Sunteți pe pagina 1din 3

Ecuaţii diferenţiale

1. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale cu variabile separabile:


t2
a) x0 = 2 ;
x
b) x0 = 1 + x2 , x(0) = 0;
c) x0 = 1 + x2 , x(0) = 1, t ∈ (−3π/4, π/4);
d) xx0 + (1 + x2 ) sin t = 0, x(0) = 1;
e) (t2 − 1)x0 + 2tx2 = 0, x(0) = 1;
f) 2t2 xx0 + x2 = 2.
2. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale omogene:
a) tx0 = x − tex/t ;
b) 2t2 x0 = t2 + x2 ;
−2t + 4x − 6
c) x0 = ;
t+x−3
x−t+1
d) x0 = ;
x−t+2
t+x
e) tx0 − x = (t + x) ln .
t
3. Să se rezolve următoarele
 ecuaţiiliniare:
1
a) x0 + xtg t = sec t; sec t = ;
cos t
b) tx + et = tx0 ;
2
c) x0 + 2tx = 2te−t ;
d) tx0 = 2x + t3 cos t.
4. Să se rezolve următoarele ecuaţii de tip Bernoulli:
a) x0 = x4 cos t + x tg t;
b) (t + 1)(x0 + x2 ) = −x;
c) tx2 x0 = t2 + x3 ;

d) tx0 − 2t2 x = 4x;
e) txx0 = x2 + t;
f) tx0 + 2x + t5 x3 et = 0.
5. Să se rezolve următoarele ecuaţii de tip Riccati, cunoscând soluţia particulară
menţionată:
2 sin t 1
a) x0 + x2 sin t = 2
, ϕ(t) = ;
cos t cos t
0 2 2
b) x + x = 1 + t , ϕ(t) = t;
√ √
c) 2(t − t2 t)x0 + 2 t x2 − x − t = 0, ϕ(t) = t;
x 1 1
d) x0 = x2 + + 2 , ϕ(t) = − ;
t t t

1
x 4 2
e) x0 = −x2 − + 2 , ϕ(t) = − .
t t t
6. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale cu diferenţiale totale:
a) (2 − 9tx2 )t dt + (4x2 − 6t3 )x dx = 0;
b) e−x dt − (2x + te−x ) dx = 0;
x
c) dt + (x3 + ln t) dx = 0;
t
t3
 
2
d) 3t (1 + ln x) dt − 2x − dx = 0;
x
7. Să se rezolve următoarele ecuaţii de tip Lagrange:
a) t(x0 )2 + (x − 3t)x0 + x = 0;
b) x = t(1 + x0 ) + (x0 )2 ;
3 0
c) x = tx0 + ex ;
2
1
d) x = t(x0 )2 − 0 ;
x
e) x = t(x0 )2 + 2(x0 )3 .
8. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale de tip Clairaut:
1
a) x = tx0 + 0 2 ;
(x )
p
0
b) x = tx + 1 + (x0 )2 ;
c) x = tx0 − 1 − (x0 )2 ;
d) x = tx0 + (x0 )3 ;
1
e) x = tx0 + (x0 )5 ;
5
f) x = tx0 − ln x0 ;
g) x = x0 (t + sin(x0 )).
9. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale de ordin superior, notând derivata
de ordin minim a funcţiei x(t) cu y(t):
a) 2tx0 x00 = (x0 )2 − 1;
b) tx(4) + x000 = et ;
c) (x00 )3 + tx00 = x0 ;
d) x00 − tx000 + (x000 )3 = 0.
10. Să se rezolve următoarele ecuaţii diferenţiale de ordin superior, notând x0 (t) =
p(t) şi apoi considerând p = p(x):
a) x3 x00 = 1;
b) x4 − x3 x00 = 1;
c) x000 (x0 )2 = (x00 )3 ;
d) x2 + (x0 )2 − 2xx00 = 0, x(0) = x0 (0) = 1;
e) xx000 + 3x0 x00 = 0;
f) xx00 − 2xx0 ln x = (x0 )2 .

2
11. Să se integreze următoarele ecuaţii diferenţiale cu coeficienţi variabili, folosind
soluţia particulară indicată şi formula pentru wronkian:
a) (2t + 1)x00 + 4tx0 − 4x = 0, x1 (t) = t;
b) tx00 − (t + 1)x0 − 2(t − 1)x = 0, x1 (t) = e2t ;
c) x00 + 2t x0 + x = 0, x1 (t) = sin t
t
.
12. Să se integreze următoarea ecuaţie diferenţială folosind metoda variaţiei con-
stantelor:
(t2 + 1)x00 − 2tx0 + 2x = t(t2 + 1), (t > 0),
ştiind că ecuaţia omogenă are soluţia x1 (t) = t.
13. Să se integreze următoarele ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
omogene:
a) x00 − 5x0 + 4x = 0;
b) x000 − x = 0;
c) x(4) − 4x00 + 4x = 0;
d) x000 − 3x0 + 2x = 0;
e) x(4) + 2x000 + 3x00 + 2x0 + x = 0;
f) x(7) + 3x(6) + 3x(5) + x(4) = 0;
g) 64x(8) + 48x(6) + 12x(4) + x00 = 0.
14. Să se integreze următoarele ecuaţii diferenţiale liniare cu coeficienţi constanţi
neomogene:
a) x00 + x = t sin t;
b) x00 − 5x0 = 3t2 ;
c) x00 − 5x0 = sin 5t;
d) x00 + 7x0 + 10x = te−2t cos 5t;
e) x00 + 3x0 + 2x = 1
1+et
;
f) x00 + x = tg t;
g) x00 + x = 1
cos t
;
h) x000 + x = t23 + ln t.
15. Să se integreze următoarele ecuaţii diferentiale de tip Euler:
a) t2 x00 − 2tx0 + 2x = 0, t > 0;
b) t3 x000 + tx0 − x = 0, t > 0;
c) 12t3 x000 − 25t2 x00 + 28tx0 − 6x = 0, t > 0;
d) t2 x00 − 3tx0 + 4x = t, t > 0;
e) t2 x00 + 4tx0 + 2x = cos t, t > 0;
f) t3 x000 + 3t2 x00 + tx0 − x = t, t > 0.