Sunteți pe pagina 1din 6

1

Scenetă de Crăciun
Actul 1

- Vestirea naşterii lui Isus

ALEX Povestitor 1: În vremea când Irod cel Mare domnea peste toată Iudeea, trăia un preot pe nume
Zaharia, iar acest preot avea o soţie pe nume Elisabeta şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu. Însă
nu aveau nici un copil. Dar iată că pe când Zaharia slujea ca preot, i-a apărut un înger al Domnului, pentru
a-i aduce o veste minunată şi anume că va avea un fiu, căruia îi va pune numele Ioan. Datorită îndoielii lui,
faţă de vestea îngerului a rămas fără glas până la tăierea împrejur a lui Ioan. După puţin timp, Elisabeta, a
rămas însărcinată şi a ascuns acest lucru timp de cinci luni spunându-şi: ”Aşa mi-a făcut Domnul în zilele în
care şi-a îndreptat privirea spre mine, pentru a îndrepta ruşinea mea în faţa oamenilor.”

ANDREI Povestitor 2: Pe când Elisabeta era în luna a şasea, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Gabriel
într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, să aducă o veste bună unei fecioare care era logodită cu un bărbat
numit Iosif. Numele fecioarei era Maria.

SEBI Îngerul 1: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!


Nu te teme, Marie, căci ai aflat har în faţa Domnului. Vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El
va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt, iar Domnul Dumnezeul nostru îi va da tronul lui David, va
domni peste casa lui Iacob în veci şi domnia lui nu va avea sfârşit.

( Maria către înger, Puţin îngândurată )

CRISTINA Maria: Cum se vor împlini toate acestea, deoarece eu nu cunosc bărbat.

ANDREEA Îngerul 1: Spiritul Sfânt se va coborî asupra ta şi puterea celui preaînalt te va umbri, de
aceea Sfântul care se va naşte din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu.
LUCA Îngerul 2: Iată şi ruda ta Elisabeta va naşte un copil la bătrâneţe căci pentru Dumnezeu nimic nu
este cu neputinţă!
CRISTINA Maria: Iată serva Domnului, fie mie după cuvântul tău.

Actul 2

ALEX Povestitor 1: În zilele imediat următoare, Maria a pornit spre casa Elisabetei. A intrat în casa
Elisabetei şi a salutat-o, iar Elisabeta s-a umplut de Spirit Sfânt. Copilul pe care îl purta în pântec a tresărit de
bucurie.

CRISTINA Maria: Pace ţie!

MIHAELA Elisabeta: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul trupului tău!
Şi de unde îmi este dat mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine?
Iată, când a ajuns glasul salutului tău la urechile mele, a săltat de bucurie copilul în pântecele meu. Fericită
eşti tu că ai crezut cele spuse de Domnul.

CRISTINA Maria: Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul şi spiritul meu tresaltă de bucurie în
Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit la umilinţa slujitoarei sale; şi iată că acum toate popoarele
mă vor numi fericită, deoarece Cel Atotputernic mi-a făcut lucruri mari. Sfânt este Numele Lui.
2
ANDREI Povestitor 2: Întorcându-se Maria de la vara sa Elisabeta, i-a povestit lui Iosif cele întâmplate.
Iosif, aflând că Maria a rămas însărcinată prin puterea Spiritului Sfânt, fiind drept şi nevoind să se
necăjească, s-a hotărât să o lase în ascuns.

( Iosif se frământă şi se întrebă ce să facă; se culcă şi în vis îi apare un înger)

ANDREEA Îngerul 3: Iosif, fiul lui David, nu te teme să o iei pe Maria, logodnica ta, căci ceea ce s-a
conceput în ea este de la Spiritul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui
poporul său de păcate.

ALEX Povestitor 1: Toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească ceea ce fusese spus de Domnul prin
profetul care zice: ,, Iată, fecioara va concepe şi va naşte un fiu şi îi vor pune numele Emanuel, care
înseamnă Dumnezeu este cu noi”
Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit Îngerul Domnului şi a luat-o la sine pe soţia lui
Maria.
Actul 3

ANDREI Povestitor 2: În vremea aceea a ieşit un decret in imperiu din partea împăratului Cezar Augustus, în
vederea întocmirii unui recensământ. La acest recensământ au fost prezenţi şi Iosif cu soţia lui Maria…… Şi pe
când erau ei acolo a venit vremea ca Maria să nască.

