financiară intermediară Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS M. Grosu 156
28-ian 8.00 Tehnologii informationale pt AP Administratie publica ID 1 IS D. Păvăloaia 71
28-ian 8.00 Conjunctură economică internaţional AISI MA 2 IS R.Clipa 22
28-ian 8.00 Supply chain management Management ID 3 IS N. Florea 107
28-ian 8.00 Leadership MO MA 1 IS A. Negruți 20
28-ian 8.00 Informatica pentru afaceri MRU IFR 1 IS M. Georgescu 31
28-ian 10.00 Limba engleza 3 pentru afaceri Contab. si inf. de gesti ID 2 PN A. Brunello 31
28-ian 11.00 Drept civil Administratie publica ID 2 IS S. Grădinaru 45
28-ian 11.00 Contabilitate manageriala CA IFR 2 IS D. Budugan 23
28-ian 11.00 CIPIC CDE MA 1 IS D. Mardiros, M 39
28-ian 11.00 Dezvoltarea resurselor umane MRU IFR 2 IS I. Manolescu 27
28-ian 11.00 Sisteme de masurare in MRU SHRM MA 1 IS C. Frîncu 23
28-ian 11.00 BMK și studii comp de RU SHRM MA 2 IS Turnea 18
28-ian 12.00 Limba engleza 1 pentru afaceri Management ID 1 PN A. Brunello 63
29-ian 8.00 Fundamentals of Accounting Business Administration ZI 1 IS R. Dicu 71
CIG,FB,MNG, în
29-ian 8.00 Bazele contabilităţii Ştiinţe economice ZI 1 IS I. Georgescu, 716
ordine alfabetică
29-ian 10.00 Tehnici de vanzare Management ID 3 PN M. Danilet 24
EAI,ECTS,IE,
29-ian 11.00 Bazele contabilităţii Ştiinţe economice ZI 1 MRK,STT, în IS I. Georgescu, 728
ordine alfabetică
29-ian 14.00 EDP Administraţie publică ZI 3 IS A. Popescu 146
29-ian 14.00 Sales Management Business Administration ZI 3 IS T. Jijie 53
29-ian 14.00 Management financiar MNG ZI 3 IS M. Onofrei 98
29-ian 14.00 Stt variabilelor calitative STT ZI 3 IS L. Asandului 70
29-ian 17.00 Analiză cantitativă și prognoză de maASM MA 2 IS C. Munteanu 18
29-ian 17.00 Raportări financiar-contabile CEA MA 2 IS C. Istrate 69
29-ian 17.00 Dreptul afacerilor CIG, FB, Management ID 1 IS M. Tofan 279
29-ian 17.00 Contabilitatea institutiilor de credit Contab. si inf. de gesti ID 3 IS M. Carp 59
29-ian 17.00 BIRM FRM MA 2 IS S. Anton 22
29-ian 17.00 Managementul calităţii MP MC 2 IS A. Neştian 31
29-ian 17.00 Metode cantitative în MRU MRU MC 2 IS B. Anastasiei 58
29-ian 17.00 Guv IT SIA MA 2 IS A. Munteanu 48
30-ian 8.00 Management Business Administration ZI 2 IS D. Corodeanu- 35
30-ian 8.00 Management E&F ZI 2 IS D. Corodeanu- 12
ECTS, EAI,
MNG,MRK, STT
30-ian 8.00 Management Ştiinţe economice ZI 2 IS I. Manolescu, 483
în ordine
alfabetică
30-ian 10.00 Matematici aplicate în economie Management ID 1 PN Ghe. Rusu 63
30-ian 10.00 Comunicare şi negociere în afaceri Management ID 2 PN Ş. Prutianu Rest.
CIG, FB, IE, în
30-ian 11.00 Management Ştiinţe economice ZI 2 IS I. Manolescu, 468
ordine alfabetică
30-ian 14.00 Tehnologii informaţionale pentru admiAdministraţie publică ZI 1 IS D. Păvăloaia 186
30-ian 14.00 Finanţe publice 1 Administraţie publică ZI 2 IS B. Zugravu 156
30-ian 14.00 Finante CIG, FB, Management ID 2 IS B. Zugravu, S. 211
