Sunteți pe pagina 1din 128

Inspectoratul Şcolar Județean Suceava

ACTIVITĂȚI METODICE
AN ŞCOLAR 2016-2017

1
PLANIFICAREA ZILELOR METODICE PE DOMENII/DISCIPLINE

Disciplina Ziua Disciplina Ziua

Învăţământ preşcolar joi Limbi materne miercuri


Limba română vineri Istorie joi
Limba engleză miercuri Geografie joi
Limba franceză miercuri Discipline socio-umane joi
Matematica vineri Religie joi
Informatica vineri Arte vineri
Fizică joi Educaţie fizică joi
Chimie joi Consilieri educativi vineri
Biologie miercuri Directori vineri
Discipline tehnice marti Învăţământ special vineri
Cultura civică joi Bibliotecari vineri
Limba germana miercuri Proiecte comunitare vineri
Limba rusă miercuri Consiliere psihopedagogică joi
Limba ucraineană miercuri

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE, prof. Răileanu Daniela

RESPONSABILI DE CERC
Cercul Nr. 1 prof. Danileţ Rodica - Grădiniţa cu Program Normal Arlechino
Suceava
Cercul Nr. 2 prof. Luca Maria- Olga - Grădiniţa cu Program Prelungit
Aşchiuţă Suceava
Cercul Nr. 3 prof. Botez Antoaneta - Grădiniţa cu Program Normal Ţăndărică
Suceava
Cercul Nr. 4 prof. Petraru Petruţa - Grădiniţa cu Program Prelungit Gulliver
Suceava
Cercul Nr. 5 prof. Aldea Iuliana - Grădiniţa cu Program Prelungit A.B.C.
Suceava
Cercul Nr. 6 prof. Chelaru Elena - Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindel
Suceava
Cercul Nr. 7 prof. Pascaru Olimpia - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5
Suceava
Cercul Nr. 8 prof. Lungu Geta- Grădiniţa cu Program Prelungit 1-2-3 Suceava
Cercul Nr. 9 prof. Diaconescu Mihaela - Grădiniţa cu Program Prelungit
Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava
Cercul Nr. 10 prof. Airoaie Ioana - Grădiniţa cu Program Normal Piticot
2
Suceava
Cercul Nr. 11 prof. Maftean Marina - Grădiniţa cu Program Normal Norocel
Suceava
Cercul Nr. 12 prof. Dunăreanu Dorina - Grădiniţa cu Program Prelungit
Prichindel Suceava
Cercul Nr. 13 prof. Carpiuc Angela - Grădiniţa cu Program Normal Păltinoasa
Cercul Nr. 14 prof. Avădănei Lăcrămioara - Grădiniţa cu Program Normal
Ipoteşti
Cercul Nr. 15 prof. Ungurean Liliana - Grădiniţa cu Program Normal Cajvana
Cercul Nr. 16 prof. Cucu Maria - Grădiniţa cu Program Normal Sfânta Treime
Rădăuţi
Cercul Nr. 17 prof. Galan Anca - Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Frătăuții
Vechi
Cercul Nr. 18 prof. Brăescu Floarea - Grădiniţa cu Program Normal Albinuţa
Rădăuţi
Cercul Nr. 19 ed. Corogoda Rodica - Grădiniţa cu Program Prelungit Micul
Prinţ Rădăuţi
Cercul Nr. 20 prof. Covașă Daniela - Grădiniţa cu Program Prelungit
Prichindelul Rădăuţi
Cercul Nr. 21 prof. Baban Rodica - Grădiniţa cu Program Normal Voinicelul
Rădăuţi
Cercul Nr. 22 prof. Erastov Vasa - Grădiniţa cu Program Normal Luminiţa
Siret
Cercul Nr. 23 prof. Samson Adriana - Grădiniţa cu Program Prelungit
Pinocchio Fălticeni
Cercul Nr. 24 prof. Zetu-Ungureanu Greta-Magda - Grădiniţa cu Program
Normal Scufiţa Roşie Fălticeni
Cercul Nr. 25 prof. Pădureţ Tatiana - Grădiniţa cu Program Normal Voinicelul
Fălticeni
Cercul Nr. 26 ed. Chelariu Mihaela-Petruţa - Grădiniţa cu Program Prelungit
Licurici Fălticeni
Cercul Nr. 27 prof. Pîntea Viorica - Grădiniţa cu Program Normal Lizuca
Fălticeni
Cercul Nr. 28 prof. Hanek Rita - Brighitte – Grădiniţa cu Program Normal
Lumea copilăriei Gura Humorului
Cercul Nr. 29 prof. Corogeanu Rodica - Grădiniţa cu Program Prelungit Căsuţa
piticilor Gura Humorului
Cercul Nr. 30 prof. Năstase Petronela - Grădiniţa cu Program Normal Floare de
colţ Câmpulung Moldovenesc
Cercul Nr. 31 prof. Flutur Florica - Grădiniţa cu Program Prelungit Căsuţa
piticilor Câmpulung Moldovenesc
Cercul Nr. 32 prof. Handruc Marinela - Grădiniţa cu Program Normal Moldoviţa
Cercul Nr. 33 prof. Iosep Mihaela - Grădiniţa cu Program Prelungit Albă ca
Zăpada Vatra Dornei

3
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului preşcolar,
anul şcolar 2016-2017

SEMESTRUL I
Tema 1: Demersuri concrete pentru dezvoltarea creativităţii şi inteligenţei
verbale a copiilor, cu ajutorul resurselor din mediul natural (activitate cu
preşcolarii în cadrul DLC)
Tema 2: Valorificarea resurselor mediului înconjurător în stimularea
intelectuală a copiilor (repere teoretice însoţite de exemple concrete, experienţe,
practici)
Forme de realizare:
 Activitate cu preşcolarii
 Prezentare: suport teoretic, experienţe relevante, modele de bune practici
 Activităţi pe ateliere
Data: 17 noiembrie 2016, 24 noiembrie 2016, 08 decembrie 2016

SEMESTRUL al II-lea

Tema 1: Jocul – modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare,


educare, dezvoltare sau Jocul – mijloc de formare a unor abilități, competențe,
atitudini, convingeri, comportamente (activitate cu preşcolarii)
Tema 2: Jocul, esența copilăriei (repere teoretice şi recomandări metodice, însoţite
de exemple concrete, experienţe, practici)
Forme de realizare:
 Activitate cu preşcolarii
 Prezentare: suport teoretic, experienţe relevante, modele de bune practici
 Activităţi pe ateliere
Data: 11 mai 2017, 18 mai 2017, 25 mai 2017

TEMATICA REUNIUNILOR MANAGERIALE


pentru directorii din învăţământului preşcolar,
anul şcolar 2016-2017

SEMESTRUL I
Tema: Analiza diagnostică - analiză complexă și bază a dezvoltării instituției
(concepte, metode, strategii evidențiate prin documente justificative, exemple)
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Prichindel Rădăuți
Forme de realizare:
 Prezentare: suport teoretic, experienţe relevante, modele de bune practici
 Activităţi pe ateliere
Data: ianuarie 2017

4
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Rolul echipei manageriale în implementarea strategiei instituționale, pe
termen scurt și mediu
Locul desfăşurării: Grădiniţa cu Program Prelungit Căsuţa piticilor Gura
Humorului
Forme de realizare:
 Prezentare: suport teoretic, experienţe relevante, modele de bune practici
 Activităţi pe ateliere
Data: iunie 2017

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
INSPECTORI ŞCOLARI, prof. Puiu Ioan Dumitru,
prof. Şpac Laurentie

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului primar,
anul şcolar 2016-2017

ZONELE: SUCEAVA, VATRA DORNEI, CÂMPULUNG MOLDOVENESC,


GURA-HUMORULUI, SOLCA

SEMESTRUL I
Clasa pregătitoare: Abordarea complexă a întâlnirii de dimineață
Clasa I: Locul și rolul materialelor intuitive în formarea noțiunilor matematice
Clasa a II-a: Modalități eficiente de pregătire a elevilor în vederea susținerii
evaluării naționale
Clasa a III-a: Colaborarea școală-familie în activitatea de recuperare a lacunelor
identificate la evaluarea națională
Clasa a IV-a: Forme de pregătire eficientă a elevilor pentru evaluarea națională

SEMESTRUL al II-lea
Clasa pregătitoare: Rezolvarea nevoilor emoționale ale școlarului mic pentru
promovarea unei educații sănătoase pe termen lung
Clasa I: Rezolvarea nevoilor emoționale ale școlarului mic – componentă de bază
a reușitei școlare
Clasa a II-a: Dezvoltarea gândirii logice a școlarilor prin rezolvarea de probleme
Clasa a III-a: Locul și rolul științelor naturii în formarea pentru viață a elevilor
Clasa a IV-a: Modalități de dezvoltare a motivației învățării în procesul instructiv-
educativ

ZONELE: FĂLTICENI, RĂDĂUȚI, VICOV, SIRET


SEMESTRUL I

Clasa pregătitoare: Probleme psiho-pedagogice și modalități de rezolvare a


adaptării elevului de clasă pregătitoare la mediul școlar
5
Clasa I: Stimularea calității gândirii prin jocurile logico-matematice
Clasa a II-a: Stimularea calităților gândirii prin jocurile logico-matematice
Clasa a III-a: Strategii didactice folosite în vederea înțelegerii textului literar, după
modelul PIRLS și Evaluare Națională
Clasa a IV-a: Succesul și insuccesul școlar – nucleu al eficacității procesului
didactic

SEMESTRUL al II-lea
Clasa pregătitoare: Formarea competențelor de comunicare orală la clasa
pregătitoare
Clasa I: Abordarea diferențiată a elevilor prin folosirea strategiilor didactice
adecvate - o necesitate a învățării școlare
Clasa a II-a: Metode alternative de evaluare: portofoliul/proiectul
Clasa a III-a: Implicații ale noilor programe școlare asupra procesului de predare-
învățare
Clasa a IV-a: Strategii didactice folosite în vederea înțelegerii textului literar după
modelul PIRLS și Evaluare Națională

CERCURI PEDAGOGICE
SUCEAVA I
Cercul 1: Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 4
Suceava, Şcoala Gimnazială Dimitrie Păcurariu Şcheia, Şcoala Gimnazială
Stroieşti, Şcoala Gimnazială Bălăceana, Şcoala Gimnazială Simion Florea Marian
Ilişeşti, Şcoala Creştină Filadelfia, Şcoala Creștină Natanael, Şcoala Gimnazială
Drăgoieşti.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Voroniuc Oltiţa
clasa I: prof. Stanciu Alina
clasa a II-a: prof. Ştefănel Luminiţa
clasa a III-a: prof. Dumitraş Maria
clasa a IV-a: prof. Miron Cătălina

Cercul 2: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava,


Şcoala Gimnazială Grigore Ghica Voievod Suceava, Şcoala Gimnazială Constantin
Morariu Pătrăuţi, Şcoala Gimnazială Todireşti, Şcoala Gimnazială Măriţei.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Anastasiu Florentina
clasa I : prof. Puiu Ecaterina
clasa a II-a: prof. Întorsură Renate
clasa a III-a: prof. Neamţu Simona – Carmen
clasa a IV-a: prof. Chindriş Tatiana – Rodica

Cercul 3: Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava, Şcoala Gimnazială Aurelian


Stanciu Salcea, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni, Colegiul de Artă
Ciprian Porumbescu Suceava, Şcoala Gimnazială Siminicea.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Olariu Maria
clasa I: prof. Pintilie Rodica
6
clasa a II-a: prof. Gherasim Gabriela
clasa a III-a: prof. Zetu Viorica
clasa a IV-a: prof. Pîţu Florica

SUCEAVA II
Cercul 1: Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 8
Suceava, Şcoala Gimnazială Ipoteşti, Şcoala Gimnazială Moara Nică, Şcoala
Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială Academician H. Mihăescu Udeşti, Liceul
Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu Liteni.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Rotaru Cristina
clasa I: prof. Florescu Rodica
clasa a II-a: prof. Bordeianu Geanina
clasa a III-a: prof. Corjuc Loredana
clasa a IV-a: prof. Vartolomei Lăcrămioara

Cercul 2: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava,


Şcoala Gimnazială Jean Bart Suceava, Şcoala Gimnazială Ioan Băncescu
Adâncata, Şcoala Gimnazială Zvoriştea, Şcoala Gimnazială Vereşti, Şcoala
Gimnazială Mihai Eminescu Băneşti, Şcoala Gimnazială Mitocul Dragomirnei,
Şcoala Gimnazială Mihai Halunga Hânţeşti.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Creţu Brînduşa.
clasa I: prof. Lucasevici Cătălina
clasa a II-a: prof. Apetrei Constantin
clasa a III-a: prof. Chiticariu Laura
clasa a IV-a: prof. Banu Mihaela

RĂDĂUŢI : Şcoala Gimnazială Gheorghe Popadiuc Rădăuţi, Şcoala Gimnazială


Nr. 2 Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi, Şcoala Gimnazială
Regina Elisabeta Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi, Colegiul
Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Luca Arbure Arbore,
Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăţ, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Iaslovăţ, Şcoala
Gimnazială Milişăuţi, Şcoala Gimnazială Iraclie Porumbescu Frătăuţii Noi, Şcoala
Gimnazială Frătăuţii Vechi, Şcoala Gimnazială Ion Pintilie Măneuţi, Liceul
Tehnologic Vasile Gherasim Marginea, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea, Şcoala
Gimnazială Nr. 3 Marginea, Şcoala Gimnazială Satu Mare.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Harand Doina
clasa I : prof. Fodor Dorina
clasa a II-a: prof. Văcăreanu Zenovia
clasa a III-a: prof Crâng Mariana.
clasa a IV-a: prof. Cherniciuc Ramona

VICOV: Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, Şcoala Gimnazială Nr.1
Vicovu de Sus, Şcoala Gimnazială Nr.2 Vicovu de Sus, Şcoala Gimnazială Nr.3
Vicovu de Sus, Şcoala Gimnazială Bivolărie, Şcoala Gimnazială Ioan Vicoveanu
Vicovu de Jos, Şcoala Gimnazială Nr.2 Vicovu de Jos -Remezău, Şcoala
7
Gimnazială Ştefan cel Mare Putna, Şcoala Gimnazială Iulian Vesper Horodnic de
Sus, Şcoala Gimnazială I. G. Sbiera Horodnic de Jos, Şcoala Gimnazială Dimitrie
Onciul Straja, Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Chidoveț Mariana Aurica
clasa I : înv. Dumitraşcu Maria
clasa a II-a: prof. Giurgiu Elena
clasa a III-a: prof. Nistor Paraschiva
clasa a IV-a: prof. Niţu Georgeta Maria
SIRET:
Cercul 1: Şcoala Gimnazială Petru Muşat Siret, Şcoala Gimnazială Pahomie C.
Vasiliu Grămeşti, Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Grăniceşti, Şcoala
Gimnazială Şerbăuţi, Şcoala Gimnazială Calafindeşti, Şcoala Gimnazială Zamostea,
Şcoala Gimnazială Baineţ, Şcoala Gimnazială Bălcăuţi, Şcoala Gimnazială Ulma,
Şcoala Gimnazială Brodina.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Vasileniuc Maria
Clasa I: prof. Hrehorciuc Laura
clasa a II-a: prof. Cost Mihaela Angela
clasa a III-a: prof. Nastasi Corina
clasa a IV-a: prof. Puiuleţ Diana
simultan: prof.Ionuţă Mirela Doina

Cercul 2 (SIMULTAN): Şcoala Gimnazială Pahomie C. Vasiliu Grămeşti, Şcoala


Gimnazială Zamostea, Şcoala Gimnazială Baineţ, Şcoala Gimnazială Bălcăuţi,
Şcoala Gimnazială Calafindeşti, Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Grăniceşti.

FĂLTICENI
Cercul A: Şcoala Gimnazială Al. I. Cuza Fălticeni, Şcoala Gimnazială Ioan Ciurea
Fălticeni, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Şcoala Gimnazială Hatmanul Şendrea
Dolheşti, Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca, Şcoala Gimnazială Ion
Muceleanu Fântana Mare, Şcoala Gimnazială Vadu Moldovei, Şcoala Gimnazială
Oniceni, Şcoala Gimnazială Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bogdăneşti, Şcoala
Gimnazială Vasile Tomegea Boroaia, Şcoala Gimnazială Rîşca.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Trişi Alexandrina
clasa I: prof. Pîntea Gavril
clasa a II-a: prof. Pânzaru Cristina
clasa a III-a: prof. Zugravu Lidia
clasa a IV-a: prof. Ştefan Florentina
simultan: prof. Zbîrn Cornelia

Cercul B: Şcoala Gimnazială Ion Irimescu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Mihail


Sadoveanu Fălticeni, Şcoala Gimnazială Artur Gorovei Buneşti, Şcoala Gimnazială
Nicolae Stoleru Baia, Şcoala Gimnazială Nr.3 Baia, Şcoala Gimnazială Ion
Lovinescu Rădăşeni, Şcoala Gimnazială Horodniceni, Şcoala Gimnazială Hârtop,
Şcoala Gimnazială Pleşeşti, Şcoala Gimnazială Cornu Luncii, Şcoala Gimnazială
Băişeşti, Şcoala Gimnazială Nicolae Labiş Mălini, Şcoala Gimnazială Herla.
8
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Filipciuc Gabriela
clasa I: prof. Țurcanu Elena
clasa a II-a: prof. Ivanov Iuliana
clasa a III-a: prof. Baciu Elena
clasa a IV-a: prof. Iacob Mihai
simultan: prof. Aioanei Vasile

GURA HUMORULUI: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Şcoala


Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Teodor Balan
Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Frasin, Şcoala Gimnazială Stulpicani, Şcoala
Gimnazială Ostra, Şcoala Gimnazială Păltinoasa, Şcoala Gimnazială Ion Barbir
Capu Câmpului, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei, Şcoala Gimnazială Ciprian
Porumbescu, Şcoala Gimnazială Berchişeşti, Şcoala Gimnazială Mănăstirea
Humorului
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Sinocico Senorica
clasa I: prof. Ţipău Tătăruşanu Elena
clasa a II-a: prof. Bartoş Eleonora
clasa a III-a: prof. Câmpanu Ana
clasa a IV-a: prof. Cioban Daniela Magda

CÂMPULUNG MOLDOVENESC: Şcoala Gimnazială George Voevidca


Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung
Moldovenesc, Şcoala Gimnazială Teodor Ştefanelli Câmpulung Moldovenesc,
Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială Pojorîta, Şcoala Gimnazială Dimitrie
Gusti Fundu Moldovei, Şcoala Gimnazială Breaza, Şcoala Gimnazială Moldova
Suliţa, Şcoala Gimnazială Izoarele Sucevei, Şcoala Gimnazială Iorgu Toma Vama,
Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa, Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei,
Şcoala Gimnazială Ion Şuhane Frumosu.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Piticari Carmen
clasa I: prof. Balahura Luminiţa
clasa a II-a: prof. Zbranca Viorel
clasa a III-a: prof. Ştiru Liliana
clasa a IV-a: prof. Uriciuc Camelia Nicoleta

VATRA-DORNEI: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vatra-Dornei, Şcoala Gimnazială Nr.


2 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Nr. 4
Vatra Dornei, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Şcoala Gimnazială Coşna,
Şcoala Gimnazială Poiana Stampei, Şcoala Gimnazială Dorna Arini, Şcoala
Gimnazială Crucea, Liceul Tehnologic Broşteni, Şcoala Gimnazială Neagra Şarului,
Şcoala Gimnazială Panaci, Liceul Tehnologic Iacobeni, Şcoala Gimnazială
Ciocăneşti, Şcoala Gimnazială Cârlibaba.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Diaconu Carmen Cristina
clasa I: prof. Afloarei Viorica
clasa a II-a: prof. Florea Livica
clasa a III-a: prof. Droniuc Dorina Elena
9
clasa a IV-a: prof. Rus Ana
simultan: prof. Năstase Loredana

SOLCA: Liceul Tehnologic Cajvana, Liceul Tehnologic Tomşa Vodă Solca, Liceul
Tehnologic Nicanor Moroşan Pîrteştii de Jos, Şcoala Gimnazială Botoşana, Şcoala
Gimnazială Pârteştii de Sus, Şcoala Gimnazială Vornicu Simion Tăutu Comăneşti.
Responsabili de cerc: clasa pregătitoare: prof. Ilie Maria
clasa I : prof. Tomuţ Cristina
clasa a II-a: prof. Davidoaia Irina
clasa a III-a: prof. Toderaş Gheorghe
clasa a IV-a: prof. Iuga Maria Liliana

CERCURI PEDAGOGICE

ZONA SUCEAVA I
SEMESTRUL I
Cercu Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
l lecție/referat/informare
prof. Voroniuc Oltiţa
prof. Apăvăloaie Isabela-
Școala Gimnazială nr. 4
CP Cristina
Suceava
prof. Voroniuc Oltiţa
prof. Mazilu Mirela
prof. Stanciu Alina
Școala Gimnazială nr. 4 prof. Stanciu Alina
I
Suceava prof. Seserman Elena
prof. Seserman Elena
17
prof. Ștefănel Luminița
Cercul noiembrie
Școala Gimnazială nr. 4 prof. Zofotă Daniela
1 2016 a II-a
Suceava prof. Preda Monica
prof. Jescu Paula
prof. Dumitraş Maria
Școala Gimnazială nr. 4 prof. Moscaliuc Veronica
a III-a
Suceava prof. Bujor Lenuța
prof. Ghioc Ioana
prof. Miron Cătălina
Școala Gimnazială nr. 4 prof. Tașcă Maria
a IV-a
Suceava prof. Paicu Lenuța
prof. Paicu Lenuța
prof. Anastasiu Florentina
17
Şcoala Gimnazială Nr. 3 prof. Onuț Liliana
Cercul noiembrie CP
Suceava prof. Anastasiu Florentina
2 2016
prof. Nechita Daniela
I Şcoala Gimnazială Nr. 3 prof. Puiu Ecaterina