( Mariei îi vine rău în timp ce stă la rând pentru a se înscrie. Pentru a menţine ordinea la înscriere mai apar
trei soldaţi)

GABI Soldat : Cine urmează! Haideţi mai repede că nu avem de gând să stăm aici toată viaţa! Mişcă
odată! Hai mai repede că m-am plictisit!

DENIS Iosif: Aşează-te aici, căci merg să caut un adăpost.


( Iosif bate la o uşă)

DENIS Iosif: Pace!

CASI Hangiu 1: Pace ţie!

DENIS Iosif: Aveţi cumva vreo cameră liberă pentru noi? Nu pentru mult timp!

CASI Hangiu 1: Hei! Vrei un loc unde să dormi? Nu-i aşa? Nu am!

DENIS Iosif: Te rog mai caută, căci suntem obosiţi şi nu avem unde să mergem la ora aceasta târzie!

CASI Hangiu 1: Ţi-am zis că nu mai am locuri! Pleacă!

DENIS Iosif: Aici nu am găsit nimic. Nu vor să ne primească! Spun că nu au locuri. Nu-i nimic! Hai să
mergem mai departe.

DENIS Iosif: Eu şi soţia mea venim de departe şi am vrea un loc unde să ne putem odihni.
CASI Hangiu 2: Îmi pare rău dar nu mai avem nici un loc!

DENIS Iosif: Nu vă supărați, dar soţia mea trebuie să nască şi am avea neapărată nevoie de un loc unde
să poposim.

CASI Hangiu 2: Ţi-am zis că nu mai am locuri! Hai pleacă!


3

DENIS Iosif: Nici aici nu am găsit nimic.

CRISTINA Maria: Haide să încercăm şi în altă parte.


DENIS Iosif: Am dori un loc unde să înnoptăm.

CASI Hangiu 3: Toate locurile sunt ocupate, din păcate. Mergeţi în altă parte.

DENIS Iosif: Am fost peste tot şi nicăieri nu am găsit un loc unde să înnoptăm, iar soţia mea trebuie să
nască, vă rugăm mai căutaţi un loc şi pentru noi. Nu contează cât de mic este.

CASI Hangiu 3: Hanul este plin, îmi pare rău. Plecaţi!

ARIANA Femeia : Stai puţin!

DENIS Iosif : Da.

ARIANA Femeia: Văd că soţia ta trebuie să nască.

DENIS Iosif: Da dar nu cred că va avea unde.

ARIANA Femeia : Cred că ştiu un loc unde veţi putea rămâne peste noapte, nu este cine ştie ce dar…

DENIS Iosif : Nu contează ce este numai să nu stăm afară mai ales acum când soţia mea trebuie să
nască.

ARIANA Femeia : Mergeţi pe aici, veţi ieşi afară din oraş, şi veţi vedea un grajdi, intraţi acolo. V-am
zis nu este cine ştie ce dar măcar veţi avea unde sta peste noapte.

DENIS Iosif: Mulţumim!

ALEX Povestitor 1: Isus s-a născut într-un grajd sărac, în paie, înconjurat doar de mama lui, de tatăl lui
şi de câteva animale. După ce s-a născut a fost înfăşat şi culcat într-o iesle cu paie. A fost încălzit de
dragostea părinţilor lui şi de suflul animalelor. Isus a venit pe lume fără să aibă un leagăn, fără să aibă
bogăţii iar în fiinţa lui fragilă au pătruns fiori de ger. El s-a născut sărac, flămând, a plâns în albul pânzei, şi
a fost cuminte ca un miel. Isus a fost născut să slujească oamenilor şi lui Dumnezeu. S-a născut pentru a fi
jertfit pentru iertarea păcatelor noastre. Isus s-a născut chiar dacă nimeni nu l-a vrut in casa lui. S-a născut
chiar dacă Irod i-a vrut moartea. S-a născut pentru a ne iubi necondiţionat.S-a născut pentru a ne mântui. S-
a născut pentru a fi regele nostru pe vecie.