30-ian 14.00 Comportamentul consumatorului ECTS ZI 3 IS A. Manolică 82
30-ian 14.00 Marketing direct MRK ZI 3 IS O. Țugulea 156
30-ian 17.00 Audit intern 1 AP MA 1 IS B. Fîrțescu 68
30-ian 17.00 Audit intern 2 AP MA 2 IS B. Fîrțescu 56
30-ian 17.00 Audit bancar BPF MA 2 IS S. Mihăescu 28
30-ian 17.00 Macroeconomie internaţională EAI MA 1 IS C. Popescu 39
30-ian 17.00 Audit intern 1 FA MA 1 IS B. Fîrţescu 45
30-ian 17.00 Audit intern 2 FA MA 2 IS B. Fîrţescu 38
30-ian 17.00 Control financiar bancar FB ZI 3 IS S. Mihăescu 172
30-ian 17.00 Business Ethics FRM MA 2 IS D. Corodeanu- 22
30-ian 17.00 Managementul organizaţiilor MRU IFR 1 IS D. Corodeanu- 31
30-ian 17.00 Process str hrm SHRM MA 1 IS C. Clipa 23
30-ian 17.00 Dinamica organizationala si a grupuriSHRM MA 2 IS C. Frîncu 18
31-ian 8.00 SIFC 1 CIG ZI 3 IS D. Oprea 156
31-ian 11.00 Programare 2 IE ZI 3 IS C. Strîmbei 140
31-ian 14.00 Finanţe publice I Administratie publica ID 2 IS B. Zugravu 45
31-ian 14.00 Bazele contabilităţii CIG, FB, Management ID 1 IS I. Georgescu 279
31-ian 14.00 Sisteme integrate ERP Contab. si inf. de gesti ID 3 IS D. Fotache, D. 59
31-ian 17.00 Managementul organizaţiilor AA MC 1 IS A. Neștian 23
31-ian 17.00 Teoria gen a statului si a dreptului Administratie publica ID 1 IS F. Oprea 71
31-ian 17.00 Sisteme bugetare publice Administratie publica ID 3 IS F. Oprea 22
31-ian 17.00 EVIBMAF CDE MA 2 IS M. Carp 31
31-ian 17.00 IAS/IFRS în contabilitatea curentă CEA MA 1 IS M. Grosu 81
31-ian 17.00 Instituţa falimentului EDA MA 2 IS C. Ţigănaş 19
31-ian 17.00 Guvernanță corporativă MO MA 1 IS I. Manolescu 20
31-ian 17.00 Managementul organizaţiilor MP MC 1 IS A. Neştian 29
31-ian 17.00 Managementul organizaţiilor MRU MC 1 IS A. Neştian 83
EAI,ECTS,IE,
1-febr 8.00 Microeconomie Ştiinţe economice ZI 1 MRK,STT, în G. Luţac, G. P 728
ordine alfabetică
1-febr 10.00 Managementul productiei si operatiil Management ID 3 PN T. Roman 24
1-febr 10.00 Tehnologii informationale pt.afaceri Management ID 1 PN M. Georgescu 63
1-febr 11.00 Microeconomics Business Administration ZI 1 IS S. Bălţătescu 71
CIG,FB,MNG, în
1-febr 11.00 Microeconomie Ştiinţe economice ZI 1 IS G. Luţac, G. P 716
ordine alfabetică
1-febr 12.00 Contab financiara intermediara Contab. si inf. de gesti ID 2 PN M. Grosu 31
1-febr 14.00 Economie politică … 1 Administraţie publică ZI 1 IS R. Clipa 186
1-febr 14.00 Finanțe internaționale AI ZI 3 IS I. Bilan 104
1-febr 14.00 Supply chain management MNG ZI 3 IS N. Florea 98
1-febr 17.00 Politici monetare BPF MA 1 IS A. Roman 49
1-febr 17.00 Strategic Management Business Administration ZI 3 IS R. Ciulu 53
1-febr 17.00 Contabilitatea organizatiilor guverna CA IFR 2 IS D. Mardiros 23
1-febr 17.00 Management strategic internaţional EAI MA 2 IS R. Ciulu 23
1-febr 17.00 FRA FRM MA 1 IS C. Huian 19
1-febr 17.00 Management financiar Management ID 3 IS S. Anton 107