10
Suceava prof. Croitor Janina
prof. Puiu Ecaterina
prof. Grosu Brândușa
prof. Întorsură Renate
Şcoala Gimnazială Nr. 3 prof. Întorsură Renate
a II-a
Suceava prof. Grig Iulia
prof. Culiță Gabriela
prof. Neamţu Simona
Şcoala Gimnazială Nr. 3 prof. Zăicescu Mirela
a III-a
Suceava prof. Crăciun Elena
prof. Crîșmariu Adriana
prof. Chindriş Tatiana
Şcoala Gimnazială Nr. 3 prof. Talpău Rodica
a IV-a
Suceava prof. Chindriş Tatiana
prof. Tabarcea Silvestru
prof. Olariu Maria
prof. Cozmanciuc Alina
Şcoala Gimnazială Miron
CP Manuela
Costin Suceava
prof. Gulei Elena
prof. Miron Daniela
prof. Pintilie Rodica
Liceul Tehnologic Mihai înv. Butnariu Rebeca
I
Eminescu Dumbrăveni prof. Golofca Corina
prof. Sava Carmen
prof. Gherasim Gabriela
17
prof. Puiu Elena-
Cercul noiembrie
Colegiul de Artă Ciprian Loredana
3 2016 a II-a
Porumbescu Suceava prof. Străchinescu
Mariana
prof. Penciuc Gabriela
prof. Zetu Viorica
prof. Gîză Aurora
a III-a Școala Primară Mereni
prof. Chelba Anca
prof. Bidu Mihaela
prof. Pîţu Florica
prof. Beresca Mihaela
a IV-a Școala Gimnazială Salcea
prof. Benchea Florentina
prof. Sandu Maria
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Cercul Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Voroniuc Oltiţa
Colegiul Național Mihai
Cercul 11 CP prof. Ciubotaru Florina
Eminescu Suceava
1 mai Magda
11
2017 prof. Pătraș Camelia
Mihaela
prof. Ciubotaru Florina
Magda
prof. Stanciu Alina
Colegiul Național Mihai prof. Macuc Camelia
I
Eminescu Suceava prof. Păcurari Valentina
prof. Păcurari Valentina
Colegiul Național Mihai prof. Ștefănel Luminița
a II-a Eminescu Suceava prof. Ștefănel Luminița
prof. Croitor Viorica
prof. Croitor Viorica
prof. Dumitraş Maria
Colegiul Național Mihai prof. Mireuță Mariana
a III-a
Eminescu Suceava prof. Dumitraş Maria
prof. Dumitraş Maria
prof. Miron Cătălina
Colegiul Național Mihai prof. Maftei Camelia
a IV-a
Eminescu Suceava prof. Rusu Toader
prof. Turcu Carmen
prof. Anastasiu Florentina
CP Școala Gimnazială prof. Ienceanu Eugenia
Măriței prof. Ostrovschi Cazimir
prof. Seuciuc Mihaela
prof. Puiu Ecaterina
Școala Gimnazială
prof. Barbir Veronica
I Măriței
prof. Hreniuc George
prof. Barbir Veronica
prof. Întorsură Renate
Școala Gimnazială
11 prof. Perepeliuc Elena
a II-a Măriței
mai prof. Muha Alina
Cercul 2017 prof. Muha Alina
2 prof. Neamţu Simona
Școala Gimnazială prof. Barbir Emilia
a III-a Măriței Daniela
prof. Bujdei Adina
prof. Bodnariuc Cristina
prof. Chindriş Tatiana
Școala Gimnazială prof. Aroneț Laura
a IV-a Măriței prof. Mangelovschi
Daniela
prof. Robciuc Raluca
Cercul Școala Gimnazială prof. Olariu Maria
CP
3 Plopeni prof. Cheia Florin
12
prof. Hrițcu Oltea
prof. Luca Carmen
Școala Gimnazială prof. Pintilie Rodica
Plopeni prof. Lazăr Mihaela
I
prof. Plăcintă Carmen
11 prof. Constantin Amadia
mai Şcoala Primară prof. Gherasim Gabriela
2017 Grigorești - Siminicea prof. Florea Mariana
a II-a
prof. Chibici Cornelia
prof. Chibici Cornelia
Şcoala Gimnazială prof. Zetu Viorica
Văratec prof. Alexevici Ionela
a III-a
prof. Leonte Maria-Doina
prof. Zetu Viorica
Şcoala Gimnazială prof. Pîţu Florica
Siminicea prof. Penciuc Simona
a IV-a
prof. Nisteriuc Mădalina
prof. Hinea Adriana

ZONA SUCEAVA II
SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Cercul Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Rotaru Cristina
Școala Gimnazială Ion
prof. Catargiu Ramona
CP Creangă Suceava
prof. Moruz Crenguța
prof. Rotaru Cristina
prof. Florescu Rodica
prof. Croitor Ana Maria
Școala Gimnazială
I prof. Bursuc Gicuța
Udești
Andreea
prof. Cojocariu Raluca
17
prof. Bordeianu Geanina
Cercul noiembrie Școala Gimnazială Ion
prof. Pasat Liliana
1 2016 a II-a Creangă Suceava
prof. Spatariu Lilieana
prof. Faliboga Elena
prof. Corjuc Loredana
Școala Gimnazială prof. Hurmuzachi Maria
a III-a
Roșcani - Liteni prof. Știrbăț Mariana
prof. Anghelea Vârvara
prof. Vartolomei
Școala Gimnazială Lăcrămioara
a IV-a
Reuseni - Udești prof. Pânzaru Iuliana
prof. Albu Mariana
13
prof. Teleagă Daniela
prof. Creţu Brânduşa
Școala Gimnazială prof. Balan Petronela
CP
Fântânele prof. Crihan Mihaela
prof. Cornea Gheorghe
prof. Lucasevici Cătălina
Școala Gimnazială prof. Sorohan Mariana
I
Fântânele prof. Leonte Viorica
prof. Leonte Viorica
prof. Apetrei Constantin
17 prof. Ciubotarașu
Cercul Şcoala Gimnazială
noiembrie a II-a Gabriela-Anca
2 Mihai Halunga Hânţeşti
2016 prof. Blanaru Sorina
prof. Andrian Ioana
prof. Chiticari Laura
Școala Gimnazială Jean prof. Murișanu Rodica
a III-a
Bart Suceava prof. Chiticari Laura
prof. Beldeanu Mihaela
prof. Banu Mihaela
Școala Gimnazială prof. Banu Mihaela
a IV-a
Corocăiești prof. Matei Andreia
prof. Matei Andreia
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Cercul Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Rotaru Cristina
prof. Diaconu Cristina
CP Şcoala Gimnazială Reuseni
prof. Pițuleac Silvia
prof. Bejan Oana
prof. Florescu Rodica
Școala Gimnazială Ion
prof. Maxim Bogdana
I Creangă Suceava
prof. Latiș Felicia
prof. Grădinariu Adriana
11
prof. Bordeianu Geanina
Cercul mai
Școala Gimnazială Moara prof. Boiciuc Maria
1 2017
a II-a Nică Manuela
prof. Purice Nicoleta
prof. Spoială Angela
prof. Corjuc Loredana
prof. Achiței Nicoleta
a III-a Şcoala Gimnazială Rotunda prof. Apetrechioaie
Daniela
prof. Grigore Vastelia
a IV-a Școala Gimnazială Ion prof. Vartolomei
14
Creangă Suceava Lăcrămioara
prof. Popescu Gabriela
prof. Andreuță Mariana
prof. Jorea Delia
prof. Crețu Brândușa
prof. Cernușcă Otilia-
Şcoala Gimnazială nr. 10 Camelia
CP
Suceava prof. Maxim Valentina/
prof. Crețu Brândușa
prof. Murărașu Angelica
prof. Lucasevici Cătălina
Școala Gimnazială prof. Atudorei Ramona
I
Bursuceni prof. Bozomală Mirela
prof. Bozomală Mirela
11 prof. Apetrei Constantin
Cercul mai prof. Dobrea Luminița
Școala Gimnazială
2 2017 a II-a prof. Balabașciuc Maria
Corocăiești
prof. Dobrea Luminița/
prof. Balabașciuc Maria
prof. Chiticari Laura
Școala Gimnazială prof. Daniliuc Gabriela
a III-a
Fântânele prof. Casandra Gabriela
prof. Bârzu Brândușa
prof. Banu Mihaela
prof. Tauciuc Viorica
a IV-a Școala Gimnazială Bănești prof. Dobresanciuc
Cornelia
prof. Sabie Cristina

ZONA RĂDĂUŢI
SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Harand Doina
prof. Asaftei Lenuța
CP Şcoala Gimnazială Sucevița
prof. Mihaela Cârdei
prof. Ozarchievici Ileana
15 prof. Fodor Dorina
noiembrie prof. Movilă
Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
2016 I Lăcrămioara
Rădăuți
prof. Mateiciuc Cornelia
prof. Amariței Mihaela
Şcoala Gimnazială nr. 3 Horodnic prof. Văcăreanu Zenovia
a II-a
de Sus prof. Andrei Liliana
15
prof. Dari Ana
prof. Luția Georgeta
Şcoala Gimnazială Gheorghe prof. Crâng Mariana
a III-a
Popadiuc Rădăuți înv. Moldovan Simona
prof. Cherniciuc Ramona
prof. Scutariu Anișoara
a IV-a Şcoala Gimnazială nr. 2 Rădăuți
prof. Tărâță Nicoleta
prof. Balici Laura
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Harand Doina
Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă prof. Nichitean Cristina
CP
Rădăuți prof. Harand Doina
prof. Fâșcu Lăcrămioara
prof. Fodor Dorina
prof. Aolăriței Cristina
I Şcoala Gimnazială nr. 2 Iaslovăț
prof. Simota Camelia
prof. Olaru Ancuța
9 mai prof. Văcăreanu Zenovia
2017 prof. Juravle Mariana
a II-a Şcoala Gimnazială Burla
prof. Cîrmaciu Aurelia
prof. Roteliuc Ramona
Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu prof. Crâng Mariana
a III-a
Rădăuți prof. Bîndiu Angela
prof. Cherniciuc Ramona
prof. Cazaciuc Daniela
a IV-a Şcoala Gimnazială nr. 2 Marginea
prof. Ioanei Elena
prof. Teleagă Elena

ZONA VICOV
SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
Şcoala Gimnazială Dimitrie Onciul prof. Chidoveț Mariana
Straja Aurica
CP prof. Juravle Diana
prof. Cotos Marinela
17 prof. Ursulean Angelica
noiembrie
înv. Dumitraşcu Maria
2016
Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu înv. Alistar Elena
I
de Sus prof. Pitic Cristina
prof. Mezei Valentina
aII-a Şcoala Gimnazială Brodina prof. Giurgiu Elena
16
prof. Ungureanu Viorica
prof. Filip Cătălin
prof. Teacă Mihai
prof. Nistor Paraschiva
prof. Hasna Elena
Şcoala Gimnazială Dimitrie Onciul
aIII-a prof. Schipor Maria
Straja
prof. Bahnean
Magdalena
prof. Nițu Georgeta
prof. Cotos Maria
aIV-a Școala Gimnazială Falcău
prof. Tcaciuc Maria
prof. Popescu Florentina
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Chidoveț Mariana
Aurica
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Remăzău -
CP prof. Filip Mărioara
Vicovu de Jos
prof. Cuciurean Otilia
prof. Schipor Rodica
înv. Dumitraşcu Maria
Liceul Tehnologic Special Bivolărie, înv. Pitic Elena
I
Vicovu de Sus înv. Gheorghiță Maria
prof. Poleucă Steluța
prof. Giurgiu Elena
Şcoala Gimnazială Bivolărie-Vicovu prof. Ungureanu Rodica
11 mai a II-a
de Sus prof. Budașcă Livia
2017
prof. Cenușă Ionela
prof. Nistor Paraschiva
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Vicovu de prof. Juravle Valentina
a III-a
Sus prof. Berla Vasilena
prof. Sandu Viorica
prof. Nițu Georgeta
Şcoala Gimnazială George Tofan prof. Crăsneanu Elena
a IV-a
Bilca prof. Sidloschi Ioana
prof. Bucevschi Stela

ZONA SIRET
SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Vasileniuc Maria
Şcoala Gimnazială Petru Muşat
15 CP prof. Zebreniuc Cristina
Siret
noiembrie prof. Ionel Cristina
17
2016 prof. Vasileniuc Maria
prof. Hrehorciuc Laura
Şcoala Gimnazială Petru Muşat prof. Hrehorciuc Laura
a I-a
Siret prof. Schipor Nicoleta
prof. Ionel Daniela
prof. Cost Mihaela
Angela
Şcoala Gimnazială Petru Muşat
a II-a prof. Dumencu Estera
Siret
prof. Pițuc Mihaela
prof. Tomașciuc Mirabela
prof. Nastasi Corina
Şcoala Gimnazială Petru Muşat prof. Cost Mihaela
a III-a
Siret prof. Călinescu Corina
prof. Nastasi Corina
prof. Puiuleţ Diana
Şcoala Gimnazială Petru Muşat prof. Puiuleţ Diana
a IV-a
Siret prof. Nuțu Rodica
prof. Nuțu Rodica
prof. Ionuţă Mirela Doina
înv. Beldeanu Maria
Şcoala Primară Ciomârtan-
prof. Moroșan Elena/
simultan Zamostea
prof.Ionuță Mirela/
prf. Băbălean Mihaela
prof. Pauliuc Ionela
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Vasileniuc Maria
Școala Gimnazială Mihail prof. Morhan Raluca
CP
Sadoveanu Grănicești prof. Pauliuc Sivia
Prof. Ștefancu Dumitru
prof. Hrehorciuc Laura
Școala Gimnazială Mihail prof. Simionese Anca
a I-a
Sadoveanu Grănicești prof. Lauric Cristina
prof. Ponea Valentina
9 mai
prof. Cost Mihaela Angela
2017
Școala Gimnazială Mihail prof. Moroșan Liliana
a II-a
Sadoveanu Grănicești prof. Botezatu Daniela
prof. Știubianu Anda
prof. Nastasi Corina
Școala Gimnazială Mihail prof. Zaharie Mărioara
a III-a
Sadoveanu Grănicești prof. Moroșan Maria
prof. Cimpoieș Marinela
a IV-a Școala Gimnazială Mihail prof. Puiuleţ Diana
18
Sadoveanu Grănicești prof. Nuțu Rodica
prof. Papuc Laura
prof. Rusu Liliana
prof. Ionuţă Mirela Doina
înv. Șpac Lucica
Şcoala Primară Românești- prof. Bodian Emanuel
simultan
Grăniceşti prof. Pascar Carmen
prof. Crâșmar Carmen
prof. Ioniță Mirela

ZONA FĂLTICENI
SEMESTRUL I – 18 noiembrie 2016
Responsabil cerc
Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Trişi Alexandrina
Şcoala Gimnazială Gulia- prof. Țugui Oana Alina
CP
Dolhasca prof. Isachi Lăcrămioara
prof. Moișa Brândușa
prof. Pîntea Gavril
Şcoala Gimnazială Gulia- prof. Roman Elena
I
Dolhasca prof. Boboc Eugenia
prof. Horheci Laura
prof. Pânzaru Cristina
Cercul Şcoala Gimnazială Gulia- prof. Zaharia Lenuța
a II-a
A Dolhasca prof. Tătaru Elena
prof. Tătaru Elena
prof. Zugravu Lidia
Şcoala Gimnazială Gulia- prof. Caradaică Ionela
a III-a
Dolhasca prof. Crăciun Elena
prof. Chiriac Natalia
prof. Ştefan Florentina
Şcoala Gimnazială Gulia-
a IV-a prof. Mălai Niculina-
Dolhasca
Ancuța
prof. Filipciuc Gabriela
prof. Săvoaia Iuliana
Școala Gimnazială Ion Irimescu
CP prof. Trifan Mihaela
Fălticeni
prof. Moroșan Silvia
prof. Filipciuc Gabriela
Cercul prof. Țurcanu Elena
B Școala Gimnazială Ion Irimescu prof. Suliman Carmen
I
Fălticeni prof. Dulgheriu Sabina
prof. Moroșanu Ana
Școala Gimnazială Ion Irimescu prof. Ivanov Iuliana
a II-a
Fălticeni prof. Ivanov Iuliana
19
prof. Ivanov Paulina
prof. Axinte Nicoleta
prof. Ivanov Paulina
prof. Baciu Elena
Școala Gimnazială Ion Irimescu prof. Cozma Marcela
a III-a
Fălticeni prof. Catrina Alice
prof. Ceparu Irina
prof. Iacob Mihai
Școala Gimnazială Ion Irimescu prof. Bucătaru Micșunica
a IV-a
Fălticeni prof. Purdilă Cătălina
prof. Melinte Elena
prof. Zbirn Cornelia
prof. Zarojanu Maria
Simultan A Şcoala Primară Moișa- Boroaia
prof. Șandru Alina Maria
prof. Luca Maria-Vasilica
prof. Aioanei Vasile
Simultan B Şcoala Văleni- Mălini prof. Cârjă Narcisa
prof. Stan Cătălina
SEMESTRUL al II-lea – 12 mai 2016
Responsabil cerc
Cercul Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
Şcoala Gimnazială Drăgușeni prof. Trişi Alexandrina
înv. Mihăilă Milena
CP
înv. Mihăilă Milena
înv. Mihăilă Milena
Şcoala Gimnazială Drăgușeni prof. Pîntea Gavril
prof. Haidău Elena
I
prof. Haidău Elena
prof. Haidău Elena
Şcoala Gimnazială Drăgușeni prof. Pânzaru Cristina
prof. Munteanu Mihaela
Cercul a II-a
prof. Munteanu Petrică
A
prof. Munteanu Petrică
Şcoala Gimnazială Drăgușeni prof. Zugravu Lidia
prof. Ungureanu-Boboc
Mariana
a III-a prof. Ungureanu-Boboc
Mariana
prof. Ungureanu-Boboc
Mariana
Şcoala Gimnazială Drăgușeni prof. Ştefan Florentina
a IV-a
prof. Lazăr Lucica
Școala Gimnazială Poiana prof. Filipciuc Gabriela
Cercul B CP
Mărului- Mălini prof. Lehaci-Florean
20
Cristina
înv. Nistor Mihaela
prof. Pășcănuț Ionela
Școala Gimnazială Poiana prof. Țurcanu Elena
Mărului- Mălini prof. Alexandru Lenuța
I
prof. Veliceasa Mihaela
prof. Lehaci Monica
Școala Gimnazială Poiana prof. Ivanov Iuliana
Mărului- Mălini prof. Murariu Roxana
a II-a
prof. Ilie Rodica
prof. Ilie Rodica
Școala Gimnazială Poiana prof. Baciu Elena
Mărului- Mălini prof. Antuzia Tărîță
a III-a
prof. Amuscăliței Viorica
prof. Brădățanu Mariana
prof. Iacob Mihai
prof. Mândrilă Antonica
a IV-a Şcoala Pâraie- Mălini
prof. Scutar Angelica
prof. Iacob Mihai
prof. Zbîrn Cornelia
prof. Blanariu Lăcrămioara
Simultan A Şcoala Primară nr. 3 Preutești
prof. Grunzu Sergiu
prof. Turnea Georgeta
prof. Aioanei Vasile
prof. Malec Elena
Simultan B Şcoala Dumbrava- Cornu Luncii
prof. Grander Filomița
prof. Apreutesei Cătălin

ZONA GURA HUMORULUI


SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Sinocico Senorica
prof. Suck Rodica
CP Școala Gimnazială Ostra
prof. Coperza Viorica
prof. Coperza Viorica
Școala Gimnazială Ostra prof. Ţipău Tătăruşanu
24
Elena
noiembrie
I prof. Popovici Livia
2016
prof. Tăutu Georgeta
prof. Tăutu Georgeta
Școala Gimnazială Ostra prof. Bartoş Eleonora
a II-a prof. Baltaru Elena
prof. Scheuleac Nicoleta
21
prof. Scheuleac Nicoleta
Școala Gimnazială Ostra prof. Câmpanu Ana
prof. Robaniuc Maria
a III-a
prof. Lisacovschi Elena
prof. Lisacovschi Elena
Școala Gimnazială Ostra prof. Cioban Daniela Magda
prof. Gireadă Elena
a IV-a
prof. Moroșan Petronela
prof. Cioban Daniela Magda
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Sinocico Senorica
prof. Big Mariana
CP Școala Gimnazială Doroteia
prof. Ursache Corina
prof. Rusu Simona
Școala Gimnazială Doroteia prof. Ţipău Tătăruşanu Elena
prof. Gemănar Maria
I
prof. Drelciuc Doina
prof. Solcan Livia
Școala Gimnazială Doroteia prof. Bartoş Eleonora
16 mai prof. Lehaci Cristina
a II-a
2017 prof. Stoica Anca
prof. Stoica Anca
prof. Câmpanu Ana
înv. Ciubotaru Vasile
a III-a Școala Gimnazială Frasin
prof. Haucă Gabriela
prof. Cîmpanu Ana
prof. Cioban Daniela Magda
prof. Maidan Sorin
a IV-a Școala Gimnazială Doroteia
prof. Corleciuc Emilia
prof. Cobziuc Gabriela

ZONA CÂMPULUNG MOLDOVENESC


SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Piticari Carmen
Şcoala Gimnazială Iorgu prof. Iosep Mihaela
CP
18 G. Toma Vama prof. Luțic Elena
noiembrie prof. Luțic Elena
2016 prof. Balahura Luminiţa
Liceul Tehnologic Vasile
I prof. Iliesi Paraschiva
Cocea Moldovița
prof. prof. Balahura Luminiţa
22
prof. Călinescu Anca
prof. Zbranca Viorel
prof. Rebenciuc Loredana
Școala Gimnazială
a II-a prof. Șorodoc Daniela
Moldova Sulița
prof. Zbranca Maria
Lăcrimioara
prof. Ştiru Liliana
Școala Gimnazială prof. Derscanu Nectara
a III-a
Moldovița prof. Hiche Mihaela
prof. Știru Liliana
prof. Uriciuc Camelia Nicoleta
Liceul Tehnologic Vasile prof. Balabasciuc Angelica
a IV-a
Cocea Moldovița prof. Preutescu Gabriela
prof. Troașe Iulia
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Piticari Carmen
prof. Flocea Dumitru
CP Școala Gimnazială Pojorâta
prof. Niga Geanina
prof. Niga Geanina
prof. Balahura Luminiţa
Școala Gimnazială Dimitrie prof. Lungeanu Ioana
I
Gusti Fundu Moldovei prof. Cehren Loredana
prof. Lungeanu Ioana
prof. Zbranca Viorel
Şcoala Gimnazială Bogdan
12 mai prof. Mihailiuc Livia Paula
a II-a Vodă Câmpulung
2017 prof. Șindilar Paraschiva
Moldovenesc
prof. Zlevoacă Georgeta
prof. Ştiru Liliana
Şcoala Gimnazială Iorgu G. prof. Țigănescu Rodica
a III-a
Toma Vama prof. Grămadă Mihaela
prof. Piticari Virginia
prof. Uriciuc Camelia Nicoleta
Şcoala Gimnazială Bogdan
prof. Bedrule Valerian
a IV-a Vodă Câmpulung
prof. Șandru Cornelia
Moldovenesc
prof. Butnaru Corina

