Sunteți pe pagina 1din 2

COMUNA

SUATU

JUDEŢUL
CLUJ

Comuna Suatu

este aşezată în Câmpia Transilvaniei


la 36 km est de Cluj Napoca şi are în
componenţǎ satele Suatu, resedinaţa de atrage an de an un număr mare de vizitatori. caras, crap, cten, fitofag, roşioarǎ, biban şi
comunǎ, Aruncuta şi Dâmburile. Pe peretele nordic se poate vedea fresca cu crap chinezesc.
diametru de 3,5m care mai pǎstreazǎ numai
unele pasaje reprezentând învierea morţilor.
Rezervaţie botanicǎ În partea sudicǎ se aflǎ o Pieta de secol XIV.
Tot pe peretele nordic se aflǎ o plǎcuţǎ
Pe raza comunei există o rezervaţie naturalǎ memorialǎ cu inscripţie în latinǎ arǎtând
botanicǎ. Suprafaţa acesteia este de circa ctitorul bisericii, familia Suki.
9,2 ha şi cuprinde fâneţele însorite ale unei
porţiuni din dealul La Ţigle. Aici cresc şi se
dezvoltǎ în bune condiţii un remarcabil
numǎr de plante xerofile pontice şi pontico-
meditarenee precum şi plante endemice,
adevǎrate comori botanice. Cea mai
caracteristicǎ plantǎ a rezervaţiei este
Astragalus peterfii (piatrǎ-linte sau cosaşul
lui Péterfi) descrisǎ în anul 1916 de cǎtre
botanistul S. Jávorka, plantǎ neîntâlnitǎ în
altǎ parte a lumii. La intrarea în comunǎ se aflǎ Pensiunea
Paula, cu restaurant specific vânǎtoresc.

Pe terenul fostului sat Suatu de Jos se


găseşte Biserica Reformată-calvină,
construită în 1682. În interiorul bisericii se
află stema familiei nobiliare Bornemisza din
Ineu.

În Suatu, o zonă de deal deosebită, se pot


organiza, în zonele împădurite ale
comunei, centre de vânătoare, trasee
turistice forestiere, circuite sportive.

Zone de agrement
Monumente istorice
O atracţie turisticǎ deosebitǎ este biserica Lacul artificial se întinde pe o suprafaţǎ de
unitariană, construită în secolul al XIV-lea, 70 ha, unde se practică pescuitul sportiv la
cu preţioase picturi interioare pe pereţi, care