Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

PUBLICATE:

1. Luminiţa Laiu, 1991 - Situaţia regăsirilor de păsări inelate în perioada 1988 -


1991. Buletinul de informare al Societăţii Ornitologice Române, , pp. 15 - 35.
2. Luminiţa Laiu, 1992, - Situaţia inelărilor efectuate în anul 1991 de inelatorii
CentraleiOrnitologice Române. Buletinul de informare al Societăţii Ornitologice Române, nr. 3,
pp. 2 - 3 .
3. Baicu Tudorel, Banfi Mirela, Gogu-Bogdan Mircea, Laiu Luminiţa, 1996, – Efecte
ecotoxicologice ale produselor Tiramet 60 SC şi Tirametox 90 SC asupra prepeliţei
japoneze (Coturnix coturnix japonica), Proplant '96, vol. II, pp. 651 - 658.
4. Baicu Tudorel, Banfi Mirela, Gogu-Bogdan Mircea, Laiu Luminiţa, 1996, -
Impactul ecotoxicologic al produsului Icedin Super B asupra prepeliţei japoneze (Coturnix
coturnix japonica), Proplant '96, vol. II, pp. 659 - 666.
5. Baicu Tudorel, Banfi Mirela, Gogu-Bogdan Mircea, Laiu Luminiţa, 1996, -
Evaluarea impactului ecotoxicologic a produsului Sanolt Super faţă de prepeliţa japoneză
(Coturnix coturnix japonica), Proplant '96, vol. I
6. Luminiţa Laiu, Dumitru Murariu, 1997 - Nourriture de la chouete cheveche
(Athene noctua Scop; 1769) (Aves: Strigiformes) pendant 1'ete, dans une depression sous-
carpatique de la Moldavie - Roumanie. Trav. Mus. Hist. Nat "Gr. Antipa". Vol. XXXVII, pp.
319 - 326.
7. Luminiţa Laiu, Dumitru Murariu, 1998 - The food of the Long-eared Owl (Asio otus
otus L.) (Aves: Strigiformes) in wintering conditions of the urban environment in Romania.
Trav. Mus. Hist. Nat "Gr. Antipa Vol. XL, pp. 413 - 430.
8. Luminiţa Laiu, 1998 - Date preliminare privind avifauna plantaţiilor pomicole la
nord de Bucureşti. “50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Horticultură - Bucureşti“ (1948 –
1998), Sesiunea Omagială – Lucrări Ştiinţifice, pp. 229 – 234.
9. H. M. Savage, C. Ceianu, G. Nicolescu, N. Karabastos, R. Lanciotti, A.Vladimirescu,
L. Laiu, A. Ungureanu, C. Romanca and T.F. Tsai, 1999 - Entomologic and avian
investigations of an epidemic of West Nile fever in Romania in 1996, with serologic and
molecular characterization of a virus isolate from mosquitoes,. Am J. Trop. Med. Hyg., 61
(4), pp. 600 - 611.
10. Luminiţa Laiu, Paul Paşol, 2001 – Ecological on Zoogeographical data on birds
populations from the orchards North of Bucharest. Studii şi Cercetări, Biologie 6,
Universitatea Bacău, pp. 109 – 113.
11. Luminiţa Laiu, Dumitru Murariu, 2000 - Food of the Little Owl (Athene noctua
Scop; 1769) (Aves: Strigiformes) in the surroundings of Bucharest (Romania). Travaux du
Muséum National d’Histoire naturelle "Gr. Antipa”, Vol. XLII, pp. 185 - 193.
12. Luminiţa Laiu, 2000 - Preliminary results on winter counts (1995 – 1999) of the
Mallard (Anas platyrhynchos) from Bucharest – România. Sylvia Ornitologický Časopis
Journal of Ornithology - ABSTRACT of the Third Conference of Aquatic Birds Working
Group of Societas Internationalis Limnologiae (SIL), Praha, Ročník 36, Supplement, pp.
56.
13. Luminiţa Laiu, Paul Paşol, Florin Feneru, Dumitru Murariu, 2002 – The analysis
of the winter food structure in Asio otus otus L. (Aves: Strigiformes) from Bacău and Iaşi towns
– Moldavia, Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire naturelle "Grigore Antipa”,
Vol. XLIV, pp. 423 - 430.
14. Luminiţa Laiu, Paul Paşol, Dumitru Murariu, 2003 – Winter food of the Long-
eared Owl (Asio otus otus L.) in the rural environment (Romania). Travaux du Muséum
National d’Histoire naturelle "Grigore Antipa”, Vol. XLV, pp. 365 - 372.
15. Luminiţa Laiu Cercetări privind rolul ciufului de pădure (Asio otus otus L.)
(AVES: STRIGIFORMES) în protecţia unor ecosisteme naturale şi agroecosisteme. Revista
de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Număr Special 2005, ISSN – 1582 – 1218.

