Sunteți pe pagina 1din 2

Seminarul Teologic Liceal ,,Sfântu Gheorghe”, Roman.

Lucrare de Atestat:

,,RĂSCUMPĂRAREA DIVINĂ
SI ASPECTELE EI”.

Coordonator: Elev:

Preot Profesor Doctor Mărian Ovidiu.

Leonte Constantin.

Anul 2011.