1-febr 17.00 Dezvoltarea resurselor umane MDRU MA 1 IS I. Manolescu 38
1-febr 17.00 Dezvoltarea resurselor umane MRU MC 2 IS I. Manolescu 58
1-febr 17.00 Fundamentele economice ale investiţiMTH MA 1 IS D. Zaiţ 27
1-febr 17.00 Introduction to european economy SHRM MA 1 IS S. Bălţătescu 23
1-febr 17.00 SIE SIA MA 2 IS D. Păvăloaia 48
2-febr 8.00 Econometrics E&F ZI 2 IS D. Jemna 12
2-febr 8.00 Proiecte economice I Management ID 3 IS E. Maxim, T. 107
CIG, FB, IE, în
2-febr 8.00 Econometrie Ştiinţe economice ZI 2 IS M. Hatmanu, C. 468
ordine alfabetică
2-febr 11.00 Economie politica si pol.economice I Administratie publica ID 1 IS C. Popescu 71
2-febr 11.00 Relatii publice, comunicare si protocoAdministratie publica ID 3 IS N. Dospinescu 22
ECTS, EAI,
MNG,MRK, STT
2-febr 11.00 Econometrie Ştiinţe economice ZI 2 IS M. Hatmanu, C. 483
în ordine
alfabetică
2-febr 14.00 Microeconomie CIG, FB, Management ID 1 IS I. Ignat 279
2-febr 14.00 Econometrie CIG, FB, Management ID 2 IS D. Jemna 211
2-febr 14.00 Contabilitate de gestiune Contab. si inf. de gesti ID 3 IS D. Budugan 59
2-febr 14.00 Management financiar ECTS ZI 3 IS I. Ihnatov 82
2-febr 14.00 Tehnici de vînzare MRK ZI 3 IS M. Dănileţ 156
2-febr 17.00 Managementul serviciilor publice Administratie publica ID 2 IS V. Bedrule 45
2-febr 17.00 Dreptul contractelor Administraţie publică ZI 3 IS S. Grădinaru 146
2-febr 17.00 Mediul european al afacerilor EDA MA 2 IS L. Maha 19
2-febr 17.00 Asigurări sociale FA MA 1 IS I. Bilan 45
2-febr 17.00 Managementul internaţional al resur MDRU MA 2 IS R. Ciulu 31
2-febr 17.00 Creativitate și inovare MP MC 2 IS S. Mazilu 31
2-febr 17.00 Economie MRU IFR 1 IS L. Maha 31
2-febr 17.00 Aspecte legale in MRU SHRM MA 2 IS C. Tacu 18
3-febr 10.00 Econometrie Contab. si inf. de gesti ID 2 PN C. Chirilă 31
3-febr 10.00 Fundamentele ec ale inv Management ID 3 PN I. Manolescu 24
3-febr 11.00 Dreptul contractelor Administratie publica ID 3 IS S. Grădinaru 22
3-febr 11.00 Dreptul funcţiei publice AP MA 2 IS S. Grădinaru 56
3-febr 11.00 Integrare financiar-monetară europe FB ZI 3 IS O. Stoica 172
3-febr 11.00 Comerţ electronic IE ZI 3 IS V. Greavu-Şer 140
3-febr 11.00 Metode cantitative in MRU MRU IFR 2 IS B. Anastasiei 27
3-febr 11.00 Europ integr SHRM MA 1 IS S. Bălţătescu 23
3-febr 14.00 Comportament organizational Management ID 2 IS C. Clipa 117
4-febr 8.00 Drept administrativ Administratie publica ID 2 IS D. Lupu 45
4-febr 8.00 Org. Behavior Business Administration ZI 2 IS C. Clipa 35
4-febr 8.00 Norme de audit financiar CEA MA 2 IS I. B. Robu 69
4-febr 8.00 Contabilitatea instituţiilor de credit CIG ZI 3 IS C. Huian 156
4-febr 8.00 Leadership MDRU MA 2 IS A. Negruți 31
4-febr 8.00 Managementul riscurilor MP MC 2 IS V. Măzăreanu 31
4-febr 8.00 Leadership MRU MC 2 IS A. Negruți 58
4-febr 10.00 Bazele contabilităţii Management ID 1 PN C. Istrate 63
