Sunteți pe pagina 1din 11

An Credit Anuitate Dobandă Principal Credit rămas

0 42,147.84 - - - 42,147.84
1 42,147.84 17,850.537 5,479.22 12,371.32 29,776.52
2 29,776.52 17,850.537 3,870.95 13,979.59 15,796.93
3 15,796.93 17,850.537 2,053.60 15,796.94 0
Estimări lunare L1 L2 L3 L4 L5
bucăți/zi 20 22 20 20 19

I
ZĂR I
VÂN ITUR L1 L2 L3 L4 L5
VEN
VÂNZĂRI (x 30 zile) 600 660 600 600 570
VENITURI(x 30 RON) 18,000 19,800 18,000 18,000 17,100

Medii Sume Unitate Aproximare


Media vânzărilor 612.50 servicii/lună 612
Media veniturilor 18,375.00 RON/lună -
Media vânzărilor 20.42 servicii/zi 20
Media veniturilor 612.50 RON/zi -
Media vânzărilor 7,350.00 servicii/an 7350
Media veniturilor 260,700.00 RON/an -

ESTIMĂRI ANUL 1 ANUL II ANUL III


servicii/zi 20 25 27
servicii/lună 600 750 810
servicii/an 7200 9000 9720

I
ZĂR I
VÂN ITUR ANUL I ANUL II ANUL III Total
VEN
VÂNZĂRI (buc) 7350 9000 9720 26070
VENITURI (RON) 220500 270000 291600 782100
L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
25 21 20 19 18 19 22

L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

750 630 600 570 540 570 660


22,500 18,900 18,000 17,100 16,200 17,100 19,800
TOTAL

7,350
220,500
Estimări lunare L1 L2 L3 L4 L5
bucăți/zi 20 22 20 20 19

I
ZĂR ELI
VÂN H ELTUI L1 L2 L3 L4 L5
C
VÂNZĂRI (x 30 zile) 600 660 600 600 570
CHELTUIELI (x 20.42 RON) 12252.0 13477.2 12252.0 12252.0 11639.4

Media Suma Unitate Aproximare


Media vânzărilor 612.50 servicii/lună 612
Media cheltuielilor 12,507.25 RON/lună -
Media vânzărilor 8,640.00 servicii/an 8640
Media cheltuielilor 176,428.80 RON/an -

ESTIMĂRI ANUL 1 ANUL II ANUL III


servicii/zi 20 25 27
servicii/lună 600 750 810
servicii/an 7200 9000 9720

I
ZĂR I
VÂN UIEL ANUL I ANUL II ANUL III Total
C HELT

VÂNZĂRI 7200 9000 9720 25920


CHELTUIELI 147024.0 183780.0 198482.4 529286.4
L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
25 21 20 19 18 19 22

L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 TOTAL

750 630 600 570 540 570 660 7350


15315.0 12864.6 12252.0 11639.4 11026.8 11639.4 13477.2 150087.0
L1 L2 L3 L4 L5 L6
Vânzări 600.00 660.00 600.00 600.00 570.00 750.00
Venituri 18,000.00 19,800.00 18,000.00 18,000.00 17,100.00 22,500.00
Cheltuieli 12,252.00 13,477.20 12,252.00 12,252.00 11,639.40 15,315.00
Amortizare 73.61 73.61 73.61 73.61 73.61 73.61
Profit Brut 5,748.00 6,322.80 5,748.00 5,748.00 5,460.60 7,185.00
Impozit 919.68 1,011.65 919.68 919.68 873.70 1,149.60
Profit Net 4,828.32 5,311.15 4,828.32 4,828.32 4,586.90 6,035.40
Cash-Flow 4,901.93 5,384.76 4,901.93 4,901.93 4,660.51 6,109.01

Anul I Anul II Anul III


Vânzări 7,350.00 9000 9720
Venituri 220,500.00 270,000.00 291,600.00
Cheltuieli 150,087.00 183,780.00 198,482.40
Amortizare 883.32 883.32 883.32
Profit Brut 70,413.00 86,220.00 93,117.60
Impozit 11,266.08 13,795.20 14,898.82
Profit Net 59,146.92 72,424.80 78,218.78
Cash-Flow 60,030.24 73,308.12 79,102.10
L7 L8 L9 L10 L11 L12
630.00 600.00 570.00 540.00 570.00 660.00
18,900.00 18,000.00 17,100.00 16,200.00 17,100.00 19,800.00
12,864.60 12,252.00 11,639.40 11,026.80 11,639.40 13,477.20
73.61 73.61 73.61 73.61 73.61 73.61
6,035.40 5,748.00 5,460.60 5,173.20 5,460.60 6,322.80
965.66 919.68 873.70 827.71 873.70 1,011.65
5,069.74 4,828.32 4,586.90 4,345.49 4,586.90 5,311.15
5,143.35 4,901.93 4,660.51 4,419.10 4,660.51 5,384.76
TOTAL
7,350.00
220,500.00
150,087.00
883.32
70,413.00
11,266.08
59,146.92
60,030.24
Investiția inițială 28,690.00
Cash Flow I 60,030.24
Cash Flow II 73,308.12
Cash Flow III 79,102.10

VAN = 139,652.53 >> 0

RIR= 209.24% >> Ra

IP= 5.87 >1

L1 L2 L3 L4 L5 L6
Cash-Flow 4,901.93 5,384.76 4,901.93 4,901.93 4,660.51 6,109.01

Anul I L1 L2 L3 L4 L5 L6
Cash flow actualizat 4,901.93 10,286.69 15,188.62 20,090.55 24,751.06 30,860.07
L7 L8 L9 L10 L11 L12
5,143.35 4,901.93 4,660.51 4,419.10 4,660.51 5,384.76

L7 L8 L9 L10 L11 L12


36,003.42 40,905.35 45,565.86 49,984.96 54,645.47 60,030.23