ZONA VATRA DORNEI


SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
18 Şcoala Gimnazială nr. 1 prof. Diaconu Cristina
CP
noiembrie Vatra Dornei prof. Bereholschi Daniel
23
2016 prof. Ruscan Daniela Cristina
prof. Danci Virginia
prof. Afloarei Veronica
Școala Gimnazială prof. Rusu Octavia
I
Cotârgași prof. Mujdei Andreea
prof. Cortez Gabriela
prof. Florea Livica
Școala Gimnazială prof. Șipot Ioan Bogdan
a II-a
Ciocănești prof. Pața Claudia
prof. Hîrceog Petronela
prof. Droniuc Dorina
Şcoala Gimnazială nr. 1 prof. Negrea Gabriela
a III-a
Vatra Dornei prof. Iftimuț Steluța
prof. Moroșan Doina
prof. Rus Ana
Școala Gimnazială prof. Dorneanu Livia
a IV-a
Cotârgași prof. Șomâtcă Ana Maria
prof. Gemănaru Camelia
prof. Năstase Loredana
prof. Droangă Delia Nicoleta
simultan Școala Primară Cojoci
prof. Hlihor Mariana
prof. Păcuraru Ionela
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Diaconu Cristina
Şcoala Gimnazială nr. 4 prof. Candrea Ionela
CP
Vatra Dornei prof. Georgescu Olguța
prof. Țăran Cristina
prof. Afloarei Veronica
prof. Cortez Gabriela
I Școala Gimnazială Broșteni
prof. Tresciuc Gheorghe
prof. Lateș Florin
prof. Florea Livica
12 mai
Şcoala Gimnazială nr. 2 prof. Ciuban Dorina
2017 a II-a
Vatra Dornei prof. Forfotă Dorina
prof. Forfotă Dorina
prof. Droniuc Dorina
Şcoala Gimnazială nr. 4 prof. Moroșan Doina
a III-a
Vatra Dornei prof. Lateș Paraschiva
prof. Iliuț Nicolae
prof. Rus Ana
Școala Gimnazială
a IV-a prof. Popescu Nicoleta
Ciocănești
prof. Doboș Mihaela
24
prof. Panaite Cristina
prof. Năstase Loredana
Școala Gimnazială prof. Chelsoi Denisa
simultan
Ciocănești prof. Didici Maria
prof. Tîcsa Arsenie

ZONA SOLCA
SEMESTRUL I
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Ilie Maria
prof. Vorobchevici Silvea
CP Școala Gimnazială Comănești
prof. Litvinchevici Cristina
prof. Strugar Mihaela
prof. Tomuţ Cristina
prof. Păstrăv Elena
I Școala Gimnazială Comănești
prof. Mareș Antoanela
prof. Gurău Floarea
prof. Davidoaia Irina
24
prof. Vorobchevici Silvea
noiembrie a II-a Școala Gimnazială Comănești
prof. Filip Cornelia
2016
prof. Ciuhan Domnica
prof. Toderaş Gheorghe
prof. Păstrăv Elena
a III-a Școala Gimnazială Comănești
prof. Mareș Garofița
prof. Todosi Agurița
prof. Iuga Maria
prof. Vorobchevici Silvea
a IV-a Școala Gimnazială Comănești
prof. Drăghici Adriana
prof. Negrușer Eudochia
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil cerc
Data Clasa Locul de desfăşurare
lecție/referat/informare
prof. Ilie Maria
Liceul Tehnologic Tomşa Vodă prof. Ilie Maria
CP
Solca prof. Toderaș Domnica
prof. Spiru Domnica
prof. Tomuţ Cristina
16 mai
Liceul Tehnologic Tomşa Vodă prof. Evuleț Monica
2017 I
Solca prof. Lăzărean Carmen
prof. Pîțu Casandra
prof. Davidoaia Irina
a II-a Școala Primară Racova prof. Cozmici Laura
prof. Davidoaia Irina
25
prof. Boca Ion
prof. Toderaş Gheorghe
Liceul Tehnologic Tomşa Vodă prof. Andronic Rodica
a III-a
Solca prof. Piciarca Alina
prof. Toderaş Gheorghe
prof. Iuga Maria
Liceul Tehnologic Tomşa Vodă prof. Straton Lăcrămioara
a IV-a
Solca prof. Iuga Maria
prof. Bălăcian Mihaela

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Studierea conţinutului programelor şcolare pentru învăţământul primar
 Documentele învăţătorului – instrument necesar în formarea competenţelor de
management al clasei
 Exigenţe ale evaluării iniţiale la ciclul primar
 Proiectarea demersului didactic la limba şi literatura română în vederea creşterii
competenţelor de citit-scris şi lectură
 Utilizarea auxiliarelor didactice în vederea stimulării lecturii elevilor din ciclul
primar
 Experimentul în lecţia de ştiinţe la ciclul primar
 Competenţele matematice pentru ciclul primar - între teorie şi aplicabilitate
practică
 Rolul învăţătorului în dezvoltarea relaţiei şcoală comunitate
 Proceduri de asigurare a calităţii în învăţământul primar

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL


ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Disciplina: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


INSPECTORI ŞCOLARI, prof. Sehlanec Luminiţa - Angela
prof. dr. Vintilă Isabel - Giorgiana

RESPONSABILII CERCURILOR PEDAGOGICE GIMNAZIU


prof. Radu Carmen - Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava Suceava I +
prof. Dascălu Oltiţa - Şcoala Gimnazială Siminicea zona
prof. Luca Elena - Şcoala Gimnazială Bosanci
Suceava II +
prof. Mureşan Rodica - Şcoala Gimnazială Ioan V. Rachieru
zona
Soloneţ

26
prof. Finaşcu Liliana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava Suceava III +
prof. Serhei Alina Loredana - Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava zona
prof. Stoleriu Cristina-Anca - Şcoala Gimnazială Mihail Fălticeni I +
Sadoveanu Fălticeni zona
prof. Pohoaţă Lucreţia - Şcoala Gimnazială Brăieşti
prof. Agafiţa Gianina- Maria - Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici
Fălticeni II +
prof. Pintilii Marius-Claudiu - Şcoala Gimnazială Ioan Ciurea
zona
Fălticeni
prof. Beleca Nicoleta-Viorica - Şcoala Gimnazială Petru Gura
Comărnescu Gura Humorului Humorului +
prof. Popa Loredana-Georgeta - Şcoala Gimnazială Frasin zona
prof. Mitric Dănuţa - Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa
Câmpulung
prof. Ştefăniţă Loredana - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
Moldovenesc
Câmpulung Moldovenesc
+ zona
prof. Mitric Emilia - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi Rădăuţi I +
prof. Panfilov Elena - Şcoala Gimnazială Baineţ zona
prof. Ilică Mariana Carmen - Liceul Tehnologic Vasile Gherasim
Marginea Rădăuţi II +
prof. Teişanu Ana-Maria - Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta zona
Rădăuţi
prof. Fraseniuc Camelia - Şcoala Gimnazială Petru Muşat Siret
Rădăuţi III +
prof. Andriiciuc Carmen Daniela - Colegiul Tehnic Laţcu Vodă
zona
Siret
prof. Sănduleanu Petrolina - Liceul Tehnologic Dorna
Vatra Dornei
Candrenilor
+ zona
prof. Voivod Ancuţa - Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei

RESPONSABILII CERCURILOR PEDAGOGICE LICEU


prof. Neacşu Mihaela Dorina - Colegiul Tehnic Petru Muşat
Suceava
Suceava I
prof. Cazac Gabriela - Colegiul Naţional Mihai Eminescu
+ zona
Suceava
prof. Bocăneţ Carmen - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare
Suceava II
Suceava
+ zona
prof. Popescu Ana-Mihaela - Liceul cu Program Sportiv Suceava
prof. Iacob Marius-Gabriel - Colegiul Naţional Nicu Gane
Fălticeni
Fălticeni
+ Gura
prof. Pintilie Mariana Daniela - Colegiul Alexandru cel Bun
Humorului
Gura Humorului

27
prof. Andronachi Carmen - Colegiul Naţional Eudoxiu Rădăuţi+
Hurmuzachi Rădăuţi Siret+
prof. Ciobîcă Paula Tamara - Colegiul Andronic Motrescu Solca+Vicovu
Rădăuţi de Sus
prof. Ghidion Dorina - Colegiul Naţional Dragoş Vodă
Câmpulung
Câmpulung Moldovenesc
Moldovenesc
prof. Mîrzac Lidia - Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung
+ Vatra Dornei
Moldovenesc
prof. Neacşu Mihaela Dorina - Colegiul Tehnic Petru Muşat
Suceava
Suceava I
prof. Cazac Gabriela - Colegiul Naţional Mihai Eminescu
+ zona
Suceava
prof. Bocăneţ Carmen - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare
Suceava II
Suceava
+ zona
prof. Popescu Ana-Mihaela - Liceul cu Program Sportiv Suceava
prof. Iacob Marius-Gabriel - Colegiul Naţional Nicu Gane
Fălticeni
Fălticeni
+ Gura
prof. Pintilie Mariana Daniela - Colegiul Alexandru cel Bun
Humorului
Gura Humorului
prof. Andronachi Carmen - Colegiul Naţional Eudoxiu Rădăuţi+
Hurmuzachi Rădăuţi Siret+
prof. Ciobîcă Paula Tamara - Colegiul Andronic Motrescu Solca+Vicovu
Rădăuţi de Sus
prof. Ghidion Dorina - Colegiul Naţional Dragoş Vodă
Câmpulung
Câmpulung Moldovenesc
Moldovenesc
prof. Mîrzac Lidia – Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung
+ Vatra Dornei
Moldovenesc

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial,
anul şcolar 2016 - 2017

SEMESTRUL I
Tema 1: Evaluarea - componentă esenţială a procesului instructiv - educativ
 Proiectarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţelor
elevilor, în vederea creşterii obiectivităţii actului de evaluare
 Evaluarea unor lucrări scrise ale elevilor susţinute în cadrul simulării/
evaluării naţionale VI/ VIII
 Elaborare unor teste de evaluare curentă şi sumativă/ a subiectelor pentru
simularea examenelor naţionale, pe baza modelelor şi a structurii
recomandate de CNEE ( Evaluare Naţională - 2017; 2018)
Forme de realizare:
28
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Dascălu Oltiţa - Şcoala Gimnazială Siminicea
prof. Radu Carmen - Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Grigore Ghica Voivod Suceava
Data: 20 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Luca Elena - Şcoala Gimnazială Nr.1 Bosanci
prof. Mureşan Rodica - Şcoala Gimnazială Ioan V. Rachieru Soloneţ
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava
Data: 9 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA III + zona


Responsabili de cerc:
prof. Finaşcu Liliana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava
prof. Serhei Alina Loredana - Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Mitocu Dragomirnei
Data: 20 ianuarie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră din şcoală

CERCUL PEDAGOGIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC + zona


Responsabili de cerc:
prof. Mitric Dănuţa - Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa
prof. Ştefăniţă Loredana - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung
Moldovenesc
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Teodor Ştefanelli Câmpulung
Moldovenesc
Data: 16 decembrie 2016, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Ţăran Luminiţa
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Stoleriu Cristina Anca- Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Fălticeni
prof. Pohoaţă Lucreţia - Şcoala Gimnazială Brăieşti
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Herla
Data: 28 octombrie 2016, ora 11.00
29
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Agafiţa Gianina-Maria- Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici
prof. Pintilii Marius- Claudiu - Şcoala Gimnazială Ioan Ciurea Fălticeni
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Basarabi
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Ignat Magda
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC GURA-HUMORULUI + zona


Responsabili de cerc:
prof. Beleca Nicoleta-Viorica - Şcoala Gimnazială Petru Comărnescu Gura
Humorului
prof. Popa Loredana-Georgeta - Şcoala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Berchişeşti
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Mitric Emilia - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi
prof. Panfilov Elena - Şcoala Gimnazială Baineţ
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Lupcina
Data: 13 ianuarie 2017, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Motrescu Mircea
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Ilică Mariana Carmen - Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
prof. Teişanu Ana-Maria - Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuţi
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ion Pintilie Măneuţi
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI III + zona


Responsabili de cerc:
prof. Fraseniuc Camelia - Şcoala Gimnazială Petru Muşat Siret
prof. Andriiciuc Carmen Daniela – Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bălcăuţi
Data: 27 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

30
CERCUL PEDAGOGIC VATRA-DORNEI + zona
Responsabili de cerc:
prof. Voivod Ancuţa - Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei
prof. Sănduleanu Petrolina - Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Cotârgaşi
Data: 4 noiembrie 2016, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Blanar Andreea
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

SEMESTRUL AL II- LEA

Tema 2: Opţionalul de limba şi literatura română - fundament al unei învăţări


integrate
 Promovarea/ Aplicarea abordărilor inter-, trans- şi crosscurriculare în
vederea dezvoltării competenţelor -cheie ale elevilor
 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin explorarea textului literar/
nonliterar
 Conturarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural
contemporan
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă.

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Dascălu Oltiţa - Şcoala Gimnazială Siminicea
prof. Radu Carmen - Şcoala Gimnazială Miron Costin Suceava
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Aurelian Stanciu Salcea
Data: 5 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Mureşan Rodica - Şcoala Gimnazială Ioan V. Rachieru Soloneţ
prof. Luca Elena - Şcoala Gimnazială Bosanci
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Horodniceni
Data: 17 februarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA III + zona


Responsabili de cerc:
prof. Finaşcu Liliana - Şcoala Gimnazială Ion Creangă Suceava
prof. Serhei Alina Loredana - Şcoala Gimnazială Nr.4 Suceava
31
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava
Data: 3 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC + zona


Responsabili de cerc:
prof. Mitric Dănuţa - Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa
prof. Ştefăniţă Loredana - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung
Moldovenesc
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldoviţa
Data: 7 aprilie 2017, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Drapatof Evelina
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Stoleriu Cristina Anca- Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Fălticeni
prof. Pohoaţă Lucreţia - Şcoala Gimnazială Brăieşti – Cornu Luncii
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Râşca
Data: 10 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Agafiţa Gianina Maria- Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici
prof. Pintilii Marius- Claudiu - Şcoala Gimnazială Ioan Ciurea Fălticeni
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Leucuşeşti
Data: 17 martie 2017, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Bunău Liliana
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC GURA HUMORULUI + zona


Responsabili de cerc:
prof. Beleca Nicoleta Viorica - Şcoala Gimnazială Petru Comărnescu Gura
Humorului
prof. Popa Loredana Georgeta - Şcoala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Soloneţu Nou
Data: 24 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI I + zona


Responsabili de cerc:
prof. Mitric Emilia - Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi
prof. Panfilov Elena - Şcoala Gimnazială Baineţ
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Vatamaniuc Suceviţa
32
Data: 7 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI II + zona


Responsabili de cerc:
prof. Ilică Mariana - Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
prof. Teişanu Ana-Maria - Şcoala Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuţi
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Samson Bodnărescu Gălăneşti
Data: 14 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI III + zona


Responsabili de cerc:
prof. Fraseniuc Camelia - Şcoala Gimnazială Petru Muşat Siret
prof. Andriiciuc Carmen Daniela – Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Gura Solcii
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Cozachievici Daniel
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC VATRA-DORNEI + zona


Responsabili de cerc:
prof. Voivod Ancuţa - Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei
prof. Sănduleanu Petrolina - Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Data: 24 februarie 2017, ora 11.00
Activitate demonstrativă: prof. Jbancă Daniela
Cine răspunde: toţi membrii colectivului de catedră

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului liceal
anul şcolar 2016-2017
SEMESTRUL I
Tema 1: Evaluarea - componentă esenţială a procesului instructiv - educativ
 Proiectarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi a
competenţelor elevilor, în vederea creşterii obiectivităţii actului de evaluare
 Evaluarea unor lucrări scrise ale elevilor susţinute în cadrul simulării/
examenului de bacalaureat
 Elaborare unor teste de evaluare curentă şi sumativă/ a subiectelor pentru
simularea examenelor naţionale, pe baza modelelor şi a structurii
recomandate de CNEE (Bacalaureat - 2017; 2018)
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă
33
CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA I– LICEU
Responsabili de cerc:
prof. Cazac Gabriela - Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava
prof. Neacşu Mihaela - Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava
Data: 28 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA II– LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Bocăneţ Carmen - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Suceava
prof. Popescu Ana Mihaela – Liceul cu Program Sportiv Suceava
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Data: 4 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI – LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Andronachi Carmen - Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi
prof. Ciobîcă Paula Tamara - Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI+GURA-HUMORULUI – LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Iacob Marius - Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni
prof. Pintilie Mariana - Colegiul Alexandru cel Bun Gura-Humorului
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC + VATRA-


DORNEI – LICEU
Responsabili de cerc:
prof. Ghideon Dorina - Colegiul Naţional Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc
prof. Mîrzac Lidia - Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnlogic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

SEMESTRUL AL II- LEA


Tema 2: Opţionalul de limba şi literatura română - fundament al unei învăţări
integrate
34
 Promovarea/ Aplicarea abordărilor inter-, trans- şi crosscurriculare în
vederea dezvoltării competenţelor -cheie ale elevilor
 Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor prin explorarea textului literar/
nonliterar
 Conturarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural
contemporan
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă /
Excursie tematică

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA I– LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Cazac Gabriela - Colegiul Naţional Mihai Eminescu Suceava
prof. Neacşu Mihaela - Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Cajvana
Data: 3 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA II– LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Bocăneţ Carmen - Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Suceava
prof. Popescu Ana Mihaela - Liceul cu Program Sportiv Suceava
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava
Data: 10 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră, prof. Broască Alina

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI – LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Andronachi Carmen - Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi
prof. Ciobîcă Paula Tamara - Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi
Locul de desfăşurare: Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi
Data: 17 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră, prof. Ciobîcă Paula

CERCUL PEDAGOGIC FĂLTICENI+GURA-HUMORULUI – LICEU


Responsabili de cerc:
prof. Iacob Marius- Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni
prof. Pintilie Mariana - Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca
Data: 24 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră, prof. Milica Blaga

35
CERCUL PEDAGOGIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC+VATRA-
DORNEI – LICEU
Responsabili de cerc:
prof. Ghideon Dorina - Colegiul Naţional Dragoş Vodă Câmpulung Moldovenesc
prof. Mîrzac Lidia - Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Nicolai Nanu Broşteni
Data: 31 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL ŞI LICEAL


ARIA CURRICULARĂ LIMBI CLASICE

Disciplina: LIMBILE LATINĂ ŞI GREACĂ VECHE


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Vintilă Isabel - Giorgiana

RESPONSABILII CERCURILOR PEDAGOGICE GIMNAZIU / LICEU

prof. Cuşnir Rahila - Colegiul Mihai Eminescu Suceava


prof. Nicolae Mihaela - Colegiul Nicu Gane Fălticeni Toate zonele

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, limbi clasice
anul şcolar 2016 - 2017

SEMESTRUL I
Tema 1: Importanţa studierii limbii latine. Cum îi convingem pe elevi de beneficiile
învăţării limbii latine?
 Elaborarea documentelor de planificare/proiectare curriculară, centrată pe
competenţe
 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în diverse situaţii de
comunicare orală şi scrisă
 Adaptarea conţinuturilor, strategiilor şi mijloacelor didactice la nivelul de
vârstă, la particularităţile intelectuale şi psihosociale ale fiecărui elev
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă

CERC PEDAGOGIC
Responsabili de cerc:
prof. Cuşnir Rahila - Colegiul Mihai Eminescu Suceava
prof. Nicolae Mihaela - Colegiul Nicu Gane Fălticeni
36
Locul de desfăşurare: Colegiul Mihai Eminescu Suceava
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră, prof. Rahila Cuşnir

SEMESTRUL AL II - LEA
Tema 2: Metode interactive de predare-învăţare a limbii latine
 Elaborarea documentelor de planificare/ proiectare curriculară, centrată pe
competenţe
 Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în diverse situaţii de
comunicare orală şi scrisă
 Adaptarea conţinuturilor, strategiilor şi mijloacelor didactice la nivelul de
vârstă, la particularităţile intelectuale şi psihosociale ale fiecărui elev
Forme de realizare:
 Activităţi demonstrative
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici / Dezbatere / Activităţi de formare continuă

CERC PEDAGOGIC
Responsabili de cerc:
prof. Cuşnir Rahila - Colegiul Mihai Eminescu Suceava
prof. Nicolae Mihaela - Colegiul Nicu Gane Fălticeni
Locul de desfăşurare: Colegiul Nicu Gane Fălticeni
Data: 14 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Toţi membrii colectivului de catedră, prof. Nicolae Mihaela

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE/COLECTIVELOR DE CATEDRĂ

 Asigurarea calităţii curriculumului de specialitate: aplicarea


Programei de Limba şi literatura română, îmbunătăţirea ofertei inter- şi
transcurriculare, pentru sporirea atractivităţii CDŞ, cunoaşterea şi aplicarea
programelor curriculare şi a programelor de evaluare a elevilor prin examene
naţionale (Evaluarea naţională, Admiterea în liceu, Bacalaureatul naţional
2017 - documentele şcolare de referinţă în practica de la catedră)
Forme de realizare: Ateliere metodice de redactare a planificărilor anuale/
semestriale; proiectarea unităţilor de învăţare
Dezbatere problematizată pe marginea instrumentelor normative în vigoare
 Asigurarea calităţii procesului instrucţional centrat pe elev şi orientat
spre formarea competenţelor cognitive, acţionale, funcţionale, pragmatice;
modernizarea strategiilor educaţionale, a metodelor de instruire şi a
resurselor didactice
Forme de realizare: Promovarea/ Aplicarea abordărilor inter-, trans- şi
crosscurriculare, pentru a dezvolta competenţele-cheie ale elevilor
 Testarea iniţială - modalitate de stimulare a motivaţiei învăţării
37
Forme de realizare: Elaborarea - în cadrul colectivului de catedră- a unor
baterii de teste docimologice. Aplicarea şi corectarea testelor. Stabilirea
programului de măsuri ameliorative
 Proiectarea didactică din perspectiva compatibilizării programelor
curriculare de liceu cu noile programe de bacalaureat diferenţiate, conform
paradigmei comunicativ-funcţionale: literatură română+ limbă şi comunicare
Forme de realizare: Ateliere metodice de proiectare didactică.
Dezbatere pe marginea programelor disciplinei Limba şi literatura română
pentru liceu, a Programei/ Metodologiei de organizare şi desfăşurare a
examenului de bacalaureat 2017 şi a Programei de Evaluare Naţională - 2017,
pentru clasa a VIII -a
 (Re)Proiectarea instrumentelor de evaluare a cunoştinţelor şi a
competenţelor elevilor, în vederea creşterii obiectivităţii actului de evaluare
Forme de realizare: Ateliere metodice de elaborare a testelor de evaluare
curentă şi sumativă/ a subiectelor pentru simularea examenelor naţionale, pe
baza modelelor şi a structurii recomandate de CNEE (Evaluare Naţională-2017
clasa a VI -a şi a VIII -a; Bacalaureat-2017)
 Centrarea procesului didactic pe dobândirea, dezvoltarea şi exersarea
competenţelor de comunicare ale elevilor. Formarea valorilor şi atitudinilor,
pentru conturarea şi dezvoltarea unei personalităţi autonome a elevilor
Forme de realizare: Dezbatere pe marginea documentelor normative pentru
realizarea unui învăţământ curricular
 Atragerea şi motivarea elevilor pentru studierea limbii şi literaturii
române, prin furnizarea unei oferte educaţionale curriculare şi
extracurriculare în acord cu nevoile personale de instruire şi cu orizontul de
aşteptare ale acestora
Forme de realizare: Ateliere metodice de elaborare a programelor pentru CDŞ
 Adecvarea demersului didactic la contextul educativ actual
Forme de realizare: Aplicarea strategiilor şi tehnicilor de instruire diferenţiată,
în vederea exersării de către elevi, pe baza studiului unor texte şi a asimilării
unor idei/ atitudini /valori, a competenţelor de exprimare a opiniei argumentate
atât în scris, cât şi oral
 Adecvarea serviciilor educaţionale şi a serviciilor de sprijin la nevoile
elevilor capabili de performanţă, ale elevilor cu cerinţe speciale, ale altor
segmente de populaţie şcolară
Forme de realizare: Aplicarea programelor adaptate, diversificarea ofertei de
instruire, pregătirea suplimentară a elevilor cuprinşi în lotul olimpic
 Interferenţe cultural - didactice
Forme de realizare: Lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, vizionări de filme
didactice/ artistice, excursii de documentare, vizite la muzee/ case memoriale,
derularea de proiecte educaţionale în parteneriat cu instituţii de cultură etc.
 Standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie
Forme de realizare: Schimb de bune practici, prin prezentarea instrumentelor
de evaluare a unor variate activităţi didactice
 Sporirea performanţelor profesionale ale personalului didactic de
38
specialitate, prin informare şi formarea continuă, în scopul creşterii eficienţei
didactice, al valorificării şi stimulării creativităţii profesionale
Forme de realizare: Studiu individual, participare la cursurile de formare
C.C.D./I.Ş.J./ Simpozionul ANPRO etc.
 Performanţa şcolară – rezultat al implicării competente a profesorului
în asigurarea expertizei de specialitate
Forme de realizare: Susţinerea de către fiecare profesor a unei lecţii
demonstative, în cadrul colectivului de catedră
 Elaborarea şi derularea unor proiecte naţionale/regionale/locale, a
parteneriatelor educaţionale, în vederea realizării unui management al
calităţii totale, a îmbunătăţirii ofertei educaţionale, a parcursurilor de
instruire şi a demersurilor didactice în domeniul disciplinei
Forme de realizare: Implicarea în proiecte educative/parteneriate educaţionale,
cu precădere, a profesorilor care intenţionează să participe la concursul pentru
obţinerea gradaţiei de merit
 Mese rotunde şi comunicări ştiinţifice în cadrul unor colocvii sau
simpozioane, articole în publicaţii de specialitate (Teme posibile:
Abordarea textului literar din perspectiva modelului de instruire constructivist;
Dezvoltarea competenţelor în cadrul lecţiei de limba şi literatura română –
fundament al unei educaţii postmoderne; Metode comune de predare-învăţare a
limbii şi literaturii române; Aspecte formative ale înţelegerii, interpretării şi
evaluării textului literar / nonliterar; Optimizarea competenţei de comunicare a
profesorului, prin adecvarea instrumentelor şi strategiilor ştiinţifice la demersul
didactic, la resursele implicate în instruire; Creativitate în abordarea
problematicii comunicării orale / scrise la orele de limba şi literatura română din
învăţământul liceal etc.)