4-febr 10.00 Comportament organizational Management ID 2 PN C. Clipa Rest.
4-febr 11.00 Drept civil Administraţie publică ZI 2 IS S. Grădinaru 156
4-febr 11.00 Raportari financiar-contabile CA IFR 2 IS R. Dicu 23
4-febr 11.00 Contabilitate comparată CDE MA 1 IS R. Dicu 39
4-febr 11.00 Doctrină şi deontologie în profesia coCDE MA 2 IS C. Toma 31
4-febr 11.00 Contabilitate financiară aprofundată CEA MA 1 IS C. Toma 81
4-febr 11.00 Contabilitatea exportului si importului Contab. si inf. de gesti ID 3 IS C. Toma 59
4-febr 11.00 Contab. Pers. jur. Fără scop lucrativ Contab. si inf. de gesti ID 2 IS C. Huian 72
4-febr 11.00 Corporate Finance E&F ZI 2 IS A. Dornean 12
4-febr 11.00 Finantele intreprinderilor Finante si Banci ID 2 IS D. Bucataru, S 22
4-febr 11.00 Tehnici de vînzare MNG ZI 3 IS M. Dănileţ 98
4-febr 11.00 Management strategic MO MA 1 IS R. Ciulu 20
4-febr 11.00 Finantele afacerilor MRU IFR 1 IS I. Ihnatov 31
4-febr 11.00 Management strategic MTH MA 1 IS R. Ciulu 27
4-febr 11.00 Teorii de bază în MRU SHRM MA 1 IS A. Neștian 23
4-febr 11.00 Cercet soc empiric SHRM MA 2 IS B. Anastasiei 18
4-febr 11.00 Cloud computing SIA MA 2 IS V. Greavu-Şer 48
4-febr 11.00 Chest stt STT ZI 3 IS C. Turturean 70
4-febr 14.00 Elemente de stiinta administratiei Administratie publica ID 1 IS E. Cigu 71
4-febr 14.00 Fundamentele ec ale inv Management ID 3 IS I. Manolescu 107
Informatică pentru afaceri AA MC 1 IS D. Airinei 23
Marketing operaţional şi strategic AA MC 1 IS A. Maxim 23
Limba engleză 1 Administraţie publică ZI 1 IS E. Ciortescu 186
TGSD Administraţie publică ZI 1 IS F. Oprea 186
Limba engleză 3 Administraţie publică ZI 2 IS E. Ciortescu 156
Drept european Administraţie publică ZI 2 IS M. Tofan 156
Managementul performanţelor în AP Administraţie publică ZI 3 IS A. Bercu 146
Dreptul muncii Administraţie publică ZI 3 IS B. Petrişor 146
Relaţii publice Administraţie publică ZI 3 IS N. Dospinescu 146
Limba germană AI ZI 3 IS I. Croitoru 104
Corespondenţă comercială în limba f AI ZI 3 IS A. Sandulovici 104
Relații internaționale și diplomație AI ZI 3 IS A. Vițalaru 104
Limba spaniolă AI ZI 3 IS I. Dabija 104
Corespondenţă comercială în limba AI ZI 3 IS L. Cocîrță 104
Tranzacţii de comerţ internațional AI ZI 3 IS V. Işan 104
Comunicare în limba germană AISI MA 1 IS M. Leca 25
Comunicare interculturală în engleză AISI MA 1 IS L. Cocîrță 25
Instituţii şi politici europene AISI MA 2 IS G. Pascariu 22
Comunicare interculturală AISI MA 2 IS L. Cocîrţă/R. P 22
Limba germană AISI MA 2 IS M. Leca 22
Dreptul mediului AP MA 1 IS A. Popescu 68
Etica în administraţia publică AP MA 1 IS D. Corodeanu- 68
GFIP AP MA 1 IS D. Lupu 68
GCSCI AP MA 1 IS M. Onofrei 68
Gestiunea riscurilor AP MA 1 IS S. Anton 68
Management strategic în sectorul pubAP MA 2 IS A. Bercu 56
Administraţie electronică AP MA 2 IS B. Filip 56
Lb germană ASM MA 2 IS I. Croitoriu 18
