Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte examen

Analiză matematică – aplicaţii


Stan Gabriel

Partea întâi

I. Studiaţi natura seriilor următoare:


(2n )! 4) ∞ 1⋅ 4 ⋅ 7 ⋅ ⋅ (3n − 2)
n 2

 n2 + n + 1  ∞
n!⋅2n ∞
1) ∑  a ⋅
n =1  n2

 , a > 0 2) ∑ n
3) ∑
n =1 4 ⋅ (n!)
n 2 ∑  
n =1  2 ⋅ 5 ⋅ 8 ⋅  ⋅ (3n − 1) 
 n =1 n

n n +1
∞ ∞ ∞
5) ∑ (− 1) , a > 0 7) ∑ (− 1) 2
1 n!
6) ∑
n

n =1 n(n + 1) n =1 a (a + 1) (a + n ) n =1 n +2
1 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 7 ⋅  ⋅ (2n − 1) 1 
∑ [ (n + 1)(n + a ) − n]
∞ ∞

∑ 
n
8) , a > 0 9) ⋅
n =1 n =1 2 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅  ⋅ 2n n + 1

II. Să se determine raza de convergenţă şi domeniul de convergenţă pentru seriile


următoare:
n n+2 n +1
∞ ∞ n ∞ ∞
 1 n
1 +  x 12) ∑ (− 1) 2 ( x − 3) 13) ∑ 2 (x + 2)n
1 n
10) ∑ ∑
n
x 11)
n =1 n ⋅ 2 n =1  n n +1 n =1 n + n + 1
n
n =1
∞ n ∞ ∞
n +1 n
14) ∑ (− 1)
n 3 1 2n
x n 15) ∑ x 16) ∑ 2 x
n =1 n ⋅ 4 n =1 n + 2
n
n =1 n
III. Calculati sumele seriilor urmatoare:

1 ∞
n ∞
3 ⋅ 4n + 4 ⋅ 3n ∞
n2 − 1
17) ∑ 2 18) ∑ 19) ∑ 20) ∑ ln 2
n =1 n + 3n + 2 n = 0 (n + 1)! n=0 12n n=2 n
Partea a doua

I. Să se determine punctele de extrem si sa se calculeze diferentialele in punctele indicate


pentru funcţiile:

1) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 3 + y 3 − 3 xy ; df2(1,2)
2) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 3 + 3 xy 2 − 15 x − 12 y ; df2(-1,2)
3) f : R 2 → R, f ( x, y ) = xy (6 − x − y ) ; df2(2,1)
50 20
4) f : R 2 − {( x, y ) | x ⋅ y = 0} → R, f ( x, y ) = xy + + ; df2(-2,1)
x y
5) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 4 + y 4 − 2 x 2 + 4 xy − 2 y 2 ; df2(2,-1)
6) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 3 − 7 x 2 + 6 xy − 9 y 2 + 9 x ; df2(-2,-1)
7) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 3 − 6 xy + 5 x 2 + y 2 + 5 x ; df2(2,-2)
8) f : R 2 → R, f ( x, y ) = xy ( x + y − 5) ; df2(2,1)
9) f : R 2 → R, f ( x, y ) = ( x + 1)( y + 1)( x + y ) ; df2(3,-1)
10) f : R 2 → R, f ( x, y ) = x 2 y 3 (12 − x − y ) ; df2(2,1)
12 18
11) f : R 2 − {( x, y ) | x ⋅ y = 0} → R, f ( x, y ) = xy + + ; df2(-2,1)
x y

II. Să se arate că funcţiile următoare sunt omogene şi să se verifice teorema lui Euler:

x y3
12) f ( x, y ) = x 2 sin + 2 xy − 3 , x ≠ 0
y x
y y4
13) f ( x, y ) = 2 x 2 y ⋅ arctg −2 , x ≠ 0
x x
x
x5
14) f ( x, y ) = 3x y − 7 x y + ⋅ e y , y ≠ 0
3 2 2

∂2 f
III. Calculaţi pentru funcţiile:
∂x∂y

x2
15) f ( x, y ) = 7 xy 3 sin ,y ≠0
y
x
16) f ( x, y ) = 3 x 2 y cos , y ≠ 0
y
17) f ( x, y ) = 2 xy arctg (x 2 + y 2 )
3

18) f ( x, y ) = 6 xy 3 ln (x + y 2 )
x
19) f ( x, y ) = 6 xy 3arctg 2 , y ≠ 0
y
20) f ( x, y ) = 7 x 2 y 3e x + y
2 2
Partea a treia

I. Determinaţi natura integralelor:


1 ∞ 1
dx dx dx
1) ∫ 2 2) ∫ 2 3) ∫
0 x + 1 x + 0 1− x
4
x x

II. Calculaţi integralele:


1
∞ 1
x2 2
1 1
4) ∫ 6 dx 5) ∫0 x ln 2 x dx 6) ∫ x ln dx
0
x +1 1
2
x
2

II. Folosind functiile lui Euler calculaţi:

0 ∞

∫ x (1 + x ) dx 8) ∫ e −9 x dx
14 2
10
7)
−1 0
π
∞ 3 ∞ 2

∫ (x − 2)
x − ( 2 − x )2
∫ (1 + x ) dx dx 11) ∫ sin 6 x cos 4 xdx
10
9) 10) e
2 2
0 2 0

IV. Calculaţi:
 y = x2  y = cos x  π
12) ∫∫D xydxdy , D = 
y = x + 2
;13) aria D, D : 
 y = cos x
2
, x ∈ 0, 
 2
x2 + y 2 = 4 x2 + y 2 = 9
14) ∫∫ x x 2 + y 2 dxdy, D :  ;15) ∫∫ e x + y dxdy, D : 
2 2

D  x≥0 D  y≥0
x = y 2 x = t 2
16) ∫∫D xdxdy , D =  ; 17) ∫ xydx − y 2
dy , C :  , t ∈ [0,1]
 x=9 y = t
3
C
(3,1)
18) ∫ xyds, C : y = x 2 , x ∈ [0,1] ; 19) ∫ dx − 2 dy, x, y > 0
1 x
C (1, 3 ) y y
 x = a cos3 t  π
20) ∫C yds , C : 
 y = a sin t
3
, t ∈ 0, 
 2