Sunteți pe pagina 1din 1

Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI

superior
Facultatea FACULTATEA DE DREPT
Departamentul DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ŞI DREPT PRIVAT
Ciclul de studii MASTER
Forma de învăţământ IF
Programul de studii DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ
An universitar 2017-2018

TEME DE CERCETARE
LA DISCIPLINA

DREPTUL EUROPEAN AL MEDIULUI

1. Influenţa jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie în dezvoltarea


dreptului european al mediului
2. Rolul instituțiilor Uniunii Europene în protecţia mediului
3. Politica europeană în domeniul mediului
4. Instrumentele de aplicare a politicilor publice de mediu
5. Politica agricolă comună
6. Dreptul la un mediu sănătos
7. Protecţia diversităţii biologice şi conservarea naturii

Prof.univ.dr. Vasilica NEGRUŢ


vasilicanegrut@univ-danubius.ro