Documentare și pregătire disertație ASM MA 2 IS T. Jijie 18
Retail banking BPF MA 1 IS B. Căpraru 49
Piaţa produselor şi serviciilor bancar BPF MA 1 IS D. Chirleşan 49
Managementul portofoliilor BPF MA 1 IS M. Prisacariu 49
RIPK BPF MA 1 IS O. Stoica 49
Instrumente bancare moderne de plăţiBPF MA 2 IS B. Filip 28
Pieţe financiare europene BPF MA 2 IS O. Stoica 28
Investment banking BPF MA 2 IS V. Dornescu 28
German Business Administration ZI 1 IS A. Bruckner 71
Business Law Business Administration ZI 1 IS A. Popescu 71
French Business Administration ZI 1 IS A. Sandulovici 71
French Business Administration ZI 2 IS A. Sandulovici 35
German Business Administration ZI 2 IS A. Bruckner 35
Business communication Business Administration ZI 2 IS A. Clipa 35
Econometrics Business Administration ZI 2 IS D. Jemna 35
Business Research Methods Business Administration ZI 3 IS A. Zaiţ 53
Financial Management Business Administration ZI 3 IS S. Anton 53
Contabilitate aprofundată CDE MA 1 IS C. Huian 39
Comunicare de afaceri engleză CDE MA 1 IS S. Chiper 39
Evaluarea întreprinderii CDE MA 2 IS C. Apostol 31
Diagnostic financiar-contabil CEA MA 1 IS M. Mironiuc 81
Contabilitatea grupurilor de întreprindCEA MA 2 IS C. Istrate 69
Doctrină şi deontologie în profesia coCEA MA 2 IS C. Toma 69
CEIM CIG ZI 3 IS C. Toma 156
ERP CIG ZI 3 IS O. Dospinescu 156
Logica BD DM MA 1 IS M. Fotache 52
German E&F ZI 2 IS A. Bruckner 12
French E&F ZI 2 IS A. Sandulovici 12
Comerţ internaţional şi dezvoltare e EAI MA 1 IS V. Ișan 39
Comunicare interculturală EAI MA 1 IS L. Cocîrţă 39
Limba germană EAI MA 1 IS A. Bruckner 39
Dreptul afacerilor internaţionale EAI MA 2 IS E. Cigu 23
Limba engleză EAI MA 2 IS L. Cocîrţă 23
Limba germană EAI MA 2 IS M. Leca 23
Limba franceză EAI MA 2 IS R. Petrovici 23
Proiecte economice în comerţ ECTS ZI 3 IS L. Drăgan 82
Gestiune hotelieră ECTS ZI 3 IS V. Niţă 82
Comunicare şi relații publice EDA MA 2 IS R. Petrovici 19
Drept european al afacerilor EDA MA 2 IS R. Lazăr 19
GCSCI FA MA 1 IS M. Onofrei 45
Gestiunea riscurilor financiare FA MA 1 IS S. Anton 45
Preţuri şi concurenţă FA MA 2 IS A. Dornean 38
FSA FA MA 2 IS S. Lazăr 38
SFC FA MA 2 IS S. Lazăr 38
Principii și tehnici bancare FB ZI 3 IS D. Chirleşan 172
Finanţarea investiţiilor FB ZI 3 IS V. Dornescu 172
ISBP FRM MA 1 IS D. Păvăloaia 19
DB & Programm FRM MA 1 IS M. Fotache 19
Research methods in finance FRM MA 2 IS A. Andries 22
Taxes and business strategy FRM MA 2 IS S. Lazăr 22
Proiecte economice în informatică IE ZI 3 IS A. Grama, D. 140
Reţele de calculatoare IE ZI 3 IS A. Munteanu 140
Tehnici de negociere MCA MA 1 IS Ş. Prutianu 73
Analiză calitativă în marketing MCA MA 1 IS C. Stoian 73
Psihologia consumatorului MCA MA 2 IS A. Manolică 21
Limba engleză MCA MA 2 IS S. Mitocaru 21
Documentarea disertaţiei MCA MA 2 IS T. Jijie 21
Comunicare în engleză MDRU MA 1 IS A. Cecal 38