Disciplina: LIMBA ENGLEZĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Tiron Constantin

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice, anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Dobroghii Alina Daniela
SEMESTRUL I
Tema: English is FUN-tastic
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Data: 7 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Lepcaliuc Monica-Petruța
39
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Fresh ideas and support during English classes
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Suceava
Data: 29 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dobroghii Alina

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Mihalache Iuliana
SEMESTRUL I
Tema: Games as a teaching strategy in primary school
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncata
Data: 16 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Alucăi Daniela-Marieta

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Preparatory class - Mission Impossible 000
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava
Data: 15 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Socoliuc Livia Mara

CERCUL FĂLTICENI
Responsabil de cerc: prof. Ciubotaru Alina
SEMESTRUL I
Tema: Using Games in the English Class Motivating Students through Games
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
40
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Boroaia
Data: 26 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Mateescu Petronela şi prof. Zaharia Mihaela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Film stills. Films - effective, entertaining English
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ioan Ciurea Fălticeni
Data: 22 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Potlog Carmen şi prof. Huţan Monica

CERCUL RĂDĂUŢI – SIRET – SOLCA


Responsabil de cerc: prof. Cîrciu Manuela Loredana
SEMESTRUL I
Tema: Teaching English through Drama
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
Data: 14 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Costea Raluca

SEMESTRUL al II-lea
Tema: How to Be a Highly Effective English Teacher
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Poieni Solca
Data: 24 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ulanovschi Paul

CERCUL GURA HUMORULUI


Responsabil de cerc: prof. Cîmpan Luminiţa Brîndușa
SEMESTRUL I
Tema: Sharing Legends and Myths
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
41
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Șoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului
Data: 23 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Rusu Eugenia şi prof. Feckete Antoneta

SEMESTRUL al II-lea
Tema: The Project Method in Teaching English
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 10 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Cîmpan Brînduşa Luminiţa şi prof. Sabău Lupaşc Diana

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC – VATRA DORNEI


Responsabil de cerc: prof. Negură Alina
SEMESTRUL I
Tema: Practical Use of English Tenses
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr. 1 Vatra Dornei
Data: 9 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Florescu Camelia

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Techniques of Teaching Vocabulary
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Chirap Ioana

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Type of Planning
42
 The Stages of the Lesson and Corresponding Activities
 The Four Major Language Skills
 The Skills a Teacher Needs
 Types of Classroom Interaction
 English in Exams(the graduation exam,Cambridge, TOEFL, ECL, IELTS)
 Dezbateri privind aspectele legate de probele de evaluare a competenţelor de
comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională

Disciplinele: LIMBA FRANCEZĂ ŞI LIMBA SPANIOLĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Tiron Constantin

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice, anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Murea Ioana
SEMESTRUL I
Tema: Les médias dans la classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava
Data: 16 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Sandu Daniela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Approche du langage familier en classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni
Data: 10 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Vrânceanu Andrei

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Voițic Cristina Maria
SEMESTRUL I
Tema: Enseigner les actes de parole dans la didactique moderne
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă

43
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava
Data: 23 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Neamţu Luminiţa

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Enseigner la grammaire en classe de FLE dans la didactique moderne
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Plopeni
Data: 22 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Cerlincă Irina Gabriela

CERCUL FĂLTICENI
Responsabil de cerc: prof. Pașcovici Elena
SEMESTRUL I
Tema: Enseigner la culture et la civilisation en classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Constantin Tomescu Pleşeşti
Data: 2 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Cernăuţan Zamfira

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Activités ludiques en classe de FLE
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Oniceni
Data: 15 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Samson Iulia

CERCUL RĂDĂUŢI – SIRET


Responsabil de cerc: prof. Scîntei Alina
SEMESTRUL I
44
Tema: Éléments de culture et de civilisation dans la classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea
Data: 9 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Chivici Niculina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: L’exploitation de la chanson dans la classe de FLE
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret
Data: 22 februarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Pieszchoch Nicoleta

CERCUL GURA HUMORULUI - SOLCA


Responsabil de cerc: prof. Solonaru Elena Sextilia
SEMESTRUL I
Tema: L’exploitation du texte littéraire en classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Șoala Gimnazială Gemenea
Data: 26 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Giosan Diana

SEMESTRUL al II-lea
Tema: L’exploitation des documents authentiques en classe de FLE
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Krystyna Bochenek Poiana Micului
Data: 5 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Butucea Leonard

45
CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Responsabil de cerc: prof. Penteleiciuc Annemarie Adriana
SEMESTRUL I
Tema: Activités théâtrales en classe de FLE
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ion Şuhane Frumosu
Data: 19 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Achim Cristina Stana Eugenia

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Enseigner le français à l’aide du jeu didactique
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Vatra Moldoviţei
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Colban Monica Georgeta

CERCUL VATRA DORNEI


Responsabil de cerc: prof. dr. Bereholschi Dana Mihaela
SEMESTRUL I
Tema: Vivre à la française
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ciocăneşti
Data: 12 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Zlotar Anda

SEMESTRUL al II-lea
Tema: L’apprentissage du français à travers le jeu didactique
Forme de realizare
 Lecţie deschisă
 Activităţi demonstrative
 Activități de formare continuă
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ștefan cel Mare Cârlibaba
46
Data: 24 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Danciu Niculina

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Découverte et appropriation du Cadre Européen de Référence pour les
Langues
 Enseigner la compréhension écrite et la compréhension orale dans le cadre
de la perspective actionnelle
 L’intégration des TICE en classe de FLE
 L’autoévaluation – la voie vers l’autonomie de l’apprenant
 La projection de la leçon de français : suggestions, modèles de fiches
projectives pour les types différents de leçon
 Les contextes de l’utilisation des compétences de la langue
 L’exploitation didactique des actes de parole en FLE
 Dezbateri privind aspectele legate de probele de evaluare a competenţelor
de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională

Disciplinele: LIMBA GERMANĂ MODERNĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Tiron Constantin

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

Responsabili de cerc: prof. Maftei Camelia - Colegiul Naţional Mihai Eminescu


Suceava şi prof. Popovici Angelica - Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi
Rădăuţi
SEMESTRUL I
Tema: Abordarea creativă în predarea limbii germane moderne
Forme de realizare:
 Lecție deschisă
 Activități demonstrative
 Activități de formare continuă
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici
 Materiale - suport pentru învăţare activă
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava
Data: 7 decembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Panaitescu Oana Delia

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tehnici de dezvoltare a competențelor interculturale în predarea limbii
germane moderne
47
Forme de realizare:
 Lecție deschisă
 Activități demonstrative
 Activități de formare continuă
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici
 Materiale - suport pentru învăţare activă
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuţi
Data: 10 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Bârsan Narcisa Mihaela

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Importanța Cadrului European de Referință pentru Limbi în predarea
limbilor moderne (a limbii germane moderne)
 Analiza rezultatelor testelor predictive / inițiale și stabilirea planului
de măsuri remediale
 Integrarea TIC în predarea limbii germane moderne
 Autoevaluarea – calea către autonomia elevului
 Planificareacalendaristică și proiectarea didactică: sugestii, modele
de fișe proiective pentru diferite tipuri de lecții
 Dezbateri privind aspectele legate de probele de evaluare a
competenţelor de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională
(limba germană modernă)

Disciplina: LIMBA POLONĂ MATERNĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Albu Cristina-Maria

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

Responsabil de cerc: prof. Ostrovschi-Chahula Maria, Şcoala Gimnazială Henryk


Sienkiewicz Soloneţu Nou
SEMESTRUL I
Tema: Alternarea formelor de activitate la orele de limba polonă
Forme de realizare:
 Lecţie
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Krystyna Bochenenek Poiana Micului
Data: octombrie 2016, ora 13.00
Cine răspunde: prof. Molner Edwiga

48
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode atractive de predare-evaluare la orele de limba polonă
Forme de realizare:
 Lecţie
 Ateliere metodice
 Schimb de bune practici
 Concursul naţional Călătoria mea multiculturală
 Propuneri pentru manualele noi la limba polonă maternă
 Broşuri de informare
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Henryk Sienkiewicz Soloneţu Nou
Data: mai 2017, ora 13,00
Cine răspunde: prof. de limba polonă maternă, Maria Ostrovschi Chahula

Disciplina: LIMBA UCRAINEANĂ MATERNĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sauciuc Ilie

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

Responsabil de cerc: prof. Crainiciuc Antoneta Cornelia, limba maternă


ucraineană - Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret
SEMESTRUL I
Tema: Modalităţi de exprimare interculturală în contextul sărbătoririi Zilei
minorităţilor naţionale
Forme de realizare:
 Simpozion
 Expoziţie
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi
Data: 14 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ştefan Georgeta

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Dezvoltarea competenţei culturale prin intermediul disciplinelor opţionale
Forme de realizare:
 Lecţie
 Ateliere practice
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bălcăuţi
Data: 10 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dascaliuc Lidia

Disciplina: LIMBA RUSĂ MODERNĂ ŞI LIMBA RUSĂ MATERNĂ


INSPECTORI ŞCOLARI , prof. dr. Tiron Constantin, prof. Sauciuc Ilie
49
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

Responsabil de cerc: prof. Hapenciuc Aura, limba rusă maternă/modernă -


Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava

SEMESTRUL I
Tema: Modalităţi de exprimare interculturală în contextul sărbătoririi Zilei
minorităţilor naţionale
Forme de realizare:
 Simpozion
 Expoziţie
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuţi
Data: 14 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Coca Alexandrina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Dezvoltarea competenţei culturale prin intermediul disciplinelor opţionale
Forme de realizare:
 Lecţie
 Ateliere practice
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bălcăuţi
Data: 10 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dascaliuc Lidia

Disciplina: MATEMATICĂ
INSPECTORI ŞCOLARI, prof. Cimpoeşu Marinela Cristina
prof. Vlad Giorgie Daniel

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

CERCUL 1 SUCEAVA - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Halici Rodica
SEMESTRUL I
Tema: Temele pentru acasă între opțional și necesar în evoluția elevului de
gimnaziu
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Probleme de numărare
50
 Dezbatere pe tema: Temele pentru acasă între opțional și necesar în
evoluția elevului de gimnaziu
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.6 Suceava
Data: 27 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Cașoschi Angelica

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Strategii de motivare a elevilor pentru studiul matematicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Considerații metodice privind creșterea motivației
elevilor pentru învățarea matematicii
 Prezentarea unor modele de teste pentru Examenul de Evaluare Națională
la finalul clasei a VI-a la disciplina Matematică
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei
Data: 31 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Corocăescu Luminița

CERCUL 2 SUCEAVA - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Băltianu Reveca
SEMESTRUL I
Tema: Organizarea diferențiată a predării-învățării-evaluării la matematică în
clasele gimnaziale
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Elaborarea testelor de evaluare diferențiată. Lucru pe ateliere
 Rezolvări de probleme
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Măriței
Data: 5 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Opariuc Adriana Claudia

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Matematică și interdisciplinaritate
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema: Metode alternative de evaluare la matematică.
Investigația
 Folosirea investigației ca metodă de evaluare. Lucru pe ateliere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.3 Suceava
Data: 24 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Marchitan Claudia Georgeta

CERCUL 3 SUCEAVA - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Murariu Dorina

51
SEMESTRUL I
Tema: Rolul evaluării iniţiale în adaptarea demersului didactic la matematică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema: Rolul evaluării iniţiale în adaptarea demersului didactic
la matematică
 Prezentarea unor rezolvări de probleme referitoare la capitolul Arii
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Prelipca
Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.30
Cine răspunde: prof. Andronic Adina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode şi strategii de optimizare în vederea pregătirii elevilor pentru
evaluările naţionale la matematică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Metode şi strategii de optimizare în vederea pregătirii
elevilor pentru evaluările naţionale la matematică
 Prezentarea unor modele de fişe de lucru şi teste pentru pregătirea
evaluărilor la matematică
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Moara
Data: 7 aprilie 2017, ora 10.30
Cine răspunde: prof. Miron Elena

CERCUL 1 SUCEAVA - LICEU


Responsabil de cerc: prof. Moroșan Mara
SEMESTRUL I
Tema: Educația matematică- prezent și viitor
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Adaptarea demersului didactic în scopul creșterii atractivității
orelor de matematică
 Prezentarea unor modele de subiecte pentru teză și rezolvări de probleme
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Filadelfia Suceava
Data: 20 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Nichifor Magdalena Gabriela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Strategii de motivare a elevilor pentru studiul matematicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema: Strategii de motivare a elevilor pentru studiul
matematicii
 Elaborarea testelor de evaluare finală. Lucru pe ateliere
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava
52
Data: 19 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Cotos Mirela

CERCUL 2 SUCEAVA – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Niță Daniela Elena
SEMESTRUL I
Tema: Elemente de deontologie a evaluării
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic :Elemente de deontologie a evaluării
 Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Petru Rareș Suceava
Data: 27 ianurie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Tomasciuc Lenuța

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Matematica în liceele vocaționale
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Matematica în liceele vocaționale
 Prezentarea unor modele de teste predictive
Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Suceava
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Gavriliuc Adrian

CERCUL 1 FĂLTICENI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Parfenie Costică
SEMESTRUL I
Tema: Noțiuni de divizibilitate
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Divizibilitatea polinoamelor
 Dezbatere pe tema: Tema pentru acasă la matematică
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nicolae Labiș Mălini
Data: 4 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Gogan Gabriela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naționale la
matematică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru
examenele naționale la matematică
 Prezentarea unor probleme de numărare pentru elevii de gimnaziu
53
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Rîșca
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Corduneanu Mihai

CERCUL 2 FĂLTICENI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Alexandru Elena Marcela
SEMESTRUL I
Tema: Optimizarea strategiilor evaluativ-stimulative în contextul creșterii calității
actului educațional
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Optimizarea strategiilor evaluativ-stimulative în
contextul creșterii calității actului educațional
 Exemple de abordări diferențiate care au dus la succes școlar în învățarea
matematicii
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nicolae Stoleru Baia
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Țîca Mihaela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode și tehnici de evaluare la matematică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Utilizarea metodelor de evaluare la ora de matematică
 Prezentarea unor modele de testele date la simularea Examenului de
Evaluare Națională pentru elevii de clasa a VIII-a
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Hatmanul Șendrea Dolheștii Mari
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dinu Diana-Alexandra

CERCUL FĂLTICENI - LICEU


Responsabil de cerc: prof. Monoranu Doina
SEMESTRUL I
Tema: Strategii euristice de predare-învățare a matematicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Strategii euristice de predare-învățare a matematicii
 Dezbatere pe tema: Modalități de pregătire a elevilor pentru examenele
naționale
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Chirilă Claudia

54
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Funcții care admit sau nu admit primitive
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Funcții care admit sau nu admit primitive
 Dezbatere pe tema: Modalități de rezolvare a unor probleme de calcul
integral. Formula lui Wallis
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni
Data: 19 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Neculau Geta

CERCUL 1 RĂDĂUŢI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Nicuţă Petru
SEMESTRUL I
Tema: Abordarea geometriei în gimnaziu
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Probleme de coliniaritate în geometria de gimnaziu
 Dezbatere pe tema: Metode de rezolvare a problemelor de coliniaritate
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Iraclie Porumbescu Frătăuţii Noi
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Moisuc Maria Magdalena

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Matematica de la abstract la concret
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Matematica de la abstract la concret
 Rezolvări de probleme de matematică aplicată în viaţa cotidiană
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Poieni, Solca
Data: 19 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Galiş Zamfira Violeta

CERCUL 2 RĂDĂUŢI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Sascău Gabriela Cica
SEMESTRUL I
Tema: Geometria de la Artă și Spiritualitate
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Demonstrații ale Teoremei lui Pitagora
 Relația între predare-învățare-evaluare în cadrul procesului de învățământ
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bădeuți
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Poleac Elena Dana

55
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Aspecte metodico-didactice privind predarea construcțiilor geometrice
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Aspecte metodico-didactice privind predarea
construcțiilor geometrice
 Dezbatere pe tema : Analiza rezultatelor obținute la Examenul de Evaluare
Națională pentru elevii de clasa a VI-a-așteptări și rezultate
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.2 Rădăuți
Data: 19 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Huzdup Mirela

CERCUL RĂDĂUŢI - LICEU


Responsabil de cerc: prof. Moisuc Niculina Mihaela
SEMESTRUL I
Tema: Fascinația numerelor complexe studiate în liceu
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Tipologia problemelor de analiză matematică din cadrul
concursurilor școlare
 Prezentarea Revistei de matematică și informatică aplicată GAMMA nr 7/
2016
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Strugariu Loredana

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Studiul derivatelor funcțiilor reale
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic : Studiul derivatelor funcțiilor reale
 Prezentarea unor curiozități matematice
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuţi
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Moisuc Niculina - Mihaela

CERCUL VICOV - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Bărbuţă Angelo Cătălin
SEMESTRUL I
Tema: Abordări practice ale matematicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Abordarea unor probleme practice în vederea consolidării
cunoştinţelor teoretice de matematică

56
 Propuneri de itemi în vederea pregătirii Examenului de Evaluare Națională
pentru elevii de clasa a VI-a
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus
Data: 11 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Schipor Petru

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Corpuri rotunde
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Metode și procedee de rezolvare a problemelor de
referitoare la corpuri rotunde
 Dezbatere pe tema subiectelor de matematică date la Examenul de
Evaluare Naţională pentru elevii de clasa a VIII-a.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Samson Bodnărescu Gălănești
Data: 19 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Popovici Maria Monica

CERCUL SIRET - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Dobrincu Ionel
SEMESTRUL I
Tema: Relații metrice în triunghiul dreptunghc
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Rezultate remarcabile în triunghiul dreptunghic
 Rezolvări de probleme
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Petru Mușat Siret
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dobrincu Ionel

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Probleme de loc geometric
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Locuri geometrice studiate în gimnaziu
 Prezentarea unor probleme de concurs
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Grănicești
Data: 19 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Perlanovschi Alexandra

CERCUL GURA HUMORULUI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Ispăşoiu Dorel
SEMESTRUL I
Tema: Implicații ale logicii matematice în învățământul gimnazial
Forme de realizare:
57
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Implicații ale logicii matematice în învățământul
gimnazial
 Prezentarea unor fișe de lucru pe tema: Operații cu segmente
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Păltinoasa
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Adomniței Silvia

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Pătrate perfecte
 Prezentarea unor metode moderne. Metoda cubului
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Nicanor Moroșan Pârtești de Jos
Data: 12 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Andronic Aurica

CERCUL GURA HUMORULUI-CÂMPULUNG MOLDOVENESC- LICEU


Responsabil de cerc: prof. Lucaci Aurica
SEMESTRUL I
Tema: Strategii de rezolvare a problemelor cu parte întreagă
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Aspecte metodice ale predării noțiunii de parte întragă
 Diseminarea activităților desfățurate în cadrul Simpozionului Dan Brânzei
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 11 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Duminică Doina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Strategii de rezolvare a problemelor de numărare
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat metodic: Metode și procedee de rezolvare a problemelor de
numărare
 Prezentarea unor metode de pregătire a elevilor pentru Examenul Național
de Bacalaureat
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 12 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Lazăr Marcela Adica

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC- GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Schroder Laura Marcela

58
SEMESTRUL I
Tema: Unghiuri
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Aplicații ale unghiurilor în practică
 Prezentarea unor fișe de lucru diferențiat
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Moldova Sulița
Data: 11 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Vâlculescu Nicolae

