Sunteți pe pagina 1din 2

1

M16: Organizarea şi coordonarea activităţilor de reparare a automobilelor


Nr de ore/săpt: 6ore
Nr. ore /an : 96 din care: T: 32 ore LT: 48 ore IP:16
Clasele: II Apl

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Nr Unitatea de Competenţe Nr. ore Săptămâna Obs


Conţinuturi
crt competenţă specifice
T LT IP T, LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
 Documentaţia tehnică utilizată la 1 S1
lucrări de reparare (scheme 3
2
structurale, manuale de reparaţii, fişe S1
tehnologice, planuri de operaţie)
 Operaţii de remediere a defecţiunilor
sistemelor automobilului şi a 3 1 2
componentelor acestora: demontare, 2
Organizarea montare, înlocuire, remediere, 2
Stabileşte modul verificare, reglare
şi
de intervenţie în  Mijloace de lucru utilizate la 3 1 3
coordonarea
1 funcţie de repararea autovehiculelor.
activităţilor de 2
defecţiunea  Stabilirea modului de intervenţie în 4,5,6,7
reparare a 3
constatată funcţie de defecţiunea diagnosticată 12 4
automobilelor
- listarea operaţiilor de reparare 8 4,5,6,7
necesare
repartizarea automobilului la 8
punctele de lucru (funcţie de 3 1
operaţiile necesare, dotarea tehnică, 2 8
planul general de activităţi şi
gradul de încărcare al personalului)
2

Organizarea  Organizarea activităţilor de reparare


şi Coordonează (elaborarea unui plan de activităţi,
coordonarea activităţi de stabilirea echipei, prezentarea
2 2 3 9
activităţilor de repare a planului, distribuirea sarcinilor, 1 9
reparare a automobilelor instruirea personalului)
automobilelor
Organizarea Elaborează  Monitorizarea activităţilor de
şi strategii monitorizare (întocmitrea unui grafic de
coordonarea individuale monitorizare, verificarea respectării 10,11
3 8 12 10,11
activităţilor de pentru o planului, termenelor, a normelor de 4 12,13
12,13
reparare a comunicare tehnica securităţii muncii, a criteriilor
automobilelor eficientă de calitate)
Organizarea  Lucrări de testare a automobilelor
Evaluează 2 3
şi reparate 1 14
calitatea
coordonarea  Coordonarea lucrărilor de testare a
4 lucrărilor de 14,15
activităţilor de automobilelor reparate (stabilirea
repare a
reparare a testelor, repartizarea sarcinilor, 2
automobilelor 3
automobilelor fixarea termenelor, monitorizare) 1 15
Analizarea rezultatelor şi luarea unei
Aplică tehnici de
5 decizii cu privire la recepţia lucrărilor de 2 3 1 16 16
comunicare orală
reparare

Întocmit,