ANDREI Povestitor 2: Imediat după ce s-a născut Isus a apărut o stea de dimensiuni mai mari, care
semnifica naşterea lui. Această stea a fost observată de trei magi din orient. După calculele lor, steaua
însemna naşterea unei persoane importante, sau începerea unui eveniment de o importanţă majoră pentru
întreaga omenire. Curioşi fiind, au început să urmărească acea stea, şi în timp ce mergeau ei prin deşert,
s-au întâlnit şi şi-au continuat călătoria împreună. Ajunşi în Ierusalim, întrebau de noul rege, care tocmai s-a
născut.

CĂTĂ Magii: Unde este regele nou-născut al Iudeilor? Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să
ne închinăm lui.

CASI 2-3 Locuitori: Nu ştim nimic de acest nou rege. Nu am auzit nimic!

ALEX Povestitor1: Ajungând aceste vorbe la Irod s-a tulburat atât el, cât şi întregul Ierusalim.
4

(Magii intră în palatul lui Irod)

NICU Magii: (fac o plecăciune) Te salutăm mărite rege!

MIHAI Irod: De unde sunteţi şi cum de aţi îndrăznit să-mi călcaţi teritoriul!

NICU Baltazar: Noi venim din orient, am ajuns aici urmărind o stea care tocmai a apărut pe cer.

MIHAI Irod: O stea spuneţi?

CĂTĂ Melchior: Da, o stea.

MIHai Irod: Şi ce ar trebui să însemne această stea?

DAVID Gaspar: Această stea reprezintă naşterea unui nou rege!

MIHAI Irod: Eu sunt singurul rege din acest regat!

( Irod către un soldat în şoaptă)

MIHAI Irod: Cheamă-i pe cărturari!

GABI Cărturar 1: Ne-aţi chemat măria ta.

MIHAI Irod: Ce rege trebuie să se nască în regatul meu?

VERONICA Cărturar 2: Conform profeţiilor, acum ar trebui să se nască Mesia, care mai târziu când va
creşte va deveni regele iudeilor.
GABI Cărturar1: Da, căci scris este „ şi tu Betleeme pământ al lui Iuda, nicidecum eşti cea mai mică
dintre cetăţile de seamă ale lui Iuda; căci din tine va ieşi Stăpânitorul care va conduce poporul meu Israel”.

ALEX Povestitor 1: Auzind acestea Irod se întristă, dar după câteva momente îi veni în minte să îi lase
pe magi să meargă dar cu o condiţie:

MIHAI Irod: (către magi) Puteţi merge să vă închinaţi noului rege dar la întoarcerea voastră spre casă,
să binevoiţi a mă anunţa şi pe mine, căci aş dori să merg şi eu să mă închin noului rege.

Magii: Cu siguranţă aşa vom face.

( Magii fac o plecăciune şi apoi pleacă)

ANDREI Povestitor 2: În acelaşi ţinut erau nişte păstori care îşi păzeau turmele pe timpul nopţii, şi iată
că în timp ce păzeau oile le-a apărut un înger al Domnului şi gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei
au fost cuprinşi de o mare spaimă.

( Ciobanii stau şi păzesc oile de odată le apare un înger. Ciobanii se sperie puţin, dar cu toate acestea se
ridică şi pornesc la drum)

ANDREEA Îngerul: Nu vă temeţi, căci iată că vă aduc vouă o veste bună: Astăzi, în cetatea lui David,
vi s-a născut un Mântuitor care este Cristos Domnul. Mergeţi şi bucuraţi-vă alături de părinţii lui!

FLAVIU Păstor 1: Ce înseamnă aceste cuvinte?… Ce se întâmplă?


5

DARIUS Păstor 2: Nu ştiu nu am mai văzut niciodată aşa ceva. Oricum cred că s-a întâmplat ceva
minunat.

SEBI Păstor 3: Fraţilor noi om merge dar cum ne-om da seama unde să mergem şi cine este
mântuitorul?

Îngerul: Veţi merge la intrarea in Betleem, veţi găsi acolo un grajd, intraţi, şi veţi vedea un prunc
înfăşat şi culcat într-o iesle.

( Ciobanii se ridică şi pornesc la drum, In jurul lor un cor de îngeri cântă)

Îngerii: Mărire lui Dumnezeu în înaltul cerurilor şi pe pământ pace oamenilor de bună voinţă!

( Păstorii intră în grajd, Iosif este puţin agitat)

DENIS Iosif: Cine sunteţi şi ce vreţi de la noi?