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Relații metrice în triunghiul dreptunghic
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Relații metrice în geometria de gimnaziu
 Prezentarea unor fișe de lucru diferențiat
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviței
Data: 14 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Trufan Laura

CERCUL VATRA DORNEI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Gătej Antoaneta
SEMESTRUL I
Tema: Evaluare și autoevaluare la matematică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere cu tema : Evaluare și autoevaluare la matematică
 Prezentarea unor modele de subiecte pentru teză și rezolvări de probleme
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.4 Vatra Dornei
Data: 11 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Obreja Tatiana

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Examenele de Evaluare Națională la finalul claselor a VI-a, respectiv a
VIII-a
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere cu tema : Analiza modelelor de subiecte date la Examenele de
Evaluare Națională la finalul clasei a VI-a, respectiv a VIII-a
 Rezolvări de probleme pentru concursuri școlare de matematică
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Crucea
Data: 12 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Bontea Liliana

59
CERCUL VATRA DORNEI - LICEU
Responsabil de cerc: prof. Acostinesei Virgiliu
SEMESTRUL I
Tema: Strategii de pregătire a examenelor și concursurilor școlare
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere cu tema : Portofoliul profesorului de matematică. Portofoliul
elevului. Dosarul comisiei metodice.
 Prezentarea unor planuri remediale la matematică
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei
Data: 25 noiembrie 2016 ora 10.00
Cine răspunde: prof. Acostinesei Virgiliu

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Programele opționale de la idee la competență, de la cadrul legislativ la
lecția altfel
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe tema : Tehnici de evaluare a randamentului școlar
 Analizarea rezultatelor obținute de elevi la simularea Examenului Național
de Bacalaureat
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei
Data: 12 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Acostinesei Virgiliu

Disciplina: FIZICĂ
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Crăciun Petru

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de fizică
în anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA-GIMNAZIU
Responsabil de cerc: prof. Amorăriţei Carmen
SEMESTRUL I
Tema: Abordarea interdisciplinară în învațarea fizicii
Forme de realizare:
 activitate demonstrativă la clasă
 prezentare de referat
 ateliere de lucru
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof Alexandra Guzu și Tănase Dumitrița

SEMESTRUL al II-lea
60
Tema: Învățarea noțiunilor de fizică prin investigație științifică.
Forme de realizare:
 activitate demonstrativă la clasă
 prezentare de referat.
 ateliere de lucru
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Siminicea şi Școala Gimnazială
Todirești
Data: 16 martie 2017 , ora 11.00
Cine răspunde: Nistor Veronica- Școala Gimnazială Siminicea (activitate
demonstrativă şi prof. Rudnic Lia- Școala Gimnazială Todirești (referat)

CERCUL SUCEAVA-LICEU
Responsabil de cerc: prof. Horga Irina
SEMESTRUL I
Tema: Abordarea interdisciplinară în învățarea fizicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni.
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Guzu Alexandra și Tănase Dumitrița

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode interactive utilizate în orele de fizică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava
Data: 25 mai 2017, ora 10.30
Cine răspunde: prof. Oltean Adriana și prof. Câmpan Georgeta

CERCUL FĂLTICENI – GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Ciuruş Liliana
SEMESTRUL I
Tema : Relația dintre TIC și formarea competențelor specifice disciplinei fizică
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Vasile Tomegea Boroaia
Data: 19.01.2017, ora 11,00
Cine răspunde: Prof. Ilunca Iuliana și profesorii din catedră

61
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Fizica și mediul înconjurător
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nicolae Labiș Mălini
Data: 23 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Davidel Viorica, prof. Ștefănoaia Angelica

CERCUL FĂLTICENI - LICEU


Responsabil de cerc: prof. dr. Ciuruş Marcel
SEMESTRUL I
Tema: Metode eficiente de învăţare a fizicii
Forme de realizare:
 Metode eficiente de învăţare a fizicii
 Diseminarea informaţiei de la cursul de formare pe această temă
 Prezentarea materialelor din portofoliul profesorului
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni
Data: 6 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dominte Doina, prof.dr. Ciuruş Marcel

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Rolul proiectelor la fizică în ciclul superior al liceului
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Rolul fizicii în ciclul superior al liceului
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Chirilă Silvia, prof. Moş Marilena
.
CERCUL RĂDĂUŢI-SIRET - GIMNAZIU
Responsabil de cerc: prof. Cosovanu Magdalena
SEMESTRUL I
Tema: Experiențe personale din activitatea didactică pentru stimularea interesului
elevilor în studiul fizicii
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
 Activități pe ateliere/prezentare de fragmente de lecție,
 Referat cu tema Experiențe personale din activitatea didactică pentru
stimularea interesului elevilor în studiul fizicii
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți
62
Data: 10 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Lupoae Toader, prof. Negrean Carmen Afrodita

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode de evaluare utilizate în aprecierea rezultatelor elevilor, a eficienței
resurselor, condițiilor și strategiilor utilizate la disciplina fizică
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
 Activitate demonstrativă, Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
 Dezbatere pe marginea temei.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
Perioada: 04 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Magdalena Cosovanu, prof. Mica Mariana

CERCUL RĂDĂUŢI – SIRET - LICEU


Responsabili de cerc: prof. Drîmbă Florin
SEMESTRUL I
Tema: Evaluarea între tradițional și modern
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă la clasă
 Prezentare referat
 Dezbatere
Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Silvia Daneliuc, prof. Gina Horeicica

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode didactice moderne în predarea fizicii. Recapitularea finală prin
experimente virtuale la fizică.
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă la clasă
 Prezentare referat
 Dezbatere
Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic Rădăuți
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Iulian Sofian, prof. Carmen Costiuc

CERCUL GURA HUMORULUI- CÂMPULUNG MOLDOVENESC -


VATRA DORNEI - GIMNAZIU
Responsabili de cerc: prof. Smiganoschi Argentina
SEMESTRUL I
Tema: Folosirea metodelor interactive în studiul fizicii
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
63
 Dezbatere pe marginea temei
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului
Data: 03.11.2016, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Arnăutu Mariana și profesorii din catedră

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Experimentul real şi experimentul virtual
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Gusti Fundu Moldovei
Data: 12.05.2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Iacoban Minodora și profesorii din catedră

CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG MOLDOVENESC -


VATRA DORNEI - LICEU
Responsabil de cerc: prof. Debren Nicolae
SEMESTRUL I
Tema: Experimente virtuale și reale în predarea termodinamicii. Aplicații în studiul
transformărilor simple ale gazului ideal.
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița
Data: 10 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Coșescu Ionut Sorin

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode moderne de achiziție a datelor experimentale
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Referat
 Dezbatere pe marginea temei
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 6 aprilie 2017 , ora 11.00
Cine răspunde: prof. Debren Nicolae și profesorii din catedră

Disciplina: CHIMIE
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Ciobîcă Carmen-Gina

64
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de chimie,
în anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU


Responsabili de cerc: prof. Ignătescu Olga Olimpia
SEMESTRUL I:
Tema: Monitorizarea progresului școlar la disciplina chimie
Forme de realizare:
 Prezentare referat metodic
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr.1 Suceava
Data: 29 septembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Ignat Doina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Aplicarea de matrici și de statistici privind evaluarea inițială/predictivă şi
evaluarea finală/sumativă
Forme de realizare:
 Prezentare referat metodic
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Jean Bart Suceava
Perioada: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Nicorici Rodica

CERCUL SUCEAVA – LICEU


Responsabili de cerc: prof. Capbun Dana-Gabriela
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Importanța itemilor obiectivi,semiobiectivi și subiectivi în predarea-
învățarea-evaluarea la disciplina chimie.
 Dezbatere pe baza modelelor de teste de evaluare finală la clasa a VIII -a și
evaluare predictivă la clasele a IX-a și a X-a
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 29 septembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Grosu Manuela , prof. Capbun Dana-Gabriela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice de chimie în liceele cu profil
vocațional și teoretic
Forme de realizare:
 Prezentare PPT
 Schimb de experiență între elevi de la Colegiul de Artă Ciprian
Porumbescu Suceava și elevi de la Liceul Teoretic Filadelfia
65
 Masă rotundă-dezbatere
Locul de desfặşurare: Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava
Data: 25 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dumitru Viorica, prof. Bucaciuc Camelia, prof. Capbun
Dana-Gabriela

CERCUL ZONA FĂLTICENI – GIMNAZIU


Responsabili de cerc: prof. Popa –Ion Olguţa

SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Importanța itemilor obiectivi,semiobiectivi și subiectivi în predarea-
învățarea-evaluarea la disciplina chimie.
 Dezbatere pe baza modelelor de teste de evaluare finală la clasa a VIII -a și
evaluare predictivă la clasele a IX-a și a X-a
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data:22 septembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Iruc Rodica , prof. Popa-Ion Olguța, prof. Viu Florin, prof.
Iftimie Angelica

SEMESTRUL II
Tema: Educaţia outdoor-premisa unui sistem de învăţământ performant
Forme de realizare:
 Strategii moderne de învăţare la lecţia de chimie
 Dezbatere pe baza tematicii abordate
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Mihail Sadoveanu Fălticeni
Data:11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ştefănescu Gabriela

CERCUL FĂLTICENI – LICEU


Responsabili de cerc: prof. Oniciuc Liliana
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Importanța itemilor obiectivi, semiobiectivi și subiectivi în predarea-
învățarea-evaluarea la disciplina chimie
 Dezbatere pe baza modelelor de teste de evaluare finală la clasa a VIII -a și
evaluare predictivă la clasele a IX-a și a X-a.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data: 22 septembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Bădărău Gabriela, prof. Iruc Rodica, prof. Popa-Ion Olguța,
prof.Viu Florin

66
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Culorile în arta plastică
Forme de realizare:
 Vizită de documentare la Mănăstirea Probota
 Obținerea de compuși chimici cu o coloristică spectaculoasă
 Recunoașterea substanțelor chimice după culorile lor
 Dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Tanasă Ana, prof. Tanasă Constantin

CERCUL RĂDĂUŢI-GIMNAZIU
Responsabil de cerc: prof. Hatnean Cornelia
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză test
predictiv
Forme de realizare:
 Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema:
Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză
test predictiv
 Dezbatere pe baza unui test predictiv aplicat la final clasa a VIII-a și
început clasa a IX-a. Test realizat/ aplicat: de prof. Hatnean Cornelia,
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți și prof. Hatnean Liviu, Colegiul
Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
 Dezbateri metodice
 Portofoliul profesorului de chimie
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, jud.
Suceava
Data: 29 septembrie 2016, ora 9.00
Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză
comparativă evaluare inițială/ continuă/ sumativă
Forme de realizare:
 Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema:
Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză
comparativă evaluare inițială/ continuă/ sumativă
 Dezbatere pe baza evaluării inițiale/ evaluării continuă/ evaluarii sumative
la clasa a VIII-a. Teste realizate/ aplicate: de prof. Țofei Gela- Școala
Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuți și prof. Aura Ilovan, Colegiul Tehnic
Lațcu Vodă Siret
 Dezbateri metodice

67
 Concurs zonal de chimie CHIMiE Hurmuzachi, ediția a VII-a, pentru elevii
de clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
Data: 25 mai 2017, ora 8.30
Cine răspunde: prof. Ilovan Aura, prof. Țofei Gela, prof. Hatnean Cornelia

CERCUL RĂDĂUŢI-LICEU
Responsabil de cerc: prof. Hatnean Gheorghe Liviu
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză test
predictiv
Forme de realizare:
 Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema:
Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie-
analiză test predictiv
 Dezbatere pe baza unui test predictiv aplicat la final clasa a VIII-a și
început clasa a IX-a. Test realizat/ aplicat: de prof. Hatnean Cornelia,
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți și prof. Hatnean Liviu, Colegiul
Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
 Dezbateri metodice
 Portofoliul profesorului de chimie
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
Data: 29 septembrie 2016, ora 9.00
Cine răspunde: prof. Hatnean Cornelia- Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză
comparativă evaluare inițială/ continuă/ sumativă
Forme de realizare:
 Schimb de experiență cu profesorii de chimie gimnaziu/ liceu, cu tema:
Monitorizarea progresului școlar al elevilor la disciplina chimie- analiză
comparativă evaluare inițială/ continuă/ sumativă
 Dezbatere pe baza evaluării inițiale/ evaluării continuă/ evaluarii sumative
la clasa a VIII-a. Teste realizate/ aplicate: de prof. Gela Țofei- Școala
Gimnazială Regina Elisabeta Rădăuți și prof. Aura Ilovan- Colegiul Tehnic
Lațcu Vodă Siret
 Dezbateri metodice
 Concurs zonal de chimie CHIMiE Hurmuzachi, ediția a VII-a, pentru elevii
de clasa a VII-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a.
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
Data: 25 mai 2017, ora 8.30
Cine răspunde: prof. Hatnean Liviu, prof. Liteanu Cornelia , prof. Saviuc
Magdalina

68
CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG MOLDOVENESC -
VATRA DORNEI - GIMNAZIU
Responsabil de cerc: prof. Ichim Belamiea
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Referat metodic: Elaborarea, aplicarea și valorificarea testului inițial
 Prezentare modele de teste predictive
 Masă rotundă - dezbateri pe marginea temei și a tipurilor de itemi
 Noutăţi editoriale în specialitate
 Reactualizarea bazei de date
Locul de desfăşurare: Colegiu Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 22 septembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Ichim Belamiea

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Prezentare referat metodic
 Dezbatere pe marginea temei
 Vizită de studiu la Salina Cacica
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Cacica
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Chifor Laura, prof. Ichim Belamiea

CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG MOLDOVENESC -


VATRA DORNEI – LICEU
Responsabili de cerc: prof. Ciubotariu Mariana
SEMESTRUL I
Tema: Monitorizarea progresului școlar prin teste de evaluare finală și predictivă
Forme de realizare:
 Referat metodic: Elaborarea, aplicarea și valorificarea testului inițial
 Prezentare modele de teste predictive, clasa a IX a
 Realizarea unei baze de date cu modele de teste de la colegii din tot
județul
 Dezbateri pe marginea temei și a tipurilor de itemi
Locul de desfăşurare: Colegiu Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 22 septembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Ciubotariu Mariana, prof. Mișină Lăcrămioara

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Chimia implicată intr-o viață sănătoasă
Forme de realizare:
 Referat metodic: Valori spirituale nutritive și terapeutice în Țara Dornelor
69
 Prezentarea unei cărți publicate sub același titlu, autor Dorina Ungureanu
 Completarea bazei de date cu modele de teste finale
 Dezbateri pe tema testelor și a progresului școlar
Locul de desfăşurare : Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei
Data : 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Romilă Mariana, prof. Ungureanu Dorina , prof. Ciubotariu
Mariana

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Asigurarea calităţii curriculumului de specialitate: aplicarea Programei de
chimie, îmbunătăţirea ofertei CDŞ, cunoaşterea şi aplicarea programelor
curriculare şi a programelor de evaluare a elevilor prin examenul de
Bacalaureatul naţional 2017
 Rolul experimentului de laborator și a experimentului virtual în învățarea
eficientă a chimiei - integrarea eficientă în lecţie a lucrărilor practice
 Disciplinele opţionale - o oportunitate în întâmpinarea cerinţelor educaţionale
diversificate ale elevilor
 Instrumente şi tehnici de evaluare clasice şi moderne cu valoare stimulativă şi
motivantă, pentru implicarea activă a elevului în actul didactic
 Abordarea interdisciplinarặ a noţiunilor de chimie, facilitarea transferului de
cunoştinţe acumulate între diferite domenii de studiu, corelarea noţiunilor
acumulate cu aspecte întâlnite în cotidian
 Tehnici şi procedee de înregistrare şi monitorizare a progresului şcolar la
disciplina chimie
 Aplicarea strategiilor şi tehnicilor de instruire diferenţiată în predarea chimiei
 Adaptarea programei școlare la nevoile elevilor cu cerințe speciale (elevi
capabili de performanță, elevi cu CES etc.)

Disciplina: BIOLOGIE
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sima Carmen Cristina

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice ale profesorilor de biologie
în anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA - LICEU


Responsabil cerc: prof. Morar Ramona, Colegiul Naţional Petru Rareş Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
70
Locul de desfăşurare: Şcoala Postliceală Sanitară Christiana Suceava
Data: 16 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Pascariu Odilia Daniela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
 Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Dumbrăveni
Data: 31 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Zaiţ Gabriela

CERCUL SUCEAVA - GIMNAZIU


Responsabil cerc: prof. Mihalcea Constantin Viorel - Şcoala Gimnazială Nr. 3
Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 1 Suceava
Data: 9 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Amos Ştefania

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială nr. 3 Suceava
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Mihalcea Viorel Constantin

CERCUL FĂLTICENI
Responsabil cerc: prof. Savin Oltea- Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Horodniceni
Data: 26 octombrie 2016, ora 11.00
71
Cine răspunde: prof. Cărăbuş Gabriela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Pe urmele biologilor din zona Moldovei
Forme de realizare:
 Excursie didactică
Locul de desfăşurare: Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Şandru Tatiana

CERCUL GURA HUMORULUI


Responsabil cerc: prof. Dan Gheorghe, Colegiul Alexandru cel Bun Gura
Humorului
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 19 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Dan Gheorghe

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Nastur Iuliana

CERCUL RĂDĂUŢI – SIRET - SOLCA


Responsabil cerc: Prof. Băeșu Aspazia-Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi
Rădăuţi
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
Locul de desfăşurare: Colegiul Andronic Motrescu Rădăuţi
Data: 2 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Drîmbă Silvia, prof. Cojocariu Adrian

72
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea
predării - învăţării - evaluării astfel încât să se asigure progresul şcolar al tuturor
elevilor
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Milişăuţi
Data: 17 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Polat Alina

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC - VATRA DORNEI


Responsabil cerc: prof. Horea Maria, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
Câmpulung Moldovenesc
SEMESTRUL I
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării – învăţării – evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Prezentare
 Ateliere metodice
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare Câmpulung
moldovenesc
Data: 12 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Oniciuc Viorel

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel
încât să se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor
Forme de realizare:
 Activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Argel
Data: 31 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ghițău Niculina

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Educaţia pentru sănătate, pentru mediu, pentru dezvoltare durabilă –
componente ale activităţii profesorului de biologie
 Asigurarea echilibrului informativ – formativ – aplicativ în lecţiile de
biologie
 Modalităţi de integrare în lecţie a lucrărilor practice obligatorii prevăzute
de programele şcolare de biologie
 Analiza rezultatelor examenului de bacalaureat / evaluării naţionale la
clasa a VI-a
 Valori şi atitudini dezvoltate prin studiul biologiei

73
ARIA CURRICULARĂ OM ŞI SOCIETATE

Disciplina: ISTORIA
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Vasiliu Anişor

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice în anul şcolar 2016-2017

CERC METODIC SUCEAVA I


Responsabil cerc: prof. Buda Niga Valentin, Colegiul Economic Dimitrie
Cantemir Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii;
 referat metodic
 dezbatere;
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Filadelfia Suceava
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC SUCEAVA II


Responsabil cerc: prof. Boboc Cornelia, Şcoala Gimnazială Nr. 3 Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii;
 referat metodic
 dezbatere;
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Comănești
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

74
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere;
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Măriței
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC SUCEAVA III


Responsabil cerc:prof. Rusu Dumitru, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Siminicea
Data: 08 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Aurelian Stanciu Salcea
Data: 08 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC FĂLTICENI I


Responsabil cerc: prof. Benţa Codrin, Colegiul Naţional Nicu Gane Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca
Data: 03 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

75
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nicolae Stoleru Baia
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC FĂLTICENI II


Responsabil cerc: prof. Bejenaru Constantin, Colegiul Vasile Lovinescu
Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Leucușești
Data: 03 noiembrie 2016, ora11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Cornu Luncii
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC GURA HUMORULUI


Responsabil cerc: prof. Strugariu Mircea, Şcoala Gimnazială Petru
Comarnescu Gura Humorului
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului
Data: 10 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie
76
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC RĂDĂUŢI I


Responsabil cerc: prof. Maleş Nadia, Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu
Rădăuţi
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială George Tofan Bilca
Data: 17 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Onciul Straja
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC RĂDĂUŢI II


Responsabil cerc: prof. Olaru Marian, Colegiul Naţional Eudoxiu Hurmuzachi
Rădăuţi
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere;
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi
Data: 20 octombrie 2016, ora 11.00
77
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus
Data: 23 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC


Responsabil cerc: prof. Tanasă Bogdan, Colegiul Militar Ştefan cel Mare
Câmpulung Moldovenesc

SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Data: 17 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială George Voevidca Câmpulung
Moldovenesc
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

CERC METODIC VATRA DORNEI


Responsabil cerc: prof. Cocoreanu Aurelian, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra
Dornei
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea instrumentelor de evaluare la ora de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
78
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei
Data: 10 noiembrie 2016 ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Multiperspectivitatea în predarea lecției de istorie
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Deac Vatra Dornei
Data: 11 mai 2017 ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de istorie

Disciplina: GEOGRAFIA
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Bogdan Nistor

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice în anul şcolar 2016 - 2017

CERC METODIC SUCEAVA I


Responsabil cerc: prof. dr. Cocerhan Constantin, Colegiul Naţional Mihai
Eminescu Suceava

SEMESTRUL I
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional - metodă de învățare practico-
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Al. I. Cuza Suceava
Data: 3 iunie 2017, ora 8.00
79
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

CERC METODIC SUCEAVA II


Responsabil cerc: prof. Morar Aurelia, Şcoala Gimnazială Miron Costin
Suceava

SEMESTRUL I
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Stroiești
Data: 17 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional – metodă de învățare practico-
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ilișești
Data: 13 mai 2017, ora 8.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

CERC METODIC FĂLTICENI


Responsabil cerc: prof. dr. Porof Marcel, Colegiul Naţional Nicu Gane
Fălticeni

SEMESTRUL I
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Fălticeni
Data: 10 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

80
SEMESTRUL II
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional- metodă de învățare practico-
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
Data: 3 iunie 2017, ora 8.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

CERC METODIC GURA HUMORULUI


Responsabil cerc: prof. Dan Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura
Humorului

SEMESTRUL I
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Stulpicani
Data: 27 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional - metodă de învățare practico -
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului
Data: 18 mai 2017, ora 9.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

CERC METODIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC - VATRA DORNEI


Responsabil cerc: prof. Dincă Nicolae, Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă
Câmpulung Moldovenesc

SEMESTRUL I
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
81
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Dornei
Data: 3 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional - metodă de învățare practico -
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Crucea
Data: 13 mai 2017, ora 9.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

CERC METODIC RĂDĂUŢI


Responsabil cerc: prof. Lăzărescu Luminiţa, Colegiul Naţional Eudoxiu
Hurmuzachi Rădăuţi