Metode cantitative în MRU MDRU MA 1 IS B. Anastasiei 38
Managementul diversității culturale MDRU MA 1 IS A. Neculăesei 38
Proiecte economice 1 MNG ZI 3 IS E. Maxim 98
Engleză MO MA 1 IS A. Cecal 20
Informatică pentru afaceri MP MC 1 IS D. Airinei 29
Marketing operaţional şi strategic MP MC 1 IS A. Maxim 29
Proiectare grafică de marketing MRK ZI 3 IS O. Țugulea 156
Limba italiană MRK ZI 3 IS I. Dabija 156
Limba spaniolă MRK ZI 3 IS I. Dabija 156
Informatică pentru afaceri MRU MC 1 IS D. Airinei 83
Marketing operaţional şi strategic MRU MC 1 IS A. Maxim 83
GMDT MTH MA 1 IS C. Iaţu 27
Engleza pentru afaceri MTH MA 1 IS S. Mitocaru 27
Limba franceză MTH MA 2 IS A. Sandulovici 17
Managementul evenimentelor MTH MA 2 IS V. Niță 17
Managementul relațiilor cu clienții MTH MA 2 IS C. Bobâlcă 17
MTA SDBIS MA 1 IS C. Strîmbei 44
OOAD SDBIS MA 1 IS F. Dumitriu 44
DBL SDBIS MA 1 IS M. Fotache 44
MIC SDBIS MA 2 IS D. Popescul 36
ISB SDBIS MA 2 IS D. Păvăloaia 36
IT GOV SDBIS MA 2 IS A. Munteanu 36
Cloud computing SDBIS MA 2 IS V. Greavu-Şer 36
E-comm & E-doc SDBIS MA 2 IS M. Georgescu 36
IREHRM SHRM MA 1 IS A. Bercu 23
Cercetare socială empirica SHRM MA 1 IS A. Zaiț 23
Psychological HRM SHRM MA 1 IS A. Negruți 23
Disertatie… SHRM MA 2 IS R. Ciullu 18
APOO SIA MA 1 IS F. Dumitriu 72
Dezv app multistrat SIA MA 1 IS C. Strîmbei 72
LBD SIA MA 1 IS M. Fotache 72
Econometrie financiară STT ZI 3 IS M. David 70
TPSS STT ZI 3 IS D. Jemna 70
Limba germană 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS I. Croitoru 722
Limba franceză 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS A. Sandulovici 722
Dreptul afacerilor Ştiinţe economice ZI 1 IS M. Tofan, A. B 716
Limba engleză 1 Ştiinţe economice ZI 1 IS S. Chiper, A. 722
Limba germană 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS I. Croitoru
Comportamentul consumatorului Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS A. Manolică 124
Bazele asigurărilor Ştiinţe economice ZI 2 FB IS B. Fîrţescu 172
CPJFSL Ştiinţe economice ZI 2 CIG IS D. Mardiros 156
Limba engleză 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS E. Ciortescu, O. Ursu, S. Mitocaru
Administrarea afacerilor în turism Ştiinţe economice ZI 2 ECTS IS G. Butnaru 82
Integrare economică europeană Ştiinţe economice ZI 2 EAI IS G. Pascariu 104
Probabilităţi şi statistică matematică Ştiinţe economice ZI 2 SPE IS G. Rusu 44
Comerţ internaţional şi politici comercŞtiinţe economice ZI 2 EAI IS L. Maha 104
Programare Ştiinţe economice ZI 2 IE IS O. Dospinescu 140
Limba franceză 3 Ştiinţe economice ZI 2 IS R. Petrovici
Comunicare şi negociere în afaceri Ştiinţe economice ZI 2 MNG IS Ş. Prutianu 129
Merchandising Ştiinţe economice ZI 2 MRK IS V. Niţă 124
1 al anului universitar 2017/2018)
stări aduse după data afișării inițiale!
/portal.feaa.uaic.ro/stiri/Pages/Preciz%C4%83ri-privind-sesiunea-de-examene-din-perioada--ianuarie-februarie-2018.aspx

