Sunteți pe pagina 1din 3

Date de contact:

DOGARU TATIANA
Email: tatiana.dogaru@administratiepublica.eu
Tel. 0770960829

CHESTIONAR

Stimate respondent,

O cercetare sociologică, în scop didactic, privind capacitatea autorităților publice de a elabora și


implementa politici publice locale va fi realizată pe baza acestui chestionar. Scopul cercetării este de a
investiga mecanismele, cadrul legal și procedurile care susțin elaborarea politicilor publice locale.

Calitatea cercetării noastre depinde în mare măsură de sinceritatea răspunsurilor dvs.

Vă mulțumim pentru înțelegere și timpul acordat!

1. Enumerați principalele acte normative care conturează cadrul pentru elaborarea și implementarea
politicilor publice locale.

HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL

DISPOZIȚII PRIMAR

…………………………………………………………..

2. Care este procedura pe care instituția dvs. o parcurge pentru elaborarea și implementarea
politicilor publice locale?
ANALIZAREA NEVOILOR LOCALE ȘI ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARÂRE ÎN VEDEREA
SUPUNERII DEZBATERILOR ÎN PLENUL CONSILIULUI LOCAL
3. Ierarhizați următoarele probleme de politici publice locale, folosind numere de la 1 (puțin
importantă) – 5 (foarte importantă)

Problema Scor/Treaptă
canalizare 2
salubritate 2
transporturi - infrastructură 4
poluarea mediului - deșeuri 4
cultură 2
altele (menționați): ……………………..

4. În cadrul instituției dvs. există:


a. un compartiment specializat pentru politici publice locale;
b. o persoană cu atribuții în vederea pregătirii documentelor de politici publice locale;
c. colective specializate în domeniul politicilor publice locale.

5. În ce măsură obiectivele neclare ale politicilor publice locale afectează activitatea de zi cu zi a


instituției?
a. În foarte mare măsură;
b. În mare măsură;
c. În măsură medie;
d. În mică măsură;X
e. Nu afectează.

6. Pe o scală de la 0 (de loc) la 5 (foarte mare), cât de mare este influența liderilor politici și
administrativi în procesul politicilor publice locale?
0 1 2 3 4 5
lideri X
Primarul X
Vice-primarul X
Managerul public X
Președintele consiliului X
Secretar uat. X

7. Pe o scală de la 0 (de loc) la 5 (foarte mare), cât de mare este influența structurilor politice și
administrative în procesul politicilor publice locale?

0 1 2 3 4 5
lideri X
Comisiile de specialitate X
Conducătorii departamentelor X
Majoritatea din consiliu X
Minoritatea din consiliu X
Cetățenii care participă la X
procesul politicilor publice
locale

8. Care sunt cele mai frecvente documente de politici publice locale pe care le folosește instituția
dvs.?

HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL

…………………………………………………………

………………………………………………………….

9. Precizați câte politici publice locale au fost elaborate în perioada 2010 – 2016 și ce domenii au fost
vizate?

Anul Nr. politici publice locale Domeniu


2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 3 CANALIZARE, ADUCȚIUNE
APĂ ȘI SALUBRITATE

10. Care dintre următorii actori sunt regăsiți cu precădere în procesul de elaborare a politicilor publice
locale:
a. Cetățenii;
b. Firmele/societățile comerciale;
c. Organizațiile non-guvernamentale;
d. Grupurile de acțiune locală;X
e. Altele (menționați): : …………………………………………………..

Date de contact:
Date de contact:
DOGARU TATIANA
Email: tatiana.dogaru@administratiepublica.eu
Tel. 0770960829
DOGARU TATIANA
Email: tatiana.dogaru@administratiepublica.eu
Tel. 0770960829