SEMESTRUL I
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional - metodă de învățare practico -
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ioan Vicoveanu Vicovu de Jos
Data: 22 octombrie 2016, ora 8.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Frătăuții Noi
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

82
CERC METODIC SIRET
Responsabil cerc: prof. Bologa Mirela, Colegiul Tehnic Laţcu Vodă Siret

SEMESTRUL I
Tema: Cunoașterea orizontului local și regional -metodă de învățare practico -
aplicativă
Forme de realizare:
 documentarea pentru aplicaţie
 desfăşurarea aplicaţiei conform programului
 valorificarea aplicaţiei la lecţiile de geografie
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret
Data: 26 noiembrie 2016, ora 8.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

SEMESTRUL II
Tema: Mijloacele didactice de învățământ - principalul suport care facilitează
învățarea geografiei
Forme de realizare:
 prezentarea unor secvenţe de lecţii
 referat metodic
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Petru Mușat Siret
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: Colectivul catedrei de geografie

Disciplina: SOCIO-UMANE
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Anuței Ioan Cezar

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului liceal,
anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Buda Niga Crăiţa - Colegiul Tehnic de Industrie
Alimentară Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Actualitatea, atractivitatea și eficiența demersurilor didactice specifice
disciplinelor socio-umane
Forme de realizare: ateliere metodice, activități demonstrative
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava
Data: 27 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Hacman Laurența, prof. Anuței Ioan Cezar

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Finalități educaționale în științele socio-umane
83
Forme de realizare: lecție demonstrativă
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 13 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Roșu Cristina

CERCUL FĂLTICENI – GURA HUMORULUI – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Ioniţe Viorica, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu
Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema: Clasic și modern în predarea-învățarea-evaluarea disciplinelor economice
Forme de realizare: secvențe de lecții înregistrate, dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni
Data: 8 decembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Floriștean Doru

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Utilitatea eseului în științele sociale
Forme de realizare: ateliere de lucru
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni
Data: 25 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Nechifor Cristina

CERCUL RĂDĂUŢI – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Pîslar Angelica, Colegiul Andronic Motrescu
Rădăuţi
SEMESTRUL I
Tema : Modalități de realizare a lecției de economie
Forme de realizare: lecție demonstrativă, dezbatere
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus
Data: 10 noiembrie 2016 , ora 11,00
Cine răspunde: prof. Dandeș Albert Aurel

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Strategii didactice folosite în lecția de psihologie
Forme de realizare: lecție demonstrativă, masă rotundă
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Gherasim Marginea
Data: 30 martie 2017, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Șestaliuc Rodica

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC-VATRA DORNEI – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Rezuş Viorica, Liceul Teoretic Ion Luca Vatra
Dornei

SEMESTRUL I
Tema: Trăsăturile definitorii ale personalității elevului
84
Forme de realizare: studiu de caz, dezbatere
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Câmpulung
Moldovenesc
Data: 21 noiembrie 2016, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Zota Adina, prof. Pauliuc Ana Maria

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Utilizarea metodei dezbaterii în stimularea interesului pentru filozofie
Forme de realizare: Masă rotundă
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 18 mai 2017, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Vasiliu Doinița

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂȚI ALE COMISIILOR


METODICE
 Aplicarea noului curriculum şcolar centrat pe competenţe
 Evaluarea iniţială,din perspectiva funcţiei de orientare şi pregătire
diferenţiată a elevilor
 Programe extracurriculare la disciplinele socio-umane
 Performanţa şcolară prin concursuri şi olimpiade
 Metode şi mijloace didactice moderne eficiente
 Unilizarea internetului în activităţile de învăţare
 Implicarea educaţiei alternative în procesul instructiv educativ
 Managementul documentelor şcolare; portofoliul cadrului didactic
 Adaptarea curriculară pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale

Disciplina: CULTURĂ CIVICĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Anuței Ioan Cezar

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial,
anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA- GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Aungurencei Gabriela, Şcoala Gimnazială Ion
Creangă Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Excesul de autoritate – regimul comunist
Forme de realizare:
 activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava
Data: 3 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Aungurencei Gabriela

85
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Rolul mass-mediei în societate
Forme de realizare:
 Activitatea demonstrativă
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava
Data: 4 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Irimia Liviu, prof. Întorsură Ramona

CERCUL FĂLTICENI - GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. dr. Moroșanu Ovidiu, Școala Gimnazială Mihail
Sadoveanu Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema : Educația antreprenoriala în școală prin prisma proiectelor și parteneriatelor
Forme de realizare:
 prezentarea proiectului My Education,My Job, My Future prin programul
Erasmus + (2014-2016)
 implementarea programelor internaționale Junior Achievement România în
școală
 exemple de bune practici
 lansare de carte : Religie și violență în Europa Seculară, prof. univ.
dr.Nicu Gavriluță
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Oniceni
Data: 27 octombrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Stan Maricica

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Metode şi mijloace didactice moderne eficiente în predarea culturii civice
Forme de realizare:
 ateliere de lucru
 dezbatere
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Hârtop
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Vasiliu Dumitru

CERCUL RĂDĂUŢI – GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Onofreiciuc Dan, Şcoala Gimnazială Milişăuţi

SEMESTRUL I
Tema: Instrumente de evaluare utilizate la ora de cultură civică
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă : Drepturile omului
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea
Data: 24 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Bolbinscki Erika

86
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode alternative de predare-învățare a culturii civice
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă cu tema: Proprietatea
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Burla
Data: 18 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Munteanu Mihai

CERCUL GURA HUMORULUI - CÂMPULUNG - VATRA DORNEI -


GIMNAZIU
Responsabil de cerc: prof. Lehaci Florentin, Şcoala Gimnazială Fundu
Moldovei
SEMESTRUL I
Tema: Jocul de rol în predarea culturii civice
Forme de realizare:
 activitate demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Fundu Moldovei
Data: 8 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Lehaci Florentin

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Educația interculturală prin intermediul culturii civice
Forme de realizare:
 dezbatere
 studii de caz
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Valea Moldovei
Data: 13 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Geamăn Elena

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE
 Aplicarea noului curriculum şcolar centrat pe competenţe
 Evaluarea iniţială, din perspectiva funcţiei de orientare şi pregătire diferenţiată
a elevilor
 Învăţarea prin proiecte în serviciul comunităţii
 Managementul documentelor şcolare; portofoliul cadrului didactic
 Metode alternative de evaluare

Disciplina: RELIGIE
INSPECTOR ŞCOLAR, pr. prof. Hostiuc Gheorghe

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice, anul şcolar 2016-2017

87
CERCUL SUCEAVA
Responsabil de cerc: Prof. Florea Adriana, Şcoala Gimnazială Ion Creangă
Suceava
SEMESTRUL I
Tema: Metode moderne de predare a religiei
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu
Data desfăşurării: 10 noiembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: pr. prof. Cojocaru Marius

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Mijloace didactice utilizate la clasa pregătitoare
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncata
Data desfăşurării: 4 mai 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Manciu Loghin Luminița

CERCUL FĂLTICENI
Responsabil de cerc: prof. Grădinaru Otilia - Colegiul Naţional Nicu Gane
Fălticeni
SEMESTRUL I
Tema : Principiile didactice specifice disciplinei religie; exemple de aplicare a lor
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Bogdănești
Data desfăşurării: 3 noiembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. dr. Loghinoaia Florentin

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode de cunoaştere a realităţii religioase; exemple de aplicare a lor
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
88
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Horodniceni
Data desfăşurării: 12 mai 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: preot prof. Gavril Petru

CERCUL GURA-HUMORULUI
Responsabil de cerc: prof. Şincari Maria – Şcoala Gimnazială Nr.1 Gura
Humorului
SEMESTRUL I
Tema: Mijloace moderne utilizate în predarea disciplinei religie
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Nr.2 Gura Humorului
Data desfăşurării: 17 noiembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Motoc Daniela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metode didactice bazate pe acţiune utilizate în cadrul orei de religie
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Păltinoasa
Data desfăşurării: 18 mai 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Mateș Marcela

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC


Responsabil de cerc: pr. prof. Cojocaru Alexandru – Colegiul Naţional Dragoş
Vodă Câmpulung Moldovenesc
SEMESTRUL I
Tema: Metode activ - participative utilizate în predarea disciplinei religie; exemple
de aplicare a lor
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Breaza
Data desfăşurării: 24 noiembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: pr. prof. Ionescu Ionuț

89
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Funcţiile evaluării la disciplina religie
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc
Data desfăşurării: 8 iunie 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Creciunescu Vasilică Tiberiu

CERCUL VATRA DORNEI


Responsabil de cerc: prof. Vasiluț Petronela- Școala Gimnazială Poiana
Stampei

SEMESTRUL I
Tema: Mijloace de formare a comportamentului moral- religios utilizate în
săptămâna - Şcoala altfel
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Coșna
Data desfăşurării: 15 decembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Vasiluț Petronela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Principiile didactice şi respectarea lor în lecţie
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Data desfăşurării: 8 iunie 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: pr. prof. Țuțuianu Mihai

CERCUL RĂDĂUŢI
Responsabil de cerc: prof. Bîndiu Vera – Elena- Şcoala Gimnzială Mihai
Eminescu Rădăuţi

SEMESTRUL I
Tema: Tipuri de lecţii la disciplina religie
Forme de realizare:
90
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Onciul Straja
Data desfăşurării: 8 decembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă : prof. Cotos Ionuț

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Etapele proiectării didactice
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
 atelier de lucru
 dezbateri
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Țibeni
Data desfăşurării: 18 mai 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă prof. Nicolau Maria

Disciplinele: EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI ARTE VIZUALE,


EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI MUZICĂ SPECIALIZATĂ
INSPECTOR ȘCOLAR ARTE, prof. Ceică Loredana Mihaela

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului liceal şi
gimnazial, anul şcolar 2016- 2017

CERCUL PROFESORILOR DE EDUCAŢIE MUZICALĂ ŞI MUZICĂ


SPECIALIZATĂ
CERCUL SUCEAVA –LICEU
SEMESTRUL I
Responsabil de cerc: prof. Iftimiu Adriana
Tema: Elemente de poziționare ale aparatului pianistic
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă Catedra de Pian;
 Schimb de bune practici, prin valorificarea experienţei profesionale a
fiecărui participant
 Promovarea competițiilor de specialitate
Locul de desfăşurare: Aula Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu Suceava
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11.30
Susţine ora demonstrativă: prof. Simionesei Dumitru
Referat: Prof. Onesciuc Johannes Raimund

SEMESTRUL al II-lea
Responsabil de cerc: prof. Buraciuc Iulia Elena
91
Tema: Simpozionul de muzicologie Ciprian Porumbescu- necunoscut
Forme de realizare:
 Masă rotundă- dezbatere privin tematica simpozionului
 Noutăți editoriale
 Concert
Locul de desfăşurare: Casa Studenților Suceava
Data: 4 iunie 2017, ora 16.00
Moderator: dr. muzicolog Constanța Cristescu

CERCUL SUCEAVA –GIMNAZIU


SEMESTRUL II
Responsabil de cerc: prof. Aneculăesei Daniel
Tema: Strategii de proiectare şi desfăşurare a lecţiilor de educaţie muzicală la nivel
gimnazial- Calitățile sunetului.
Forme de realizare:
 Lecţie deschisă
 Schimb de bune practici, prin valorificarea experienţei profesionale a
fiecărui participant
 Promovarea competițiilor de specialitate
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Grigore Ghica Voievod Suceava
Data: 17 martie 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Hârceag Tiberiu Ionuț
Referat: prof. Herghelegiu Florin

CERCUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC– GIMNAZIU


SEMESTRUL al I-lea
Responsabil de cerc: prof. Caliniuc Adriana
Tema: Jocul muzical, activitatea corului din școală
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă
 Evaluarea activităţii
 Dezbateri
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 16 decembrie 2016, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Faraon Bogdan Ilie
Referat: prof. Bucur Letiția

SEMESTRUL al II-lea
Responsabil de cerc: prof.Mahu Otilia
Tema: Implicarea elevilor în activitatea extracurriculară
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă- Atelier de lucru
 Evaluarea activităţii
 Dezbateri
Locul de desfăşurare: Muzeul Ouălor Lucia Condrea Moldovița
92
Data: 12 mai 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Mahu Victor- Şcoala Gimnazială Pojorâta
Minirecital: prof. Măgureanu Daniel -Școala Gimnazială Vasile Cocea Moldovița

CERCUL PROFESORILOR DE EDUCAŢIE PLASTICĂ ŞI ARTE


VIZUALE
CERCUL SUCEAVA- LICEU
SEMESTRUL I
Responsabil de cerc: prof. Rusu Sadovei Camelia
Tema: Salonul de Iarnă al profesorilor de Educație plastică și arte vizuale din județ
Forme de realizare:
 Dezbateri, analiza de imagine
 Exemple de bune preactici privind implicarea cadrelor didactice în formarea
artistico-plastică a elevilor
Locul de desfăşurare: Universitatea Ștefan cel Mare Suceava
Data: 2 decembrie 2016, ora 16.00
Cine răspunde: Profesorii de educaţie plastică şi arte vizuale din judeţ
Moderatori: prof. Grosari Adrian și prof. Miron Oana

SEMESTRUL al II-lea
Responsabil de cerc: prof. Luca Cătălin
Tema: Strategii de proiectare şi desfăşurare a orelor de Atelier- Conservare
restaurare la nivel liceal
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrative
 Atelier de lucru
 Prezentare ppt, dezbateri
Locul de desfăşurare: Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava
Susţine ora demonstrativă: prof. Bliorțu Roxana
Data: 19 mai 2017, ora 11.30
Referat: prof. Asimionesei Augustin Iulian

CERCUL SUCEAVA- GIMNAZIU


SEMESTRUL al II-lea
Responsabil de cerc: prof. Mera Simona
Tema: Expoziția profesorilor Dascăl și artist
Forme de realizare:
 Expoziție lucrări personale
 Atelier de lucru- ceramică
 Dezbateri pe baza lucrărilor expuse
Locul de desfăşurare: Muzeul de Artă Ion Irimescu Fălticeni
Susţine ora demonstrativă: prof. Grigoraș Dan - Clubul Copiilor Fălticeni
Data: 3 martie 2017, ora 16.00
Referat: prof. Cepoi Oana

93
CERCUL GURA HUMORULUI- GIMNAZIU
SEMESTRUL al II-lea
Responsabil de cerc: prof. Batîr-Rusu Florin
Tema: Sipozionul Județean ediția a-II a Corneliu Tincu – omul, pictorul, dascălul
Forme de realizare:
 Expoziție comemorativă
 Sesiune de comunicări
 Exemple de bune preactici privind implicarea cadrelor didactice în formarea
artistico- plastică a elevilor
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Teodor Balan Gura Humorului
Data: 7 aprilie 2017, ora 12.00
Susţine ora demonstrativă: prof. Gavrilean Adrian
Referat: prof. Ducra Ioana

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII


Discipline pentru învăţământul profesional şi tehnic
INSPECTORI ŞCOLARI, prof. dr. Pentilescu Maria,
prof. Ursulean Dumitru Gavril

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice la disciplina educaţie tehnologică,
anul şcolar 2016-2017

Responsabil cerc, zona Suceava: prof. Leonte Ştefan


SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare - învăţare -
evaluare (lecţie demonstrativă)
 Importanța disciplinei Educație tehnologică în formarea personală și
orientarea profesională a elevilor
 Dezbaterea proiectului de programă școlară pentru clasa a V-a, disciplina
Educație tehnologică și aplicații practice
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ipotești
Data: 01 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Luchian Liviu
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă )
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ioan Băncescu Adâncata
Data: 02 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Leonte Ștefan

94
Responsabil cerc, zona Rădăuţi: prof. Ionesi Traian
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare -
învăţare - evaluare (lecţie demonstrativă)
 Importanța disciplinei Educație tehnologică în formarea personală și
orientarea profesională a elevilor
 Dezbaterea proiectului de programă școlară pentru clasa a V-a, disciplina
Educație tehnologică și aplicații practice
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus
Data: 15 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cârstean Mircea
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă )
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți
Data: 09 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Diaconescu Filon
Responsabil cerc, zona Fălticeni: prof. Bocanci Grigore
SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare –
învăţare – evaluare (lecţie demonstrativă )
 Importanța disciplinei Educație tehnologică în formarea personală și
orientarea profesională a elevilor
 Dezbaterea proiectului de programă școlară pentru clasa a V-a, disciplina
Educație tehnologică și aplicații practice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Preutești
Data: 8 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cerbu Silvia
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă )
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nicolae Labiș Mălini
Data: 16 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Zaharescu Carmen

Responsabil cerc, zona Gura Humorului: prof. Fedorovici Petruţa


SEMESTRUL I
95
Tematică:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare -
învăţare - evaluare (lecţie demonstrativă )
 Importanța disciplinei Educație tehnologică în formarea personală și
orientarea profesională a elevilor
 Dezbaterea proiectului de programă școlară pentru clasa a V-a, disciplina
Educație tehnologică și aplicații practice
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului
Data: 22 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Lămășanu Eniko
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă)
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică.
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Pîrteștii de Sus
Data: 23 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Toma Eugenia

Responsabil cerc, zona Câmpulung – Vatra-Dornei: prof. Juverdeanu Gabriela


SEMESTRUL I
Tematică:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare -
învăţare - evaluare (lecţie demonstrativă).
 Importanța disciplinei Educație tehnologică în formarea personală și
orientarea profesională a elevilor
 Dezbaterea proiectului de programă școlară pentru clasa a V-a, disciplina
Educație tehnologică și aplicații practice
Locul de desfăşurare:Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Data: 29 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Pavel Dănuț
SEMESTRUL al II-lea
Tematică:
 Îmbinarea teoriei cu aplicațiile practice specifice (lecţie demonstrativă).
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza rezultatelor obținute la Olimpiada de la disciplina Educație
tehnologică
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Dimitrie Gusti Fundu Moldovei
Data: 30 mai 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Brutaru Elena

96
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice a domeniilor de pregătire
din învăţământul profesional şi tehnic, anul şcolar 2016-2017

Domeniul : Turism şi alimentaţie, Comerţ, Economic


Responsabili de cerc:
prof. Cheaburu Carmen Constanța – zona Suceava, Fălticeni
prof. Ciulei Despina Elena - zona: Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc,
Vatra Dornei
prof. Popescu Angela - Rădăuți – Vicov - Siret
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare - învăţare -
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
Locuri de desfăşurare:
Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, zona: Suceava - Fălticeni
Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului, zona: Gura Humorului, Câmpulung
Moldovenesc-Vatra Dornei
Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret
Data: 08 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Trufin Eugenia, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir
Suceava
prof. Sahlean Sergiu, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
prof. Buliga Cristina, Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locuri de desfăşurare:
Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni, Suceava – Fălticeni
Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița, zona: Gura Humorului,
Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Colegiul Tehnic Rădăuți, zona: Rădăuți – Vicov - Siret
97
Data: 09 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde:prof. Bocanci Florența, Colegiul Tehnic Vasile Lovinescu Fălticeni
prof. Ciornei Irina, Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița
prof. Popescu Angela, Colegiul Tehnic Rădăuți

Domeniul – Construcţii, instalaţii şi lucrări publice


Responsabil de cerc: prof. Irimia Delia
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare - învăţare -
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuți
Data: 15 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Cotos Gheorghe
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locul de desfăşurare: Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni
Data: 16 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Ungureanu Dănuț

Domeniul – Fabricarea produselor din lemn şi Silvicultură


Responsabil de cerc: prof. Lazăr Dana
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
98
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Deac Vatra Dornei
Data: 22 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Lazăr Dana
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava
Data: 23 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Hrimiuc Corina

Domeniul – Industrie alimentară, Agricultură, Protecţia mediului


Responsabil cerc: prof. Crețu Monica Anca
SEMESTRUL I
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare - învăţare -
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița
Data: 29 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Ursescu Ionela
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Data: 30 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Pavel Dănuț
99
Domeniul – Industrie textilă şi pielărie
Responsabil de cerc: prof. Ţuca Mariana Silvia
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru. cel Bun Gura Humorului
Data: 6 decembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Condur Liliana Lucia
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Cajvana
Data: 30 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Iacoban Floarea

Domeniul – Mecanică, Transporturi


Responsabil de cerc: prof. Miron Odorica, zona Suceava-Fălticeni-Radăuți-Siret
Responsabil de cerc: prof. Luca Constantin, zona Gura Humorului – Câmpulung
Moldovenesc-Vatra Dornei
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
Locuri de desfăşurare: Colegiul Tehnic Rădăuți, zona Suceava-Fălticeni-Radăuți-
Siret

100
Liceul Tehnologic Nr.1, Câmpulung Moldovenesc, zona Gura Humorului –
Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Data: 22 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Mehedin Maria, Colegiul Tehnic Rădăuți
prof. Luca Constantin, Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară Tehnologii
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni, zona Suceava-
Fălticeni-Radăuți-Siret
Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc, zona Gura Humorului
- Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei
Data: 30 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Bălănoaiei Traian, Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni
prof. Oanea Raluca, Colegiul Silvic Bucovina Câmpulung Moldovenesc

Domeniul – Electromecanică, Electronică automatizări, Electric


Responsabil de cerc: prof. Hapenciuc Cristina
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în asigurarea calității procesului de predare – învăţare –
evaluare (lecţie demonstrativă).
 Analiza standardelor de pregătire profesională și a curriculumului
modularizat pentru clasa a IX-a liceu tehnologic și clasa IX-a învățământ
profesional aprobate prin OMENCȘ nr. 4121/2016, respectiv 4457/2016.
 Criterii și indicatori de realizare ale standardului de evaluare asociat
unității de rezultate ale învățării. Aplicații.
 Aspecte privind organizarea și desfășurarea în anul școlar 2016-2017 a
etapelor Olimpiadei la disciplinele din aria curriculară ,,Tehnologii”
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 29 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Mandici Niță
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Aplicarea metodei de învățare bazată pe sarcină. Bune practici.

