Sunteți pe pagina 1din 2

Argumentare- Gen dramatic- O scrisoare pierdută

Opera dramatică este o creaţie literară destinată spre a fi


prezentată pe scenă în faţa spectatorilor.
Opera „O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale este o
craţie dramatică fiindcă întruneşte calităţiile acestui gen literar.
Tema operei o constituie oglindirea unor situaţii sociale şi
politice necorespunzătoare, corupte din pragul alegerilor
electorale pentru Cameră, situaţii plasate în capitala unui judeţ
de munte.
În primul rând acţiunea este structurată în 4 acte, fiecare
având un anumit număr de scene.
Acţiunea operei urmăreşte momentele subiectului. În
expoziţiune Tipătescu are o discuţie cu Pristanda înştiinţându-l
că Nae Caţavencu se află în posesia unei scrisori care îi poate
aduce reuşita în alegeri. Intriga este reprezentată de pierderea
scrisorii de către Zoe Trahanache. Aflându-se în posesia
scrisorii, Caţavencu îi şantajează pe Zoe şi pe Trahanache, astfel
obţinând susţinerea lor în alegeri. Piesa atinge punctual
culminant când s-a aflat de candidatura lui Agamemnon
Dandanache. În deznodamant situaţia se lămureşte şi conflictele
se sting.
În al doilea rând exită un conflict dramatic în jurul căruia se
desfăşoară acţiunea şi anume lupta electorală, dar există şi
răsturnări de situaţii care menţin atenţia spectatorilor.
Modul de expunere de bază este dialogul, dar se apelează şi
la monologul dramatic prin care se fac cunoscute spectatorilor,
frământările, gândurile unui personaj.
Un alt argument este apariţia dramaturgului care intervine
în operă prin descrieri sumare la începutul actelor prin care se
indică decorul necesar sau prin indicaţii de regie notate în
paranteză prin care se sugerează actorilor felul cum trebuie
interpretat personajul “Pristanda (mâhnit):”.
Un ultim argument ar fi că personajele sunt prezentate la
începutul operei sub forma unei liste unde se dau detalii privind
identitatea lor în cadrul acţiunii piesei. Numele lor este notat la
începutul fiecărei replici rostite de acesta.
Datorită acestor trăsături opera “O scrisoare pierdută” de
Ion Luca Caragiale aparţine genului dramatic.