COMUNICATE:

1. Angela Petrescu, Luminiţa Laiu – Sinteza observaţiilor ornitologice efectuate


în pădurea şi balta Comana între anii 1900 – 1991. “Simpozion de Ornitologie şi Protecţia
Păsărilor”, Tg. Mureş, 23 – 24 nioembrie 1991;
2. Luminiţa Laiu – Contribuţii privind importanţa economic a ciufului de pădure
(Asio otus otus L.) în lupta împotriva dăunătorilor agricoli (poster). Sesiunea ştiinţifică
dedicată celei de a 25-a aniversări a Instiutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor.
Bucureşti, 09 – 10 marie 1993.
3. Luminiţa Laiu, Florin Marcu – Două săptămâni de captivitate a unei acvile
ţipătoare mici (Aquila pomarina) (proiecţie video). Al IV – lea Simpozion de Ornitologie şi
Protecţia Păsărilor: “Păsările migratoare şi protecţia lor”, Galaţi, 24 – 26 septembrie 1993.
4. Luminiţa Laiu – Cercetări preliminare asupra avifaunei zonei Roşu, (S.A.I.)
(poster). Sesiunea Ştiinţifică a Instiutului de Cercetări pentru Protecţia Plantelor, Bucureşti,
29 – 30 martie 1994.
5. Luminiţa Laiu – Situaţia Galliformelor inelate şi regăsite în România în
perioada 1942 – 1994. “1995 - ANUL EUROPEAN AL CONSERVĂRII ÎNTREGII NATURI” -
Conferinţa Galliformelor, Reghin, 26 – 29 octombrie 1995.
6. Luminiţa Laiu – Balta Roşu – Dudu (S.A.I.), refugiu şi loc de iernare a
păsărilor acvatice. Al VI – lea Simpozion de Ornitologie şi Protecţia Păsărilor – ARII DE
IMPORTANŢĂ AVIFAUNISTICĂ, Cluj Napoca, 26 – 28 aprilie 1996.
7. Luminiţa Laiu – Date privind hrana de iarnă a ciufului de pădure (Asio otus
otus L.) în staţiunea Amara, judeţul Ialomiţa. A III- a Sesiune Ştiinţifică “ECOLOGIA ŞI
PROTECŢIA ECOSISTEMELOR”, Bacău, 12 – 13 noiembrie 1998.
8. Luminiţa Laiu, Paul Paşol, Dumitru Murariu – Adaptarea hranei ciufului de
pădure (Asio otus otus L.) în condiţiile iernării în mediul rural şi urban. Sesiunea Ştiinţifică a
Cadrelor Didactice şi a Studenţilor, U.Ş.A.M.V., Facultatea de Agricultură, Bucureşti, 25 –
26 mai 2000.
9. Luminiţa Laiu, Dumitru Murariu – Rezultatele analizei hranei de iarnă la
populaţia de Asio otus otus L., din Bacău. A IV – a Sesiune Ştiinţifică “ECOLOGIA ŞI
PROTECŢIA ECOSISTEMELOR”, Bacău, 09 – 10 noiembrie 2000.
10. Luminiţa Laiu - Results of ringing and evolution of some bird populations
from Romania. 15 th International Conference of the European Bird Census Council,
26th-31st of March 2001 Nyiregyhaza Hungary.

DOCTORAND,
Ing. Luminiţa LAIU