101
 Analiza Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de
certificare a calificării profesionale pentru absolvenții școlii profesionale de
3 ani.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de întreprindere) în
evaluarea practicantului.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 30 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Hapenciuc Cristina

Domeniul – Sănătate și asistență pedagogică


Responsabil de cerc: prof. TĂRÂȚĂ IULIA
SEMESTRUL I
Tematica:
 Bune practici în utilizarea metodelor interactive în procesul de predare –
învăţare – evaluare (lecţie demonstrativă).
 Manuale, auxiliare curriculare și suporturi de curs utilizate la modulele de
specialitate: precizări, baze de date.
 Analiza temelor de proiect pentru examenul de certificare a calificării
profesionale, raportate la standardele de pregătire profesională.
Locul de desfăşurare: Școala Postliceal Sanitară Suceava
Data: 29 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Tărâță Iulia
SEMESTRUL al II-lea
Tematica:
 Monitorizarea inserției absolvenților, proceduri, instrumente utilizate.
 Competențe cheie dezvoltate în cadrul modulelor de specialitate.
 Dezvoltarea parteneriatelor școală – operatori economici. Bune practici în
implicarea tutorelui (persoana responsabilă desemnată de clinică) în
evaluarea practicantului.
Locul de desfăşurare: Centrul de Studii Europene Fălticeni
Data: 30 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde: Budușanu Vasile
SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR
METODICE
 Abordări inter- și transmodulare în elaborarea temelor de probă practică
pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale de către
absolvenții învățământului profesional de 3 ani.
 Utilizarea Bazei Naționale cu Instrumente de Evaluare pentru IPT, pentru
realizarea unei evaluări uniforme și de calitate a competențelor profesionale.
 Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agent economic pentru îmbunătăţirea
calităţii educaţiei şi formării profesionale a elevilor.
 Oportunități de implementare a proiectelor de mobilitate în spaţiul
european, pentru elevi.

102
Disciplina: INFORMATICĂ
INSPECTOR, prof. Vlad Giorgie Daniel

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului gimnazial şi
liceal, anul şcolar 2016-2017

CERCUL SUCEAVA – GIMNAZIU


Responsabil de cerc: prof. Petrovici Daniela
SEMESTRUL I
Tema: Comunicare și interdisciplinaritate în mediul digital
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Componentele fizice ale unei reţele de date, prof.
Simona Rebenciuc
 Dezbatere pe tema: Abordarea conținuturilor învăţării din perspectiva
interdisciplinarităţii, prof. Delia Irimia
 Prezentare: Hour of Code. Invață distrându-te, distrează-te învățând! , prof.
Ionuț Vichentie Ilisoi
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Simona Rebenciuc

SEMESTRUL II
Tema: Mediile informatice - un plus pentru educație
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Inserarea și formatarea tabelelor într-un document,
operații în tabele, prof. Ianoș Cătălin
 Dezbatere pe tema: Utilizarea mediilor informatice în predarea disciplinei
Educație tehnologică, prof. Ianoș Cătălin
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Acad. H. Mihaescu Udești
Data: 19 mai 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ianoș Cătălin

CERCUL SUCEAVA – LICEU


Responsabil de cerc: prof. Freitag Gabriela
SEMESTRUL I
Tema: Comunicare și interdisciplinaritate în mediul digital
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Componentele fizice ale unei reţele de date, prof.
Simona Rebenciuc
 Dezbatere pe tema: Abordarea conținuturilor învăţării din perspectiva
interdisciplinarităţii, prof. Delia Irimia
 Prezentare: Hour of Code. Invață distrându-te, distrează-te învățând! , prof.
Ionuț Vichentie Ilisoi
103
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11
Cine răspunde: prof. Simona Rebenciuc

SEMESTRUL II
Tema: Evaluarea – componentă esenţială a procesului instructiv-educativ
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Metoda Divide et Impera, prof. Corina Mocanu
 Dezbatere pe tema: Eficienţă în pregătirea elevilor pentru susţinerea
examenelor finale, prof. Mihaela Ildegez
 Prezentare: Instrumente moderne de predare, învățare și evaluare, prof.
Gabriela Freitag
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret Suceava
Data: 17 martie 2017, ora 11
Cine răspunde: prof. Gabriela-Rodica Freitag

CERCUL RĂDĂUŢI
Responsabil de cerc: prof. David Liliana

SEMESTRUL I
Tema: Algoritmi fundamentali de prelucrare a tablourilor unidimensionale
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Metode de căutare. Aplicaţii, prof. Hasna Adrian
 Dezbatere pe tema: Diversitatea activităţilor profesorului de
informatică/TIC
 Prezentare: Hour of Code la Liceul Tehnologic Ion Nistor, Vicovu de Sus
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Ion Nistor, Vicovu de Sus
Data: 16 decembrie 2016, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Hasna Adrian

SEMESTRUL II
Tema: Dezvoltarea creativităţii elevilor
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Grafuri orientate. Aplicații interdisciplinare, prof.
Strugariu Ciprian
 Referat: Proiectul - mijloc de dezvoltare a creativităţii elevilor
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuţi
Data: 2 iunie 2017, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Coajă Gabriela , prof. Lăzărescu Antoneta

CERCUL FĂLTICENI
Responsabil de cerc: prof. Dan Ovidiu-Constantin
SEMESTRUL I
Tema: Structuri de date
Forme de realizare:
104
 Lecţie demonstrativă: Prelucrarea tablourilor - aplicații, prof. Macarov
Cecilia
 Referat: Programare vizuală – aplicații pentru Android, prof. Filip Dimitrie
 Referat: Utilizarea Wordpress în realizarea site-urilor, prof. Ilincăi Florin,
prof. Bodnariu Mariana
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni
Data: 11 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: prof. Macarov Cecilia

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Interogari parametrizate in Access
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Utilizarea interogarilor parametrizate in Access
 Referat: Google vs Microsoft
Locul de desfăşurare: Colegiul Vasile Lovinescu Falticeni
Data: 28 aprilie 2017, ora 13.00
Cine răspunde: prof. Acatrinei-Vasiliu Cristinel

CERCUL GURA-HUMORULUI – CÂMPULUNG MOLDOVENESC


Responsabil de cerc: prof. Cicu Dorina
SEMESTRUL I
Tema: e- Learning, învăţământul la răscruce între tradiţional şi modern
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: SQL– aplicații, metoda proiectului
 Dezbatere pe tema: Platforme e-learning un mijloc modern în cadrul
procesului instructiv - educativ
 Prezentare: Hour of Code - eveniment educativ de susţinere a programării
Locul de desfăşurare: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
Data: 9 noiembrie 2016, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Hojbota Rodica

SEMESTRUL II
Tema :Metode alternative abordate în lecţiile de predare-învăţare la disciplina TIC
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă la disciplina TIC:Tehnici de prelucrare a aspectului
textului
 Dezbatere pe tema: Rolul TIC în activitatea didactica si evaluarea şcolară
 Prezentarea unor instrumente de lucru sau de evaluare, a unor rezultate:
Metode și tehnici de evaluare la disciplina T.I.C.
Locul de desfăşurare: Grupul Scolar Nr.1Câmpulung Moldovenesc
Data: 7 aprilie 2017, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Popescu Elena

CERCUL DORNA
Responsabil de cerc: prof. Bereholschi Paul
105
SEMESTRUL I
Tema: Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă : Programare dinamica, cl. a XI-a
 Referat :Metode de dezvoltare a interesului pentru programare prin activități
non-formale-Hour of code
Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei
Data: 11 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Șestac Suzana

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Aplicații software pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului
(specializării).
Forme de realizare:
 Lecţie demonstrativă: Limbajul HTML - elemente avansate, clasa a IX-a.
 Referat : Curriculum la decizia scolii la disciplinele Informatica si TIC
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
Data: 12 mai 2017 , ora 10.00
Cine răspunde: prof. Ciobanu Zamfira

CERCUL PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR


Responsabil de cerc: prof. Crăciun Marius
SEMESTRUL I
Tema: Gestionarea laboratoarelor de informatica /AEL
Forme de realizare:
 Activitate practică
 Dezbatere :Utilizarea laborotorului de informatică în activităţi non-formale
Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Ştefan cel Mare Suceava
Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: ing. Nenec Gabriela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Gestionarea bazelor de date naţionale MECST.
Forme de realizare:
 Activitate practică.
 Dezbatere : Securizarea bazelor de date
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava
Data: 14 aprilie 2017 , ora 10.00
Cine răspunde: ing. Pîţu Toader, ing. Stafie Eduard

ARIA CURICULARĂ EDUCAŢIE FIZICĂ, SPORT ŞI SĂNĂTATE

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, profesor Boicu Ioan - Adrian

106
TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE
din cadrul cercurilor pedagogice de educaţie fizică la nivelul învăţământului
liceal şi gimnazial, anul şcolar 2016-2017

Responsabil cerc: profesor Cojocaru Adrian


SEMESTRUL I
Tema : Primul ajutor în cazul traumatismelor în lecția de educație fizică
Forme de realizare
 Activitate practico - metodică
 Referat cu tema: Campionatul pe şcoală mijloc de promovare a
sportului de masă în rândul elevelor
Loc de desfăşurare : Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Data : 24 octombrie 2015, ora 12.00
Responsabil : profesor Cojocaru Adrian, profesor Reuț Maria
profesor Vlad Constantin

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Metodologia organizarii excursiilor tematice si a drumetiilor montane
Forme de realizare
 Excursie tematică
Loc de desfăşurare : Masivul Ceahlău
Data : 27 - 28 mai 2017
Responsabil: profesor Cojocaru Adrian, profesor Cojocaru Adriana-Gabriela

CERCUL PEDAGOGIC SUCEAVA – gimnaziu


Responsabil cerc : profesor Irimia Dumitru
SEMESTRUL I
Tema: Dezvoltarea îndemânării utilizând mijloace specific jocului de baschet la
nivelul claselor de învățământ primar
Forme de realizare :
 Activitate practico – metodică
 Referat : Prezentarea Regulamentului jocului de handbal
Loc de desfăşurare : Şcoala Gimnazială Ion Creangă, Suceava
Data : 24 noiembrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde : profesor Irimia Dumitru, profesor Bădeliță Ionel
profesor Jijie Alexandrina, profesor Beligan Ionut

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Metodologia organizării excursiilor tematice și a drumețiilor montane.
Forme de realizare :
 Excursie tematică
Locul de desfăşurare : Masivul Ceahlău
Data : 27 - 28 mai 2017
Cine răspunde : profesor Irimia Dumitru, profesor Loghin Cătălina
107
CERCUL FĂLTICENI – învăţământ primar, gimnazial, liceu
Responsabil cerc : profesor Radu Gabriel
SEMESTRUL I
Tema : Pregătirea tehnico-tactică a echipei reprezentative de fotbal fete – gimnaziu,
utilizând ca formă de organizare jocurile dinamice și lucrul pe ateliere.
Forme de realizare:
 Activitate practico – metodică
 Referat cu tema: Mijloace de acționare folosite în vederea dezvoltării
forței specifice pentru jocurile sportive, la elevii de gimnaziu
Loc de desfăşurare : Liceul Tehnologic Oltea Doamna, Dolhasca
Data: 24 noiembrie 2016, ora 12 .00
Cine răspunde: profesor Radu Gabriel, profesor Botcovschi Ciprian
profesor Malai Mihai

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Obişnuirea cu mingea şi iniţierea în elementele de bază ale jocului bilateral
de handbal la nivelul clasei a V-a, utilizând jocurile de mișcare.
Forme de realizare :
 Activitate practico- metodică
 Referat cu tema: Jocuri dinamice utilizate la învățarea și consolidarea
unor deprinderi specifice atletismului.
Locul de desfăşurare Şcoala Gimnazială Vasile Tomegea, Boroaia
Data : 18 mai 2016, ora 12.00
Cine răspunde : profesor Radu Gabriel, profesor Bosînceanu Adrian,
profesor Mercore Cozmin

CERCUL PEDAGOGIC RĂDĂUŢI


Responsabil cerc : Profesor Munteanu Radu
SEMESTRUL I
Tema 1:Influențarea rezistenței aerobe la elevii de clasa a VIII-a prin practicarea
jocurilor sportive
Forme de realizare:
 Activitate practico – metodică
Tema 2: Primul ajutor în cadrul lecției de educație fizică
Loc de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Nr.2 Rădăuţi
Data: 13 octombrie 2016, ora 12.00
Cine răspunde: profesor Munteanu Radu, profesor Turliuc Cristian

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Modalități de dezvoltare a calității motrice Îndemânare, la elevii de clasa
a V-a, în unitate de învățământ din mediul rural
Forme de realizare :
 Activitate practico – metodică
108
 Referat : Rolul profesorului de educaţie fizică în unitatea şcolară,
respectiv comunitatea locală
Locul de desfăşurare : Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț
Data : 11 mai 2017, ora 12.00
Cine răspunde : profesor Munteanu Radu, profesor Proțiuc Mihaela

CERCUL GURA HUMORULUI– SOLCA


Responsabil de cerc pedagogic: profesor Vornicu Ion
SEMESTRUL I
Tema : Măsuri organizatorice şi metodice necesare a fi realizate în predarea elementelor
din gimnastica acrobaticăşi a săriturilor la aparate
Forme de realizare :
 Activitate practico – metodică
 Referat cu subiectul temei stabilite
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Doroteia
Data: 24 noiembrie 2016, ora 12.00
Răspunde: prof. Vornicu Ion, prof. Lipan Ioan-Petru.

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Dezvoltarea calităților motrice combinate viteză-îndemânăre prin intermediul
jocurilor pregătitoare din handbal
Forme de realizare :
 Activitate practico – metodică
 Referat cu subiectul temei stabilite
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Clit
Data: 25 mai 2017, ora 12.00
Răspunde: prof. Vornicu Ion, prof. Ignat Lucian.

CERCUL PEDAGOGIC CÂMPULUNG MOLDOVENESC-VATRA


DORNEI
Responsabil de cerc: profesor Totoescu Viorel
SEMESTRUL I
Tema : Exerciții care pot fi utilizate în conceperea programelor de influențare
selectivă a aparatului locomotor utilizând scara fixă și banca de gimnastică
Forme de realizare:
 Activitate practico – metodică
 Referat pe marginea temei stabilite
Locul de desfaşurare: Școala Gimnazială Poiana Stampei
Data: 10 noiembrie 2015, ora 12.00
Cine răspunde: profesor Totoescu Viorel, profesor Miron Marius, profesor Țîmpău
Elena

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Densitatea lecției de educație fizică
Forme de realizare:
109
 Activitate practico – metodică
 Referat pe marginea temei stabilite
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Iorgu Toma , Vama
Data: 11 mai 2017, ora 12,00
Cine răspunde: prof. Totoescu Viorel, prof. Gavra Niculina, prof. Răducan Oltea

CERC PEDAGOGIC PERFORMANŢĂ- CSS, LPS Suceava


Învăţământ integrat şi suplimentar Suceava
Responsabil de cerc: profesor Ciocan Ionel
SEMESTRUL I
Tema 1 : Alergare de viteză - învățarea startului de jos
Tema 2 : Calitatea motrică Forța - dezvoltarea musculaturii trenului superior
abdomenului și spatelui
Forme de realizare:
 Activitate practico – metodică
 Referat pe marginea temei stabilite
Loc de desfăşurare: Clubul Sportiv Școlar, Gura Humorului
Data: 3 noiembrie 2016, ora 10.00
Răspunde: prof. Ciocan Ionel, prof. Mihalea Cristina

SEMESTRUL al II-lea
Tema 1: Corelarea tehnicii de vâslit
Tema 2 : Dezvoltarea rezistenței în regim aerob – ergometru
Forme de realizare:
 Activitate practico – metodică
 Referat: Pregătirea psihologică în sportul de performanță.
Loc de desfăşurare: Clubul Sportiv Școlar Colegiul Național Nicu Gane
Data: 16 martie 2017, ora 10.00
Răspunde: prof. Ciocan Ionel, prof.r Avrămia Vasile, prof. Avrămia Ana

ARIA CURRICULARĂ CONSILIERE ŞI ORIENTARE

EDUCAŢIE PERMANENTĂ
INSPECTOR ŞCOLAR: prof. Vîntur Tatiana
ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
INSPECTOR ŞCOLAR: prof. Vîntur Tatiana

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice
Educaţie permanentă – activitatea educativă formală şi nonformală,
anul şcolar 2016-2017

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative - VATRA


DORNEI
110
Responsabil de cerc: prof. Atofanei Corina
SEMESTRUL I
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Școala Gimnazială Ciocănești
Data: 18 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Atofanei Corina

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative - CÂMPULUNG


MOLDOVENESC
Responsabil de cerc: prof. Ceredeev Daniela
SEMESTRUL I
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Școala Gimnazială Bogdan Vodă Câmpulung Moldovenesc
Data: 25 noiembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Ceredeev Daniela

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative - FĂLTICENI


Responsabil de cerc: prof. Jarcău Mihaela
SEMESTRUL I
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
111
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Vasile Tomegea Boroaia
Data: 9 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Jarcău Mihaela

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative-RĂDĂUŢI-


SIRET
Responsabil de cerc: prof. Grad Loredana
SEMESTRUL I
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Voitinel
Data: 13 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Bizubac Loredana

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative - GURA


HUMORULUI
Responsabil de cerc: prof. Eugenia Rusu
SEMESTRUL I
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Pîrteștii de Sus
Data: 20 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Rusu Eugenia

CERCUL coordonatorilor de programe şi proiecte educative - SUCEAVA


Responsabil de cerc: prof. Bocăneț Carmen
SEMESTRUL I
112
Tema: Managementul proiectelor educative
Forme de realizare:
• Masă rotundă – Rolul coordonatorului de proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare, conform ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr.
5.079/31.08.2016
• Workshop – uri: Managementul proiectelor educative
• Exemple de bune practici – proiecte educative
• Portofoliul coordonatorului de proiecte și programe educative
• Exemple de activităţi extraşcolare
• Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială nr.6 Suceava
Data: 16 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Bocăneț Carmen

SEMESTRUL al II - lea
CERCUL Consiliere şi orientare - responsabilii comisiilor metodice a
diriginţilor din judeţ
Responsabil de cerc: prof. Boboc Cornelia
Tema: Consiliul clasei. Managementul clasei de elevi
Forme de realizare
 Ateliere metodice-instrumente specifice activităţii de proiectare,
planificare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare a activităţii consiliului
clasei
 Portofoliul dirigintelui - structură, indicatori de performanţă şi de evaluare.
 Activități demonstrative - ora de consiliere şi orientare/ dirigenţie/ activități
de suport educațional pentru elevi
 Activități de formare – managementul clasei de elevi
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Acad. H. Mihăescu Udești
Data: 10 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Boboc Cornelia

CERCUL responsabililor activităţile extraşcolare din judeţ


Responsabil de cerc: prof. Crețu Alina
Tema: Vizită de studiu Valori europene - Bruxelles
Forme de realizare:
 Vizite de lucru: unități școlare din Bruxelles
 Excursia de studiu
 Workshop-uri
 Trasee europene – instituții europene
Locul de desfăşurare: Bruxelles
Data: 6-10 mai 2017
Cine răspunde: prof. Crețu Alina, Tatiana Vîntur

113
CERCUL responsabililor parteneriatului şcoală-familie
Responsabil de cerc: prof. Mihai Gabriela
Tema: Conferință Părintele adolescentului perfect
Forme de realizare
 Sesiuni de lucrări: Relația părinte – copil la vârsta adolescenței
 Invitați speciali
 Experiențe didactice: sesiune de comunicări, lucrări
 Parteneriat cu asociațiile părinților din județ
 Transfer de bune practici – proiecte ale organizaţiilor/asociaţiilor de părinţi
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Aula Colegiului Național Mihai Eminescu Suceava
Data: 17 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Mihai Gabriela, prof. Tatiana Vîntur

CERCUL responsabililor comisiilor de prevenire a violenţei în mediul şcolar


Responsabil de cerc: prof. Vîrvara Daniela
Tema: Sesiune de comunicări Strategii educaționale de prevenire a violenței în
mediul școlar
Forme de realizare
 Studiu comparativ – Violența în mediul școlar: date statistice/informaţii,
prelucrarea informaţiilor colectate, interpretarea rezultatelor; măsuri de
prevenire a violenţei în mediul şcolar
 Bune practici – modalități de intervenție la nivel curricular, educaținal,
familial și comunitar pentru prevenirea violenței în mediul școlar școlar
 Campania de prevenirea a violenței R.E.S.P.E.C.T. - modalități de
implementare
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Sala de conferințe – Iulius Mall
Data: 24 martie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof.Vîrvara Daniela, prof. Tatiana Vîntur

CERCUL coordonatorilor Consiliilor Şcolare ale Elevilor din judeţ


Responsabil de cerc: prof. Mara Perța Șofrona
Tema: Facilitatorul Consiliului Elevilor
Forme de realizare
 Masă rotundă: Statutul elevului
 Workshopuri – activităţi de dezvoltare personală, abilităţi de comunicare
personală şi interpersonală, leadership
 Bune practici - exemple de activități ale consiliilor elevilor
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic M.Eminescu Dumbrăveni
Data: 7 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Mara Perța Șofrona

114
CERCUL Palatul şi cluburile copiilor
Responsabil de cerc: Porof Marcel
SEMESTRUL I
Tema: Dezvoltarea competențelor cheie
Forme de realizare:
 Ateliere metodice: competențe cheie
 Asistență la activitățile de cercuri
 Transfer de bune practici - acţiuni, evenimente, campanii, competiţii,
concursuri, proiecte care dezvoltă competențele cheie
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Cercuri tehnico-ştiinţifice și cercuri cultural artistice
Locul de desfăşurare: Clubul Copiilor Fălticeni
Data: 19 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Porof Marcel

SEMESTRUL al II - lea
Tema: Activități extrașcolare – școala de vară
Forme de realizare:
 Prezentare: Activități extrașcolare de vacanță
 Ateliere metodice: proiectul școlii de vară - modalități de proiectare,
planificare, organizare, evaluare a activităților extrașcolare
 Exemple de activități pentru vacanță - club de vacanță, excursii, tabere
școlare, școli de vară, cluburi tematice etc.
 Workshop-uri: icebreaking, activităţi de energizare, activităţi de animare,
activități pentru timpul liber etc.
 Transfer de bune practici - acţiuni, evenimente, campanii, proiecte care
promovează activitățile extrașcolare
 Caiet de lucru al activităţii metodice
Cercuri tehnico-ştiinţifice și cercuri cultural artistice
Locul de desfăşurare: Palatul Copiilor Suceava
Data: 1 aprilie 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof.Choleva Biatrice

CERCUL Pedagogi şcolari


Responsabil de cerc: prof. Pintilie Laura
SEMESTRUL I
Tema: Alternative educaţionale pentru elevul intern: participarea la proiecte
realizate în parteneriat cu comunitatea
Forme de realizare:
 Masă rotundă privind tipurile de parteneriat educaţional, avantajele
parteneriatului educaţional, limitele în realizarea parteneriatului, profilul
facilitatorului de parteneriate.
 Exemple de bune practici: parteneriate realizate în cadrul proiectelor
naţionale şi internaţionale ale şcolii

115
 Atelier de lucru: Alternativă educaţională pentru elevul intern: participarea
la proiecte realizate în parteneriat cu comunitatea
 Analiza materialelor realizate în atelierele de lucru.
Locul de desfăşurare: Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Suceava
Data: 20 ianuarie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Pintilie Laura

SEMESTRUL al II - lea
Tema: Rolul pedagogului școlar în parteneriatul școală– familie – comunitate
Forme de realizare:
 Sesiune de formare: exersarea unor metode, tehnici de lucru, instrumente
specifice comunicării eficace şi negocierii
 Bune practici prezentate de participanţii la activitate pentru realizarea de
parteneriate
 Analiza activităţilor realizate în grupurile de lucru
Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Suceava
Data: 8 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Pintilie Laura

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE-PROFESORI DIRIGINŢI
1. ROFUIP – coordonatorul de proiecte și programe educative și extrașcoalre
2. Metode interactive folosite în orele de dirigenţie
3. Activităţi de suport educaţional pentru părinţi – exemple de activități
4. Statutul elevului
5. Succesul şi insuccesul şcolar
6. Portofoliul – instrument de lucru al profesorului diriginte
7. Promovarea jocului didactic – modalitate de stimulare a creativităţii elevului
8. Comunicare nonviolentă
9. Strategii educaţionale centrate pe elev
10. Strategii de îmbunătăţire a frecvenţei elevilor
11. Clubul de vacanță
12. Parteneriatul educaţional
13. Managementul clasei
14. Calendarul Activităţilor Educative – structură şi domenii
15. Inteligenţe multiple
16. Implicarea şcolii în viaţa comunităţii
17. Implicarea comunităţii în viaţa şcolii
18. Consiliul Elevilor - participarea elevilor la luarea deciziilor
19. Alternative pentru petrecerea timpului liber al tinerilor
20. Bariere în comunicarea profesor-elev, profesor-părinte, profesor- profesor
21. Rolul profesorului diriginte în relaţia şcoală-familie
22. Devianţa şcolară - modalităţi de intervenţie în soluţionarea unor probleme
comportamentale ale elevilor

116
23. Parteneriatul şcoală - comunitate
24. Formal şi nonformal în educaţie
25. Dimensiunea de gen în educaţie
26. Negocierea şi medierea conflictelor
27. Activităţi „peer to peer”şi „peer-mediation” în medierea conflictelor de către
elevi
28. Modele şi valori în educaţie
29. Adolescența - vârsta vulnerabilităților
30. Rolul familiei pentru favorizarea succesului şcolar.