Săli repartizate observaţii semestrul Modificat


B7, B4 1
B5, B3 1
1
B3 1
B518 1
B3 1
B603 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1

B611 1
B602, B603 1
C3 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1


C3 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1


B1 1
C810 1
B311 1
B602 1
B607 1
B611 1
B511 1
B321 1
B310 1
C1, C3 1
B7 1
B4, B518 1
B602 1
B1 1
B5 1
B1 1
B513 1
B613 1
B617 1
B614 1

B1, B3, B4, B5 1


1
1
B611 1
B611 1

B1, B3, B4, B5 1

C1, C3 1
B611 1
B7, B607 1
B4 1
B611 1
B516 1
C114 1
B1 1
B5, B3 1
C3 1
B620 1
B602, B618 1
B7 1
B7 1
B417 1
B614 1
B615b 1
B1 1
B310 1
B5 1
B7 1
B5 1
C3 1
B4 1
B321 1
B602 1
C3 1
B5 1
B614 1
B5 1
B5 1
B613 1
1
1
B3 1
1
B5, B3 1
B602 1
B611 1
B614 1
B518 1
C1 1
C810 1
B311 1
B603 1
B611 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1


B321 1
B310 1
B518 1
B511, B513 1
C505 1
B602, B613 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1

C810 1
B4 1
C1, C3 1
B1 1
B5, B607 1
B5 1
B7 1
B7 1
B311 1
B5 1
B321 1
B607, B611 1
B3, B603 1
B7 1
B7 1
B3, B603 1
C114 1
B310 1
C1, C3 1
B4 1
B5, B3 1
B602 1
1
B511 1
B311 1
B613 1
B5 1
B5 1
B7 1
C1, C3 1
1
B311 1
B5 1
B1 1
C1, C3 1
B3, B7 1
B3 1
B614 1
B7 1
B613 1
B513 1
1
C1 1
B613 1
B611 1
B518 1
B614 1
B615b 1
1
B607, B611 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1


1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1

C1, C3 1
B602 1
B1 1
B4 1
B518 1
C3 1
B4, B5 1
B611 1
C810 1
B602 1
B603 1
B310 1
B602 1
B602 1

B1, B3, B4, B7 1

1
1

B1, B3, B4, B7 1


B5 1
C1, C3 1
B1, B4 1
B3, B515 1
B7, B607 1
B7 1
B7 1
B511 1
B310 1
B7 1
B7 1
B5 1
B603 1
B603 1
B613 1
B518 1
B1 1
B7 1
B607 1
B3, B7 1
B611 1
B5
C3 1
C3 1
B607 1
B7 1
B518 1
B613 1
B5 1
B5 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1

1
1
B611 1

B1, B3, B4, B5, B7, C1 1


1
B5, B513 1
C3 1
B7 1
C1 1
B4 1
B613 1
B4 1
B607 1
C3 1
B7 1
B7 1
B615b 1
B311 1
B310 1
B311 1
B513, B511 1

B1, B3, B5, B7 1


C3 1
B614 1

B1, B3, B5, B7 1

B7, B3 1
B5 1
B607 1
B4 1
C1, C3 1
B607 1
C1, C3 1
B3 1
B602 1
B310 1
B611 1
B3 1
B518 1
1
1
B3 1
B3 1
C1, C3 1
B7, B611 1
B602 1
B311 1
B7 1
C1 1
B602 1
B611 1
B5, B4 1
B511 1
B513 1
B603 1
1
1
C1, C3 1
B613 1
B518 1
B5 1
B5 1
B5 1
B3 1
C610 1
C810 1
B7 1
B607 1
C114 1
B607 1
B614 1
B615b 1
B310 1
B325, B321 1
C1 1
B7 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
S. Mitocaru EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1
EVP 100% 1

B1 272 170 136


B3 130 78 65
B4 130 78 65
B5 288 170 136
B7 224 140 128
C1 118 65
C3 200 140
C114 60 30
B602 84 51
B603 84 51
B611 84 51
B607 84 51
B310 60 51
B311 60 51
0