Păstorii: Pe când stăteam în câmp a apărut o lumină puternică şi un înger al Domnului ne-a spus să
venim aici!

FLAVIU Păstor 1: Noi nu avem aur sau alte feluri de lucruri de valoare dar îţi oferim din inimă lapte,
brânză!

(Păstorii mai rămân puţin, stau de vorbă cu Iosif şi cu Maria apoi pleacă)

(Iosif încearcă să facă puţină ordine în grajd, Maria stă lângă iesle şi îl priveşte pe Isus)
(Magii intră în grajd)

Magii: Pace vouă!


DAVID Gaspar: Eu vin din orient, din ţara aurului şi a argintului. Am ajuns aici urmărind o stea care a
apărut pe cer.

CĂTĂ Melchior: Şi eu tot din orient vin numai că eu sunt din ţara tămâiei.

NICU Baltazar: Povestea mea este cam aceiaşi numai că eu sunt din ţara smirnei. Ne-am oprit cu toţii
aici pentru că aici s-a oprit steaua, deci unde este nou născutul căci am vrea să îl vedem.

DENIS Iosif: Dacă tot aţi bătut atâta drum veniţi să îl vedeţi, este chiar aici în iesle.

NICU Baltazar: Iată regele nostru, priviţi-l! Cât e de frumos şi de cuminte!

CĂTĂ Melchior: Pruncuşor micuţ primeşte darul meu te rog. Primeşte-n dar tămâia ce ţi-o dau din
suflet!

DAVID Gaspar: Te rog primeşte drept cadou şi această cutie cu aur şi argint.

NICU Baltazar: Eu îţi ofer azi smirnă cu tot respectul meu!

(Magii au mai rămas puţin cu pruncul apoi au plecat făcând plecăciuni)

Magii: Pace vouă, iar pruncului numai bucurii!


6

DENIS Iosif: Mulţumim la fel, şi drum bun!

(magii pleacă şi apare un înger)

Înger: Mergeţi pe alt drum, pentru că dacă îl veţi anunţa pe Irod acesta va ucide Pruncul.

Actul 4

- Prezentarea lui Isus în Templu

ALEX Povestitor 1: Când s-au împlinit cele opt zile Isus a fost tăiat împrejur şi a fost numit după cum a
zis îngerul. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după Legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l ofere
Domnului, după cum este scris în Legea Domnului:,, Orice prim născut de parte bărbătească va fi declarat sfânt
pentru Domnul” şi să aducă ca jertfă o pereche de turturele sau doi pui de porumbei.

MIHAI T Povestitor: La uşa templului stătea un bătrân pe nume Simeon şi acesta era un om drept şi
evlavios care aştepta Consolarea lui Israel şi Spiritul Sfânt era asupra lui. Îi fusese relatat de Spiritul Sfânt că nu
va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Cristos Domnul.

( Văzându-l Simeon l-a luat în braţe şi s-a bucurat mult)

MĂDĂ Simeon: Acum eliberează-l, Stăpâne, pe slujitorul tău în pace, după Cuvântul tău, pentru că
ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o în faţa tuturor popoarelor: Lumină spre luminarea
neamurilor păgâne şi spre gloria poporului tău Israel.

DENIS Iosif către Maria: Oare ce înseamnă acestea?

MĂDĂ Simeon: Iată acesta este pus spre căderea şi spre ridicarea multora în Israel şi ca semn care va
stârni împotrivire, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi, iar ţie o sabie îţi va străpunge sufletul”.

(Aproape de sfârşitul replicii lui Simeon apar toţi actorii. Rămân aşa până ce termină povestitorul
de citit. După ce termină povestitorul de citit toţi fac o plecăciune.)

ANDREI Povestitor 2: Prin naşterea sa minunată, din sânul preacurat al Fecioarei Maria, Dumnezeu a intrat în
istorie. Naşterea Domnului este “clipa de har”, care ne scoate din indiferenţă faţă de viitorul nostru şi al lumii.
Cel veşnic a intrat în timp pentru a deschide, celor muritori, poarta veşniciei. Omul nu a putut rămâne indiferent
în faţa iubirii divine. În întreaga lume, Sărbătoarea Naşterii Domnului este celebrată într-o atmosferă de imensă
bucurie.
Haideţi acum să ne bucurăm cu toţii de venirea pe lume a Mântuitorului nostru.