Domeniul: ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI SPECIAL INTEGRAT


INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE, prof. Dumistrăcel Ionel

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


învăţământ special, anul şcolar 2016-2017

CERCUL PEDAGOGIC AL EDUCATORILOR


Responsabil de cerc - ed. Ionesi Lăcrămioara
SEMESTRUL I
Tema: Rolul activităților de terapie educațională în dezvoltarea conduitelor
independente pentru integrarea în societate a elevilor cu cerințe educative speciale
Forme de realizare :
 Referat

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Speciala Sf. Stelian, Rădăuți


Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: ed. Moisa Cristina

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Diferiți și totuși la fel
Forme de realizare :
 referat

Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special Bivolărie


Data : 19 mai 2017
Cine răspunde: ed. Ionesi Lăcrămioara

CERCUL PEDAGOGIC AL PROFESORILOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PRIMAR
Responsabil de cerc - înv. Pavel Maria Manuela
SEMESTRUL I
Tema: Excursia ca mijloc de informare și documentare
Forme de realizare :
 excursie didactică

117
Locul de desfăşurare: Grădinița Specială Fălticeni
Data desfăşurării: 28 octombrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: înv. Pavel Maria Manuela

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Folosirea metodelor didactice clasice și a celor moderne la cunoașterea
mediului
Forme de realizare :
 lecţie demonstrativă: Observarea schimbărilor ce au loc pe parcursul celor
patru anotimpuri
 referat
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Specială Sf. Stelian Rădăuți
Data desfăşurării: 12 mai 2016, ora 10.00
Cine răspunde: înv. Moisiuc Anca

CERCUL PROFESORILOR DE EDUCAŢIE SPECIALĂ


Responsabil de cerc- prof. Cocari Dorina
SEMESTRUL I
Tema: Utilizarea softurilor educaționale în instruirea elevilor cu cerințe educative
speciale
Forme de realizare :
 lecţie demonstrativă
 referat
Locul de desfăşurare: Şcoala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc
Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: lecţie demonstrativă: prof. Mareci Mihaela,
referat: prof. Scutelnicu Daniela, prof. Piticari Lucia
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Înțelegerea mesajului unui text literar citit, exprimarea emoțiilor create și
formarea unor opinii referitoare la conținut
Forme de realizare :
 referat
 lecţie demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Speciala Sf. Stelian, Rădăuți
Data: 12 mai 2017 , ora 10.00
Cine răspunde: lecție demonstrativă: prof. Paulencu Brândușa Georgeta,
referat: prof. Levițchi Ilarion

CERCUL PROFESORILOR TERAPEUŢI


Responsabil de cerc- prof. Medvighi Gheorghe
SEMESTRUL I
Tema: Abordarea diferențiată a copiilor cu cerințe educative speciale
Forme de realizare :
 activităţi demonstrative
118
 referat
Locul de desfăşurare: Grădinița Specială Fălticeni
Data: 18 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: - activităţi demonstrative
prof. Bărăscu Mirela, prof. Brustureanu Elena, prof. Lemni Cristina, prof.Sandu
Mihaela,
kinetoterapie: prof. Ostafi Ioana
referat: prof. Sava Carmen , prof. Timofte Simona

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Specificul intervenției terapeutice în contextul deficienței mintale
Forme de realizare :
 activitate demonstrativă
 referat
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura-
Humorului
Data: 26 mai 2017 , ora 10.00
Cine răspunde: - activități demonstrative: prof. Cojoleancă Elena, prof. Jucan
Monica, prof.Rusu Paraschiva, prof.Tiron Katalin
- kinetoterapie: prof.Strugariu Cezar, prof. Stancu Adrian
- psihodiagnoză: prof. Duca Diana
- referat: prof.Caraciuc Sonia

CERCUL PROFESORILOR DE CULTURĂ GENERALĂ


Responsabil de cerc- prof. Balan Costanţa
SEMESTRUL I
Tema: Metodele moderne de predare- învățare a lexicului la elevii cu cerințe
educative speciale din școlile profesionale speciale
Forme de realizare :
 activitate demonstrativă
 referat
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei Gura-
Humorului
Data: 11 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Irimia Matei Elena, prof. Dabija Doinița Luminița,
prof.Chichifoi Mariana

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Contribuția parteneriatelor școlare la dezvoltarea emoțională și integrarea
socială a elevilor cu cerințe educative speciale
Forme de realizare :
 studiu de caz
 activitate demonstrativă
119
Locul de desfăşurare: Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc
Data: 26 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Botezat Mihai, prof. Casian Doina, prof. Ilieș Cristina

CERCUL PROFESORILOR DE DISCIPLINE TEHNICE


Responsabil de cerc- prof. Mahalu Carmen
SEMESTRUL I
Tema: Diseminarea conținuturilor noului curriculum cl. a IX-a școală profesională,
din Aria curriculară Tehnologii

Forme de realizare :
 referat: Alimentația sănătoasă
 lecţie demonstrativă cl XII - Etalarea produselor de cofetărie și patiserie
Data: 11 noiembrie 2016, ora 10.00
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Special Bivolărie
Cine răspunde: prof. ing. Mehedeniuc Georgeta, prof. Ungurenașu Daniela, ing.
Hurjui Andreea, prof . Cîrciu Elena, prof.Vicol Elena

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Metode interactive în procesul de predare- învățare – evaluare a modulelor
din Aria curriculară Tehnologii
Forme de realizare :
 Vizită de studiu interactivă la Filatura de bumbac Moldofil, Câmpulung
Moldovenesc
 lecţie demonstrativă: Utilizarea cusăturilor manuale în ornamentarea
costumelor populare din diverse zone ale țării
 referat
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
Data: 19 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: Vizită de studiu: prof. Mujdei Silvia, prof. Icușcă Florica
- lecţie demonstrativă: prof Filipiuc Camelia, prof. Croitoriu Nicoleta
- referate: prof. Teodorovici Cristina, prof. Mahalu Carmen , prof. Irimia
Ovidiu
CERCUL PROFESORILOR DE SPRIJIN/ ITINERANŢI
Responsabil de cerc- prof. Troană Liliana
SEMESTRUL I
Tema: Materialul didactic – sprijin permanent în activitatea copilului cu CES
Forme de realizare :
 lecţie demonstrativă
 referat
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
Data: 25 noiembrie 2016, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Gafencu Daniela, prof. Acatincăi Ramona
120
SEMESTRUL al II-lea
Tema: Lumea poveștilor la copilul cu CES
Forme de realizare:
 lecţie demonstrativă
 referat
Locul de desfăşurare: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava
Data: 26 mai 2017, ora 10.00
Cine răspunde: prof. Tofan Gabriela, prof. Boca Trandafira

MINORITATEA RROMĂ
INSPECTOR ŞCOLAR, prof. dr. Crăciun Petru

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


minoritatea rromă, anul şcolar 2016-2017
Responsabil cerc pedagogic: Prof. Moisa Brînduşa - Şcoala Gimnazială Gulia
SEMESTRUL I
Tema : Rolul mediatorului şcolar. Metode eficente de prevenire a fenomenului
părăsire timpurie a şcolii.
Forme de realizare :
 referat
 lecţie demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Voitinel
Data: 24 noiembrie 2015, ora 11.00
Răspunde: mediator şcolar Ciorcan Viorel/ prof esorii şi învăţătorii care predau la
clasele cu elevi rromi şi directorul şcolii.
SEMESTRUL al II-lea
Tema : Rolul mediatorului şcolar în relaţia cu şcoala şi familia pentru reducerea
absenteismului şi îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură obţinute de elevii de etnie
rromă.
Forme de realizare :
 referat
 lecţie demonstrativă
Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu
Data: 11 mai 2017, ora 11.00
Răspunde: mediator şcolar Bidirel Sosin/ profesorii şi învăţătorii care predau la
clasele cu elevi rromi şi directorul şcolii.

MANAGEMENT INSTITUTIONAL,
INSPECTOR ȘCOLAR, prof. Cornia Ghiorghi

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul reuniunilor de management instituţional,
anul şcolar 2016-2017

121
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
SEMESTRUL I
Tema: Instrumente operaționale utilizate în unitatea școlară:
1. Procedura de implementare a sistemului de control intern managerial la
unitatea școlară.
2. Planul operațional al unității școlare (pe un an școlar).
Unitatea şcolară Zona Data Responsabil
Școala Gimnazială „Bogdan
Câmpulung 11 noiembrie directorul unităţii
Vodă” Câmpulung
Moldovenesc 2016 şcolare
Moldovenesc
Școala Gimnazială nr. 1 4 noiembrie directorul unităţii
Vatra Dornei
Vatra Dornei 2016 şcolare
Școala Gimnazială Dornești 18 noiembrie directorul unităţii
Rădăuţi
2016 şcolare
Școala Gimnazială Capu Gura 25 noiembrie directorul unităţii
Codrului Humorului 2016 şcolare
Școala Gimnazială Cornu 9 decembrie directorul unităţii
Fălticeni
Luncii 2016 şcolare
Școala Gimnazială Ciprian 16 decembrie directorul unităţii
Suceava
Porumbescu 2016 şcolare

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Transparență și comunicare în procesul decizional în cadrul unităților de
învățământ preuniversitar
Unitatea şcolară Zona Data Responsabil
Şcoala Gimnazială Nr. 1 17 februarie directorul unităţii
Suceava
Suceava 2017 şcolare
Şcoala Gimnazială Ion 24 februarie directorul unităţii
Fălticeni
Irimescu Fălticeni 2017 şcolare
Şcoala Gimnazială Petru 3 martie2017
Gura directorul unităţii
Comarnescu Gura
Humorului şcolare
Humorului
Şcoala Gimnazială Crucea 24 martie 2017 directorul unităţii
Vatra Dornei
şcolare
Şcoala Gimnazială 17 martie 2017
Câmpulung directorul unităţii
Dimitrie Gusti Fundu
Moldovenesc şcolare
Moldovei
Şcoala Gimnazială 10 martie 2017
directorul unităţii
Gheorghe Popadiuc Rădăuţi
şcolare
Rădăuți

122
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

SEMESTRUL I
Tema: Instrumente operaționale utilizate în unitatea școlară:
1. Procedura de implementare a sistemului de control intern managerial la
unitatea școlară.
2. Planul operațional al unității școlare (pe un an școlar).

Unitatea şcolară Zona Data Responsabil


Colegiul Național Mihai Toate unitățile de 20 ianuarie directorul
Eminescu Suceava învățământ liceal 2017 unităţii şcolare

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Transparență și comunicare în procesul decizional în cadrul unităților de
învățământ preuniversitar

Unitatea şcolară Zona Data Responsabil


Colegiul Silvic Bucovina Toate unitățile de 7 aprilie 2017 directorul
Câmpulung Moldovenesc învățământ liceal unităţii şcolare

CONTROLUL CALITĂŢII EDUCAŢIEI


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sima Carmen Cristina

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul reuniunilor coordonatorilor Comisiilor pentru Evaluarea şi
Asigurarea Calităţii (CEAC) în anul şcolar 2016-2017

Specificul standardelor de referinţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii


în învăţământul preuniversitar
Unitatea școlară organizatoare Nivel de învăţământ Data/ora
Grădiniţa cu Program Normal Ţăndărică Preşcolar 17.02.2017,
Suceava ora 10.00
Şcoala Creştină Filadelfia Suceava Primar şi gimnazial 28.02.2017,
ora 15.00
Colegiul Tehnic Samuil Isopescu Licee şi Cluburi ale 23.02.2017,
Suceava Copiilor ora 10.00

PROIECTE EDUCAŢIONALE
INSPECTOR ŞCOLAR: prof. Acostoaie Lidia

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul învăţământului liceal şi
gimnazial, anul şcolar 2016-2017
123
CERCUL coordonatorilor de proiecte educaţionale europene
Zona: SUCEAVA, FĂLTICENI, RĂDĂUŢI, SIRET
Responsabil de cerc: prof. Pavelescu Maria, Liceul cu Program Sportiv Suceava
SEMESTRUL I
Tema 1: Formarea profesiei didactice prin proiecte Erasmus+
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere - Programul Erasmus+ (2014-2020);
 Modalităţi concrete de completare a formularelor de aplicaţie pentru
obţinerea de proiecte europene finanţate de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+ - noul program al UE pentru educaţie, formare
profesională, tineret şi sport;
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Suceava
Data: 25 noiembrie 2015, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Pavelescu Maria /Consiliul Consultativ
Tema 2: Formarea profesiei didactice prin proiecte Erasmus+
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere - Programul Erasmus+ (2014-2020);
 Modalităţi concrete de completare a formularelor de aplicaţie pentru
obţinerea de proiecte europene finanţate de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+ - noul program al UE pentru educaţie, formare
profesională, tineret şi sport;
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
Locul de desfăşurare: Latcu voda siret
Data: 20 ianuarie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Olar Aspazia / Consiliul Consultativ

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tehnici de evaluare, diseminare şi monitorizare în programe europene
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere- Programul Erasmus+;
 Modalităţi de diseminare
 Expoziţii
 Chestionare de evaluare, monitorizare
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială nr.4 Suceava
Data: 3 martie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: Prof. Stanciu Alina Georgeta / Consiliul Consultativ
124
CERCUL coordonatorilor de proiecte educaţionale europene
Zona: VATRA DORNEI, GURA HUMORULUI, CÂMPULUNG
MOLDOVENESC
Responsabil de cerc: prof. Bereholschi Dana-Liceul Teoretic Ion Luca Vatra
Dornei
SEMESTRUL I
Tema 1: Formarea profesiei didactice prin proiecte Erasmus +
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere - Programul Erasmus+;
 Modalităţi concrete de completare a formularelor de aplicaţie pentru
obţinerea de proiecte europene finanţate de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+ - noul program al UE pentru educaţie, formare
profesională, tineret şi sport;
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială George Voevidca Câmpulung
Moldovenesc
Data: 9 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof . Băcanu Lăcrămioara/ Consiliului Consultativ
Tema 2: Formarea profesiei didactice prin proiecte Erasmus +
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere - Programul Erasmus+;
 Modalităţi concrete de completare a formularelor de aplicaţie pentru
obţinerea de proiecte europene finanţate de Comisia Europeană prin
programul Erasmus+ - noul program al UE pentru educaţie, formare
profesională, tineret şi sport;
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
Locul de desfăşurare: Colegiul silvic
Data: 27 ianuarie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: prof. Popescu Ramona / Consiliul Consultativ

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tehnici de evaluare, diseminare şi monitorizare în programe comunitare
Forme de realizare:
 Prezentare/Dezbatere- Programul Erasmus+;
 Modalităţi de diseminare
 Expoziţii
 Chestionare de evaluare, monitorizare
 Activităţi de diseminare – Exemple de bune practici de la beneficiarii din
programul Erasmus +;
 Noutăţi
125
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Petru Comarnescu Gura Humorului
Data: 10 martie 2017, ora 11,00
Cine răspunde: prof. Varvaroi Simona / Consiliul Consultativ

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Anuței Ioan Cezar

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercurilor pedagogice de la nivelul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din şcoli, anul
şcolar 2016-2017

Responsabil de cerc: prof. consilier școlar Ivan Ţugui Otilia, CJAP/CAPP,


Colegiul Tehnic Petru Muşat Suceava
SEMESTRUL I
Tema : Dezvoltarea personală a elevilor prin activități de voluntariat
Forme de realizare:
 atelier de lucru
 prezentare exemple de bune practici
Locul de desfăşurare: Liceul cu Program Sportiv Suceava
Data: 24 noiembrie 2016, ora 10,00
Cine răspunde: prof. Pavelescu Maria, prof. Bădeliță Raluca, prof. Hlade Elena
Alexandra

SEMESTRUL al II-lea
Tema : Proiecte de dezvoltare emoțională
Forme de realizare:
 studii de caz
 dezbatere
 prezentare programe de consiliere de grup
Locul de desfăşurare: Liceul Tehnologic Vasile Deac Vatra Dornei
Data: 4 mai 2017, ora 10,00
Cine răspunde: prof. Aicoboaie Mihaela, prof. Drăgan Delia

BIBLIOTECI ŞCOLARE/CENTRE DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE


INSPECTOR ŞCOLAR, prof. Sehlanec Luminița Angela

TEMATICA ACTIVITĂŢILOR METODICE


din cadrul cercului pedagogic al bibliotecarilor şcolari,
anul şcolar 2016 - 2017
Responsabili de cerc:
bibliotecar Argatu Daniela - Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava
bibliotecar Papuc Alina - Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava
Misiunea bibliotecarului / profesorului documentarist: Căutarea, găsirea şi
aplicarea soluţiilor-răspuns la întrebarea: Bibliotecile – integrare sau disoluţie?
126
SEMESTRUL I
Tema: Tehnici și metode de lucru necesare dezvoltării competențelor de cultură a
informației la elevi (competența informațională, competența în comunicare,
competența TIC și competența media)
Ţinta: Dezvoltarea competențelor informaționale, a tehnicilor de transmitere și
prelucrare a informațiilor prin activități specifice bibliotecii școlare
Forme de realizare:
 Activități demonstrative
 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activități de formare
continuă/ Simularea unor situaţii de documentare
 Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți
Data: 9 decembrie 2016, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar şcolar Ciobara Andreea

SEMESTRUL al II-lea
Tema: Tehnici și metode de lucru necesare dezvoltării competențelor de cultură a
informației la elevi (competența informațională, competență în comunicare,
competența TIC și competența media)
Ţinta: Dezvoltarea competențelor informaționale, a tehnicilor de transmitere și
prelucrare a informațiilor prin activități specifice bibliotecii școlare
Forme de realizare:
 Activități demonstrative
 Ateliere metodice/Schimb de bune practici/Dezbatere/Activități de formare
continuă /Simularea unor situaţii de documentare
 Evaluare interactivă
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială Miron Costin Suceava
Data: 7 aprilie 2017, ora 11.00
Cine răspunde: bibliotecar școlar Cocriș Camelia

SUGESTII DE TEME PENTRU ACTIVITĂŢI ALE COMISIILOR


METODICE/ zone
 Documentele de evidenţă a fondului de carte – modalităţi de completare şi
conservare (Sesiuni de formare metodică lunar/zone, prin implicarea bibliotecarilor
metodişti)
 Proiectarea didactică – o condiţie esenţială a eficienţei actului pedagogic (Ateliere
metodice de redactare a planurilor manageriale şi operaţionale ale bibliotecarului
şcolar/documentaristului )
 Proiectele educaţionale-formă de stimulare a competiţiei pozitive(Schimb de bune
prectici în cadrul activităţilor de formare/cercurilor metodice)
 Voluntariatul în bibliotecă- modalitate eficientă de motivare a utilizatorilor
fideli(Colaborarea eficientă dintre bibliotecar şi consilierul şcolar/consilierul
educativ))

127
 Centrarea procesului didactic pe competenţe şi atitudini pentru formarea
personalităţii autonome a elevilor (Dezbatere pe marginea documentelor normative
privind centrarea procesului didactic pe formarea de competenţe- cheie)
 Creativitatea pedagogică- modalitate de stimulare a utilizatorilor.(Schimb de
experienţă între bibliotecarul şcolar şi cadrele didactice din unitatea şcolară)
 Eficientizarea tehnicilor de lucru cu cartea. (Colaborarea bibliotecarului cu
profesorul de limba română pentru a sprijini exersarea de către elevi, pe baza lecturii
individuale, a competenţelor de exprimare orală şi scrisă)
 Interferenţe cultural- didactice (vizionări de filme didactice/artistice, seri culturale,
vizite la muzee/ case memoriale, confecţionarea unor mape tematice etc.,
 Eroi de ieri şi de astăzi (dramatizări, carnavalul personajelor/ spectacole cu măşti etc.)
 Târgul de litere (Lansări de carte, întâlniri cu scriitorii)
 Ateliere de lectură/de scriere (Aplicarea metodelor gândirii critice de tipul
L.S.D.G.C.- Lectura şi scrierea pentru dezvoltare gândirii critice)
 O carte citită, o comoară descoperită/Lectura e cool(tură)( Concurs între cititorii
fideli)
 Scriitorii lunii (Expoziţie de carte)
 Cartea bibliofilă l@ biblioteca ta (Colecţionare de cărţi)
 Parteneriatul inter instituţional- modalitate de optimizare a accesului la
informaţie/la cultură (Parteneriat didactic între instituţii similare: biblioteci
şcolare/comunale/municipale/case memoriale/muzee)
 Standarde evaluative pentru asigurarea calităţii în educaţie (Schimb de bune
practici, prin prezentarea instrumentelor de evaluare a unor variate activităţi specifice
bibliotecarului şcolar)
 Performanţa şcolară – rezultat al implicării competente a bibliotecarului
şcolar/profesorului documentarist în asigurarea expertizei de specialitate (Activităţi
demonstrative)

128